You are on page 1of 3

The Keeley Consulting Group At fa de grundlaeggende

principper for udvikling af politikker


En politik kan vre afbildet som en gruppes made at gore tingene--noget, der
udvikler sig over tid og i sidste ende far vedtaget af nyere interessenter. Det er et
klart udtryk for en virksomheds stilling pa visse problemer og vejledninger sine
interessenter i at na sine mal.

Det er utvivlsomt et vigtigt for enhver organisation, som det tjener som et monster
eller en standard, som interessenter vil konsultere, nar der opstar en tvist
vedrorende gennemforelsen af en saerlig beslutning. Udvikle en politik, er
imidlertid en lang og besvaerlig proces.

Keeley Consulting Group beskriver processen for politikudvikling som noget, der
er baseret ikke kun pa organisationens kollektiv beslutning om hvilken retning at
tage, men ogsa pa de enkelte visninger af sine interessenter.

Du kan let forsta essensen af at udvikle en politik, er her en oversigt over


grundlggende:

Bestemme det formal, at en bestemt politik vil tjene i organisationen.

Uddelegere et team til at fokusere pa den politiske udvikling pa


reformagendaen. Udviklingsprocessen kan tage flere maneder at afslutte,
sa der bor vaere en plan detaljering, der skal gore de pakraevede opgaver
og den tilsvarende tidsramme for hver.

Bortset fra det abenlyse behov for advokatbistand i denne forskning fase
krver det ogsa laese officielle rapporter om organisation og eksisterende
lovgivning og politiske dokumenter om relaterede emner. Yderligere
oplysninger kan indsamles fra et mode med eksperter eller en
undersogelse blandt de interesserede parter.

Udarbejde et debatoplaeg, som indeholder en oversigt over alle de


oplysninger, der indsamles fra forskningsfasen samt nogle politiske
forslag stammer fra dem.

En indledende samtale med de berorte parter har skal udfores for at fa


deres feedback pa debatoplaegget. Det er bydende nodvendigt, at alle
interesserede parter inddrages i denne fase for at skabe en fornuftig
politik.

Efter at de berorte parter har givet deres synspunkter, kan et udkast til nu
tilberedes baseret pa horingen.

Det opdaterede udkast til politik har til at gennemga yderligere


diskussion og revisioner, sa det er afgorende at fa aktorernes
tilbagemeldinger igen. Alle praeciseringer eller semantiske problemer bor
behandles pa dette punkt.

Nar arbejdsgruppen har bestemt, at alle bekymringer vedrorende


politikken har vaeret behandlet tilfredsstillende, kan den nu faerdiggores.
Den endelige politik har derefter vedtages formelt af gruppen i et mode.
Ogsa, for vedtagelsen fase arbejde, politikken bor effektivt meddeles alle
i hele gruppen, og sorg for hver interessent er velorienterede om dens
gennemforelse.

Selv nar det er allerede blevet gennemfort, kunne en politik stadig


finjusteret og revideret. Der fastsaettes en fast tidsramme at evaluere dets
effektivitet (f.eks. hver 6 maneder, hvert ar, osv).

http://www.thekeeleygroup.com/