You are on page 1of 5

Bu MTV fragmanı sadece 1 kere

TV’de gösterildikten sonra ABD


hükümeti tarafından yasaklandı ...
Arkadaki İkiz Kulelere terörist saldırı : “2.863 insan öldü”
Öndeki genç HIV virüsü taşıyor : “dünyada 40 milyon HIV virüsü taşıyan insan var”
“Dünya Terörizme karşı birleşti. Peki ya AIDS’ e karşı ?” .
Arkadaki İkiz Kulelere terörist saldırı : “2.863 insan öldü”
Öndeki çocuğun karnı aç : “dünya da 824 milyon insan açlık çekiyor”.
“Dünya terörizme karşı birleşti. Peki ya AÇLIK.”
Arkadaki İkiz Kulelere terörist saldırı : “2.863 insan öldü”
Öndeki yaşlı adam akşam parkta yatacak : “dünyada 630 milyon insan evsiz yaşıyor”.
“Dünya terörizme karşı birleşti. Peki ya YOKSULLUK”.
Dayanışma bir ihtiyaçtır.
- Yardım et, destek ol –

Bu reklam yasaklanmıştır,
fakat hiç bir şey gizli kalamaz.
Teşekkür Ederiz...MTV