You are on page 1of 5

Grupa: 2-3 ani

Educator:
Proiectul: În lumea animalelor
Tema zilei: O călătorie la animalele domestice
Forma de realizare: Activitate integrată
Forma de organizare: Frontal; individual; în grup.
Tranzacții: „ Câte unul, câte doi
Mergem toți în pas vioi
Alergăm-alergăm, alergăm și ne jucăm
Sărim, sărim-sănătoși să fim!”
Rutine: Exersarea deprinderilor de autoservire, exersarea deprinderilor de igienă personală;
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a lumii înconjurătoare; îmbogățirea
vocabularului cu cuvinte noi; dezvoltarea gândirii logice.
Obiective de referință:


Formarea abilităților și deprinderilor de comunicare eficientă și de comportare civilizată în
mediul familial și cel social;
Să aplice tehnici specifice modelajului;
Să specifice particularități ale unor grupe de animale la mediul de trai;

Obiective operaționale:
-

-

-

Cognitive:
 Să cunoască animalele domestice;
 Să numească animalele domestice;
 Să numească semnele onomatopeice ale animalelor;
 Să numească animalele care ne dau lapte.
Socio-afective:
 Să participe la activitățile de grup, inclusiv de joc;
 Să manifeste dorința de a se saluta.
Psiho - motrice:
 Să folosească diferite tehnici la arta plastică;
 Să execute mișcările conform jocului;
 Să modeleze obiecte de forma rotundă (farfurie).

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversație, explicație, recitarea, imitarea, descrierea, turul galeriei.
Materiale didactice: jucării moi (animale domestice), imagini cu animale domestice, creioane, plastilină,
material de construcție (cubușoare), foi A4.

.

capra)  Cine știe poezii despre animale? Vaca Are coarne cumincioare Materiale Forma de organizare Evaluare Materiale pentru fiecare centru de activitate Observarea comportamentului inițial Salutul Conversația Aprecieri verbale Moment de surpriză Frontal Conversație. despre starea timpului.  Cine este aceasta?  Ce ne dă nouă vaca?  Când îi este foame. cum rage vaca?  Ce mănâncă vaca?  Cine ne mai dă lapte? (oaie.  Aranjarea materialelor pe centru. Se aude o bătaie în ușă. Mă primiți și pe mine cu voi aici? Copiii – da-a! Așezăm oaspeții pe scăunel. Astăzi v-om vorbi despre animalele domestice care ne dau lapte pentru hrana copiilor si a pisicii. Prin prezentarea salutului: Dimineața a sosit toți copiii au venit În semicerc să ne-adunăm Cu toții ne salutăm! Captarea atenției Evocarea Metode și procedee Lucrul la calendarul zilei. Observare Jucării moi a animalelor domestice Frontal Verificare Frontal Individual .Evenimentele instruirii Conținutul Momentul organizatoric Crearea condițiilor necesare unei bune desfășurări a activității:  Aerisirea încăperii. Turul galeriei.  Pornim călătoria la animalele domestice. Anunțarea temei și a obiectivelor Întrebările educatorului – răspunsul copiilor. de foame m-am rătăcit prin această grădiniță de copii. Discuții despre anotimpul Primăvara. Intră pisicuța „Miau” Bună ziua.

Ghicitori Mu! În vale pe toloacă Cine ne dă lapte? (vaca) Răspunsul copiilor Be! Negruță și bălaie Cine ne dă lâna? ( oaia) Imitarea Jocul: Ghici cine strigă? Ghicirea glasul animalelor.Le iubiți mult? Și puii de animale au mame. mică) La întrebarea „Cum este vaca? ” copiii se ridică în picioare. . Joc de mișcare Joc dinamic „ Cum este vaca?” ( mare.Copii. Cântecul „ Glasul animalelor” Vaca zice mu-mu Când își așteaptă vițelul mu–mu Calul zice i-ha-ha i-ha Prin livezi bună-i iarba i-ha Oaia zice be-he-be-he În suman e lâna mea be-he Capra zice me-he-he Frumoasă e iada mea me-he-he Frontal Individual . voi aveți mame? .Și copite liniștite Ce mănâncă? Iarbă-adâncă! Ce ne-aduce? Lapte-dulce! Frontal Realizarea sensului Oaia Pe vale oița Paște ierbulița Floarea o lasă Că-i tare frumoasă. da cum este vițelul .se așează.

a modului cum au lucrat în centre. Conversație Frontal Aprecieri verbale În cadrul centrelor Culoarea albă – centru Arta – desen Modelarea Modelăm farfurioare pentru pisică Încheierea activității Capacitatea copilului de a ține creionul corect în mână Capacitatea copilului de a lucra îngrijit .Evaluarea Explicație Foi A4 Farfurie Hașurarea Individual Demonstrare Explicație Plastilină Individual Construcție Gard pentru animalele domestice Demonstrare Cuburi plastice În grup mic Urmăresc modul de lucru al copiilor Voi face aprecieri asupra comportamentului copiilor.