You are on page 1of 5

Savremene knjiţevne teorije

Ljetni semestar 2013
20.6.2013.
Nisveta Hodţić

Analiza ličnosti: Holden Caufield
U ovom eseju, koji je psihoanalitičkog karaktera, glavni zadatak je odgovoriti na pitanje zašto
Holden Caufield nije htio odrasti.
Holden Caufield, glavni junak romana Lovac u ţitu, pisca Jerome Salingera, je jedan od
najzanimljivijih i najzbunjenijih likova u povijesti knjiţevnosti. Roman Lovac u ţitu je
komponiran kao ispovijest u prvom licu i upravo to pripovijedanje sluţi karakterizaciji
glavnog junaka. U središtu romana se nalaze Holdenova svijest i podsvijest, te je fabula
reducirana s ciljem prikazivanja psihološkog stanja glavnog junaka.
Lik Holdena prikazuje tinejdţera koji je inteligentniji nego mu godine govore, ima vlastite
probleme i već formiran pogled na svijet. Iako pomalo problematičan, pokazuje znakove
razumnosti i misli da mu svijet ne moţe pruţiti ono što on ţeli.
Da bi se razumjela Holdenova ličnost potrebno je ukratko reći nešto o samoj radnji romana.
Roman nedvojbeno ima najbolji uvod koji će neki roman imati: "If you really want to hear
about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy
childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all
that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the
truth."1
Sedamnaestogodišnjak iz New Yorka je smješten u nekoj vrsti psihijatrijske klinike i
rekonstruira događaje oko Boţića prošle godine. Rastao je u relativno dobrom okruţenju,
pored oca pravnika koji je „mlatio“ dosta novca, divne majke te sa sestrom i bratom. Njegovi
„problemi“ započinju smrću njegovog brata kojem je dijagnosticirana leukemija. Svoj bijes
zbog tog događaja je iskalio razbijajući sve prozore u garaţi „samo zbog pakla u kojem se
našao“. Sebe krivi za tu smrt, i iz te krivnje se rađa osjetljivot koja se u rijetkim trenutcima
pokazuje. Negira smrt traţeći paţnju. Holden bjeţi od kuće i postaje problematičan. U ţivotu
mu je ponajviše nedostajala čvrsta roditeljska ruka da ga „smiri“.

1

"Ako stvarno želiš ovo čitati, vjerovatno ćeš htjeti znati gdje sam rođen, kako jadno djetinjstvo sam imao, šta
su mi roditelji radili prije nego su mene odlučili napraviti, i takva David Koperfildska sranja, ali da iskren budem,
neću o tome.“ (slobodan prijevod)

1

a niko ti ne kaţe da budeš svoj. a ne advokat kakav bi njegov otac htio da on bude. Najviše ga muči što se ljudi međusobno razdvajaju: „Svako bi htio da budeš kao oni. katolici bi htjeli da budeš katolik. momak visok metar i osamdeset sedam. te doţivljava veliko poniţenje. mada je po njegovim riječima on već zakoračio u nj. opija se i poziva nepoznate djevojke samo kako bi uţivao paţnju. tuku. pljačkaju ga. neobičnog svjetonazora. neprilagođen. ako si muško moraš razgovarati o sportu i novcu.6.“. Po četvrti put biva izbačen iz škole u kojoj se nije pronalazio ponajviše jer je smatrao da „ima nešto truhlo u školskom sistemu“. kada ga profesor Spencer pita kako će mu roditelji reagovati kada čuju. Uplašen i uţasnut licemjerjem i ljudskim karakterom pokušava ostati dijete u svijetu odraslih.“ U svoj toj izgubljenosti očituje se njegov herojski idealizam. Njegove brige uključuju ţelja za neovisnošću. Holden se opire svijetu odraslih. Njegova neodgovornost se očituje i u jednostavnoj rečenici „Ovo je četvrta škola iz koje sam izbačen.2013. Bilo mu je svejedno i ţelio je uzeti nekakav odmor od svega. Za Holdena je svijet odraslih „laţan“. ali joj govori kako ju voli i ţeli s njom pobjeći. Nisveta Hodţić Već u prva dva poglavlja otkrivamo kako je neodgovoran.“. Nakon dugog razmišljanja odlazi u roditeljski stan da vidi sestru Phoebe koja odmah zaključuje da je Holden izbačen iz škole. preosjetljiv i buntovan dječak u pubertetu fizički odrastao a psihički djetinjasto iskren. neprimjetno se iskrada iz stana i odlazi kod bivšeg profesora Antolinija kod kojeg dolazi u dodir sa svijetom homoseksualnosti pred kojim bjeţi na kolodvor Grand Central. te mu govori o vaţnosti škole dok on negira sve što ona govori. ali i ţelja za bezbriţnošću. Iz ovog kratkog sadrţaja romana očito je da je Holden. Holden luta ulicama New Yorka. Holden donosi odluku da pobjegne sa Sally za koju je rekao da ne uţiva u njenom društvu. da bude čuvar djece koja se igraju u poljima ţita. Siromahe smeta kad si među njima bogat. Po povratku roditelja.Savremene knjiţevne teorije Ljetni semestar 2013 20. Boreći se sa vlastitom depresijom i neodlučnošću zapada u probleme sa društvom. svijetle kose. barove. Dok boravi u hotelu ponuđene su mu usluge prostitutke Sunny s kojom se ne snalazi. ali se on sam nalazi u tom svijetu i bori se 2 . Odlazi u muzeje. Ni sam ne zna gdje ide jer ne ţeli da se vrati svojim roditeljima. Nakon te odluke o bijegu nalazi se sa sestrom i to druţenje utiče da promijeni odluku te bira da bude „…takav neki lovac ţitu. te seksualnost koja muči tipičnog tinejdţera. a koji ga očekuju za par dana. a ako si ţensko o modi ili ogovaranju.

6. zacrvenio se kad mu je sjela u krilo te je ubrzo našao izgovor zašto ne moţe da ima odnos s njom i ponudio joj novac iako se ništa nije desilo. jer se bojao da ga ne povrijede i ne ostave slomljenog. Dok se bori da sačuva ono djetinjasto u sebi muku muči sa samostalnošću. ono djetinjasto u njemu je proradilo. Noseći taj šešir ţeli pokazati svijetu da je bolji od svih kojih ga gledaju i da stoga oni ne moraju i nemaju pravo da mu se obraćaju. a na kraju je i sam seks poistovjetio sa nečim prljavim. Traţio je društvo prostitutke. Poţelio je da promijeni sebe i svoj ţivot a mislio je da će se to desiti kad izgubi nevinost. Te večeri ne samo da je doţivio udarac „nemoći“ nego ga je njen svodnik izudarao jer joj nije platio usluge.2013. Neugodno iskustvo koje ga je zadesilo je ponajviše uticalo na to da se zatvori u sebe i postane „ukočen“ kao da je u muzeju. a kad se našao nasamo s njom. Njegova usamljenost i izolacija iz društva mu nanose bol. Nevinošću nije smatrao ono što se gubi činom seksa. Za njega je nevinost bila bezuvjetna ljubav prema bratu koju mu je smrt ukrala. Već je spomenuto da je Holden psihički zreo za svoje godine i ta njegova savjest se pojavi u zavisnosti od situacije. Dok je dosađivao Luce pitanjima o seksu zgrozio se nad samim činom kad se našao u situaciji da izgubi nevinost. razgovara sa slučajnim prolaznicima a ţeli da se odstrani od društva. Kao simbol te neovisnosti i jedinstvenosti nosi crveni šešir. Nemoćan je da pokaţe ljubav jer mu je ljubav oduzela smrt. On ţeli da ima „što manje beskorisnih glupih razgovora sa bilo kim“. Još jednom se razočarao u ljubav i zatvorio se u svoju „čahuru“. Inače su takvi srameţljivi i skrivaju se od svih. Boji se ljubavi i ustvari je depresivan i tuţan dok „nosi“ osmijeh na licu. Holden se plašio razgovora sa drugim ljudima. Nije mogao pronaći pravu ljubav u svijetu „laţnjaka“ koji ga okruţuje. Na trenutke ţeli da ga smatraju seksualno zrelim a kad se nađe u situaciji da tu zrelost pokaţe tad mu savjest proradi i zakaţe. Ţudio je za razgovorom a ona mu to nije mogla priuštiti. Nisveta Hodţić sam sa sobom pa kroz njegovo pripovijedanje vidimo kako taj svijet odrasli vrijeđa ono djetinjasto u njemu. kad je nekog upoznavao nije u njemu traţio dobre strane nego mane koje bi gasile ljubav koju prema ljudima osjeća. a on je priznavao da je usamljen i da se plaši ljudskog dodira ali je „trčao“ k ljudima. Ona je imala zadatak i za taj zadatak je traţila više novca što je on odbio. Zasramio se i ismijavao Sally kada mu je ona predloţila da joj zada „kraljevsku bol u straţnjicu“. 3 . Iz ovog vidimo da je Holden i sam „laţnjak“. Bio je posebna vrsta usamljenog momka. Smatrao je da je iskrena ljubav seks.Savremene knjiţevne teorije Ljetni semestar 2013 20.

bol koju osjeća čovjek koji se u sebe zatvara i isključuje osjećanja. S druge strane to je nemoguće. kako mu je i profesor Spencer rekao. a toga je i sam Holden svjestan pa kaţe: „ne znam da li me ţele oko sebe.Savremene knjiţevne teorije Ljetni semestar 2013 20. jer u muzeju sve stoji na svom mjestu. Šezdeset godina nakon objavljivanja romana tinejdţeri diljem svijeta se poistovjećuju sa Holdenom jer se problemi s kojima se on susreo ne mijenjaju. moţda baš zato što on nije postao „…takav neki lovac u ţitu“ pa da hvata djecu nad provalijom koja vodi u svijet odraslih. a taj razlog je bol koju nosi svijet odraslih. 4 .6. u svijetu u kojem je pokretačka snaga novac a ljubav je umrla. ali ta igra ima pravila koja on ne podrţava i ne ţivi po njima. Za njega je svijet djetinjstva nosio jednu bol. Ţeli da je ţivot muzej. Holden nije htio odrasti iz jednog jedinog razloga. a svijet odraslih je nosio bol rizika od otvaranja srca ljudima koji su cinični i mogu srce slomiti. smrt s kojom se susreo odvukla ga je preko provalije. jer djeca ne bi htjela da se oko njih mota neki nepoznati tinejdţer. Za njega je sve osim Phoebe. Nisveta Hodţić Holden je bio svjestan da je „ţivot igra“. U toj neodlučnosti da li da se „uplete“ u svijet djece ili da ostane gdje jeste oslikava se Holdenova nemogućnost da razluči šta je san a šta java. „niko ništa ne dira… niko nije različit“. Ne ţeli biti u dodiru ljudi nego biti statičan. da spasi djecu koja dođu na rub provalije i da ih uhvati kad krenu u svijet odraslih. Ovom izjavom potvrđuje da se ne zna nositi sa svijetom i promjenama koje se svakodnevno dešavaju. u tišini i ne mijenjati se. Holden sanja o tome da svijet uhvati i zaustavi pa se otud javlja i ţelja da bude „…takav neki lovac u ţitu“.2013. u svijetu u kojem ljudi se školuju da postanu neko a na kraju završe kao niko. pa ih puštam na miru“. Iako nije htio odrasti Holden je bio prisiljen da odraste. Allie i njega samog bilo „laţnjak“. Nemoćan da se nosi sa obavezama i duţnostima tinejdţera izgubio se u „laţnom“ svijetu odraslih.

izdanje na engleskom jeziku 5 . Nisveta Hodţić Izvor Salinger..Savremene knjiţevne teorije Ljetni semestar 2013 20. J. The Catcher in the Rye.2013.D.6.