1. Definiți paraliteratura/literatura de masă.

Paraliteratura este considerată ca fiind literatura aflată la periferia creației litarere propriu-zise.
Termenul vine din franceză-paralittérature.
Literatura de consum – denumită și „paraliteratură”, „l. de divertisment” sau, accentuat peiorativ „l.
trivială”, reprezintă acele scrieri care au drept scop destinderea, petrecerea plăcută a timpului liber.
L.d.c. are drept țintă publicul larg, necultivat, cu deprinderi de lectură comode și ocazionale (în concedii,
de exemplu). L.d.c. este mai puțin elaborată, marcată de schematism și trucuri facile (precum suspansul,
elipsa, limbajul trivial). Granițele dintre l.d.c. și literatura autentică nu sînt clare, chiar dacă unii
teoreticieni tind să i înglobeze specii populare precum l. SF, romanul polițist / de aventuri / sentimental /
senzațional / de groază etc. Există, totuși, criterii separatoare pentru literatura de proastă calitate de
literatura de valoare, precum conținutul ideatic, componentele stilistice, modalitățile de caracterizare a
personajelor etc., vizînd, așadar, elementele intrinseci produsului literar de evaluat și neținînd cont de
modă, ori chiar de succesul literar (v.). Corespondentele cinematografice ale l.d.c. sînt, de bună seamă,
telenovelele și emisiunile de divertisment făcute de amatori inculți.

Related Interests