You are on page 1of 2

14.2.2015.

Onama

:::ekapijaOrganskaproizvodnjazatitabiljabezhemije:::

Klijenti

Partneri

Marketing

Kontakt

Login|Registracija

Subota,14.februar2015.

Naslovna

Tenderi

Poslovnevesti

Firme

Berze&fondovi

Vremenskaprognoza

Kojeko

Dogaaji

Nekretnine&gradnja

Poslovnisaveti&Ideje
Intervjui

Linefinansije

Posleposla

Nadananjidan

Vreme

Beograd

6C

Pretraga

Tematskibilteni
Galerije

Organskaproizvodnjazatitabiljabezhemije

Vieinformacijaofirmama

Ponedeljak,24.05.2010.|12:43|Izvor:eKapija

EkokunisSurin

Svi smo svesni injenice da ivimo u veoma zagaenoj okolini,


takodasmopostaliosetljiviinasampomenhemijskihpreparata
zazatitubiljaka.Veduinizgodinanacenije"organskahrana".
U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sintetiki pesticidi i
herbicidi. Za zatitu bilja se koriste uglavnom biljni preperati i
najee se koriste kao preventivna sredstva. Takoe, koriste se
alelopatska dejstva drugih biljaka, njihove izluevine teraju
tetoineoduseva.
Evonekolikopredlogakojimogubitikorisnikodukrasnogbilja,a
jos vie kod voa i povra koje koristimo u svakodnevnoj
upotrebi. Oni su znaajni i zbog injenice da je sredina u kojoj
gajimo neku kulturu istovremeno i stanite velikog broja drugih
organizama,odkojihsumnogikorisni.Hemijskipreparatikojisekoristetetnisupodjednakoizanjih,kolikoiza
tetoine. Jo davno su ruski seljaci meu ito sejali kamilicu, verujui da ona pospeuje rast ita. Danas je
potvrenodasamojednabiljkakamiliceodpojavebelogcrvatitipovrinuod1m2.Onapozitivnoutienasve
biljke,tejetrebasejatigdegodjetomogue.Zasuzbijaniebelogcrvamoesekoristitiineven,ijaisparenjaiz
korenaovatetoinaizbegava.Posebnojekoristanusimbiozisaargarepom.Poredovoga,nevenjeilekovit,te
secvetmoesuitizaaj.
Posebno treba pomenuti biljku dragoljub. Ima izuzetno veliki procenat antibiotika i moe se koristiti u ishrani,
sveilikaosalata.Dragoljubjejednogodinjapuzavicaduinedo2m.Dvebiljkeposejaneporedvokeiomotane
okonjeuvelikojmerisuzbijajubiljnevai.Biljkenapadnutebiljnimvaimadobrojeisprskatiretkomkaomod
zgnjeenihlistovadragoljuba.Zazatitusukorisneimnogepovrtarskekulture.Tako,naprimer,belilukneprija
belom crvu, a posaen izmeu redova jagoda pomae da jagode budu vre. Ren posaden po obodu zasada
krompirapomoieudobijanjuzdravijihkrtola,aporedtrenjespreavapojavumonolije,izazivaatruljenja.Kim
ublizinikrompirapoboljaeukuskrtola,aperunblizuparadajzaukusplodova.Perun,takoe,pozitivnodeluje
protivnekihparazitapraziluka.urevakporedgrozda,malineiliribizlepoveaeotpornostovihbiljaka.Ricinus
jednogodinjabiljka,zasaenaubatinedozvoljavadasekrticepojaveusvomokruenju.Takoe,posaenom
ricinusublizukue(stana)komarcinepokuavajudapriu.Ricinuslepeivelikelistoveamoedautokugodine
postignevisinupreko2m.

Naitedrugedokumente
ukojimasepominje
organskobilje
preparatizazatitubiljaka
organskahrana
kamilica
belicrv
neven
beliluk
argarepa
dragoljub
antibiotik
biljnevai
jagoda
krompir
krtol
perun
paradajz
praziluk
urevak
grozd
malina
ribizla
pauk

Takoesemoguspravljatiiraznibiljnipreparatikao:oparak,uvarak,ekstraktapostojeigotovipreparati.

maslaak

Oparakodnadzemnihdelovakrompira
Uzme se 1,2 kg zelenih, mladih , nadzemnih delova biljke krompira sitno se iseku, preliju sa 10 1 tople vode i
ostavedastoje34sata.Nakontogasemasaprocedi.Koristisesveepripremljenouzdodatak40grastvorenog
sapuna.Delujeprotivpauka.

suzbijanjelisnihvai

Oparakodcrnogluka
200 g suvih listova lukovice luka prelije se toplom vodom (40) i dri 45 dana, zatim procedi. Prska se u
intervalimaod5dana.Delujeprotivinsekata,plesni,plamenjae.
Oparakodmaslaka
300 g iseckanog korena ili 400 g sveeg lista prelije se sa 10 l tople vode (40) drzi 12 sata i procedi. Koren
maslakatrebauvatinahladnommestu.Koristisezasuzbijanjelisnihvai.
Oparakodkamilice
ajnakaikasuvogcvetakamiliceprelijesesa1lkipuevode,ostavisedastojido30minuta,procediikoristiza
dezinfekcijusemena.

kopriva
grinje
krvavevai
kalijumovsapun
krastavac
krastavci

PHPDeveloper
HTML/CSSWebDesign
C#SoftwareDeveloper
WebDeveloper
.NET/WebDeveloper
LeadSoftwareEngineer

Drutvenemree:

Tweet

Oparakodbelogluka
700 g belog luka prelije se sa 10 l kipue vode, poklopi ostavi da odstoji i procedi. Razreen 1:3 koristi se za
prskanjekrastavcaprotivplamenjae,anerazreenimsetretirazemljiteprotivtetoinaiuzronikapepelnice.
Maceratodkoprive
Kopriva je izvrsno sredstvo u borbi protiv biljnih vai. Da bi se mogla koristiti za prskanje, isecka se, prelije
hladnomvodomipustidaotstoji2dana.Nakontogabiljkeseprskaju5%rastvoromdobijenetenosti.
Maceratodduvana
400 g sitno iseckanog suvog lista duvana ili duvanske praine prelije se sa 10 1 vode, odstoji 2 dana, procedi i
razrediuodnosu1:2uzdodatak40gkalijumovogsapuna.Koristisezaprskanjeprotivsovica,grinjaikrvavihvai.

http://www.ekapija.com/website/sr/page/316326

1/2

14.2.2015.

:::ekapijaOrganskaproizvodnjazatitabiljabezhemije:::

Naslovna

Tenderi

Nekretnine&gradnja

Kojeko

Dogaaji

Poslovnisaveti&Ideje

Posleposla

Poslovnevesti
Sedamdana
Nadananjidan
(Ne)ostvarilose
Galerije

Objavljenitenderi
Pobednicitendera
Kopobeujenatenderima?
Zakonskaregulativa
OglasiteVatender
ObjavljenitenderiBiH

Vesti
Projekti
Investiratiunekretnine?
Beogradskeurbanistikeprie
Ponudanekretnina
Potranjanekretnina
Ponudalokacija
Javniuvidiplanova
Imovinausteaju/likvidaciji

USrbiji
Uprivrediipolitici
Ukulturi,sportuizabavi
Uii
Intervjui
Najpopularnijivremeplov

SviDogaaji
SviDananjidogaaji
Sajmoviiizlobe
Konferencije
Seminariiradionice

Poslovnisaveti
Dobreideje
Korakispred
Linefinansije

Sveprie
Turizam&Gastro
Sportskeprie
Kultura
Najgledanijifilmovi
Filmskeprie
Najitanijeknjige
Lekzaduu
Vremeplov

20052015,eKapija.Svapravazadrana.Uslovikorienjaiautorskaprava

http://www.ekapija.com/website/sr/page/316326

Izjavaopodrci

2/2