You are on page 1of 12

1.

Enam ratus sembilan belas ribu empat ratus ditulis dalam angka ialah
A. 609 400
B. 619 400
C. 619 040
D. 691 400

2. Antara berikut, digit 5 dalam nombor yang manakah mempunyai nilai 50 000?
A. 256 109
B. 539 426
C. 405 278
D. 702 518

3. Antara nombor berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menaik?


A. 193 203, 199 224, 206 670, 203 485
B. 347 117, 396 662, 408 574, 805 372
C. 520 218, 511 364, 508 714, 500 748
D. 708 245, 780 518, 724 306, 774 915

4. Bundarkan 729 805 kepada ribu yang terdekat?


A. 720 000
B. 729 800
C. 729 000
D. 730 000

5. 380 917 + 47 285 =


A. 428 202
B. 470 220
C. 438 202
D. 853 220

6. 442 309 196 238 =


A. 208 064
B. 356 071
C. 246 071
D. 356 904

7. 60 285 9 =
A. 542 565
B. 557 309
C. 548 307
D. 558 309

8. 4 060

= 406 000. Apakah nombor yang mesti ditulis dalam

petak itu?
A. 8
B. 100
C. 10
D. 1

9. 401 800 5 =
A. 80 036
B. 80 360
C. 80 164
D. 83 600

10. Antara berikut, yang manakah betul?


A. 20.3 100 = 2.03
B. 5.50 000 100 = 0.55
C. 0.8 1 000 = 0.8
D. 17.9 000 100 = 0.179

11. 30 908 9 4 =
A. 69 543
B. 178 306
C. 72 407
D. 278 172

12. 770 300 50 23 =


A. 15 406
B. 345 778
C. 154 060
D. 354 338

14.

15.

RM164 8 =
A. 3 keping RM5 dan 10 keping 50 sen.
B. 3 keping RM5 dan 15 keping 20 sen.
C. 4 keping RM5 dan 5 keping 10 sen.
D. 5 keping RM5 dan 2 keping 10 sen.

16.

Jika 1 abad = 10 dekad dan 1 dekad = 10 tahun. Kirakan 1 abad bersamaan


dengan berapa tahun?
A.
B.
C.
D.

20 tahun
100 tahun
1 000 tahun
50 tahun

17. 20% daripada 80l =


A. 16l
B. 18l
C. 40l
D. 160l
18.

Gambar 1
Gambar 1 menunjukkan panjang sebatang pensel. Berapakah panjang pensel itu
dalam milimeter (mm).
A.
B.
C.
D.

5 mm
60 mm
50 mm
15 mm

19.

Gambar 2
Gambar 2 menunjukkan jisim buah mangga. Berapakah jisim buah mangga
tersebut?
A.
B.
C.
D.

36 kg
4.0 kg
3.8 kg
3.6 kg

20. 9 minit 18 saat x 3 = ____minit ____ saat


A.
B.
C.
D.

19 minit 54 saat
30 minit 21 saat
27 minit 54 saat
54 minit 27 saat

21. Hitung 84.168 4. Bundarkan jawapan kepada perseratus yang hampir.


A.
B.
C.
D.

21.04
21.041
21.1
22.0
5

22. Nashrul ada 40 biji guli. Dia memberikan 12 biji guli kepada Fidaus. Berapa
peratuskah guli yang diberikan kepada Firdaus?
A.
B.
C.
D.

30%
12%
40%
90%

23. Hitung 3 15.734 l dan berikan jawapan dalam mililiter.


A.
B.
C.
D.

47 202 ml
48 203 ml
15 737 ml
28 334 ml

24. Terdapat 5 keping pizza dan keluarga Zack telah memakan

keping pizza itu.

Berapakah pecahan pizza yang tinggal?

25. Harga sebuah telefon ialah RM1 135. Harga sebuah komputer adalah 4 kali
ganda harga telefon. Hitungkan berapa harga komputer tersebut.

26. Setiap bulan, Puan Linda menyimpan RM205 untuk 3 orang anaknya. Hitung jumlah
wang yang disimpan oleh Puan Linda untuk anak-anaknya dalam setahun.
A.
B.
C.
D.

4 380
4 920
7 380
2 460

27.

Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan 2 buah segi empat tepat. Cari perimeter rajah tersebut dalam
sentimeter (cm)

A.
B.
C.
D.

21
24
18
32

28. Sebuah kilang mengeluarkan 380 720 keping cakera padat pendidikan untuk 40
buah sekolah di Sandakan. Hitung bilangan cakera padat yang diterima oleh
setiap sekolah.
A.
B.
C.
D.

5 918
9 518
59 180
95 180

29. Hobi Diana ialah mengumpul setem. Dia telah mengumpul sebanyak 960 keping
setem .

daripada setem itu adalah dari luar negara. Berapakah bilangan

setem yang diperolehi olehnya dari dalam negara?


A.
B.
C.
D.

500
400
300
600

30.

Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid. Hitungkan isipadu kuboid tersebut.


A. 11 cm3
B. 30 cm3
C. 45 cm3
D. 8 cm3

31.

Encik Romzi mendapati terdapat 15 buah rak yang sama di dalam sebuah
perpustakaan, 4 270 buah buku dapat disusun di atas sebuah rak. Berapakah
jumlah bilangan buku yang dapat disusun di atas semua rak itu?
A.
B.
C.
D.

64 050
42 850
5 284
4 285

32. Jadual 1 menunjukkan jadual waktu bagi Azhar pada pagi hari Ahad.
Waktu
7:45 a.m. 9:00 a.m.
9:10 a.m. 11:30 a.m.
11:30 a.m. 12:00 p.m.

Aktiviti
Latihan sepak takraw
Ulangkaji
Makan tengah hari

Jadual 1
Hitungkan berapa lamakah Azhar meluangkan masa untuk mengulangkaji.
A.
B.
C.
D.

1 jam 30 minit
1 jam 45 minit
2 jam 15 minit
2 jam 20 minit

33.

Kapal terbang MH170 berlepas dari Kuala Lumpur pada pukul 8:50 p.m. dan tiba di
Jakarta pada pukul 9:40 p.m. Berapa lamakah masa penerbangan MH170 untuk
sampai ke Jakarta?
A.
B.
C.
D.

40 minit
1 jam 10 mimit
1 jam 50 minit
50 minit

34. Dalam satu ujian Matematik, Ali menjawab dengan betul 32 daripada 40 soalan
yang diberikan. Berapa peratuskah jawapan Ali yang salah?
A.
B.
C.
D.

2%
15%
25%
20%

35. Gambar 3 menunjukkan harga sebuah kereta dan sebuah komputer riba.

RM 180

RM 2

Gambar 3
Encik Abdul ingin membeli sebuah kereta dan 2 buah komputer riba. Hitung
jumlah wang yang perlu dibelanjakan oleh Encik Abdul.
A.
B.
C.
D.

RM186 110
RM183 305
RM197 654
RM230 000

36. Luas kawasan yang ditanam dengan pokok manga di sebuah kebun ialah satu per
empat. Berapakah peratusan luas kawasan yang tidak ditanam dengan pokok

manga di
A.
B.
C.
D.

kebun tersebut.
Warna
Kuning
Merah
Biru

25%
50%
75%
86%

Bilangan tong air


507 086
50 123
150 lebih daripada tong
air merah

37. Keuntungan Syarikat Emas Gunung pada tahun 2014 ialah RM56 012. Keuntungan
pada tahun 2013 adalah RM18 208.50 kurang daripada tahun 2014. Berapakah
jumlah keuntungan bagi dua tahun itu?
A. RM37 803.50
B. RM74 220.50
C. RM93 815.50
D. RM98 315.50
38. Jadual 2 menunjukkan bilangan tong air yang berlainan warna yang dihasilkan oleh
sebuah kilang di Rawang.

Jadual 2
Hitung beza antara bilangan tong air kuning dan tong air biru.
A.
B.
C.
D.

455 113
456 813
456 963
506 936

39. Rajah 3 menunjukkan jarak rumah Encik Firdaus, pejabat dan sekolah.

Rumah En. Firdaus


3.8 km

4.1 km
10

40. Piktograf dalam Rajah 4 menunjukkan bilangan calon di sekolah SK Sri Maju yang
menduduki peperiksaan UPSR dari tahun 2005 ke 2008 .

Jadual 4
Hitungkan perbezaan bilangan calon yang paling banyak dan bilangan calon yang
paling kurang.
A.
B.
C.
D.

3
300
50
400

Pejabat

6 km 200 m
Sekolah
Rajah 3

Encik Firdaus menghantar adiknya ke sekolah pada setiap pagi sebelum ke


pejabat. Selepas bekerja, dia terus pulang ke rumah. Hitung jumlah jarak, dalam
kilometer (km), perjalanannya dalam sehari.
A.
B.
C.
D.

15.1 km
14.1 km
7.9 km
12.5 km

11

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

(Adly Hisham Bin Abdullah)


Guru Matematik Tahun 5
SK Desa Tun Hussein Onn

..
(Suraya Bt Shaari)
Ketua Panitia Matematik
SK Desa Tun Hussein Onn

12

.
(Siti Norma Bt Abdullah)
GPK Tadbir dan Kurikulum
SK Desa Tun Hussein Onn