You are on page 1of 6

Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.

hu

P. Duló Attila

Préd 7:8 Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél; jobb a tûrô, hogynem a
kevély.

Miért kerülhetett be ez a Bibliába? Azért, mert Isten ismer minket. Ismeri a


természetünket. Tudja, hogy nagyon könnyen feladjuk. Tudja, hogy gyorsan
belelkesedünk, belefogunk dolgokba, de aztán az első nehézségnél feladjuk. Ilyen
a természetünk. A konferenciának ez a támája, kitartani, megmaradni,
állhatatosan. Sokszor nem megy nekünk könnyen. Sokszor hamar feladjuk. Hisz
az a legkönyebb. Nem megy egy darabig, feladom és kész.

Galáciabeliek, Gal 5:7-ben, Pál írja: eddig jól futottatok, ki az aki megakadályozott
benneteket? Galáciabeliek elkezdték jól futottak, aztán feladták, elhittek egy
hazugságot és megálltak. Vagy ott vannak a zsidók, 4Móz 13-14-ben, ott állnak a
cél előtt. Csak egy lépésre vannak az ígéret földjétől, amikor visszaérnek a
kémek, és hozzák a jó hírt: óriások laknak ott. Úgy éreztük magunkat mint a
sáskák és ők is így néztek ránk. Kishitűség megállíthat. A hitetlenség megállíthat.
Mi lett az eredménye? 40 év teljesen felesleges vándorlás a pusztában. Aztán az
a nemzedék egytől-egyig elpusztult két embert kivéve. A zsidók elveszítették
annak lehetőségét, hogy meglássák, hogy beteljesedik amit Isten ígért. Ha idő
előtt megállunk, ha nincs bennünk kitartás, akkor garantáltan veszítünk.

De figyelj! Volt ott egy ember, úgy hívták, hogy Káleb. Kálebről azt olvashatjuk,
hogy benne más szellem volt. 4Móz 14:23. Benne más szellem volt. Káleb nem
állt meg. Kitartóan ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott az Istenéhez. Volt hite,
meggyőződései, nem állt meg. Ment. Végigcsinálta. Mi lett az eredménye? Ő volt
az egyik abból a nemzedékből aki bemehetett az ígéret földjére.

Később olvassuk Józs 14-ben róla, hogy 85 éves Káleb: ugyanolyan erős vagyok
mint 45 évesen. Végig megtartotta a hitét, kitartott. És meg volt az eredménye, a
jutalma. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Ott volt Pál apostol.
1Kor 9:24 mindjáan futnak, egy versenyben vagyunk, de csak egy az aki győztes
lehet, aki elveheti a jutalmat. Ki az az egy? Aki feladja? Aki félúton megáll? Aki
azt mondja, lihegek, elegem van, visszamegyek – ahogy a zsidók mondták:
válasszunk új vezetőt és menjünk vissza Egyiptomba. Azok veszik el a jutalmat
akik félúton megállnak? Nem, hanem akik állhatatosak és ragaszkodnak a
hitükhöz, akik arra a szeretetre néznek ami nem enged el soha, akik az előttük
lévő örömre tekintenek. Ha kitartóan futok, ott van az eredménye. Ahogy Pálnak
is ott volt: félre van téve nekem az igazság koronája. De ez nem csak az ő
kiváltsága. Hanem mindannyiunknak akik ragaszkodunk a hitünkhöz,
megvallásunkhoz, meggyőződéseinket, Istenünkhöz. Jobb valami elkezdése, mint
a befejezése.

2Tim 4:7-ben írja Pál: a futaásom befejeztem, a hitet megtarottam. Micsoda


ámulatos dolo.g Nem tudta megállítani semmi, volt hite. 2Tim 1-ben írja: tudom
kiben hittem, nem szégyellem az evangéliumot. Megverhették, megkövezhették,
de kitartóan futott. Ott voltak Lisztrában, megkövezték, kivonszolták a városon
kívülre, azt hitték halott. Aztán felkelt Pál apostol, leporolta a ruháját és
visszament a városba: elnézést, hol is hagytuk abba? Igen, Krisztusnál. Nem áltt
meg, hanem győztesként fejezte be.

Nézd meg Krisztust, Fil 2:8 nem adta fel. Végigcsinálta. Egészen a kereszthalálig.
Ezzel üdvösséget szerzett nekünk, mert jobb valaminek a befejezése, mint az
elkezdése.

P. Borci

Ritka szívbetegségem van, Kr. szeretete szorongat. A szívembe vagytok.

Ján 10:8-10 Mindazok, a kik elôttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem


hallgattak rájok a juhok. 9 Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be,
megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelôt talál. 10 A tolvaj nem egyébért jô,
hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életök legyen, és
bôvölködjenek.

Egy különleges világban élünk. Állandóan felléptek emberek és azt mondták: én


tudom, hogy melyik ajtón kell bemenni. Én megtanítom neked – jó pénzért
persze, de megéri – hogy kell bemenni egy ajtón és melyiken. Aztán van emögött
egy ígéret. Megmutatom, hogy melyik ajtón menj be és odabenne békességet,
biztonságot és teljességet fogsz találni. Találkoztatok már ilyennel?

Ilyen emberek vagy elméletek vannak. „HA lesz majd egy feleségem.” Azt
gondoltam ez egy ajtó lesz amin bemegyek és meg fog elégíteni. Figyelj! 13 éve
vagyok házas. Köztudottan a legjobb házasságom van, az egész GGWO-ban.
Csináltunk egy felmérést amiben csak én voltam, mert a többiek nem akartak
indulni. De nem hozott megelégedést. Azt nem gondoltam, hogy ha gyermekem
lesz az nem hoz megelégedést, sok nyűg van velük. De sok ígéret van a világban,
amit elhiszünk. Ha sok pénzem lenne, akkor ezt vagy ezt csinálnám. Sok pénzt
akarsz? Én vagyok az ember, megmutatom neked melyik ajtón menj be.

Tudjátok,a mi Urunk féltőn szerető Isten. Azt mondja: én vagyok az ajtó és


mindenki aki előttem jött az azért jött, hogy öljön, pusztítson és raboljon. Én azért
jöttem, hogy juhoknak élete legyen és bővölködjenek. Zsolt 23:1 az ÚR az én
pásztorom, nem szűkölködöm. Szűkölködés van az életedben? Akkor egy oka
van: nem az Úr a pásztorod, nem hozzá mész be.

Ő bejár és kijár és legelőt talál. Mielőtt bármilyen elképzelésed lenne: nem arról
beszélek, ha találsz valami lehetőséget, ne ragadd meg. De arról beszélek, hogy
nézd meg jól azt a lehetőséget, hogy biztos neked szól? Nem fog elvonni
Krisztustól? Érted miről beszélek? Ha az az ajtó a te ajtód, akkor tudd, hogy
amikor kinyitod, akkor találsz még egy csomó ajtót. Ha ezt még nem tudod, azért
van mert tapasztalatlan vagy. Aztán megint kell valaki aki megmondja melyik
ajtón menj be.

A konferencia arról szól, hogy hogyan tudunk kitartani. Van egy ajtó, ahová ha
bemegyek, megtalálom a teljességet, békességet, szeretetet. Teljességet találok.
Megtalálom önmagam. Jézus Krisztust találom. Be kell mennünk ezen az ajtón.
Ha kijövünk, akkor benézhetünk más ajtókon, de legyél óvatos. Mert némely ajtó
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

olyan csapdákat rejt, néhány lehetőség. Nem tudom hogy van ezzel, minden
héten egyszer megtalál valaki és mutatni akar egy ajtót. És azzal az igénnyel
állnak elő emberek, hogy ha ezen az ajtón nem mész be, akkor egészen biztos
tökkelütött vagy. Érted, hogy most „finom voltam és nőies”.

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. De a farkas, az azért jön,
hogy elragadjon bennünket a nyájból. És neki nem drága semmi. Neki nagy
ígéretei vannak ezzel kapcsolatban. De egy ajtó van, ahova ha bemegyünk, akkor
onnan ki is lehet jönni bármikor. És aki kijön onnan az legelőt, táplálékot talál.
Nem lesz ijesztő ha bemegy egy ajtón, akkor ott van másik 30. Faltörő kos van
előttünk. Ha megköveznek akkor is megyek tovább.

Én is ezt tanítom a gyerekeimnek. Fontosabb megtanulni a veszítést, mint a


nyerést. Több veszítés lesz az életedben mint győzelem.

Azért tudlak benneteket építeni mert Jézus után P. Kende a pásztorom.

P. Jonh Love

Ma nem egyetlen igerészből fogok beszélni. Mert szeretném, ha megnéznénk


Isten országának a természetét amiben élünk. Néha közömbösek vagyunk. Néha
megszokottak vagyunk ezzel. Lehet imádkoztál már ezért, hogy jöjjön el az az
ország. Ismerős az ima, ha még fiatal vagy akkor is. Jöjjön el a Te országot.
Egyrészt számunkra Isten megválaszolta ezt. Tudom, hogy ez az ezer éves
királyságról szól. DE van egy ország ami eljött, amiben élünk, amiben működünk.

Ezzel is lehetünk megszokottak. Néha annyira az életünk részévé válik, hogy nem
látjuk az életünk szépségét többé. Elveszítjük a magasztosságát az országnak
amiben vagyunk. De megnézünk olyan embereket akik ebben az országban
éltek.

Ábrahám felesége, Sára az első. Az életének virágkorát éli épp, és Isten fiút ígér
neki. Már idős, ezért elég izgatott. Készülődött a gyermek érkezésére. Isten fiút
ígért neki. De sehol a fiú. Úgyhogy még elfogyaszt néhány szülinapi tortát és sok
gyertyát elfúj, mert már annál is idősebb mint eddig. És erre a következtetésre
jut: Isten fiút ígért nekem, de nem mondta pontosan, hogy én fogom kihordani.
Úgy ahogy néha mi tesszük: Isten ígéretet tesz, nem történik meg azonnal és
úgy vesszük , Isten azt szeretné, hogy én gondoskodjak erről, lehet Istennek az
én segítségemre van szüksége, hogy betöltse az ígéretét. Sára meggyőzi
Ábrahámot, hogy kifutunk az időből, itt van Hágár. Hágártól Sára azt kérte, hogy
menjen be a férjébe. Bemegy Ábrahám sátrába leányként és anyukaként jött ki.
Sára azt gondolta Isten így tölti be az ígéretet. De itt kezdődnek a problámák. A
gyermek aki ebből a kapcsolatból születik egy fiút akit Isten vadszamárnak
nevez, Ismael.

Gondolj bele. Ez megfelelő név, aki makacsság miatt született. Most ezt a nevet
viseli. És nagyon ráillik. Ismaelnek az a végzete, hogy végig rugdalózza a
történelmet a mai napig. Micsoda rémálommá fordul. Ami Isten gyönyörű
ígéretével indul, most nehéz helyzetté vált. Hány év telik még el? 14 év telik még
el. Ábrahám már 100 éves, Sára pedig 90. De a 14 év alatt Ábrahám értékes
leckét tanult: nem hallgat Sára tanácsaira. És Sára sem adott több tanácsot. Ő is
megtanulta a leckét.

Isten ismét meglátogatja őket, ezt mondja: válasszatok nevet a fiúgyermeketek


számára. Mi a válaszuk? Nevetés. Nevettek. Mert ezt tesszük amikor valaki azt
mondja, hogy tegyük meg a lehetetlent. Csak nevetünk. Ábrahám már 100 éves
Sára 90. Egyiküknek sincs már foga. Amikor Sára elmegy pelenkát venni, akkor
magának is kell venni párat. Elég nehéz helyzet. Képzeld el amikor a gyermek
megszületik a gyermeknek sincs foga, az anyukának sem, az apukának sem.
Fogatlan család. De nevetnek, mert Isten azt mondja, hogy megteszi a
lehetetlent.

Isten megváltoztatja a nevüket. De ennél többet is tesz. Megváltoztatja a


gondolkodásukat, a szívüket, a sorsukat és ahogy meghatározták a lehetetlent.
Isten meg tudja tenni ebben az országban, ahol megteszi a lehetetlent. Láttuk
már Istent, hogy megteszi a lehetetlent. Gondolj arra, hogy itt van ma. Gondolj
vissza pár évet, lehetetlen lett volna. Én is visszagondolok pár évet, és most itt
vagyok a pulpitus mögött, ez nem lehetetlen, hanem nevetséges. De az ország
amelyben élünk Isten megteszi a lehetetlent. Isten megváltoztatta ahogy bíztak
benne. Sára bizonysága ez volt: bízhatsz Istenben, neki igaza van, én tettem a
dolgaim a saját módomon és megfájdult a fejem, aztán átengedtem Istennek és
fiút kaptam cserébe. Ilyen Isten országában élni. Amivel Isten a legtöbb idejét
tölti, hogy minket eltávolítson az útból, hogy amit tehetünk azt tegyük: higgyük,
hogy megteszi alehetetlent.

Aztán 2000 év múlva ott van Péter apostol. Éppen halászik. Egész éjjel halászott
és semmit nem fogott. Aztán Jézus ott van a parton és megkérdi Pétert, hogy
használhatná-e a hajóját. Besázll a hajóba és elmondja az üzenetét és Péterhez
fordul: menjünk halászni. Péter azt gondolja: nekem mindegy használd a hajómat
pódiumként. De én halász vagyok, de meg ács. Emlékeztette Jézust, hogy egész
este halászott és nem fogott semmit. De vonakodva igent mondott Jézusnak.
Próbáltam elmondani Jézusnak, hogy nem fogtunk semmit. El tudom képzelni
Pétert ahogy átdobta a hajó oldalán. Arra gondolt, ez a fickó csak munkát csinál
nekem, oda se figyel rám, mit gondol kicsoda, Isten? És micsoda fogásuk volt
aznap. Annyi halat fogtak, hogy majdnem elsüllyedt a hajó.

Akkor mondja Péter: Istenem. Lukács evengéliumában Péter arra ébredt rá, hogy
ő kicsoda. És felismert egy nagyszerű elvet és megdöbbent: épp most mondta
Istennek, hogy mi az amit nem tehetne meg. El tudjuk képzelni. Hányszor
mondtuk el Istennek mit nem tud megtenni. Péter is elmondta neki, Sára és
Ábrahám is elmondták Istennek, hogy mit nem tud megtenni.

Aztán Péter újra és újra annak lett a tanúja, hogy Isten mit tud megtenni. Ez
lehetne Péter bizonysága: a következő pár évben újra és újra láttam, hogy Isten
megteszi a lehetetlent, temetőkben holtak feltámadtak, láttam hogy tett csodát
amikor több ezer embert megetetett. Láttam, hogy hatalmas vihar közepette
hogyan hozott békességet, mennyi beteget meggyógyított különböző
városokban. Ezekben a helyzetekben az összes szereplő megváltozott. De a
történet ugyanaz: azt mondjuk neki, hogy lehetetlen, de Itsen azt mondja: én
Biblia Szól Istentiszteleten elhangzott prédikáció - http://www.bibliaszol.hu

meg tudom tenni. Ez ad lehetőséget Istennek, hogy megtegye.

Ma is, amikor szembenézünk a lehetetlennel azt mondjuk lehetetlen, de Isten azt


mondja: menni fog az én utamon, ha félreállsz és átengeded magam az
akaratomnak, akkor látni fogod.

Isten új neveket ad nekünk. Emberek neveket adnak nekünk: bolond, vesztes,


nem vagy intelligens, később hallod ahogy másokról beszélnek: ő az aki elvált, ő
az alkoholista. Szomorú, hogy néha nem is tudjuk az emberek nevét, csak a
fájdalmukat. De amikor Jézus jön, akkor új nevet adn keünk. És új természetet is
ad. És új gondolkodásmódot. És rájövünk, hogy a lehetetlen lehetséges. És Pál
apostol, 2Kor 12:9-ben azt mondta:

Az én hatalmam legjobban gyenge emberekben látszik. Isten mondta ezt. Isten


Pálnak mondta és Pál leírta. Isten volt az aki ezt mondja, hogy üres edényeket
keresek, nem okos edényeket, nem ügyes edényeket, vagy sikereseket. Hanem
üreseket.

Isten mindig az ember szívébe tekint. Üres edények érdeklik, nem az erős izmok.
Nem veszi le a lábáról, hogy az ember mit tud megtenni. Az veszi a lábáról,
amikor egy üres lelket talál aki felismeri, hogy Istenre van szüksége, és Isten
hatalma a gyenge emberekben látszik meg a legjobban.

Tarzuszi Saul mielőtt találkozott Jézussal, a farizeusok feje volt. A farizeusok


világában így látták: ő lesz sikeres valószínű. Fil 3-ban lehet olvasni a szakmai
önéletrajzát. A farizeusi rezuméja. Egy nap a damaszkuszi úton papírok vannak a
kézben, bilincseket visz, és azért indult, hogy keresztényeket halálra adjon és az
egyházat akarja üldözni, letartóztatni. Isten mit tesz vele ezen az úton?
Felkapcsolja a stadion reflektorait. Budapesten is van nagy stadion, biztos, hogy
látszik amikor fel vannak kapcsolva. Pál apostol lovagol az úton délben és Isten
úgy dönt, hogy felkapcsolja a relfektort, Pál leesik a lováról az élete nem lesz
többé ugyanaz. Mi a nagyszerű abban ami vele történik? Mintha pikkelyek lettek
volna a szemén, és külsőleg szólva nem látott, de ez a pillanat arra
kényszerítette, hogy befelé nézzen. A vakság miatt nem látott, de ez volt Isten
alkalma, hogy befelé nézzen és nem tetszett neki ami látott. Volt már ilyen az
életedben amikor Isten megmutatta mi van benned igazán és nem tetszett amit
láttál? Még soha nem gondoltad volna, hogy ilyen szörnyűségek vannak benned.
Szükséges ezt látni mindannyiunknak. Pálnak is szüksége volt rá. Pál azt mondta:
én vagyok a bűnösök közt az első, nincs nagyobb bűnös mint én.

De ahogy Sára és Péter amikor Saul feladta, Jézus belépett. Amikor feladjuk,
akkor Jézus belép. Amikor feléreállunk, akkor meglátjuk Isten újtát. Amikor végre
abbahagyjuk hogy azt mondjuk Istennek, hogy lehetetlen és a szívünkben
engedünk neki és azt mondjuk: legyen ahogy te akarod. A tarzuszi Sault
eltemették akkor és Pál aposltol a prédikátor életre kelt. És az élete hátralévő
részét azzal töltötte, hogy Isten csodálatos kegyeméről beszélt és írt. Isten még
mindig megteszi a lehetetlent.

Pál apostol üzenet egy mondtban: Krisztust prédikáljuk és Őt mint


megfeszítettett. Ez az üzenetünk ereje. Jézus elintézhette volna Sault akkor, azt
mondhatta volna, nem üldözöl többet senkit, nem veszel többet levegőt,
elveszem az életed. Abban a pillanatban pokolra küldhette volna, de úgy döntött,
hogy inkább az elveszettekhez küldi. Pál prédikálásán és üzenetein keresztül az
egész világ megváltozott. Gondolj arra, hogy mit gondolt az evangéliumról amit
adott neki. Egyszer azt mondta: bolondság, vagy borkánykő. De az a szó, amit
leginkább használt: a kegyelem szó. Micsoda bizonysága volt. Tudjuk, hogy
sokszor meglátta ezt. Az életét örökre megváltoztatta Isten szeretete. Azt
mondta: emiatt a szeretet miatt, nincs más választásom, csak hogy másoknak is
beszéljek Krisztusról. 2Kor 5:14.

Ma is ez az üzenetünk. A hatalma még ugyanaz mindig. Ugyanaz az Isten aki


megváltoztatta Sára életét és új nevet adott és gondolkodást, ugyanaz aki Pétert
megváltoztatta és új nevet és gondolkodásmódot adott neki, és Saulnak is új
nevet adott. Érdekes, hogy az ő nevét mire változtatta. Saul azt jelenti: nagy
ember. Isten azt mondta, Pál leszel, ami azt jelenti: kis ember. De rendben volt
Pálnak, mert tudta most már ki a nagy. És tudta, hogy ez nem ő.

Az ember rászánja az időt és megmutatja valakinek a hibáját Jézus nélkül, az az


ember valahol az árok szélén végzi. De mondjuk az embernek vallást adunk a
kezébe és nem beszélünk a bűnéről, az az ember büszke lesz és arrogáns. Ha ez
a két dolog ugyanabban a szívben van. Beszélsz az embernek a bűnéről de aztán
Jézusról, akkor megváltozott élet lesz az eredménye. Azt találja, hogy ugyanolyan
mint mi. Belülről kifelé változik meg.

Tarzuszi Saul farizeus volt, akit Isten kegyelme prédikorrá tett és tűzbe hozta a
világot. Isten tette. Ő az egyetlen aki meg tudja tenni. Parazoljuk az időnket ha
ISTen kegyemi üzenetén kívül keresünk változást. De annak érdekében, hogy az
üzenet hatalma meglátszódjon az életünkön abba kell hagynunk hogy azt
mondjuk Istennek: nem fog menni. Fel kell ismernünk ,hogy Istennek meg van a
módja. És félre kell állnunk, hogy Isten megmutathassa. Semmi sem beszél
érhetőbben ennek a figyelő világban, mint egy megváltozott élet, egy átformált
élet. Lehet nem kaptál új nevet amikor Isten megváltott legalábbis a földön, de
Isten elméjében új neved és új természeted van, új gondolkodásmódod,
hozzáállásod az élethez, új optimizmus amivel nem rendelkeztél korábban, új
nézőpont. Nem kell, hogy meglepjen, mert bárki aki Krisztusban van új teremét.
A régiek elmúltak, minden újjá lett. Minden nap amit élünk, minden újjá lett.
Minden nap járhatunk az élet újságában.

Várd Istentől, hogy megtegye a lehetetlen az életetekben. Ne vond le azt a


követezetést, hogy Istne csak a Bibliában teszi meg a lehetetlent. Amikor az
emberek rájönnek, hogy ilyen gyülekezetben járunk és ismertem minket azt
mondják: ez lehetetlen. Ők nem járhatnak gyülekezetbe mert beszennyezik. De
emlékeztetjük őket, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges és Ő
ma is megteszi a lehetetlent.