CÁT VÀ ĐÁ

y là câu chuyện hai người bạn cùng băng qua sa mạc...

.

Trong ngày, vào một lúc nào đó, họ cãi nhau, và một trong hai người đánh vào mặt người kia.

.

Người bị đánh không nói một lời, viết lên trên cát :
« Hôm

nay, người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi. »

.

Họ tiếp tục đi cho tới lúc gặp thấy một ốc đảo, và họ quyết định xuống tắm. Người bạn bị đánh vào mặt bị lún vào chỗ cát di động, nhưng được bạn mình cứu thoát.

.

Ra được tới bìa bình an vô sự, anh viết trên một phiến đá:

.

« HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU MẠNG TÔI. »

Người đã đánh anh rồi cứu mạng anh -anh bạn thân nhất của anh- hỏi : « Sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, bây giờ anh lại viết trên đá. Tại sao vậy ? » 

.

Bạn anh đáp : « Khi có ai đó làm tổn thương bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xoá nó đi khỏi ký ức của bạn ; nhưng khi có ai đó làm điều gì tốt cho bạn thì phải ghi tạc lên trên đá để gió không bao giờ xoá mất nó đi. »

.

BẠN HÃY TẬP GHI LÊN TRÊN CÁT NHỮNG KHI MÌNH BỊ THƯƠNG

.

VÀ GHI TẠC TRÊN ĐÁ NHỮNG LÚC MÌNH MANG ƠN

Mến gởi một người đặc biệt… Người ta nói cần một phút để tìm xem ai là người đặc biệt, một giờ để thấy người ấy đáng quý, một ngày để quý mến, nhưng hết một đời đâu dễ đã quên. Bạn hãy gởi mấy hàng này cho tất cả bạn hữu của mình, để nhắc rằng bạn không quên họ đâu. ...