You are on page 1of 3

Phần thi Hoa hậu biển:

Sôi động vũ điệu Bikini

Bắt đầu từ sáng sớm ngày 28/8, 37 thí


sinh trong bộ Bikini màu đỏ đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị
cho phần thi sôi động "Hoa hậu biển" - đây được coi là phần
thi thu hút được đông đảo sự quan tâm...
Hoàng Minh Thúy

Nguyễn Thị Hương Giang