You are on page 1of 3

U Zagrebu, 18. listopada 2014.

HRVATSKI SAN,
RAZOARANJE I VAPAJ
HRVATSKI SAN

Imati vlastitu dravu je privilegij kojeg ne uivaju svi narodi, a naroito ne mali
narodi poput hrvatskoga.
Mnogobrojne generacije hrvatskoga naroda su kroz stoljea sanjale vlastitu dravu i
svoju ljubav prema hrvatskom biu ispisivanu na vlastitoj koi su uporno prenosili
na nove narataje.
I tako kroz stoljea, hrvatski je san postao stvarnost zahvaljujui rtvama predaka te
ogromnoj cijeni plaenoj ivotima odvanih i nesebinih pojedinaca.
Napokon, generacije sretnika su doivjele privilegij vlastite drave. Dolo je vrijeme
kada je Hrvat-domoljub slobodno istaknuo svoju zastavu i s ponosom pjevao
hrvatsku himnu. Hrvatski narod je postao Hrvatska, a hrvatski se ovjek identificirao
sa svojom dravom. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuman je rekao: Imamo
Hrvatsku, uredit emo je vlastitom pameti i na ponos svih generacija.

RAZOARANJE

Nije prolo puno godina, hrvatski je narod poeo osjeati da je ivjeti hrvatsku
stvarnost tuna mora, ni nalik teko dosanjanom hrvatskom snu.
Hrvatsku dravu su vrlo brzo posvojile politike strukture i odrodile je od svoga
naroda i svojih graana. Politiari - dravni dunosnici, umjesto sluenja svome
narodu, zlorabili su svoje pozicije i postali vlasotdrci. Zgazili su ponos svom
narodu, te su narodno bogatsvo podredili svojim strukturama.
Takva nenarodna Hrvatska, odnosno vladajue strukture uivaju u enormnim
ovlastima, bez ikakve odgovornosti i istovremeno se hrvatskom narodu cinino
smiju u lice.
Hrvatska je zapostavila pravo i pravednost, obezvrijedila je rad, obesastila radnike
i potenje, iselila mnoge mlade i kolovane, uplaila i ugrozila rodilje i obitelji sa
djecom, ponizila branitelje, pogazila dostojanstvo umirovljenika.
Hrvatska je postala maeha veini svojih graana i onemoguava im ustavom
zajamena prava, kao pravo na rad, pravo na dom, pravo na obitelj itd.
Hrvatska je za hrvatski narod i veinu njenih graana postala drugi naziv za
neizvijesnost, apatiju i razoaranje.

INJENICE

U Zagrebu, 18. listopada 2014.

Svakodnevno svjedoimo da je Hrvatska neureena drava.


Politike strukture imaju ogromne ovlasti a minimalnu i rijetko spominjanu
odgovornost.
Dananje politike strukture organizirane u jednoumne partijske derivate
sveobuhvatno ugroavaju najvitalnije nacionalne interese uz pomo medija koji im
slue. Mediji na razne naine zagauju javni prostor s ciljem da obezvrijede ono
najvrednije i najsvetije u hrvatskom biu i s ciljem da sprijee dolazak u javnost
onim inicijativama i onim snagama koje se brinu i zalau za domovinu i njezine
vrijednosti.
Predsjednik drave uz sve skupe poasti dravnika rado i bez srama obnaa ulogu
fikusa. Zastupnici u Hrvatskom saboru uivaju u privilegijama da nemaju vremena
niti doi na posao, Predsjednik Hrvatske vlade i njezini ministri ongliraju sa
nacionalnim interesima i hrvatskom imovinom kao pijanci. Dravni slubenici
zlouporabom slube demonstriraju svoj ego i time ubijaju volju za radom svima koji
jo u rad vjeruju.
U isto vrijeme hrvatski narod i veina njenih graana klecaju pritisnuti posljedicama
ponaanja vlastodraca, postupno odumiru, te ponieno i uurbano gube svoju
mladost i obrazovane snage koje naputaju svoju zemlju.
to je uzrokovalo tunu moru i razoaranje?

UZRONIK

Uzroci nastanka tune more i razoarajue Hrvatske se mogu traiti u loim


gospodarskim, socijalnim, monetarnim i dr. politikama dananje i prethodnih vlada.
Ali se namee pitanje kako su nastale takve tetne politike, kada u zemlji imamo
mnoge izvrsne strunjake.
Uzroci oajne Hrvatske su u tome to su nam dravni dunosnici poput hodajui
boanstava, sudci su nam poput svetih krava, a zakoni i podzakonski akti su poput
pauine koja slui za hvatanje malih muha dok velike kroz nju nesmetano prolijeu.
A kako su oni nastali? Njih je stvorio egoizam, pohlepa i pravna drava pred kojom
svi graani nisu jednaki.
Dakle, ODGOVORNOST je conditio sine qua non - uvjet bez kojeg se ne moe
urediti niti jedna sluba. A odgovornost se iznuuje od onij koje je nemaju
desljednim provoenjem zakona i beskompromisnim sudstvom.
Logino: Osnovni uvjet za izgradnju kue-doma je postavljanje temelja, a temelj se
ne moe postaviti na movaru bez tvrde podloge.

S druge strane, i hrvatski narod kronino boluje od nedostatka solidarnosti te


graanske i drutvene odgovornosti. Nedostaje suosjeanja i spremnosti da
se podri obespravljeni i pomognu ugroeni. Nedostaje kritikog promiljanja
i volje da se sudjeluje u odluivanju i stvaranju javnog dobra, te unapreenju
kvalitete ivota naroito najosjetljivijih skupina.

VAPAJ

U Zagrebu, 18. listopada 2014.

Promjene nisu dovoljne, potrebno je urediti dravu na dobro i u ime naroda.


Potrebni su odluni i nesebini ljudi koji e se zaloiti za svoj obespravljeni i
zabrinuti narod, ujediniti ga i usmjeriti na ureenje svoje drave. Iznjedriti nove
snage i nove heroje koji e unijeti odgovornost u sve strukture vlasti, od opinske
do zakonodavne, izvrne i sudbene.
Za ovu misiju pozvan je svaki iskreni i odgovorni hrvatski graanin, a to znai
domoljub. Dok nije postalo kasno, treba potaknuti domoljublje i ohrabriti narod da
se aktivno i odgovrorno ukljui u ureenje domovine.
Svi povjesni domoljubni usklici i pozdravi se trebaju transformirati u pozdrav ZA
DOMOVINU SPREMNI. To bi trebao biti pozdrav i zakletva kojom bi se izraavala
nesebinost i spremnost na slubu svome narodu i nacionalnim interesima.
Treba znati da su Bog, ovjek i zemlja tri najspominjanije imenice u Bibliji, to
dovoljno govori o njihovom odnosu. Uz imenicu zemlja se veu imenice ivot i dom,
iz eka je nastao pojam domovina, to je sinonim za vlastitu dravu. A definiciju
drave tvore zemlja (zemljopisni prostor) i narod, bez kojih drava ne moe
postojati.
Dakle, Hrvatski narod ne bi smio dopustiti da ga se raseli i time odvoji od svoje
zemlje ili jo gore da nestane, kako mu to prijeti pogubna pronatalitetna politika
vlastite drave. Raseljavanjem mladih i obrazovanih te odumiranjem hrvatskog
naroda nestaje Hrvatska. A to se ubrzano dogaa.
Dragi prijatelji svi smo odgovorni za to. Na koga ili to jo ekamo?
Hrvatska vapi za pravim dravnicima i domoljubima, koji e je izvesti iz siromatva,
propadanja i dunike zamke, na put prosperiteta, a to je mogue. (Prof.dr. Ivan
Lovrinovi / intervju 7DNEVNO, 10. listopada 2014.)
Ne trebamo se plati. Trebamo volju, angairanost, odlunost, rad i stvaralatvo na
svim razinama. Neemo uspjeti s velikom metom, ve s brojnim manjim koracima
pri emu ne smijemo zaboraviti opsean krajnji cilj.
Neemo otvarati nova radna mjesta, nego emo dati smisao i priliku radu, te cijeniti
rad i radine. Tada e biti i posla i onih koji rade.
Predlaem osnivanje udruge graana pod nazivom U IME NARODA ili NAROD te
osnivanje politike straneke NAROD ili DOMOVINA koja e mobilizirati i ukljuiti
cijeli hrvatski narod u domovini i u iseljenitvu.
Ova bi stranka trebala iznjedriti one najsposobnije, najodlunije i najodgovornije
domoljube koji bi se stavili u slubu za domovinu i sve njene graane.
Oni bi trebali inicirati solidarnost te graansku i drutvenu odgovornost, ujediniti i
usmjeriti narod na ureenje socijalne i pravedne Hrvatske na koju e biti ponosan
svaki njen graanin, te Hrvatske koja bi uivala ugled u EU i cijeloj meunarodnioj
zajednici.

ZA domovinu spremni!
Fabijan Joki, M.A. ing. gra.