You are on page 1of 4

Vebe u vodi

Pokreti kroz vodu se izvode polako pa nema rizika od povreivanja.


Istovremeno pritisak vode deluje na telo kao blaga masaa. Vebe u vodi
utiu na jaanje miia itavog tela, poboljavaju cirkulaciju posebno u
nogama i na poveanje opte fizike kondicije.
Ako Vam lekar dozvoli da plivate i vebate u vodi svakako vodite rauna o
optimalnoj temperaturi (od 25 do 27 stepeni). Postepeno ulazite u vodu kako
bi se telo adaptiralo na razliku u temperaturi. Pre vebanja ili plivanja
napravite po nekoliko pokreta u svim zglobovima da ne bi dolo do pojave
greva u miiima to bi moglo da vas uplai. Radi vae sigurnosti ne ulazite
u vodu sami bez obzira koliko se dobro oseate.

I
Stojei poloaj, stopala u irini ramena,
ruke opruene u stranu - kroz vodu
primiemo ruke telu savlaujui otpor vode.

II
Iz istog poloaja pravimo male krugove na
jednu pa na drugu stranu kroz vodu.

III
Iskorak jednom nogom u napred, ruke
opruene ispred tela - pokret rukama u
stranu kao pri prsnom plivanju.

IV
Iz istog poloaja pokret rukama u nazad
kroz vodu.

V
Iz istog poloaja rukama u napred i na gore
sa dlanovima okrenutim na gore.

VI
Uz pridravanje za ivicu bazana ili nekoga
pored - naizmenino podizanje nogu sa
savijenim kolenom.

VII
Pomeranje noge u stranu.

VIII
Pomeranje noge u nazad.

IX
Podizanje na prste.

X
Poluuanj.

Iako je izvoenje vebi u vodi mnogo lake nego na suvom i nema opasnosti od
dehidracije, nemojte preterivati u duini vebanja. Mnogo je vanije da vebate
svakodnevno po malo i tako odravate pokretljivost zglobova i miinu snagu to e vam
olakati poroaj i oporavak nakon toga.