You are on page 1of 4

Getxotik Mundura

Mundutik Getxora
Garapen
Lankidetzarako Azoka
Feria de Cooperación
al Desarrollo

Antolatzailea: Organiza:

XVII. Topaketa
XVII Encuentros
2014ko abenduaren 7an
Areetako Geltokia Plaza
7 de diciembre de 2014
Plaza de la Estación de Las Arenas

Laguntzaileak: Colaboradores:

Kultur Etxea

Ejemplar gratuito

Zenbaki Berezia
Número Especial
www.getxo.net

Abendua
Diciembre

2014

Getxo,

Karpa azpiko jarduerak: Areetako Geltokia Plaza
Actividades bajo carpa: Plaza de la Estación de Las Arenas

lankidetzaren soinura
mugitzen da
se mueve
al son de la cooperación
Aurten ospatuko dugu Getxotik Mundura Mundutik Getxora
XVII. edizioa, Getxoko hiritarrak lankidetzara hurbiltzeko,
eta, aldi berean, getxotar guztien ahaleginei esker txirotutako herrialde horietan aurrera eramandako lanari buruz
informatzeko.
Edizio honetan, bi erakusketa jasoko ditugu, Bidezko Merkataritza zer den eta Indiako landa-zonetan dalit-ek dituzten erronkak ezagutzera emateko.
Aurten ere Bidezko Merktaraitzaren kafearekin eta
kakaoarekin esnatuko da Getxo; udalerriko 32 tabernetan
dastatu ahal izango ditugu, eta horrek emango digu mugitzeko eta abenduaren 7ko GGKEn Azokara bertaratzeko
gasolina.
Abenduaren 7an Getxo Lankidetzaren soinura mugituko
da; goizez, ekitaldi nagusia, Intermon Oxfam GKEren arropa-desfilea, eta, arratsaldez, Malagasy Gospel eta haren 25
neska malgache-en abesbatzarekin dantza egingo dugu.
Egun osoan tailerrak, ludotekak eta txikienentzako ekintzak
egingo dira.
GGKEen Azokaz aparte, aurten, Getxotik Mundura Mundutik
Getxora ekitaldiek Guatemalara eramango gaituzte, poesiaren eta zinemaren eskutik, eta herrialdeko lehenengo filma
ikusi ahal izango dugu maien hizkuntzan.
Abenduaren 11n, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala
gogoratu ahal izango dugu, 1948an onartu zena.
Amaitzeko, “Mi bicicleta no me pertenece” zineforumarekin
emango diegu amaiera topaketei.
Egitarau erakargarria da, hortaz, eta Getxo udalerri solidarioa dela eta mundu hobe baten alde lan egin daitekeela
ikusarazi nahi dugu..

Este año celebramos la XVII. Edición del Getxotik Mundura Mundutik Getxora, que pretende acercar la cooperación a la ciudadanía getxotarra y a la vez informar sobre el trabajo que gracias al
esfuerzo de todos los/las getxotarras se ha llevado a cabo en los
países empobrecidos.
Para la presente edición contaremos con dos exposiciones que
nos acercarán a conocer qué es el Comercio Justo y qué retos
tienen los dalits de las zonas rurales de la India.
Este año Getxo se volverá a despertar con café y cacao de Comercio Justo que se podrán degustar en 32 bares del municipio,
lo cual servirá de gasolina para movernos y acercarnos el 7 de
diciembre a la Feria de ONGDs.
El 7 de diciembre Getxo se va a mover al son de la Cooperación,
por la mañana tendremos como acto central el desfile de ropa de
Comercio Justo de Intermon Oxfam y por la tarde bailaremos con
la Malagasy Gospel y su coro de 25 niñas malgaches. Durante
toda la jornada habrá talleres, ludotecas y eventos para los más
pequeños.
Además de la Feria de ONGDs este año los Encuentros del Getxotik Mundura Mundutik Getxora nos acercarán de la mano de
la poesia y el cine a Guatemala, pudiendo ver la primera película
rodada en maya del país.
El 11 de diciembre vamos a conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948.
Por último, cerraremos los Encuentros con el cine-forum “Mi bicicleta no me pertenece”.
Se trata por lo tanto, de un atractivo programa a través del cual
queremos visibilizar que Getxo es un municipio solidario y que se
puede trabajar desde él a favor de un mundo mejor.

7

Abendua |

Diciembre

Igandea
Domingo

GGKEn Azoka
Feria de ONGDs

11:30 – 14:30
17:00 – 21:00

11:30

17:00 – 19:00

Kometa tailerra
Taller de cometas (Guatemala)

Elkartasun bidaia
Viaje por la solidaridad

11:30-13:00

19:00

Elkartasun bidaia
Viaje por la Solidaridad

Malagasy Gospelen kontzertua
Concierto Malagasy Gospel

12:00-13:00

20:30

Pronostiko erreserbatua
Pronóstico reservado

Bidezko Merkataritzako otzararen zozketa
Sorteo Cesta de Comercio Justo

13:00

Bidezko Merkataritzako arropa
desfilea
Desfile de ropa de Comercio Justo
Jarduera iraunkorrak
Actividades permanentes

• Ludoteka

• Ludoteca

• Txapa tailerra

• Taller de chapas

• Henna eta hiltze tailerrak

• Talleres de henna y clavo (Sahara)

• Tearen zeremonia

• Ceremonia del té (Sahara).

• Mahi jokoak

• Juegos de mesa

• Mari Tere Mari Puri bidai azafatak

• Mari Tere Mari Puri azafatas de viaje

Kepa Miñambres Llona
Garapenerako
Lankidetzako
zinegotzia

Concejal de
Cooperación
al Desarrollo

Malagasy Gospel

Beste jarduerak
Otras actividades

5 6 78

Abendu

Tabernen eta jatetxeen ordutegia
Horario de bares/restaurantes

Getxo Bidezko Merkataritzako
kafe eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café
y cacao de Comercio Justo

mbre

a | Dicie

Abendu

a | Dicie

mbre

Abendua | Diciembre

11
Abendu

Aben

dua

| Dic

Areeta-Romo

iemb

re

20:00-21:00

Emadazu minutu bat Giza Eskubideen alde
Dame un minuto de Derechos Humanos

Getxo Bidezko Merkataritzako
kafe eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café
y cacao de Comercio Justo
BAR LA PROA

THE WOLF TAVERN

BAR AMISTAD

BAR PI-PI

Bidezko Merkataritzako denda
Tienda de Comercio Justo

BAR AKER

BAR PUB WEST SIDE

Torrene 3, Algorta

BAR TABERNA LA REJA

GURE ETXEA TUDELILLA

PIANAMUL

BAR AROTZA

BAR RESTAURANTE
ZOKOTXO

LA MONA

RAFA BAR, P.S.E.

BAR ZEÑE

BAR RESTAURANTE
IZARRA

SALÓN DE JUEGOS
IBAIONDO

CAFETERIA LM-31

BAR PUB ROMO TAVERN

LA KAZUELA

RESTAURANTE
KALAMUA

Getxoko Elkartegia

AMISTAD 1 (AREETA)

URKIJO 19 (AREETA)

a | Dicie

mbre

AMISTAD 4 (AREETA)

9 3

10:30 – 13:30 / 17:00 – 20:00

Enero
rrila |

Urta

Abendua | Diciembre

3

GUATEMALAKO EMAKUMEEN POESIA
POESÍA MUJER GUATEMALTECA
Algortako Kultur Etxea
bre

Abendua | Diciem

Donde nace el Sol
(pelikularen zuzendariarekin /
con el director del filme)
Algortako Kultur Etxea

19
Abendua

e

| Diciembr

LAS MERCEDES 28 (AREETA)

LAS MERCEDES 31 (AREETA)

MAYOR 17 (AREETA)

19:00 – 21:00

Mi bicicleta no me pertenece
(dokumentalaren zuzendariekin /
directores del documental)

GOBELAURRE 13 (ROMO)

IBAIONDO 6 (ROMO)

IBAIONDO 8 (ROMO)

LA GABARRA

BAR ZER NAHI

LA DESPENSA

BAR KOLDO

08:00 – 21:30

GLASS GRILL URBANO

BAR ELIZALDE

Hamar arrazoi ematen dizugu Bidezko
Merkataritza kontsumitzeko
Te damos 10 razones para consumir
Comercio Justo

ODEI

BAR YANIK

RESTAURANTE
PULCINELLA

BAR AMAYA

RESTAURANTE PABLO
URZAY

BAR ARRANTZALE
LOLA’S

Algortako Kultur Etxea

17 14
Abendua

GOBELONDO 2 (ROMO)

EL MUSEO

e

| Diciembr

Gobelako Kiroldegia

KALAMUA 6 (ROMO)

MAYOR 26 (AREETA)

MAYOR 31 (AREETA)

e

GOBELONDO 1 (ROMO)

RESTAURANTE LA
TRAINERA

Erakusketak
Exposiciones

Noviembr

CAJA DE AHORROS 14 (ROMO)

KALAMUA 4 (ROMO)

MAYOR 29 (AREETA)

Azaroa |

CAJA DE AHORROS 8 (ROMO)

GOBELA 23 (AREETA)

IBAIGANE 17 (AREETA)

19:00 – 21:00

Abendua | Diciembre

CORDELERIA 2 (AREETA)

ESCUELAS 3 (AREETA)

19:00 – 21:00

5

ARLAMENDI 1 (AREETA)

AMALLOA 1 (ROMO)

MAYOR 33 (AREETA)

KALAMUA 9 (ROMO)

KRESALTZU 3 (ROMO)

KRESALTZU 13 (ROMO)

PAULINO MENDIVIL 12 (AREETA) SANTA EUGENIA 3 (ROMO)

SANTA EUGENIA 7 (ROMO)

REINA MARIA CRISTINA 3
(AREETA)

1 5

Abendua

e

| Diciembr

Abendua | Diciembre

8:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

Etorkizuna gaur hasten da
El futuro comienza hoy
Algortako Merkatua

REINA MARIA CRISTINA 5
(AREETA)

C-54

TOMAS OLABARRI 9 (AREETA)

URKIZU 3 (ROMO)

Zure laguntzarekin posible
egiten duzu.

Con tu colaboración tú
también lo haces posible.

Hurbildu zaitez abenduaren 7an Garapen
Lankidetzarako XVII. Azokara, ezagutu proiektu
gehiago eta nola lagundu ahal diezu horiek bultzatzen
dituzten GGKEi

Acércate el próximo 7 de diciembre a la XVII Feria de
Cooperación al Desarrollo y descubre más proyectos
como éstos y la forma de colaborar con las ONGDs
que los impulsan.

Partaideak. Entidades participantes.