You are on page 1of 41

1

FALSAFAH SBPA

Tranfsormasi
Perkhidmatan Awam

Kelestarian
Perkhidmatan Awam

- Budaya ketepatan dan


Berprestasi tinggi
- Modal insan aset penting

- Pembangunan modal insan


- Pengurusan modal insan

Perkhidmatan Awam Berprestasi


Tinggi
SARAAN YANG
KOMPETITIF

PERKHIDMATAN
AWAM FLEKSIBEL

Inisiatif
Transformasi
Perkhidmatan
Awam

PERKHIDMATAN
AWAM KEJAT

KEPIMPINAN
DINAMIK

MODAL INSAN
BERKUALITI
3

Pembangunan Modal Insan

Program Transformasi Minda


PROSPEK
Pingat Perkhidmatan Cemerlang
Penambahbaikan kaedah LNPT
Cuti Belajar Bergaji Penuh
-Skills Malaysia (Kumpulan Pelaksana)

Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam


2012 Semakan Sistem Saraan

2015 Semakan sistem Saraan

2013 Penstrukturan Elaun

2016 Semakan Elaun

2014 Pelarasan Gaji

2017 Semakan Gaji

PENGURUSAN MODAL INSAN


DASAR PEMISAH
(Exit Policy)

PDKA
Pegawai
berprestasi
rendah/bermasalah/kurang
70%
Pelanggaran
undangundang/peraturan/
menjejaskan imej (kerajaan
masih
menghargai
perkhidmatan)
PDKPA
Pegawai berprestasi tetapi
tiada peluang kemajuan kerjaya
(skop fungsi tugas jawatan >
keupayaan pegawai)
Tidak melepasi penilaian dalam
skim perkhidmatan (PROSPEK/
Kursus Pra JUSA /JUSA
Tiada
peluang
kenaikan
pangkat
kerana
struktur
organisasi
Masalah kesihatan

PELEPASAN DENGAN IZIN

Pemansuhan Pelepasan Dengan


dengan Pelepasan Jawatan

Izin

TEMPOH PERCUBAAN
6 Bulan 24 Bulan
Pelanjutan tidak melebihi 12 bulan

LATERAL ENTRY
Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Memenuhi syarat lantikan yang ditetapkan
Kriteria pemilihan kemsukan disediakan oleh
Ketua Perkhidmatan

diganti

Bagi pegawai yang masih dalam


perkhidmatan pada 1 Januari 2012
boleh memilih opsyen:
1.
2.
3.
4.

1.

55 tahun ke 60 tahun atau


56 tahun ke 60 tahun atau
58 tahun ke 60 tahun atau
Kekal umur persaraan paksa
55/56/58

Menggalakkan penjawat awam


cemerlang kembali dalam
perkhidmatan awam

2.

Menghargai nilai sesuatu tempoh


perkhidmatan awam pegawai

3.

Tempoh terputus kerana tiada


pelepasan dengan izin atau
diselangi dengan selain dari
sektor awam boleh dicantumkan
dengan sektor awam

Pengiraan faedah Persaraan


seolah-olah berkhidmat sehingga
mencapai umur persaraan paksa
bagi persaraan atas kehendak
Kerajaan/ Menteri

PERSARAAN
&
FAEDAH
PERSARAAN

Bagi lantikan pada atau selepas


12 April 1991, pencen akan mula
dibayar apabila mencapai umur
55 tahun bagi kes persaraan
pilihan sendiri.

LATAR BELAKANG
SISTEM SARAAN MALAYSIA
(SSM) PP 4/2002
JADUAL GAJI MATRIK

SARAAN BARU PERKHIDMATAN


AWAM (SBPA) PP 13/2011

JADUAL GAJI SEBARIS

PENGGREDAN SEMULA SKIM


PERKHIDMATAN
IJAZAH - 1

PMR - 5

SPM - 4

DIPLOMA -2

STPM - 3
8

PENGGREDAN SEMULA SKIM


PERKHIDMATAN
DG1-1

(DG41)
N5-1

DG2-1

(N11)

(DGA29)

N4-1

N3-1

(N17)

(N27)

PERUBAHAN GRED DI BAWAH


SSM KE SBPA
SSM

PEGAWAI TADBIR
DAN
DIPLOMATIK

GRED SSM

GRED SBPA

M54

M1-6

M52

M1-5

M48

M1-4

M44

M1-2

M41

M1-1
10

PERUBAHAN GRED DI BAWAH


SSM KE SBPA
SSM

GRED SSM

GRED SBPA

PENOLONG
PEGAWAI TADBIR

N36

N3-3

N32

N3-2

N27

N3-1

N26

N4-3

N22

N4-2

N17

N4-1

PEMBANTU
TADBIR (P/O)

11

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN


DI BAWAH SBPA
1

SKIM PERKHIDMATAN
TETAP

SKIM PERKHIDMATAN
YANG DIBERI
PENARAFAN SEMULA

SKIM PERKHIDMATAN
YANG DIJUMUDKAN

PENYANDANG
YANG MEMENUHI
SYARAT

PENYANDANG
YANG MEMENUHI
SYARAT

PENYANDANG
YANG TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

PENYANDANG
YANG TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

PERUBAHAN BENTUK JADUAL GAJI DI GRED


LANTIKAN DARI SSM (JGM) KE SBPA (JGS)
P/T

T1

T2

T26

T27

P1

1695.85

1786.30

4495.57

4645.85

P2

1790.47

1885.09

4768.27

4924.12

P3

1889.27

1988.07

5063.38

5226.19

T1

T2

T19

T20

1925

2150

5990

6220

PERUBAHAN BENTUK JADUAL GAJI DI GRED


NAIK PANGKAT DARI SSM (JGM) KE SBPA (JGS)
PPPLD GRED DGA34

P/T

T1

T2

T6

T7

P1

3005.94

3104.25

3497.49

3595.80

P2

3216.18

3323.57

3753.13

3860.52

PPP GRED DG2-3

T1

T2

T14

T15

3060.00

3225.00

5205.00

5370.00

Contoh Jadual Gaji Sebaris (JGS)


Bagi PPPLD Gred DGA38 (DG2-5)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

3200 3395 3590 3785 3980 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930

PERBANDINGAN BILANGAN TANGGA GAJI


DI BAWAH SSM DAN SBPA - PPP
SSM

SBPA

GRED

BIL. TANGGA GAJI

GRED

BIL. TANGGA
GAJI

DG54

T8

DG1-6

T15

DG52

T8

DG1-5

T16

DG48

T8

DG1-4

T17

DG44

T14

DG1-2

T18

DG41

T27

DG1-1

T20

DGA38

T11

DG2-5

T15

DGA34

T7

DG2-3

T15

DGA32

T11

DG2-2

T15

DGA29

T23

DG2-1

T20

PERBANDINGAN BILANGAN TANGGA GAJI


DI BAWAH SSM DAN SBPA - PPP
SSM

SBPA

GRED

BIL. TANGGA GAJI

GRED

BIL. TANGGA
GAJI

DG54

T8

DG1-6

T15

DG52

T8

DG1-5

T16

DG48

T8

DG1-4

T17

DG44

T14

DG1-2

T18

DG41

T27

DG1-1

T20

DGA38

T11

DG2-5

T15

DGA34

T7

DG2-3

T15

DGA32

T11

DG2-2

T15

DGA29

T23

DG2-1

T20

PERBANDINGAN KADAR PERGERAKAN GAJI TAHUNAN


DI BAWAH SSM DAN SBPA - PPP
SSM

SBPA

GRED

PGT (RM)

GRED

PGT (RM)

DG54

P1 = 225.42
P2 = 244.90

DG1-6

320

DG52

P1 = 203.16
P2 = 219.86

DG1-5

DG48

P1 = 203.16
P2 = 219.86

DG1-4

270

DG44

P1 = 150.28
P2 = 162.81

DG1-2

250

DG1-1

T1 -T16 = 225
T17-T20 = 230

290

P1T1 -T17 = 90.45


P1T18-T23 = 150.28

DG41

P2T1 -T16 = 94.62


P2T17-T23 = 155.85
P3T1 -T15 = 98.80
P3T16-T23 =162.81

PERBANDINGAN KADAR KENAIKAN GAJI


TAHUNAN DI BAWAH SSM DAN SBPA
SSM
GRED

SBPA
PGT (RM)

GRED

KGT (RM)

DGA38

P1 = 163.35
P2 = 176.96

DG2-5

195

DGA34

P1 = 98.31
P2 = 107.39

DG2-3

165

DGA32

P1 = 98.31
P2 = 107.39

DG2-2

155

DG2-1

T1 -T16 = 145
T17-T20 = 150

P1T1 -T17 = 65.04


P1T18-T23 = 98.31
DGA29

P2T1 -T16 = 68.06


P2T17-T23 = 102.85
P3T1 -T15 = 71.09
P3T16-T23 = 107.39

PERBANDINGAN BILANGAN TANGGA GAJI DI


BAWAH SSM DAN SBPA AKS BUKAN GURU
SSM

SBPA

GRED

BIL.
TANGGA
GAJI

GAJI
MAKSIMUM
DI P1

GRED

BIL.
TANGGA
GAJI

GAJI
MAKSIMUM

N36

11

4439.78

N3-4

15

5555

N32

13

3592.76

N3-2

15

4880

N27

26

3027.10

N3-1

20

4185

N26

2983.23

N4-5

15

4015

N22

12

2838.04

N4-3

15

3530

N17

24

2151.35

N4-1

20

2780

N14

10

2001.67

N5-2

15

2660

N11

22

1750.21

N5-1

20

2390

PEMINDAHAN GAJI JGM KE JGS SBPA

21

PRINSIP Matagaji asal berada di P1 (gred lantikan)


PRINSIP
Jawatan
Bukan Guru

JGM (SSM) N17


T9

T10

T11

T12

T13

PGB

49.91

49.91

49.91

49.91

49.91

P1

1219.66

T14
49.91

1269.57 1319.48 1369.39 1419.30 1485.85


110.52

115.34

60.61

105.7

JGS (SBPA)

N4-1

65.43

134.15

T4

T5

T6

T7

T8

T9

1240

1335

1430

1525

1620

1715

PRINSIP Matagaji asal berada di matagaji maksimum


Jawatan Bukan Guru

JGM (SSM) N26

PGB

P2

T6

T7

T8

T9

107.39

107.39

107.39

107.39

2943.94

3051.33

3158.72

RM
107.39

Kuantum satu
PGB

3266.11

3266.11

JGM maksimum
Jumlah

3373.50

RM123.89

JGS (SBPA)- N4-5


T10

T11

T12

T13

T14

T15

3390

3515

3640

3765

3890

4015

RM125

JUMLAH DITERIMA 1.1.2012=RM248.89

TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG)


BUKAN GURU DI MATAGAJI
MAKSIMUM
TPG ASAL: 1 APR

JGM (SSM) N11

T18

P3

T19

1702.70

T20

T22

PGB57.17

1759.87 1817.04 1874.21 1931.38


JUMLAH DITERIMA
1.1.2012=RM203.62

JGS (SBPA)

T21

N5-1

Kuantum

1988.55

RM85
3

1.1.2012

T14

T15

1890

1970

KG tahun 2012

T16

T17

T18

T19

2050

2135

2220

2305

TPG berubah: 1 JAN

OPSYEN
Tawaran Opsyen
Diberi kepada semua pegawai tetap yang
berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012
(JKK 1976, SSB, SSM) termasuk:
pegawai dalam tempoh percubaan
pertukaran sementara atau pinjaman
pegawai yang sedang bercuti

Tempoh Opsyen
Umum - 15 hari (16 30 Disember 2011)
Opsyen yang dibuat adalah muktamad

26

OPSYEN
Tawaran opsyen kepada pegawai
berdasarkan kedudukan skim
perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari
2012.
Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui
penggabungan di bawah SBPA
Dokumen Opsyen G

Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA


Dokumen Opsyen H (memenuhi syarat)
Dokumen Opsyen J (belum memenuhi syarat)

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD


SEMASA SBPA
SBPA
PPP
DG2-2 (DGA32)

Terima
SKIM
PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN
(PPPLD DGA32)

G
Tolak

Masuk SBPA
PPP DG2-2

Kekal dalam
SSM (PPPLD,
DGA32)
Terima gaji SSM

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD


SEBELUM SBPA
SBPA
PPP
DG2-1 (PPPLD
DGA29)

KUP PPPBS
DG27
Cukup
Syarat

SKIM
PERKHIDMATAN
JUMUD
SEBELUM SBPA
PPPBS DG27

Terima

Masuk SBPA
PPP DG2-1

H
Tolak

Tidak Cukup
Syarat

Terima
J

Tolak

Dibersarakan di
bawah 10(5)(b)
PPP DG21 (KUP
DGA29)
Gaji
bayangan
PPPLD
SBPA

CUKUP
SYARAT

PPP DG2-1

Dibersarakan di
bawah 10(5)(b)

30

OPSYEN
Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan
skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.
Skim perkhidmatan yang dikekalkan
Dokumen Opsyen G
Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)

Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/


naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah
SBPA
Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)
Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)

Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA


Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)
Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL


SEMASA SBPA
SBPA
PT (P/O) N17

Cukup
Syarat

Terima

G
Tolak

SKIM
PERKHIDMATAN
KEKAL SEMASA
SBPA

PT (P/O) N17
(KUP PTR N11)

Tidak
Cukup
Syarat

Masuk SBPA
PT (P/O) N4-1

Terima

Menerima opsyen
tukar lantik ke PT(P/O)
Gred N17 pada 2009

Tolak

Kekal N17 dalam skim


perkhidmatan SSM
Terima gaji SSM
Naik Pangkat dalam skim
perkhidmatan SSM

PT(P/O) N4-1
(KUP PTR N11)
SBPA
Gaji bayangan
PTR N5-1 SBPA
Kekal dalam skim
perkhidmatan
SSM
Terima gaji SSM
Naik Pangkat
dalam skim
perkhidmatan
SSM

CUKUP
SYARAT

Masuk SBPA
PT(P/O) N4-1

Kekal SSM
PT(P/O) N17

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD


SEMASA SBPA
SBPA

Pembantu Operasi
N5-1 (N11)

Terima

SKIM
PERKHIDMATAN
JUMUD
SEMASA SBPA
Pembantu Am
Pejabat N1, N4
(Darjah 6)

Cukup Syarat
(Memiliki
PMR/
9 tahun
pengalaman)

Tolak

Terima
Tidak Cukup
Syarat
(Tidak
memiliki
PMR/
<9 tahun
pengalaman)

K
Tolak

Masuk SBPA
Pembantu Operasi
N5-1(N11)

Kekal dalam SSM


(PAP N1, N4)
Terima gaji SSM

Pembantu
Operasi N5-1
(KUP PAP N1,
N4) SBPA
hingga cukup
syarat
Gaji
bayangan N1,
N4 SBPA
Kekal dalam
SSM
Terima gaji
SSM

CUKUP
SYARAT

Masuk SBPA
Pembantu
Operasi N5-1

Kekal SSM
PAP N1, N4

SKIM PERKHIDMATAN JUMUD


SEBELUM SBPA
SBPA
KUP Jaga R1,
R4
Cukup
Syarat

Terima

Masuk SBPA
Pembantu
Awam H5-1

SKIM
PERKHIDMATAN
JUMUD
SEBELUM SBPA
Jaga R1, R4

Pembantu Awam
H5-1

Tolak

Tidak Cukup
Syarat

Terima

Tolak

Dibersarakan di
bawah 10(5)(b)
Pembantu
Awam H51 (KUP
Jaga R1,
R4)
Gaji
bayangan
Jaga R1,
R4 SBPA

CUKUP
SYARAT

Pembantu
Awam H5-1

Dibersarakan di
bawah 10(5)(b)

OPSYEN
Syarat-syarat opsyen
Dibuat tanpa syarat
Dianggap tidak bersetuju jika:
tidak membuat pilihan atau membuat pilihan
secara tidak jelas;
bersyarat atau dengan bantahan;
dengan pindaan; dan/ atau
tidak mengembalikan borang opsyen kepada
Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa
sebab yang munasabah

TAWARAN OPSYEN
1-1-12

SEBELUM KUAT
KUASA
MELETAK
JAWATAN /
MENINGGAL
DUNIA
TERBUKTI
TIDAK
TERIMA
BORANG
OPSYEN

OPSYEN
TERBATAL
BERI SEMULA
BORANG OPSYEN

TAWARAN OPSYEN

Pegawai Bersetuju Menerima SBPA


Pegawai bersetuju menerima SBPA akan tertakluk
kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat
perkhidmatan di bawah SBPA.

37

TAWARAN OPSYEN
Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA:

Bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan di


bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan
sebelum 1 Januari 2012.
Bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan
sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya,
akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b)
Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6)
akta yang sama bagi yang memilih KWSP.

AKTA PENCEN 1980 AKTA 227


Seksyen 10(5) Yang Dipertuan Agong, berkenaan
dengan pegawai persekutuan atau pegawai
persekutuan tempatan, atau Pihak Berkuasa
Negeri, berkenaan dengan pegawai negeri,
boleh menghendaki mana-mana pegawai
supaya bersara daripada perkhidmatan awam
(b) apabila jawatan yang dipegangnya dihapuskan

39

RUMUSAN
Transformasi Perkhidmatan Awam ke arah
agenda pembangunan negara
Kearah perkhidmatan awam kejat
Budaya kerja berprestasi tinggi
Multi tasking & Multi skiling
Mengiktiraf subject matter expert bagi
mengekalkan bakat-bakat terbaik
Kearah negara berpendapatan tinggi

SEKIAN, TERIMA KASIH

41