Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya III.58

Vaccha sutta Za Vaću (O velikodušnosti)
Prevod Branislav Kovačević Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Tada Vaćhagota lutalica ode do Blaženog i, stigavši, razmeni učtive pozdrave sa njim. Pošto je razmenio prijateljske pozdrave i učtivosti, sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče Blaženom: "Učitelju Gotamo, čuo sam da asketa Gotama govori ovako: ’Samo meni treba poklon da bude dat, a ne i drugima. Samo mojim učenicima treba poklon da bude dat, a ne i drugima. Samo ono što je meni dato donosi veliki plod, a ne i ono što je dato drugima. Samo ono što je dato mojim učenicima donosi veliki plod, a ne i ono što je dato drugima.’ Dakle, oni koji prenose ovakve reči: da li prenose istinite reči učitelaj Gotame, da ga oni možda ne tumače pogrešno izmišljenim rečima, da li oni odgovaraju u skladu sa dhammom, tako da niko od onih čije misli nisu u skladu sa dhammom neće imati osnova da ih kritikuje? Jer mi ne želimo da pogrešno tumačimo učitelja Gotamu." "Vaćha, ko god kaže: ’Asketa Gotama govori ovako: ’Samo meni treba poklon da bude dat... Samo ono što je dato mojim učenicima donosi veliki plod, a ne i ono što je dato drugima.’ ne prenosi moje istinite reči, pogrešno me tumači izmišljenim rečima. Vaćha, ko god sprečava drugog da nešto pokloni stvara tri prepreke. Koje tri? On stvara prepreku zasluzi onoga ko daje, prepreku za dobitak onome ko treba da dobije i, pre svega, on potkopava i povrežuje samog sebe. Ko god sprečava drugog da nešto poklon stvara te tri prepreke, te tri poteškoće. Kažem ti, Vaćha, čak i ako neko perući posudu za hranu baci vodu iz nje u seoski bazen pomislivši: ’Neka se životinje koje žive u ovoj vodi nahrane’, to će mu biti izvor zasluga, a da i ne pominjem ono što je dato ljudskim bićima. Ali zaista kažem da ono što je dato čoveku ispunjenom vrlinom donosi veliki plod, veći nego ono što je dato čoveku sa manje vrlina. A čovek ispunjen vrlinom napustio je pet faktora i opremljen je sa drugih pet.

Kojih pet je napustio? Napustio je čulnu želju... zlovolju... tupost i letargiju... nemir i napetost... neizvesnost. To su pet faktora koje je on napustio. A sa kojih pet je opremljen? Opremljen je sastojkom vrline... sastojkom koncentracije... sastojkom odvraćenosti... sastojkom oslobođenosti... sastojkom znanja i vizije oslobođenosti. Sa tih pet faktora je opremljen. I kažem ti: Ono što je dato onome ko je napustio tih pet faktora i opremljen je sa drugih pet, donosi najveći plod. U stočnom stadu, bilo da je crno, belo, crveno, braon, šareno, jednobojno, ili golubije sivo: ako se bik u njemu rodi -ukroćen, izdržljiv, zreo u snazi, i okretnosti -ljudi ga ujarme radi nošenja tereta, bez obzira na njegovu boju. Na isti način, ko god se rodi među ljudskim bićima -plemeniti ratnici, sveštenici, trgovci, radnici, parije ili smetlari -ako je ukroćen, sa dobrim veštinama, ispravan, zreo u vrlini, govori istinu, sabran, onaj ko je nadišao rođenje i smrt, proživeo svetački život odložio teret, izvršio zadata oslobođen nečistoća, prevazišao sve dhamme, ne vezujući se za bilo šta: ponude takvom besprekornom donose čitav tovar zasluga. ALi budale, neznalice, tupi, neobavešteni, daju poklone nekome

i ni ne primaknu se svome dobru. Dok oni koji se primaknu svome dobru -- i smatraju se prosvetljeni, mudrim -čije je poverenje u Takodošavšeg uhvatilo korena, koji su ustaljeni i čvrsti: oni odlaze u svet bogova ili se ponovo rađaju ovde u dobroj porodici. Korak po korak oni dostižu Neuslovljeno: oni koji su mudri."
1/2/2003 www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an3-58.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful