You are on page 1of 3

LekovitebiljkePrirodnilekoviPrirodnemetodeleenjaReceptiisavetizaprirodnoleenje

elitesmanjitistomak?
Postojireenje:Bukvalnoistopimasnoesastomaka.Pogledajovde!

Maticnjak
Maticnjakjevisegodisnjabiljka,visineoko60cm,opojnogmirisakojinajvise
podsecanalimun.Zalecenjesekoristinadzemnideobiljke.Beresepreiliu
Prirodaizdravlje
Lekovitebiljke

vremecvetanja.Suitinatoplomipromajnommestu.Osimesencijalnog
ulja,lekovitabiljkamaticnjaksadrifenolnekiseline,flavonideidruge
sastojke.

Hranakaolek
Prirodnolecenje
Tablicakalorija

Maticnjakjeposvojimlekovitimsvojstvimapoznatjosoddavninakao
odlicanprirodnilekkojijacaioivljavasrce,protivnocnihstrahovaidepresije.Maticnjakcistikrv,
otklanjaneraspoloenjeituguipovoljnouticenaradunutrasnjihorgana.Takokozelidarazveseli
srceislezinunekapijecajodmaticnjaka.
Maticnjakpodsticehormonalneaktivnosti,pasezbogtogapreporucujekodproblemasastitnom
zlezdom.Naucnaistraivanjaukazujudaekstraktmaticnjakaimauticajnaimunoglobulinkod

Lekovitizacini

pacijenataoboljelihodGravesovebolesti,adelujeiantitiroidnokodbolestistitnezlezde.U

Stasvelecibeliluk

kombinacijisadrugimbiljkamamaticnjakseupotrebljavazalecenjeastme,glavobolje,grcevau

Svetibosiljakkraljbiljaka
Cveklasprecavastarenje
Gloglecisrce
Lincuralekzazeludac
Hajduckatravadajesnagu
Zalfijaspasonosnabiljka
Klekaprirodnidiuretik
Lipapodsticeznojenje
Persunispirabakterije
Zovaspirabolesti

stomakuimaterici,oboljenaeluca,disajnihorgana,hronicnogbronhitisa,migrene,nadutosti,
premorenosti,povracanja,proliva,umora,slabosti.
Ukombinacijisavalerijanom,kimomimajcinomdusicom,maticnjakseprimenjujekodsrcanog
grcaanginepectoris.
Ipakbiljkamaticnjakjenajpoznatijakaoprirodni
lekprotivpsihickihproblemaitodepresije,
anksioznosti(straha),napetostiidrugih
poremecajaizazvanihstresom.Posebnojedobar
prirodnilekprotivstrahovaistrahaodbolesti
(hipohondrije).Zalecenjepsihickihporemecaja
maticnjaksemozekombinovatisadrugimlekovitim
biljkamakojeimajuslicnodejstvokaostosu
valerijana,kamilica,lavanda.

Koprivalekprotivanemije
Hmeljumirujenerve
Imelaregulatororganizma
Brusnicaprirodniantibiotik

Najboljiefekatulecenjupostizeseakosekoristisveza
biljkaanjenodejstvocesenajpreosetitikodorgana
zavarenje.Netrebazaboravitidajematicnjakodlicanprirodnilekprotivnadimanjastomaka.

Kavakavaumirujeane
uspavljuje

Etericnouljematicnjakavrlojeretkoiskupo,pajeteskopronacikvalitetno,inacepovoljno
delujekodubrzanogradasrca,nesanice,strahaizeludacnihproblema.

Kukuruznasvilazamrsavljenje

Cajodmaticnjaka

KaranfilicNostradamusova
zastita
JagorcevinacvetOlimpa
Aloeveranajlekovitijabiljka

1 min to Spreed

Cajodmaticnjakapripremasevrlojednostavnotakostosejednamalakasikaovebiljkeprelijesa
2dlkljucalevode,zatimpoklopiiostavidaodstojisvega5minuta.Nakontogaprocediipijedva
dotriputanadan.

Pelenzavecnozdravlje
Majcinadusicalecialkoholizam
Macinatravazalecenje
steriliteta
Maticnjaklekprotivdepresije
Lavandaodlicanantiseptik
Valerijanazanesanicu
Ehinaceazaimunitet
Nanazastomak
Ruzmarinzacirkulaciju
Eukaliptuszainhalaciju
Podbelzakasalj
Bokvicazalecenjedisajnih
organa
Cajnodrvoprotivupornih
gljivica
Cimetzamrsavljenje
Kimlecisveosimsmrti
Cuvarkucazablagostanje
Kantarionzavidanjeranai...
Gavezregenerisecelije
Zelenicajsprecavarak
Zensencudotvornabiljka
Hibiskusletnjeosveenje
Dobrastaracikorija
Rastavickorovilek
Sremumedvedjiluk
Sladicslatkikoren
Virakspaszazene
Crvenadetelinaimenopauza
Boriboroveiglice
Makaperuanska
Aniszacinilek
Kurkumakaolek
Djumbirprotivmigrene
Nevenzakozu
SipurakivitaminC

Like 706peoplelikethis.SignUptoseewhatyourfriendslike.

12

Crnicaj
Crnibiber
Belislez
Zelenakafa
Veronikailirazgon
Travaiva
Kamilica
Breza
Arnika
Andjelika
Zdravac
Zutinocurak
Maslacakkaolek
Celerilimunprotivholesterola

Preparatizapotenciju
Sigurno,brzoijakodejstvo.UveriteseuPotencijal!

Svitekstoviobjavljeninasajtuprikupljenisusanajboljomnamerom.Osvakompitanju,predloguiliinformacijiiztekstovapre
primeneterapijekonsultujtelekara.Nemojtedaodlaeteodlazaklekaruilidaseogluiteoprepisanuterapijuzboginformacija
procitanihnanaemsajtu.Medicinaveomabrzonapredujeunovimsaznanjima.

Prirodaizdravlje|Lekovitebiljke|Hranakaolek|Dijeta|Kontakt|Uslovikoriscenja
SEOoptimizacijasajta:TotalDizajn,Beograd|webdizajn:Mungosoft2015.svapravazadrzana