You are on page 1of 3

Model

(Grado)
Thng hiu: USA

iGrado

c tnh k thut
Di tn
Tr khng
nhy (dB)
(Hz)
(Ohm)
100
20-20000
32
+ Cht m m p, mt m d nghe
+ Thit k dng m
+ Tai nghe dng Neckband ph hp cho ngi
hay i m hoc c tc kiu.
+ Ph hp cho ngi chi th thao hoc hay di
chuyn

98

SR 60i

20-20000

20-20000

BH
(Nm)

1,129,000

2,287,000

2,820,000

4,072,000

32

+ Thit k c in, cht lng m thanh tuyt vi


vi mc gi rt tt
+ Tr khng thp, khng kn ngun pht nn rt
d dng ngay c vi in thoi hay my nghe
nhc
+ Tai nghe c lm rt chc chn, m tai rt
bn
+ Tai nghe bn chy nht ca Grado trong rt
nhiu nm
+ c lm bng tay ti USA

98

Gi sn phm

32

+ Cht m mnh m, c tnh.

SR 80i

+ Tai nghe c lm rt chc chn v bn


+ Sn xut bng tay ti USA

98

SR 125i

20-20000

32

+ Cht lng m thanh rt ng cht Grado


nhng vi mc u t va phi
+ Tai nghe c lm rt chc chn, m tai v
khung tai nghe c cht lng v bn cao
+ Thit k dng on-ear c in
+ Sn xut bng tay ti USA

Hnh

98

SR 225i

20-20000

12-30000

7,703,000

2,007,000

6,577,000

8,767,000

17,721,000

120

32

+ Tai nghe s dng dymamic driver c quyn


ca Grado vi nam chm v mng c lm bng
cc vt liu cao cp.
+ m thanh cc k t nhin, cn bng, ng u
c 3 di tn. ng tuyt vi v m trng
su rng.
+ Made in Japan

98

RS 1i

20-20000

24

+ Tai nghe c cht m tng t GR10 nhng vi


mc u t thp hn
+ Cch m rt tt
+ B nt tai 3 kch c siu mm
+ Made in Japan

116

GR10

20-20000

5,324,000

32

+ Tai nghe c cht lng m thanh cao vi mc


u t thp
+ m thanh chi tit v cn bng
+ B nt tai silicon siu mm.

118
GR8

18-24000

+ m thanh cc k t nhin, chi tit rt cao,


ng tuyt vi, mnh m nhng vn rt quyn r.
+ Cc chi tit c lm bng tay cc k tinh so,
p mt. Housing bng kim loi tuyt p
+ Ming m tai siu bn v c th thay th d
dng
+ Khung tai nghe rt linh hot, d eo
+ Thit k, v sn xut ti USA

105

iGi

32

+ Cht m c tnh, mnh m thuc hng TOP


+ chi tit cao, ng rt tt.
+ m tai siu bn v d thay th
+ Sn xut bng tay USA

98

SR 325is

20-22000

32

+ m thanh nh cao, c cht Grado, cc k


mnh m v rc la, vi housing lm bng g
qu.
+ Tr khng nh (32 Ohm) d setup vi cc thit
b di ng m khng cn n headphone ampli
+ Dy dn cht lng tuyt vi, dy ni di v
jack chuyn 6.3 3.5mm.
+ Thit k, ch to v sn xut ti USA

98

RS 2i

5-50000

14-29000

12,837,000

25,421,000

42,452,000

15,217,000

32

32

+ Housing c lm t nhm v g.
+ m thanh mm mi, ngt ngoi, v cc k t
nhin
+ m tai siu bn v c th thay th d dng
+ Phin bn mi nht vi lp v kim loi c
m bng
+ Thit k, ch to v sn xut ti USA

98

PS500

8-35000

+ m thanh mm mi chi tit, ngt ngo d nghe


+ m tai kch thc ln, to cm gic thoi mi
khi nghe nhc
+ Ear-cup g c lm th cng
+ Tai nghe c nh s seri ti Grado Labs,
c lm ti M

98

PS1000

32

+ Cht m tuyt vi, cht m tng t huyn


thoi RS1i nhng vi mc u t thp hn.
+ Tai nghe rt d chi, d nh, ph hp vi cc
thit b di ng, my tnh
+ Sn xut bng tay ti USA

98

GS1000i

14-28000

32

+ Thit k tng t nh tai nghe u bng


PS1000 nhng c gi tt hn, v dng on-ear
+ Tr khng thp (32 Ohm) nn rt d setup vi
in thoi, my nghe nhc.
+ Driver l t cc vt liu qu him, dy cun
bng vng cho cht m cc k chi tit v chnh
xc.
+ Thit k dng dng m truyn thng.