You are on page 1of 1

Numele………………………………

TEST
Clasa a VII a - elevi cu CES

I. Completaţi spaţiile libere cu termenii potriviţi din lista de termeni. 24p

România şi-a desăvârşit……………… naţională. Prin voinţa populaţiei româneşti din
teritoriile naţionale, Basarabia s-a eliberat de sub stăpânirea……………….., iar,…………….,
Banatul şi………………, de sub stăpânirea austro-ungară. Acestea s-au unit cu România în
anul……, iar prin tratatele de la Conferinţa de pace de la………….. au fost recunoscute noile
graniţe.

Lista de termeni: unitatea, economia, Rusia, Germania, Transilvania, Moldova, Dobrogea,
Bucovina,1914, 1918, Paris, Viena.

II. Menţionaţi minim cinci urmări ale Primului Război Mondial. 20p

III. Menţionaţi patru din ,, cele 14 puncte” ale preşedintelui american Wilson. 16p

IV. Alcătuiţi propoziţii/fraze, corecte sub aspect istoric, cu următorii termeni:armistiţiu,
neutralitate, autodeterminare, democraţie, Antanta. 20p

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.