You are on page 1of 14

Geografska i znanstvena

otkria u 15. i 16 st.

VELIKA GEOGRAFSKA OTKRICA

Vojni kompas
(Galileo Galilei 1595.-1598.)

Bartolomeu Dias
(1450 1500)

Heliocentrini sustav
(Nikola Kopernik 1543.)

Otkrice amerike

Cristoforo Colombo (1451.


1506.)

Termometar
(Galileo Galilei 1593.)

Vasco da Gama (1460. 1524.)

Teleskop
(Galileo Galilei 1614.)
Template Provided By

www.animationfactory.com
500,000 Downloadable PowerPoint Templates,
Animated Clip Art, Backgrounds and Videos

Ferdinand Magellan (1480.


1521.)

Keplerovi zakoni

Prvi Keplerov zakon svi


planeti gibaju se po elipsama
kojima je jedno od arita
Sunce.

Drugi Keplerov zakon


radijus-vektor (provodnica)
Sunce-planet (duina koja
spaja sredite Sunca i trenutni
poloaj planet) , prelazi u
jednakim vremenskim
razmacima jednake povrine.

Trei Keplerov zakon


Kvadrati ophodnih vremena
planeta proporcionalni su
kubovima njihovih srednjih
udaljenosti od Sunca.

Homo Volans
(Faust Vrani 1590.)

HVALA VAM NA PANJI

MARIN LUTICA I RENE EA


2.5