You are on page 1of 23

SENARAI KANDUNGAN

1.0
3.

4.

PENGENALAN
MASALAH CATUAN AIR DI SELANGOR

8

3.1 Faktor Musim

8

3.2 Masalah Pencemaran Air

9

3.3 Penggunaan Air

12

3.4 Masalah Politik dan pengurusan

13

ETIKA ALAM SEKITAR

15

4.1 Isu Etika Alam Dalam Musim

15

4.1.1 Technocentrism

15

4.1.2 Hipotesis Gaia

15

4.2 Isu Pencemaran Air Selangor Dalam Kontek Etika Alam Sekitar

16

4.2.1 Antroposentrik dan “Minimum Wrong”

16

4.2.2 Gaia Hyphotesis

17

4.2.3 Biocentric individual

18

4.2.4 Lifeboat ethic

19

4.3 Isu pengguna yang berkaitan dengan etika alam sekitar

19

4.3.1 Intrinsic value

19

4.3.2 Minimun Wrong

19

4.3.3 Tragedy of The Commons

20

4.4 Isu Konflik politik dan pengurusan air Selangor dalam etika alam

5.

3

20

4.4.1 Utilitarian

20

4.4.2 Externalities

21

4.4.3 Deontology

21

KESIMPULAN

6. RUJUKAN

22
23

1

SENARAIJ JADUAH 
Jadual 1 : Unit: Juta liter sehari (JLH)...................................................................................3
Jadual 2: Kapasiti Empangan Selangor, 2012)......................................................................4
Jadual 3 : Loji Rawatan Air di selangor.................................................................................6
Jadual 4: Punca-punca bahan pencemar (Davis dan Cornwell, 1998)...................................9

SENARAI RAJAH

Rajah 1: Gambaran sistem aliran bekalan air di Negeri Selangor at.....................................5
Rajah 2 : Kawasan-kawasan yang lewat mendapat bekalan air selepas catuan.....................5
Rajah 3 : Contoh aliran air pada loji rawatan air yang terdapat di Air Sungai Langat..........6
Rajah 4: Monsun Timur Laut yang bermula pada awal bulan November c..........................8

2

sikap pengguna dan kelemahan pengurusan air juga berupaya menjadi punca berlakunya krisis bekalan air khususnya di negeri Selangor sehingga memaksa pihak pentadbiran mengaktifkan pelan catuan air bermula pada awal tahun ini.1. Walau bagaimanapun. Faktor antropogenik seperti masalah pencemaran. kedudukan negara ini di garisan khatulistiwa menyebabkan negara ini tidak berdepan dengan musim kemarau yang berpanjangan. 2006–2010 seperti yang dapat ditunjukkan pada jadual di bawah. taburan hujan yang banyak ini tidak dapat menjamin bekalan air yang mencukupi kerana taburan yang tidak sekata baik dari segi reruang/spatial mahupun dari segi masa (Chan 2003a).0 PENGENALAN Penduduk Malaysia amat bertuah kerana negara ini kaya dengan sumber air berasaskan hujan tahunan yang mencukupi (Chan 2003a). Malaysia. Selain itu.000 mm setahun.0 KRONOLOGI Negeri Selangor hakikatnya adalah negeri yang terbesar dari segi jumlah pengeluaran air yang dibekalkan mengikut negeri. Malaysia menerima taburan hujan yang tinggi iaitu sebanyak 3. 2. Jadual 1 : Unit: Juta liter sehari (JLH) 3 .

yang melibatkan 71 kawasan.60 10.0 56.00 33.0 77. namun catuan air yang berlaku pada masa ini adalah berpunca daripada kurangnya sumber air mentah.00 Air Bawah 44. Lembangan Sg Langat Sg Klang Sungai Sg Langat Langat Sg Semenyih Semenyih Perlabuhan Sg Klang Klang Sg Selangor Air Bawah Tanah Air Bawah Tanah Konkrit Ketinggian (m) Keluasan (km persegi) Jumlah Takungan (M²) 61.00 235. paras sungai-sungai dan empangan-empangan telah menyusut. Ketujuh-tujuh empangan bekalan air yang menyimpan air mentah bagi keperluan air terawat di negeri Selangor. Disebabkan cuaca yang panas dan kering diikuti dengan hujan yang kurang sejak Januari 2014. Di dalam lembangan yang sama.P.50 40. yang agak terhad dengan rizab margin air kini berada pada tahap kurang daripada 2%. Selangor merupakan empangan terbesar di negeri Selangor di Lembangan Sungai Selangor.5 Tanah Sg Air Bawah Selangor 110.50 197. Empangan Sg.70 62. 2012 Sg batu Sg Buloh Jenis Empangan Punca Air Batu ( Jabatan Sumber Asli & Alam Sekitar dan Saliran) 4 .00 50.48 49.0 Selangor Tanah Jadual 2: Kapasiti Empangan Selangor. Kuala Lumpur dan Putrajaya. Fenomena ini terbukti apabila rekod di empangan-empangan menunjukkan jumlah hujan yang rendah berbanding dengan bulan-bulan yang sama tahun-tahun yang lepas.28 3.16 32.00 122. Selangor dan Empangan Sg. Tinggi membekalkan sumber air mentah bagi memenuhi 61% daripada permintaan bekalan air di Selangor.60 37. Empangan Sg.0 Tanah Sg Air Bawah Subang 9. Kuala Lumpur dan Putrajaya telah menyusut ke tahap yang rendah. Kekurangan air di loji negeri Selangor.45 37.1 Subang Tanah Air Bawah Sg Tinggi Tinggi 42. Labuan) Krisis air Selangor bermula pada 15 Julai sehingga 23 Julai 2012 manakala pada tahun 2014 catuan air bermula pada mulai 27 Februari sehingga 31 Mac 2014.Sumber: Jabatan Bekalan Air (Sabah & Sarawak) Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Semenanjung Malaysia & W.0 41.

Ia merupakan pusat pengawalan kualiti dan kuantiti bagi keseluruhan sistem.1 Loji Rawatan Loji rawatan adalah komponen yang terpenting dalam keseluruhan proses bekalan air. 5 .Rajah 1: Gambaran sistem aliran bekalan air di Negeri Selangor daripada Empangan sehingga ke rumah penduduk setempat Rajah 2 : Kawasan-kawasan yang lewat mendapat bekalan air selepas catuan Gambar menunjukkan bagaimana sistem catuan yang dijalankan dan bagaimana catuan dilaksanakan yang ditentukan oleh faktor kedudukan geografi dan mengikut jenis kawasan perumahan 2. Tujuan utama rawatan air adalah untuk menghasilkan air yang selamat untuk di minum dan secara estetikanya selamat untuk kegunaan harian dan gambar 3 menerangkan proses rawatan air di loji. Reka bentuk terbaik loji adalah dari segi susun atur loji dan kemudahan supaya ianya dapat beroperasi dengan cara yang ekonomik dan mudah untuk diselenggara.

Jadual 3 : Loji Rawatan Air di selangor PUNCAK NIAGA SPLASH ABASS 29 loji rawatan air 3 loji rawatan air 3 loji rawatan air Merawat 1. Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pelan tindakan kecemasan (ERP) juga terpaksa dilaksanakan memandangkan keadaan bekalan air semakin beruncing namun berjaya diatasi dalam waktu yang singkat.909 MLD dan mampu menyalurkan 48. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh semua pihak seperti kerajaan negeri Selangor dan syarikat-syarikat konsesi untuk menyelesaikan masalah ini antara usaha yang dilakukan adalah menambah beberapa pusat panggilan kecemasan. pelan catuan belakan air telah diaktifkan pada 27 Februari 2014 atas arahan kerajaan negeri Selangor dengan kelulusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara(SPAN) yang meliputi 4 peringkat serta dilaksanakan secara berperingkat.000 MLD air yang diperolehi daripada Sg Selangor Mampu merawat 951 MLD air Oleh itu.Rajah 3 : Contoh aliran air pada loji rawatan air yang terdapat di Air Sungai Langat Air yang dirawat di Selangor dikendalikan oleh tiga syarikat iaitu Konsortium Abass Sdn Bhd (ABASS). Manakala catuan dijalankan oleh Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (SYABAS) dimana 70% dipegang oleh Puncak Niaga dan 30% selebihnya dipegang oleh kerajaan Selangor. Kini. Merawat 2.371 juta liter air terawat sehari.56% daripada 5 million orang penduduk di Selangor. 6 . Syarikat Pengeluar Air Selangor Sdn Bhd (SPLASH) dan Puncak Niaga Sdn Bhd. terdapat 34 loji rawatan air di Selangor yang menghasilkan 4.

7 .

Monsun Timur Laut bermula dari awal bulan November dan berakhir pada bulan Mac.3. Perbezaan tekanan udara di antara kedua-dua kawasan tersebut mengakibatkan aliran udara dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Rajah 4: Monsun Timur Laut yang bermula pada awal bulan November dan berakhir pada bulan Mac.600mm hujan setahun namun terdapat sedikit penurunan kadar air hujan beberapa tahun kebelakangan ini seperti yang dapat ditunjukkan pada graf bar di bawah. pantai utara Sabah. kawasan pedalaman Australia pula mengalami musim panas dan menghasilkan satu kawasan tekanan udara rendah. dan hampir seluruh negeri 8 . bahagian tengah Banjaran Titiwangsa. selain itu. Angin ini merentasi negara kita sebagai angin Monsun Timur Laut. Oleh itu. angin bertiup keluar dari Asia Tengah menuju ke kawasan pedalaman Australia. 3.1 MASALAH CATUAN AIR DI SELANGOR Faktor Musim Punca kekurangan air yang pertama sekali adalah disebabkan tahap taburan hujan yang rendah di empangan Selangor. Pada musim ini. Di Malaysia. angin monsun barat daya membawa hujan lebat mencapai purata 2. Pada masa yang sama. terdapat perbezaan kadar air hujan turun di Malaysia disebabkan oleh peralihan angin monsoon. kawasan Asia Tengah mengalami musim sejuk dan menghasilkan satu kawasan tekanan udara tinggi. Angin Monsun Timur Laut yang bertiup dari Laut China Selatan membawa hujan bukit yang lebat di kawasan tanah tinggi pantai timur Semenanjung Malaysia sahaja.

Tinggi mempunyai peratus simpanan terendah masing-masing pada 36. Pada awal bulan April 2014. Monsun Barat Daya bermula pada pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September dimana negeri Selangor mula hentikan catuan air kerana hujan mula turun dengan lebat pada masa ini.77%. Hal ini menyebabkan catuan air terpaksa dijalankan bagi mengelak air di empangan habis sebelum musim panas berakhir. Semenyih 70. Langat 48. dan secara langsung menyebabkan perubahan pada sistem sungai bukan sahaja dari segi kualiti tetapi juga kuantiti air. Empangan Klang Gates 50. 3.80%. Empangan Sg. Perubahan gunatanah ini telah mendedahkan sungai kepada pelbagai tekanan yang tidak dapat ditanggung oleh sungai. Fenomena angin monsun ini yang menyebabkan negeri Selangor tidak akan menerima hujan sepanjang tempoh tersebut disebabkan kedudukannya di Pantai Timur dan terhalang oleh Banjaran Titiwangsa maka air di empangan akan berkurangan. Empangan Sg. Begitu juga dengan lain-lain empangan iaitu Empangan Sg. Selangor dan Empangan Sg.97%.25%. Empangan Sg. Masalah pencemaran air di Selangor adalah adalah faktor kedua dan mengakibatkan kekurangan sumber air mentah. pencemaran air sering dikaitkan dengan pembangunan pesat negara dan fasa urbanisasi yang membawa kepada perubahan guna tanah. Kadar penerimaan air hujan di Empangan Sungai Selangor di bawah paras 100mm. Secara umumnya.2 Masalah Pencemaran Air Pencemaran air adalah dikaitkan dengan perubahan dari segi kandungan dan nilai estika sehingga tidak sesuai untuk digunakan dan memberi kesan yang buruk kepada pengguna. Aktiviti tersebut dikelaskan sebagai punca pencemaran 9 .04%. Batu 77.39% dan 60.Sarawak. 1998) Sumber pencemaran bertitik dapat dikesan dan dikawal kerana bahan pencemarnya berasal dari lokasi yang boleh dikenalpasti.06% dan Empangan Tasik Subang 86. Jadual 4: Punca-punca bahan pencemar (Davis dan Cornwell.

Peningkatan tahap ammonia adalah berpunca daripada kegagalan loji rawatan kumbahan dan punca lain daripada perindustrian.- 3. Berikut adalah isu pencemaran yang dibincangkan secara terperinci. Berikutan pencemaran tersebut. 10 .5mg/l. Akibatnya. Pelbagai usaha dilakukan untuk pencemaran ammonia. Faktor persekitaran seperti kurang taburan hujan juga menyebabkan pengaliran Sungai Langat menurun dan mengurangkan proses pencairan ammonia sehingga ketahap 12.381 pintu rumah di kawasan Hulu Langat tidak mendapat bekalan air atau mengalami tekanan air yang rendah. 2 Loji Rawatan Air di Cheras Batu 11 dan Bukit Tampoi ditutup sementara atas sebab faktor keselamatan. sebanyak 35.titik iaitu aktiviti pengorekan dan pengambilan pasir sungai. arahan dikeluarkan kepada pihak terbabit untuk meningkatkan efisiensi proses rawatan dan mengawal jumlah kandungan ammonia dalam effluent sebelum di lepaskan ke sungai. Selain itu. Pencemar air sungai boleh member kesan negatif kepada manusia dan hidupan lain serta keseimbaangan ekosistem. kuari. pembukaan tanah dan kepadatan penduduk di sepanjang lokasi di Sungai Langat.5mg/l. Pemantauan kualiti air berterusan dilakukan untuk memantau kualiti air mentah dari masa ke semasa.2. Air hujan yang bertindakbalas atau melarutkan bahan kimia dipermukaan bumi termasuk partikel tanah lalu masuk ke dalam aliran air sungai akan menyebabkan pencemaran kimia dan fizikal. Paras maksima kandungan amonia di dalam air mentah yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah 1. dintaranya dengan meningkatkan aliran air air empangan Langat. dan pelepasan effluent daripada sesuatu premis. Bahan pencemar yang hadir pada kuantiti tinggi daripada had yang dibenarkan akan mengubah sifat semulajadi sungai dari segi fizikal dan kimia serta komposisi asal air.1 Pencemaran air sungai Langat akibat pelepasan bahan kimia ammonia melebihi tahap selamat. Manakala pencemaran punca tidak bertitik sukar dikesan kerana lokasi punca bahan pemcemar tidak jelas dan tidak diketahui sebagai contoh air larian permukaan. sehinggakan tidak sesuai untuk kegunaan harian manusia. Terdapat beberapa insiden pencemaran air yang berlaku di Selangor dan mengakibatkan isu krisis air semakin rumit.

3. Penyiasatan kualiti air mendapati mendapati paras besi dalam kolam lombong adalah 554 peratus melebih paras normal. 3. Percemaran tersebut menyebabkan nilai estetika air iaitu berbau busuk dan sangat toksik kepada pengguna. Sepasang suami dan isteri merupakan ahli peniagaan kepada 3 bengkel kereta telah dikenakan tindakan mahkamah atas sebab 30 pertuduhan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling. nikel (240 peratus) dan mangan (135 peratus). Sungai Selangor merupakan sumber bekalan air bagi loji rawatan air SSPI dan SSPII.3 Isu pembuangan bahan toksik ke persekitaran Kesedaran masyarakat tentang isu krisis air di Selangor akibat kekurangan sumber air bersih dan masalah pencemaran masih berada pada tahap yang rendah. Mereka didakwa atas kesalahan melupuskan buangan terjadual (buangan minyak) tanpa kelulusan daripada Ketua Pengarah Alam Sekeliling. kardiovaskular dan pencernaan. Punca Air sampah tersebut dikenalpasti hasil daripada proses pereputan sampah di tapak pelupusan sampah Bukit Tagar.2. Pada paras bertoksik itu. beliau berkata penemuan itu menimbulkan kebimbangan. logam-logam berkenaan boleh menyebabkan kerosakan kekal kepada sistem-sistem otak. nikel dan mangan. plumbum (460 peratus). Air kolam lombong berisiko mengandungi bahan berbahaya yang berasaskan logam seperti besi.2 Pencemaran air sungai Selangor akibat peresapan masuk air sampah (leachate) dari Bukit Tagar.2. Kandungan kimia terdiri daripada ammonia dan bahan berbahaya lain. Perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan krisis air semakin buruk. 11 .4 Cadangan penggunaan air kolam lombong sebagai sumber air minuman. 1974 dan Enakmen Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) yang menyebabkan kepada berlakunya pencemaran air. Paras logam tersebut boleh menyebabkan masalah kesihatan yang menyebabkan kepada kerosakan kekal selepas meminum air tersebut khususnya di kalangan kanak-kanak. Masalah aliran air sampah ke aliran anak sungai memasuki sungai Selangor menyebabkan gangguan terhadap proses rawatan air.3. Pada September 2013. plumbum. saraf pusat.2.

78   per   meter   padu. Kajian terdahulu mendapati tahap penggunaan air di negara ini secara puratanya amatlah tinggi berbanding negara lain di dunia.   Jika   pengguna   di Malaysia mengikut kadar yang disyorkan oleh piawai antarabangsa ini.   fasa   2   akan   menjadi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk fasa 1.   Seterusnya. pengguna di negara ini kurang untuk menghargai nilai air yang dibekalkan ke rumah­rumah. Afrika RM2.   bil   air hanyalah   10%   daripada   harga   bil   elektrik. Ironinya. Jumlah ini hampir   dua   kali   ganda   lebih   berbanding   penggunaan   di   Malaysia. setiap hari. penduduk Malaysia masih menggunakan purata 226 liter air atau kira-kira 150 botol 1.5 liter air seorang. catuan bermula di   Hulu   Langat.91 per meter padu. Objektif catuan air adalah untuk memastikan penggunaan air yang rendah semasa musim kering sebelum musim hujan tiba. di sebalik pencatuan air oleh pihak berkuasa.   Sepang   dan   daerah   Kuala   Langat. Kuala Selangor.   Piawaian antarabangsa menganggarkan hanya 165 liter air bagi setiap individu digunakan di dunia ini. Sikap apati pengguna air merupakan salah satu punca masalah pembaziran air dan penggunaan air yang sangat tinggi di negara kita. Petaling. Bekalan air ke daerah tertentu terpaska dicatu secara selang dua hari. Klang / Shah Alam. Oleh itu sebilangan besar penduduk telah mengalami gangguan bekalan air bersih.   Jika   dibuat   perbandingan   dengan   elektirik.57 per meter padu berbanding negara­ negara lain seperti Brazil RM3. Tariff air yang sangat murah dan harga air di Selangor khasnya masih lagi murah iaitu RM0. Haliza (2014) menyatakan bahawa 70% pengguna air di Malaysia mengunakan air secara berlebih dan sebahagian besar daripada mereka tidak berhasrat untuk mengubah tabiat  penggunaan air tersebut.3. Angka tersebut lebih tinggi berbanding dengan penggunaan individu di Singapura 154 liter serta 90 liter bagi setiap individu di Thailand dan 100 liter setiap individu di Afrika.31 per meter padu dan Singapura   RM4. penggunaan air sebanyak 37% akan dapat dikurangkan.   Tambahan   pula   kerajaan   negeri   telah   memberi   20m 3  percuma   kepada pengguna   domestik   negeri   Selangor.   Tindakan   sedemikian   menyumbang   kepada   kadar 12 .3 Penggunaan Air Peningkatan permintaan air dalam kebelakangan ini juga telah menyumbang kepada krisis air terutamanya di kawasan­kawasan tertentu di Selangor sejak awal Februari.   Oleh   kerana   sumber   air   yang   banyak   serta mewah. Catuan air dikenakan di negeri ini bermula pada 25 Februari. Hulu Selangor dan daerah Gombak.

2 peratus dari 28. 3.338 JLH pada 2020.pembaziran air yang lebih tinggi serta air yang digunakan tiada nilainya. dari 9.   Panduan  Industri   Air 2005"   menunjukkan   unjuran   permintaan   domestik   dan   perindustrian   meningkat   pada   6 peratus pada 2010.628 JLH. negeri dan syarikat konsesi. Ketidaksefahaman diantara pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Selangor telah menyebabkan berlakunya kawalan industri air.485 JLH pada 2030. Kerajaan persekutuan mempunyai hak untuk campur tangan dalam masalah pengambilalihan konsesi air Selangor. kenaikan 1.3 peratus atau 20. Tidak hairanlah jika   dilihat   dari   statistik   yang   diperolehi   dari   laporan   "Malaysia.  Menjelang 2050. Dimana tiadanya persefahaman diantara ketigatiga pihak menyebabkan pengurusan air di Selangor tidak sistematik. Ketulusan syarikat konsesi menjadi satu masalah dalam pengurusan air yang menyebabkan berlakunya masalah catuan air di Selangor.131 JLH yang diunjurkan untuk 2040 dan 24. Kerajaan persekutuan dilihat lebih mengambil langkah berdiam diri dalam menangani masalah ini tanpa pihak kerajaan persekutuan sebagai salah satu pihak dalam rundingan menyebabkan masalah 13 . 3. dan persekutuan dan syarikat konsesi dalam mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik.655 juta liter sehari (JLH) pada 2000 kepada 15. Masalah pengendalian air tidak berhasil juga menjadi masalah dalam pembangunan sektor bekalan air diMalaysia.4 Masalah Politik dan pengurusan Konflik politik berlaku dalam krisis catuan air melibatkan tiga penjuru iaitu kerajaan persekutuan. kerana kerajaan persekutuan tidak menggunakan kuasa eksutifnya untuk menyelesaikan masalah.4. Pengambilalihan aset oleh kerajaan negeri Selangor terhadap syarikat konsesi merupakan masalah utama yang memerlukan campur tangan kerajaan persekutuan namun kerajaan persekutuan tidak campur tangan menyebabkan berlaku konflik diantara kerajaan negeri Selangor dan Syarikat konsesi dalam isu tawaran pengambil alihan apabila syarikat konsesi tidak bersetuju dengan tawaran yang dikemukakan oleh kerajaan negeri Selangor dan menolak tawaran tersebut menyebabkan berlaku konflik diantara mereka.285 JLH pada 2010 dan 3.1 Masalah tiada kerjasama Masalah tiada kerjasama diantara kerajaan negeri. unjuran permintaan domestik dan perindustrian dijangka sekitar kira­kira 31.

kuasa untuk mengawal selia adalah penting untuk memastikan rakyat tidak menjadi mangsa. kesilapan meter.4.pengambilalihan aset tidak akan selesai kerana hal ini tertakhluk dalam Seksyen 191 (4)Akta Perkhidmatan Industri Air 2006 (WSIA).4. Ketulusan dalam pengurusan air seperti meningkatkan tarif air. Kos pembekalan air dan kos pengurusan air hendaklah tidak 14 . sejatan dan penggunaan yang tidak bermeter adalah masalah air tidak berhasil. manakala pihak Syarikat konsesi memikirkan keuntungan semata-mata dan kerajaan persekutuan dilihat tidak menjalankan tanggungjawab untuk campur tangan dalam masalah ini. Hal ini telah memburukan lagi keadaan catuan air sehingga terpaksa Pelan Tindakan(ERP) zon kuning dikeluarkan oleh pihak SYABAS.2 Sistem pengurusan yang tidak cekap Pengurusan dari segi keberkesanan pilihan syarikat-syarikat konsesi yang dilantik oleh kerajaan melalui penswastaan juga tidak memperlihatkan ketulusan. kebocoran. Kegagalan dalam menyelesaikan air tidak berhasil terjadi akibat dari pengurusan air yang tidak cekap. Paip yang rosak tidak diganti kerana memikirkan soal kos yang tinggi untuk menyelenggara tanpa memikirkan kesan jangka masa panjang. Masalah pengurusan tentang penjadualan catuan air juga tidak dapat diatasi oleh pihak SYABAS iaitu pihak yang berwajib dalam melaksanakan pelan catuan air yang tidak konsisten apabila penjadualan tidak seperti yang dijadualkan akibat dari berlakunya masalah teknikal seperti paip pecah dan rumah pap yang tidak mampu memenuhi keperluan permintaan air yang tinggi. Selagi kerajaan persekutuan tidak campur tangan maka konflik terus berlaku. 3.3 Masalah air tidak berhasil Air yang tidak terawat yang hilang akibat pencurian. Kerajaan negeri Selangor tidak mahu bekerjasama dan bertolak ansur tentang keperluan pengambilalihan syarikat konsesi. hal ini kerana matlamat syarikat swasta adalah mencari keuntungan sekiranya tidak dikawal dan tidak diselia dengan baik matlamat untuk membantu kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat adalah tidak berjaya. Apabila tiadanya persefahaman antara kerajaan persekutuan dan negeri Selangor menyebabkan syarikat konsesi menjadi mangsa apabila mereka tidak boleh menjalankan proses pembersihan untuk memastikan masalah air tidak berhasil ini terus menjadi masalah dalam pengurusan air. 3.

oksigen di atmosfera dan sebagainya yang mempengaruhi antara satu sama lain.1. kemasinan laut.dipolitikan mana-mana pihak agar masalah ini dapat diatasi. Teori etika ini adalah satu sistem nilai yang menumpukan kepada keupayaan teknologi mengawal dan melindungi alam sekitar. Teori ini turut menyokong bahawa manusia mempunyai kuasa dalam mengawal dan mempengaruhi alam sekitar dan setiap masalah persekitaran yang berlaku dipercayai mampu diatasi dengan teknologi dan tidak bersetuju menerima bahawa manusia adalah punca kepada masalah dan aktiviti manusia perlu diselesaikan. masalah alam sekitar di bawah kawalan manusia dan diselesaikan menggunakan sains dan teknologi melalui penyelidikan saintifik. penggunaan teknologi dijadikan sebagai medium dalam usaha menyelesaikan kekurangan air. 4. Hal ini berketepatan dengan konsep teori Technocentrism yang mengutamakan teknologi dalam menyelesaikan suatu permasalahan tanpa mengurangkan sebarang aktiviti manusia yang dikaitkan dengan masalah tersebut seperti masalah penggunaan air secara tidak berhemah dan seumpamanya. Dalam isu catuan air misalnya. Sebagai contoh bumi 15 . pengaruh Gaia atau prinsip Gaia yang dikatakan bermula sejak tahun 1960-an lagi diasaskan oleh James Lovelock.dipelopori oleh Paul Ehrlich (1969). Semakin banyak air tidak berhasil semakin banyak pembaziran dihasilkan oleh itu masalah ini harus segera di selesaikan. Teori ini mengandaikan bahawa bumi adalah organism hidup yang bergerak sendiri (survival) dan begitu juga dengan komponen alam sekitar yang lain yang dikatakan saling memahami dan mempengaruhi antara satu sama lain dan saling berinteraksi dengan sendirinya dan akhirnya memberi kesan seperti tahap kestabilan suhu bumi. Dalam teori ini. pembenihan awan dilaksanakan berdasarkan kepada teori ini dimana.1 Isu Etika Alam Dalam Musim 4.1 Technocentrism Teori Technocentrism atau turut dikenali sebagai Sustainopreneurship. ETIKA ALAM SEKITAR 4. Teori ini bermula apabila Lovelock berandaian bahawa bumi merupakan ‘hidup’ kerana inginkan keseimbangan. Teori Gaia digambarkan dengan cara bagaimana bumi boleh bertindak balas terhadap tekanan yang diletakkan ke atasnya. 4.1.2 Hipotesis Gaia Hipotesis Gaia juga dikenali sebagai teori Gaia.

menyesuaikan diri adalah dengan bertindak balas kepada daripada manusia. 4. Pencemaran air yang berlaku di Selangor adalah disebabkan oleh faktor persekitaran seperti penurunan aliran air sungai akibat daripada cuaca kering. Hal ini. disebabkan oleh persepsi manusia yang mengangap diri mereka adalah sebagai entiti penting. gangguan ini menyebabkan bumi bertindakbalas dengan tidak banyak berlakunya proses kondensasi di atmosfera. perilaku masyarakat yang membuang bahan cemar toksik ke dalam sungai adalah disebabkan oleh mengejar faktor keuntungan. dan sebagainya. Oleh yang demikian. perilaku dan aktiviti kehidupan manusia di sesebuah tempat adalah dipengaruhi oleh ciri-ciri alam sekitar yang wujud. larut resap bahan pencemar ke dalam jasad air tanpa disengajakan dan tindakan melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling. bumi dilihat bertindak balas terhadap tekanan yang dikenakan ke atasnya iaitu akibat gangguan pada proses transpirasi. isu pencemaran air Selangor dapat dikaitkan dengan konsep etika alam sekitar di antara perilaku manusia dan hubungkait atau kesan terhadap bumi seperti dibawah. penerimaan kerpasan adalah tidak sekata bagi negeri di Malaysia walaupun kadar hujan tahunan agak tinggi. Konsep ini merujuk kepada kepentingan individu atau manusia. Dalam isu catuan air.menunjukkan bumi mengimbangi suhu sejuk dan panas pada ketika itu. Dalam kontek etika alam sekitar. 1974 oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. pembentukan awan kurang. melalui pencemaran udara dan gangguan buatan manusia dengan iklim global. 16 . Contoh lain. dapat dijelaskan bahawa masalah pencemaran air Selangor memberi kesan kepada krisis air di Negeri Selangor. Konsep ini menjelaskan bahawa manusia dan bumi adalah dari entiti yang berbeza dan manusia memanipulasi alam sekitar demi kepentingan mereka.2 Isu Pencemaran Air Selangor Dalam Kontek Etika Alam Sekitar Secara umumnya.- 4. Dalam kontek isu pencemaran air Selangor.1 Antroposentrik dan “Minimum Wrong” Masyarakat di negeri Selangor yang kurang kesederan. tidak peka dan tidak bertanggungjawab terhadap permasalah pencemaran air dengan melepaskan atau membebaskan bahan pencemar ke saliran air sungai di Selangor adalah bersifat kepada mementingkan diri sendiri (antroposentrik) tanpa memikirkan kesan jangka masa panjang dan kesan alam sekitar.2.

Namun demikian. Penentuan tahap minimum dan maksimum ini adalah bertepatan dengan konsep gaia. iaitu National Standard Water Quality Index (NSWQI).2. bahan pencemar yang disenaraikan telah ditetapkan had minimum dan maksimum kuantiti bahan kimia yang dibenarkan untuk dilepaskan ke persekitaran. 4. Konsep gaia juga menerangkan tentang keupayaan bumi atau alam sekitar merawat dan membaikpulih dengan sendiri dan disokong oleh sistem persekitaran yang sedia ada. Apabila kesan yang berlaku dirasakan oleh masyarakat.Pada perkiraan mereka. pembuangan bahan kimia domestic. SPLASH. sungai atau aliran anak sungai dan aktiviti pertanian. konsep minimum wrong menyokong nilai antroposentrik. Pada pandangan manusia. Perilaku manusia yang sering dikaitkan dengan kesan negatif kepada persekitaran antaraya seperti pelupusan sisa berbahaya secara haram. 1974 dan peraturan-peraturannya. termasuk saki baki ubat-ubatan ke dalam sistem kumbahan. Idea yang di bawa ddalam hipotesis gaia adalah kehidupan manusia telah mempengaruhi keadaan bumi. pembebasan gas-gas toksik ke ruang udara. wujud nilai kebertanggungjawaban oleh pihak tertentu seperti Indah Water Konsortium (Loji Rawatan Kumbahan). mereka berusaha untuk meminimakan kesalahan terhadap alam sekitar (minimum wrong). Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) dan lain-lain lagi untuk memastikan sumber air selamat dan mencukupi untuk kegunaan masyarakat serta tidak terus dicemari oleh aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. NSWQI 2004. kos rawatan air sisa atau bahan toksik yang perlu ditanggung secara berterusan adalah leih tinggi dan membebankan berbanding saman atau denda yang dikenakan apabila didapati melanggar peruntukan Akta Alam Sekeliling. Seperti contoh dalam usaha Negeri Selangor yang berhadapan dengan masalah kekurangan sumber air bersih. 2004.2 Gaia Hyphotesis Dalam pengurusan kawalan bahan pencemar persekitaran di Malaysia. Standard ini digunakan sebagai rujukan untuk oleh mana-mana industri dan loji rawatan air kumbahan sebelum melepaskan semula effluent ke sungai. standard yang berkaitan dengan air mentah dan terawat telah diwujudkan oleh pihak berkuasa. ABASS & PUNCAK NIAGA (Loji Rawatan Air). kerana bahan 17 . pembukaan tanah dan pembalakan secara besar-besaran. perlakuan melepaskan bahan kimia pencemar pada amaun yang minimum ke persekitaran dikatakan tidak akan memberi kesan kepada kesihatan pengguna dan tidak menyebabkan kepada perubahan kualiti air.

kawasan penempatan baru diperlukan untuk menyokong keperluan hidup. ekologi dan geografi. hasil ii) daripada aktiviti tersebut ia berpotensi untuk mencemarkan persekitaran. masalah pengurusan sisa kumbahan dan iii) pencemaran air. Manusia dan undang-undang --. Ia merangkumi pengaruh undang-undang undang-undang. isu pencemaran ammonia di Selangor ini wujud akibat pelepasan effluent oleh loji rawatan air kumbahan di sungai Langat dan larut resap air sampah yang terbentuk di bukit tagar ke sungai selangor.peningkatan ekonomi adalah dikaitkan dengan peningkatan jenis dan saiz industri yang dijalankan. 18 . Namun demikian. Manusia dan bumi mempunyai nilai kesamarataan dan saling berkaitan iaitu hubungan di antara benda hidup dan benda bukan hidup.3 Biocentric individual Konsep biosentrik adalah berpaksikan kepada “nyawa” dan “hayat”. Penerapan konsep biocentrik dapat dilihat dengan meletakkan benda hidup sebagai manusia.undang-undang persekitaran yang diwartakan dan dikuatkuasakan oleh kerajaan Malaysia adalah sebagai satu langkah kawasaln untuk memastikan persekitaran dikawal dengan baik dan untuk pengekalan nilai persekitaran. Kecuaian manusia adalah merujuk kepada sikap sambil lewa pihak terlibat untuk memastikan parameter ammonia perlu dipantau dan dipastikan berada pada takat yang dibenarkan iaitu 1. Manusia dan tanah --. Manakala gangguan persekitaran adalah berpunca akibat fenomena El Nino (cuaca kering). melarut pada kandungan air yang tinggi.5 mg/l sebelum ia dilepaskan ke persekitaran semula.tersebut akan bertindakbalas dan mengalami proses pencairan oleh faktor suhu.2.dikaitkan dengan perubahan fasa urbanisasi. Ia merujuk kepada kesamarataan yang dinyatakan pada biosentrik. sosiologi. Masalah ini mungkin berlaku akibat kecuaian manusia atau gangguan pada sistem persekitaran. Namun demikian.i) Manusia dan ekonomi --. 4. teologi. Berikut adalah salingkait manusia dengan benda bukan hidup dalam isu pencemaran air dan aspek biosentrik. dan diuraikan oleh organism mikro seperti bacteria dalam aktiviti pereputan. ekonomi. penurunan aliran air sungai dan tahap simpanan air di empangan. Oleh demikian. pertambahan penduduk secara langsung boleh member kesan kepada persekitaran seperti penghasilan sisa pepejal. dan benda bukan hidup sebagai persekitaran dan pengaruh dalam kehidupan seharian.

atau menggunakan lebih daripada hak/bahagian dari sumbernya 4. Pihak pencinta alam (environmentalist) menggunakan contoh bumi ini sebagai "ruang angkasa" dalam usaha memujuk negara. membuang sisa sampah. namun kita harus menghargai nilai intrinsik (intrinsic value) air itu sendiri bukan semata-mata pada saat kita memerlukan.3. industri dan manusia untuk berhenti membuang dan mencemarkan sumber daya alam.4 Lifeboat ethic Bumi adalah sesuatu medium yang menyokong kehidupan.3 Isu pengguna yang berkaitan dengan etika alam sekitar Apabila catuan air sudah ditarik balik. Justeru.1 Intrinsic value Pengguna menganggap bahawa alam sekitar termasuk air adalah tanggungjawab kerajaan dan bukan tanggungjawab kita. perkara ini menyebabkan masyarakat buat tak endah soal pemuliharaan air. Jabatan Meteorologi sudah mengingatkan pengguna bahawa cuaca kering dijangka bermula semula pada pertengahan Mei untuk tempoh kira-kira lima bulan akan datang berikutan musim monsun barat daya.4. ini bukan bermakna penduduk di kawasan berkenaan boleh menarik nafas lega.2 Minimun Wrong Selain itu. Jangan hanya apabila berlaku catuan air kita menggunakannya secara berhemah.2. Walaupun terdapat jaminan bahawa bekalan air tidak akan terganggu lagi tetapi. Kita perlu bertanya kepada diri. Ini kerana. justeru. Walaupun sumber air datang kepada kita dengan mudah iaitu hanya membuka pili air. apakah peranan yang kita mainkan dalam penjimatan air itu sendiri atau sama ada kita yang menyumbang ke arah pencemaran sumber air. terutamannya bagi penduduk Selangor yang tidak terlibat dengan catuan air tersebut 4. kita semua berkongsi hidup di muka bumi ini. Namun. kita harus melihat 19 . oleh itu mereka bependapat bahawa tidak ada seorang/ agensi pun mempunyai hak untuk memusnahkan.3. kita tidak boleh menyalahkan cuaca atau pentadbir negara semata-mata sebagai punca krisis air. 4. tetapi semasa tiada gangguan bekalan air juga kita harus sentiasa sentiasa berjimat. pengguna harus mengubah sikap agar dapat menggunakan air secara bijak dengan cara meminimumkan kesalahan (minimun wrong).

Konsep Tragedy of The Commons boleh gunakan dalam situasi ini. 30% daripada penggunaan air harian digunakan untuk menyiram pokok bunga. istilah denda atau caj boleh dikenakan kepada masyarakat secara meningkatkan tarif air. 4. kerana kita tahu kita tidak dapat menggelakan kekurangan sumber air yang sememangnya telah lama dijangkakan. membasuh muka ataupun bercukur. dan tidak memenuhi elemen iaitu kebaikan yang akan diperolehi oleh pengguna dan mematuhi peraturan dimana peruntukan dibawah senarai bersama yang diperuntukkan oleh Perlembangan Persekutuan. kerana menurut kajian.3 Tragedy of The Commons Di samping itu pengguna juga harus mempertimbangkan tindakan kerajaan untuk menaikan tarif air.4 Isu Konflik politik dan pengurusan air Selangor dalam etika alam 4. 20 . Kategori pembaziran boleh dibuat. Secara tidak langsung. Walaupun tarif air merupakan isu sensitif.1 Utilitarian Masalah dalam politik ini adalah apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak berfikir dalam ruang lingkup pemikiran yang memberi manfaat secara keseluruhan iaitu utilitarian. pastikan paip ditutup dengan ketat setiap kali selepas digunakan untuk mengelakkan air dari terus menitis.4. Selain itu. 4. dimana kerajaan boleh mengenakan tarif yang tinggi ke atas penggunaan air yang melebihi paiawaian yang ditetapkan. pengguna akan lebih berjimat dan menggunakan air secara bijak. Begitu juga rutin mencuci kereta harus di ubah iaitu hanya mencuci apabila perlu atau bila kereta betul betul kotor. mengurangkan masa mandi. Tarif yang begitu murah.kembali sikap dan habit yang boleh menyumbang ke arah pembaziran. sementara memastikan semua penduduk mendapat air yang secukupnya menggalakkan penggunaan melampau dan pembaziran air. Namun begitu sebarang kenaikan tariff air ini harus tidak membebankan golongan kurang mampu. Kerajaan negeri dan persekutuan hendaklah mempunyai hubungan yang baik agar pengurusan masalah bekalan air dapat diatasi melalui perbincangan bersama diantara dua pihak. Oleh itu. namun langkah ini dapat dilihat sebagai salah satu jalan penyelesaian krisis air di Selangor ini.3. tidak menyiram pokok bunga secara berlebihan. Terdapat pelbagai cara bijak yang dapat di lakukan seperti tidak biarkan air mengalir ketika menggosok gigi.

3 Deontology Hal ini boleh dikaitkan dengan etika alam sekitar seperti deontology. Syarikat konsesi yang dilantik untuk menyelenggara yang telah dipertanggungjawabkan maka sewajarnya mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dipertanggungjawabkan tanpa gangguan dari mana-mana pihak kerana apa yang dipertanggungjawabkan adalah untuk kebaikan pengurusan air yang cekap kerana dengan adanya campur tangan dari beberapa pihak akan menyebabkan syarikat konsesi tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Di mana kesan luaran akan terjadi iaitu satu kos atau faedah yang tidak dijelaskan melalui harga. individu atau syarikat secara keseluruhan yang menjurus memberi kesan kepada masyarakat.4. kawalan harga dan dasar perlindungan. 4.2 Externalities Etika yang boleh menggambarkan situasi ini adalah Externalities. untuk memastikan syarikat konsesi menjalankan tanggungjawabnya dengan baik maka campaur tangan dari mana-mana pihak hendaklah tidak berlaku. 4. Kesan luaran ini akan ditanggung oleh firma yang tidak menyetujui sesuatu tindakan yang menyebabkan kos dan faedah dimana kos dan faedah itu akan memberi kesan negatif dan positif.4. Oleh itu. Dimana prinsip apa yang dipertanggungjawabkan adalah apa yang wajar dilaksanakan.Dimana kerajaan persekutuan menggunakan kuasa eksutif yang diperuntukkan dalam Seksyen 191(4) Akta Perkhidmatan Industri 2006 (WSIA) untuk terlibat sama dalam rundingan antara kerajaan Selangor dan pihak syarikat konsesi untuk mencari satu jalan penyelesaian dalam pengambilalihan aset. manakala pihak kerajaan Selangor pula hendaklah akur tentang segala keputusan yang telah dipersetujui oleh semua pihak demi kepentingan bersama. campur tangan ini melibatkan pemantauan. Kesan luaran dapat dilihat melalui syarikat-syarikat konsesi telah gagal dalam pasaran berpunca daripada tingkahlaku manusia iaitu tingkah laku pihak konsesi yang dilantik hanya memenuhi kepentingan diri. 21 . Kegagalan dalam pasaran iaitu kegagalan syarikat konsesi yang dilantik menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan air hal ini memerlukan campur tangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah.

larut resap bahan pencemar ke dalam jasad air tanpa disengajakan. fahaman politik harus diketepikan. Di samping itu.5. Selain itu.  Walaupun fenomena semula jadi dilihat berupaya menjadi faktor   penyebab   berlakunya   krisis   air   ini. Pihak kerajaan. penguatkuasaan  undang­ undang   yang   ketat   harus   di   kenakan   terhadap   pihak   yang   melakukan   pencemaran   air sehingga menyebabkan   penurunan aliran air sungai akibat daripada cuaca kering. KESIMPULAN Malaysia  merupakan negara bertuah yang kaya dengan sumber air. pengguna air sendiri perlu berubah dari ‘Masyarakat Membazir Air’ yang bersikap apati kepada “Masyarakat Menjimat Air” yang perihatin sepaya benar-benar mencerminkan sebuah masyarakat moden yang matang dan bertanggunjawab. Peningkatan jumlah penduduk   dan   permintaan   terhadap   bekalan   air   memandu   kepada   masalah   kekurangan bekalan air mentah dan terawat.   Dalam menangani krisis air di negeri Selangor. kenaikan tarif   air   juga   boleh   dilihat   sebagai   instrumen   pengawalan   sikap   pembaziran   air   dalam kalangan   penduduk   kerana   menurut   Chan   (2003a)   tarif   air   yang   murah   menyebabkan berlakunya   pembaziran   air. 22 . swasta mahupun syarikat­syarikat konsei air harus bergabung tenaga dan kepakaran untuk memantapkan lagi pengurusan air di negeri Selangor.  Akhir sekali.   namun   faktor   antropogenik   juga   berupaya menjadi penyebab utama masalah ini Tambahan pula kurangnya perancangan dan tenaga kerja   yang   berkemampuan     untuk   melaksanakan   pengurusan   yang   menyeluruh.

773-778.6. International Review for Environmental Strategies. Ten Steps to Preventing the Next Urban Water Crisis by Monsoon. Journal Report San Francisco. W. Stephen Dale (2000). Smart Solutions To A Worsening Water Crisis.H. University of California: Berkeley. 3(2). Article 2000-07. 49(3). Auden (1998). Technology & Culture. RUJUKAN Michael Totty (2010) Journal Reports High-Tech Cures for Water Shortages . 222-239 23 .