You are on page 1of 497

Farkas kos - Rth Erika

A bnteteljrs

Farkas kos - Rth Erika

A bnteteljrs

.Com pLex
Wolters Kluwer mrka

Kiadja a
CompLex Kiad Jogi s zleti Tartalom szolgltat Kft.
Budapest, 2012
1117 Budapest, Prielle Kornlia u. 21-35.
Telefon: (40) 464-565
Fax: + 3 6 (1) 464 -5 6 57
e-mail: info@complex.hu
www.complex.hu

Felels vezet: a CompLex Kiad Kft. igazgatja


Kiadsrt felels: Tth Gbor
A kiadvnyok szerkesztsrt felels: dr. Csizner Ildik
Mszaki kiemelt fmunkatrs: Schuller Krisztina
Mszaki szerkesztk: Kerek Imrn, Szsz Zoltn
Fedl: CompLex Kiad Kft. DTP-csoport
Trdels: Alinea Kft.
Nyom dai munklatok: Akaprint Nyomdaipari Kft.
Felels vezet: Krmendi Pter

ISBN 9 78 9 6 3 295 062 4


Termkkd: Y O V 1 305

Kiadvnyaink m egtekinthetek s m egvsrolhatak szakknyvesboltunkban


a Kiad cmn, tovbb a www.complex.hu portlon.

M inden jo g fenntartva, belertve a sokszorosts s a m bvtett, illetve rvidtett vltozatnak kiadsi jogt is.
A Kiad rsbeli hozzjrulsa nlkl sem a teljes m, sem annak brm ely rsze sem m ifle form ban (fotkpia,
mikrofilm va gy m s hordoz) nem sokszorosthat.

Farkas kos - Rth Erika

A bnteteljrs

.CompLex
W olters Kluwer mrka

Szerzk:
Farkas kos intzetigazgat egyetemi tanr
1-4., 6., 8., 11., 15., 17. fejezet bevezet rsz s 17.2., 17.3., 17.4., 17.6., 17.9.

Rth Erika

egyetemi docens
5., 7., 9-10., 12-14., 16., 18. fejezet s 17.1., 17.5., 17.7., 17.8.

A kzirat lezrva:
2012. oktber 1.

dr. Farkas kos, dr. Rth Erika, Budapest, 2004, 2007, 2012
CompLex Kiad Jogi s zleti Tartalomszolgltat Kft., Budapest, 2012

A Com pLex Kiad Jogi s zleti Tartalom szolgltat Kft. az 1795-ben alaptott
M agy ar Knyvkiadk s Knyvterjesztk Egyeslsnek a tagja.

Tartalom

Elsz a harmadik, javtott kiadshoz....................................................................... 17


Elsz a msodik kiadshoz ...................................................................................... 19
Elsz az els kiadshoz............................................................................................. 21
1. A bnteteljrs fogalma, feladata, clja .................................................................23
1.1. A modern bnteteljrsi jog kialakulsa............................................................. 23
1.2. A bnteteljrs feladata s clja......................................................................... 25
1.3. A bnteteljrs szakaszai.................................................................................. 26
1.4. A bnteteljrs jogi termszete......................................................................... 31
2. Bnteteljrsi rendszerek...................................................................................... 35
2.1. Az akkuzatrius eljrsi rendszer....................................................................... 36
2.2. Az inkvizitrius rendszer...................................................................................... 43
2.3. A vegyes eljrsi rendszer.....................................................................................47
2.4. A bntet igazsgszolgltatsi rendszer hierarchikus,
illetve koordinatv modellje...................................................................................49
2.4.1. A hierarchikus igazsgszolgltatsi rendszer.............................................. 50
2.4.2. A koordinatv modell................................................................................. 52
2.5. A bnteteljrs trtneti rendszerei Magyarorszgon ..................................... 54
2.6. j tendencik a bnteteljrsban...................................................................... 57
3. Alkotmnyossg s bnteteljrs...................................................................... . 61
3.1. Az alkotmnyossg fogalmi elemei...................................................................... 61
3.2. Alkotmnyos elvek a bnteteljrsban...............................................
64
3.2.1. Az igazsgszolgltats s a bntets llami monopliuma.......................... 65
3.2.2. Alkotmnyos br garantlsa...................................................................... 67
3.2.3. A bri meghallgatshoz val jo g .................................................................69
3.2.4. A szemlyi szabadsg bri korltozsa s a nyilvnos trgyals elve
70
3.2.5. A brsgi dnts indokolsnak ktelezettsge...........................................71
3.2.6. Az rtatlansg vlelme s az nvdra ktelezs tilalma............................. 71
3.2.7. Az ingyenes jogseglyhez val jo g ...............................................................72

3.2.8. Az arnyossg elve...................................................................................... 73


3.2.9. Bizonytsi tilalmak.................................................................................. 73
3.2.10. A jogorvoslati jogosultsghoz val jo g ......................................................74
3.2.11. Ne bis in idem.......................................................................................... 75
3.2.12. Jog a perjrafelvtelre.................................................................................75
3.2.13. A bntet igazsgszolgltatsi szervek
mkdkpessgnek fenntartsa.............................................................75
3.3. Az alkotmnyos bnteteljrs az Alkotmnybrsg dntseiben.......................75
3.4. Alapelvek a bnteteljrsban............................................................................. 77
3.4.1. Az alapelvek forrsai, rendszere.................................................................. 77
3.4.2. Alapelvek a magyar bnteteljrsi trvnyben.
.......................
78
3.4.2.1. A szervezeti alapelvek.................................................................... 80
3.4.2.2. A mkdsi alapelvek......................................
82
4. A bnteteljrs alanyai........................................................................
85
4.1. A nyomoz hatsgok (Be. 35-41. )...................................................................85
4.1.1. A nyomoz hatsgok feladata
...............................................
85
4.1.2. A nyomoz hatsgok hatskre s illetkessge.........................................86
4.1.2.1. A rendrsg hatskre s illetkessge............................................ 86
4.1.2.2. Az gyszsg, mint nyomoz hatsg hatskre................
87
4.1.2.3. A NAV, mint nyomoz hatsg hatskre..................................... 88
4.1.2.4. A katonai gysz s az illetkes parancsnok,
mint nyomoz hatsg hatskre
............
88
4.1.2.5. Klfldn lv magyar kereskedelmi haj,
illetve polgri lgi jrm parancsnoknak hatskre...................... 89
4.1.2.6. Kzs nyomoz csoportok...............................................................89
4.1.3. Hatskri s illetkessgi sszetkzs.............................
89
4.1.4. A nyomoz hatsg tagjainak kizrsa....................................................... 90
90
4.2. Az gysz (Be. 28-34. ) ..............................................................
4.2.1. Az gysz feladata, funkcija.......................
90
4.2.2. Az gyszsg hatskre s illetkessge....................................................... 92
4.2.3. Az gysz kizrsa.................................................................................... 93
4.3. A brsg (Be. 12-27. )...................................................................................... 94
4.3.1. A brsg feladata................................................................................
94
4.3.2. Az eljr brsgok.................................................................................... 94
4.3.3. A brsgok sszettele.....................
94
4.3.4. Az elsfok brsg hatskre...................................................................... 96
4.3.5. Az elsfok brsg illetkessge...............................
97
4.3.6. Az eljr brsg kijellse hatskri s illetkessgi
sszetkzs esetn.....................................................................................98
4.3.7. A br kizrsa.......................................................................................... 99
4.4. A bnteteljrsban rszt vev szemlyek....................................................... 101
4.4.1. A terhelt (Be. 43. ) .............................................................................. 101
6

4.4.1.1. A terhelt szerepe a bnteteljrsban...........................................


4.4.1.2. A terhelt a bnteteljrsban........................................................
4.4.2. A vd (Be. 44-50. )................................................
4.4.2.1. A vd bekapcsoldsa a bnteteljrsba..................................
4.4.2.2. A vd ktelez rszvtele a bnteteljrsban.............................
4.4.2.3. A vd meghatalmazsa................................................................
4.4.2.4. A vd jogai..................................................................................
4.4.2.5. A vd ktelezettsgei...................................................................
4.4.2.6. A vd kizrsa............................................................................
4.4.3. A srtett (Be. 51. ) ..................................................................................
4.4.3.1. A srtett jogi helyzete...........................................
4.4.3.2. A srtett, mint a bnteteljrs nll alanya...............................
4.4.4. A magnvdl...........................................................................................
4.4.5. A magnvdl (Be. 52. )..........................................................................
4.4.6. A ptmagnvdl (Be. 52. )....................................................................
4.4.7. A magnfl (Be. 54. ) .........................................................................
4.4.8. Az egyb rdekeltek (Be. 55. ).................................................................
4.4.9. A kpviselk (Be. 56-58. ).......................................................................
4.4.10. A segtk (Be. 59. )................................................................................
5. Az eljrsi cselekmnyekre vonatkoz rendelkezsek...........................................
5.1. A brsg, az gysz s a nyomoz hatsg eljrsi cselekmnyeinek
ltalnos szablyai (Be. 60-63/A. )...................................................................
5.2. Az ltalnos eljrsi szablyok (Be. 64-74. )................................
5.2.1. A hatridk (Be. 64. )..............................................
5.2.2. A soron kvli eljrs (Be. 64/A. ) ..........................................................
5.2.3. Az igazols (Be. 65-66. ) .........................................................................
5.2.4. Az idzs s az rtests (Be. 67-68. ) .............................................
5.2.5. Elektronikus kapcsolattarts (Be. 69/A. ) ...............................................
5.2.6. A kzbests (Be. 70-70/A. )...................................................................
5.2.7. Msolat ksztse az eljrs sorn keletkezett iratrl (Be. 70/B. )............
5.2.8. A minstett adat megismerse (Be. 70/C-70/D. )..................................
5.2.9. Megkeressek (Be. 71. )...........................................................................
5.2.10. Intzkeds ismeretlen szemly, ismeretlen helyen tartzkod
szemly s ismeretlen helyen lv trgy felkutatsra
(Be. 73-73/A. ) ...............................................................
5.2.11. A bngyi kltsg (Be. 74. ) .................................................................
5.3. Felvilgostsads s a nyilvnossg tjkoztatsa a bnteteljrs sorn
(Be. 74/A-74/B. )...............................................................................................

101
101
104
104
105
106
106
107
107
108
109
110
111
112
112
114
116
119
119

121
122

123
123
124
124
125
125

126
127

6. A bizonyts............................................................................................................. 129
6.1. A bizonytsi rendszerek................................................................................. 129
6.1.1. A tisztn formlis bizonytsi rendszer.................................................. 129
7

6.1.2. A kttt bizonytsi rendszer..................................................................


6.1.2.1. A pozitve kttt bizonytsi rendszer.......................................
6.1.2.2. A negatve kttt bizonytsi rendszer........................................
6.1.3. A szabad bizonytsi rendszer..................................................................
6.1.4. A vegyes bizonytsi rendszer..................................................................
6.2. A bizonyts trgya............................................................................................
6.3. A bizonyts alanyai..........................................................................................
6.4. A bizonyts elvei......................................
6.4.1. A trvnyessg........................................................................................
6.4.2. A bizonytsi eszkzk alkalmazsnak szabadsga...............................
6.4.3. A bizonytkok rtkelsnek szabadsga
...................................
6.4.4. A bizonytsi ktelezettsg...........................................
6.4.5. Amit nem kell bizonytani.......................................................................
6.4.6. A bizonytsi tilalmak...............................................................................
6.4.7. A bizonytkok rtkelsnek tilalm a.....................................................
6.5. A bizonytsi eszkzk a magyar bnteteljrsban
(Be. 75-125. )...................................................................................................
6.5.1. A bizonyts eszkzei...............................................................................
6.5.1.1. A tanvalloms...........................................................................
6.5.1.1.1. A tanvalloms akadlyai............................................
6.5.1.1.2. A tan vdelme....................................
6.5.1.1.3. A tankihallgatsa (Be. 85-88. ) ...............................
6.5.1.2. A terhelt vallomsa (Be. 117-118. ) ..........................................
6.5.1.3. A szakvlemny (Be. 99-114/A. )..............................................
6.5.1.4. A trgyi bizonytsi eszkz s az o k irat....................
6.5.2. A bizonytsi eljrsok.............................................................................
6.5.2.1.A szemle (Be. 119-120. ) ...........................................................
6.5.2.2. A helyszni kihallgats (Be. 120. )..............................................
6.5.2.3. A bizonytsi ksrlet (Be. 121. ) ................................................
6.5.2.4. A felismersre bemutats (Be. 122-123. ) .................................
6.5.2.5. A szembests
.......................................................................
6.5.2.6. A szakrtk prhuzamos meghallgatsa.......................................

131
131
133
133
134
134
135
136
137
137
138
139
139
140
140

7. Knyszerintzkedsek.........................................................................................
7.1. A knyszerintzkedsek fogalma......................................................................
7.2. A knyszerintzkedsek clja.............................................................................
7.3. A vonatkoz jogforrsok..................................................................................
7.4. Az arnyossg elv e............................................................................................
7.5. A knyszerintzkedsek csoportostsa.............................................................
7.5.1. Clja szerint.............................................................................................
7.5.2. A korltozott jogok szerint......................................................................
7.5.3. Alanyok szerint........................................................................................
7.6. A knyszerintzkedsek trvnyessge.............................................................

169
169
169
170
171
172
172
172
173
174

143
143
143
144
146
149
151
152
160
161
161
162
163
163
165
167

7.7. A szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsek................................. 175


7.7.1. Az rizetbe vtel (Be. 126-128. ) .........................
177
7.7.2. Az elzetes letartztats (Be. 129-136. )................................................ 180
7.7.3. A lakhelyelhagysi tilalom s a hzi rizet (Be. 137-139. ) .................. 191
7.7.3.1. A lakhelyelhagysi tilalom........................................................... 191
7.7.3.2. A hzi rizet................................................................................. 195
7.7.4. A tvoltarts (Be. 138/A-138/B. )..................................
196
7.7.5. Az ideiglenes knyszergygykezels (Be. 140-145. )................................200
7.7.6. Intzkeds a klfldre utazsi tilalom biztostsra (Be. 146. ) ...............203
7.7.7. Az vadk (Be. 147-148. )........................................................................204
7.8. A hzkutats (Be. 149. ).....................................................................................208
7.9. A motozs (Be. 150. )............................................... ...................................... 211
7.10. A vagyoni jogokat korltoz knyszerintzkedsek...........................................214
7.10.1. A lefoglals (Be. 151-157. ).................................................................... 214
7.10.2. A szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok
megrzsre ktelezs (Be. 158/A. ) ......................
220
7.10.3. A zr al vtel (Be. 159. )........................................................................222
7.10.4. A biztostsi intzkeds (Be. 160. ).................................................
224
. 7.11. Az eljrs rendjnek biztostsa........................................................................225
7.11.1. A rendbrsg (Be. 161. ).........................................................................225
7.11.2. Az elvezets (Be. 162. ) ........................................................................227
7.11.3. A testi knyszer alkalmazsa (Be. 163. ) ................................................ 227
8. A bnteteljrs megindtsa. A nyomozs........................................................229
8.1. A nyomozs sajtossgai.....................................................................................229
8.2. A nyomozs clja..................
229
8.3. A nyomoz hatsg s az gysz kapcsolatnak modelljei
...................... 231
8.3.1. Az angol m odell........................................................................................ 231
8.3.2. A kontinentlis eurpai m odell................................................................ 231
8.4. Az gyszi ellenrzs problmi..........................................................................233
8.5. A rendrsg s az gysz kapcsolata a magyar Be.-ben
[Be. 165. (1) bek.]..............................................................................................235
8.6. A nyomozs megindtsa (Be. 170-173. )......................................................... 236
8.6.1. A nyomozs megindtsnak alapja........................................................... 236
8.6.2. A feljelents kiegsztse (172/A. )...........................................................238
8.6.3. A feljelents elutastsa (Be. 174-175. )....................................................238
8.6.4. A nyomozs elrendels (Be. 170. ) ........................................................... 241
8.7. A nyomozs lefolytatsa...................................................................................... 242
8.7.1. A nyomozs hatrideje (Be. 176. ) ........................................................... 242
8.7.2. A nyomozs alakszersge (Be. 166-169. , 177-178. ) .......................... 243
8.7.2.1. A jegyzknyv s a hatrozat........................................................243
8.7.2.2. Nyomozsi cselekmnyek elvgzse hatrozat nlkl
(Be. 177. ) .....................................................................................246
9

8.7.23. A nyomoz hatsg egyb adatszerz tevkenysge


246
(Be. 178-178/A. )................
8.7.3. A gyanstott s a tan kihallgatsa (Be. 179-181. ) . . . . ........................ 248
8.7.3.1. A gyanstott kihallgatsa....................................
248
8.7.3.2. A tan kihallgatsa (Be. 181. )..................................................... 250
8.7.4. A szaktancsad kzremkdse (Be. 182. ) ............
251
8.7.5. A hatsgi tan (Be. 183. ) ........................................
252
8.7.6. Jelenlt a nyomozsi cselekmnyeknl (Be. 184-186. ) .......................... 253
8.7.7. A nyomozs rszbeni mellzse (Be. 187. ) . . . . ...............^......................254
8.7.8. A nyomozs felfggesztse (Be. 188-189. ).............................................. 255
8.7.9. A nyomozs megszntetse (Be. 190-192. )............................................ 258
8.7.10. A nyomozs befejezse s a nyomozsi iratok megismerse
(Be. 193-194. ) . . . . ........................................................
260
8.7.11. Jogorvoslat a nyomozs sorn (Be. 195-199. )..............
260
8.8. A bri engedlyhez kttt titkos adatszerzs
a nyomozs sorn (Be. 200-206. ) .................................................................... 263
8.8.1. A titkos adatszerzs bri engedlyezse....................................................267
8.8.2. A titkos adatszerzs vgrehajtsa...............................................................268
8.8.3. A titkos adatszerzs eredmnynek megismerse (Be.205-206. ) .......... 269
8.8.4. A titkos informcigyjts eredmnyeinek felhasznlsa (Be.206/A. )... 270
8.9. A nyomozsi br (Be. 207-215. )................
271
8.9.1. A nyomozsi br hatskre s illetkessge ...........................................271
8.9.2. A nyomozsi br eljrsa..........................................................................273
8.9.3. Bizonytsi cselekmny elvgzse lsen
.......................
274
8.9.4. Jelenlt az lsen .............................................
275
8.9.5. A nyomozsi br hatrozata.....................................................
275
8.9.6. Jogorvoslat a nyomozsi br hatrozata ellen................................
276
9. A vdemels.......................................................................................
279
9.1. Intzkeds az iratok ismertetse utn (Be. 216. ) .............................................. 280
9.2. A vdemels jelentsge...................................................
281
9.3. A vdhoz ktttsg elve..........................................................
282
283
9.4. A vdemels felttelei....................................................
9.5. A trvnyes vd..................................
283
9.6. A vdemelsre jogosultak..................
284
9.7. A vdemels form i............................................................................................284
9.8. A vdemels.........................................................................................................284
9.8.1. A vdemels - a vdirat benyjtsa (Be. 217-219. ) .........
285
9.8.2. A vdemels rszbeni mellzse (Be. 220-221. )......................
287
9.8.3. A kzvetti eljrs (Be. 221/A. ) .............................
287
9.8.4. A vdemels elhalasztsa (Be. 222-227. )................................................ 290
9.9. Rendelkezs a vddal..................................
295
9.10. A ptmagnvdl fellpse (Be. 229-233. ) ....................................................295
10

10. A brsgi eljrs ltalnos szablyai.................................................................... 299


10.1. A brsg eljrsnak formi (Be. 234. )...............................
299
10.2. A trgyals nyilvnossga (Be. 237. ).............................................................300
10.3. A trgyalson rsztvev szemlyek (Be. 240-243. ) ..................................... 302
10.4. Trgyals tartsa zrtcl tvkzl hlzat tjn
(Be. 244/A-244/D. )......................... ......................................................... 303
10.5. A trgyals rendjnek fenntartsa (Be. 245-248. ) .......................................305
10.6. A jegyzknyv (Be. 250-255. )...................................................................... 307
10.7. Kifogs az eljrs elhzdsa miatt
(Be. 262/A-262/B. )...................................................................................... 308
11. A trgyalsi rendszerek.......................................... ............................................ 311
11.1. Az angolszsz/gyfli trgyalsi rendszer............................... ...........
311
11.2. A kontinentlis/nyomoz elv m odell........................................................... 313
12. A trgyals elksztse........................................................................................ 315
12.1. A trgyals elksztsnek trtneti modelljei.............................................. 316
12.2. A hatlyos szablyozs.....................................................................................317
12.2.1. Az gy tttele (Be. 264. ).................................................................. 319
12.2.2. Az egyests s az elklnts (Be. 265. ) ...........................................320
12.2.3. Az eljrs felfggesztse (Be. 266. )....................................................320
12.2.4. Az eljrs megszntetse (Be. 267. )............................................... 322
12.2.5. Intzkeds eljrsi cselekmny elvgzse irnt (Be. 268. ).................324
12.2.6. Hatrozat knyszerintzkedsekrl (Be. 269. ) ..................................325
12.2.7. A vdtl eltr minsts lehetsge (Be. 270. ) ................................325
12.2.8. Az gy brsg tancsa el utalsa (Be. 270/A. )................................325
12.2.9. ttag tancs el utals (Be. 271. )....................................................325
12.2.10. Technikai teendk a trgyals elksztse sorn
(Be. 278-280. ).................................................................................326
12.2.11. Jogorvoslat a trgyals elksztse sorn(Be. 276. ) ......................327
13. Az elsfok brsgi trgyals............................................................................... 329
13.1. Az elsfok brsgi trgyals jelentsge......................................................329
13.2. A trgyals vezetse s rendjnek fenntartsa....................................
331
13.3. A trgyalson rszt vev szemlyek................................................................ 332
13.3.1. A brsg [Be. 240. (l)-(2) bek. s 287. (3)-(4) bek.].....................332
13.3.2. Az gysz (Be. 241. )..........................................................................332
13.3.3. A vdlott [Be. 281. (4)-(9) bek.]....................................................... 332
13.3.4. A vd [Be. 242. s 281. (3) b ek .].................................................. 333
13.3.5. A tan [Be. 281. (2) bek.].........................
334
13.3.6. A szakrt [Be. 281. (2) bek.]..........................................
334
13.3.7. A magnfl.......................................................................................... 335
13.3.8. A ptmagnvdl [Be. 343. (1) bek.]................................................ 335
11

13.4. A trgyals menete......................................


335
13.4.1. A trgyals megnyitsa (Be. 281. )......................................................335
13.4.2. A trgyals megkezdse (Be. 284. )....................................................336
13.4.3. A bizonyts (Be. 285-306. )...............................................
337
13.4.4. Egyb intzkedsek........................................................................... 344
13.4.5. A vd mdostsa s a vd elejtse (Be. 310-311. )............................344
13.4.6. A ptmagnvdl fellpse (Be. 312. ) ..............................................345
346
13.4.7. Perbeszdek s felszlalsok (Be. 314-318. ).............................
13.4.8. Hatrozathozatal s a hatrozat kihirdetse
(Be. 321-322. s 256. )..........................................................
348
13.4.9. A jogorvoslati nyilatkozatok (Be. 323-326. )................................. 349
13.4.10. Teendk a fellebbezst kveten (Be. 341. ).........
350
13.4.11. A trgyals berekesztse.................................................................... 351
14. Az elsfok brsg hatrozatai......................................................................... 353
14.1. A hatrozatok fajti....................................................
353
14.1.1. gydnt s nem gydnt hatrozatok..................................
353
14.1.2. A hatrozatok megtmadhatsga....................................................... 353
14.1.3. A hatrozat formja.........................
354
14.1.4. A jogerre kpessg...............................
355
14.2. Az gydnt hatrozatok tnybeli s jogi keretei.................................
356
14.3. Az gydnt hatrozatok fajti.....................
357
14.3.1. A bnssget megllapt tlet (Be. 330. ) .......................................357
14.3.2. A felment tlet (Be. 331. S ).........................
357
14.3.3. Az eljrst megszntet vgzs (Be. 332-334. )..............
359
14.4. A hatrozat szerkezete s tartalma (Be. 257-262. ,
335-337. ) ..................................................................................................... 360
14.5. A bngyi kltsg (Be. 74. , 338-340. , 344. ) ...........................................363
15. A msodfok s a harmadfok brsgi eljrs............................
367
15.1. A perorvoslatok ltalnos krdsei.............................................................. 367
15.1.1. A perorvoslatok fajti.........................
367
15.2. A perorvoslati frumrendszer........................................................
368
15.3. A perorvoslatok trgya.........................................................................
368
15.4. A fellbrlat terjedelme (revzi)...................................................
369
15.5. A fellebbviteli brsg dntsi jogkre........................................................... 369
15.6. A slyostsi tilalom........................................................................................ 370
15.7. A fellebbezs tartalma (Be. 346. )................................................................ 370
15.8. A fellebbezs elbrlsnak keretei..................
371
15.8.1. A slyostsi tilalom ..........................................................................371
15.8.2. A fellbrlat terjedelme (Be. 348-349. ) ...........................................372
15.8.3. Ktttsg az elsfok brsg tnyllshoz (Be. 351-352. )............. 374
15.8.4. Bizonyts a msodfok eljrsban......................................................375
12

15.9. A fellebbezsi brsg eljrsa (Be. 356-369. )............................................ 375


15.9.1. szrevtelek a fellebbezsre s a fellebbezs visszavonsa................ 375
15.9.2. A fellebbezs elintzsnek elksztse .........................................376
15.9.3. A fellebbezsi eljrs formi (Be. 360-366. )..................................... 376
15.9.4. A trgyals szablyai........................................................................... 378
15.10. A msodfok brsg hatrozatai (Be. 370-384. ).......................................379
15.10.1. Az elsfok brsg tletnek helybenhagysa (Be. 371. ) ........... 379
15.10.2. Az els fok tlet megvltoztatsa (Be. 372. )................................380
15.10.3. Az elsfok brsg tletnek hatlyon kvl helyezse
(Be. 373-374. )...............................................................................381
15.10.3.1. Az abszolt hatlyon kvl helyezsi okok...................... 382
15.10.3.2. A relatv hatlyon kvl helyezsi okok
(Be. 375-378. )....................
384
15.10.4. Az elsfok brsg tletnek korltozott fellbrlata
(Be. 379-381. )............................................................................... 385
15.10.5. A msodfok eljrs sorn hozott, nem gydnt vgzs elleni
fellebbezs (Be. 381. ) .................................................................... 387
15.11. A harmadfok brsgi eljrs (Be. 385-401. ) .........................
388
15.11.1. Eltrsek a msodfok eljrs szablyaitl.......................................388
15.11.2. A fellebbezs elintzse. ...............................................................389
15.11.3. A harmadfok brsg hatrozatai.................................................. 391
15.11.4. A hatrozat kzlse, hatrozat a knyszerintzkedsrl,
intzkedsek a fellebbezs elintzse u tn .......................................392
15.11.5. A nem gydnt vgzs elleni fellebbezs elbrlsa...................... 392
15.12. A megismtelt eljrs...............................................
393
16. A rendkvli perorvoslatok......................................................................
395
16.1. A perjts (Be. 408-415. ).....................
396
16.1.1. A perjtsi okok (Be. 408. )..............
396
16.1.2. A perjts kezdemnyezsre jogosultak (Be. 409. )........................ 399
16.1.3. A perjtsi eljrs menete (Be. 410-415. ) .......................................400
16.1.4. A perjtsi eljrsban hozott hatrozatok (Be. 415. ) ...................... 402
403
16.2. A fellvizsglat (Be. 416-429. ) ..........
16.2.1. A fellvizsglat kezdemnyezsnek okai (Be. 416. )........................ 404
16.2.2. A fellvizsglati indtvny benyjtsra jogosultak kre
(Be. 417-418. )...................................................................................407
16.2.3. A fellvizsglati indtvny elbrlsra irnyul eljrs
(Be. 419-425. )...................................................................................407
16.2.4. Hatrozatok a fellvizsglati eljrsban (Be. 426-429. ).................... 409
16.3. Eljrs az alkotmnyjogi panasz esetn (Be. 429/A-429/C. )........................ 410
16.4. Jogorvoslat a trvnyessg rdekben (Be. 430-438. ) ................................. 412
16.4.1. A jogorvoslat felttelei (Be. 431. ) ..................................................... 413
16.4.2. A Kria eljrsa (Be. 434. )................................................................ 413
13

16.4.3. A Kria hatrozatai (Be. 436-437. ) .............................. ............. 413


16.5. A jogegysgi eljrs (Be. 439. )................................................................... 414
16.5.1. A jogegysgi eljrs felttelei [Bsz. 32. (1) bek.,
Be. 439. (2) bek.]
....................................................................414
16.5.2. Az indtvnyozk kre [Bsz. 33. (1) bek.].........................................415
16.5.3. A jogegysgi eljrs lefolytatsa (Bsz. 36-41. )......................
415
16.5.4. A jogegysgi eljrsban hozott hatrozatok
[Bsz. 39-40. ; Be. 439. ]....................................................................417
17. A kln eljrsok................................................................................................ 419
17.1. A fiatalkorak elleni eljrs
..........
420
17.1.1. A fiatalkorakkal szembeni specilis szablyozs gykerei.................420
17.1.2. A hatlyos szablyozs (Be. 446-468. ).............................................. 421
17.1.3. Az eljrs alanyai (Be. 448-452. ) ..................................................... 421
17.1.4. A bizonyts (Be. 453. )......................................................................423
17.1.5. A knyszerintzkedsek (Be. 454-457. )............................................ 424
17.1.6. A vdemels elhalasztsa (Be. 459. )..................................................424
17.1.7. A kzvetti eljrs (Be. 459. ) .........
425
17.1.8. A trgyals (Be. 460-462. ).............................................
425
17.1.9. A kln s klnleges eljrsok eltr szablyai (Be. 463-468. ) . .. 426
17.2. A katonai bnteteljrs (Be. 470-492. ) .........................
428
17.2.1. A katonai bnteteljrs hatlya (Be. 470. ).......................................428
17.2.2. A katonai bnteteljrs sorn eljr hatsgok s brsgok
(Be. 471-477. )...................................................................................428
17.2.3. A vdelemhez val jog rvnyeslse..................................................430
17.2.4. Knyszerintzkedsek a katonai bnteteljrsban............................430
17.2.5. A bncselekmny elbrlsa fegyelmi jogkrben (Be. 485/A. )......... 430
17.2.6. A nyomozs s a brsgi trgyals (Be. 485-489. ) .........
432
17.3. A magnvdas eljrs (Be. 493-515. ) ......................................................... 433
17.3.1. A magnvdas eljrs elzmnyei....................................................... 433
17.3.2. A magnvdas eljrs megindtsa (Be. 497-498. ) ..............
434
17.3.3. A magnvdl szerepe az eljrsban (Be. 494-495. )........................ 435
17.3.4. Az gysz szerepe a magnvdas eljrsban (Be. 496. ).....................435
17.3.5. A nyomozs a magnvdas eljrsban (Be. 499-500. ) . . . . . ............. 435
17.3.6. Hatrozat szemlyes meghallgats nlkl (Be. 501. ) ........................ 436
17.3.7. A szemlyes meghallgats (Be. 502-503. ).........................................437
17.3.8. A viszonvd...................
439
17.3.9. Hatrozat a szemlyes meghallgats alapjn (Be. 504. ).................... 440
17.3.10. Jogorvoslat a trgyals elksztse sorn hozott hatrozatok
s intzkedsek ellen (Be. 505. ).................................................
440
17.3.11. A trgyals (Be. 509. )...................................................................... 440
17.3.12. A msodfok eljrs (Be. 512. )....................................................... 441
17.3.13. A harmadfok eljrs (Be. 513. )..................................................... 442
14

17.3.14. A bngyi kltsgviselse (Be. 514. ).............................................. 442


17.3.15. A rendkvli perorvoslatok...............................
442
17.4. A brsg el llts (Be. 516-525. ).............................................................. 444
17.4.1. Abrsgel llts jogintzmnynek kialakulsa........................... 444
17.4.2. A brsg el llts felttelei (Be. 517. ).....................
445
17.4.3. A nyomozs (Be. 518. )......................................................................446
17.4.4. A vdemels s a trgyals elksztse (Be. 519-521. ).................... 446
17.4.5. A trgyals (Be. 522. ) . . . . ...........................
447
17.5. Eljrs a tvollv terhelttel szemben (Be. 526-532. ) ................................. 449
17.5.1. A tvollv terhelttel szembeni eljrs ltalnos szablyai
(Be. 526-527. ).................................................................................. 450
17.5.2. A brsg eljrsa az ismeretlen helyen tartzkod vdlottal
szemben (Be. 528-531. )....................................................................451
17.5.3. Eljrs a klfldn tartzkod terhelt tvolltben
(Be. 532. , 2003. vi CXXX. tv.)......................................................... 452
17.6. A lemonds a trgyalsrl (Be. 533-542. )....................................................454
17.6.1. Az alku szerepe a bnteteljrsban................................................... 454
17.6.2. A vdalku a magyar bnteteljrsban................................................ 460
17.6.3. A lemonds a trgyalsrl felttelei s az gysz eljrsa
(Be. 534-534/A. )............................................................................... 460
17.6.4. A trgyalsrl lemonds egyttmkd terhelt esetn
(Be. 537-540. )...................................................................................461
17.6.5. A brsg eljrsa (Be. 541-542/B. ) ..................................................462
17.6.6. A bntets kiszabsa........................................................................... 463
17.6.7. A jogorvoslat (Be. 542/C. )................................................................ 464
17.7. A trgyals mellzse (Be. 543-550. )...........................................................466
17.7.1. A trgyals mellzsnek felttelei (Be. 544-546. )........................... 467
17.7.2. A trgyals mellzsvel hozott vgzs sajtossgai
[Be. 547. (3)-(5) bek.]......................................................................468
17.7.3. Specilis jogorvoslat az eljrs sorn (Be. 548. ) ............................... 469
17.7.4. Az els fok trgyals (Be. 549. )....................................................... 470
17.8. Eljrs mentessget lvez szemly gyben (Be. 551-554. ) ...................... 472
17.9. A kiemelt jelentsg gyekre vonatkoz eljrs szablyai............................474
17.9.1. A kiemelt jelentsg gyek kre (Be. 554/B. )................................. 475
17.9.2. Soron kvli eljrs a kiemelt jelentsg gyekben
(Be. 64/A. , 554/C. )..........................................................................475
17.9.3. A vd (Be. 554/D. , 554/F. ) ...........................................................476
17.9.4. Az rizetbe vtel (Be. 554/G. )...........................................................476
17.9.5. Az vadk (Be. 554/H. ) .................................................................... 476
17.9.6. A feljelents kiegsztse (Be. 554/1. )................................................477
17.9.7. A trgyals kiemelt jelentsg gyben (Be. 554/K-554/0. )........... 477

15

18. Klnleges eljrsok........................................................................................... 479


18.1. A klnleges eljrsok ltalnos szablyai (Be. 555. )................................... 480
18.2. A trgyi eljrs (Be. 569. )............................................................................. 481
18.3. A krtalants s a visszatrts........................................................................482
18.3.1. A krtalants (Be. 580-584. ) ...........................................................482
18.3.2. A visszatrts (Be. 585. ) .................................................................. 486
18.4. A biztostk (Be. 586-587. ) ......................................................................... 487
18.5. A kegyelmi eljrs (Be. 597-599. )................................................................ 488
Irodalomjegyzk.......................................................................................................... 491

16

Elsz a harmadik, javtott kiadshoz

Tanknyvnk msodik kiadst kveten ismt szmos trvny mdostotta a magyar


bnteteljrsrl szl 1998. vi XIX. trvnyt. Ennek kvetkezmnyeknt tanknyvnk
tteles jogi anyaga jelents mrtkben elavultt vlt, alkalmatlann arra, hogy a hallgatk
ebbl kszljenek fel bnteteljrsi vizsgikra. Ezrt szksgess vlt, hogy tankny
vnket tdolgozzuk. Ez rinti az elmleti anyagot is, amit az jabb kutatsi eredmnyek
fnyben kibvtettnk. A jelentsebb vltoztatsok azonban a tteles jogi anyagot rinti.
Sajnos nem vagyunk meggyzdve arrl, hogy a trvnyalkot jogalkotsi kedve a k
zeljvben elkerln a bnteteljrsi jogot, azonban szintn remljk - s ez a szerzk
minimlis programja -, hogy tanknyvnk nhny vig alkalmas lesz arra, hogy a hallgatk
jogi egyetemi tanulmnyaik sorn sznvonalas ismereteket mertsenek belle.
Miskolc, 2012. augusztus
A szerzk

17

Elsz a msodik kiadshoz

Hrom vvel az els kiads utn, 2007 tavaszn jra megjelenik A bnteteljrs cm
tanknyv. A msodik kiadst a bnteteljrs jabb novellja, a 2006. vi LI. trvny
tette szksgess, amely tizenkettedik az 1998. vi XIX. trvnyt mdost jogszablyok
sorban s ismt jelents mrtkben mdostotta a Be-t.
Az els kiads elszavban emltett, a kodifikci dnt rsznek lezrshoz fztt
remnyeink nem teljesltek, hiszen kevs olyan paragrafus van, amelynek rendelkezseit
a novella rintetlenl hagyta volna.
Az j rendelkezsek egyik rsze a Be. pontostst szolglta. A rendelkezsek msik
rsze az eddigi jogalkalmazi tapasztalatok eredmnyeit tkrzi, amelyek kztt tallhat
olyan is, amely a rgi Be., az 1973. vi I. trvny rendelkezseit csempszi vissza az j sza
blyok kz. Ebbe a krbe tartozik pldul a szignalizci vagy a feljelents kiegsztse.
Az j rendelkezsek harmadik csoportja koncepcionlis vltozsokat tkrz. Ide tar
toznak egyebek mellett a vdelvvel vagy a bizonytssal kapcsolatos szablyok. Ezen
tlmenen a trvny bevezeti aktfok rendes jogorvoslatot, s mdostja a jelenlegi
fellvizsglati eljrst is. j szakasszal, a kzvetti eljrssal gazdagtja a nyomozs
folyamatt, s nagyobb teret enged a terhelt ltali jvttelnek. A tevkeny megbnsnak
nevezett jogintzmny kihat a terhelt bntetjogi felelssgre is; a tvoltarts bevezetse
pedig a csaldon belli erszak ldozatainak gr vdelmet.
A tanknyv szvegben bekvetkezett szksgszer - nem csak a tteles jogra vonat
koz - mdostsok azonban nem rintik a tanknyv els kiadsnak szerkezett s cl
kitzseit.
A kzirat lezrsa utn, 2007. prilis 2-n fogadta el az Orszggyls a 2007. vi XXVII.
rvnyt, mely mdostja tbbek kztt a bnteteljrsrl szl 1998. vi XIX. trvnyt
is. A mdost jogszably teljes szvegt a tanknyv vgn, Fggelkben kzljk.
Miskolc, 2007. mrcius
A szerzk

19

Elsz az els kiadshoz

Tbbvi kss s bizonytalansg, szmos mdosts utn lpett hatlyba az 1998. vi


XIX. tv., az j Be. A trvny - a maga harminc fejezetvel s hatszzht paragrafusval egyharmaddal terjedelmesebb, mint eldje az 1973. vi I. trvny, amelynek harminc v
utn, 2003. jlius 1-jvel bcst mondtunk. Az j trvnyt nem csupn teijedelme, hanem
j jogintzmnyei is megklnbztetik eldjtl. j szereplknt dvzlhetjk a nyo
mozsi brt, a ptmagnvdlt, a segtket, j jogintzmnyknt a sokat vitatott, kritizlt
vadkot. A trgyalson lehetv vlt - ha mgoly korltozott mrtkben is - a tank felek
(gysz, vd, vdlott) ltali kikrdezse, a zrtcl tvkzlsi hlzat felhasznlsa. De
megvltozott az gysz szerepe a nyomozsban, megvltoztak a nyomozs elrendelsnek
felttelei, s ha meghatrozott gyanstott ellen folyik a nyomozs, tartama a kt vet nem
haladhatja meg, klnben a nyomozst meg kell szntetni. Mdosultak a knyszerintz
kedsekre vonatkoz szablyok, hogy csak nhny pldt emltsnk.
A vltozsok kt terleten is komoly feladatokat jellnek ki. Az egyik a bntet igaz
sgszolgltatsban kzremkd szervezeteket rinti. Ezeknek a hatlybalps pillanattl
kezdden rtelmezni s alkalmazni kell a trvnyt, amikor mg nem tmaszkodhatnak
httrjogszablyokra, bels utastsokra, a rutinra s a kialakult gyakorlatra. De semle
gestenik kell a pontatlansgok s ellentmondsok taposaknit is, amelyeket - ha nem
is tudatosan - a jogalkot hagyott rjuk.
A msik terlet az oktats. Az elmlt vtized a bnteteljrs terletn a vltozsok
vtizede volt. Az j Be. hatlybalpsig az 1973. vi I. trvny - az Igazsggyi Mi
nisztrium kimutatsai szerint - mintegy kilencszz trvnyhelyen mdosult. Mindez
nem kedvezett a tanknyvrsnak, ami ignyli a nyugodt idszakokat, hiszen csak ezek
adnak alkalmat az elmleti sszegzsre, a kiegyenslyozott alkotmunkra. A dikok ilyen
krlmnyek kztt nem tmaszkodhattak kirlelt, stabil jogszablyokra s tananyagra,
amelyek a tanulst s a vizsgzst megknnytik, s kiszmthatv teszik.
Br tisztban vagyunk azzal, hogy a fellebbezsi rendszer jrakodifiklsa mg csak
most kezddtt, remljk, hamarosan eljn a nyugalom s az sszegzs idszaka. Addig
azonban nem vrhatunk. Ennek egyik indoka, hogy a bnteteljrsi kodifikci legna
gyobb rsze - remnyeink szerint - befejezdtt, ami megteremti a tanknyvrs alapjait.
A msik sztnz tnyez az egyetemi hallgatk rszrl megmutatkoz fokozott igny,
hogy biztos irnytt hasznlhassanak tanulmnyaik s a vizsgra trtn felkszls sorn.
A Miskolci Egyetem llam- s Jogtudomnyi Kara, ahol lassan kt vtizede a bntetelj
rsi jogot oktatjuk s kutatjuk - szernytelensg nlkl mondhatjuk - az utbbi vtizedben
21

egyetemi jegyzetekkel a legjobban elltott kar volt. Az ltalunk rt, s a miskolci Bbor
Kiadnl megjelent Eladsok a bnteteljrs krbl cm jegyzet 2000-tl kt kiadst
s tbb utnnyomst rt meg. Miskolcon kvl tananyagknt hasznltk Debrecenben, de
ttekinthetsge, tmrsge s informatv jellege folytn ms karok dikjainak is segtsget
nyjtott a vizsgra trtn felkszlsben. Ezt a hagyomnyt kvnjuk folytatni.
A tanknyv megrsakor az egyik szempont, ami szemnk eltt lebegett, az elmleti
ignyessg volt. A tanknyv mfaji keretein bell feldolgozzuk a magyar bnteteljrsi
jog s az utbbi vek klfldi bnteteljrsi irodalmt. A hatlyos jog mellett bemutatjuk
az egyes jogintzmnyek elmlettrtnett s fejldst. Tisztban vagyunk azzal, hogy
a joghallgatk tbbsge nem tudsnak kszl, de gy gondoljuk, hogy az ignyes, alapos
kpzshez nem elg pusztn a hatlyos jogi normkhoz ragaszkod tanknyv, szksg
van a bnteteljrsi jog szlesebb perspektvba helyezsre, fejldsnek, mkdse
trvnyszersgeinek megismersre.
A msik cl, hogy ezt ttekintheten s rtheten tegyk. Egyetrtnk Vmbry Rusztemmel - a XX. szzad els felnek jelents bnteteljrs jogszval -, aki szerint az
a didaktikai mdszer, amely a szellemi tpllkot mestersges ppalakban nyjtja, s
gyszlvn a tananyag mechanikus elsajttst teszi lehetv, nem knnyti a tanul
feladatt. (Vmbry Rusztem: Bnvdi perrendtarts. Grill, Budapest 1916. XIII. o.)
Nem kvnjuk megsprolni a felold s elemz gondolkodst, hiszen - ismt Vmbryt
idzzk - az az r aki e munkt a tanul helyett akarja elvgezni a tanulnak tesz rossz
szolglatot. (Vmbry: i.m. XIII. o.) Korbbi jegyzetnkhz hasonlan a tanknyvben sem
idzzk, csak bemutatjuk s elemezzk a joganyagot. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatk
a jogszablyokat sajt krnyezetkben ismerjk meg, s azt ne a tanknyvvel azonostsk.
Megtartottuk azt, a vizsgatapasztalatok alapjn hasznosnak tlt megoldst is, hogy a fe
jezetek vgn az anyag elsajttshoz ellenrz krdseket tesznk fel, amelyek segtik
a vizsgra val felkszlst, s mintul szolglnak a vizsgn elhangz krdsekhez is.
Tanknyvnk egy ngy tagbl ll sorozat els ktete. A msodik ktet egy j jogsza
blygyjtemny, melynek elksztse folyamatban van, a harmadik egy hatrozat- s
iratmintatr, melynek els, az 1973. vi I. trvnyhez ill kiadsa kt vvel ezeltt - Elelai
Nemes Klra s az idkzben elhunyt Hadler Ferenc tollbl, Farkas kos szerkeszts
b en - ugyancsak a KJK-KERSZV gondozsban ltott napvilgot. Ennek tdolgozsra
- remnyeink szerint - a kzeljvben sor kerl. A negyedik pedig egy szakirodalom
gyjtemny, amely a tudomny terletn az ignyes tjkozdst lesz hivatva szolglni.
Egy tanknyv csak akkor ri el a cljt s vlhat a hallgat trsv, ha a tudomnyos
igny, a gondolkodsra, elemzsre serkents, a hasznlhatsg s a gyakorlatra val kite
kints kztt sszhangot teremt.
Remljk, ezeket a clokat teljesteni tudtuk!
Miskolc, 2004. mrcius
A szerzk

22

1. A bnteteljrs fogalma, feladata, clja

1.1. A modern bnteteljrsi jog kialakulsa


A,trtnelem minden korszakban jelen voltak azok a szablyok, amelyek bizonyos jog
srtseket a bntetjog eszkzeivel bntettek. Egyes orszgokban - mint pldul Kn
ban az korban s a kzpkorban a bntetjog azonos volt magval a joggal. A bn
tetjogi felelssgre vons is mindentt hatrozott s szigor szablyokat kvetett.
A bntetjogi bntetsek a korabeli vilg orszgaiban hossz idn keresztl kegyetlenek
s embertelenek voltak. Gyakorlatilag a kzssg tagjainak sorbl val kizrstl (szm
zets) a klnbz fizikai s lelki fjdalmat elidz bntetsektl a testcsonkt bn
tetseken keresztl a hallbntets klnbz formiig terjedtek. A fizikai fjdalomra s
testcsonktsra pl bntetsek kiszabsa az iszlm sarira alapozott bntetsi rendsze
rekben (Afganisztn, Pakisztn, Irn, Szaud-Arbia, Dl-Szudn) ma is a mindennapi
bntetskiszabsi gyakorlat rszt kpezik.
A szablyok azonban a XIX. szzad kzepig az eurpai llamok tbbsgben nlk
lztk az egysgessget. Ennek tbb oka is volt. Az egyik a kzponti hatalmi rendszer
hinya. A msik az egysges kzigazgatsi s jogrendszer hinya. A harmadik az egysges,
az egsz orszg terletn rvnyes bntetjog s bntet igazsgszolgltatsi rendszer
hinya.
Mint ezt a klnbz kzpkori vrosi jogknyvek tanstjk, azonos orszgon bell is
eltren szablyoztk a bncselekmnyeket, s rszleteiben eltrtek az eljrsi szablyok
is. A kzpkori llamok - amelyek maguk sem voltak egysgesek - a klnbz jelents
kirlyi trvnyhozsi produktumok ellenre nem tudtk ezt a jogot egysgess kovcsol
ni, br az ezekben a trvnyekben megfogalmazott egyes jogintzmnyek szerepe ma is
szvsan tovbb l (pl. a vdlotti beismer valloms jelentsge). Amint Szemere Berta
lan A bntetsrl s klnsebben a hallbntetsrl cm munkjban {Hallbntetst
Ellenzk Ligja, Miskolc, 1989. ) a magyarorszgi jogbizonytalansggal kapcsolatban rta
1841-ben: .. .a brk nincsenek sem trvnnyel sem utastssal megktve a bntetsnemek
megvlasztsban, mivel tetszik, azzal sjthatnak; nincsenek korltozva a mrtk alkalma
zsban, miknt tetszik gy sjthatnak s - kimondani is szrny - a trvny ltal mg az
sincs meghatrozva, mi bn, s mi nem az, gyhogy a brk egyszersmind trvnyhozk,
s esetenknt elbb magokban s magoknak trvnyt kell hozniuk, miszerint fognak tlni.
Nincs bntettrvny s bntetnek, s gy az erklcsi igazsgot gyakoroljk, mintha Istenek
volnnak. {Szemere: lm. 172-173. o.)
A bnteteljrs, ahogy arrl a mai rtelemben beszlnk, az utols ktszz v ter
mke. Ennek els mintadarabja a napleoni kor Code dinstruction criminelle-je, amely
23

1808-ban szletett, s jelents mdostsokkal ugyan, de szztven vig volt hatlyban.


A trvny mig hat jtsokat vezetett be a bnteteljrsban. Az egyik a vizsglati s
a vdfunkci elvlasztsa. Ez alapjn jtt ltre a modem kor gyszsge. A msik a vizsg
lbr intzmnynek megteremtse, a harmadik az rtatlansg vlelme, amely felvltotta
a bnssg vlelmre alapozott eljrst. Ennek kvetkeztben a bizonyts szablyai is
megvltoztak. Ettl kezdve a vdlnak kellett bizonytania a vdlott bnssgt s nem
a vdlottnak sajt rtatlansgt. A kttt bizonytst a szabad bizonyts s a bizonytkok
szabad mrlegelsnek elve vltotta fel.
Ezeknek az jtsoknak az eszmei httert a XVIII. szzad j, mig hat, meghatroz
eszmerendszere: a felvilgosods, intzmnyi httert: a polgri nemzetllam megteremt
se adta. A termszetjog, az ember elidegenthetetlen jogainak, a filantrpinak, a hatalommegoszts elmletnek megjelense, a babonknak, a boszorknysgnak, az eretneksgnek
a bntetjogon kvlre trtn szmzse a feudlis jog eresztkein repedseket okozott.
A XVIII. szzad folyamn - mint Ulrich lm Hof rja kialakult az emberi s polgri
jogok tana: a szemly srthetetlensgnek joga, az igazsgos brsghoz val jog, a tu
lajdon hborthatatlansgnak joga, valamint - s ez j s fontos volt - a lelkiismereti
szabadsg joga. A XVIII. szzad elejn mg azokat a kegyetlen bntetseket alkalmaz
tk, amelyeket V. Kroly nmet-rmai csszr alatt 1532-ben a Constitutio Criminalis
Carolinban rgztettek. A hallbntets - a legklnbzbb vltozatokban, a botbntets,
a glyarabsg - mind az elrettentst szolglta. (Ulrich lm Hof; A felvilgosods Eurpja.
Atlantisz, Budapest, 1995.)
A XVIII. szzad msodik feltl a klnbz eurpai orszgok - orszgonknt eltr
mrtkben is - fogkonny vlt Beccaria 1764-ben megjelent, A bnkrl s a bntet
sekrl cm knyvben megfogalmazott bntetjogi nzeteire. Ebben Beccaria - szemben
llva kornak elfogadott nzeteivel - nem csupn a knzst tmadja s az inkvizcit - mely
a vdlottat nem rszesti jogi biztostkokban, ugyanis vdolhat a vdl szemlynek
pontos megnevezse nlkl s nem szembestik a tankkal sem de megkrdjelezi
magt a hallbntetst is. Mifle jogokat tulajdontanak maguknak az emberek, hogy
felkoncoljk embertrsaikat? - krdi knyvben. Beccaria nem csupn azt kveteli, hogy
a bntets mrtke lljon arnyban a bntettel, de a bntettek elkvetst megakadlyoz,
megelz intzkedseket is.
A szzad vgn Franciaorszg s Ausztria is humnusabb bntettrvnyeket hozott.
Fokozatosan beszntettk a boszorknyok kivgzst, ami a XVII. szzadban mg min
dennaposnak szmtott. Az utols boszorknyt Angliban 1712-ben, Franciaorszgban
1718-ban, a wrzburgi nmet pspksgben 1749-ben, a svjci darusban s a kempteni
aptsgban 1782-ben kldtk mglyra. Magyarorszgon az els boszorknyt 1565-ben,
az utolst 1756-ban gettk meg. A boszorknyldzsnek Mria Terzia 1768-ben kiadott
rendeletvel vetettek vget.
A XVIII. szzad msodik feltl - Ulrich lm Hof szavaival az elrendelt felvilgo
sods hatsra - a bntetjog fokozatosan eijedsnek indult, ami utat engedett a kn
vallats eltrlsnek. II. Frigyes mr Beccaria munkjnak megjelense eltt, 1740-ben
megszntette llamaiban a knzst. Azok a brk, akiket pedig a jzan sz vezrelt, nem
is alkalmaztk mr.
24

A gykeres vltozst a francia forradalom hozta, amely a feudlis llamszervezetet s


a trsadalmi berendezkeds szvett teljesen tszabta. Kialakult az egysges polgri nem
zetllam, a maga kzpontostott egysges llamszervezetvel, egysges brsgi szerve
zetivel s az ezekhez kapcsold egysges joggal. Ennek rsze az egysges bntetjog s
bnteteljrs. Ez a folyamat a XIX. szzad msodik felben megvalsul olasz s nmet
egysggel vlik teljess. Az 1870-es vekben kezddik meg a nagy polgri bnteteljrsi
trvnyek korszaka (az 1872. vi spanyol, az 1873. jlius 29-i osztrk, az 1874. prilis
20-i belga, az 1877. februr 1-jei nmet bntet perrendtartsok), amelyek ltal lefektetett
alapokra a mai modem bnteteljrsok is plnek. Ennek a korszaknak a termke az
eurpai lptkkel mrve is kiemelked sznvonal els magyar bnvdi perrendtarts, az
1596. vi XXXIII. te. is.

i.2 . A bnteteljrs feladata s clja


Mindezek a folyamatok s vltozsok persze nem rintettk a bnteteljrs mindenkori
alapvet feladatt s cljt, ami lnyegt tekintve nem ms, mint a bncselekmnyek fel
dertse, a bntetjogi felelssg krdsrl val dnts. Amit viszont a XIX. szzadban
bekvetkezett vltozsok lnyegesen talaktottak, az a bnteteljrs - a bncselekmny
gyanjtl a felelssgrl val bizonyossgig terjed - folyamata: a bizonyts elvei,
eszkzei, lefolytatsa, az eljrs rendszere, az eljrsban rsztvevk szerepe, jogai, kte
lessgei, ami persze mdostotta a bnteteljrs cljt is.
A bnssg bizonytsa a XIX. szzad msodik felnek kdexeiben mr a hatsgokat
terheli, a bizonyts eszkzeinek ktttsge - bizonyos megszortsokkal - felolddott,
? bizonytkok mrlegelse - korltok kzt ugyan, de - szabadd vlt. Az eljrs al vont
szemly (a gyanstott, vdlott, eltlt, sszefoglalan: a terhelt) az eljrs trgybl, a ki
szolgltatottsgbl az eljrs alanyv, nll, kiknyszerthet eljrsi jogok birtokosv
vlt, akivel szemben alkalmazhatk ugyan knyszert, szemlyi szabadsgot korltoz
eszkzk, de csak szigoran meghatrozott felttelek esetn.
A XX. szzad msodik felben, a II. vilghbort kveten - jelents mrtkben az ott
elkvetett borzalmak hatsra - ez a folyamat a klnbz emberi jogi dokumentumokban
(Eurpai Emberi Jogi Egyezmny, Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egyezsgok
mnya stb.) megfogalmazott elvek s szablyok bnteteljrsban trtn rvnyesls
vel egszlt ki, amihez trsulnak az Eurpai Emberi Jogi Brsg s a klnbz orszgok
alkotmnybrsgai ltal hozott, a bnteteljrsi szablyokat befolysol hatrozatok.
Mindezek minden eurpai orszgban humanizltk a bnteteljrst s az llami bnte
thatalom rvnyeslse el jelents korltokat lltottak. Ez azt is jelentette, hogy a bn
teteljrs cljv nem csupn a bncselekmnyek feldertse, hanem azok alkotmnyos,
jogllami keretek kztt, az emberi jogokat tiszteletben tartva, a tisztessges eljrs kere
tei kztt trtn feldertse, az elkvetk elfogsa, s bntetjogi felelssgk meglla
ptsa vlt.

25

1.3. A bnteteljrs szakaszai


A mai modem bnteteljrs egy olyan folyamat, ami a bncselekmny elkvetsnek
(megalapozott, alapos vagy egyszer) gyanjtl, a nyomozs elrendelstl a bntet
jogi felelssgrl trtn jogers dntsig tart. Ez a folyamat mind a kontinentlis, mind
az angolszsz bnteteljrsi rendszerekben tbb eltr funkcij, de egymsra pl
szakaszra tagoldik. Ezek: a nyomozs, a vizsglat (nem mindegyik orszg bntetelj
rsa ismeri), gyszi szakasz, brsgi eljrs (I. fok, II. fok, esetleg III. fok eljrs,
rendkvli perorvoslatok).
A nyomozs a bnteteljrs els, a kontinentlis jogrendszerekben taln legfontosabb
szakasza. Feladatt szkebb s tgabb rtelemben hatrozhatjuk meg. Szkebb rtelemben
feladata ketts. Az egyik a bncselekmnnyel s a gyanstottal kapcsolatos tnyek, ada
tok sszegyjtse, a msik az gysz tjkoztatsa, a vdemels megalapozsa. Ebben az
rtelemben teht a nyomozs sorn nem folyik bizonyts. Ez azt jelenti, hogy a nyomozs
anyaga a brsgi trgyalson lefolytatott bizonytsnak alapja ugyan, de nem rsze, gy
a trgyalson a korbban keletkezett iratok nem hasznlhatk fel, illetve a trgyalson
felvett bizonytssal nem tekinthet azonos rtknek, gy a trgyalson felvett bizonyts
anyaghoz kpest csak alrendelt szerepet jtszanak. Csak orientl, irnymutat szerepk
van. Ez jellemz az angolszsz jogrendszerre.
Szlesebb rtelemben azonban a nyomozs sorn bizonyts folyik, amelynek ered
mnye a trgyalson teht gy hasznlhat fel, mintha a trgyalson vettk volna fel. Ez
jellemz a kontinentlis eurpai bnteteljrsokra. Ebben a rendszerben a nyomozs
anyaga nem csupn az gysz, hanem a brsg szmra is kiemelked fontossg. A br
sgon lefolytatott bizonyts anyagval egyenrang anyag. A tapasztalatok azonban ennl
tbbet mutatnak. A brsg a bizonytkok rtkelsnl egyes, a nyomozs sorn felvett
bizonytsi eszkzkbl, foknt a terhelt vagy a tan vallomsbl szrmaz bizony
tkokat hitelt rdemlbbnek tl, mint amelyek ugyanezekbl a bizonytsi eszkzkbl
ugyanazokra a tnyekre vonatkozan a trgyalson szlettek. Erre a legkifejezbb plda
a holland bnteteljrs, ahol a trgyalson bizonytsra csak akkor kerl sor, ha a felek
a nyomozs anyaga ellen kifogst emelnek. Ennek hinyban a trgyalson a nyomozs
anyaga alapjn hoznak hatrozatot. Hasonl helyzet a svd bnteteljrsban is. Ha
a vdelem a nyomozs anyagt nem kifogsolja, nem terjeszt el nll bizonytsi in
dtvnyt, a brsg a nyomozs anyagn nyugv gyszi vd tnyllsra alapozva hoz
tletet. A bnteteljrsban Eurpa klnbz orszgaiban az utbbi vtizedben bek
vetkezett vltozsok irnya is azt mutatja, hogy az elzetes'eljrs (nyomozs) szerepe
ismt megnvekedett.
A nyomozst minden orszgban nyomoz hatsgok vgzik. Az ltalnos nyomoz
hatsg mindentt a rendrsg, de egyes specilis ismereteket ignyl bncselekmnyek
esetn, vagy ms indokra - pl. a bncselekmnyek kiemelked veszlyessgre, slyra,
jelentsgre - tekintettel specilis nyomoz hatsgok vgzik a nyomozst. [Vm- s
pnzgyrsg, adhatsg, hatrrsg, kbtszer gynksg (pl. az Egyeslt llamokban
az FBI, illetve a Drug Enforcement Administration /DEA/), az gysz stb.] A nyomoz
hatsgok vagy nllan nyomoznak, vagy az gysz, illetve a vizsglbr irnytsa
26

alatt. Ha a nyomoz hatsg nllan nyomoz, akkor is rvnyesl egy szles kr szakmai
kontroll, amivel megfelel irnyt szabnak a nyomozsnak. A nyomozs trvnyessgrt,
szakmai-jogi korrektsgrt azonban a nyomoz hatsg viseli a felelssget. Ha a nyo
mozst az gysz vagy a vizsglbr irnytja, az elvgzett munkrt a felelssg is ket
terheli. Az angolszsz orszgokban a nyomozs feletti gyszi kontroll hinyzik. Ez azon
ban abbl a trtneti hagyomnybl fakad, hogy 1985-ig a Crown Prosecution Service
(CPS), a Kirlyi gyszi Szolglat megalakulsig - a rendrsg ltal meghatalmazott
gyvd kpviselte a vdat, akinek ilyen irnytsi vagy felgyeleti joga eleve nem volt.
Az irnyts, illetve felgyelet nem csupn szakmai-jogi tnyezkkel indokolhat.
Fontos szempont, hogy ezt olyan szervezetek tegyk, amelyek nem vesznek rszt, nem
rdekeltek s elfogultak az adott bntetgyben, teht kpesek azt kvlllknt szemllni,
ami biztostkknt szolgl a tnylls objektv feldertshez.
A nyomoz hatsgok a bncselekmnyek feldertse sorn elsknt tallkoznak annak
nyomaival, gy szakszer munkjuktl fgg a bnteteljrs tovbbi sorsa. Ha a szak
mai, kriminalisztikai szablyokat figyelmen kvl hagyjk, a jogszablyok rendelkezseit
megsrtik, hinyoznak a feldertshez szksges szakmai ismeretek, technikai eszkzk,
a bnteteljrs knnyen vakvgnyra futhat. A nyomozs anyaga nem lesz alkalmas
a vdemelsre. Ha ennek ellenre trtnik a vdemels, de a trgyalson nyilvnvalv
vlik, hogy a bizonytkok hinyosak, illetve beszerzsk mdja nem felel meg a jogsza
blyok elrsainak, nem lesznek alkalmasak a bntetjogi felelssg megllaptsra,
vagy ellenkezleg, a mindenron val eredmnyessg rdekben esetleg a tnyek, adatok
manipullsa vtlen szemly eltlshez vezethet. Teht a trvnyessg, a szakszersg,
az alapossg nem ldozhat fel bntetlenl a gyorsasg s a hatkonysg oltrn.
A vizsglat, mint a bnteteljrs nll szakasza francia eredet (lsd inkvizitrius
eljrs 43. o.). Vizsglatra a trvnyszkeken mkd eskdtbrsgok eltt foly eljr
sok esetn kerl sor. Ez az intzmny az gyszi funkcival egytt az inkvizitrius eljrs
hagyomnyos struktrjtl (43-47. o.) val vgs bcst, a bnteteljrsi funkcik
elklnlsnek megjelenst, a polgri hatalommegosztsi elmletek bnteteljrsra
trtn alkalmazst jelentette. A vizsglat clja a trvnyszkek el tartoz bncselekm
nyek esetn a nyomozs anyagnak s a vdnak a brsgi trgyalsra alkalmass ttele.
A vizsglat feje a hivatalbl eljr vizsglbr, aki a nyomozs befejezst, az elkvet
feldertst s a vdemelst kveten kapcsoldik az eljrsba. A hivatalbl indul eljrs
all kivtel a portugl s a spanyol bnteteljrs, ahol a vizsglbr csak akkor kapcso
ldik be az eljrsba, ha a vdlott a vd ellen kifogst emelt.
A francia bnteteljrsban az 1990-es vek vgn az elzetes bri vizsglatra vo
natkoz szablyok (francia Be. 79-80. szakasz) megvltoztak. A vizsglbr csak akkor
kapcsoldhat a bnteteljrsba, ha az gysz nyomozst rendelt el.
A vizsglbr: br, a brsg tagja, teht a fggetlensg s a prtatlansg elvnek
lettemnyese, aki ezeknl a sajtossgainl fogva kpes a nyomoz hatsgok ltal
feldertett gyeket oly mdon a brsgi trgyalsra alkalmass tenni, hogy annak hi
telessghez, korrektsghez ktsg nem frhet. Feladata ketts. Egyrszt hallgatja
ki a gyanstottat, a tankat, bizonytsi cselekmnyeket vgez, knyszerintzkedseket
rendel el, teht bizonyos rtelemben nyomozsi funkcit teljest. Az munkjaknt ala
27

kul ki a vgs gyirat, ami a brsgi trgyals alapja. Ennek sorn a nyomoz hatsgot
utastja. A rendrsg egyik szolglata - a bngyi rendrsg - a vizsglbr, illetve az
gysz (pl. Belgiumban) alrendeltsgben mkdik. Ezrt is nevezik a rendrsget ebben
a struktrban igazsgszolgltatsi rendrsgnek (policejudicire). A vizsglbr msik
funkcija a vdemelshez ktdik. dnti el az gysz meghallgatsa utn, hogy az vdat
emelhet-e. Ha nem, akkor megsznteti az eljrst. Az eljrst megszntet hatrozata ellen
a trvnyszkek mellett mkd bri testlethez, a vdtancshoz (Franciaorszgban ma
ezt vizsglati tancsnak: Chambre rinstruction-nak nevezik) lehet fellebbezst benyjtani.
Ez a struktra, ha nem is minden rszletben azonos szablyok szerint, de napjainkban is
mkdik Belgiumban, Franciaorszgban, Hollandiban, Spanyolorszgban, Portugliban.
Nmetorszgban 1974-ben szntettk meg. Korbban az osztrk bnteteljrs is ismerte
a vizsglati szakaszt s a vizsglbr intzmnyt, de az elzetes eljrs reformjrl szl,
2008. janur 1-jn hatlyba lpett trvny ezt megszntette, a br ltal felvett bizonytst
pedig beolvasztotta a nyomozsba.
Br ltal felvett bizonytsra az osztrk bnteteljrsban ma hrom esetben kerlhet
sor. Az egyik eset, ha bizonytsi ksrlet lefolytatsa, a terhelt s a tan helyszni kihall
gatsa szksges. A bizonyts felvtelnek msik esete, ha a brsgi bizonyts felvtele
sorn olyan krlmnyek merlnek fel, amelyek szksgess teszik a bncselekmny
gyanjnak megtlshez tovbbi bizonytkok beszerzst. Ilyenkor a brsg vagy hiva
talbl, vagy gyszi indtvnyra jr el. A harmadik esetre akkor kerlhet sor, ha feltehet,
hogy a bizonytkok a trgyalsig elenysznnek, megsemmislnnek.
[Meg szeretnnk jegyezni, hogy a XIX. szzad msodik felben alkotott bntet vagy
bnvdi perrendtartsok a vizsglattl kezdden szablyozzk a bnteteljrst. A nyo
mozst ebbl a folyamatbl kirekesztik. A bntet vagy bnvdi perrendtartst a bnte
teljrsi trvnytl ppen az klnbzteti meg, hogy ez utbbi a teljes, a nyomozssal
kezdd bnteteljrst szablyozza. Ezt az utat kveti pldul Ausztria, Csehorszg,
Magyarorszg, Lengyelorszg, Oroszorszg. Azonban ma mr ezt az elhatrolst sehol
nem rtelmezik szigoran. Nmetorszgban, illetve Ausztriban a vizsglati szakasz kike
rlt a bntet perrendtartsokbl, de a kdex elnevezst - Strafprozessordnung, bntet
perrendtarts - megriztk.]
Az gyszi szakasz. Az gysz a bnteteljrs kulcsfigurja. Feladata ketts. Az egyik
- mint az elzekben lthattuk - a nyomozshoz kapcsoldik. Nyomoz (nyomoztat) vagy
felgyeli a nyomozst, ennek sorn meg is szntetheti az eljrst, br ezek all az angol
szsz bnteteljrs kivtelt kpez. A msik funkcija a vdemels s a vdkpviselet.
Az gysz a vdmonoplium. a kzvdl. Kzvdas gyekben csak az gysz emel
het vdat, br ktsgtelen, hogy a npvd intzmnye, amely lehetv teszi, hogy a kz
rdekre hivatkozssal brki emelhessen vdat, mg a kontinentlis eurpai bntetelj
rsbl sem veszett ki teljesen. Ilyen a spanyol bnteteljrs, amelynek szablyai szerint
ugyanabban a bntetgyben a trgyalson az gysz mellett a srtettek - ha ezt a sznd
kukat a brsgon bejelentik - is ellthatnak gyszi funkcit. Jogaik s ktelezettsgeik
ilyenkor az gyszvel azonosak.
Az gysz a vdfunkcit ktflekppen gyakorolhatja. Vagy ktelezen, vagy diszkre
cionlis jogknt. A ktelez vdemels a legalits elvhez kapcsoldik (lsd a jogllami
28

bnteteljrsrl rtakat 61. o.), ami a kontinentlis eurpai orszgokban a legfontosabb


szably. Ha teht a trvnyi felttelek fennllnak, az gysz kteles vdat emelni, de ez all
termszetesen lteznek kivtelek (pl. vdemels elhalasztsa, mellzse, az elterels intz
mnyei). Ha mgsem emel vdat, akkor a vdemels vagy kiknyszerthet (pldul Nmet
orszgban a vdemels kiknyszertse miatt foly eljrs a Klageerzwingungsverfahren
eredmnyeknt), vagy a trvny megengedi, hogy bizonyos felttelek teljeslse esetn
magnszemly lphessen az gysz helybe (pldul a magyar bnteteljrsban ezt a le
hetsget biztostja a ptmagnvd intzmnye).
A mrlegelsen (gyszi diszkrcin) alapul vdemels esetn az gysz csak akkor
emel vdat, ha a bncselekmny a kzrdeket slyosan srti. Hogy a srelem mikor ri
el ezt a szintet, az gysz mrlegelsn mlik. Az angolszsz vdemelsi gyakorlat ezen
az elven alapul, br a kontinentlis eurpai orszgok kzl Hollandia is ezt a modellt k
veti. Magyar szempontbl a helyzet rdekessge, hogy az gysz - br a Koronagyszi
Szolglat megbzsbl jr el - munkahelye a rendrsg pletben van.
Vdemels nlkl nem kerlhet sor brsgi eljrsra. A brsgi eljrs sorn a brsg
ktve van az gyszi vdhoz. Ez azt jelenti, hogy csak olyan szemly ellen folyhat brsgi
eljrs, akit az gysz megvdolt, s csak olyan bncselekmny miatt, amit a vd tartalmaz.
Teht a brsg hatalmnak korltja a vdemels terjedelme. Ez a ktttsg a kontinentlis
eurpai orszgokban mkd gyszre nem teljes mrtkben vonatkozik. Az gysz a tr
gyals eredmnyhez kpest mdosthatja - megvltoztathatja, kiterjesztheti - a vdat. Az
egyetlen ktttsg, hogy a vd a trgyalson ms szemlyre nem terjeszthet ki. Az gysz
abban az rtelemben is a vd ura, hogy brmikor elejtheti azt, aminek eredmnyeknt - ha
nincs helye a trgyals tovbb folytatsnak, pldul ptmagnvdnak - a brsgnak meg
kell szntetnie az eljrst. A brsg nem dnthet gy, hogy az gyszi vdelejts dacra
folytatja a trgyalst, mert nem rt egyet azzal.
Az angolszsz orszgokban a vdhoz ktttsget szigoran rtelmezik. Ez azt jelenti,
hogy az gysz a trgyals sorn a vdon semmit sem vltoztathat. Ha a bizonyts ered
mnyeknt az gyszi vd szerint minstett bncselekmnyben a bntetjogi felelssget
nem lehet megllaptani, de ms minsts bncselekmny(ek)ben (pldul lops helyett
sikkasztsban, rabls helyett zsarolsban) igen, az gysz nem mdosthatja a vdat, gy
a magisztrtusi, korona, illetve az eskdtbrsg nem llapthat meg eltr minsts
bncselekmnyt. Ez pedig a vdlottra nzve egyet jelent a felmentssel. Az angolszsz
orszgokban az gysznek ezt a szk mozgstert a szakirodalomban tbben vitatjk s
kvetelik a rendelkezsi jog kiterjesztst.
A bri hatalom az llamhatalmi gak egyike, a brsgok alkotmnyos sttuszukbl
addan a jogvitk eldntsnek legfontosabb szervei. Ennek a funkcinak a teljestst
szolglja a brsgok fggetlensge, prtatlansga, formlis eljrsi szablyok s garancik
meglte, amelyek alkalmass teszik egyebek mellett a legitim (trvnyes) llami erszak
(Max Weber) gyakorlsra, az rtatlansgrl s a bnssgrl jogllami keretek kztt
. trtn dntsre, valamint bntetjogi szankcik alkalmazsra.
Ez teszi a brsgi eljrst a bnteteljrs kzponti, legfontosabb rszv. Ugyanis
bnssgrl s rtatlansgrl kizrlag brsg hatrozhat, mg akkor is, ha lteznek olyan
bnteteljrsi megoldsok, amelyek az gysz kezbe - szk krben ugyan, de - szankci
29

alkalmazsnak lehetsgt adjk (a diverzi klnbz formi Hollandiban, a megrovs


gyszi alkalmazsa Magyarorszgon). A brsgi eljrs alapja a vd, amely tbb szrn
keresztl jut el a brsgra (pldul a vizsglbr eljrsa, az USA-beli vdeskdtszk,
illetve elzetes meghallgatsok rendszere stb.), br ezek sem garantljk felttlenl a vd
megalapozottsgt.
A vd alapjn a brsg nyilvnos, szbeli trgyalson, a bizonytkok kzvetlen meg
vizsglsa alapjn hatroz, br a klnbz orszgok bnteteljrsi trvnyei ezek all
is ismernek kivteleket. A trgyals bizonyos felttelek esetn a nyilvnossg kizrsval
is megtarthat (zrt trgyals), a brsg a felelssg megllaptsrl trgyals nlkl is
dnthet (a nmet bntetparancs, a trgyals mellzse a magyar bnteteljrsban), st
a bizonytstl is eltekinthet (bizonyts mellzse, vdalku).
A trgyalson egytt van jelen a vd, a vdelem s az tlkezs funkcija, s a bizonyts
koncentrltan folyik. Ezeknek a funkciknak a jelentsge azonban eljrsi rendszerenknt
eltr (lsd rszletesen eljrsi rendszerek 35. o.). Msknt funkcionl a kontinentlis, illet
ve az angolszsz jogrendszerekben. Az angolszsz jogrendszerekben a vdlottnakjoga van
az eskdtszki trgyalsra, mg a kontinentlis eurpai rendszerekben a trgyalsnak ez
a formja a kivtelek kz tartozik, itt a f szably a hivatsos br, illetve a hivatsos br
s az lnkk ltal alkotott brsgi tancsban trtn tlkezs. Az angolszsz bntetel
jrsban a trgyalson a br szerepe passzv, az gysz s a vd aktv, k folytatjk le
a bizonytst. A kontinentlis jogrendszerekben ez ppen fordtva trtnik (lsd rszletesen
trgyalsi rendszerek 311.0.), hogy csak nhny pldt emltsnk.
Az elsfok brsg trgyalson alapul dntse lezrhatja az gyet, ami azt jelenti,
hogy fellebbezs hjn bekvetkezik a joger, a dnts vgleges, ktelez erej s vgre
hajthat, a hatrozat megvltoztathatatlan. A hatrozat azonban sok esetben szenved tny
beli vagy jogi hibban, vagy egyszeren nem felel meg a felek bntetssel, intzkedssel
vagy egyszeren a tnyllssal, illetve az gydnt hatrozat indokolsval kapcsolatos
elvrsainak. Ilyen esetekre biztostja a trvny az arra jogosultaknak (gysz, vdlott,
vd stb.), hogy akr a vdlott javra, akr terhre fellebbezst nyjtsanak be a msodfok
vagy fellebbezsi brsghoz, amely fellbrlja az els fok hatrozatot. A fellebbezs
a kontinentlis eurpai jogi hagyomnyok rsze, az angolszsz orszgokban azonban
alig egy vszzados mltra tekint vissza (pldul Nagy-Britanniban a Criminal Appeal
Act csak 1907-ben vezette be). A msodfok vagy a harmadfok brsgokhoz trtn
fellebbezs az arra jogosultaknak a meghatrozott tnybeli, illetve jogi krdsekben ala
nyi joga, teht nem kell hozz a brsg engedlye. Angliban s Walesban azonban ma
is a Crown Court, a High Court, illetve a Court of Appeal kifejezett engedlye alapjn
lehetsges a fellebbezs.
A msodfok brsg ktve van a fellebbezshez. Ezt az elvet ttri a favor defensionis,
vagyis a terhelt vdelmnek elve. Ha pldul kizrlag a vdlott javra nyjtottak be fel
lebbezst, a brsg a terhre nem vltoztathatja meg a hatrozatot, de a terhre irnyul
fellebbezs esetn dnthet a javra is. Az angolszsz orszgokban a fellebbezs a terhelt
javra - igaz szigor felttelek mellett - megengedett, terhre azonban csak akkor, ha az
tlet jogsrt, tnybeli krdsekben pedig csak akkor, ha az tlet hamis bizonytkokon
- pldul tank megflemltsn, az eskdtek befolysolsn - alapult.
30

Meg kell azonban jegyezni, hogy a favor defensionis elve nem kizrlag a fellebbe
zshez ktdik, ez az egsz bnteteljrson vgighzd elv, amely pldul a bizonyts
sorn is megnyilvnul a ktsget kizran nem bizonytott tnyek rtkelsnl. A ktsget
kizran nem bizonytott tny nem rtkelhet a terhelt terhre. [Be. 4. (2) bek.]
A msodfok brsg vagy az gy rdemben dnt - lezrva ezzel az gyet - , vagy
bizonyos esetekben kasszcis jogkrvel lve hatlyon kvl helyezi azt, s az els fokon
eljrt brsgot j eljrsra utastja. Ebben az esetben bizonyos korltok kzt megismt
ldik az els fok s a fellebbezsi eljrs.
Tbb orszgban (pldul Franciaorszg, Nmetorszg) md van arra is, hogy - kizrlag
meghatrozott jogkrdsekben ugyan - a msodfok brsg hatrozata ellen is fellebbe
zssel ljenek. Ezt a lehetsget 2006. jlius 1-jtl a magyar bnteteljrsi trvny is
biztostja. A magyar bnteteljrsban a 2006. vi Lili. tv. rendelkezsei hoztk vissza
csaknem hatvan vnyi sznet utn a harmadfok eljrst.
A joger a hatrozat megtmadhatatlansgt is jelenti. A megtmadhatatlansg azonban
nem abszolt. A tnybeli vagy jogi hiba, a bntets, illetve intzkeds korrekcija irnti
igny ersebb, mint az gy vgleges lezrsa irnti igny. Ezrt a bnteteljrsok, ha
szk krben is, de lehetv teszik, hogy rendkvli perorvoslatok (perjts stb.) keretben
a jogert feloldva a brsgok jra megvizsgljk az gyet s akr a terhelt javra, akr
annak terhre j dntst hozzanak.
.. A bnteteljrs klnbz szakaszaiban nem csupn a tnylls tisztzsa trtnik,
hanem jogalkalmazs is zajlik, st maga a tnylls feldertsnek kereteit is a jog jelli
ki. A jogalkalmazs nem korltozdik csak a bntetjogra s a bnteteljrsra, hanem
ms joggak - mint pl. a polgri jog, csaldjog, kzigazgatsi jog, szablysrtsi jog szablyait is alkalmazzk.

1.4. A bnteteljrs jogi termszete


A bnteteljrs kevs kivteltl eltekintve kzjog. (A joggi besorols furcsasga k
vetkeztben Franciaorszgban - egyedl a kontinentlis Eurpban - a bntetjog s
a bnteteljrsi jog a magnjog krbe tartozik.) Ez azt jelenti, hogy olyan jogg, amely
az llam s a polgrai kztti viszonyt s nem magnszemlyek kztti viszonyt szab
lyoz (mint pl. a polgri jog s a polgri eljrs). Ennek sorn polgrai szmra jogokat s
ktelezettsgeket hatroz meg, s azokat akr knyszer alkalmazsval szmon is kri.
Ebben a viszonyban az llam, mint hatsg ll szemben polgraival.
, A bnteteljrs sajtossgt az adja, hogy ezen keresztl az llam legitim (trvnyes)
erszakot gyakorol azokkal szemben, akik a bntetjog szablyait megszegik. De az
llam ezt az erszakot csak s kizrlag a bnteteljrs szablyainak alkalmazsval
gyakorolhatja. Ez azt jelenti, hogy a bntetjog szablyai a bnteteljrs s azt m
kdtet szervezetek kzbeiktatsa nlkl nem rvnyeslhetnek. A bntetjog szablyai
a bnteteljrsi jog mkdse sorn rvnyeslnek. A bntetjog a bnteteljrs nlkl
holt joganyag. A bnteteljrs pedig a bntetjog nlkl rtelmetlen. Teht ltk s r
vnyeslsk egymstl fgg.
31

A bntetjog s a bnteteljrs szablyait azonban az igazsgszolgltatsi szervezetrendszer elemei (nyomoz hatsgok, gysz, brsgok) mkdtetik. Egyedl k alkal
mazhatjk ezeket a szablyokat. Csak az mkdsk minsl bntet jogalkalmazsnak.
Csak az tevkenysgk legitimlja a bntetjogalkalmazst.
Az llam legitim erszakot alkalmaz kt szempontbl is. Az egyik, hogy a bncselek
mnyt elkvetk (legyenek azok magyar vagy nem magyar llampolgrok, illetve hon
talanok) ellen - azok akarata ellenre s beleegyezsk nlkl - eljrst folytat. Ennek
sorn pedig magnszfrjukba mlyen beleavatkozik. Szigor szablyok szerint ugyan,
de korltozza szemlyes s mozgsszabadsgukat, tulajdonhoz val jogukat, testi integ
ritsukat (stb.). Az eljrs eredmnyhez kpest, a bntetjogi felelssg megllaptsa
esetn - enyhbb vagy slyosabb - szankcikat alkalmaz velk szemben. Br nem a bn
teteljrs, hanem a bntets-vgrehajts jogkrbe tartozik, de nem lenne teljes a fel
sorols, ha nem emltennk, hogy ezeket a szankcikat a bntets-vgrehajtsi jog sza
blyai szerint vgre is hajtja. Ebben az rtelemben az llam s polgrai kztti viszony
nem jogviszony, hanem jogilag szablyozott hatalmi viszony, ahol a bntethatalom
gyakorlsa sorn az llamot az nkorltozs vezrli. Mg akkor sem tekinthet ez a vi
szony jogviszonynak, amikor a bntetbrsg ll a terhelttel szemben. A XIX. szzad
msodik feltl a modem bntet perrendtartsok szablyainak keretei kztt a brsgi
trgyalsok mr garancilis szablyok mellett, a felek jogainak tiszteletben tartsval,
a fegyverek egyenlsgnek elve alapjn zajlanak. A szablyok megszegse pedig elj
rsi szankcikat vonhat maga utn.
Ennek a hatalmi viszonynak a legitimcijt az adja, hogy a modem llam feladatai,
mkdsi felttelei kz tartozik a kzrend s a kzbiztonsg fenntartsa. Az llamtl
annak polgrai pedig elvrjk a kzrend s kzbiztonsg elfogadhat szinten trtn
biztostst. Ennek a kvnalomnak az llam, s az ppen hatalmon lv politikai prtok
- hatalmi trekvseiktl fggetlenl - igyekeznek eleget tenni. Az eszkzk, amelyeket
a kriminlpolitika fogalmaz meg, persze klnbzhetnek. Az llam ezt a hatalmat - melyet
bntethatalomnak is neveznk - brmire is hivatkozik, nem gyakorolhatja korltlanul.
Azokban az llamokban, amelyek jogllamnak (alkotmnyos llamnak) nevezik magukat,
csak szigor garancilis szablyok kztt - pldul a vdelemhez val j og biztostsval -,
valamint az emberi s llampolgri jogokat tiszteletben tartva lnek ezzel a hatalommal.
A bnteteljrs sorn ezek a garancik az llammal szemben - klnbz jogorvoslati
mechanizmusokon keresztl - rvnyesthetk, kiknyszerthetk. Ha az llam mgsem
orvosolja a srelmet - meghatrozott felttelek esetn - a bnteteljrsi frumrendszeren
kvli nemzetkzi brsgi frumok is ignybe vehetk.
Az emberi s llampolgri jogoknak hrom fejldsi fokt szoks megklnbztetni.
Az els, amikor az llam polgrainak garantlja ezeket a jogokat. A msodik fokozat,
hogy megsrtsk ellen vdelmet nyjt, s ezeknek a jogoknak a megsrtit klnbz
jogvdelmi mechanizmusokon keresztl szankcionlja. A harmadik fokozat, amikor az
llam sajt jogsrtsei ellen is jogvdelmet biztost. Ma mr az llam krtalantsra kte
lezhet, ha a nemzetkzi emberi jogi szervezetek - pldul az Eurpai Emberi Jogi Brsg
-joghatsgnak alvetette magt, s ezen frumok eltt ellene indtott peres eljrsban
veszt. Ilyenkor a jogsrtst a brsg hatrozata alapjn ki kell kszblnie, krtalantst
32

kell fizetnie. Az ilyen a perben az llam s polgra jogviszonyok egyenrang alanyaiv


vlnak, ami oldja a kzhatalom szortst.
Ktsgtelen, hogy bizonyos trsadalmi kataklizmk - sokszor nem vitathatan - arra
sztnzik az llamokat, hogy laztsanak az nmaguk el lltott korltokon. Ennek f
oka, hogy a bntetjogi felelssgre vons sorn irnyad szablyok ktttsgvel szem
ben a bnzs alapszablya ll, ami akknt fogalmazhat meg, hogy nincs szably, teht
a bnelkvets sikere rdekben minden, a trsadalom ltal elfogadott jogi s erklcsi
szably megszeghet. Ez, szerte a vilgon, a bnldz szervek rszrl egy olyan - sok
esetben a kzvlemny ltal is tmogatott - folyamatot indtott tnak, amelynek clja
a bnfeldertst szolgl szablyok szortsbl trtn szabaduls, a garancilis, emberi
jogi szablyok mg elfogadhat minimum standardokra szortsa. gy jelentek meg pldul
a titkos nyomozsi eszkzk, a bizonytsi teher megfordtsra vonatkoz szablyok,
a vdelemhez val jog korltozsra irnyul trekvsek, a bnzvel kttt alku jogin
tzmnye. Mindezeket a bnfelderts s a felelssgre vons hatkonysgnak nvelsre
trekvs szksgessgvel indokoltk. Ezzel a hatkonysg a jogllami s emberi jogi
szempontok mellett a bnteteljrs azonos rtk cljai kz emelkedett.
A hatkonysg ltal kitermelt eszkzket mindaddig, amg meghatrozott bncselek
mnyi kategrik (szervezett, kbtszer-bnzs, emberkereskedelem stb.) elleni fell
pst szolgltak, csak korltozott keretek kztt alkalmaztk. Ezeknek a mdszereknek az
eredmnyessge, a bnfeldertst megknnyt hatsa azonban az 1990-es vekben tovbbi
kiteljesztsket, generalizlsukat eredmnyezte, amely szinte minden bncselekmnyre
alkalmazhatv tette ket.
A 2001. szeptember 11-i a New York-i World Trade Center ikertornyai elleni terrortmads utn ez a folyamat felgyorsult. Ennek egyik kvetkezmnye, hogy Eurpban
is a szigorod bntetpolitika vlt uralkodv, aminek eredmnyeknt szmos orszg
ban - tbbek kztt Magyarorszgon is - szigorodtak a bntet trvnyknyvekben
meghatrozott bntetsek, nvekedett a vgrehajtand szabadsgvesztsek szma, knynyebb vlt a titkos adatszerzs elrendelse, specilis szablyok kerltek az eljrsi
kdexekbe, amelyek a terroristkkal szemben a szemlyi szabadsgot korltoz kny
szerintzkedsek tartamt velk szemben nveltk, korltoztk a vdvel val rintkezs
lehetsgt. Mindezek a trekvsek igazolhatk, amg a pldul a terrorveszly relis,
kzzel foghat.
Ezek a vltozsok viszont hangslyeltoldst eredmnyeztek a bnteteljrsban.
Ntt a nyomoz hatsgok munkjnak jelentsge s befolysa a bnteteljrs tovbbi
szakaszaira, hatalmi pozcijuk ersdtt, pedig az eddig sem volt csekly mrtk. Ez
mg akkor is igaz, ha ennek ellenslyozsra a bri s az gyszi kontroll lehetsgei
is megersdtek. Ez a tendencia a hatrokat tlp bnzs elleni kzs fellpsek sorn
mg inkbb ersdni ltszik. Ezrt klnsen fontoss vlt a nyomoz hatsgok tev
kenysgnek kontrollja. Ennek fontossgt hangslyozza a Nemzetkzi Bntetjogi Tr
sasg (AIDP) XVI. Vilgkongresszusa III., bnteteljrsi szekcijnak 1999-ben hozott
hatrozata 3. pontja is, amely szerint a titkos (n. proaktv) nyomozsi eszkzk - melyek
clja a bnszervezet tagjai elleni rendes nyomozs elrendelse rdekben a bnszervezet
struktrjnak, mdszereinek feldertse - csak a trvnyben meghatrozott s az emberi
33

jogokkal sszeegyeztethet mdon vehetk ignybe (legalits elve), de ebben az esetben


is csak akkor, ha a clok elrsre ms, enyhbb jogi eszkz nem ll rendelkezsre (szub
szidiarits elve).

Az 1. fejezethez kapcsold krdsek

1. Milyen tnyezk jtszottak szerepet a modem bnteteljrs kialakulsban?


2. Mi a bnteteljrs feladata, clja?
3. Jellemezze a bnteteljrs egyes szakaszait s szereplit!
4. Hatrozza meg a bnteteljrs jogi termszett!

34

2. Bnteteljrsi rendszerek

A bnteteljrsok mindentt nemzeti sajtossgokat hordoznak. Ezek alapjn tudjuk


megklnbztetni pldul a magyar, az osztrk, a francia vagy az angol bnteteljrst.
Ezek a sajtossgok azonban ltalnos jegyek hordozi is egyben. Olyan ltalnos jegyek,
amelyek sszekapcsoljk a klnbz bnteteljrsokat. Ezek az ltalnos jegyek hrom
alapvet rendszerbe csoportosthatk. Ezek az inkvizitrius, az akkuzatrius s a vegyes
eljrsi rendszer. Ha trtneti kialakulsukat tekintjk, elsknt az akkuzatrius vagy
vdelv rendszer jelenik meg, majd ezt kveti az inkvizitrius vagy nyomozelv rendszer,
vgl a modem kontinentlis eurpai bnteteljrsok ltal meghonostott vegyes rendszer.
A feudlis igazsgszolgltatsban az inkvizitrius eljrs megteremtsig kizrlag
a bncselekmny srtettje volt az, aki a kzssg ltal vlasztott, illetve a kirly ltal ki
nevezett (utaz) br eltt vdat emelt az elkvetett bncselekmny miatt. Ezt az eljrst
hvtk vdelv vagy akkuzatrius eljrsnak. Az eljrs funkcija a felek kztti vres le
szmols - az esetleges vrbossz - elkerlse, a konfliktusnak a kzssg ltal helyesnek
tartott mdon trtn rendezse. Mivel a bncselekmny a kzssg biztonsgt - tgabb
rtelemben a trsadalom vallsos, isteni vilgrendjt, a keresztny vilgrendet - is srtette,
a bncselekmny ldzse nem csak a srtett, hanem a kzssg gyv is vlt. Megjelent
a npvd intzmnye - a rmai jogban is ismert actio populris -, amelynek rtelmben
bncselekmny elkvetse miatt a kzssg nevben brki kezdemnyezhetett eljrst.
A br feladata a felek kztti perben az elfogulatlan tlkezs volt. A kzpkor viszonyai
kztt ehhez nem volt szksg klns kpzettsgre, csupn a kzssg bizalmra, a ta
pasztalatra, a szoksok ismeretre s a jzan szre. Dntst a felek ltal elje terjesztett
krdsekben tisztnformlis bizonytkokra alaptva hozta, a prbajban volt a dntbr.
Feladata annak eldntse volt, hogy trtnt-e bncselekmny s bns-e az elkvet.
A bizonyts rtelme azonban jelentsen eltrt a maitl. Ez jelenthette a - jogtrtnetbl
ismert - tisztt eskt, az esktrsakat, a tzprbt, a vzprbt, a prbajt. Alkalmazikat
- kztk magt a katolikus egyhzat is - az a meggyzds vezette, hogy a bekvetkezett
csoda rvn kzvetlen isteni beavatkozs trtnik az rtatlan, igazat llt, gy szavahihet
fl oldaln. A bnssg s az rtatlansg ezltal nyilvnvalv vlik.
A bnssg krdsben val dntsnl teht nem volt szerepe a tnybizonytsnak,
a megtrtnt esemnyek feltrsnak, a mai rtelemben vett jogszi rvelsnek. A bn
teteljrsnak ezt a rendszert vltotta fel az 1215-ben megteremtett, a katolikus egyhz
ltal az albigens eretneksg elleni fellpst szolgl inkvizitrius eljrs, amely nhny v
szzadon bell a kontinentlis Eurpban a vilgi bnteteljrsokban is uralkodv vlt.
35

Az inkvizitrius eljrs rintetlenl hagyta Anglit. Itt az akkuzatrius eljrsi rend


szer maradt az uralkod, s indult fejldsnek az elkvetkez vszzadok sorn. Ama
ismert szerkezet angolszsz tpus bnteteljrs fejldse a XVIII. szzadban kezddtt
s a XIX. szzad vgn fejezdtt be. Azta termszetesen szmos vltozs trtnt, de
a bntetper akkor kialakult alapszerkezete rintetlen maradt. A ma ismert angolszsz
trgyalsi rendszer a XVIII. szzadtl az USA-ban, majd az angol gyarmatosts rvn
a brit birodalom orszgaiban is uralkodv vlt.

2.1. Az akkuzatrius eljrsi rendszer


Az akkuzatrius bnteteljrsi rendszer a germn s normann hagyomnyokon alapul,
s a XIII. szzadig Eurpa jelents rsznek uralkod eljrsi rendszere volt, br nem
a kzpkori Eurpa termke. Gykerei a rmai korba nylnak vissza.
Az akkuzatrius eljrsi rendszer megvilgtsra annak kt meghatroz elemt vizs
gljuk meg. Az egyik az adverzalits - vagy ms nven a kontradiktrius eljrs - elve,
a msik az eskdtszk szerepe.

a)
A mai rtelemben vett kontradiktrius eljrs elve azt jelenti, hogy a szbeli tr
gyalson a prtatlan br, brsgi tancs irnytsa mellett a vd s a vdelem (jogi)
kpviseli egyenl jogok, jogi eszkzk s ktelezettsgek birtokban mkdnek kzre,
kzdenek a bizonytsban rdekeik rvnyestse - a bnssg vagy az rtatlansg
bizonytsa - rdekben.
Apre-modem angol bnteteljrs ezeknek a kvnalmaknak egyltaln nem felelt meg.
Az angol bnteteljrs a XVIII. szzad msodik felig egyltaln nem hasonlitott
mai formjhoz. A pre-modem angol bnteteljrs els lpcsjeknt a vdlnak, aki az
esetek tbbsgben maga a srtett volt, a helyi bkebr (justice of peace) eltt kellett
panaszt tenni az ellene elkvetett bncselekmny miatt. A bkebr ezt kveten az eljrs
megindtsa cljbl kihallgatta a srtettet (vdlt) s a srtett ltal lltott tankat. A meg
vdolt szemlynek kevs joga volt az eljrs sorn. Nem ismerhette meg az ellene szl
bizonytkokat, nem lehetett jelen a vdl s a vd taninak meghallgatsn. Ez utbbiak
kihallgatsn val jelenltnek s keresztkrdezsi joga az 1848. vi Jarvis Indictable
Offence Act (a Lord Jarvis ltal beterjesztett, a vd alapjn trgyalhat bncselekmnyek
rl szl trvny) rendelkezsei alapjn nylt lehetsg.
A bkebr szerepe a vdl segtse volt, nem a megtrtnt esemnyek valsgh fel
trsa. Ha a bkebr kielgtnek tallta a vdat, az ktelessge volt a vd taninak
trgyalsra (szksg esetn knyszerrel) trtn ellltsa. A maihoz hasonl elzetes
eljrs s a trgyals elksztse nem ltezett.
A vd megalapozottsgt vizsgl vdeskdtszk ltalban felletes, hanyag munkt
vgzett s csak a vd tanit hallgatta meg. A vdlott helyzett a jogfosztottsg jellemezte.
A trgyals eltt ltalban tmlcben tartottk fogva (ezrt neveztk t az angol jogban
a XX. szzad elejig prisoner-nek; ez ma a vgrehajthat szabadsgvesztst tlt eltlt
elnevezse). Angliban a vidki eskdtbrsgok vente ktszer lseztek, gy nem volt
36

ritka, hogy a vdlott hossz hnapokat tlttt a brtnben anlkl, hogy gyt trgyaltk
volna. Az vadk intzmnye pedig mg ismeretlen volt. A vdlottat fogva tartsa mellett
mg szmos htrny sjtotta. Nem ismerhette meg a vd tartalmt, gy rdemi vdekezst
sem dolgozhatott ki a trgyalsra. A bnssg vdl ltali bizonytsnak elve nem rv
nyeslt. A vdlottnak kellett bizonytania az rtatlansgt, teht az rtatlansg vlelme
hinyzott az eljrsi alapelvek kzl. Ezen tlmenen a vdl taninak megjelense
a trgyalson ktelez volt, erre knyszertettk is ket, a vdlott tanit ilyen ktelessg
nem terhelte, a vdlott a knyszerts lehetsgvel nem lhetett. Ez a lehetsge a mr
emltett 1848. vi trvny rendelkezsei alapjn nylt meg.
A tank eljrsi sttuszban is klnbsg volt. Amg a vd tani esk alatt vallottak,
teht vallomsuk - mindaddig amg eskszegsen nem kaptk ket - hitelesnek szm
tott, addig a vdlott tani, a vdlotthoz hasonlan egszen 1702-ig nem tehettek esk
alatt vallomst, teht a vallomsaik rtktelenebbek voltak. Az eskdtszki trgyalson
a meghatroz szerep a br volt. 0 hallgatta ki a vdlottakat s a tankat.
A trgyalson kzponti szerepet jtszott a vdlott meghallgatsa. Valjban ez hatrozta
meg az tletet. A vdlottnak sajt vdelme, rtatlansgnak bizonytsa rdekben rvel
nie kellett, hiszen az 1780-as vekig vd csak ritkn jrhatott el az rdekben. Emellett
a vdlottnak nem llt jogban a valloms megtagadsa. Nem rvnyeslt az nvdra k
telezs tilalma. A hallgatsra vonatkoz jog, valamint az, hogy a vdlott nem vethet al
agresszv, provokatv krdezsnek a vdk tevkenysgnek eredmnyeknt 1730 s 1850
kztt fokozatosan vlt ltalnoss. 1730-tl az elzetes eljrsban kzremkd magiszt
rtusokat arra kteleztk, hogy figyelmeztessk a vdlottat, hogy meghallgatsuk sorn
tartzkodjanak az olyan nyilatkozatoktl, amelyek terhel bizonytkknt szolglhatnak
ellenk. 1817-tl pedig megtiltottk nekik a vdlottak kihallgatst. (Vogler: World View
o f Criminal Justice. Ashgate Publishing, 2005 148. o.)
A trgyalsig hossz hnapokat brtnben tlt, mosdatlan, szakadt ruhj, sokszor
beteg, bilincsbe vert vdlott szmra a valloms s a vdekezs szinte lehetetlen feladatot
jelentett. Klnsen gy, hogy erre felkszlni sem tudott, s a brsg sem pazarolt r sok
idt. Az eskdtbrsg - ahogy Vogler fogalmaz - brutlisan gyorsan dolgozott. Langbein
kutatsai szerint Surrey grfsgban 1751 -ben az egyik, ngy napig tart tlkezsi idszak
alatt tvenngy, bntettel megvdolt szemly gyt trgyaltk. Ez pedig - szmtsai sze
rint - azt jelentette, hogy egyetlen vdlottra sem pazaroltak fl rnl tbb idt. A londoni
lland bntet brsgon az Old Bailey-ben is futszalagon intztk a bntetpereket.
(Vogler: i.m. 133. o.)
A jogfosztott, passzv - a fogva tartssal megtrt - angol vdlott helyzete alig klnb
ztt a kontinentlis inkvizitrius elv eljrsban felelssgre vont vdlott trstl. A hely
zet azonban a XIX. szzad kzepig fokozatosan, s gykeresen megvltozott. Ennek
a vltozsnak az angol jogszok vltak a motorjv. A jogszi aktivits megnvekedst
a szakirodalom hrom tnyeznek tulajdontja. Az egyik, hogy a XVIII. szzadban vlt az
gyszi vd kpviselete professzionliss, a msik a bizonytsi jog fejldse, a harmadik:
a brsg a politikai kampnyok sznterv vlt.
A XVIII. szzad Anglijban a nvekv bnzs nyomn megjelentek kzssg ltal
fizetett, szabadpiaci alapon mkd bnldz szervezetek (bounty hunters-fejvadszok,
37

thief-takers-tolvajfogk), s az ugyanilyen elven mkd vdkpviseleti egyeslsek,


amelyek pnz ellenben vllaltk el a vdli funkci elltst. A haszonorientltsggal
egytt jrt a bizonytkok hamistsa, illetve a koronatan intzmnynek megjelense,
vagyis, hogy a gyanstott sajt mentessge fejben trsai ellen koronatanknt lpett fel
a trgyalson. Ezzel egytt jelenik meg a vdalku intzmnye is.
Az gyszi feladatokat 1826-tl 1985-ig a CPS megalakulsig - mint korbban r
tuk - a rendrsg ltal meghatalmazott gyvd ltta el. [Angliban s Walesben az egys
ges gyszi munka megteremtse rdekben 1879-ben alaptottk meg a Kzvdak Igaz
gatja posztot (Director ofPublic Prosecutions), aki a kirlyifgysz (attorney generl)
irnytsa alatt vgezte munkjt, de valjban a vdemelsi gyakorlat felett csekly
felgyeletet gyakoroltak. Az egyes gyekben a vdemels s a bnldzsi gyakorlat ala
ktsa a rendrsg kezben maradt.] Ezzel prhuzamosan megntt az igny a szakkpzett
gyvdek irnt a vdfnkci elltsa sorn. Ez aszimmetrikus helyzetet eredmnyezett
a trgyalteremben a vdl s a vdlott helyzetben, hisz az utbbi csak nmagra sz
mthatott. Ennek a helyzetnek a kiegyenslyozsra jelentek meg fokozatosan vdk a tr
gyalsokon. A vd jelenlte 1710-tl 1735-ig csak szrvnyos volt. Ezt kveten kezdett
nni azoknak az gyeknek a szma, amelyben vd is rszt vett. Ennek egyik kvetkez
mnyeknt jelenik meg a vdi jogok kztt 1730-ban az a jog, amely alapjn a vd ta
nit keresztkrdezsnek vethetik al.
Jelents vltozs az 1780-as vekben kvetkezett be, amikor mr az gyek egyharmadban kpviselte a vdlottat professzionlis vd. (Vogler: i.m. 137. o.)
Abrsgi munka ezen gnak kifejldst jelentsen elsegtette, hogy a XVII-XVIII.
szzadban a hagyomnyos gyvdsg (barrister-ek), amely Londonra koncentrldott,
komoly vlsgba kerlt. Egyrszt helyhez ktttsge s ches szerkezete rvn kimaradt
az orszg szaki rszn (Liverpool, Manchester, Bimingham) kibontakoz ipari forrada
lom ltal teremtett zleti lehetsgekbl. Emellett eddigi jogszi monopliumukat egy j
gyvdi foglalkozs kpviselinek (solicitor-ok) megjelense is megtpzta, akik ezeket az
j zleti lehetsgeket kiaknztk. Ennek eredmnye volt a barristerek szmnak radiklis
cskkense. Mindez arra sztnzte ket a XVIII. szzad msodik felben, hogy nvekv
mrtkben kapcsoldjanak be a brsgi peres gyek - gy a bntetgyek - kpviseletbe.
(Az gyvdi foglalkozsnak ez a kettssge - barrister, solicitor - ma is fennll Angliban,
Walesben s szak-rorszgban.)
A brsgi peres gyek kztt szmos olyan akadt, amely politikai jelentsggel brt,
illetve politikai reformmozgalmak trekvseit tmogatta. A politikai trekvsek ered
mnye volt az 1836. vi Prisoners Council Act (A fogvatartottak gyvdekkel trtn
tancskozsi jogrl), amely mr a trvny erejnl fogva tette lehetv a vdlott gy
vdi kpviselett. Az gyvdek megjelense sztnzleg hatott a trgyalson folytatott
bizonyts szablyainak kialakulsra is. ltalnosan elfogadott nzet, hogy az 1700-as
vekig a trgyalson foly bizonytsnak szinte alig voltak elre meghatrozott szablyai,
mg a szzad vgre sszefgg, jelents szakirodalmi httrrel altmasztott bizonytsi
szablyok alakultak ki.
Az angol trgyalsi rendszerben a legnagyobb vltozst a vdlottnak biztostott eljrsi
jogok megjelense s a mai rtelemben vett bizonytsi szablyok 1790 s 1830 kztti
38

kialakulsa jelentette. A bizonytsi szablyok kialakulsnak okaira nzve tbbfle nzet


van. Az egyik szerint a trgyals jogszok ltali meghatrozottsga, a msik szerint a pro
fesszionlis vd megjelense, a harmadik nzet szerint az amatr sznvonal elkszt
eljrs hinyossgainak kikszblse jtszotta a meghatroz szerepet a bizonytsra
vonatkoz rszletes szablyok ltrejttben. Felteheten azonban mindegyik tnyez
jelents szerepet jtszott ebben a folyamatban. Az egyik legfontosabb elv az rtatlansg
vlelme 1824-ben vlt a bnteteljrs meghatrozjv. Ezzel egytt jelents vltozst
hozott a bizonytkok rtkelsben a ktsget kizran nem bizonytott tnyek vdlott
javra trtn rtkelsnek kvetelmnye. Ezen tlmenen megjelentek a bizonytkok
megerstsre (corroboration rules) s a hallomsbl szrmaz bizonytkok felhaszn
lsnak tilalmra (hearsay evidence) vonatkoz szablyok.
Az elkszt eljrs vagy nyomozs 1826-tl a londoni Metropolitan Police Sr Rbert
Peel ltali megalaktstl (a Rbert beczsbl szrmazik az angol rendr beceneve:
a Bobby) a magisztrtusoktl fokozatosan a rendrsg hatskrbe kerlt. A vdlott hall
gatsi joga a rendrsgi eljrsban a Metropolian Police Regulations 1873. vi szablyai
kztt is tretlenl rvnyeslt.
Az adverzlis, kontradiktrius eljrsi struktra szablyainak - ha nem is vgleges rgztst jelentette az 1865. vi Criminal Procedre Act (Bnteteljrsi trvny), amely
biztostotta a vdnek a zrbeszd (final speech) tartsi jogt, a vdlottnak a hallgatshoz
val jogt, valamint a vdlott figyelmeztetsre vonatkoz szablyokat is rendezte. A vd
lott hallgatshoz val joga ellen azonban hamarosan tmads indult. A f rv az volt, hogy
egy objektv, bizonytk kzpont trgyalson, az egyik f bizonytkforrs: a vdlott nem
rekeszthet ki. Egyedl az elkszt eljrsban mentesthet a ktelez vallomstteltl.
A hallgatssal kapcsolatos j szablyokat az 1898. vi Prisonsers Evidence Act
(A fogvatartott szemlyekkel kapcsolatos bizonytsi szablyokrl szl trvny) alkotta
meg, amelynek rendelkezsei szerint a vdlott s hzastrsa jogosult, de nem knyszert
het valloms ttelre.
Az elzetes eljrsban a vdlott kihallgatsnak tilalmt 1912-ben kibocstott Judges
Rules (Bri Szablyzat) oldotta fel, amely 1984-ig a Police and Criminal Evidence Act-ig
(A rendrsgi s a bntetgyekben folytatott bizonytsrl szl trvny) meghatrozta
az elzetes eljrs sorn a vdlott kihallgatst. Ettl az idponttl kezdve a vdlottat is
keresztkrdezsnek lehetett alvetni, s a jellemre vonatkoz krdsek sem voltak meg
tilthatok, tekintettel arra, hogy ezek a mdszerek a vd tanival szemben is alkalmazhatk
voltak.
A vdlott helyzett tovbb erstette, hogy 1903-ban az angol brk ellenkezse dacra
megalkottk a Poor Prisoners Defence Act-et (A szegny sor fogvatartottak vdelmrl
szl trvny), amelynek rendelkezsei alapjn llami szervezet, llami forrsok felhasz
nlsval biztositotta az erre a feladatra nknt vllalkoz gyvdek tjn a szegny sor
vdlottak ingyenes vdelmt. Ez a rendszer 1949-ig mkdtt, amelyet 1949-tl 1960-ig
a Legal Aid Act (Jogseglyrl szl trvny) vltott fel, szintn biztostva az ingyenes
jogi kpviseletet bntetgyekben.
Vgl, de nem utolssorban meg kell emlteni, hogy a trgyalsokon a vd s a vdelem
funkcijnak megszilrdulsval, megersdsvel a br szerepe, hatalma is visszaszorult.
39

A XIX. szzad folyamn a br fokozatosan passzvv vlt, nem vett rszt a bizonyts
ban, mivel a bnssg bizonytsa a vdlt terhelte. Ez a passzivits nkntes volt, nem
jogszably ltal elrendelt magatarts.
Mindezek a vltozsok azt eredmnyeztk, hogy a trgyals ktfzisv vlt. Az els
a bizonytson alapul eskdtszki dnts a bntetjogi felelssgrl, a msodik a bn
tetjogi felelssg megllaptsa esetn a bri bntetskiszabs, a bncselekmnyrl s
a bnssgrl trtn nemleges eskdtszki dnts esetn pedig a felments.
Az adverzlis trgyalsi rendszer kialakulsnak zrkve volt 1933, amikor eltrltk
a vdeskdtszk intzmnyt s ezzel megsznt az egyoldal - gyszkzpont - elzetes
eljrs az angol jogban.
b)
Az angolszsz akkuzatrius bnteteljrsi rendszer msik meghatroz eleme az
eskdtszk kzremkdse a bntetjogi felelssg megllaptsban. Az eskdtszk
Anglinak a normannok ltali meghdtsa [I. (Hdt) Vilmos, 1066] rvn az angolszsz
igazsgszolgltatshoz kapcsoldik ugyan, de eskdtek tlkeztek a keresztnysg felvtele
eltt Skandinviban, a XII. szzadban a szszoknl, a XV. szzadban a svboknl, de
a magyar bntetbrskods trtnete sorn sem volt ismeretlen. I. (Nagy) Lajos (1342
1382) a fenyt gyek elbrlsra minden vrmegyben tizenkt lelkiismeretes, s a np
bizalmt br eskdtet nevezett ki, az 1527. vi 6. te. pedig minden megyben tizenkt
Jmbor lelklet nemes vlasztst rta el, hogy a megye ispnjval s a szolgabrkkal
egytt a gonosztevket nyomozzk s a megye ispnjval egyttesen kegyelem nlkl
megbntessk.
Az eskdtszki brskods az vszzadok alatt jelents fejldsen ment keresztl. Mint
fggetlen polgrok testlete 1229-tl vlt azz a szinte kizrlagos intzmnny, amely
a vdlott s az gysz ltal idzett tank ltal szolgltatott bizonytkok alapjn dnt
a vdlott bnssgrl vagy rtatlansgrl.
Kezdetben az eskdtszk a bnteteljrsban mint a vdlott ltal vlaszthat alternatva
jelenik meg az eskvel, prbajjal s egyb istentletekkel szemben. Az eskdtszk, amit
kezdetben a sheriff hvott ssze, ebben az esetben bizonytkforrsknt szolglt. Tagjait
a brk egyenknt hallgattk meg, s vlasztottak az ltaluk eladott, a sokszor egymssal
ellenttes verzik kzl.
A XIV. szzad vgtl az eskdteket mr nem bizonytkforrsknt idztk meg, ha
nem mint olyan szemlyeket, akik a trgyalson esk alatt eladott bizonytkok alapjn
dntttek. Ezt a vltozst az eskdtszk fejldsnek egyik legfontosabb szakaszaknt
rtkeli a szakirodalom. ( Vogler: i.m. 200. o.) Ez a vltozs vezetett el 1367-ig, amikortl
az eskdtszk csak egyhangan hozhatott dntst bnssgrl vagy ratlansgrl. Ettl
a pillanattl tekinthetnk az eskdtszkre, mint fggetlen polgrok (1919-ig kizrlag
frfiak) kollektiven eljr testletre.
A kutatsok mg nem talltak egyrtelm magyarzatot, hogy Angliban a XIV. sz
zadban brk mirt mondtak le, fosztottk meg magukat attl a lehetsgtl, hogy a bi
zonytkok sszegyjtse s rtkelse alapjn k hozzanak dntst. A magyarzatok
kztt szerepel a knonjogszok hinya, az egyetemek viszonylag ksi fejldse, illetve
a politikai instabilits. Brmelyik is a dnt ok, tny, hogy az tl eskdtszk, a laikus
40

rszvtel, szmos esetben dnt tnyezjv vlt a bnteteljrsnak, az jonnan ltreho


zott bkebri (justice of peace) intzmnnyel egytt pedig meghatrozjv vlt a XIV.
szzadi angol igazsgszolgltatsnak.
Az eskdtszk kzremkdsnek eredmnyeknt a trgyals szbeliv vlt s ler
vidlt. Nem volt szksg a knonjog bonyolult szablyainak alkalmazsra. Az gy egy
trgyals alapjn eldnthetv vlt, lehetv tve az eskdtszk tagjainak, hogy vissza
trjenek mindennapi munkjukhoz.
Az eskdtszk intzmnye fennllsa sorn jelentsen megvltozott. Helyzett, fgget
lensgt jelentsen befolysolta az angol igazsgszolgltatshoz val viszonya s mk
dsnek helyn lvezett fggetlensge. A fggetlensge elleni els tmadst az jelentette,
hogy a bkebrkat kzvetlenl a Korona nevezte ki. A kvetkez lpst ezen az ton
az 1554-55. vi Mria kirlyn (Vreskez Mria, I. Erzsbet fltestvre) ltal beveze
tett rendelkezsek jelentettk, amelyek megkveteltk, hogy a bkebr a trgyals eltt
a bntettnek (felony) minsl cselekmnyek esetn elzetes vizsglatot folytasson, s
ennek sorn a trgyals elksztsre hallgassa ki a tankat, s vallomsaikat rsban
rgztse. Ezt a rendelkezst, ami jelents fejldst hozott az angol bnteteljrsban,
tbben az inkvizitrius eljrsbl ismert rendelkezsek tvtelnek tulajdontjk. Ennek
eredmnye, hogy a bkebr az eljrs meghatroz szerepljv lpett el, aki rstu
dknt monopliummal rendelkezett a bntetggyel kapcsolatos tnyek, adatok felett,
mr csak abbl a tnybl kifolylag is, hogy az eskdtek ltalban rni, olvasni nem
tud emberek kzl kerltek ki. Mindez kzrejtszott abban, hogy az eskdtszk foko
zatosan passzv rsztvevjv vlt a bizonytsnak, br krdezsi joga a XVIII. szzad
vgig megmaradt. Ehhez jrult az eskdtszkek tlterheltsge. Mint azt korbban eml
tettk nem volt ritka, hogy az eskdtszk naponta tbb mint tz gyet trgyalt. Az eskdt
szk sszettelbl (zmben kisbirtokosok, fldbrlk) addott, hogy az eskdtek gaz
dasgilag is kiszolgltatott helyzetben voltak tmogatikkal, a nagybirtokos rteggel
szemben. Ez sokszor lehetsget teremtett az eskdtszk megflemltsre is. Bizonyt
kok szlnak amellett, hogy a fontosabb gyekben a sheriff felkereste az eskdtszket, s
utastsokkal ltta el ket.
Az igazsgszolgltats fokozatosan a Korona ellenrzse al kerlt. A Tudor korban
(1485-1603) a felsgrulsi gyekben megengedett vlt a vallomsok knvallatssal
trtn kicsikarsa, ami - azltal, hogy az eskdtszk eltt foly bizonytst korltozta hozzjrult ahhoz, hogy az eskdtszk szerepe cskkenjen. Mindez azt eredmnyezte, hogy
a XVI. szzad vgre az angol igazsgszolgltatsban az inkvizitrius eljrs szablyai s
a br dominancija vltak meghatrozv.
Az 1650-es vektl kezdden - az angol polgri forradalom kvetkeztben - azonban
gykeres vltozs vette kezdett. Megvltozott az eskdtszk sszettele. Az angol gaz
dasg, ipar fejldsnek eredmnyknt megjelen ipari, kereskedelmi kistulajdonosok, az
angol polgrsg kpviseli kezdtk meghatrozni az eskdtszkek sszettelt, aminek ko
moly kvetkezmnyei lettek. Ennek els felvonsa volt az 1649-ben, a hadseregben sztott
lzadssal vdolt Burford s Lilbume bntet pere, amelyben Lilbume az tlethozatal eltt
az eskdtszkhez intzett hatsos beszdben a brkat normann betolakodknak nevezte,
az eskdtekkkel szemben, akik eddig slytalan jelentktelen szerepli voltak a bntet
41

pereknek, pedig arra csak egyedl ok, s nem a brk jogosultak dnteni a tny- s jog
krdsekrl, az bnssgkrl s rtatlansgukrl. (Vogler: i.m. 204. o.) Az eskdtszk
minden bri nyoms ellenre felment tletet hozott. Ezzel kezdett vette azoknak a po
litikai indttats perekben hozott felmentseknek a sora (William Penn, Lord Shaftsbury,
Lord Russel, Algemon Sydney), amelyek az eskdtszk szerept jelentsen megnveltk.
Az eskdtszki brskods fejldsnek kiemelked pillanata volt 1688. mjusa, amikor
II. Jakab kirly kibocstotta vallsi trelmi rendelett (Declaration of Indulgence), amely
a korbbi tilalommal szemben lehetv tette a katolikusok hivatalviselst. A rendelet fel
olvasst ktelezv tette az anglikn templomok istentiszteletein. Ezt a klrus tbbsg
nek tmogatst lvez ht anglikn pspk megtagadta, akik ellen gy bntetper indult.
A per, amely zsfolt trgyalteremben, politikailag motivlt brk eltt, a kirly nyomsa
al helyezett eskdtszk kzremkdsvel zajlott, a vdlottak felmentsvel zrult. Ezt
az eskdtszki dntst a legfontosabb olyan tnyezknt rtkelik, amely hozzjrult
a Stuart dinasztia bukshoz, az 1688. vi n. Dicssges Forradalom gyzelmhez s
a Hannoveri Hz (ma Widsor Hz) hatalomra jutshoz.
Ettl az idszaktl Angliban gy tekintettek az eskdtszkre, mint a szabadsg biztos
tkra a kirlyi hatalommal szemben, melyben a polgrok fejezik ki akaratukat, rvnyes
tik hatalmukat az igazsgszolgltatsban. Ez a szerep tette az eskdtszket az elkvetkez
vszzadokban ms feudlis abszolutista llamokban a szabadsgrt s nllsgrt fellp
polgrsg krben oly npszerv, s politikai kvetelseik rszv. Ez a kvetels jelent
meg a Nagy Francia Forradalom alapdokumentumban, az 1789. vi Ember s Polgr
Jogainak Nyilatkozatban is.
Az eskdtszk szerepe azonban a XIX. szzad msodik feltl cskkenni kezdett. Ennek
els lpcsje volt az eskdtszk hatskrbe tartoz bncselekmnyek szmnak csk
kentse a Juvenile Offenders Act s a mr emltett Lord Jarvis ltal beterjesztett trvny
(ld. 36. o.) alapjn.
A fiatalkor elkvetkrl szl trvny azoknak a kis rtk lopsoknak az elbrl
st, amelyek elkveti a tizennegyedik letvket nem haladtk tl, rvidtett eljrsra
(summary procedre) utalta. A Lord Jarvis fle trvny pedig cskkentette a hallbnte
tssel fenyegetett, ennek kvetkeztben az eskdtszk hatskrbe tartoz bncselekm
nyek szmt, s nvelte azokt, amelyek a trvny ltal ltrehozott magisztrtusi brsgi
hatskrbe tartoznak.
Az 1879. vi Summary Justice Act (A rvidtett eljrsrl szl trvny) tovbb csk
kentette az addig eskdtszki hatskrbe tartoz, fiatalkorak ltal elkvetett bncselekm
nyek szmt. Ez a folyamat 1914-ben folytatdott, amikor az eskdtszk ltal elbrlhat
lopsok rtkt csak a 20L-ot meghalad lopsokra korltozta. Ennek kvetkeztben az
eskdtszkek mr csupn a bncselekmnyek 10%-ban jrhattak el. A tbbi bncselek
mny elbrlst a magisztrtusi brsgok vgeztk.
Ez a folyamat a XX. szzad sorn folytatdott. Az 1977. vi Criminal Law Act (Bn
tetjogi trvny) s az 1988. vi Criminal Justice Act tovbb korltozta az eskdtszki
hatskrbe tartoz gyek szmt. Ma mr csupn a bntetgyek 2%-t trgyaljk eskdt
szkek. (Vogler: i.m. 211. o.) Ezen tlmenen a XIX. szzadtl fokozatosan megsznt az
eskdtszk joga, hogy a tanknak krdseket tegyenek fel.
42

Az eskdtszkek szerepnek tovbbi cskkenshez jrult hozz az a korbban emltett


intzkeds (ld. 40. o.), amellyel eltrltk a vdeskdtszk intzmnyt.
Ezzel a folyamattal prhuzamosan megindult az eskdtszk demokratizlsa is. Az
1919. vi Sex Disqualification (Removal) Act lehetv tette nk rszvtelt az eskdtsz
kek munkjban, mg a Morris Committee 1965-ben kszlt jelentst kveten 1972-ben
trltk el a vagyoni cenzust, vagyis azt a szablyt, amely meghatrozott vagyonhoz,
jvedelemhez kttte az eskdtszkben val kzremkds lehetsgt.
Az eskdtszk kivlasztsval kapcsolatos eljrsban is korltozsok trtntek. Azl977.
vi Criminal Law Act az eskdtek kivlasztsnl a visszavetsi jogot - teht azt, hogy
a vd vagy a vdelem az eskdtek kivlasztsnl megakadlyozza a kijellt eskdtek
kzl a nekik htrnyosnak tn eskdtnek az eskdtszk tagjai kz kerlst - ht frl
leszlltotta hrom fre, az indokols nlkli visszavets jogt pedig teljesen megszntet
te. Ezzel az eskdtszk sszelltsa gyakorlatilag a vletlennek kisszolgltatott eljrss
vlt. Ennek kvetkezmnyeknt viszont lehetv vlt, hogy az gysz politikai gyekben
az eskdteket tvilgtsa, 1967-ben pedig megszntettk az eskdtszki dntsnl addig
megkvetelt egyhangsgot. Az j szably szerint, ha kt rn bell az eskdtszk nem tud
egyhang dntst hozni, elegend a hatrozathoz legalbb tz eskdt egybehangz dntse.
Tovbbi korltozst jelentett, hogy 2003-ban felhatalmaztk a brt, hogy az gyet az
eskdtszk nlkl hallgassa meg, ha fennll annak a veszlye, hogy a br s az eskdt
szk kztt az gyben sszetkzs keletkezik s az igazsgszolgltats rdeke ezt az
intzkedst megkvnja. Ugyanebben az vben teljesen megszntettk a fiatalkorak elleni
eskdtszki eljrs lehetsgt.
Az angolszsz trgyalsi struktra s az eskdtszki rendszer fejldse prhuzamosan
trtnt ugyan, de a XIX. szzad msodik feltl kezdden ebben a folyamatban jelents
klnbsgek mutatkoztak. Mg az adverzlis trgyals sikeresen tllte a XIX. szzadban
elindult demokratizldsi folyamatot, addig az eskdtszki rendszer csaknem ldozatul
esett a kltsgvets ltal motivlt hatkonysgi szempontoknak, s ma mr csak a bntet
gyek tredknek trgyalsn tallkozhatunk vele az angol igazsgszolgltatsban.

2.2. Az inkvizitrius rendszer


Az inkvizitrius rendszer lnyege - mint neve is mutatja - a nyomozs, a tnylls va
lsgh feldertsre trekvs s nem a bizonytalan, misztikus isteni beavatkozs vlt
jeleinek megtapasztalsa alapjn trtn tlkezs. Eredete a katolikus egyhzhoz ktdik.
A X-XI. szzadban Eurpban megjelentek a katolikus egyhz elleni eretnekmozgalmak,
amelyek elleni fellps sorn az egyhz hossz idn keresztl csak csekly sikert tudott
felmutatni. Ezek kzl az albigens (lba vrosbl ered) vagy katar (a grg tiszta szbl
ered - katarzis, megtisztuls) eretneksg jelentette az egyhzra a legnagyobb veszlyt.
Az albigens eretneksg ellen a katolikus egyhz tbb eszkz felhasznlsval lpett fel.
Az egyik, tagjainak meggyzse, majd az egyhzbl val kikzstse, amely 1198-ban
s 1207-ben trtnt meg. A msik, a fegyveres fellps: ebbl a clbl 1209-ben keresztes
hbort hirdetett ellenk, ami vgl 1229-ban Simon Monfort veznyletvel trtnt fizikai
43

megsemmistskhz vezetett, br magt a mozgalmat ezzel mg nem tudtk felszmolni.


A harmadik, a bntetjogi eszkzkkel trtn fellps.
Tekintettel arra, hogy a korabeli bnteteljrs a srtett panasza alapjn indult, a katar
eretneksg pedig egy zrt kzssg vallsa volt, gy srtett hjn ellenk bnteteljrs
sem indult. Azt tudnunk kell, hogy a srtett ltal elterjesztett vd alapjn indul s isten
tlettel, csodval zrul eljrsok az egyhz tmogatsval zajlottak, az egyhz rszvtele
adta ehhez a legitimcit, ami azt is jelentette, hogy ezt az eljrst az egyhz magnak
ismerte el. Ez viszont teljesen alkalmatlan volt az eretnekek elleni fellpsre. Ahhoz, hogy
ez az eljrs megvltozzon, meg kellett vonni az egyhzi tmogatst a srtetti vdon s
a csodavrson alapul eljrstl.
III.
Ince ppt gy is emlegettk mint a Jogsz ppa vagy a knonjog atyja, aki egy
vitathatatlan teolgiai rvet tallt annak megalapozsra, hogy az egyhz megvonja a tmo
gatst a bntetperben vrt csodatteltl, a kzvetlen isteni beavatkozstl s kialaktson
egy j eljrst, az inkvizitrius eljrst, ami mr alkalmas volt az albigens eretneksg elleni
fellpsre. Az indok az egyhzi szentsgek tann alapul.
Az egyhz tevkenysge - a Katolikus Egyhz tantsa szerint - ht olyan szentsgen
alapul, amelynek kiszolgltatst maga Jzus Krisztus bzta tantvnyaira. Ezek: keresztsg, brmls, az oltri szentsg, a bnbnat, a betegek kenete, az egyhzi rend s a hzas
sg. A csoda nem tartozik kzjk. Ez nem jelentette azt, hogy az egyhz ttrt a racionlis
gondolkodsra s elvetette a csodattelt, a csodavrst, de egy olyan tevkenysgben,
amely nem tartozik a szentsgek kz, az egyhz nem kvnt tovbb kzremkdni. Ez
a ppai llspont megteremtette egy j eljrsi forma, az inkvizitrius eljrsi megalkots
nak lehetsgt, amelyre vonatkoz szablyokat a IV. Laterni Zsinat 1215-ben fogadta el.
Ezt az eljrst a kontinentlis Eurpban az idk sorn fokozatosan a vilgi bncselek
mnyekre s szemlyekre is kiterjesztettk, br a kztudatban legszorosabban a boszor
knyldzshez kapcsoldik. Az eljrs - szemben az akkuzatrius eljrssal - a felek
kezdemnyezse helyett hivatalbl (ex officio), teht a felek akarattl fggetlenl indult.
Az eljrsban kzremkdhetett ugyan gysz, de fszably szerint a nyomozst s az
tlkezst is ugyanaz a szemly, a vizsgl (inkviztor) vgezte, teht az eljrsifunkcik
nem klnltek el egymstl. Fogalmazhatunk gy is, hogy a br kezben egyesltek
mindazok a funkcik, amelyeket ma elklnlt szervezetek gyakorolnak.
Az eljrs rsbeli volt, teht minden, az eljrs sorn elhangzott szt rsban rgztet
tek, s ez az gyirat, akta, dosszi anyagt alkotta. Az gyirat kpezte az tlkezs alapjt.
Az eljrsra jellemz volt a zrtsg, a titkossg, teht a nyilvnossg teljes kizrsa.
A nyilvnossg eltt csak az tlet vgrehajtsa trtnt.
Az eltlshez kezdetben szksg volt a vdlott nkntes beismersre, de 1252-t a ksbbi Mrtr Szent Pternek, szak-Itlia finkviztornak meggyilkolst - kveten
IV. Ince ppa engedlyezte a beismers knzssal, tortrval trtn kicsikarst, amely
az 1300-as vek vgre ltalnoss s a kor nzetrendszere szerint elfogadott vlt. Ez
egybeesett a tisztn formlis bizonytsnak a bnteteljrsbl val teljes kiszorulsval.
Az eljrs sorn a vdlottnak kellett bizonytania rtatlansgt, bnssgt vlelmeztk.
A bizonytst s az tlkezst azonban nem bztk a vletlenre. Felteheten a brk korabeli
szellemi, kulturlis, iskolzottsgi, morlis sznvonalra s ezzel sszefggsben a vd
44

ltt - persze nem a mai rtelemben vett - vdelmre tekintettel nem kaptak mrlegelsi
lehetsget a bnssg vagy rtatlansg eldntsnl. A bizonyossgot a bizonytkoknak
kellett szolgltatniuk. Azoknak a bizonytkoknak, amelyeket a jog elrt. Ezrt is nevez
tk a bizonytsnak ezt a formjt leglis vagy kttt bizonytsnak. A bizonytkokat kt
csoportra lehetett osztani: nem teljes s teljes bizonytkokra. A nem teljes bizonytkok:
a gyanokok (indiciumok). A gyanokok (rossz hrnv, bntetettsg, a bncselekmny
helyszne kzelben tartzkods stb.) alapot adtak a gyanstott elleni eljrsra, a tort
rra, de az eltlshez tbb kellett, a teljes bizonytkok meglte: a gyanstott beismerse
vagy kt szavahihet tan vallomsa. Ha a beismer valloms hinyzott, a knvallats nem
vezetett eredmnyre, elegend volt kt szavahihet tan vallomsa is. Ha ezek a vizsgl
rendelkezsre lltak, ktelyei ellenre is meg kellett llaptania a vdlott bnssgt.
Ez azonban fordtva is igaz volt. Ha hinyoztak a teljes bizonytkok, a vdlott b
nssgt akkor sem llapthatta meg, ha a br arrl meg volt gyzdve. A dnts ellen
- a deleglt kirlyi szuverenits elmlete alapjn, a brsgi rendszer kiplsvel - a fel
lebbezs is lehetv vlt.
- Az inkvizitrius eljrsra vonatkoz els trvnyt (Ordonance) 1254-60-ban Franciaorszgban IX. Lajos bocstotta ki. Ez komoly vltozsokat indtott el a korabeli francia
igazsgszolgltatsban. A vltozs egyik jele abban mutatkozott meg, hogy mg a fldesri
brskodsban tovbb lt a prbkra, csodavrsra pl akkuzatrius eljrs, a'kirlyi
igazsgszolgltatsban bevezettk az inkvizitrius eljrs szablyait. Az 1300-as vektl
megjelentek a kzpontostott kirlyi brsgok, a parlamentek. A hivatalbl indul elj
rsok kapcsn nagy szmban jelentek meg a kirlyi gyszek/brk.
Ezzel prhuzamosan a nyilvnos - kztereken foly - bnteteljrsokat felvltottk
a hivatali helyisgekben s a knzkamrkban foly eljrsok. A vltozsokhoz jelentsen
hozzjrult az eljrsok rsbeliv vlsa. Esmain szerint az rsbelisg hatalma a k
zpkorban a kirlyi s a fldesri bnteteljrsban mutatkozott meg igazn. (Adhemar
Esmain: A History o f Continental Criminal Procedre with Special Reference to Franc,
Little Brawn and Co, Boston, 1913)
. Az inkvizitrius eljrsnak - mint a rmai-knonjogi eredet eljrsnak - rsze volt
a ktelez fellebbezs. Ez a XIV. szzadtl nem csupn a parlament ltal hozott tletek,
hanem az akkuzatrius eljrs szerint mkd, a fellebbezst korbban nem ismer fldes
ri brsgok hatrozatai esetn is ktelezv vlt. Mindez jelentsen hozzjrult ahhoz,
hogy Franciaorszgban fokozatosan kialakult a kzpontostott bntet igazsgszolgltats,
a kirlyi brk pedig fontos politikai eszkzeiv vltak annak, hogy ne jjjn ltre regio
nlis szinten a kirlyi hatalommal szembeni hatalmi koncentrci. [Angliban a normann
hdtssal egytt ltrejtt a kzponti kirlyi hatalom, amelybl minden tulajdon s jog
szrmazott, gy nem volt szksg egy olyan legitimcis hatalmi bzis ltrehozsra, mint
a kzpontostott, inkvizitrius elven felpl bntet igazsgszolgltats. (Vogler: i.m.
32. o.) Br - mint ezt korbban bemutattuk - az angol bntet igazsgszolgltatsban
a XVI. szzadtl ettl fggetlenl is fokozatosan jelentek meg inkvizitrius eljrsra
jellemz jogintzmnyek.]
A nmet terletek tartomnyi szttagoltsga, a szmtalan fggetlen, nll hercegsg,
fejedelemsg lte miatt jelents eltrsek mutatkoztak az ott honos bnteteljrsi sza
45

blyok fejldsben s alkalmazsban. Egyms mellett lteztek az igazsgszolgltats


germn hagyomnyokon nyugv formi - ahol laikus elemek, az n. Schffenek kzrem
kdsvel foly eljrs szerves rszt kpeztk az istentletek, s csodavrs -, valamint
az inkvizitrius elemeket magban foglal eljrs.
A bnteteljrs szablyainak nmet terleteken trtn egysgestsnek legnagyobb
szabs vllalkozsa az V. Kroly nmet-rmai csszr nevvel fmjelzett, Schwartzenberg
herceg ltal formba nttt trvny, az 1532. jnius 22-n kibocstott Constitutio
Criminalis Carolina (CCC), amely az elkvetkez tbb mint kt vszzad sorn a kon
tinentlis eurpai kirlysgokban a bnteteljrsi trvnyek mintjul szolglt. Egyik
sikere abban rejlett, hogy a trvny nem volt ktelezen alkalmazand, csupn akkor, ha
konfliktus merlt fel a rgi, jl kiprblt trvnyek s szoksok kztt. A trvnyalkott
hrom cl vezrelte. Az egyik, hogy a rmai- s knonjogbl ered bntetjog szablyait
aprlkosan, egyszeren, nmet nyelven, kziknyvszeren tegyk rthetv a laikus
brk szmra. (A CCC nem a mai hagyomnyos rtelemben volt trvny. Vegyesen tar
talmazott anyagi jogi, eljrsjogi, a tortrval s a bntets vgrehajtsval kapcsolatos
szablyokat.) A trvny msik clja volt a Schffenek rszvtelnek legkisebb mrtkre
cskkentse. Szerepket az eljrs bizonyos szakaszaihoz kttte s alapveten formlis
kzremkdsre korltozta. A harmadik cl az eljrs rsbeliv ttele, brsgi gyirat
ban, aktban trtn rgztse, lehetv tve az aktk tlethozatal eltt szakrtknek - az
egyetemek n. Schpruchkrpereinek - trtn megkldst, amelyek 1848-ig ellttk az
gyben a fellebbviteli frum szerept is.
A trvnyknyv legfontosabb jtsa, hogy meghatrozta a tortra alkalmazsnak
szablyait, fokozatait, megteremtette a gyanokok tant (indiciumtan). A beismer val
loms szerepe a bizonytkok legfontosabbika maradt, a kihallgats lefolytatsa a br
hatskrbe kerlt, aki a bizonytkok egy meghatrozott mennyisgnek meglte esetn
rendelhetett el tortrt. A Schffenek szerepe a tortra lefolytatsnl val jelenltre kor
ltozdott, illetve k tanstottk az elhangzottakat, ha a vdlott visszavonta a vallom
st. A CCC jelents elrelps volt a professzionlis trgyals s az inkvizitrius eljrs
meghonostsban s hozzjrult ahhoz, hogy ltrejjjn egy egysges bntetjogi kultra
a Nmet-Rmai Csszrsgban, a korabeli nmet tartomnyokban. A CCC-t szmos, az
inkvizitrius eljrs szablyait rendszerbe foglal kdex kvette: I. Ferenc idejn 1539ben Franciaorszgban, 1570-ben Spanyol-Nmetalfldn, 1601-ben Hollandiban, 1620ban Poroszorszgban. Ezt hasznlta mintnak az 1768. december 31-n hatlyba lpett
Constitutio Criminali Theresiana vagy Nemesis Theresiana-knt is emlegetett osztrk
bntettrvny, amely Magyarorszgon nem lpett hatlyba.
A bnteteljrs inkvizitrius rendszert szablyoz trvnyek kzl XIV. Lajos 1670.
vi Ordonance criminelle-je rdemel kln kiemelst, mert legalbbis szerkezett s intz
mnyeit tekintve, ha kzvetve is, de ez volt az inspirlja az elkvetkezend mintegy hrom
s fl vszzad kontinentlis, vegyes rendszer bnteteljrsi kdexeinek. A trvny szab
lyai szerint a rendrsg valamely tagja rszletes jelents elterjesztsvel, a srtett, vagy
az actio populris alapjn brki felhvhatta a brk figyelmt arra, hogy bncselekmny
trtnt. Ez alapjn a kirlyi gysz hatrozatot bocstott ki, amellyel kijellt egy brt (a
vizsglbrt), hogy vizsglja ki az gyet, tisztzza, hogy valban trtnt-e bncselekmny.
46

Ennek eredmnyt a vizsglbr a brsg tagjaibl ll tancs el terjesztette. Ha megl


laptst nyert, hogy bncselekmny trtnt, a vizsglbr esk alatt egyenknt kihallgatta
a tankat s a megvdolt - rendszerint fogva lv - szemlyt, s ezen tl jelentst krhetett
orvostl vagy ms, a bncselekmny tisztzst elsegteni tud szakembertl. Ha a vizs
glbr ezek alapjn gy tlte meg, hogy a tnyek alapjn az gy alkalmas arra, hogy
a brsg eltt vdat emeljenek, errl hatrozatot hozott, majd ismt megidzte a tankat,
hogy vallomsaikat jvhagyjk, szksg esetn pedig szembestette a vdlottat a tankkal.
Az eljrsnak ebben a szakaszban a vdlott nem ismerte az ellene irnyul vdat, nem ve
hetett rszt eljrsi cselekmnyeken s nem biztostottk szmra a vdvel val rintkezs
lehetsgt. A vdlott csak a brtnrkkel s brival rintkezhetett.
Az eljrs harmadik szakaszban a vizsglbr az ltala sszelltott aktt megkldte
az gysznek, hogy tegye meg ajnlsait. Az gysz ajnlsai irnyulhattak tovbbi vizs
glatok elrendelsre, tovbbi tank meghallgatsra, vagy a terhelt tortra alatt trtn
kihallgatsra. Megjegyzsre rdemes, hogy a XVIII. szzad folyamn Franciaorszgban
a vizsglbr ltal elrendelt knzsok szma jelents mrtkben cskkent. 1735 s 1749
kztt a vidki brsgok a fbenjr bncselekmnyek miatt foly gyek 35%-ban
rendeltek el tortrt, de a vdlott fellebbezse folytn ezek tnyleges vgrehajtsa az gyek
3,5%-ra cskkent. (Vogler: i.m. 41. o.)
Ha a vgs kihallgats alapjn elegend bizonytk gylt ssze, a brsg sszelt s
- szemben az eddigi zrt s titkos, rsbeli eljrssal - nyilvnosan hatrozatot hozott. Ha
a parlament ltal kiszabott bntets hallbntets volt, nem hajthattk vgre mindaddig,
amg akr a vdlott, akr az gysz ltal elterjesztett fellebbezst el nem brltk. A fel
lebbezs a brsgi iratok alapjn trtnt, a vdlott szbeli meghallgatsa nlkl. A ked
vez dntsre csak a brk nagyobb szma s magasabb sttusza jelenthetett garancit, de
meghatroz volt a brsgra gyakorolt politikai nyoms is. Ha a fellebbezst elutastottk,
akkor vgrehajtottk a hall- vagy ms bntetst.
A perrendszer bnteteljrs mellett az uralkodnak diszkrecionlis joga volt az elj
rsba - a brsg megkerlsvel - trtn beavatkozs. Ennek eszkze a kegyelmi levl
(lettre de grce) vagy trgyals nlkl brtnbntetst elrendel levl (lettres de cachet).
Az 1670. vi Ordonance teremtette meg a hossz idn keresztl csak francia jogintz
mnyknt ismert gyszt, s a zrt, titkos, rsbeli elzetes eljrssal egytt mintaknt
szolglt a napleoni 1808. vi Code dinstruction criminelle megalkotsnl.

2.3. A vegyes eljrsi rendszer


A hagyomnyos inkvizitrius rendszerben a knvallats XVIII. szzad vgi fokozatos
eltrlsvel szmos vltozs kvetkezett be, de bomlsa a francia forradalommal egy
idben kezddtt. A francia forradalom eltrlte a kirlysg igazsgszolgltatsi intz
mnyeit s bevezette az angol tpus eskdtszki brskodst. Ez azonban - mint a tma
kutati kimutattk - a forradalom idejn megnvekedett bnzs miatt - amivel ez az
intzmny nem tudott megbirkzni - katasztroflis helyzethez vezetett. Az eskdtszk
ezen tl a politikai nkny ellenslynak szerept sem tudta betlteni s tbb szz rtatlan
47

szemlyt kldtt guillotine al. Ehhez trsult az a tny, hogy a britekkel folytatott csaknem
kt vtizedes hbor alatt ismt felfedeztk az autokratikus igazsgszolgltats ernye
it. Ezek kz tartozott maga Napleon is, aki 1808-ban j trvnyknyvet bocstott ki.
A Code d'instruction criminelle - az inkvizitrius eljrsi rendszer elemeit felhasznlva
s korszerstve - egy j rendszert teremtett meg. Az eljrs kt szakaszt a kt eljrsi
rendszer elemeit felhasznlva alaktottk ki. Az elzetes eljrs a knvallats lehetsgtl
megfosztott inkvizitrius eljrs hagyomnyain, mg a trgyals az akkuzatrius, adverzlis
eljrs hagyomnyain plt fel. Az adverzlis hagyomnyok beptst jelenti, hogy az
elzetes eljrs sorn sszelltott aktt (dossier) az eskdtszki trgyalson nem lehet
felhasznlni. Erre csak cseklyebb sly bncselekmnyeket trgyal (hrom brbl ll)
helyi brsgok eltt (Cour correctionelle) volt md.
A trvny egyik jtsa, hogy a bri funkcirl levlasztotta s elvlasztotta egyms
tl a vdemelst s a vizsglatot, ezzel egytt ltrehozta a vizsglbri pozcit, amely
hossz idre az eurpai bnteteljrsok meghatroz intzmnyv s szerepljv vlt.
A vizsglbr hallgatta ki a vdlottat, a tankat, lltotta ssze az gyiratot, dosszit,
amely az gy elbrlsnak alapjt kpezte. Az inkvizitrius eljrsi rendszerrel szemben
a vizsglatot folytat vizsglbr nem vett rszt az gy elbrlsban, a bnssg s az
rtatlansg eldntsben. Ezekrl a krdsekrl a trvny rtelmben mr nyilvnos tr
gyalson, eskdtek kzremkdsvel hatroztak, szabadon mrlegelve a bizonytkokat,
melynl mr nem kttte ket a leglis bizonytkok rendszere. Ez a trvny mr nem
tartozott sem az akkuzatrius, sem az inkvizitrius eljrsi rendszerhez, mert itt a kt
rendszer elemei keverednek egymssal.
Az egyes eljrsi elemek a bnteteljrs szakaszaiban eltr sllyal vannak jelen.
A nyomozs sorn az inkvizitrius elemek a meghatrozk. Az eljrs alapveten zrt
s titkos, az rsbelisg dominl, a vdelemhez val jogot biztostjk ugyan, azonban
az korltozott, mint ahogy az iratbetekintsi jog is szkre szabott. A nyomozs sorn
sszegyjttt bizonytsi eszkzket rendezik aktba, amelynek meghatroz szerepe
lesz a brsgi eljrs sorn. A brsgi eljrs mr kontradiktrius, nyilvnos, szbeli s
kzvetlen, a funkcimegoszts elve rvnyesl - teht a vd, a vdelem s az tlkezs
funkcija elklnl azonban az akta, gyirat szerepe kiemelkeden fontos. Ezen tlme
nen a br a trgyals levezetsben, illetve a bizonytsban kzponti szerepet jtszik, s
ha korltozottan is, de a vizsgli, inkviztori szerep rkseknt jelenik meg. A francia
elnevezs szerint ez volt az gynevezett vegyes rendszer.
A napleoni hdtsok ezt a bnteteljrsi rendszert exportltk Eurpa szmos or
szgba, ahol a napleoni korszak befejezdst kveten is a kodifikcis munka alapjt
kpezte. Az idk sorn azonban szmos eltrs trtnt.
Az egyik ilyen eltrs a vizsglbr szerepnek megtlse krl alakult ki, aki tulaj
donkppen a francia, illetve a francia kodifikcis hagyomnyokat kvet - frankofon eljrsi rendszerek szimblumnak is tekinthet. A vizsglbr tevkenysgt az utbbi
vtizedekben sok kritika rte. Az egyik, hogy a nvekv szm bncselekmnyekkel
nem tud megbirkzni. Tny s val, hogy a tbb szzezer bncselekmny vizsglatt, pl.
Franciaorszgban alig tbb mint ngyszz vizsglbrnak kellene elvgeznie. A msik,
hogy a vizsglati szakasz az gysz ltal vgzett munkt kettzi meg, ezltal flslegesen
48

hosszadalmass teszi a bnteteljrst. A harmadik ideolgiai jelleg. Ennek lnyege,


hogy a vizsglbr elvesztette a prtatlansgt, s az gyek feldertse sorn tl kzel
kerlt a rendrsghez.
Ennek a helyzetnek a megoldsa ktflekppen trtnt. Az egyik a nmetorszgi plda,
ahol 1974-ben megszntettk a vizsglbr intzmnyt s bevezettk a krelemre eljr
nyomozsi vagy alapjogi brt, illetve az olaszorszgi, ahol az 1989-ban hatlyba lpett j
angolszsz tpus bntet perrendtarts szntette meg ezt az intzmnyt. Feladatt az gysz
vette t. Ugyanez trtnt - mint korbban mr emltettk (ld. 28. o.) - 2008-ban Auszt
riban is. A msik a vizsglbrra vonatkoz szablyok sszerstse. Franciaorszgban
s a frankofon orszgokban az utbbi utat vlasztottk. Ennek eredmnyeknt az gysz
szerepe ersdtt. gy pldul Franciaorszgban 1960 s 1988 kztt 20%-rl, 5-7%-ra
cskkent azoknak a bntetgyeknek az arnya, amelyek tmennek a vizsglbr kezn.
Az gysz munkja sorn a rendrsg feletti irnytst is tvette. Portugliban a vizsglbr az gysz felgyelete alatt vgzi a vizsglatot. Az sszersts msik mdja a vizsg
lbri funkcik megosztsa. Franciaorszgban 2000. jlius 15-tl kln br - a juge des
liberts et de la detention - dnt a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsekrl.
A trgyals szerepnek megtlsben is vltozs kvetkezett be. Mr a XIX. szzad
elejnek nagy nmet bntetjogtudsai, Carl Mittermeier s Anselm Feuerbach is azon az
llsponton voltak, hogy a tankat a trgyalson szban is meg kell hallgatni, fggetlenl
attl, hogy a vizsglati szakasz sorn tettek-e vallomst vagy sem. (.Anselm Feuerbach:
Lehrbuch des gemeinen in Deutschlandgltigen peinlichen Rechts. 14. Auflage. Giessen,
1847.) Ez all ma Hollandia az egyedli kivtel. Olaszorszgban 1988 ta a nyomozs
sorn tett valloms nem hasznlhat fel bizonytkknt.
Megvltozott az eskdtszkkel kapcsolatos llspont is. A Code dinstruction criminelle
megtartotta ugyan az eskdtszki brskods intzmnyt, de a br aktv eljrsi szerepe
ers maradt. A napleoni korszakot kveten azonban tbb orszgban megszntettk,
gy pldul Hollandiban kzvetlenl a napleoni seregek kivonulsa utn bevezettk
a hivatsos brk ltali brskodst.

2.4. A bntet igazsgszolgltatsi rendszer hierarchikus,


illetve koordinatv modellje
A bntet igazsgszolgltatsi rendszerek hagyomnyos felosztsa akkuzatrius s
inkvizitrius, illetve vegyes rendszerre - amelyek az angolszsz, illetve a kontinentlis
eurpai bntet igazsgszolgltatsok sajtossgait, egyben klnbsgket jellik-, legyen
brmilyen rszletes s kifinomult is, alapveten a bntettrgyalsra vonatkozan hasznl
hat. Mihelyst azonban errl a terletrl elmozdulunk, ez a lers az igazsgszolgltatsi
rendszer szmtalan problmjra nem ad vlaszt. Ennek a hinyossgnak a kikszblsre
Mirjan Damaska - horvt szrmazs, egyeslt llamokbeli jogtuds -, a kontinentlis
s az angolszsz bntet igazsgszolgltatsi rendszer lersra, jfajta tipolgit vezetett
be, melyet hierarchikus, illetve koordinatv modellnek nevezett el. (Mirjam Damaska:
Structures o f Authority and Comparative Criminal Procedure. The Yale Law Journal 1975.
49

vol. 84. No.3. 480-544. o.) A kt modell sajtossgait az llamhatalom gyakorlsnak


centralizlt vagy decentralizlt mdjhoz kti. Az els esetben a kzponti llamhatalom,
a centralizlt egysges eljrs irnti ignyben lt testet, ahol a hatalom gyakorlsa szigor,
jl tagolt struktrkon keresztl trtnik, s a dntshozatal brokratikus sajtossgokat
mutat. A msodik modell jellegzetessgei hrom alapelv kr csoportosthatk:
1. a centralizltsg, az egysges eljrs irnti igny minimlis mrtk;
2. a hierarchia cskevnyes jelleg;
3. a hatalom gyakorlst a formhoz ktttsg bizonyos mellzse jellemzi.

2.4.1. A hierarchikus igazsgszolgltatsi rendszer


A XIX. szzad msodik felben ltrejtt modem kontinentlis eurpai bntet igazsg
szolgltatsi rendszerek alapgondolata az volt, hogy az llam magra vllalja a bnzs
elleni kzdelmet, s csak az llam az, amely igazsgot szolgltathat, kirekesztve ebbl
mindenki mst. Ebbl a gondolatbl tbb, az igazsgszolgltats felptsre s mkdsre
vonatkoz kvetkezmny szrmazott. Az egyik - mint Damaska rja - a bntet anyagi
jogi kdexek ltbl, annak generalizlt szablyaibl kvetkezen a dntshozatalban
a bizonyossgra trekvs, az let komplexitsnak a (jog) viszonylag egyszer rendjhez
trtn igaztsa (Damaska: i.m. 509. o.), amely egyben a tbbi sajtossg kiindulpontja
is. A dntsekben a bizonyossgra trekvs maga utn vonja az egysges kriminlpolitika
kialaktst. Ennek megvalstsa pedig az igazsgszolgltatsi hatalom centralizlst
ignyli, melynek kvetkeztben minden, a kzponti igazsgszolgltatsi hatalmon kvli
hatalom csak deleglt hatalom, melynek gyakorlsa fellvizsglhat. Az ehhez illeszked
struktra pedig hierarchikusfelpts. E struktrval kapcsolatban Damaska hrom tnye
zt lt kiemelsre rdemesnek. Az egyik a hierarchiban az al-flrendeltsgi viszonyok
kijellse, a msodik klnbz hierarchikus szintek s az itt tevkenykedk hatskrnek
pontos meghatrozsa, a harmadik a hierarchia klnbz szintjein szletett dntseknek
a magasabb szinten elhelyezked felettes hatsg, szemly ltali megvltoztathatsga.
A hierarchiban minl nagyobb szabadsga van a dntshoznak, annl nehezebb elrni
a dntshozatalban a bizonyossgot. gy a dntshozatal szempontjainak meghatrozsra,
a dntshozatal egysgessgnek biztostsra szmtalan irnymutatst bocstanak ki,
melyek formlis vagy informlis ktereje kvetkeztben a tlk val eltrsre nem, vagy
csak csekly mrtkben nylik md. Mindez azt is jelenti, hogy a diszkrecionlis dnts
lehetsgt igyekeznek kikszblni, vagy a legszkebb krre korltozni.
A hierarchikus rendszerben jelents hangsly helyezdik a hivatali dokumentcira,
illetve a brokratikus technikkra, az gyiratra, amelyek szoros kapcsolatban llnak a dn
tsek fellvizsglhatsgval. Ezek a sajtossgok az igazsgszolgltatsban dolgozk
szerepfelfogsra is jelents hatst gyakorolnak, s ez pldul a dntshozatali eljrsban
is megmutatkozik, amelyben az elzetes iratismeretnek jelents szerepe van. Ezen tl
menen ez az egyik, az igazsgszolgltatsi rendszerben lejtszd olyan folyamat, ahol
irnymutatsokat alkalmaznak akkurtusn, preczen megllaptott tnyekre, amelyben
a dntshoz egyni nzeteinek irrelevnsnak kell lennie a dnts kimenetelre. Az igaz
50

sgszolgltatsban dntsi jogkrrel rendelkezk ebben az rtelemben hivatalnoki kar


tagjai, hivatalnoki sajtossgok hordozi, akik normatv szablyokat alkalmaznak. Ezek
szmukra megkrdjelezhetetlenek, hisz ellenkez esetben ez a hierarchikus szervezet
alapjait kezden ki. Az igazsgszolgltatsban tisztsget visel szemlyeknek gy els
sorban technikai szakrtv kell vlniuk, akik hatkonyan kpesek normt alkalmazni,
fggetlenl attl, hogy az milyen rdekeket szolgl. Ez maga utn vonja azt is, hogy a j
igazsgszolgltatsi alkalmazott a brokratikus technikkban is alapos jrtassgot szerzett,
amely lehetv teszi a hierarchikus struktra zkkenmentes mkdst. Ezeket a sze
repelvrsokat klnbz mechanizmusok erstik, melyek kzl Damaska els helyen
az adott tisztsg betltshez szksges kpzsi rendszert, a rekrutcis, az utnptls
biztostst szolgl technikkat s az ellptetsi rendszert emlti. A szervezetbe trtn
belps - bizonyos kivtelektl eltekintve - a hierarchia legalacsonyabb fokn trtnik.
Az alkalmazottak szervezeti szocializcis folyamatok sorn sajttjk el a klnbz
normkat, a brokratikus technikk gyakorlati fogsait. Az elrelps a felettesek folya
matos, rendszeres rtkelsnek fggvnyben trtnik.
A rendrsg s az gyszsg dominns strukturlis szervezdsi elve minden konti
nentlis eurpai orszgban a centralizci. A kzponti hatsgok ktelez ltalnos direk
tvkat, utastsokat bocstanak ki, s az egyedi gyek miknti elbrlsra is adhatnak
utastsokat. Mg ott is, ahol a helyi rendrsg vagy gyszsg az autonmia bizonyos
fokt lvezi, tvolrl sem tekinthet nll, kzponttl fggetlen, helyi hatalmi tnyez
nek. A fderatv rendszer kontinentlis eurpai orszgokban ez a szervezeti egysges
sg a fderci szintjn alkalmanknt hinyozhat ugyan, azonban erteljes trekvsek
mutatkoznak arra, hogy a fderci tagjainak jogalkalmazst koordinljk s egysges
kriminlpolitikt hozzanak ltre.
A brsgi szervezet sajtossgai kzl a dnts bizonyossgra val trekvs szem
pontjbl a kt f jellegzetessgnek a fellebbezs jogintzmnyt, illetve a laikus rsz
vtelt tekinti. Ez utbbiak slya a dnts meghozatalban a szakelemet kpvisel br
slyhoz kpest jval gyengbb.
A brsgi dntsek megfellebbezhetsgnek eredete visszanylik a posztklasszikus
rmai jogi elvhez, mely szerint a brk az uralkodtl deleglt hatalmat gyakorolnak. Ez az
elv Eurpban csak a XII. szzadtl, a modem llam kezdemnyeinek megjelensvel, s
a katolikus egyhzi szervezet kzpontostsval, az egyhzi, eklzsiai brsgok megszer
vezsvel kezd ismt teret hdtani, majd a feudlis llamhatalom centralizlsval kitelje
sedni. Ennek legjelentsebb pldja a francia XIV. Lajos ltal 1670-ben kibocstott rendelet,
amely tbb bncselekmny esetn a bnteteljrsban automatikuss tette a fellebbezst.
A fellebbezs ksbb a modem kontinentlis eurpai llamokban alkotmnyos elvv vlt.
Mindez maga utn vonja egyben a brsgi szervezeti hierarchit, a hatskrk pontos
meghatrozst, a bri judciumban, rtkel kpessgben val klnbsgttelt, illetve
azt, hogy a brsg sajt dntse feletti hatalmt elveszti, s annak rdemi megvltozatsra
a felettes brsg szerez kizrlagos jogot. Ennek szerves folyomnya az akta kzponti
szerepe, az iratok elzetes ismerete. A hierarchibl, a szakelem nagyobb slybl kvet
kezen a laikus elem szerepe - br ennek megjelensi formi vltozatosak - az tlkezs
ben korltozott, a dntsre gyakorolt hatsa csaknem elhanyagolhat.
51

Ez a modell termszetesen a gyakorlatban nem mindig az itt bemutatott sajtossgok


szerint mkdik. A szablyok pncljnak mgoly ers szortsa sem eredmnyezi, hogy
a pldul a szervezetben hozott dnts kimenetele, a szervezeten belli emberi maga
tartsok teljes bizonyossggal elre kalkullhatk, az idelissal megegyezk legyenek.
Ezek a szablyok ma mr egyre tgabb teret adnak annak, hogy a hatsgok lhessenek
diszkrecionlis jogkrkkel.
A klnbz orszgok sajtossgai, illetve a szervezeti folklr is jelents eltrseket
produklhat a szervezet mkdsben, az igazsgszolgltatsban dolgozk magatarts
ban, attitdjeiben.

2.4.2. A koordinatv modell


Ebben a modellben a dnts bizonyossga szintn fontos krds, de ez nem hasonlthat
a hierarchikus modellben betlttt szerephez. Az adott esethez mrt legmegfelelbb dn
tst nem ldozzk fel knnyen a dnts egysgnek s bizonyossgnak oltrn. Ebben az
sszefggsben egy adott gyben szletett dntsrl nem lehet egyrtelmen azt lltani,
hogy akkor igazsgos, ha az a jogszablyokkal sszhangban ll. Ez a gondolkodsmd
alhzza az rtkpreferenciknak azt a kapcsoldst, amelyben fontos szerep jut a ta
pasztalatok sokoldalsgnak, gazdagsgnak, egyben kifejezi a szkepticizmust minden
olyan prblkozs lttn, amely az let komplexitsra a szablyok ltalnos struktrjnak
blyegt kvnja rnyomni.
Mindebbl kvetkezen a koordinatv modellre a nagymrv decentralizci a jel
lemz, amely olyan bntet igazsgszolgltatsi szervezeti formk megteremtsben,
preferlsban jut kifejezsre, melyekben jellemz a szles kr autonm jogosultsgok
gyakorlsnak biztostsa. A nagymrtk decentralizci kvetkeztben a hierarchia - ki
vve, amennyiben pl. az igazsgszolgltatsban hozott dnts fellvizsglatnak megenge
dettsge ezt szksgess teszi - laza, vagy csaknem hinyzik, gy az igazsgszolgltatsban
tisztsget viselk kztt a hierarchikus klnbsgek cseklyek, a hatskrk gyakorlsra
a mellrendeltsg jellemz. Ez azt is jelenti, hogy a hierarchia alacsonyabb szintjn lvk
dntsi kompetencija alapveten azonos azokval, akik a hierarchia cscsn vannak. Erre
plda, hogy az USA-ban minden brnak joga van arra, hogy jogszably alkotmnyelle
nessgt megllaptsa. Ilyen plda az USA Detroiti Szvetsgi Kerleti Brsgn Ann
Diggs Taylor brn ltal 2006. augusztusban 17-n kihirdetett - 06-CV-10204 - dnts,
amely alkotmnyellenesnek nyilvntja a 2001. szeptember 11-t kveten hozott szvet
sgi lehallgatsi trvnyt, amelynek rtelmben a Nemzetbiztonsgi gynksg (National
Security Agency) a terrorizmus elleni fellps sorn brkinek a telefonbeszlgetst bri
engedly nlkl lehallgathatja. A kormny a dnts ellen a Szvetsgi Fellebbviteli Br
sg eltt fellebbezst nyjtott be. Az j rendelkezsek szerint a lehallgats mr csak bri
engedllyel trtnhet. A br szemlye azonban titokban marad.
Ebben az a gondolat is benne rejlik, hogy egyetlen br sem nlklzi azt a kpess
get, hogy olyan fontos krdsrl, mint egy jogszably hatlyon kvl helyezse, dntsn.
Ennek kvetkezmnye, hogy a tisztsgviselk kztti hivatali kapcsolat hatrozatlan,
52

bizonytalan, a hatskrk kztt tfedsek vannak, ami azonos brsgokon bell is eltr
tlkezsi gyakorlatot eredmnyez. Ezt a klnbz, az tletek indokolsban megjelen
eltr vagy egymssal konkurl vlemnyek is jelzik, melyek pldul az USA igazsg
szolgltatsban a jogalkalmazs mindennapjainak szerves tartozkai, mutatva azt, hogy
az tlkezs egysgessgt, a dnts bizonyossgt biztost rszletes szablyok, irnymutatsok ebben a rendszerben nem, vagy kzel sem olyan kvnatosak, mint mondjuk
a kontinentlis Eurpban.
Ezzel szemben a diszkrecionlis, teht a mrlegelsen alapul dntsijogosultsg nem
egyszeren szksg, hanem erny. Mivel a hierarchikus kontroll lehetsge erteljesen
korltozott, az ezt szolgl, az eljrs minden szakaszt vgigksr, azt konzervl rsbe
lisg, az akta nyilvnvalan veszt fontossgbl. A brsgi dokumentumok standardizlsa, stlusnak egysgestse ebben a rendszerben terhes s szksgtelen formasgnak tnik.
Mindez kihatssal van a rendszerben dolgoz tisztsgviselkkel szembeni szerepelv
rsokra is. Ez a struktra ugyanis a dntsi jogkr birtokostl, jelesl a brtl, azt vrja
el, hogy all-round jogsz legyen, aki az ltalnos kriminlpolitikai krdsfelvetsek
kel kapcsolatos rzkkel is rendelkezik. A brsgi dnts ugyanis inkbb egy szocilis
problma megfelel rendezsnek, vagy az ellenttes rdekek kztti kompromisszumos
megoldsnak sajtossgait hordja magn, ez pedig jval tbb, mint a helyes jogi norma
alkalmazsa egy adott tnyllsra.
Mindez befolysolja a jogalkalmaz szemlyek kivlasztsakor szmba jhet szem
pontokat is. Egy adott magas presztzs jogalkalmazi, bri lls betltsnl a jellttel
szemben kvetelmny, hogy trsadalmilag elismert szemly legyen, aki tbb mint egyszer
jogtechnikus.
Ebben a rendszerben a rendrsg alapvet feladata annak biztostsa, hogy a polgrok
bksen lhessenek egyms mellett. Tevkenysge sorn nem arra trekszik, hogy az el
lenrztt emberi magatartsokat a bntetjogi normkkal sszevetve annak rvnyesl
st, betartst szisztematikusan elsegtse, hanem, hogy azokat a magatartsokat megaka
dlyozza, amelyek a kzrendet srtik. A szakmai specializci csekly mrtk, viszont
a dntshoz igen kiterjedt diszkrecionlis dntsi jogkrrel rendelkezik. Az is tny azon
ban, hogy az utbbi vtizedekben az USA-ban s Angliban a nagyvrosi rendri szerve
ken bell a nvekv bnzs - ezen bell is a szervezett, s kbtszer-bnzs - kvet
keztben felersdtt a professzionalizlds s a hatkonysg nvelsre val trekvs,
amely szksgszeren maga utn vonja az igazsgszolgltatsi szerveken bell a brok
ratikus magatartsi formk felersdst. Ami azonban vltozatlanul tapasztalhat jelen
sg: a szles kr, gyakorlatilag kontroll nlkli diszkrecionlis dntsi jogkr.
Az gysz az USA-ban szervezetileg teljes mrtkben fggetlen, azonban politikailag
elktelezett szemly, akit a bncselekmny ldzsnek elrendelsrl vagy a vdeme
lsrl val dnts sorn gyakorlatilag korltlan s csaknem kontrolllatlan diszkrecionlis
dntsi jogkr illet meg.
Az eskdtszk, az eskdtszki trgyals szerepe kln magyarzatot nem ignyel, annak
megemltst azonban szksgesnek ltjuk, hogy az angolszsz-amerikai brt, klnsen,
ha a kontinentlis eurpai hivatalnok-br szerepfelfogst tartjuk szem eltt, egyrtelmen
a nem brokratikus stlus jellemzi. Ms a brv vls folyamata is. A br a korbban gy
53

vdknt vagy politikusknt tekintlyt szerzett szemlyek kzl kerl ki. Kzvetlenl a szak
mai vizsga (gyvdi vizsga, bar exam) lettele utn senki nem lehet br, amelyben szintn
klnbzik kontinentlis eurpai kollgjtl. Eltr a br trgyalson tanstott magatartsa
is, amelyet az nknt vllalt, a prtatlansg megrzst szolgl passzivits, a dnts sorn
azonban a nagyfok diszkrecionalits, azaz szles kr mrlegelsi jog jellemez. Ma mr per
sze az is ktsgtelen, hogy ebben az nknt vllalt magatartsban vltozsok kvetkeztek be.
[Ennek kezdetei az USA Earl Warren ltal vezetett Legfelsbb Brsgnak a Gideon
vs. Wainwright gyben 1963-ban hozott dntsre nylnak vissza. A bntetett elle
t Gideont Florida llamban garzdasg vtsge miatt tvi szabadsgvesztsre tltk.
A trgyals sorn Gideon krte, hogy a brsg rendeljen ki szmra vdt, mert jogban
jratlan ember. A brsg megtagadta tle ezt a lehetsget, arra hivatkozssal, hogy csak
bntett esetn van joga arra, hogy vd kirendelst krje, gy Gideon maga ltta el sajt
vdelmt, amit laikusknt nem tudott hatkonyan gyakorolni.
A szabadsgveszts vgrehajtsa alatt benyjtott krelme alapjn mondta ki az USA
Legfelsbb Brsga, hogy a vdhz, illetve a jogi tancshoz (right to counsel) val
alkotmnyban biztostott jog fggetlen a bncselekmny slytl. Ez a dnts egyrszt
azt eredmnyezte, hogy a jogseglyszervezetek szma s szerepe fokozatosan megntt,
msrszt a br is adhatott jogi segtsget, tjkoztatst, ezltal kilpett hagyomnyosan
passzv szerepbl.]
Amiben valjban nem lehet ilyen karakterisztikus klnbsget tenni a kt modell
kztt, az a szkebb rtelemben vett bntets-vgrehajts, a szabadsgveszts-bntets
vgrehajtsa. Ennek minsgben, a r vonatkoz szablyokban, a bntets-vgrehaj
tst that filozfiban termszetesen vannak eltrsek, ezek azonban inkbb kthetk
a bntets cljrl vallott felfogsokhoz, mintsem az elbb bemutatott sajtossgokhoz.

2.5. A bnteteljrs trtneti rendszerei Magyarorszgon


A feudalizmus vgi Magyarorszgon a bnteteljrsnak kt f formja alakult ki: az
rsbeli per s a somms szbeli eljrs. Ezeket nem kln kdex, hanem a szoksjog s
az egyes rszleteket rendez trvnyek szablyoztk. Kln eljrsi szablyok szerint
tlkeztek a vrosok. A bnteteljrsok sorn eltr szablyokat alkalmaztak a neme
sekkel s a jobbgyokkal szemben, teht a jogegyenlsg elve nem rvnyeslt. Az els
ilyen jelleg trekvs az 1795. vi bnteteljrsi trvnyjavaslatban jelenik meg, amely
elrta, hogy a letartztatsnak - osztlyklnbsg nlkl - beismer valloms, valszn
s rszletes feljelents esetn, s akkor van helye, ha a bn- s gyanjelekbl alaposan
lehet a tettes kiltre kvetkeztetni.
Ha az rsbeli per a nemesek gyben folyt, k szabadlbon vdekezhettek, velk
szemben tiltott volt a tortra alkalmazsa s az tlet ellen fellebbezhettek. A jobbgyok
az ellenk foly bntetperekben ltalban fogva voltak s a knvallats alkalmazsa is
megengedett volt velk szemben.
A somms szbeli per gyorstott, egyszerbb eljrs volt, de abban vd nem vehetett
rszt. Fellebbezsre csak a hallbntets vagy a slyosabb szabadsgveszts-bntets
54

kiszabsa ellen volt lehetsg. Br 1791-ben a knvallats alkalmazst megtiltottk a job


bgyokkal szemben, titokban gyakran alkalmaztk, klnsen a botozst. A jogegyenlsg
elvt csak az 1848. vi jobbgyfelszabadts teremtette meg.
A magyar feudlis bnteteljrs inkvizcis termszet volt, de a nemesek elleni sza
blyok szmos, a vdelvnek megfelel elemet tartalmaztak. Az eljrs sorn - egszen
1871-ig, a kirlyi gyszsg fellltsrl rendelkez XXXIII. tc.-ig - nem rvnyeslt
- mai szhasznlattal - az eljrsi feladatok megosztsnak az elve. Ennek kvetkezt
ben elfordult, hogy a vizsglat, a vd s a vdelem sszefolyt, mert a tiszti s uradalmi
gyszek a vizsgli s kzvdli teendkn kvl gyvdi teendket is ellthattak.
A bnteteljrs kodifiklsra szmos ksrlet trtnt. Az els nagyobb szabs ksr
letnek az 1790-91-es orszggyls ltal elrendelt tfog kodifikci tekinthet. Az 1795-re
elkszlt tervezetbl azonban soha nem lett trvny. A tervezetben - amely a bntetpert
nyomozsra, vizsglatra s brsgi eljrsra osztja - kvetkezetesen rvnyesl a hivatal
bl val eljrs elve. A bri vizsglat sorn elrja, hogy egyenl mrtkben dertsk fel
mind a terhel, mind a ment krlmnyeket. Semmissg mellett tartzkodni kell a rbe
szlstl, a'kegyelem vagy a bntets elengedsnek grettl, fenyegetstl, verstl, de
mg a durva szavak hasznlattl is. Bizonytsi rendszere a ksbb ismertetsre kerl,
negatve kttt bizonytsi rendszert kveti, a brsgi eljrst pedig rsbeli vdper alapjn
kpzeli el. A vdlott rszre - ha nincs gyvdje - vdl tiszti gyszt kell kirendelni, s
a terhel, valamint ment bizonytkok feltrsig annyi periratot kell vltani, amennyi
szksges. Az utols sz a vdlottat illeti meg.
Ezt kveten az 1827. vi orszggyls rendelte el a bnteteljrs fellvizsglatt.
Az ekkor elkszlt javaslat az rsbeli inkvizitrius eljrst tekinti mrtkadnak. A ma
gnvd lehetsgt teljesen kizrja, s az egsz elvizsglatot a rendri kzegekre bzza,
a feljrst teljes mrtkben rsbeliv teszi, a kzvdlt pedig minden fontos gyben
fellebbezsre ktelezi.
A bnteteljrs reformjnak kvetkez nagyhats javaslata az 1843. vi javaslat,
amely az 1808. vi francia Code dinstruction Criminelle-t tekintette mintnak. A kz
vdli tisztet azonban nem bzta kln gyszi szervezetre, hanem a fennll vrmegyei
szervezetet hasznlta fel. A kzvdli teendk elltst a kirlyi tbla el tartoz gyekben
a koronagyszre, egyb gyekben a tiszti gyszre bzta. A javaslat a vdrendszerre s
a hivatalbl val eljrsra pl, kizrva a magnvdat. Kimondja, hogy bntetkeresetet
csak kzvdl indthat, aki azonban csak a vizsglbr ltal lefolytatott vizsglat utn,
az n. perbefogs (vd al helyezs) szakaszban lphet fel. A perbefogs utn az gysz
benyjtja a vdlevelet (vdiratot) s a bizonytkok lajstromt. Az elnk ezt kveten tzi
ki a trgyalst. A trgyals - amit a javaslat bntetpernek nevez - vdelv, ahol a felek
egyenjogak, a vdelem pedig ktelez. Ha a vdlott nem hatalmaz meg vdt, a tr
vnyszk rendel ki szmra. A trgyals nyilvnos, flbe nem szakthat. A brsg csak
a marasztal tletet kteles indokolni. Az orszgos vlasztmny tbb tagja - lkn Dek
Ferenccel - klnvlemnyt fogalmazott meg az eskdtszk mellett. (Klnvlemny az
eskdtszk mellett. Pest 1843. mrcius 15. In: Dek Ferenc: Vlogatott politikai rsok s
beszdek. Osiris Kiad, Budapest, 2001, 379-406. o.) Eszerint a vd al helyezst a per
befogsi eskdtszkre (vdeskdtszk), mg a trgyalst ftrgyalsi eskdtszkre (tl
55

eskdtszk) kellene bzni. Az eskdtszk mellett mkd szakbrkat a vrmegye 2-3 vre
vlasztan. Az 1843-44. vi javaslat nem emelkedett trvnyerre, de 1848-ban az prilis
29-i sajtgyi rendelet a sajtvtsgi eljrsban eskdtszki eljrst rt el.
nll bnvdi perrendtarts megalkotsra az 1867. vi kiegyezst kveten mg
harminc vig kellett vrni. Ez alatt az id alatt t bnvdi perrendtartasi javaslat szletett
(1872-ben, 1876-ban, 1882-ben, 1886-ban s 1888-ban), majd az utols,1895. vi-tdol
gozva - 1896. december 4-n emelkedett trvnyerre, s az 1896. vi XXXIII. tc.-knt
kerlt a magyar trvnyek kz. A trvny 1900. janur 1-jn lpett hatlyba.
A trvny kodifiklta a vdelv eljrst, a szabad vdelmet, a nyilvnos, szbeli tr
gyalst, a brsg szabad mrlegelsn alapul szabad bizonytsi rendszert. Megterem
tette a vizsglbr intzmnyt, a vdtancsot, az eskdtszket. A trgyals elkszt
szakasznak egyik formja a nyomozs volt, amit a vrosi, llami rendrsg, csendrsg,
kzigazgatsi szervek vgeztek s az llamgysz - jrsbrsgi gyekben a br - ir
nytott. Jelentsebb gyekben vizsglat is folyt, amit szably szerint a vizsglbr - akr
a nyomozs utn is - az gysz indtvnyra rendelt el s vgzett. Hasonl clt kvetett
a vdtancs, amely arrl dnttt, hogy megalapozott-e s trvnyes-e az gyszi vd.
Az eskdtszki eljrsban az tlkezs kt rszre oszlott. Az eskdtszk dnttt a tnyl
lsrl (mi trtnt?) s a bnssgrl (a bncselekmnyt a vdlott kvette-e el s bns-e?).
Dntsk, az n. verdict alapjn hromtag szakbrkbl ll tancs hozta meg az tletet
s szabta ki a bntetst vagy mentette fel a vdlottat. Az eskdtszkek mkdst 1919-ben
felfggesztettk. Ezt kveten mkdsket mr nem jtottk fl.
Az els fok eljrst kvethette a ktfok perorvoslat: a fellebbezs s a semmissgi
panasz. A z utbbival csak a jogszablysrts esetn lehetett lni.

Az 1896. vi XXXIII. te. 1951-ig volt hatlyban. Ekkor lpett hatlyba az 1951. vi
III. tv., az j bntet perrendtarts. Az eljrs a trvny szerint a nyomozssal indult, amit
a rendrsg vgzett. A rendrsg fontosabb hatrozatait az gysz hagyta jv. A brsgi
trgyals jellegzetessgei sok tekintetben megegyeztek a hatlyos szablyozssal. Az els
fok trgyalson a brsg f szably szerint tancsban jrt el, a tancs egy szakbrbl es
kt (npi) lnkbl llt. Ezt a rendszert az 1949. vi XI. trvny vezette be. A trgyalson
a bizonytst a brsg vgezte. A trgyals nyilvnos s szbeli volt. A fellebbezs egy
fokv vlt. A trvny novellja, az 1954. vi V. tv. ktelezv tette az elkszt lst s
kibvtette a msodfok brsg kasszcis jogkrt.
Az 1951. vi III. trvnyt az 1962. vi 8. tvr. vltotta fel. A kdex tulajdonkppen nem
j jogalkotsi produktum. Szvegnek mintegy ktharmada azonos a korbbi trvnyvel,
s a trvny szerkezete sem vltozott meg. A mdostsok az eljrs nyomozsi szakaszat
s az elkszt lst, valamint a fellebbezsi rendszert rintettk. A kdex novellja, az
1966 vi 16. tvr. az eljrs egyszerstst s gyorstst tzte ki clul, ennek rdekben j
eljrsi formkat vezetett be. Az 1971. vi 28. tvr., amely ismt bevezette a bncselekm
nyek sly szerinti osztlyozst, szksgess tette a bnteteljrs ismtelt fellvizsglatt.
Ezt vgezte el az 1973. vi I. tv., amely harminc vig volt hatlyban. Ez utbbi trvnyt
vltotta fel az j Be., az 1998. vi XIX. tv.

56

2.6. Uj tendencik a bnteteljrsban


Az eurpai bnteteljrsok utbbi kt vtized sorn bekvetkezett fejldsnek kt vonu
latt klnbztethetjk meg. Az egyik a nemzeti bnteteljrsokhoz, a msik az Eurpa
Tancshoz s az Eurpai Emberi Jogi Brsg gyakorlathoz, illetve az Eurpai Unihoz,
egy eurpai bnteteljrs formldshoz kthet.
Ami az elst illeti, az utbbi vtizedekben bekvetkezett vltozsokban hrom f ten
dencia figyelhet meg. Az egyik a humanizci, az emberi jogok fokozott figyelembe
vtele, a msik egy represszv vonulat, a harmadik tendencia a konszenzulis elemek meg
jelense s ersdse.
A nyomozs sorn a humanizlds s az emberi jogok rvnyeslsnek a jele a vdi
jogok gyarapodsa, az eljrs korai szakaszba trtn bekapcsolds engedlyezse,
amely a nyomozs sorn a jelenlti s az indtvnytteli jog kiterjedtebb gyakorlst, az
iratok megismershez val jog bvlst eredmnyezi. Az eljrs humanizldsnak
msik jele a srtett nagyobb mrv kzremkdst lehetv tv szablyok gyarapodsa.
Ez a nyomozs inkvizitrius, zrt jellegnek gyenglst is jelenti, amit elsegtenek az
Eurpai Emberi Jogi Brsgnak a tagllamok bri gyakorlatt befolysol dntsei is.
A msik oldalrl azonban a nyomoz hatsgok - klnsen a 2001. szeptember 11-i
New York-i terrortmadst kveten - egyre tbb lehetsget kapnak a klnbz kln
leges nyomozsi eszkzk alkalmazsra (telefonlehallgats, ellenrztt szllts, fedett
nyomoz bevetse, proaktv nyomozs stb.). Mint emltettk, ezeket az eszkzket egyre
szlesebb bncselekmnyi kr feldertsnl alkalmazzk. Ezek kzl egyesek - mint
a telefonlehallgats - bri engedlyhez ktttek, msok - mint pldul fedvllalkoz
sok ltestse - nem llnak bri kontroll alatt. Ezen eszkzk hasznlata sorn azonban
nem csupn a bnzkre, hanem harmadik szemlyekre vonatkoz adatok is a nyomoz
hatsgok birtokba kerlhetnek, ami komoly problmkat vet fel az adatok kezelsvel,
az adatok ksbbi felhasznlsval s a magnlet vdelmhez val joggal kapcsolatban.
A klnleges nyomozsi eszkzk mellett a kls kontroll lehetsgnek - az sszer
indokok elismerse melletti - cskkenst jelentik a klnbz tanvdelmi eszkzk,
a koronatan intzmnynek alkalmazsa vagy a terhelttel kttt nyomozsi alku, amely
a nyomozs vele szemben trtn jogkvetkezmnyek nlkli befejezst vagy a bntets
jelents enyhtst is lehetv teszi, amelyet nem csak az olasz bnbn maffizkkal
(pentiti) kapcsolatos eljrsokban lehet ma mr megfigyelni. Ezek a jogintzmnyek ma
mr a magyar bnteteljrsban is megtallhatk.
A kzrend s kzbiztonsg erstse rdekben az utbbi vtizedben az USA-ban jelent
meg egy j kriminlpolitikai irnyzat, amit az eurpai kriminlpolitikk is felvettek eszkz
trukba: ez a zr tolerancia, s a broken windows doktrna, ami azt jelenti, hogy a rend
ri szervek az utck, kzterek biztonsgoss ttele s a kisebb sly bncselekmnyektl
trtn megtiszttsa rdekben mg a legaprbb jogsrtsek ellen is fellpnek, s azonnal
szankcionljk azokat. Plda erre a New Yorkban az 1990-es vekben bevezetett Compstat
rendszer, amely a bnzsi fldrajz s a szmtgpes technika eszkzeinek felhasznls
val, a proaktv rendrsgi fellps eszkzeivel azt rte el, hogy a vros bnzse az utbbi
kt vtizedben folyamatosan cskken, egyes bncselekmnyi kategrikban (emberls,
57

rabls, gpkocsilops) az 1990-es szinthez kpest annak 70-80%-ra cskkent. Az gyszi


szakaszban Eurpa-szerte tapasztalhat a diszkrci nvekedse, amely a bncselekm
nyek slya s a kzrdeket rt srelem nagysga kztti viszony mrlegelstl fggen
teszi lehetv a dntst a vdemels s annak elmaradsa kztt. Ehhez kapcsoldik
a klnbz, elssorban a fiatalkorak ltal elkvetett bncselekmnyek szankcionlst
szolgl elterelsi, vagy diverzis eljrsok szaporodsa, amelyek eredmnyeknt a bncselekmny elkvetse miatt bntetjogon kvli eszkzk (reszocializcis programok,
medici, krjvttel) alkalmazsval lltjk helyre a megsrtett jogrendet. Mint ltni
fogjuk, a magyar Be. is kveti ezeket a tendencikat.
A brsgi eljrsok sorn a brsgi gyteher nvekedse miatt - az angolszsz plda
nyomn - a kontinentlis Eurpban is egyre nagyobb teret hdtanak a konszenzulis ele
mek (pldul a vdalku, a rvidtett eljrsok), amelyek segtsgvel a brsgok a vdlotti
beismers fejben lehetv vltrvidebb eljrst a bntetjogi szankci jelents enyht
svel honorljk. Vltozsok kvetkeztek be az rtatlansg vlelmnek megtlsben is.
Ez az elv magban foglalja, hogy a hatsgok ktelesek a terhelt bnssgt bizonytani,
a terhelt pedig nem ktelezhet sajt rtatlansgnak bizonytsra. Ezzel szemben kezd te
ret hdtani - szintn a szervezett bnzsre s a nehezen bizonythat bncselekmnyekre
hivatkozssal - a bizonytsi teher megfordtsnak gondolata. A francia s az angol jog
ban a jogellenesen, korrupcival, szervezett bnzsben val rszvtellel szerzett vagyon
bns eredett vlelmezik, gy a meggyanstott szemlynek kell bizonytania a szerzs
jogszersgt. Franciaorszgban a jogos vdelem s a kros elmellapot fennllsnak
bizonytsa a vdlottat s vdjt terheli, br ebben a tekintetben a szablyozs vltozban
van. Angliban s Walesben a Home Office (a belgyi s igazsggyi funkcikat ellt
minisztrium) 2000-ben vitra bocstott egy javaslatot, amely az erszakos kzslses
gyekben az rtatlansg bizonytst a terheltre hrtan. A bnssg vlelme rvnyesl
Belgiumban minden olyan gyben, amelyekben a vizsglatot kveten, a brsg eltt
vdemelsre kerl sor. Ezt a vizsglbr munkjval szembeni abszolt bizalommal
magyarzzk. Az 1978. vi IV. tv. - a Btk. - a vagyonelkobzs intzkedsrl rendelkez
77/B. (4) bekezdse alapjn Magyarorszgon is a terheltnek kell bizonytania, hogy a va
gyonelkobzs al es vagyont nem a bnszervezetben val rszvtel ideje alatt szerezte.
Ezzel prhuzamosan elmozduls tapasztalhat a bntetskiszabsi gyakorlatban.
Az 1990-es vek elejn Eurpa nyugati feln a bntetskiszabsi gyakorlatban a szabadsgveszts-bntets vitathatatlanul ultima ratio, a vgs eszkz volt a bntetjogi
jogkvetkezmnyek kztt, annak ellenre, hogy a trvnyi bntetsi ttelek szigorodsa
mindentt megfigyelhet volt. Az vtized msodik felben, taln szintn az USA-beli
vltozsok - a tbbszrs bnelkvetkkel szembeni fokozd szigor - hatsra, mg
a liberlis bntetskiszabsi gyakorlatrl ismer Hollandiban is szigorods kvetkezett
be. Ha nem is jelentsen, de megntt a rvid tartam szabadsgvesztsek arnya. Az utbbi
vekben, a kzpmrtk bntets 1998. vi bevezetst kveten ez jellemezte a magyar
bntetskiszabsi gyakorlatot is, azzal a klnbsggel, hogy ez a vltozs itt nem csupn
a rvid tartam szabadsgvesztseket rintette. Ezt igazolja a brtnnpessg hirtelen
megnvekedse, a bntets-vgrehajtsi intzetek tlzsfoltsga. [A kzpmrtk bn
tetsre vonatkoz szablyokat az 1998. vi LXXXVII. tv. 18. -a vezette be s a 2003. vi
58

II. tv. 2003. mrcius 1-jei hatllyal hatlyon kvl helyezte, majd a 2010. vi LVI. tv. 2010.
jlius 13-i hatllyal ismt bevezette.]
Az utbbi vtizedek gazdasgi s politikai vltozsai, az EU ltrejtte, a bels hatrok
megsznse kvetkeztben knnyebb vl hatrokat tvel bnzs tlhaladta a nemzeti
bntetjogok kereteit. A gazdasgi integrci mellett megjelent a bnzs integrcija,
a bnldzs s a bntetjogi felelssgre vons integrcija azonban csak lassan form
ldik. Ennek mg az sem mond ellent, hogy az utbbi vekben a klnbz nemzetkzi
szervezetek egyre nagyobb szmban alkotnak bntetjogi trgy normkat. Ezek szma
az utbbi vtizedben exponencilisan n, ami arra utal, hogy a bntetjog is lassan t
alakul. Ennek a lasssgnak az egyik indoka, hogy a szuverenits rtelmnek vltozsai,
az egyes llamok szuverenitsnak fokozatos zsugorodsa ellenre mg mindig l az
a XIX. szzad vgn kialakult felfogs, hogy az llam a leglis erszak monopliumnak,
mint a szuverenits rsznek kizrlagos gyakorlja. Teht, ha errl lemond, szuvereni
tsnak mg megmaradt rszrl is lemond. A msik indok a jogi hagyomnyokhoz val
ragaszkodsban, az ezek ltal kzvettett rtkekben keresend, amelyek mg akkor is,
ha kzs trl fakadnak, eltr megoldsokat eredmnyeztek, amelyekhez ragaszkodni
kell. Ez a ragaszkods azonban napjainkban mr nem felttlen. A klnbz nemzetkzi
szervezetek gazdasgi s politikai slya, rdekrvnyestsi kpessge a nemzeti jogalkots
folyamatra is komoly hatssal van. Ez azt jelenti, hogy az elzrkzs makacssgn az
egyttmkds szksgessge s knyszere kerekedik fell.
Az utbbi tven vben az Eurpa Tancs (ET) szerepe meghatroz volt. Az ET eurpai
kriminlpolitikrl szl ajnlsa rgzti, hogy a bnzsre adott minden vlasznak meg
kell felelnie a jogllami demokratikus kvetelmnyeknek s az emberi jogi garanciknak.
Brmennyire is slyos bnzsi szempontbl a trsadalom helyzete, megengedhetetlenek
az olyan intzkedsek, amelyek nincsenek tekintettel a demokratikus rtkekre, a jog
uralmra s az emberi jogokra (Recommendation No. 96/8 on Crime Policy in Europe in
a Time of Change).
Az emberi jogok vdelme mellett az Eurpa Tancs szmos ajnlst s nemzetkzi
egyezmnyt dolgozott ki, amelyek a bntetjog egyes aspektusaival foglalkoznak. Ajnls
szletett pldul a szabadsgveszts-bntets alkalmazsval, a kzssgi bnmegel
zssel, a fiatalkorak s fiatal felntt bnelkvetk felelssgre vonsval s szankcion
lsval, a csaldon belli erszakkal, az emberkereskedelemmel, a gyermekek szexulis
kizskmnyolsval, az ldozatsegtssel, a gylletbeszddel kapcsolatban. Emellett az
Eurpa Tancs keretben az 1950-es vektl kezdden szmos egyezmnyt fogadtak el
a nemzetkzi bngyi egyttmkdsrl, a bntets-vgrehajtsrl vagy a bnteteljrs
egyszerstsrl s gyorstsrl, illetve a tanvdelemrl.
Az Eurpai Uni az 1990-es vekben kapcsoldott be ebbe a folyamatba. A Maastrichti
Szerzds ltal ltrehozott Eurpai Uni egszen 2009. december 1-jig - a 2007. decem
ber 13-n alrt Lisszaboni Szerzds hatlybalpsig - hrom pillren nyugodott. (Az
I. pillr az Eurpai Kzssgek pillre, a II. pillr a Klgyi s Biztonsgpolitikai pillr,
a III. pillr a Belgyi s Igazsggyi, ksbb a Szabadsg, Biztonsg s Jog pillre.) Ezek
kzl az I. s III. pillren kezdtek el formldni az EU bntetjogi trekvsei.

59

A bntetjogi vdelem krdse az I. pillr terletn kizrlag az EU pnzgyi rdeke


inek vdelmhez kapcsoldott. Abban nem volt vita, hogy a pnzgyi rdekek vdelme,
a hatalmas mrtk illeglis pnzkiramls elleni fellps szksgessge olyan nll jogi
trgy, amely nll bntetjogi vdelmet kvn. A bntetjogi vdelem mikntje azonban
az utbbi kt vtized heves vitinak trgya volt. Ennek kereszttzben az EU pnzgyi
rdekei bntetjogi vdelmnek egyik lehetsges kulcsfigurja, az eurpai gysz llt,
akinek feladatul szntk az EU csalsok elleni fellpst.
AIII. pillr kpezte a hatrokat tlp, tbb unis tagorszgot rint slyos bncselek
mnyek (illeglis fegyver- s kbtszer-kereskedelem, embercsempszet stb.) elleni kzs
fellps terlett, az eurpai unis bntetjog forrst. Az 1990-es vek msodik feltl
a III. pillren egy dinamikus jogi s intzmnyi fejlds indult el. Ennek eredmnyeknt
jtt ltre az Europol, az Eurojust, az Eurpai Igazsgszolgltatsi Hlzat, teremtdtek
meg a tagorszgok kztti kzvetlen bngyi egyttmkds felttelei. (2000. mjus
29-i az EU tagorszgok kztti bngyi egyttmkdsrl szl, konvenci, 2002. vi EU
kerethatrozat az eurpai elfogatparancsrl stb.)
Egyebek mellett ezt a dinamikus fejldst zrta le 2008-ban a Lisszaboni Szerzds
(az Eurpai Unirl szl Szerzds, s az Eurpai Uni Mkdsrl szl Szerzds EUMSZ), amely megszntette a pillres rendszert, egysges keretbe foglalta az Eurpai
Uni mkdst. A bngyi egyttmkdsben ltalnos elvv emelte a bntetgyekben
hozott hatrozatok klcsns elismersnek elvt [EUMSZ 82. cikk (1) bek.], meghat
rozta azokat a bncselekmnyeket, amelyekre vonatkozan az EU a tagllamok jogal
kotsval kapcsolatban szablyozsi minimumokat llapthat meg (EUMSZ 83. cikk).
Ezen tlmenen megteremtette az eurpai gysz ltrehozsnak jogi kereteit, amikor
kimondta, hogy a Eurojust-bl az EU pnzgyi rdekeit srt [valamint az eurpai gysz
hatskrnek kiterjesztse esetn ms slyos, az EUMSZ ltal a 83. cikk (1) bekezdsben
meghatrozott] bncselekmnyek elleni fellpsre eurpai gysz hozhat ltre (EUMSZ
86. cikk.) Ezekkel a rendelkezsekkel a kzeljvben a gyakorlatban is megvalsulhat az
eurpai igazsgszolgltatsi trsg.
A Lisszaboni Szerzds nem csupn egy csaknem hsz ves fejldsi folyamat lezrsa,
hanem egy j dinamikus folyamat kezdete is, melyben a tagllamok bngyi egyttm
kdse egy j minsgi szinten folyik tovbb.

A 2. fejezethez kapcsold krdsek

1. Jellemezze az akkuzatrius bnteteljrsi rendszert?


2. Melyek voltak a mai eskdtszki rendszer kialakulsnak szakaszai?
3. Ismertesse az inkvizitrius bnteteljrsi rendszer sajtossgait!
4. A kt eljrsi rendszer elemei miknt hatrozzk meg a vegyes eljrsi rendszert?
5. Mi a klnbsg a vizsglbr s a nyomozsi br kztt?
6. A vizsglbr mkdsnek sszerstsre milyen intzkedsek trtntek Franciaor
szgban?
7. Melyek a hierarchikus s a koordinatv eljrsi rendszer sajtossgai?
8. Vzolja a magyar bnteteljrs fejldst!
9. Milyen tendencik jellemzik az utbbi hsz v bnteteljrsnk fejldst Eurpban?

3. Alkotmnyossg s bnteteljrs

3.1. Az alkotmnyossg fogalmi elemei


Az alkotmnyossg (jogllamisg) fogalma nmet fldn szletett az 1840-es vek tjn,
s a II. vilghbor utni idszakig lnyegben ezen a nyelvterleten vlt ltalnosan
ismertt. Az alkotmnyjogi eszme, melyet Nmetorszgban a jogllamisg kategrija
a XIX. szzad els felben kifejezni kvnt, Angliban Locke munkssga nyomn a tr
vnyek uralmnak (rule of law) elvben, az USA alkotmnyban a tisztessges eljrs
elvben (due process of law) fogalmazdott meg, a francia forradalom alatt pedig az
alkotmnyossg elnevezst kapta.
Eurpban a jogirodalom a jogllam eszmjt meghatrozott jogelvekhez kti. Ezeket
a jogelveket Kgi nyomn a nmet szakirodalom az albbiakban adja meg: az llamhata
lomjogi legitimcija, az egyn alapjogai, az egyni elbrls elve, a hatalmi gak elv
lasztsa, a hatalom trvnyeknek megfelel gyakorlsa, kvalifiklt jogvdelem. (Detlef
Krauss: Rechtsstaat und Strafprozess im Vergleich. in: Festgabe zum schweizerischen
Juristentag 1985. Verlag Helbing und Lichtenbahn, Basel, 1985. 173. o.)
Rszben azonos vagy hasonl jogelvekben jelli meg a jogllam eszmjnek tartalmt
az NSZK alaptrvnyt rtelmez Giese s Schunk: A jogllam lnyeges elemei az
alaptrvny rtelmben a kvetkezk: az llamhatalom korltozsa az alapjogok ltal,
a fggetlen brsgok akadlymentes ignybevtelhez vezet jogi t, a hatalommegoszts,
a trvnyhez kttt llamhatalom. (Giese/Schunk: Grundgesetz f r die Bundesrepublik
Deutschland (kommentr) Frankfurt am Main, 1965. 76. o.)
Ezek ajogelvek trsadalmi rtkk vltak. Ott, ahol ezek az eszmk uraljk a jogot,
a jogrendszerben val megjelentsk az llamlet fo clja. Ott, ahol ezek az eszmk k
pezik a jogrend alapjt, a hangsly mind teljesebb rvnyeslsk biztostsn van. Minl
jobban hatjk t a jogrendszert, minl szlesebben gyazdnak a pozitv szablyokba,
annl inkbb szolglnak kiknyszerthet eszkzl.
Az alkotmnyossg (jogllam) nem ncl, mely a trsadalom rdekeivel szemben is
megteremthet. A trsadalom s az llam viszonyban az alkotmnyossg (jogllam)
a trsadalom vdelmnek, az llamhatalom megregulzsnak jogi eszkze, s mint ilyen,
a trsadalom ignyeinek kifejezdse. Amita az alkotmnyossg (jogllamisg) vlt az
llamisg jogi fundamentumv, magban hordoz olyan elemeket, amelyek az igazsg
szolgltatssal szemben lltanak fel kvetelmnyeket. Az alkotmnyossg (jogllamisg)
trtnete azt mutatja, hogy kezdettl fogva sszekapcsoldtak a bntetjog anyagi s
eljrsjogi krdsei. Az anyagi jog alkalmazst szoros eljrsi szablyokhoz ktttk,
minthogy az llami bntethatalom els lpsei rendre eljrsi (jogi) jellegek. Nem v
61

letlen, hogy az egyn szabadsgt biztost szablyok tlnyom tbbsge a bnteteljrs


normi kztt tallhat.
Az angol Habeas Corpus Act (1679) s a kontinentlis orszgok rendszerint hasonl
intzmnyei eljrsi garancikkal vdik az egyn szabadsgt. m ppen a vdelem trgya
vilgt r arra, hogy a bnteteljrs szablyai alkotmnyos jelentsgek. A bnteteljrs
menete alkotmnyos krds, mivel lnyegbl fakadan az egyn alkotmnyos jogait rinti.
Az egyn s a bnteteljrs viszonyban jelentkez alkotmnyjogi problma kezel
snl napjainkra kitapinthatan az egyni jogok vdelmnek eltrbe lltsa a tendencia.
A bnteteljrs terletn az alkotmnyossgnak az a felfogsa kezd teret hdtani, mely
szerint a jogrendszerben elismert s garantlt egyni jogok nem rendelhetk al magasabb
rdekekre hivatkozssal ms alkotmnyos rdekeknek. Msknt szlva: az llami bntetigny rvnyestse nem jrhat az egyn alkotmnyos jogainak srelmvel, hiszen ha nem
gy trtnik, akkor a megsrtett jogrend vdelmre hivatkoz llam az egyn jogainak
srelmn keresztl a jogrendet srti meg.
Ha a jog olyan eszkzket ad a bnldz hatsgok kezbe, olyan eljrsi szablyokat
teremt, amelyek veszlyeztetik vagy srtik az egyni jogokat, akkor az eljrs jogszer
maradhat ugyan, m az alkotmnyossg csorbt szenved.
A jogszersg s az alkotmnyossg kettvlasztsa nmi magyarzatot ignyel. Az
alkotmnyossg tbb mint az alkotmny norminak az sszessge. Egyrszt szksg
van egy tarts trsadalmi politikai konszenzusra, megegyezsre, amelyben az alkotmny
a trsadalom elfogadottsgval s a politikai kzssg kvetsi kszsgvel tallkozik. Ha
ez hinyzik az alkotmny normi elvesztik erejket. Msrszt az alkotmnyossg - a XX.
szzad msodik felben kialakult rtelmezs szerint - a konszenzuson tl abban tbb az
alkotmny norminl, hogy az egyedi normk mgtt klns rvnyessg jogelveket, s
e jogelvek mgtt pedig ltalnos filozfiai, gazdasgi, morlis, politikai elveket tallunk.
A jogszersg ehhez kpest a specifikus elvrsok gyjtfogalma, amely a jogelvek
hez kpest specifiklt elvrsokat fejez ki, amelyek adott trsadalmi politikai, gazdasgi
helyzethez mrten fogalmazzk meg a megkvnt, megengedett vagy tiltott mrtket, s
ezekhez az elvrsokhoz rendelnek pozitv vagy negatv szankcikat.
A jogszersg s az alkotmnyossg akkor esik egybe, ha az egyedi normk s az ltaluk
kzvettett tartalmak megfelelnek a joggi s az alkotmnyos jogelvek (pldul jogegyenl
sg, jogbiztonsg, ne bis in idem, rtatlansg vlelme) ltal tmasztott kvetelmnyeknek is.
Ahogy Szigeti s Takcs fogalmaz: A jog ugyanis nem normk esetleges halmaza,
hanem bels rendezettsggel br objektivci. Attl rend, hogy gazati, jogdogmatikai
tagoltsga van, hogy a jogforrs-hierarchia formlis rendezettsgn keresztl visszavezet
het az alkotmnyos alapnormkra. [Szigeti Pter-Takcs Pter (1998) A jogllamisg
jogelmlete. Napvilg Kiad, Budapest 168. o.]
Az alkotmnyossggal kapcsolatban a nemzetkzi szakirodalomban s gyakorlatban
hossz idn keresztl hinyzott az egysg abban a tekintetben, hogy milyen kritriumok
alapjn tekinthet egy llam jogllamnak/alkotmnyos llamnak. A hossz vitk eredm
nyeknt a Velencei Bizottsg keretei kztt 2011-ben szletett egy olyan szempontrend
szer, amely a klnbz llspontok kztti konszenzus jegyben a jogllamisg meg
tlsre vonatkozan a gyakorlatban is alkalmazhat elveket fogalmazott meg. (Report
62

on the Rule ofLaw, Asopted by the Venice Commission at its 86'hplenary session. Venic,
25-26 March 201, CDL-AD(2011)003rev) A Jelents a kvetkezket tekinti a jogllamisg
meghatroz tnyezinek:
- a trvnyessget, amely magba foglalja az tlthat, vilgos s demokratikus eljrs
keretben hozott jogszablyok megltt,
- a jogszablyok megkerlhetetlensgt s egyrtelmsgt,
- az nknyes jogalkalmazs tilalmt,
- a fggetlen s prtatlan brsgokon keresztl az igazsgszolgltatshoz trtn hoz
zfrst,
- az emberi jogok tiszteletben tartst,
- a diszkriminci tilalmt s a jogegyenlsget.
A trvnyessg elve vagy a jog szupremcija alatt a jelents azt rti, hogy az egynek
s a hatsgok, a kzszfra s a magnszfra tevkenysge sorn a jogszablyok betartsa
legyen az elsdleges szempont. A kzhatalom kpviseli csak jogszablyok felhatalmazsa
s rendelkezsei alapjn gyakorolhassk a rjuk ruhzott hatalmat. A legalits elve mag
ban foglalja a bntetjogban ismert nullum crimen s nulla poena sine lege elvet is. A jog
szer magatarts csak a jog ltal teremtett keretek s lehetsgek kztt knyszerthet ki.
A jogszablyok megkerlhetetlensge s egyrtelmsge az igazsgszolgltatsba s
a jogllamisgba vetett bizalom szempontjbl kiemelkeden fontos. A megkerlhetetlensg biztostsa rdekben az llamoknak a jogszablyokat knnyen hozzfrhetv
kell tennik. Az egyrtelmsg pedig magban rejti azt a kvetelmnyt, hogy a jogsza
blyoknak, amennyiben ez lehetsges, vilgosan s elre lthatan tartalmazniuk kell
az alkalmazsuk rendjt s ennek a kvetkezmnyeit. Ez persze nem jelenti azt rja
a Jelents -, hogy ki kell zrni a dntshoz diszkrecionlis dntsi lehetsgt. Amenynyiben azonban ezt biztostjk, egy olyan eljrs keretben kell megtenni, amely kizrja
a visszals lehetsgt.
A jogszablyok egyrtelmsge egyben azok vilgos s pontos megfogalmazst is
jelenti. Ez teszi ugyanis elre lthatv az adott helyzet s annak jogi vonatkozsai k
ztti kapcsolatot. Ebbe a krbe tartozik a visszahat hatly tilalma is, amely klnsen
a bntetjogi szablyozs szempontjbl kiemelked, de ms jogterlet is jelents, hiszen
mindenkinek - nem csupn a terheltnek - biztostani kell azt a lehetsget, hogy magatar
tsnak - jog ltal szablyozott - lehetsges kvetkezmnyeit megismerje. A visszahat
hatly tilalma pedig srti a jogszablyok egyrtelmsgnek kvetelmnyt. Ugyanilyen
jelentsge van a rs iudicata (tlt dolog) elvnek is. Mindezek egyben a legalits gya
korlati alkalmazsnak garancijt jelentik.
Az nknyesjogalkalmazs tilalma a szlssges, irracionlis, vagy nknyes dntsek,
a diszkrecionlis dnts szlssges eseteinek tilalmt jelenti, amely a jogllamisggal
sszeegyeztethetetlen.
Afggetlen s prtatlan brsgokon keresztl az igazsgszolgltatshoz trtn hoz
zfrs azt jelenti, hogy brki, aki srelmezi, rdekeivel ellenttesnek tli a kormnyzati
szervek ltal hozott hatrozatokat, megtmadhatja a brsgok eltt. Ennek a jognak a kor
ltozsa vagy megvonsa ellenttes a jogllamisggal. Az igazsgszolgltats szerepe egy
olyan llamban, amely jogllamnak tekinti magt, kiemelkeden fontos, hisz a jog ltal
63

vezrelt llamok alapvet rtkeinek vdelmt hivatott biztostani. A brsgok fggetlen


sge s prtatlansga azt jelenti, hogy az igazsgszolgltats mentes a kls befolystl,
kls nyoms gyakorlstl, illetve a vgrehajt hatalom a mkdsbe nem avatkozhat
bele, a bri munka nem lehet politikai befolys vagy manipulci trgya. Ez a hatalom
megosztsnak demokratikus elvbl kvetkezik.
A brsgok viszont ktelesek az elttk foly eljrsban az gyet nyilvnosan, a tisztes
sges eljrs keretei kztt, sszer hatridn bell elbrlni. A bri tevkenysget pedig
egy olyan szervezett, fggetlen jogi hivatsnak kell elismerni, amelynek vgzsre a bri
testlet tagjait a jog hatalmazza fel, akik ktelessgknek rzik, s de facto kpesek is
a jogalkalmazssal egytt jr feladatok elltsra.
A brsgok mellett szksg van egy olyan gynksgre, szervezetre, gyszre, amely
a vgrehajt hatalomtl bizonyos fggetlensget lvez s feladata, hogy olyan jogsrtsek
esetn, amelyeknl a fellps nem a jogsrts ldozatnak a feladata, a brsg eltt fellpjen.
Vgezetl a jogers bri dntseket maradktalanul vgre kell hajtani, s kivteles
esetektl eltekintve nem vizsglhatk fell.
Az emberijogok tiszteletben tartsa alatt az emberi jogokrl szl nemzetkzi egyez
mnyekben - gy az Eurpai Emberi Jogi Egyezmnyben - tallhat jogok tiszteletben
tartsa rtend. Ezek szmos esetben tfedsben vannak a jogllamisg ltal tmasztott
kvetelmnyekkel. Ilyenek egyebek mellett:
(1) az igazsgszolgltatshoz trtn hozzfrs joga,
(2) a trvnyes brhoz val jog,
(3) a meghallgatshoz val jog,
(4) a ne bis in idem elve,
(5) a htrnyos jogkvetkezmnyek visszahat hatlynak tilalma,
(6) a krtalantshoz val jog,
(7) az rtatlansg vlelme,
(8) a tisztessges trgyalshoz val jog,
(9) a knzs s ms embertelen vagy megalz bntetsek vagy bnsmdok tilalma.
Ezeknek a jogoknak a jelents rsze megtallhat az Eurpai Emberi Jogi Egyezmny
6. cikkben is.
A diszkriminci tilalma azt jelenti, hogy a jog tartzkodik az olyan rendelkezsektl,
amelyek faj, brszn, nem, nyelv, valls, politikai nzet, nemzet, nemzetisg, trsadalmi ho
vatartozs, vagyon, szlets vagy ms helyzet alapjn brkit is megklnbztet. A trvny
eltti egyenlsg az egynek, csoportok, kzssgek szmra biztostja, hogy ugyanazt
a jogot alkalmazzk velk szemben. A jog senki szmra nem teremt privilgiumokat.

3.2, Alkotmnyos elvek a bnteteljrsban


Az alkotmny elssorban az emberi s llampolgri alapjogok szablyozsa kapcsn teremt
rintkezsi pontokat a bnteteljrssal. Ezek azonban szksgszeren hzagosak, hiszen
egyetlen alkotmny sem tltheti be, nem veheti t a bnteteljrs szerept, legfeljebb
annak nyomvonalait jellheti ki. Ennek mentn kell kipteni a bnteteljrsban azokat
64

,
I
i

!
!
I

a garancikat, melyek nem csupn jogszerv, hanem alkotmnyoss is teszik azt. A to


vbbiakban - elfogadva azt az elterjedt vlemnyt, hogy a bnteteljrsi jog alkalmazott
alkotmnyjog (Kagi) - megksreljk bemutatni, hogy az alkotmnyossg kritriumai
mikppen teljesedhetnek ki a bnteteljrs elveiben, melyek ezek s mikor tekinthet
a-bnteteljrs alkotmnyosnak. Elrebocstjuk azonban, hogy a bemutatsra, elemzsre
kerl elvek nem kpeznek taxcit, lezrt rendszert, melybl elvve, vagy hozztve
^bnteteljrs alul- vagy tlbiztostott vlik. E jogg rendszernek, paradigminak
vltozsai szksgszeren maguk utn vonhatjk ezek vltozsait is anlkl, hogy a bn
teteljrs garanciarendszere csorbulna.
Mint ez a kvetkezkben lthat, az alkotmnyos bnteteljrs elvei'alapveten a b
rsgi eljrshoz s nem a bnteteljrs korbbi szakaszaihoz ktdnek. (Termszetesen
yannak olyan elvek, mint pldul az rtatlansg vlelme, nvdra ktelezs tilalma, jogorvoslati jog, amelyek a nyomozs, illetve az gyszi szakaszok meghatroz elemei is.)
Eimek oka, hogy a bnteteljrs alapvet clja az igazsgszolgltats, vagyis bntetjogi
felelssgrl trtn dnts. A bnssg s az rtatlansg krdsben azonban minden alkotmnyos elveket vall orszgban csak a brsg dnthet, az eljrs minden szakasza azt
a clt szolglja, hogy a brsg ezt a dntst megalapozottan hozhassa meg. Ennek kvetkeztben a brsgi eljrs esetn - anlkl, hogy a korbbi eljrsi szakaszok fontossgt
kisebbtennk - kiemelked fontossg, hogy azt szigor garancilis szablyok vezzk.

[ 3.2.1. Az igazsgszolgltats s a bntets llami monopliuma

Ez a monoplium tbbrt feladatot r az llamra. Az els, hogy mind szemlyi, mind


szakmai tekintetben kialaktsa az igazsgszolgltats szervezett, garantlja anyagi ell
tottsgt, ezzel biztostva a bntetgyek minl gyorsabb befejezst. A bnteteljrs
al vont szemly ugyanis nem szenvedhet htrnyt az gy elbrlshoz, a munkateher
cskkentshez szksges eszkzk hinya miatt. Ezt az elvet vallja az Eurpai Emberi
Jogi Konvenci (EEJK), amelynek 6. cikke kimondja: Mindenkinek joga van arra, hogy
gyt sszer hatridn bell trgyaljk. Ennek a kvetelmnynek a kimondsra annak
i ellenre szksg van, hogy tudjuk, ezen a tren jelenleg Eurpa egyetlen llama sem kpes
[ az optimlis felttelek megteremtsre. A kiknyszerthetsg ugyanis sztnz erknt
! hathat mg akkor is, ha a bntetperek sszer idtartamval kapcsolatosan az Eurpai
} Emberi Jogi Brsgnak szlssgesnek tn nzetei is ismeretesek.
> . A magyar jogszablyok hossz idn keresztl nem biztostottak lehetsget arra, hogy
a bnteteljrs - pontosabban a trgyalsok - elhzdsa miatt a felek kifogst emeljenek
[ s kiknyszertsk az sszer hatridn bell elmaradt dntst. Ezt a hinyt ptolta a 2006.
vi XIX. szm, 2006. prilis 1-jn hatlyba lpett trvny, amely egyebek mellett a Be.
! szablyait is kiegsztve (262/A.-262/B. ) lehetsget adott a vdlottnak, a vdnek,
a srtettnek s a magnflnek arra, hogy kifogst emeljenek az eljrs elhzdsa ellen
abban az esetben, ha
a)
a trvny a brsg rszre az eljrsi cselekmny elvgzsre vagy valamely hat
rozat meghozatalra hatridt llaptott meg, azonban az eredmnytelenl eltelt,
65

b) a brsg, az gysz, az eljrsban rszt vev szemely, a megkeresett szerv vagy


szemly, a tan vagy szakrt rszre az eljrsi cselekmny elvegzesere bataridot tuzo t
ki, amely eredmnytelenl eltelt s a brsg a mulasztval szemben nem alkalmazott
a trvny ltal lehetv tett intzkedseket.
,
A kifogs nem terjeszthet el bizonytsi cselekmny elrendelese, valamint olyan
hatrozat ellen, amellyel szemben kln jogorvoslatnak van helye.
;
.
Az igazsgszolgltats llami monopliuma magban foglalja a legalitas elvet, arn
szerint az llam ktelezettsget vllal minden bncselekmny uJd zsrf A leg* *
az alkotmnyossg velejrja. A legalits deklarlsval - rja Brd Karoly - az allam
ktelezettsget vllal, hogy bnldz appartust a jognak es a trvnynek rendeli a
A legalits ttele ugyanis azt mondja ki, hogy ha egyszer a jogalkot valamilyen cselek
mnyt bntetni rendelt, gy a jogalkalmaz szervek e cselekmeny gyanja eseten hoteles
bnldzsi monopliumukkal lni, hogy ily mdon a trvnyhoz akarata teljesljn.
A bnteteljrs lefolytatsnak ktelezettsge - amely all kivetel nem lehet - kizrja azt
hogy a bnldz hatsgok sajt rdekeik vagy egyb jogon kvli tnyezktl tegyek
fggv azt, ljenek-e hatalmukkal vagy sem. [Brd Kroly (1987) A bntet hatalom
megosztsnak buktati. KJK, Budapest, 72. o.]
.
.
..
.
A legalits elvnek azonban szinte lehetetlen rvnyt szerezni. E n n e k egyik fo oka
a ltens bnzs, amelynek nagysga csak hozzvetlegesen becslhet. Laten^ ^ ^ Ze
alatt a szakirodalom a bnzsnek azt a rszt rti, amely egyaltalan nem jut a hatosago
tudomsra, illetve ezzel egytt azokat az elkvetket, akiknek felelossegre vonasa a bn
cselekm ny ismeretnek hinyban elmarad.
'lnVw.tfi
A msodik korltot az jelenti, hogy a legalits trvnyi deklaralasara a f e ekcio le^ '
sgnek kizrsra - erre a szk anyagi s technikai forrsok mmtt gyakorlati ag lehetetlen
feladatra - a bnldz szervek gy reaglnak, hogy szelektlnk, maguk dntik el, mely
azok a bncselekmnyfajtk, amelyek klns intenzitssal ldzendok, s; m elyek^ok
a jogsrtsek, amelyek felett szemet lehet hunyni. E tevekenysguk rndoka, hogy a
delkezskre ll erforrsokat optimlisan hasznljk fl.
, ,
Tovbb laztja a legalits parancst, hogy az gyszi merlegeles szamara nvekszik
a szabad terlet, s az gyszjogkre - abntetjogi felttetek
6
ttelek hinybl add kvetkeztetsek levonsara - egyre inkbb egyezik a biroe .
A brsgi eljrsban is vesztett erejbl a legalits elve. A XX. szazad elejen megje
lent relatv bntetsi elmlet, a megtorl bntets helyett a bntetomtezkedes alkalmazasat
preferlja, amely alkalmas preventv clok elrsre. Azonban ezek az m
W
Kirly Tibor - megelgedtek azzal, hogy az elkvett a fenyegetettseg llapotba helyeztnylegesen bn,ets n ma
^ Aleg=M=
nem rtelmezhet gy, hogy a bncselekmnyt bntetnek kell kvetnie, *
vons mr nem egyrtelm azzal, hogy a bnst megbntetik. [Kirly Tlbor- ^ legah!
a bnteteljrsban, Jogtudomnyi Kzlny, 1986/5. szm 73.
az opportunitsnak,a clszersgnek, gazdasgossgnak, amely tvenni ^tszikalegalt
elvtl az elsbbsget. Ehhez hozzjrul az is, hogy a bntetoeljarasban a hangsly n p
jainkban ismt fokozatosan az elzetes eljrsra tevdik t, es a brsgi eljrs erde
szerepe cskken.
66

Az alkotmnyos bnteteljrs fontos kvetelmnye, hogy a bnteteljrs, s az abban


kzremkd szervek tevkenysge a formlis eljrs szablyai szerint folyjk, amelyek
az eljrs menett elrelthatv, elre kiszmthatv, esetleg kritika trgyv teszik,
hisz mint Rudolf von Jhering, XIX. szzadi nmet jogtuds rja a forma a szabadsg
ikertestvre s az nkny eskdt ellensge. [Rolf Kng-Hofer: Die Beschleunigung des
Strafverfahrens unter Wahrung dr Rechtsstaatlichkeit. Peter Lng, Bem, 1984. 32. 0.}
Ennek eszkze pedig a kvetkezetes s tfog szablyozs, amelynek rszt kpezik
a jogbiztonsg szempontjbl alapvet eljrsi garancik.
. Az igazsgszolgltats nem ltezhet az llampolgrok kzremkdse, segtsge nlkl.
Ez leghatrozottabban a bnteteljrs sorn a ksbb ismertetsre kerl nprszvtel
elvben s a bizonyts sorn a tanknt val kzremkdsben jelenik meg.
--

3.2.2. Alkotmnyos br garantlsa


Ajogllamisg elve megkveteli, hogy a bnteteljrs mentes legyen mind az llam, mind
a magnszemlyek befolystl s fggetlen, prtatlan, elfogulatlan, csak a trvnyeknek
alrendelt brsg eltt folyhasson le. Ennek a fggetlensgnek s prtatlansgnak a nem
zetkzi irodalom tbb sszetevjt ismeri. Ezek kzl az egyik a brsgok hatskrnek s
illetkessgnek trvnyi garantlsa. Ez szerves tartozka annak a garanciarendszernek,
amely biztostja, hogy a bntetgyben semmifle manipulci ne trtnjk. Ez jelenti azt
is, hogy az gyet trgyal brtl az gy nem vonhat el.
A hatskr s az illetkessg megllaptsa nem problmamentes. Svjcban pldul
egy sor bncselekmny esetn md van arra, hogy a dnt frum a Szvetsgi Tancs
legyen, s Nmetorszgban is az gysznek mintegy vlasztsi joga van, melyik brsg
eltt emel vdat. Ezrt is mondta ki a Nmet Szvetsgi Alkotmnybrsg, hogy az gyet
trgyal br kijellse minden befolystl mentesen kell, hogy trtnjk, kzmbs, hogy
ez a hats a jogalkottl, az igazgatsi szervektl, vagy a joggyakorlat rszrl szrmazik.
A kvetkez sszetev a klnbrsgok tilalma. Klnbrsgok alatt rtend az olyan
hrsg, amely meghatrozott vdlottak, illetve bncselekmnyek tekintetben sajtos - az
ltalnostl eltr - szablyok szerint tlkezik. A brsgnak nem kell szksgszeren
elklnlt szervezetnek lennie. A klnbrsg az ltalnos bri szervezeten bell is
elkpzelhet. A klnbrsgok lte srti a jogegyenlsg elvt, mert brmifle indok
Igikl eltr az ltalnos rendtl. {Kng-Hofer: i.m. 46. o.) s tegyk hozz, fennll az
a-veszly, hogy privilegizlt viszonyokat teremt.
- Nem tekinti klnbrsgnak a nemzetkzi gyakorlat a szakbrsgokat, amelyek lte
mellett olyan szakmai indokok szlnak,, mint az gy megtlshez szksges szakmai
ismeret (kereskedelmi brsgok), vagy az elkvetk letkori sajtossgai (fiatalkorak
brsga). A klnbrsgok tipikus pldjnak a katonai brsgokat tekintik, amelyekkel
kapcsolatban eltr llspontok alakultak ki. Van, ahol fenntartsa mellett foglalnak llst
(USA), van, ahol a rendes brsgi szervezethez tartozik (Hollandia).
Az alkotmnyos br kvetelmnye magban hordozza az llampolgroknak azt az
ignyt - s ez a harmadik komponens -, hogy gykben fggetlen s prtatlan brsg
67

tlkezzk. Az alkotmnyossg s a jogbiztonsg megkveteli a prtatlansagot, ami els


sorban a bri s a vdli funkci elvlasztsban nyilvnul meg. Szervezeti tekintetben
fggetlennek akkor tekinthet egy brsg, ha nll, az llamhatalmi szervektl mind
szervezeti, mind szemlyi tekintetben elklnl s nem utasthat. A szervezeti fggetlen
sg azonban csak az egyik tnyez, br formlisan ez jelzi legkifejezbben a brsgok
fggetlensgt. De nem szabad megfeledkeznnk arrl sem, hogy ez a fggetlensg akkor
nyeri el valdi tartalmt, ha ez a mindenkori politikai hatalomtl val fggetlensggel is
prosul.
A bri fggetlensg egyik alkoteleme, hogy a br az adott gyben a dntesek megho
zatalnl semmifle hatsg vagy magasabbfok brsg utastshoz nincs ktve. Emel
lett azonban meg kell emlteni azt is, hogy a bri dnts fggetlensge el a trvnyn
kvl szmos ms, bri frum ltal teremtett korlt - mint a bri gyakorlat, a legfelsbb
bri frumok elvi jogrtelmez tevkenysge - is emelkedik, melyeket a brnak kvet
nie kell akr egyetrt velk, akr nem, klnben az egybknt tnybelileg megalapozott
dntse kerlhet veszlybe.
A fggetlensg szemlyi garanciinak megteremtsnl eltr megoldsok ismertek.
Az egyik az letfogytig tart kinevezs, amely a gyakorlatban a nyugdjig tart hiva
talviselst - pldul Nmetorszgban a 65 ves kort, Magyarorszgon az Alaptrvny
26. cikknek (2) bekezdse szerint az ltalnos regsgi nyugdjkorhatrt - jelenti, mely
utn bri funkcit nem lehet viselni. A kinevez szerv rendszerint az llamelnk, vagy
esetleg a miniszterelnk. A msik a vlaszts, amely meghatrozott idre szl. Svjcban
a klnbz kantonokban egymstl eltren vagy kzvetlenl a polgrok, vagy kzvetett
mdon a kormny, a felsbrsg, illetve - mint pldul Frieburg kantonban - egy erre
a clra ltrehozott kollgium ltal trtnik a vlaszts.
^
A fggetlensg szakmai garancija a bri poszt betltsnek meghatrozott - ltlban
jogi - vgzettsghez ktse. Eurpban a kivtel Svjc, ahol laikus - jogi egyetemi vg
zettsggel nem rendelkez - szemly is megvlaszthat hivatsos brnak.
A fggetlensg teremtette meg az sszefrhetetlensg elvt. Ennek egyik oldala a szak
mai sszefrhetetlensg, amely szerint a br ms tisztsget (politikai, kzigazgatasi stb.)
nem viselhet, politikai prtnak tagja nem lehet. Munkja mellett - ahogy pldul a ma
gyar, a brk jogllsrl s javadalmazsrl szl 2011. vi CLXII. trvny 40. (1)
bekezdse fogalmaz Abr a tisztsge elltsn kvl csak tudomnyos s oktatoi, edzi,
versenybri, jtkvezeti, mvszi, szerzi jogi vdelemben rszesl, tovbb lektori,
szerkeszti, valamint mszaki alkot munkt vgezhet keres tevkenysgknt, de ezze
nem veszlyeztetheti fggetlensgt s prtatlansgt, illetve nem keltheti annak latszatat,
valamint nem akadlyozhatja hivatali ktelezettsgei teljestst. A msik, a szemelyi
sszefrhetetlensgi ok, mely szerint kzeli hozztartozk ugyanazon a birosagon ugyan
abban az gyszakban brknt nem dolgozhatnak. Ez az elv azonban nem mindenhol
rvnyesl kvetkezetesen.
t i
A br s a brsg fogalmtl elvlaszthatatlan a jogvita prtatlan elmtezesenek elve.
Garancikat kell tallni, hogy olyan szemly, akinek semlegessghez ktsg fr, ne m
kdhessen kzre az eljrsban.

68

tlkezzk. Az alkotmnyossg s a jogbiztonsg megkveteli a prtatlansgot, ami els


sorban a bri s a vdli funkci elvlasztsban nyilvnul meg. Szervezeti tekintetben
fggetlennek akkor tekinthet egy brsg, ha nll, az llamhatalmi szervektl mind
szervezeti, mind szemlyi tekintetben elklnl s nem utasthat. A szervezeti fggetlen
sg azonban csak az egyik tnyez, br formlisan ez jelzi legkifejezbben a brsgok
fggetlensgt. De nem szabad megfeledkeznnk arrl sem, hogy ez a fggetlensg akkor
nyeri el valdi tartalmt, ha ez a mindenkori politikai hatalomtl val fggetlensggel is
prosul.
A bri fggetlensg egyik alkoteleme, hogy a br az adott gyben a dntsek megho
zatalnl semmifle hatsg vagy magasabb fok brsg utastshoz nincs ktve. Emel
lett azonban meg kell emlteni azt is, hogy a bri dnts fggetlensge el a trvnyen
kvl szmos ms, bri frum ltal teremtett korlt - mint a bri gyakorlat, a legfelsbb
bri frumok elvi jogrtelmez tevkenysge - is emelkedik, melyeket a brnak kvet
nie kell akr egyetrt velk, akr nem, klnben az egybknt tnybelileg megalapozott
dntse kerlhet veszlybe.
A fggetlensg szemlyi garanciinak megteremtsnl eltr megoldsok ismertek.
Az egyik az letfogytig tart kinevezs, amely a gyakorlatban a nyugdjig tart hiva
talviselst - pldul Nmetorszgban a 65 ves kort, Magyarorszgon az Alaptrvny
26. cikknek (2) bekezdse szerint az ltalnos regsgi nyugdjkorhatrt - jelenti, mely
utn bri funkcit nem lehet viselni. A kinevez szerv rendszerint az llamelnk, vagy
esetleg a miniszterelnk. A msik a vlaszts, amely meghatrozott idre szl. Svjcban
a klnbz kantonokban egymstl eltren vagy kzvetlenl a polgrok, vagy kzvetett
mdon a kormny, a felsbrsg, illetve - ittint pldul Frieburg kantonban - egy erre
a clra ltrehozott kollgium ltal trtnik a vlaszts.
A fggetlensg szakmai garancija a bri poszt betltsnek meghatrozott - ltalban
jogi - vgzettsghez ktse. Eurpban a kivtel Svjc, ahol laikus - jogi egyetemi vg
zettsggel nem rendelkez - szemly is megvlaszthat hivatsos brnak.
A fggetlensg teremtette meg az sszefrhetetlensg elvt. Ennek egyik oldala a szak
mai sszefrhetetlensg, amely szerint a br ms tisztsget (politikai, kzigazgatsi stb.)
nem viselhet, politikai prtnak tagja nem lehet. Munkja mellett - ahogy pldul a ma
gyar, a brk jogllsrl s javadalmazsrl szl 2011. vi CLXII. trvny 40. (1)
bekezdse fogalmaz A br a tisztsge elltsn kvl csak tudomnyos s oktati, edzi,
versenybri, jtkvezeti, mvszi, szerzi jogi vdelemben rszesl, tovbb lektori,
szerkeszti, valamint mszaki alkot munkt vgezhet keres tevkenysgknt, de ezzel
nem veszlyeztetheti fggetlensgt s prtatlansgt, illetve nem keltheti annak ltszatt,
valamint nem akadlyozhatja hivatali ktelezettsgei teljestst. A msik, a szemlyi
sszefrhetetlensgi ok, mely szerint kzeli hozztartozk ugyanazon a brsgon ugyan
abban az gyszakban brknt nem dolgozhatnak. Ez az elv azonban nem mindenhol
rvnyesl kvetkezetesen.
A br s a brsg fogalmtl elvlaszthatatlan a jogvita prtatlan elintzsnek elve.
Garancikat kell tallni, hogy olyan szemly, akinek semlegessghez ktsg fr, ne m
kdhessen kzre az eljrsban.

68

3.2.3. A bri meghallgatshoz val jog

Az emberi jogok rvnyeslsnek egyik garancija, hogy a bnteteljrsban a terhelt


nem csupn az eljrs trgyaknt, hanem az eljrsi jogok alanyaknt jelenik meg, amely
nek rvn az eljrs alakulsra, az eljrs sorn hozott dntsekre hatst gyakorolhat. Az
angol Habeas Corpus Act ta a bri meghallgatshoz val jog is ezek kz a garancik
kz tartozik.
A bri meghallgatst tbb rtelemben hasznljuk. Szkebb rtelme a szemlyi sza
badsg korltozshoz ktdik. Ennek rtelmben brkinek, akit szemlyi szabadsgtl
megfosztottak, joga van arra, hogy az illetkes brsg eltt jogorvoslattal ljen. Ezt
az eljrst alkalmazzk pldul Angliban s az USA-ban, ha pldul a csaldon belli
erszak sorn a hozztartoz mozgsszabadsgt korltoztk (pldul a laks valamely
helyisgbe bezrtk), vagy ha valakivel szemben elzetes letartztatst rendeltek el.
Legtgabb rtelemben a brsg tnyfeltr munkjt jelenti, amelyben a terheltnek joga
yan kzremkdni. Ez a kvetkez rszjogosultsgokat foglalja magban: a terheltjogt
az informcira, a vlemnynyilvntsra s nyilatkozat ttelre.
A terheltnek az a joga, hogy tudomst szerezzen arrl, milyen bncselekmny miatt
i folyik ellene eljrs, nem tekint vissza jelents mltra. Br ma is a nyomozs sorn rv; nyeslnek leginkbb az inkvizitrius elemek, a szablyozs sehol sem teszi lehetv, hogy
[ a terhelttel macska-egr j tkot j tsszanak, bizonytalansgban hagyva t a bntetelj rs
trgyrl. Az errl trtn tjkoztatst elrja az 1993. vi XXXI. trvnnyel kihirdetett,
az emberi jogok s az alapvet szabadsgok vdelmrl szl, Rmban, 1950. november
1 4-n kelt egyezmny (Eurpai Emberi Jogi Konvenci, a tovbbiakban EEJK) 6. cikk
f 3. bekezds a) pontja is, mely szerint a terheltet haladktalanul, az ltala rtett nyelven
f tjkoztatni kell arrl, hogy mi a vd oka s termszete. A vd fogalmt az Eurpai Em
il bri Jogi Brsg gyakorlata nem kti formlis gyszi vdhoz. Tbb gyben kifejtett
I vlemnye szerint a vd az arra illetkes hatsg ltal az eljrs al vont szemlynek arrl
\ adott kzlse, hogy bncselekmnyt kvetett el, illetve szlesebb rtelemben minden olyan
| kzls, amely a gyanstott helyzett lnyegesen meghatrozza.
j A bri meghallgatshoz val jog rvnyestsnek msodik felttele a bizonyts sorn
| az eljrsi cselekmnyeken val rszvtelijog. E jog nem rvnyesl minden orszg bntef leljrsi jogban egyformn. A nmet, osztrk s a francia bnteteljrsban a rendrsgi
| nyomozs sorn ezt a jogot igen szkre szabjk. A br ltal lefolytatott vizsglat az, ahol
i tterhelt korltozottan ugyan, de lhet jelenlti jogval. A jelenlti jog korltozsnak
| okt az emltett orszgok szakirodalma a bizonytsi eljrs veszlyeztetsben ltja. Ez
\ Mkorltozs azonban mlyen gykerezik az inkvizitrius lj rsi hagyomnyokban. A bri
' meghallgatshoz val jog rsze az is, hogy az igazsgszolgltatsi szervek a felajnlott,
indtvnyozott bizonytst - ha nem tnik alkalmatlannak a tnylls feldertsre - a nyo
mozs sorn lefolytassk. A terhelti indtvny elvben a nyomozs sorn elkvetett hibk,
hinyossgok elleni, a vdelmet szolgl garancia szerept tlti be.
A terhelt jogainak eredmnyes gyakorlshoz, a vdelemre felkszlshez elengedhe
tetlen, hogy ismerje az eljrs sorn keletkezett iratok tartalmt. E jog a nyomozs, illetve
a vizsglat befejezsig a legtbb eurpai orszgban korltozottan rvnyesl. A nyomozs
69

sorn e jogok gyakorlsnak lehetsge attl fgg, hogy ebben az eljrsi szakaszban
milyen mrtkben vannak jelen az inkvizitrius eljrs elemei. Minl ersebben, e jogok
annl szkebbek. Van, ahol a trvny szabja szkre e jogokat, van, ahol a hatsgok diszk
recionlisjoga. Franciaorszgban a nyomozs s a vizsglat, Nmetorszgban a nyomozs
sorn a terheltnek nincs joga az iratbetekintsre, mg Ausztriban csak abban az esetben
illeti meg ez a jog, ha nem rendelkezik vdvel. A hatsgok azonban a nyomozs rde
keire hivatkozva minden esetben megtagadhatjk ezt a krst. Svjcban az iratbetekintsi
jog megtagadsnak indoka a titokvdelem lehet. Ebbe a krbe tartozik pldul a tan
szemlyi adatainak, a hivatali, bank-, zemi, zleti titoknak a vdelme.
A magyar bnteteljrs - mint a ksbbiekben a terhelti jogok kapcsn ltni fogjuk
- mr a nyomozs sorn is igen szles krben biztostja az iratbetekints s a msolatok
ksztsnek jogt.
A terhelt s a hatsgok viszonyban a hatalmi s szakmai flny minden esetben
a hatsg javra billenti a mrleget. Br a hatsgok ezt a hatalmi flnyt kompenzlni
ktelesek azltal, hogy a terhelt mellett szl krlmnyeket is feldertik, ezltal mg nem
valsul meg az EEJK 6. cikke ltal is megkvetelt fegyverek egyenlsge. Ennek eslyt
csak a vd kzremkdse teremtheti meg. Ezt a jogot minden alkotmny deklarlja. Ez
alapozza meg a hatsgoknak azt a - bnteteljrsi trvnyekben is elrt - ktelezetts
gt, amelynek rtelmben bizonyos felttelek fennllsa esetn gondoskodniuk kell vd
bevonsrl a bnteteljrsba. Az eljrsi trvnyek ehhez a feladathoz a vdnek nll
jogalanyisgot biztostanak, amely nem vezethet le a terhelti jogosultsgokbl. St, jogai
meghaladjk azokat. Elg, ha pldul a jelenlti jogra utalunk, amelyekkel kapcsolatban
a vdt az ltala vdett szemlynl tbb jog illeti meg.
A vdi tevkenysg azonban nem akadlyozhatja tudatosan a bnteteljrst, s nem
jelentheti a vdi jogokkal val visszalst. Ha ez bizonyos esetekben megtrtnik, kor
ltozsuk nem tlhet alkotmnyellenesnek.

3.2.4. A szemlyi szabadsg bri korltozsa s a nyilvnos trgyals elve


Az emberi jogok s ezen bell a szabadsgjogok vdelmnek ersdsben kzponti
szerepe van a brsgi kontrollnak. Ezt a szerepet hangslyozza ki az EEJK 5. cikknek
3. bekezdse is, melynek rtelmben az elzetes letartztatst csak br vagy bri jogo
sultsgokkal rendelkez szemly rendelheti el. A konvenci e rendelkezse az eurpai
alkotmnyok s a magyar Alkotmny, majd Alaptrvny rszv vlt. E rendelkezseket
konkretizljk a bnteteljrsok. A brsg fggetlen, prtatlan frum, elvben nem ktik
a bnldz hatsgok sajtos rdekei, amelyek azt diktljk, hogy munkjuk minl ha
tkonyabb elvgzse rdekben a terhelti jogokat a megengedhet legszkebbre korltoz
zk. Az elzetes letartztatsnak a nyomozsban kzremkd szervekre bzsa esetn
a terhelti jogok garantlsra nem nylna kell md. A msik fontos elv, amit az EEJK 6.
cikk 1. bekezdse szgez le, hogy mindenkinek joga van arra, hogy polgri vagy bntet
gyt fggetlen s prtatlan brsg nyilvnosan trgyalja. Az tletet nyilvnosan kell
kihirdetni.
70

A bnteteljrs azltal vesztette el inkvizitrius jellegt - br, mint emltettk, szmos


eleme ma is fellelhet -, hogy a nyomozi, a vizsgli (vd) s az tl funkci mind
szervezeti, mind szemlyi tekintetben elvlt egymstl, a titkos eljrs nyilvnoss s
ellenrizhetv vlt. Ez pedig egyik garancijt jelenti annak, hogy a terhelt ne legyen
kiszolgltatott helyzetben, s gyakorolhassa az t megillet jogokat.

3.2.5. A brsgi dnts indokolsnak ktelezettsge


A brsg az ltala lefolytatott bizonyts eredmnyt szabadon mrlegeli, s ennek alapjn
hozza meg dntst. Ez a szabadsg azonban nem abszolt. Korltozza azt az indokolsi
ktelezettsg, amely alapjn a brsgnak szmot kell adnia arrl, hogy a bizonytkoknak
egyenknt s sszessgkben milyen szerepk volt a tnylls megllaptsban, s az ezen
alapul dnts meghozatalban. Az indokolsi ktelezettsg egyben knyszerti a brt arra
is, hogy dntst minden oldalrl elfogadhat rvekkel tmassza al.
Az indokolsi ktelezettsg nem csupn a bizonytkok szabad rtkelsnek egyik
korltjt jelenti, hanem a tisztessges eljrs megvalsulsban is fontos szerepet jtszik.
Betlti a vd s a vdelem tjkoztatsnak funkcijt, s ez kpezi a msodfok dnts
alapjt.

3.2.6. Az rtatlansg vlelme s az nvdra ktelezs tilalma


Az rtatlansg vlelme napjaink bnteteljrsi jognak maximja, amit az EEJK 6. cikk 2.
bekezdse is deklarl. Ez az elv szmos eurpai, gy a magyar Alaptrvny rendelkezsei
kztt is szerepel. Az rtatlansg vlelme rtelmben a terhelt mindaddig nem tekinthet
bnsnek, amg bnssgt brsg jogers tlete meg nem llaptotta. Ez az elv term
szetes eljrsjogi kvetkezmnye az emberi jogok vdelmt szolgl rendelkezseknek.
, Az inkvizitrius eljrs alapelve, hogy a terheltet, mindaddig, amg nem bizonytja az
rtatlansgt, bnsnek kell tekinteni. Erre hivatkozssal - mint az inkvizitrius eljrs
ismertetse sorn emltettk - sokszor hossz hnapokra, mintegy elzetes bntetsknt
tmlcbe lehetett vetni. Az rtatlansg vlelme elve alapveten az ellen az eljrsi lehe
tsg ellen fogalmazta meg a biztostkokat, hogy a vdlottal szemben eltlse eltt ne
lehessen olyan bntetjogkvetkezmnyeket alkalmazni, amelyet a trvny ajogers
eltlshez fz.
Az rtatlansg vlelme magban foglalja a terhelt kedvez bizonytsi pozcijt, azt,
hogy a bnssgt a vdl kteles bizonytani, a terhelt pedig nem ktelezhet rtatlans
gnak bizonytsra. Ezen tlmenen a bizonytkok rtkelsre is kihatssal van, ugyanis
a ktsget kizran nem bizonytott tnyt tilos a terhelt terhre rtkelni (in dubio pro reo
elve). Az rtatlansg vlelme szoros kapcsolatban ll a tisztessges eljrs elvvel s az
arnyossg kvetelmnyvel. gy pldul, a brsg az tlethozatal eltt, mivel a vdlott
bnssge mg nem nyert bizonytst, a vrhat szankcirl a sajtnak nem adhat felvi
lgostst. A brnak pedig brmilyen legyen a bels, szubjektv meggyzdse a terhelt
71

bnssgt illeten, ez nem alapozhatja meg, hogy az gyben egybknt szksges s


clszer intzkedseken tlmen eszkzket vegyen ignybe.
A gyakorlat s nem csupn a magyar brsgok - gyakran eltr ettl. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a bntetgyekben eljr hatsgokat egyfajta rejtett bnssgi vlelem
(biztosan van alapja annak, hogy a terhelt ellen bnteteljrs folyik) s az ebbl faka
d elfogultsg vezrli. Ennek jeleit a trgyalson lehet lemrni, ahol a brsg ltalban
a nyomozs anyagnak a reproduklsra trekszik, s a vdlottnak ettl eltr vallomst
- ha a nyomozs sorn tett beismer vallomst visszavonja vagy megvltoztatja - nem
fogadja el, hanem a korbban tett vallomst tekinti a bizonyts szempontjbl meghat
roznak. A msik ilyen jel, hogy az in dubio pro reo elvt, amely a bizonytkok szabad
mrlegelsnek abszolt korltjt jelenti, igyekszik a legszkebb krre korltozni. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a brsg a ktsget kizran nem bizonytott tnyek tg krt
vonja mrlegelsi krbe.
A msik elv az nvdra ktelezs tilalma az rtatlansg vlelmvel szorosan sszefgg,
de mgis nll elve a bnteteljrsnak, amely azt jelenti, hogy senki nem ktelezhet
arra, hogy nmaga ellen terhel vallomst tegyen vagy nmaga ellen terhel bizonytkot
szolgltasson, br nyilvnvalan az nkntesen tett, nmagra nzve terhel valloms vagy
terhel bizonytk szolgltatsa nem zrhat ki. Ez az elv azonban terheltnl szlesebb krt
fog t s nem csak a terheltre, hanem minden, a bnteteljrsban rsztvev szemlyre
vonatkozik. Ez a magyar bnteteljrsban a legvilgosabban a tanvalloms relatv akad
lyainl rhet tetten, amely szerint a vallomst megtagadhatja, aki magt.. .bncselekmny
elkvetsvel vdoln, de csak az ezzel kapcsolatos krdsben... [Be. 81. (l)bek. b) pont].

3.2.7. Az ingyenes jogseglyhez val jog


Az eljrsban rszt vev vdlott a legtbb esetben nem rendelkezik jogi elkpzettsggel,
gy jogi kpviseletre szorul. A jog ezen gy segt, hogy elismeri a vd meghatalmazs
hoz val jogot. Akinek pedig nem ll elegend anyagi eszkz a rendelkezsre, joga van
arra, hogy szksg esetn szmra kzkltsgen a hatsg vdt jelljn ki. Ezt ajogot az
EEJK 6. cikk 3. bekezds c) pontja is deklarlja. Az ingyenes (kz- vagy kirendelt) vd
eljrsban val rszvtele azonban gyakran csak formlisan jelent vdelmet. Tapasztalat,
hogy pldul az USA-ban a kzvdk szvesebben ktnek vdalkut, minthogy eskdtszki
trgyalst kijenek. [Margaret Etienne (2005) The Ethics o f Cause Lawyering: An Empirical
Examination Criminal Defense Lawyers. The Journal o f Criminal Law and Criminology Vol
95 No. 4. 1195-1260. o.] Ez az gy csekly s felletes munkval trtn, br egyszer s
gyors lezrst jelenti. Magyarorszgon is elmondhatjuk, hogy a kirendelt vdk egy rsze
ritkn foglalkozik az ggyel rdemben, teht olyan alapos s tfog mdon, mint a meghatal
mazott vdk rendszerint teszik. Ez megnyilvnul pldul abban, hogy a fogva lv terhelttel
ritkn tallkoznak vagy a bizonytsi eljrsban passzvak, kevs indtvnyt tesznek, vagyis
az ggyel s a terhelttel szembeni rdektelensgket fejezik ki. [KdrAndrs Kristf(2005)
A Vtkessg vlelme: Srelmes bnsmd s vdi tevkenysg az elzetes letartztatsbari
lv terheltek ellen foly eljrsokban. Magyar Helsinki Bizottsg, Budapest.]
72

3.2.8. Az arnyossg elve


A modem bnteteljrs egyik alapelve, hogy a knyszercselekmnyeknek meg kell fe
lelnik az arnyossg kvetelmnynek. Ez azt jelenti, hogy a bnteteljrs sorn a ha
tsgok magatartsnak, az ltaluk gyakorolt jogoknak, ket terhel ktelezettsgeknek,
megvalstott eljrsi cselekmnyeknek meg kell felelnik, arnyban kell llniuk a terhelt
terhre rtt cselekmny slyval. Minden egyes eljrsi cselekmny sorn mrlegelni kell,
hogy a beavatkozs intenzitst, jellegt, a terhelti jogok korltozst, ennek mrtkt
a terhelt ltal a jogilag oltalmazott viszonyokon ejtett, sokszor csak felttelezett srelem
nagysga indokolja-e. A nmet s svjci szakirodalom ltal kpviselt llspont rtelmben
az eljrsi cselekmnyek akkor tekinthetk arnyosnak, ha azok clszerek, szksgesek
s alkalmasak az adott feladat megoldsra.
Clszersg alatt rtik, hogy az intzkedsnek az ltala elrni kvnt cl megvalst
st kell szolglnia. Az alkalmazott eszkz szksges, az adott helyzet ltal megkvetelt
legyen. Az alkalmassg rtelme, hogy tbb rendelkezsre ll eszkz kzl a legkisebb
srelmet okozt kell vlasztani, amely mg nem veszlyezteti a kvnt cl elrst (pldul
elzetes letartztats helyett lakhelyelhagysi tilalom elrendelse). A bnteteljrsban
sem j, ha gyval lnek verbre. Az arnyos hatsgi reakci persze nem porcizhat
ki patikamrlegen. Az arnyossg meglelse azonban a trsadalom biztonsghoz fzd
rdekeknek s az intzkedssel rintett jogokba trtn beavatkozs mrtknek folya
matos mrlegelst teszi szksgess.

3.2.9. Bizonytsi tilalmak


A bnteteljrsban az igazsg kidertse nem trtnhet minden ron. Ennek egyik korltjt
jelentik a bizonytsi tilalmak. E fogalom tbbrteg. Jelenti;
- a bizonyts trgyra,
- a bizonyts eszkzre,
- a bizonyts mdszerre, valamint
- a bizonytkok rtkelsre vonatkoz tilalmakat.
Ezek kzl a bizonytkok rtkelsnek tilalma az, amely a szakirodalomban a legtbb
vitt vltotta ki. A krds az, hogy a jogellenesen (akr jogellenes eszkz vagy mdszer
alkalmazsval) beszerzett, de hitelt rdeml bizonytkot miknt lehet felhasznlni az
eljrsban. (Az USA-ban ezt a problmakrt a mrgezett fa gymlcse doktrna - fruit of
the poisonous tree doctrine - kifejezssel illetik.) Az USA-ban a joggyakorlat e tekintetben
az utols nhny vtizedben tbbszr vltozott a teljes elutaststl a megengedhetsgig
terjed skln. A jelenlegi bri gyakorlat az ilyen bizonytkok felhasznlst nem uta
stja el teljesen. A bizonytkok rtkelsnek tilalmt - ami azrt ltezik - a brk arra
a szk krre korltozzk, ahol a bizonytkokat erszakkal, megvesztegetssel, trkkkkel,
vagy tnyek hamis belltsval szereztk meg. A francia bnteteljrsban a bizonyts
ra vonatkoz szablyok megsrtse eredmnyezhet a brsgi eljrsban semmissget
(nullit). A leggyakrabban ezt a hzkutats s a lefoglals szablyainak megsrtsvel
73

kapcsolatban mondjk ki. A nmet bnteteljrs a bizonytkok rtkelsnek tilalmt


(Beweisverwertungsverbot) rja el azokban az esetekben, ha a terhelt vagy a tan vallo
msttele sorn fizikai erszakot, knzst, megtvesztst, hipnzist stb. alkalmaztak, vagy
a terhelt alapvet jogait, klnsen a szemlyisgi jogait megsrtik.
A magyar Be. hasonl llspontot kpvisel, amikor kimondja, hogy Nem rtkelhet
bizonytkknt az olyan bizonytsi eszkzbl szrmaz tny, amelyet a brsg, az gysz
vagy a nyomoz hatsg bncselekmny tjn, ms tiltott mdon vagy a rsztvevk elj
rsi jogainak lnyeges korltozsval szerzett meg. [Be. 78. (4) bek.]
Amg a bizonytk trvnysrt mdon trtn beszerzsnek tilalmval kapcsolatosan
az llspontok egysgesek, teht nincs olyan, az alkotmnyos normkat szem eltt tart
llam, amely ezt ne tilalmazn, addig eltrek az llspontok abban a tekintetben, hogy tr
vnysrten beszerzett bizonytkok alapjn, most mr a szablyok betartsval beszerzett
bizonytkok az eljrsban felhasznlhatk-e. Msknt fogalmazva: a jogsrtsnek milyen
a tvolsgi hatsa. Ha pldul a terhelt nem tesz vallomst vagy kvetkezetesen tagadja
a bncselekmny elkvetst, de hzastrsa (hozztartozja), akit nem figyelmeztettek arra,
hogy a vallomst megtagadhatja, vallomsban elmondja, hogy a bankrablsbl szrmaz
pnzt flje hol rejtette el, aminek alapjn a megjellt laksban szablyos hzkutatst tar
tanak, megtalljk s lefoglaljk azt. A krds, hogy ilyen esetben felhasznlhat-e a hz
kutats eredmnyeknt lefoglalt bizonytk vagy a trvnysrts ezt is semmiss teszi?
A krds megoldsra eltr llspontok vannak. Az egyik megolds az eljrs ered
mnyessgt szem eltt tartva nem zrja ki az ilyen bizonytk felhasznlst. [Lrinczy
(1998) Gondolatok a bizonytsi eljrs trvnyessgrl a bntet eljrsban. In Tth
Kroly (szerk.) Emlkknyv Szab Andrs egyetemi tanr 70. szletsnapjra. Szeged,
222-223. o.] Ezt tmogatja a legtbb orszg joggyakorlata. A msik - alapveten elm
leti megkzelts - az alkotmnyos normk tiszteletre tekintettel elutastja ezt. Abban
az esetben ugyanis, ha a jog tilalmazza ugyan a jogsrtst, de a joggyakorlat ehhez csak
kzvetlen kvetkezmnyeket fz (esetnkben a tanvalloms nem hasznlhat fel bizony
tkknt), akkor ezzel pldul a nyomozs sorn a jogsrtsekre sztnz s a tilalom ezzel
slytalann vlik, ez pedig a megszegsre sztnzhet. [Eisenberg (1996) Beweisrecht
dr StPO. Verlag C.H: Becker, Mnchen. 249. o.]

3.2.10. A jogorvoslati jogosultsghoz val jog


A jogorvoslat az eljrs klnbz szakaszaiban eltren rvnyesl. A nyomozs so
rn a hatlyos magyar rendelkezsek szerint pldul panasznak, a brsgi eljrs sorn
fellebbezsnek nevezzk. A perorvoslatok tovbb tagolhatok rendes, illetve rendkvli
perorvoslatokra.
Nehezen vitathat, hogy a vdlottra sokszor slyos kvetkezmnyekkel jr bri tlet
ellen biztostani kell a kontroll lehetsgt. Az igazsgossg kvetelmnyvel ellenkezne,
ha a hibs dnts a megtmads minden lehetsge nlkl emelkedne jogerre. Ezrt az
rintetteknek meg kell adni a lehetsget, hogy a szmukra htrnyos dnts ellen jog
orvoslattal ljenek, krve a hatrozat megvltoztatst vagy hatlyon kvl helyezst.
74

Ajogorvoslat lehetsge a hatrozatot hozt is alapossgra sarkallja. Annak tudatban


hozza meg dntst, hogy az fellvizsglhat s megvltoztathat. Ennek gyakorisga
pedig az els fokon dntst hoz munkjval szembeni komoly kritikaknt rtkelhet,
ami elmenetelre, karrierjre is hatst gyakorolhat.

3.2.11. Ne bis in idem


A fellvizsglat joga mellett azonban ott van a jogbiztonsghoz val igny is, ami azt
jelenti, hogy ha egy gyben mr jogers tlet szletett, ugyanazon tnylls s bizony
tkok alapjn a terhelt ellen ne lehessen jabb bnteteljrst folytatni, s bntetjogi
felelssgt megllaptani.

3.2.12. Jog a perjrafelvtelre


Ajogbiztonsghoz fzd rdek sem zrhatja ki a jogers hatrozat fellvizsglatnak le
hetsgt, hiszen elkpzelhet, hogy hibs tlet emelkedett jogerre. A joger feloldsnak
lehetsgt azonban - s ezt szintn a jogbiztonsg elve kveteli gy - pontosan meg kell
hatrozni, krl kell rni. Ez az eszkz a legtbb jogrendszerben megtallhat perjts,
melynek ignybevtele csak taxatv, ttelesen meghatrozott esetekben lehetsges.

3.2.13. A bntet igazsgszolgltatsi szervek mkdkpessgnek


fenntartsa
Az alkotmnyos bnteteljrs nem egyirny utca, amely kizrlag az egyni jogok, illetve
a vdlott oltalmazsra irnyul. Ktsgtelenl vni kell ezeket a jogokat, azonban meg kell
tallni az egyenslyt a jogvdelem s a hatkony s eredmnyes igazsgszolgltatshoz
fzd trsadalmi rdekek kztt. Egy mkdkpes igazsgszolgltatsnak szksge
van hatkony eszkzkre, amelyek megteremtik a lehetsget a bnldzshez s a fele
lssgre vonshoz, segtsget nyjtanak az eljrs el grdtett akadlyok lekzdshez
- akr a vdlott kzremkdse nlkl is az llam bntetignynek rvnyestshez.
Az egyensly megteremtse azonban nehz feladat.

3.3. Az alkotmnyos bnteteljrs az Alkotmnybrsg


dntseiben
A Magyar Kztrsasg Alkotmnybrsga tbb hatrozatban foglalkozott a jogllami
bnteteljrs egyes krdseivel. Ennek fogalmi elemeirl - kzvetett mdn ugyan a bnteteljrs sorn rvnyesthet krtalantsi igny alkotmnyossgnak vizsglata
75

kapcsn hozott 66/1991. (XII. 21.) AB hatrozatban, a jogellenes szabadsgtl val meg
foszts kapcsn szlt.
Ahatrozat szerint a szabadsgtl val megfoszts akkor jogellenes, nknyes, hanem
a trvnyben meghatrozott okokbl s nem a trvnyes eljrs alapjn trtnt. Ezzel
kapcsolatosan megllaptja azt is, hogy a szemlyes szabadsgnak jogszer (trvnyes)
elvonsa is okozhat alaptalan srelmet, azonban az egyes korltoz rendelkezsek csak
akkor fogadhatk el alkotmnyszernek, ha az ltaluk elrni kvnt s alkotmnyosan
elismert clhoz kpest a korltozs szksgszer s arnyos. Az arnyossg rtkelshez
hozztartozik az is, hogy a korltozs folytn esetleg bekvetkez s eleve ki nem ksz
blhet srelmek elfogadhat mrv enyhtsre garancik legyenek. A bnteteljrs
teht ebben az rtelemben akkor jogllami, ha:
a) trvnyben maghatrozott okok alapjn,
b) trvnyben meghatrozott eljrs szerint folyik,
c) az eljrs szksgszer,
d) arnyos s
e) az eljrs al vont szemlyre hrul srelem elfogadhat mrtk enyhtsre garan
cik vannak. Hozztesszk, hogy a szksgessg, arnyossg fogalmnak tartalmi kereteit
az Alkotmnybrsg eddig sszefggen nem fejtette ki.
A 9/1992 (1.30.) AB hatrozat a jogllamisg, gy a jogllami bnteteljrs egyik leg
fontosabb elemeknt emlti a jogbiztonsgot, amely egyrszt a normk egyrtelmsgt,
msrszt az egyes jogintzmnyek mkdsnek kiszmthatsgt, harmadsorban pedig
az eljrsi garancik megltt jelenti. Ezzel kapcsolatban szgezi le az Alkotmnybrsg
Jhering nyomn, hogy Csak formalizlt eljrs szablyainak kvetsvel keletkezhet
rvnyes jogszably, csak z eljrsi normk betartsval mkdnek alkotmnyosan a jogintzmnyek. Ez a formalizltsg azonban - mint azt kifejti - mrlegelsi s dntsi
lehetsget hagy nyitva a jogalkot szmra, hiszen a jogllamisg ms elvek rvnyes
lst is megkveteli, s ezek a jogbiztonsg kvetelmnyvel is tkzhetnek. Erre emlti
pldaknt az egyedi esetekben alkalmazott mltnyossgi elvet, amely a jogbiztonsg
elvvel ellenttes. Azonban - mondja - a jogbiztonsg mgsem szenved srelmet mert
a konkrt kivtelek rvnyeslsi krt s feltteleit a jog elre tisztzza.
A jogbiztonsg azonban nem csupn az.egyrtelmsget, a jogbiztonsgot s a garancik
megltt jelenti, hanem, mint azt a bntetjogi elvls krdseivel foglalkoz 11/1992.
(III. 5.) AB hatrozat megfogalmazta, a megszerzett jogok vdelmt, a teljesedsbe ment,
vagy egybknt vglegesen lezrt jogviszonyok rintetlenl hagyst, illetve a mltban
keletkezett tarts jogviszonyok megvltoztathatsgnak alkotmnyos szablyokkal val
korltozst is. A hatrozat szerint kivtel csak akkor engedhet meg, ha a jogbiztonsggal
konkurl ms alkotmnyos elv elkerlhetetlenn teszi, s ezzel nem okoz cljhoz kpest
arnytalan srelmet. Ilyen kivtelknt hatrozna mg a jogersen lezrt bnteteljrsok
fellvizsglatt az eltlt javra, ha az eljrs ksbb alkotmnyelleness nyilvntott
jogszably alapjn folyt.
A jogviszonyok igazsgtalan eredmnye viszont nem rv a jogbiztonsggal szemben.
Ugyanis A trvnyhozt minden jogviszonnyal kapcsolatban ktik a visszahat hatly
trvnyhozs korltai; az Alkotmnybrsgot pedig mg ennl is jobban korltozza az,
76

hogy az Alkotmny hatlybalpse eltti idre mg a norma tartalmi alkotmnyelleness


gt sem llapthatja meg. Ebbl az llspontbl viszont az kvetkezik, hogy csak a jog
talan, alkotmnyellenes jogszablyon alapul eltls miatt van helye a jogbiztonsghoz
fzd rdekektl eltekinteni. Teht a srtett ahhoz fzd rdeke, hogy a mltban, az
elvlsi idn kvl a hatlyos jog szerint is a bncselekmnyt elkvett megbntessk,
elenysznek. Az rvnyestskre irnyul trekvsek ugyanis srtik jogbiztonsgot,
a jogllam alapvet biztostkait. Egybknt is, az igazsgossg mindig rszleges s szub
jektv. Ezen tl pedig, amint azt a 41/1993. (VI. 30.) AB hatrozat megfogalmazta nem
hrthat az elkvetre annak a terhe, ha az llam mulasztsa miatt a bnteteljrs idelis
clja, az igazsgos s rendeltetst betlt bntets kiszabsa nem teljeslhetett. Ennek
az alkotmnyos teherelosztsnak a szempontjbl kzmbs, hogy az llam rosszul, vagy
egyltaln nem rvnyestette-e bntet ignyt; s mindegy az is, hogy milyen okbl,
hiszen mint a 40/1993. (VI. 30.) AB hatrozatban az Alkotmnybrsg leszgezte, bnte
tignye az llamnak s nem az egyneknek van. Az Alkotmny 70/K. rendelkezseibl
ugyanis nem kvetkezik olyan szablyozs szksgessge, amely a srtettnek felttlen
jogot adna a bntetigny brsg eltt val rvnyestsnek kvetelsre. Ez az elv az
j Be. tkrben a ptmagnvdl intzmnynek jrateremtsvel mr nem felttlenl
llja meg a helyt.
Az idzett dntsekbl kirajzoldik, hogy a jogllamisg a magyar Alkotmnybrsg
felfogsban relatv, annyiban, amennyiben alapveten a pozitv joghoz ktdik, teht
nincsenek attl fggetlen, afltt ll - a nmet Radbruch ltal a II. vilghbor utn
megfogalmazott - rtkek, amelyekre hivatkozva pldul a Nmet Szvetsgi Alkotmnybrsg a Berlini Falnl 1989-ig rvnyben volt tzparancs folytn meglt hatrsrtk
gyben a volt NDK politikai vezetinek felelssgt 1996. oktber 4-n megllaptotta.
(2 BvR 1851/94., 1853/94., 1875/94., 1852/94.)

3.4, Alapelvek a bnteteljrsban


3.4.1. Az alapelvek forrsai, rendszere
A garanciarendszer kifejezs minden joggban azokat az ltalnos rendelkezseket jelli,
amelyek meghatrozzk a jogg felptst, struktrjt, mkdsi szablyait, a jogalkal
mazs irnyt, kereteit, vagyis azokat a biztostkokat, amelyek az adott jogg, jogterlet
szablyait elrelthatv, kiszmthatv teszik.
A bnteteljrsi garanciarendszer - elfogadva Cska Ervin meghatrozst - a bn
teteljrsi jog azon szablyai, amelyek rkdnek az eljrs trvnyes lefolytatsn, az
eljrsi clok s feladatok realizlsa rdekben szablyozzk a h&sgk s a rsztve
vk eljrsi cselekmnyeit, meghatrozzk az gyfl rsztvevk (vdlott, terhelt, vd)
jogostvnyait s ktelezettsgeit, a bizonyts elveit, eszkzeit, mdjait, a hatrozatok
s hibik orvoslsnak rendjt. [Cska Ervin (1999) A bntet trgyalsi rendszer. Sze
ged, (Klnlenyomat) 2. o.] A garanciarendszer teht tfogja az adott jogterlet teljes
rendszert.
77

A bnteteljrsi alapelvek - vagy ahogy a Be. nevezi ket: alapvet rendelkezsek a garanciarendszeren bell helyezkednek el, annak rszt kpezik, s a bnteteljrs
legfontosabb tartpillreit jellik.
A bnteteljrsi jogra is igaz Kengyel Mikls pcsi polgri eljrsjogsz megjegyzse,
hogy ... Az eljrsjog XX. szzadi felemelkedse a tudomny nllv vlsa mel
lett nem kis mrtkben az alapelveknek ksznhet. A bennk megtestesl gondolatok
emeltk ki az eljrsjogot a gyakorlatiassg s clszersg alapjn szablyozott technikai
jogbl. (Kengyel Mikls: A bri hatalom s a felek rendelkezsi joga a polgri perben.
Osiris, Budapest, 2003. 15. o.)
Az alapelvek katalgusa orszgonknt vltozik ugyan, de vannak egyetemesknt elis
mert alapelvek (pldul az rtatlansg vlelme, a vdelem alapelve, a tisztessges trgyals
elve, a szabad bizonyts, vdelv), amelyek minden bnteteljrsban fellelhetk, msokat
csak egyes bnteteljrsi rendszerek ismernek el alapelvknt (pldul a nmet bnte
teljrsi trvny a legalits elvn nyugszik, mg az angol s a holland az opportunits
elvt vallja). Az alapelvek kzl egyesek a teljes bnteteljrsra rvnyesek (pldul az
rtatlansg vlelme, a vdelemhez val jog, az anyanyelv hasznlatnak elve, a jogorvos
lati jog), msok csak a trgyalsi szakaszban nyerik el rtelmket (vdelv, tisztessges
trgyals elve, a kontradiktrius trgyals elve).
Az alapelvek forrsai is klnbzek. A legfontosabb alapelveket (pldul az rtatlan
sg vlelme, vdelemhez val jog, knzs s embertelen bnsmd tilalma) a klnbz
nemzetkzi emberi jogi dokumentumok s az alkotmnyok is tartalmazzk, msokat csak
a bnteteljrsi trvnyek. A bnteteljrsi trvnyben trtn szablyozst vlasztottk
a rendszervltozsok (1989-90) eltt - szovjet minta alapjn - a kelet-eurpai orszgok.
Ezt kveten a legfontosabbakat az alkotmnyokba is felvettk, a klnbz emberi jogi
dokumentumokat (Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egyezsgokmnya, EEJK) pedig
ratifikltk s kihirdettk, ezzel a nemzeti jog rszv emeltk.
A nyugat-eurpai bnteteljrsok dnt tbbsge, jelentsgket nem albecslve
ugyan, de nem emeli ki, nem foglalja kln fejezetbe az alapelveket, mert nem tulajdo
nt azoknak normatv ert. Azok a trvny azon rszeiben lelhetk fel, amelyre vonat
koznak s szerepk a trvny hzagainak kitltsben, a jogrtelmezs segtsben ll.
Ezt a megoldst vlasztottk pldul az osztrk, nmet, spanyol, portugl trvnyek.
Korbban a francia bnteteljrs sem tartotta szksgesnek az alapelvek kiemelst.
A 2000. vi tfog reform kvetkeztben azonban megvltozott a koncepci. A reformtrvny 2000. jlius 15-i hatlybalpst kveten a trvny j bevezet rendelkez
sekkel egszlt ki.

3.4.2. Alapelvek a magyar bnteteljrsi trvnyben


A magyar bnteteljrs alapelveinek forrsai is az elbb ismertetett struktrt kvetik.
A magyar Alaptrvny tbb, a bnteteljrssal kapcsolatos, illetve kizrlag a bnteteljrshoz kapcsold alapelvet szablyoz. Ezek a kvetkezk: a trsasbrskods, a np
rszvtel elve [Alapt. 26. cikk (1) bek.], a bri fggetlensg [Alapt. 26. cikk. (1) bek.],
78

a knzs, kegyetlen, embertelen, megalz elbns s bntets tilalma [Alk. III. cikk (1)
bek.], a vdelv, a fggetlen, prtatlan, nyilvnos s igazsgos brsgi trgyalshoz val
jog [Alapt. XVIIL cikk (1) bek.], az rtatlansg vlelme [Alapt. XVIII. cikk (2) bek.],
a vdelemhez val jog [Alapt. XVIII. cikk (3) bek.], a jogorvoslati jog [Alapt. XVIII.
cikk (7) bek.].
Ajiagyar trvnyhozs, mint mr emltettk, az 1993. vi XXXI. trvnnyel hirdette ki
az emberi jogok s az alapvet szabadsgok vdelmrl szl, Rmban,. 1950. november
4-n kelt egyezmnyt (Eurpai Emberi Jogi Egyezmny) s annak nyolc kiegszt jegy
zknyvt, az 1995. vi III. trvnnyel pedig a Knzs s embertelen vagy lealacsonyt
bnsmd elleni eurpai egyezmnyt, amelyek szintn szmos, a bnteteljrssal kapcso
latos - az alkotmnyban is szablyozott - elvet fogalmaznak meg. A bntetbrskodsra is
vonatkoz rendelkezseket tartalmaznak a brsgok szervezetrl s igazgatsrl szl
2011. vi CLXI. tv., a brk jogllsrl s javadalmazsrl szl 2011. vi CLXII. tv.,
valamint az gyszsgrl szl 2011. vi CLXIII. tv.
Az 1998. vi XIX. tv. (a tovbbiakban: Be.) I. fejezete az Alapvet rendelkezsek
r cmet viseli. Ez tartalmazza azokat az elveket, amelyeket a jogalkot a bnteteljrs
t szempontjbl kiemelkeden fontosnak tart. Ezek a kvetkezk:
\ * - az eljrsi feladatok megosztsa (Be. I. ),
l , - a vdelv s a vdhoz ktttsg [A brsg eljrsnak alapja (Be. 2. )],
|
-jo g a brsgi eljrshoz, a bntetjogi felelssg megllaptsa s a bntets kisza| basa kizrlag brsgok tjn s a jogorvoslati jog [Jog a brsgi eljrshoz (Be. 3. )],
l
- a vdl bizonytsi ktelezettsge s az in dubio pro reo elve, teht az, hogy a ktsget
,kizran nem bizonytott tnyt tilos a terhelt terhre rtkelni [A bizonytsi teher (Be. 4. )],
- a vdelemhez val jog, jog a szabadlbon trtn vdekezshez, a szemlyi szabadsg
trvny alapjn trtn korltozsa, a szemlyes s a vd tjn trtn vdekezshez val
jog s a ktelez vdelem [A vdelem joga (Be. 5. )],
- a hivatalbl val eljrs (officialits), az alapos, illetve megalapozott gyan alapjn
| s;az eljrsi akadlyok hinyban folytathat eljrs, illetve a ktszeres eljrs tilalmnak
elve [A hiyatalbl val eljrs, a bnteteljrs megindtsa s bnteteljrs akadlyai
(Be. 6. )],
- a z rtatlansg vlelme (Be. 7. ),
,. . . - az nvdra ktelezs tilalma (Be. 8. ),
. ,- az anyanyelv hasznlatnak elve, a bntetjogi felelssg nll elbrlsnak elve.
A trvny ms fejezetei mg tartalmaznak olyan elveket, amelyekrl a korbbi, az
1973. vi I. tv. az alapelvek kztt rendelkezett. Ezek kz tartozott: a szabad bizonyts
s a bizonytkok szabad rtkelsnek elve, illetve a nyilvnossg, kzvetlensg s sz
belisg. A jogalkot ezek kzl a jogorvoslati jogot, amelyet az Alaptrvny is emlt s
I nem csak a bnteteljrsra vonatkozik, nem ltta szksgesnek kln kiemelni, hisz erre
[ vonatkozan a trvny rszletes szablyokat tartalmaz.
I . Ms alapelveket abban a fejezetben szablyoz, amelyikhez legszorosabban ktdnek.
\ gy kerlt a bizonyts s a bizonytkok rtkelsnek szabadsga a bizonytsra vonatkof z VII. fejezet I. Cmbe (Be. 78. ), vagy a nyilvnos trgyals elve a trvny trgyalst
[ szablyoz harmadik rszbe, a XI. fejezetbe (Be. 237. ).

79

Az alapelveket a magyar bnteteljrsi jog tudomnya hagyomnyosan kt nagy cso


portba sorolja. Az egyik a szervezeti, a msik a mkdsi alapelvek. Szervezeti alapelvek
alatt rtjk azokat az elveket, amelyek a bnteteljrsban kijellik a brskods gyakor
lsnak kereteit. Ezek:
- az igazsgszolgltats kizrlag brsgok tjn,
- a trsas brskods,
- a nprszvtel,
- a bri fggetlensg,
- a prtatlansg elve,
- a trvny eltti egyenlsg.
Ezek kzl itt az igazsgszolgltats kizrlag brsgok tjn, a trsas brskods
s a nprszvtel elvvel fogalaikozunk, a tbbit a jogllami bnteteljrs kapcsn mr
elemeztk.

3.4.2.I. A szervezeti alapelvek


Amint a bnteteljrs szakaszai kapcsn emltettk, az igazsgszolgltats nem ms, mint
a bntetjogi felelssg krdsrl: a bnssgrl, az rtatlansgrl, illetve a bntetjogi
szankci kiszabsrl val dnts. Ezeknek a dntseknek a meghozatalra alkotmnyos
helyzetk, fggetlensgk, prtatlansguk folytn, minden jogrendszerben kizrlag a b
rsgokjogosultak. A Be. 3. (2) bekezdse is ezt az elvet deklarlja, amikor a bntetjogi
felelssg megllaptsra s a bntets kiszabsra egyedl a brsgot jogostja fel. Ez
a megfogalmazs a szankci kiszabst csak a bntetsekre korltozza, amibl viszont az
is kvetkezik, hogy az intzkeds alkalmazsra mr nem csupn brsg jogosult.
Ez a helyzet az 1978. IV. tv. (Btk.) ltal az intzkedsek kztt (Btk. 71. ) szablyo
zott megrovs alkalmazsa esetn. Az j Btk., a 2012. vi C. tv 65. -a is megtartotta ezt
a rendelkezst. Megrovs alkalmazsra akkor van md, ha az elkvet ltal megval
stott cselekmny elbrlsakor mr nem veszlyes, vagy oly csekly fokban veszlyes
a trsadalomra, hogy a trvny szerint alkalmazhat legkisebb bntets kiszabsa vagy
ms intzkeds - ide nem rtve az elkobzst s a vagyonelkobzst - alkalmazsa is szk
sgtelen. Az j Btk. ezt a rendelkezst kiegszti az elektronikus adat vgleges hozzfr
hetetlenn ttelvel. Teht az els esetben az elkvet formlisan bncselekmnyt kvetett
el, ami azonban az elbrlskor mr elveszti trsadalomra val veszlyessgt. A msik
esetben az elkvetskor mg trsadalomra veszlyes bncselekmny az elbrlskor mr
csak csekly mrtkben tlhet veszlyesnek.
A megrovssal a hatsg - az j Btk. pontosabb megfogalmazsa szerint a brsg vagy
az gysz - rosszallst fejezi ki, s az elkvett felhvja, hogy a jvben tartzkodjk
bncselekmny elkvetstl.
Az gysz megrovs alkalmazsra a feljelents elutastsa [Be. 174. (5) bek.] s
a nyomozs megszntetse [Be. 191. (2) bek.] esetn jogosult.
A bntetjogi felelssg megllaptsnak s a bntets kiszabsnak kizrlagos jogt
a brsg klnbz sszettelben gyakorolhatja. Az egyszerbb gyekben egyesbrknt,
80

bonyolultabb tnybeli s jogi megtls gyekben tancsban, teht trsas brskods tjn.
A trsas brskods megvalsulhat kizrlag hivatsos brkbl, illetve a nprszvtel
elvbl kvetkezen hivatsos brkbl s lnkkbl, illetve kizrlag laikusokbl ll
tancsokban (az angol magisztrtusi brsg vagy az eskdtszki brskods sorn).
A kizrlag hivatsos brkbl ll tancsok tlkeznek a rendes s a rendkvli jogor
voslati frumokon (fellebbezs, fellvizsglat stb.), ahol a dnts kizrlag szakmai jogi
krdsekre korltozdik. A trsas brskods ezen formjnak alapja az a megfontols,
hogy tbb hivatsos br alaposabban, krltekintbben, felelssgteljesebben kpes az
gyrl dnteni.
A hivatsos brkbl s laikusokbl ll tancsok, illetve eskdtszkek az els fokon
(helyi vagy megyei szinten) eljr brsgokon mkdnek. A nprszvtel elvnek kt
indokt kell kiemelni. Az egyik szakmai, a msik politikai-ideolgiai. A szakmai indok
abban foglalhat ssze, hogy a laikusok lettapasztalata, blcsessge jtkonyan befoly
solja a kizrlag szakmai alapon trtn tlkezst, ezzel differenciltabb, trsadalmilag
is elfogadottabb teszi azt. A politikai-ideolgiai indok szerint a laikusok tlkezsben val
rszvtele a mindenkori hatalom ellenslyt, az nkny elleni vdelmet jelenti.
Mindkt indokkal szemben szmos ellenrv hozhat fel. A jogban, a jogalkalmazs
technikai, dogmatikai, joggyakorlattal kapcsolatos krdseiben - amelyek a munka leg
lnyegesebb elemt kpezik - a laikusok tbbnyire jratlan emberek. gy annak ellenre,
hogy az tlkezs sorn a hivatsos brval azonos jogokkal rendelkeznek, a blcsessg
gel, lettapasztalattal szemben a szakmai flny gyzedelmeskedik, hiszen a hivatsos
br munkjt dnten a szakmai szempontok szrjn keresztl mrik meg s rtkelik.
rdekei ennek kihangslyozst teszik szksgess.
A laikusok politikai ellensly szerepe pedig a jogllami bnteteljrsban - a garancik
meglte, kiknyszerthetsge miatt - elhanyagolhat, gy az eljrsba trtn bevonsuk
szksgtelen. Ezt az rvet tmogatja a rvidtett, konszenzulis elemeken nyugv eljrsok
szmnak (vdalku stb.) emelkedse, az eskdtszki trgyalsok arnynak a bntetelj
rsok elenysz: tredkre cskkense.
Ezek az rvek s ellenrvek idrl idre sszecsapnak, mivel azonban a laikusok bevo
nst -jobb hjn - s a hagyomnyok ltal is tmogatottan mg mindig kisebb rossznak
tartjk, mint a kizrlag szakmai szempont, hivatsos brk ltal trtn tlkezst, min
dentt fenntartsuk mellett foglalnak llst. St, az eskdtszki brskods eszmjnek
szvs tovbblst mutatja, hogy az tlkezsnek ezt a fomjt az 1990-es vekben
Oroszorszgban (1998) s Spanyolorszgban (1995) is bevezettk.
Ezek a vitk a rendszervltozst kveten Magyarorszgon is lezajlottak, de jobb meg
oldst nem tallva a jogalkot az lnkrendszer fenntartsa mellett foglalt llst.
A Be. a brsgok sszettelt a bncselekmny slytl teszi fggv. Errl a krdsrl
a brsgok kapcsn szlunk.

81

3.4.2.2. A mkdsi alapelvek

A mkdsi elvek a bntethatalom gyakorlsnak, az eljrs lefolytatsnak s a jogal


kalmazs mindennapjainak ltalnos elveit jellik ki.
A Be. rendelkezsei szerint a bnteteljrs hivatalbl (officialits), alapos, illetve
meghatrozott szemly esetn megalapozott gyan alapjn, eljrsi akadlyok hinyban
folytathat le, de csak akkor, ha az eljrs nem tkzik a ktszeres eljrs tilalmba. {A
hivatalbl val eljrs, a bnteteljrs megindtsa s bnteteljrs akadlyai (Be. 6. )].
Az officialits elve azt jelenti, hogy az igazsgszolgltatsban kzremkd szervek
(nyomoz hatsg, gyszsg, brsg) eljrshoz nincs szksg ms (ezeken kvli)
szemlyek, szervezetek, hatsgok hozzjrulsra. A trvny ltalnos felhatalmazst ad
az eljrs megindtsra s lefolytatsra, st ezt ktelessgkk teszi. Ez a ktelessg,
a legalits parancsa kiterjed arra, hogy a nyomoz hatsgok minden bncselekmny
esetn nyomozst rendeljenek el, az gysz minden bncselekmny esetn emeljen vdat,
illetve a brsg minden bncselekmny esetn szabjon ki bntetst.
Ez all termszetesen vannak kivtelek. A Btk. egyes bncselekmnyek esetn csak
meghatrozott szemly, szervezet feljelentsre, kvnatra vagy magnindtvnyra en
gedlyezi a bnteteljrs lefolytatst. A 2013. jlius 1-jig az j Btk. a 2012. vi C. tv.
hatlyba lpsig a tbbszr mdostott 1978. vi IV. tv. 197. (1) bek.-be foglalt ersza
kos kzsls [j Btk.: Szexulis knyszerts, 196. (1) bek.], a 198. (1) bek. szerinti
szemrem elleni erszak (j Btk.: Szexulis erszak 197. (1) bek.], a Btk 201. (1) s
(2) bek. megronts (ez az j Btk.-bn mr nem magnindtvnyra ldzend), illetve az
j Btk. 205. -a szerinti szemremsrts.
A jelenleg hatlyos Btk. 330/A. -a rtelmben (j Btk. 382. ) a szemlyi vagyont
krost lops, sikkaszts, csals, htlen kezels, rongls, jogtalan elsajtts, orgazdasg,
illetve jrm nknyes elvtele esetn az eljrs, ha az elkvet a srtett hozztartozja,
csak magnindtvnyra indthat. A Btk. 236. (1) bek. [j Btk 270. (1) bek,], valamint
a 240. (j Btk 274. ) alapjn pedig hamis vd, illetve hamis tanzs miatt mindaddig,
amg az gy, amelyben ezeket a bncselekmnyeket elkvettk, nem fejezdik be, csakis
az alapgyben eljr hatsg feljelentse alapjn indthat eljrs.
A legalits elve alli kivtelekkel mr a jogllami bnteteljrs kapcsn foglalkoztunk.
Itt csak azokat az eseteket emltjk meg, amelyekre a trvny ad lehetsget. Ezek kz
tartozik a nyomozsi alku (Be. 175. , 175/A. 192. , 192/A. ), a nyomozs rszbeni
mellzse (Be. 187. ), a vdemels rszbeni mellzse, a brsgi eljrsban a bizonyts
mellzse (Be. 306. ), illetve a magnvdas eljrs, amikor az llam a bncselekmny
ldzsrl s a felelssgre vonsrl a magnvdl javra lemond.
Bnteteljrs akkor sem indthat, illetve folytathat, ha a bnteteljrsnak akad
lya van.
A bnteteljrs akadlynak tekinti a trvny, ha:
- a cselekmny nem bncselekmny, vagy nem a terhelt kvette el;
- nem llapthat meg bncselekmny elkvetse, illetve az, hogy a bncselekmnyt
a terhelt kvette el;
- bizonyos kivtelektl eltekintve, bntethetsget kizr vagy megszntet ok ll fenn;
82

- vgl a rendkvli perorvoslatok (Negyedik Rsz), illetve a klnleges eljrsok


kztt szablyozott egyes eseteket kivve (XXVIII. Fejezet, II. s III. Cm) a terhelt cse
lekmnyt mr jogersen elbrltk.
Jogers elbrlsnak szmt az is, ha a terhelt ellen a brsg eltt tbb bncselekmny
miatt folyt eljrs, a brsg azonban ezek kzl nem mindegyikben llaptotta meg a b
nssgt, teht a vdlottat felmentette, vele szemben az eljrst megszntette, vagy a bizo
nytst mellzte. Nem indthat bnteteljrs az ellen sem, akinek ugyanolyan tnylls
alapjn a brsg szablysrts miatt llaptotta meg a felelssgt, s a szablysrtsi
hatrozat ellen nem folytattak le perjtst [Be. 6. (3)-(5) bek].
Ha brmelyik akadly fennll, a bnteteljrst nem lehet megindtani, a megindult
bnteteljrst meg kell szntetni, vagy felment tletet kell hozni.
Ha ezek a negatv felttelek hinyoznak is, a bnteteljrs csak akkor indulhat meg,
ha a feljelentsbl, a magnindtvnybl vagy a nyomoz hatsgok hivatalos tudomsszerzse alapjn a bncselekmny gyanja, illetleg meghatrozott szemly elleni eljrs
esetn a megalapozott gyan megllapthat, teht lteznek olyan tnyek, adatok, ame
lyek altmasztjk, hogy felteheten a Btk. valamely klns rszi tnyllsba tkz
cselekmny valsult meg, illetve valaki ilyen cselekmnyt kvetett el [Be. 6. (2) bek.].
A bnteteljrs sorn a gyant bizonyossgg kell formlni, hiszen a bntetjogi
felelssg csak ezen alapulhat. Ez a vd bizonytsa sorn trtnik, ami a vdlt (az
gyszt, a magnvdlt, a ptmagnvdlt) terheli. A vdl ltal sszegyjttt bizony
tkok kzl csak a ktsget kizran bizonytott tnyeket rtkelheti a brsg a terhelt
terhre. A ktsget kizran nem bizonytott tnyeket a bizonytkok krbl ki kell
jekeszteni (Be. 4. ).
A terheltnek joga van arra, hogy az ellene emelt vdrl brsg dntsn, amely - mint
emltettk - egyedl jogosult bntets kiszabsra (Be. 3. ). A brsg eltt az eljrs az
eljrsi feladatok megosztsa alapjn folyik. Ezt azt jelenti, hogy elklnl egymstl
a vd, a vdelem s az tlkezs funkcija (Be. 1. ). A brsg kizrlag a vd (kz
vd, ptmagnvd, illetve magnvd) alapjn jrhat el, s ahhoz ktve van. Teht csak
olyan szemly bntetjogi felelssgrl dnthet, aki ellen vdat emeltek, s csak olyan
bncselekmny(ek) miatt, amely(ek)et a vd tartalmaz (Be. 2. ). A bntetjogi felelssg
megllaptsnl azonban a nyomoz hatsgot, az gyszt s a brsgot abban a tekin
tetben, hogy a vdlott kvetett-e el, s milyen bncselekmnyt, nem kti ms -r pldul
polgri, szablysrtsi vagy fegyelmi - eljrsban megllaptott tnylls s meghozott
hatrozat (Be. 10. ).
Mindaddig, amg a gyanbl bizonyossg nem lesz, teht a jogers brsgi hatrozatig,
a bnteteljrs teljes tartama alatt megilleti a terheltet - a mr elemzett - rtatlansg
vlelme (Be. 7. ). A terhelt nem ktelezhet arra, hogy rtatlansgt bizonytsa, de az
nvdra ktelezs tilalma alapjn - az eljrsban rszt vev szemlyekkel egytt - arra
sem, hogy nmaga ellen terhel vallomst tegyen, illetve nmaga ellen bizonytkot szol
gltasson (Be. 8. ). Ez azt jelenti, hogy nincs az ellene foly bizonytsban kzremkdsi
ktelezettsge, br ez all is van kivtel. A terhelt s a srtett a bizonytsban a szakrti
vizsglat sorn a mttnek nem minsl eljrsok, beavatkozsok eltrsre knyszert
het [Be. 106. (1) bek.].
83

A terheltet a bnteteljrs sorn megilleti a vdelem joga (Be. 5. ), ami egyrszt


a szemlyes, msrszt a vd kzremkdsvel, harmadrszt a szabadlbon trtn v
dekezs jogt jelenti. Ez utbbi jogot a Be.-ben meghatrozott okbl s eljrs alapjn a szemlyes szabadsg korltozsval vagy elvonsval - lehet korltozni. A trvnyben
meghatrozott mdon trtn vdekezshez val jogot a brsgnak, az gyszsgnek s
a nyomoz hatsgnak kell biztostania.
Br a bnteteljrs nyelve a magyar, ennek nem tudsa miatt senkit nem rhet ht
rny, ezrt a bnteteljrsban mindenki - mind szban, mind rsban - hasznlhatja
az anyanyelvt. Ebben az is benne foglaltatik, hogy brki - aki a magyar nyelvet nem
ismeri - hasznlhatja az ltala ismertknt megjellt nyelvet, illetve trvnnyel kihirdetett
nemzetkzi szerzds alapjn az abban meghatrozott regionlis vagy kisebbsgi nyelvet
(Be. 9. ). (Magyarorszg az 1999. vi LX. trvnnyel hirdette ki az Eurpa Tancs ltal
1992. november 5-n elfogadott Eurpai Regionlis vagy Kisebbsgi Nyelvek Eurpai
Chartjt.)
Vgl - de nem utolssorban - a bnteteljrsban szles krben rvnyesl a jogor
voslati jog. A Be. 3. (3) bekezdse szerint, ha a Be. nem tesz kivtett, a brsg, az
gysz, s a nyomoz hatsg hatrozatai, valamint az gysz s a nyomoz hatsg
intzkedsei ellen, illetve, ha a Be. lehetv teszi, az gysz s a nyomoz hatsg intz
kedsnek elmulasztsa miatt jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslatokat kt nagy cso
portba sorolhatjuk. Ezek rendes, illetve rendkvli jogorvoslatok. A rendes jogorvoslatok
az arra jogosultakat a nyomozs s a brsgi eljrs sorn az eljrsjogers befejezsig
illetik meg. Rendes jogorvoslat a nyomozs sorn pldul a panasz [Be. 195. (1) bek.],
a brsgi eljrs sorn a fellebbezs [Be. 346. (1) bek.] A rendkvli jogorvoslatok szk
krben, a mr jogerre emelkedett gydnt brsgi hatrozatok megtmadsra szolgl
nak. Rendkvli jogorvoslat pldul a perjts [Be. 408. (1) bek., vagy a fellvizsglat
[Be. 416. (1) bek.]

A 3. fejezethez kapcsold krdsek

1. Melyek az alkotmnyossg fogalmi elemei?


2. Hol rintkezik egymssal az alkotmny s a bnteteljrs?
3. Melyek a bnteteljrs alkotmnyos elvei?
4. Mit foglal magba az igazsgszolgltats s a bntets llami monopliuma?
5. Mit jelent az rtatlansg vlelme?
6. Mit jelent az arnyossg elve a bnteteljrsban?
7. Mit jelent a szemlyi szabadsg bri korltozsnak s a nyilvnos trgyals elve?
8. Hogyan rtelmezi az Alkotmnybrsg a jogllami bnteteljrs elvt?
9. Melyek a bnteteljrs alapelveinek magyar forrsai?
101 Mit jelent az nvdra ktelezs tilalma?
11. Melyek a szervezeti s a mkdsi alapelvek?
12. Mi a klnbsg a rendes, illetve a rendkvli jogorvoslatok kztt?

84

4. A bnteteljrs alanyai

A bnteteljrs alanyai kifejezs alatt sszefoglalan a bnteteljrsban rszt vev szer


vezeteket s szemlyeket rtjk. A bnteteljrsban rszt vev szervezetek: a nyomoz
hatsgok, az gysz s a brsg. A szemlyek pedig a terhelt, a vd, a srtett, a ma
gnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl, az egyb rdekeltek, a kpviselk s a segtk.
A Be. II-V. fejezeteiben az alanyok mindkt kategrijval kapcsolatban alapvet, de
nem mindenre kiterjed/rszletes szablyozst tallunk. Az alanyok szerepe, jogai, kte
lezettsgei teljessgkben azonban a Be. egszbl kerekednek ki,
A trvny az eljrsban rszt vev szervezetekkel kapcsolatban ngy f krdst emel
ki. Az egyik a feladatuk, a msik hatskrk s illetkessgk, a harmadik a hatskri s
illetkessgi sszetkzs, valamint ezek kikszblsnek alapvet szablyai, a negyedik
pedig a kizrsra vonatkoz rendelkezsek, vagyis az arra vonatkoz szablyok, hogy ki
rem jrhat el a nyomoz hatsg tagjaknt, gyszknt vagy brknt.
A magnszemlyek esetn a trvny jogaikat, ktelezettsgeiket hatrozza meg, s
egyedl a vdnl rendelkezik a kizrsrl.
A tovbbiakban elszr a bnteteljrsban rszt vev szervezetekrl szlunk. Trgya
lsuk sorrendjt didaktikai okokbl a bnteteljrs szakaszaihoz igaztjuk, teht eltrnk
a trvnyben tallhat tagolstl

4.1. A nyomoz hatsgok (Be. 35-41. )


4.1.1. A nyomoz hatsgok feladata
A bnteteljrs rendszerint els szakasza a nyomozs, hiszen a bnteteljrs nem min
den esetben kezddik nyomozssal (lsd a magnvdas eljrsnl 433. o.). A nyomozst
- amelynek alapvet clj a a bncselekmny feldertse az elkvet elfogsa, bizonytkok
sszegyjtse, illetve vdl tjkoztatsa a vdemels megalapozottsgrl - nyomoz
hatsgok vgzik. A nyomoz hatsgokat kt csoportra oszthatjuk: ltalnos s specilis
nyomoz hatsgokra.
A Be. 36. (1) bek. szerint ltalnos nyomoz hatsg a rendrsg. E megfogalmazs
alapjn csak a rendrsg rendelkezik ltalnos nyomozsi hatskrrel, vagyis azoknak
a bncselekmnyeknek a kivtelvel, amelyeknek a nyomozst a Be. nem utalja ms nyo
moz hatsg hatskrbe, jogosult nyomozni. Ebben az rtelemben rendelkezik a rend
85

rsg nyomoz hatsgainak hatskrrl s illetkessggrl szl 3/2008. (1.16.) IRM


rendelet 2. (1) bekezdse is, amely szerint Amennyiben a bnteteljrsrl szl 1998.
vi XIX. tv. msknt nem rendelkezik, a rendrsg nyomoz hatsgainak hatskrbe
tartozik a Bntet Trvnyknyvrl szl 1978. vi IV. trvnyben meghatrozott bncselekmnyek nyomozsa. Az ltalnos hatskrre utals azonban flrevezet, hiszen
a rendrsg mellett a Be. 28. (3) bek. szerint az gysz, mint kzvdl a vdemels
feltteleinek megllaptsa vgett nyomozst vgeztet vagy nyomoz. A trvny ezt a jogot
nem korltozza, st a Be. 29. -ban foglaltakat is figyelembe vve - amely az gysz
kizrlagos nyomozsi hatskrbe tartoz bncselekmnyeket sorolja fel - brmely
nyomoz hatsgnl szlesebben hatrozza meg.
Ennek rtelmben specilis - teht csak meghatrozott bncselekmnyekre vagy a bncselekmny elkvetsnek sajtos helyre tekintettel hatskrrel rendelkez - nyomoz
hatsgoknak tekintendk: a Nemzeti Ad s Vmhivatal (NAV), amelynek kizrlagos
nyomozsi hatskrbe tartoz bncselekmnyeket a Be. 36. (2) bek. hatrozza meg.
A katonai bnteteljrsra vonatkoz rendelkezsek szerint nyomoz hatsg a katonai
gysz [Be. 474. (1) bek.] s az illetkes parancsnok [Be. 477. (1) bek]. Specilis
nyomoz hatsg mg a klfldn lv magyar polgri lgi jrm s a kereskedelmi
haj parancsnoka, ha a haj vagy lgi jrm fedlzetn magyar llampolgr vagy brki
bncselekmnyt kvet el.
A Be. a nyomoz hatsgok kztt emlti a kzs nyomoz csoportokat is. A nyomo
z hatsgok a legfbb gysz engedlyvel, kln trvnyben meghatrozott felttelek
esetn az Eurpai Uni tagllamainak nyomoz hatsgai, tovbb az Eurpai Rendrsgi
Hivatal (EUROPOL) rszvtelvel egy gyre vagy gyek meghatrozott csoportjaira lt
rehozott kzs nyomoz csoportot alakthatnak, illetleg abban rszt vehetnek.

4.1.2. A nyomoz hatsgok hatskre s illetkessge


4.I.2.I. A rendrsg hatskre s illetkessge
Hatskr alatt - brmelyik bntetelj rasban rszt vev szervezetrl is beszlnk - a bn
tetgyeknek a szervezet klnbz szintjei kztti (teht vertiklis), mg illetkessgen
a szervezet azonos hatskr szintjei kztti (teht horizontlis) fldrajzi, terleti alap
megosztst rtjk.
A rendrsgi nyomozssal kapcsolatban kt fogalmat kell megemlteni. Az egyik
a nyomoz hatsg, a msik a nyomoz szerv. Nyomoz hatsgok a rendrkapitnysg,
a rendr-fkapitnysg s az Orszgos Rendr-fkapitnysg. Nyomoz szerv a nyomoz
hatsgnak a nyomozst vgz szervezeti egysge.
A rendrsg, mint nyomoz hatsg hatskrrl s illetkessgrl a 3/2008. (I. 16.)
IRM rendelet rendelkezik.

86

I
i
'
|

4.1.2.2. Az gyszsg, mint nyomoz hatsg hatskre

Az gyszsg nyomoz hatsgai a Kzponti gyszsgi Nyomoz Hivatal, amely orsz


gos, s az gyszsgi nyomozssal megbzott terleti szervezeti egysgek, a nyomoz
gyszsgek, amelyek a fvrosra, illetve a megykre kiterjed illetkessggel mkdnek.
A Kzponti gyszsgi Nyomoz Hivatal hatskrbe tartoznak:
- a kzjogi tisztsg, illetve nemzetkzi jogon alapul mentessget lvez szemly ltal
elkvetett bncselekmny, a srelmkre elkvetett hivatalos szemly elleni erszak, a m
kdskkel kapcsolatban ellenk elkvetett ms bncselekmny, tovbb a nemzetkzileg
vdett szemly elleni erszak;
- a br, az gysz, a brsgi titkr, az algysz, a brsgi s gyszsgi fogalmaz,
az gyszsgi megbzott s a brsgi gyintz, az gyszsgi nyomoz, az nll s
a trvnyszki vgrehajt s vgrehajt-helyettes, a kzjegyz s a kzjegyz-helyettes,
a rendrsg hivatsos llomny tagja ellen elkvetett emberls, hivatalos szemly el
len elkvetett emberrabls, a hivatalos szemly elleni erszak, a hivatalos szemly ellen,
hivatalos eljrsa alatt elkvetett rabls; ,
- a rendrsg hivatsos tagja kivtelvel az elz pontban felsoroltak ltal elkvetett
brmely bncselekmny, valamint az lnknek az igazsgszolgltatssal sszefggsben
elkvetett bncselekmnye;
- az elbb felsorolt szemlyek vonatkozsban elkvetett vesztegets, a vezet beosz
ts vagy fontosabb gyekben intzkedsre hivatott ms hivatalos szemly ltal elkvetett
vesztegets, a vesztegetsnek a 255. (1) bek. szerinti alakzata, a vesztegets feljelent
snek elmulasztsa, a befolyssal zrkeds;
- a rendrsg, a bntets-vgrehajtsi szervezet s a polgri nemzetbiztonsgi szolglat
hivatsos llomny tagja ltal elkvetett nem katonai bnteteljrsra tartoz bncse
lekmnyek, valamint a NAV, a hivatsos katasztrfavdelmi szerv hivatsos llomny
tagja pnzgyi nyomozja ltal elkvetett brmilyen bncselekmny;
- az igazsgszolgltats elleni bncselekmnyek kzl a hamis vd, a hamis tan
zs, a hatsg flrevezetse, hamis tanzsra felhvs, ment krlmny elhallgatsa,
a hatsgi eljrs akadlyozsa, a hatsg eljrsnak megzavarsa, a ment krlmny
elhallgatsa, hivatalos szemly ltal elkvetett bnprtols, zugrszat, gyvdi visszals,
nemzetkzi brsg eltt elkvetett igazsgszolgltats elleni bncselekmny;
- a klfldi hivatalos szemly ltal elkvetett bncselekmnyek, valamint a nemzetkzi
kzlet tisztasga ellen elkvetett bncselekmnyek;
- az emberiessg ellen elkvetett bncselekmnyek a bntetendsgrl s elvlsrl
s elvlsnek kizrsrl, valamint a kommunista diktatrban elkvetett egyes bncse
lekmnyek ldzsrl szl trvnyben meghatrozott kommunista bncselekmnyek,
valamint a nemzetkzi jog szerint el nem vl bncselekmnyek. (Be. 29. )
Az itt felsoroltakon kvl azok a bncselekmnyek is a hatskrbe tartoznak, amelyeket a legfbb gysz, a legfbb gysz bngyi helyettese vagy a Legfbb gyszsg
illetkes fosztlyvezetje a Hivatal hatskrbe utalt. A megyei fgysz a bncselekmny kiemelt jelentsge esetn tehet elterjesztst, hogy az gyet a Hivatal hatskrbe
vonjk.
87

Az gyszsgi nyomoz hivatalok hatskrbe azok a bncselekmnyek tartoznak,


amelyek esetn a nyomozst egybknt folytat orszgos hatskr szerv vezetjvel
szemben kizrsi ok ll fenn, vagy amelyek nyomozst a legfbb gysz, a legfbb
gysz bntetjogi helyettese, a Legfbb gyszsg illetkes fosztlyvezetje, illetve
a megyei fgysz a hatskrbe utalta.
Br a Be. szablyai szerint az gysz a legszlesebb hatskrrel rendelkez nyomoz
hatsg, az elbbi felsorolsbl - amelyet a vdelksztsrl, a nyomozs trvnyessgi
felgyeletrl s a vdemelsrl rendelkez 11/2003. (K 7.) Legfbb gyszi utasts
tartalmaz - lthat, hogy az gyszi hatskrbe tartoz nyomozsok krt igyekeznk
korltozni. A hatskrbe vons ugyan azt sejteti, hogy ezltal az gysz brmely bncselekmny esetn nyomozhat, azonban ezzel a lehetsggel az arra jogosultak ritkn
lnek, mint ahogy az sem lesz gyakori eset, hogy orszgos hatskr szerv vezetjvel
szemben kizrsi ok lljon fenn.

4.1.2.3. A NAV, mint nyomoz hatsg hatskre


ANAV specilis nyomoz hatsg. Csak a bncselekmnyek szk kre tartozik hatsk
rbe. Kizrlagos hatskrbe tartoznak:
- a nemzetkzi bncselekmnyek (nemzetkzi gazdasgi tilalom megszegse stb.),
- az ru hamis megjellse, a bitorls, a szerzi vagy szomszdos jogokhoz kapcsol
d jogok megsrtse, a szerzi vagy szomszdos jogokhoz kapcsold jogok vdelmt
biztost mszaki intzkeds kijtszsa, a jogkezelsi adatok meghamistsa, s az iparjogvdelmi jogok megsrtse;
- a szmvitel rendjnek megsrtse, a csdbncselekmny, a visszals trsadalombiz
tostsi, szocilis vagy ms jlti juttatssal, a kltsgvetsi csals, a kltsgvetsi csals
hoz kapcsold felgyeleti vagyon-ellenrzsi ktelezettsg elmulasztsa, az orgazdasg,
ha a vmellenrzs all elvont nem kzssgi rura vagy jvedki adzs all elvont
termkre kvetik el, a pnzmoss, a pnzmosssal kapcsolatos bejelentsi ktelezettsg
elmulasztsa;
- az eddig felsorolt bncselekmnyekkel sszefggsben elkvetett kzokirat-hamis
ts, magnokirat-hamists, egyedi azonost jel meghamistsa, s blyeghamists. [Be.
32. (2) bek.]

4.1.2.4. A katonai gysz s az illetkes parancsnok, mint nyomoz hatsg


hatskre
Katonai bntetgyekben a trvny specilis nyomoz hatsg hatskrbe utalja a nyo
mozsokat. Katonai gysz nyomoz a katona ltal elkvetett:
- katonai bntett esetn;
- katonai vtsg esetn, ha azzal kapcsolatban ms bncselekmnyt is elkvetett, vagy
ha tbb terhelt esetn az elklnts nem lehetsges;

- nem katonai bncselekmny miatt;


- szvetsges fegyveres erk tagjai ltal belfldn, valamint az e szemlynek a Magyar
Kztrsasg hatrain kvl tartzkod magyar hajn vagy lgi jrmvn elkvetett, magyar
bntet joghatsg al tartoz bncselekmny miatt.
Katonai gysz nyomoz abban az esetben is, ha a katona szolglati viszonya idkzben
megsznt.
Ha a nyomozst nem a katonai gysz vgzi,,nyomoz hatsgknt az illetkes pa
rancsnok jr el. Ezeket az eseteket, a fegyveres erket irnyt miniszter az igazsggy
miniszterrel egyetrtsben llaptja meg. (Be. 474-477. )

4.1-2.5. Klfldn lv magyar kereskedelmi haj, illetve polgri lgi jrm


parancsnoknak hatskre
Magyar llampolgrral szemben mindig eljrhat, klfldivel szemben csak kivteles
esetben. Hozz kell tenni, hogy nyomozsi joga alapveten csak arra terjed ki, hogy az
elkvett feldertse, t jabb bncselekmny elkvetsben megakadlyozza, a bncselek
mny nyomait biztostsa, a bizonytkokat rgztse s a hazatrs utn, a bncselekmny
nyomozsra hatskrrel rendelkez nyomoz hatsg rendelkezsre bocsssa.

4.I.2.6. Kzs nyomoz csoportok


Az Eurpai Uni keretei kztt megalkotott 2000. mjus 29-i bngyi egyttmkds
rl szl nemzetkzi megllapods (2003. vi CXXX. tv.) eredmnyeknt a bngyi
egyttmkdsnek j, kzvetlen formi jttek ltre. Ennek kvetkeztben a tagllamok
a hatrokon tnyl bncselekmnyek nyomozsra az EUROPOL kzremkdsvel
kzs nyomoz csoportot hozhatnak ltre.

4.1.3. Hatskri s illetkessgi sszetkzs


Nem kizrt, hogy a klnbz nyomoz hatsgok kztt akr pozitv, akr negatv ha
tskri sszetkzsre kerl sor (tbb nyomoz hatsg nyomoz ugyanabban az gyben,
illetve klnbz nyomoz hatsgok azt llaptjk meg, hogy egy adott gyben hatskr
hinyban nem jrhatnak el), vagy a rendrsg, a NAV hatskrbe tartoz bncselekm
nyek mellett halmazatban olyan bncselekmny is megvalsult, amelyre ennek a nyomoz
hatsgnak nincs hatskre, de az eljrsok elklntse nem indokolt. Ilyen esetben
az gysz a nyomozs lefolytatsra hatskrrel nem rendelkez nyomoz hatsgot is
kijellhet.

89

4.1.4. A nyomoz hatsg tagjainak kizrsa


A kizrsi szablyok az eljrs tisztasgt, elfogulatlan, prtatlan lefolytatst vannak
hivatva szolglni. A trvnyben meghatrozott kizrsi okok kapcsoldhatnak a nyo
moz hatsg tagjnak szakmai elfogultsghoz (pldul korbban az gyben brknt,
nyomozknt jrt el), a terhelt bntetjogi felelssgnek miknti megllaptsban val
rdekeltsghez (pldul vdlott, ptmagnvdl), vagy egyb okhoz (pldul rzelmi
elfogultsghoz), ami miatt nem kpes az gy elfogulatlan megtlsre.
A Be. szerint a nyomoz hatsg tagjaknt nem jrhat el:
- aki az gyben, mint br jrt el, valamint az gyben eljrt vagy eljr br hozztar
tozja,
- aki az gyben, mint terhelt, vd, srtett,'magnvdl, ptmagnvdl, magnfl vagy
azok kpviselje vesz, vagy vett rszt, valamint ezek hozztartozja,
- aki az gyben, mint tan, szakrt vesz, vagy vett rszt,
- akitl az gy elfogulatlan megtlse nem vrhat,
- a perjts sorn elrendelt nyomozs folyamn a nyomoz hatsg alapgyben eljrt
tagja.
A nyomoz hatsg tagjnak kizrsrl a nyomoz hatsg vezetje hatroz. Ha a nyo
moz hatsg vezetjvel szemben ll fenn kizrsi ok, a nyomoz hatsg nem jrhat el.
Ilyenkor a felettes nyomoz hatsg vezetje jelli ki a nyomoz hatsgot. Ha a kizrsi
ok az orszgos hatskr nyomoz hatsg vezetjvel szemben ll fenn, a nyomozst az
gyszsgi nyomoz hivatal vgzi.
*
Nem kizrsi ok, ha a nyomoz hatsg tagja szolglati feladata teljestse sorn tudo
msra jutott bncselekmny miatt tesz feljelentst.
A kizrsi okot a nyomoz hatsg tagja is bejelentheti. Ilyenkor a bejelents idpont
jtl az gyben nem jrhat el.
Ha nem , hanem a terhelt, a vd, illetve rajtuk kvl a srtett, a magnvdl, a ma
gnfl, valamint ezek kpviseli jelentettk be a kizrsi okot, a nyomoz hatsg tagja
a bejelents elintzsig az gyben eljrhat, de knyszerintzkedseket nem alkalmazhat.
Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a kizrsra irnyul bejelentsben az egyb okbl
szrmaz elfogultsgra hivatkoztak.
.
Ha a nyomoz hatsg tagjval szemben ugyanarra az okra nzve ismtelten s alapta
lanul tesznek kizrsra irnyul bejelentst, az gysz a kizrst elutast hatrozatban
a bejelentt rendbrsggal sjthatja.

4.2. Az gysz (Be. 28-34. )


4.2.1. Az gysz feladata, funkcija
Az gysz a bnteteljrs sokoldal szereplje. Kulcsfigurja egyfell a nyomozsnak,
msfell - mint kzvdl - a brsgi eljrsnak.
A nyomozs sorn hrom szerepben jelenhet meg. Az els, mint nll nyomoz hat
90

sg, a msodik, mint a ms nyomoz hatsggal nyomoztat hatsg, a harmadik - amikor


nem nyomoz vagy nyomoztat - a nyomozs trvnyessge felett felgyeletet gyakorl
hatsg.
Az els esetben, mint nyomoz hatsg tnykedik, a msodik esetben a nyomoz hat
sgot veszi ignybe a nyomozs lefolytatsra. Ennek sorn az, aki a nyomozs stratgi
jt s taktikjt, irnyt, a tisztzand krdseket meghatrozza. Ennek rdekben - ille
tkessgi terletn - utasthatja a nyomoz hatsgot a nyomozs miknti teljestsre, az
gyszi nyomozs sorn pedig a nyomoz hatsg tagjait az orszgos vezet egyetrtsvel
ignybe veheti. A nyomozsrt, annak eredmnyessgrt mindkt esetben nllan felel.
A harmadik esetben csupn felgyeletet gyakorol. Ebben az esetben a nyomoz
hatsg nllan nyomoz, vagy vgez nyomozsi cselekmnyeket, teht maga hatrozza
meg a nyomozs irnyt, a tisztzand krdseket, a nyomozs stratgijt, taktikjt,
de ennek a kivitelezsbe az gysz szles krben akr utasts adsval is beleszlhat.
Ennek eredmnye azonban meghatrozhatja a nyomoz hatsg munkjt, hiszen vgs
soron az eljrs megszntetsre is sor kerlhet.
Mindennek az a clja, hogy a nyomozs trvnyesen folyjk, s az eljrsban rszt vev
szemlyek jogaikat rvnyesthessk. Ha a nyomoz hatsg nllan vgez nyomozst
vagy egyes nyomozsi cselekmnyeket, arra az gysz felgyel.
A nyomozs trvnyessge feletti felgyeleti jogkrben az gysz:
- nyomozst vagy feljelents kiegsztst rendelhet el, annak lefolytatsval a nyomoz
hatsgot bzhatja meg, a nyomoz hatsgot - annak illetkessgi terletn - nyomozsi
cselekmnyek vgzsre vagy tovbbi nyomozsra, a nyomozsnak az ltala megjellt
hatridn belli befejezsre utasthatja,
- a nyomozsi cselekmnyeknl jelen lehet, a nyomozs irataiba betekinthet, azokat
maghoz krheti,
- a nyomoz hatsg hatrozatt megvltoztathatja, hatlyon kvl helyezheti, a nyo
moz hatsg hatrozata ellen hozz megkldtt panaszokat elbrlja,
- a feljelentst elutasthatja, a nyomozst megszntetheti, a nyomoz hatsgot a nyo
mozs megszntetsre utasthatja, vgl
- az eljrst maghoz vonhatja.
Az gysz feladatai kz tartozik a bnteteljrs sorn elrendelt, a szemlyi szabadsg
elvonsval vagy korltozsval jr knyszerintzkedsek trvnyes vgrehajtsnak
ellenrzse is.
A trvnyessgi felgyeletnek kt formja van. Az egyik az egyszer trvnyessgi
felgyelet. Ebben az esetben az gysz az eljrsi cselekmnyek trvnyessgt a nyomoz
szerv vezetjnek, vagy a bnteteljrs ms rsztvevjnek kezdemnyezsre teht nem
hivatalbl - s csak abban a krben ellenrzi, amelyre nzve kezdemnyeztk.
A felgyelet msik formja a fokozott felgyelet, amelyre akkor kerl sor, ha
- az gy tnybeli s jogi megtlse vagy a bncselekmny bizonytsa bonyolult,
- a nyomozs sorn lnyeges trvnysrtst, mulasztst vagy a nyomozs eredmnyes
sgt veszlyeztet krlmnyt szlelt,
- a gyanstott szemlyi szabadsgt korltoz knyszerintzkeds elrendelse ta hat
hnap eltelt,
91

- a meghatrozott szemly ellen foly nyomozs megindtstl szmtott egy v telt el,
- a nyomozs olyan bncselekmny miatt folyik, amelyet a trvny tz vet meghalad
szabadsgvesztssel fenyeget,
- az gyet kiemelt gynek nyilvntottk,
- azt brmely okbl szksgesnek ltja.
A fokozott gyszi felgyelet sorn az gysz:
- hatrid megjellsvel utastst ad elmulasztott nyomozsi cselekmnyek elvgz
sre,
- meghatrozza a nyomozs kereteit, amennyiben az eddig vgzett nyomozs ezt szk
sgess teszi, s megjelli azokat a bncselekmnyeket, amelyekre nzve a nyomozst
mellzni kell,
- megjelli azokat a bizonytsi eszkzket s bizonytsi eljrsokat, amelyeket a to
vbbi nyomozs sorn be kell szerezni vagy le kell folytatni,
- megjelli azt a nyomozsi cselekmnyt, amelynek elvgzse, vagy azt a hatridt,
amelynek eltelte utn az iratokat szmra meg kell kldeni,
- utastst ad a nyomozs befejezsre, amennyiben a tnyeket az gy rdemi eldnt
sre alkalmas mdon mr feldertettk.
Az gysz a fokozott felgyelet sorn teht hivatalbl, havonta ellenrzi a nyomozs
llst, s ennek megfelelen teszi meg a szksges intzkedseket.
Az gysz msik kulcsszerepe a brsgi eljrshoz ktdik. Az gysz dnt arrl,
hogy vdat emel-e vagy sem, rszben mellzheti, illetve elhalaszthatja a vdemelst, 2007.
janur 1-jtl pedig kzvetti eljrsra is utalhatja az gyet,
A bntetgy bizonyos kivtelektl (magnvd, ptmagnvd) eltekintve, a vdmono
plium folytn csak az gyszi kzvdli funkci gyakorlsnak eredmnyeknt kerlhet
brsg el.
A kzvdas gyekben a brsg eltt az gysz kpviseli a vdat s rendelkezik azzal:
mdosthatja, illetve elejtheti azt. A brsg az gyszi vdhoz ktve van, csak az ltala
kijellt keretek kztt folytathatja le az eljrst, s csak az(ok) ellen a szemly(ek) ellen,
aki(ke)t az gysz megvdolt, de a vdat ki kell mertenie.

4.2.2. Az gyszsg hatskre s illetkessge


Az gyszsg hatskre s illetkessge annak a brsgnak a hatskrhez s illetkess
ghez igazodik, amely mellett mkdik. Ha a bncselekmnyt tbb gyszsg illetkessgi
terletn kvettk el, az az gyszsg jr el, amelyik korbban intzkedett.
Az gyszsg hatskre s illetkessge akrcsak a nyomoz hatsgok, n. mozg
hatskr, illetve illetkessg, hiszen a legfbb gysz vagy a felettes gysz rendelkezse
alapjn az gysz olyan gyben is eljrhat, amelyre hatskre, illetleg illetkessge nem
terjed ki. A hatskri s illetkessgi sszetkzs esetn az eljr gyszsget a felettes
gysz jelli ki.

92

4.2.3. Az gysz kizrsa


A kizrsi okok csoportostsra az gysz esetn is a nyomoz hatsgok (lsd 4.1.4.)
kapcsn elmondottak irnyadk. A bntetgyben nem jrhat el gyszknt:
- aki az gyben, mint br jrt el, valamint az gyben eljrt vagy eljr br hozztar
tozja,
- aki az gyben, mint terhelt, vd, srtett, magnvdl, ptmagnvdl, magnfl,
feljelent vagy mint kpviseljk vesz, vagy vett rszt, valamint ezek hozztartozja,
- aki az gyben, mint tan, szakrt, valamint szaktancsad vesz, vagy vett rszt,
- akitl az gy elfogulatlan megtlse nem vrhat,
, - a perjtsi eljrsbl ki van zrva az az gysz, aki az alapgyben a nyomozst telje
stette, egyes nyomozsi cselekmnyeket vgzett, vdat emelt, illetleg a vdat kpviselte.
-A felsorolt kizrsi okok nem csak az gyszre, hanem az gyszsgi nyomozra, az
algyszre, az gyszsgi fogalmazra, az gyszsgi megbzottra s a jegyzknyveze
tre is vonatkoznak.
(Megjegyzsre rdemes, hogy a nyomoz hatsg tagjaira vonatkoz kizrsi okok k
ztt nem szerepelt, ha valaki feljelentknt jrt el. Ez legfeljebb a trvnyalkoti kvetke
zetlensggel magyarzhat, hiszen ebben az esetben is fennllhat az elfogultsg veszlye.)
Nem jrhat el - a Legfbb gyszsg kivtelvel - az az gyszsg, amelynek veze
tjvel vagy vezet helyettesvel szemben a kizrsi okok els kt csoportjban felsorolt
valamelyik ok fennll.
Nem kizrsi ok azonban, ha az gysz hivatali hatskrben tudomsra jutott bn
cselekmny miatt tett feljelentst.
Az gysz a vele szemben felmerlt kizrsi okot az gyszsg vezetjnek haladk
talanul kteles bejelenteni. Ettl az idponttl az gyben nem jrhat el. Akizrsi okot
a terhelt s a vd mellett a srtett, a magnvdl, a magnfl, valamint ezek kpviseli
is bejelenthetik.
Ha az gysz nem maga jelentette be a kizrsi okot, az gy elintzsig eljrhat ugyan,
de a feljelentst nem utasthatja el, a nyomozst nem szntetheti meg, knyszerintzkedst
nem alkalmazhat, vdat nem emelhet, s a vdat nem kpviselheti. Ez a tilalom nem vonat
kozik arra az esetre, amikor a kizrsra vonatkoz bejelents alapja az az llts, hogy az
gysztl egyb okbl nem vrhat az gy elfogulatlan megtlse, valamint arra az esetre
sem, amikor a bejelent ugyanarra a kizrsi okra hivatkozva tesz ismtelten bejelentst.
. Akizrst az gyszsg vezetje hivatalbl is kezdemnyezheti. Az gysz kizrsrl
az gyszsg vezetje, annak kizrsrl pedig a felettes gyszsg vezetje dnt.
A megyei fgyszsg terletn lv helyi gyszsg gysze, vezetje, illetve a fgyszsgi gysz kizrsrl a fgysz, fgysz, valamint a legfbb gyszsgi gysz
kizrsrl a legfbb gysz hatroz. Amennyiben a helyi gyszsg gysze, vezetje,
illetve a fgyszsgi gysz kizrsa irnti krelem egyttal a fgyszt is rinti, gy
a kizrsrl a legfbb gysz hatroz.
Az gysz kizrsra irnyul ismtelt s alaptalan terhelti, vdi, ezen kvl srtetti,
magnvdli, magnfli, valamint ezek kpviseli ltal tett bejelents esetn a bejelent
a kizrst megtagad hatrozatban rendbrsggal sjthat.
93

Ugyanezek a szablyok irnyadk a kln trvny szerinti kzvetti eljrs sorn


elterjesztett, a kzvett kizrst megtagad hatrozat elleni panasz elintzsre vo
natkozan is.

4.3. A brsg (Be. 12-27. )


4.3.1. A brsg feladata
Abrsgok alapvet feladata az igazsgszolgltats, teht a bntetjogi felelssgrl val
dnts: a vdlott felmentse, a bnssgnek megllaptsa vagy az eljrs megszntetse.
A bnssg kimondsa esetn pedig szankci (bntets, illetve intzkeds) alkalmazsa.
Teht a brsg hozza meg a bnteteljrs legfontosabb dntseit, kzponti szerepet
jtszik a bnteteljrsban. Ezek mellett hatroz a szemlyi szabadsgot korltoz vagy
elvon knyszerintzkedsekrl s dnt szmos ms fontos krdsben. Ezeket a feladatokat
a vdirat benyjtsa eltt a nyomozsi br ltja el.

4.3.2. Az eljr brsgok


A magyar brsgi rendszer ngyszint. A legals szint a jrsbrsgok szintje, a msodik
szint a trvnyszkek, harmadik az tltblk szintje. A brsgi szervezet cscsn a Kria
ll. [2011. vi CLXI. tv. 16. a)-d) pont.] Ebben a rendszerben az eljrs 2006. jlius 1.
ta hrom fok, a fellebbezs ktszint. A trvnyszkek ketts funkcit tltenek be: mind
els, mind msodfokon eljrnak.
Bntetgyekben elsfokon a jrsbrsgok s a trvnyszkek jrnak el, msodfokon
a trvnyszkek, azokban az gyekben, amelyekben a jrsbrsgok jrtak el els fokon,
s az tltblk, ha a trvnyszkek jrtak el els fokon, harmadfokon az tltblk, ha
msodfokon a trvnyszkek. A Kria akkor jr el, ha az gyben msodfokon az tl
tblk dntttek.
A Kria jr el akkor is, ha a vdirat benyjtst kveten elrendelt vagy fenntartott,
egy vet meghalad tartam elzetes letartztats indokoltsgnak fellvizsglatrl kell
hatroznia s eltte folyik a harmadfok eljrs.
A Kria, ezen tl egyes rendkvli jogorvoslatok (fellvizsglat, jogorvoslat a trv
nyessg rdekben s a jogegysgi eljrs) fruma, s betlti az tlkezs elvi irnytjnak
a szerept is.

4.3.3. A brsgok sszettele


A jrsbrsg eltt foly bntetgyben egy hivatsos br tlkezik, ha a vd trgyt
kpez bncselekmnyt a trvny nyolc vet el nem r tartam szabadsgvesztssel
fenyegeti. (Ez praktikusan az t vet meg nem halad szabadsgvesztssel fenyegetett
94

bncselekmnyek krt jelenti. A magyar Btk.-bn ugyanis nincsenek hat-, illetve htvi
szabadsgvesztssel fenyegeti bncselekmnyek.) Egy hivatsos brbl s kt lnkbl
ll tancsban jr el a jrsbrsg, ha a bncselekmnyt a trvny nyolcvi vagy annl
slyosabb szabadsgvesztssel fenyegeti.
Az egyesbrra tartoz eljrs helyett md van azonban arra, hogy a brsg tancs
ban jrjon el, ha a vd trgyv tett bncselekmny a brsg llspontja szerint eltren
minsl, aminek kvetkeztben a szabadsgvesztssel fenyegetettsge nyolc vre vagy
ennl slyosabb mrtkre emelkedik. Ebben az esetben a brsg az gyet tancs el utalja.
A trvny lehetv teszi azt is, hogy az gyet a jrsbrsg t tagbl (kt hivatsos
brbl s hrom lnkbl) ll tancsa trgyalja, ha a vdlottak nagy szma, vagy az gy
klnsen nagy terjedelme szksgess teszi [Be. 271. (1) bek.]
Ha trvnyszk elsfok brsgknt f a el, egy hivatsos brbl s kt lnkbl ll
tancsban tlkezik. Azokban az esetekben viszont, ha a vdlottak nagy szma, vagy az
gy klnsen nagy terjedelme indokolja, illetve a bncselekmnyre a trvny let
fogytig tart szabadsgveszts kiszabst is lehetv teszi, a trvnyszk elrendelheti,
hogy az gyet kt hivatsos brbl s hrom lnkbl ll tancs trgyalja [Be. 271.
(2) bek.].
, Az elsfok brsg hatskrbe tartoz gyekben mind az egyesbr, mind a tancs
elnke helyett nll alrsi joggal brsgi tikr is eljrhat [pldul a trgyals elk
sztse sorn az eljrs felfggesztse, mert a vdlott ismeretlen helyen vagy klfldn
tartzkodik s az eljrs a tvolltben nem folytathat, vagy a brsg megllaptja, hogy
az eljrs megindtshoz szksges feljelents hinyzik [Be. 266. (9) bek.].
A msodfok brsg (a trvnyszk, az tltbla, a Kria) hrom hivatsos brbl
ll tancsban jr el.
Sajtos az sszettele a fiatalkorak ellen foly bnteteljrs sorn eljr brsgnak.
Ijls fokon a tancs elnke (egyesbr), illetve msodfokon a tancs egyik tagja az Or
szgos Igazsgszolgltatsi Tancs ltal kijellt br, tovbb els fokon a tancs egyik
lnke pedaggus.
A kzveszlyokozs, valamint a kzrdek zem mkdsnek megzavarsa, visszals
radioaktv anyaggal, visszals nukleris ltestmny zemeltetsvel, visszals atom
energia alkalmazsval, gazdasgi bncselekmnyek miatt - kivve a szmvitel rendjnek
megsrtse -, valamint pnzgyi bncselekmnyek miatt foly eljrsokban els fokon
a tancs elnke (egyesbr), msodfokon s - a Kria kivtelvel - harmadfokon a tancs
egyik tagja az Orszgos Bri Hivatal ltal kijellt br.
Ezek all a szablyok all vannak kivtelek, amelyek a rendkvli perorvos latokhoz
kapcsoldnak. A fellvizsglati eljrsban ltalban hrom hivatsos brbl ll tancs
jr el, amennyiben viszont a fellvizsglati indtvny a Kria hatrozata ellen irnyul,
a, tancs t hivatsos brbl ll. t hivatsos brbl (elnk s ngy tagbl) ll tancs
jj: el a jogegysgi eljrsban is. Ez a szm htre emelkedik (elnk s tovbbi hat tag), ha
^ jogegysgi eljrs tbb szakg jogegysgi tancs (sszevont polgri-gazdasgi, ssze
vont kzigazgatsi munkagyi tancs) gykrt rinti. Ilyenkor a tancs elnke a Kria
elnke vagy elnkhelyettese.

95

4.3.4. Az elsfok brsg hatskre


A brsgi hatskrknek kt szintjt klnbztetjk meg. Az egyik az ltalnos, a msik
a kiemelt hatskr. Az ltalnos hatskr (teht a legtbb bncselekmny elbrlsra
jogosult) brsgok a jrsbrsgok. Kiemelt hatskr (teht csak a trvny ltal meg
hatrozott bncselekmnyek elbrlsra jogosult) brsgok az els fokon eljr trvny
szkek. Ezek a bncselekmnyek a kvetkezk:
- azok a bncselekmnyek, amelyekre a trvny tizent vig terjed vagy letfogytig
tart szabadsgveszts kiszabst is lehetv teszi;
- az llam elleni bncselekmnyek (Btk. X. Fejezet);
- az emberisg elleni bncselekmnyek (Btk. XI. Fejezet);
- az emberlsre irnyul elkszlet, a gondatlansgbl elkvetett emberls, az ers
felindulsban elkvetett emberls, az letveszlyt (hallt) okoz testi srts, az ember
rabls, az emberkereskedelem, az egszsggyi beavatkozs, az orvostudomnyi kutats
rendje s az egszsggyi nrendelkezs elleni bncselekmnyek;
- a vlaszts, a npszavazs s a npi kezdemnyezs s az eurpai polgri kezdem
nyezs rendje elleni bncselekmny, visszals minstett adattal, a hivatali bncselek
mnyek, a nemzetkzileg vdett szemly elleni erszak, a fogolyzendls, a nemzetkzi
brsg eltt elkvetett igazsgszolgltats elleni bncselekmny, a kzlet (nemzetkzi
kzlet) tisztasga elleni bncselekmnyek;
- a terrorcselekmny, a nemzetkzi gazdasgi tilalom megszegse, a lgi jrm, vasti,
vzi, kzti tmegkzlekedsi vagy tmeges ruszlltsra alkalmas jmi hatalomba
kertse, a bnszervezetben rszvtel;
- a visszals haditechnikai termkkel, illetleg ketts felhasznls termkkel, a benn
fentes kereskedelem, a tkebefektetsi csals, a piramisjtk szervezse, a pnzmoss;
- a klnsn nagy, vagy ezt meghalad vagyoni htrnyt okoz kzveszlyokozs,
a klnsen jelents vagy a klnsen jelents vagyoni htrnyt okoz kzrdek zem
mkdsnek megzavarsa, a klnsen nagy, illetleg a klnsen jelents krt okoz
szmtstechnikai rendszer s adatk elleni bncselekmny, a klnsen nagy, vagy k
lnsen jelents vagyoni htrnyt okoz kltsgvetsi csals, s az ezzel sszefggsben
elkvetett kltsgvetsi csalshoz kapcsold felgyeleti vagy ellenrzsi ktelezettsg
elmulasztsa, a klnsen nagy, illetleg a klnsen jelents krt okoz kszpnz-helyet
test fizetsi eszkzzel visszals, a klnsen nagy, illetleg a klnsen jeleiits rtkre
elkvetett lops s sikkaszts, a klnsen nagy, illetleg a klnsen jelents krt okoz
csals, a klnsen nagy, illetleg a klnsen jelents vagyoni htrnyt okoz htlen
kezels, a klnsen nagy, vagy ezt meghalad vagyoni htrnyt okoz hanyag kezels,
a klnsen nagy, vagy ezt meghalad rtkre elkvetett rabls s kifoszts, a klnsen
nagy, illetleg a klnsen jelents krt okoz rongls, a klnsen nagy, illetleg a k
lnsen jelents rtkre elkvetett orgazdasg, a klnsen nagy, illetleg a klnsn
jelents vagyoni htrnyt okoz szerzi vagy szerzi joghoz kapcsold jogok megsrtse
[Btk. 329/A. (3) bek.] s az iparjogvdelmi jogok megsrtse [Btk. 329/D. (3) bek.];
- a katonai bnteteljrs hatlya al tartoz bncselekmnyek - az emberiessg elleni
bncselekmnyek bntetendsgrl s elvlsnek kizrsrl, valamint a kommunista
96

j
>
i
;
j

j
[
[
I
l
[

diktatrban elkvetett egyes bncselekmnyek ldzsrl szl trvnyben meghat


rozott kommunista bncselekmnyek, valamint a nemzetkzi jog szerint el nem vl
bncselekmnyek.
Ha a terhelt klnbz brsgok hatskrbe tartoz bncselekmnyeket kvetett el,
a trvnyszk jr el.
A hatskrk ilyen rszletes megosztsa az angolszsz orszgokban nem ismert. Ang
liban, illetve az Egyeslt llamokban a legals szinten lv brsgok kevs kivteltl
eltekintve jogosultak a legslyosabb bncselekmnyek elbrlsra is.

4.3.5. Az elsfok brsg illetkessge


Az illetkessg hrom szintjt klnbztetjk meg: az ltalnos, klns s kizrlagos
illetkessg. Az illetkessg meghatrozott fldrajzi terletre terjed ki, amelyet a brsgok
szervezetrl s igazgatsrl szl trvny (2011. vi CLXI. tv.) hatroz meg. Az ltalnos
illetkessget tbb szempont szerint lehet megllaptani. Az azonos szint brsgok kzl
az rendelkezik ltalnos illetkessggel,
- amelynek terletn a bncselekmnyt elkvettk,
- amelynek terletn a terhelt lakik, illetve
- ahol az gysz, a magnvdl, illetve a ptmagnvdl vdat emel.
A felsorols egyben sorrendet is jell, teht az utols kt szempont kisegt jelleg.
Ha a bncselekmnyt tbb azonos hatskr brsg illetkessgi terletn kvettk el
vagy az elkvets helye nem ismert, az a brsg jr el, amelyik - ide nem rtve a nyo
mozsi brt - korbban intzkedett. Ez a megelzs elve.
Ha az elkvets helye a trgyals megkezdse eltt ismertt vlik - mivel az eljrst
a megelzs alapjn eljr brsg eljrsnak termszetbl addan nem teheti t az
gyet - csak az gysz, a terhelt, a vd, a ptmagnvdl vagy a magnvdl indtvnyra
folytathatja az a brsg, amelynek terletn a bncselekmnyt elkvettk.
Tbb terhelt esetn a terheltek egyikre illetkes brsg a tbbi terhelttel szemben is
eljrhat, ha ez a hatskrt nem haladja meg. Ha tbb ilyen brsg van, a megelzs az
irnyad.
Az elkvetre illetkes brsg illetkessge a bnprtolra s az orgazdra is kiterjed,
. Klns illetkessgrl abban az esetben beszlnk, ha az ltalnos illetkessg szablyai alapjn valamilyen okbl nem llapthat meg az eljr brsg. A trvny kt ilyen
okot emlt. Az egyik, ha a bncselekmnyt a terhelt a Magyar Kztrsasg hatrain kvl
kvette el, de Magyarorszgon lakik, a msik, amikor klfldn kvette el, s az eljrst
a tvolltben folytatjk. Az els esetben az a brsg az illetkes, amelynek terletn
a terhelt lakik, vagy tartzkodik, ennek hinyban az, amelynek terletn fogva tartjk.
A msodik esetben az a brsg az illetkes, amelynek terletn utoljra lakott, vagy
tartzkodott.
Ha az eljrsra illetkes brsg nem llapthat meg, helyi brsg hatskrbe tartz
gyben a Pesti Kzponti Kerleti brsg, mg a trvnyszk hatskrbe tartoz gyben
a Fvrosi Trvnyszk jr el.

|
'

97

Az illetkessg harmadik szintje a kizrlagos illetkessg, ami azt jelenti, hogy a tr


vnyben meghatrozott bncselekmnyek esetn az azonos szint brsgok kzl csak
a trvny ltal megjelltek jrhatnak el. Kizrlagos illetkessge a megyei brsg szk
helyn lv helyi brsgoknak, a Fvrosi Brsg illetkessgi terletn pedig a Pesti
Kzponti Kerleti Brsgnak van. Ezek a brsgok a kvetkez bncselekmnyek ki
zrlagos elbrlsra jogosultak:
- a kzveszlyokozs, valamint a kzrdek zem mkdsnek megzavarsa esetn
a trvnyszk szkhelyn lv helyi brsg, a Fvrosi Trvnyszk terletn a Pesti
Kzponti Kerleti Brsg jr el. E brsgok illetkessge a bncselekmnyek miatt
a megye, illetleg a fvros terletre teijed ki;
- visszals radioaktv anyaggal, visszals nukleris ltestmny zemeltetsvel, viszszals atomenergia alkalmazsval, gazdasgi bncselekmnyek miatt - kivve a szmvi
tel rendjnek megsrtse -, valamint pnzgyi bncselekmnyek miatt foly eljrsokban
a trvnyszk szkhelyn lv helyi brsg, a Fvrosi Trvnyszk terletn a Pesti
Kzponti Kerleti Brsg jr el. E brsgok illetkessge a bncselekmnyek miatt
a megye, illetleg a fvros terletre terjed ki.
Ha a terhelt klnbz brsgok illetkessgbe tartoz bncselekmnyeket kvetett
el s a bncselekmnyek kztt olyan is van, amely valamelyik brsg kizrlagos ille
tkessgbe tartozik, valamennyi bncselekmny elbrlsra ez lesz az illetkes.
A brsg a hatskrt s illetkessgt mindig hivatalbl vizsglja.

4,3.6. Az eljr brsg kijellse hatskri s illetkessgi


sszetkzs esetn
A brsgok kztt felmerlt hatskri vagy illetkessgi sszetkzs esetben az eljr
brsgot az gysz indtvnynak beszerzse utn
- a trvnyszk msodfok tancsa hatroz, ha az sszetkzs a terletn lev jrsbrsgok kztt;
- az tltbla hatroz, ha a hatskri sszetkzs a terletn lv trvnyszk s
jrsbrsg kztt, avagy az illetkessgi sszetkzs a terletn lv trvnyszkek
vagy a terletn lv klnbz trvnyszkekhez tartoz jrsbrsgok kztt;
- a Kria hatroz, ha a hatskri sszetkzs a klnbz tltblkhoz tartoz tr
vnyszkek s jrsbrsgok, a trvnyszk katonai tancsa s a trvnyszk ms tancsa,
illetleg ms trvnyszk, a trvnyszk s az tltbla, a Fvrosi tltbla katonai ta
ncsa s a Fvrosi tltbla ms tancsa, illetleg ms tltbla, a Kria s az tltbla,
avagy az illetkessgi sszetkzs az tltblk vagy klnbz tltblkhoz tartoz
trvnyszkek, illetleg helyi jrsbrsgok kztt merlt fel. Az eljr brsgot a Kria
jelli ki akkor is, ha az illetkessget meghatroz krlmnyek nem llapthatk meg.
Az eljr brsg kijellsre nem csupn hatskri vagy illetkessg-sszetkzs ese
tn van md. A brsgok szervezetrl s igazgatsrl szl 2011. vi CLXI. tv. 62. (1)
bek. szerint az Orszgos Brsgi Hivatal (OBH) elnke az tltbla vagy a trvnyszk
elnke, tovbb a legfbb gysz az gy rkezstl szmtott tizent napon bell hozz
98

elterjesztett indtvnyra az gy elbrlsra az illetkes brsg helyett kivtelesen ms


azonos hatskr brsgot jellhet ki, ha az gy vagy a brsgra az adott idszakban
rkezett gyek meghatrozott csoportjnak elbrlsa a brsg rendkvli s arnytalan
munkaterhe miatt sszer idn bell nem biztosthat s a kijells nem jr a kijellt
brsg arnytalan megterhelsvel.
Az indtvnyban meg kell indokolni, hogy a kijellssel rintett gy vagy a brsgra
a meghatrozott idszakban rkezett gyek meghatrozott csoportja sszer idn bell val
elbrlsa mirt nem biztosthat, tovbb fel kell sorolni azokat az gyforgalmi, szemly
zeti s egyb adatokat, amelyek a brsg rendkvli s arnytalan munkaterht igazoljk.

4.3.7. A br kizrsa
A kizrssal kapcsolatban korbban elmondottak a br kizrsra is vonatkoznak azzal,
hogy a kizrs szakmai elfogultsgbl add indokai itt jelents mrtkben kibvlnek.
Ezeket is figyelembe vve brknt nem jrhat el:
- aki az gyben, mint gysz vagy a nyomoz hatsg tagja jrt el, valamint az gyben
eljrt vagy eljr gysznek vagy a nyomoz hatsg tagjnak a hozztartozja,
- aki az gyben, mint terhelt, vd, tovbb srtett, magnvdl, ptmagnvdl, ma
gnfl, feljelent, vagy mint ezek kpviselje vesz, vagy vett rszt, valamint, aki ezek
hozztartozja,
- aki az gyben, mint tan vagy szakrt, illetleg szaktancsad vesz, vagy vett rszt,
- aki az gyben kln trvny alapjn titkos informcigyjts engedlyezsrl dn
ttt, tekintet nlkl arra, hogy a titkos informcigyjtssel szerzett adatokat a bnteteljrsban felhasznltk-e.
Amennyiben az utols bekezds kivtelvel felsorolt kizrsi okok az eljr brsg
elnkvel vagy elnkhelyettesvel szemben llnak fenn - a Legfelsbb Brsg kivtel
vel - a brsg nem jrhat el.
Nem jrhat el brknt az sem, akitl az gy elfogulatlan megtlse egyb okbl nem
vrhat.
Mindezek a rendelkezsek a nyomozsi brra is irnyadk.
, Ki van zrva a brsg tovbbi eljrsbl az a br is,
- aki az gyben nyomozsi brknt jrt el, illetve
- a msodfok eljrsbl az a br, aki az gy els fok, a harmadfok eljrsbl pedig
az, aki az gy els fok vagy msodfok elbrlsban rszt vett;
- a hatlyon kvl helyezs folytn megismtelt eljrsbl az a br is, aki a hatlyon
kvl helyez hatrozat, illetleg a megalapozatlansg miatt hatlyon kvl helyezett ha
trozat meghozatalban rszt vett;
- a perjts elrendelse folytn megismtelt els fok vagy msodfok eljrsbl ki
van zrva az a br is, aki a perjtst elrendel hatrozat vagy a perjtssal tmadott
hatrozat meghozatalban rszt vett;
- a rendkvli jogorvoslati eljrsbl ki van zrva az a br, aki a rendkvli jogorvos
lattal megtmadott hatrozat meghozatalban rszt vett.
99

Ezekben az esetekben az gy elbrlsa sorn az a br sem jrhat el, akinek a hozz


tartozja vett rszt a megtmadott hatrozat meghozatalban.
A rendkvli perorvoslat esetn a kizrs nem vonatkozik az olyan, az alapgyben eljrt
brra, aki olyan hatrozat meghozatalban vett rszt, amelyet a rendkvli perorvoslati
indtvny nem rint.
A kizrsi okot a br a brsg elnknek kteles bejelenteni, de azt az gysz, a ter
helt, a vd, tovbb a srtett, a magnvdl, ptmagnvdl, a magnfl, illetve ezek
kpviseli is bejelenthetik. A brsg elnke a tudomsra jutott kizrsi ok miatt a br
kizrst hivatalbl kezdemnyezheti.
A brval szemben elfogultsgi kifogs rvnyestsre a trgyals megkezdse utn mr
csak akkor van md, ha a bejelent valsznsti, hogy a kifogs alapjul szolgl tnyek
a trgyals megkezdse utn jutottak a tudomsra s azt nyomban bejelenti.
A bejelents kt formjtl fgg a kizrs elintzsnek mdja s a br cselekvsi tere.
Ha maga jelentette be a kizrsi okot, vagy r vonatkozan a tancs elnke jelenti be, ettl
az idponttl az gyben nem jrhat el.
Ha nem maga jelentette be, a br a bejelents elintzsig az gyben eljrhat, de az
gydnt hatrozat meghozatalban nem vehet rszt. Ez a korltozs nem vonatkozik
arra az esetre, ha a kizrsi okot arra alaptottk, hogy a brtl az gy elfogulatlan meg
tlse egyb okbl nem vrhat. Ez a korltozs nem vonatkozik arra az esetre sem, ha
a bejelent a kizrs megtagadsa utn ugyanarra az okra vonatkozan jabb bejelentst
tesz a br kizrsa irnt. Az ismtelten bejelentett, alaptalan kizrs irnti bejelentst
indokols nlkl el lehet utastani.
A brsg elnke intzkedik ms br kijellse irnt, ha a br a kizrsi okot maga,
vagy r vonatkozan a tancs elnke jelentette be, vagy a br a kizrshoz hozzjrult.
Ebben az esetben a kizrsrl nem kell kln hatrozatot hozni. Ez az gynevezett igaz
gatsi t.
Ha a kizrs irnti bejelents az elbbi mdon nem intzhet el, s
- a brsg egyesbrja ellen jelentettk be, azt a brsg msik brbl s kt lnkbl
ll tancsa;
- az a brsg ms tancsa ellen irnyul, a brsg msik tancsa brlja el.
Ha a brsgnak nincs olyan tancsa, amelyre a kizrsi ok nem vonatkozik, a kizrsrl
a msodfok brsg, ha pedig a kizrs irnti bejelents a msodfok brsgra, vagy arra
is vonatkozik, a harmadfok brsg hatroz.
Ha a kizrsi ok az tltblra mint harmadfok brsgra, vagy arra is vonatkozik,
a kizrsrl a Kria hatroz. Ha a kizrs irnti bejelentsnek helyt adnak, az eljr brsg
kijellsre vonatkoz rendelkezsek az irnyadk.
A kizrsrl a brsg tancslsen hatroz. Ha a kizrs irnti bejelentst nem a br
tette, be kell szerezni a br nyilatkozatt.
Akizrst kimond hatrozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a kizrs megtagadst
az gydnt hatrozat elleni jogorvoslatban lehet srelmezni.
Ha a vd, a srtett, a magnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl vagy a kpviseljk
az gyben ugyanazon br ellen ismtelten alaptalanul jelent be kizrsi okot, a kizrst
megtagad hatrozatban rendbrsggal sjthat.
100

A br kizrsra vonatkoz rendelkezsek az lnkre is irnyadk.


A nyomozsi br kizrsra is a kizrs elintzsre vonatkoz rendelkezseket kell
alkalmazni. A nyomozsi br azonban, ha a vele szemben bejelentett ok alapjn a kiz
rshoz nem jrult hozz, az gyben a bejelents elintzsig eljrhat.
Abr kizrsra vonatkoz szablyok irnyadk a brsgi titkr, a jegyzknyvvezet
s a brsgi gyintz kizrsra is.

4.4. A bnteteljrsban rszt vev szemlyek


4.4.1. A terhelt (Be. 43. )
4.4.1.1. A terhelt szerepe a bnteteljrsban
A nyomoz hatsgok, az gysz, illetve a brsg munkja, teht maga az igazsgszol
gltats a bnteteljrsban rszt vev szemlyek nlkl rtelmetlen. Ezek kztt a terhelt
a legfontosabb, hiszen az felelssgnek eldntse az eljrs trgya, gy minden krltte
forog. Az eljrsi garancik jelents rsze is az helyzetnek termszetbl kvetkezik.
A terhelt hatrozza meg a tbbi szemly szerept is. Az ltala elkvetett bncselekmny
termke a srtett, aki a bncselekmny jellegtl, illetve a bnteteljrsban kzrem
kd szervezetek tevkenysgtl fggen jelenik meg tbb pozciban, mint magnvdl,
ptmagnvdl, magnfl, tan vagy esetleg, mint szakrti vizsglat alanya. A terhelt
tevkenysge folytn kerl az eljrsba az egyb rdekelt is. De a vd, illetve a segt
szerepe, tevkenysge is terhelt rdekeinek rvnyestst szolglja.
A bnteteljrs s azon keresztl az igazsgszolgltats f clja persze nem a terhelt
rdekeinek vdelme, hanem az ltala elkvetett bncselekmny miatt a felelssg krd
srl val dnts. Ebben a folyamatban a srtett s az rdekben eljr kpviselk ma mr
egyre jelentsebb szerepet tltenek be. Fontossgnak nvekedse a magyar bntetelj
rsban is tetten rhet. Ezeknek a szereplknek a jogait, illetve ktelezettsgeit a trvny
rszletesen szablyozza.

4.4.1.2. A terhelt a bnteteljrsban


Aterhelt sszefoglal nv. Azt a szemlyt jelli, aki ellen a bnteteljrs folyik. Az eljrs
klnbz szakaszaiban, azok eltr termszetbl s az ott hozott dntsektl fggen
a terhelt eltr szerepet jtszik. Ez az elnevezsben is kifejezsre jut. A terhelt a nyomozs
sorn gyanstott, a brsgi eljrs sorn vdlott, a jogersen bntetjogi felelssget
megllapt s szankcit kiszab brsgi dntst kveten pedig eltlt.
. A terhelt a modem bnteteljrsokban az eljrs nll alanya, szles kr jogosult
sgok birtokosa. Jogai kt nagy csoportba sorolhatk. Az els csoportba azok a jogok
tartoznak, amelyek a bntetgy megismersvel, a msikba azok, amelyek a bntetgy
elbbre vitelvel kapcsolatosak.
101

Az gy megismersvel kapcsolatos jogok csoportjba a gyansts s a vd, valamint


ezek vltozsnak megismershez fzd, a jelenlthez, az iratok megismershez s
a felvilgostshoz val jog, mg a msodikba a vdekezsre val felkszls, a vdelmre
szolgl tnyek, adatok eladsnak, az indtvnyok s szrevtelek megttelnek joga s
a jogorvoslati jog tartozik. Ezek a jogok minden terheltet megilletnek.
A fogva lv terheltnek azonban a fogva tarts jogkorltoz hatsnak ellenslyozst
szolgl tbblet jogai is vannak, mint a vdjvel, klfldi terhelt esetn llamnak konzuli
kpviseljvel s a hozztartozival val kapcsolatfelvtel s rintkezs joga.
A vdvel s a konzuli kpviselvel val szban, illetve rsban trtn kapcsolatfel
vtel s az ellenrzsmentes rintkezs joga alanyi jog.
A hozztartozval azonban csak engedllyel rintkezhet. Az engedly megadsrl
a trgyals elksztse sorn hozott hatrozatig az gysz, ezt kveten a brsg hatroz.
Az rintkezs megtilthat vagy korltozhat. Ennek alapjul azonban csak a bnteteljrs
eredmnyessge szolglhat. Az rintkezs sorn is korltozsok rvnyeslnek. A szbeli
rintkezs felgyelet, az rsbeli rintkezs pedig ellenrzs mellett trtnhet.
A terheltnek s a vdnek a gyanstssal s a vddal kapcsolatos ismeretei a mindenko
ri vdekezsi stratgia alapjul szolglnak. Mivel azonban a tnyek, adatok, bizonytkok
fnyben mindkett vltozhat, ebben a krdsben egyikk sem hagyhat bizonytalansg
ban, hiszen ezzel a tisztessges eljrs kvetelmnye is srelmet szenved.
Az iratismereti jog terjedelme tekintetben klnbsget kell tenni a nyomozs befeje
zst megelz s az azt kvet idszak kztt. Mint a jogllami bnteteljrs kapcsn
kifejtettk, a nyomozs sorn az iratismeret annak fggvnye, hogy az inkvizitrius ha
gyomnyok milyen ersek. Minl ersebbek, annl szkebbre szabott ez a jog. Ebben a te
kintetben az 1989. vi rendszervltozs a magyar bnteteljrsban is vltozsokat hozott
s a terhelt jogait jelents mrtkben kiterjesztette. A terhelt a nyomozs sorn betekinthet
a sajt kihallgatsrl kszlt jegyzknyvbe, s minden olyan eljrsi cselekmnyrl
kszlt jegyzknyvbe, amelynl a nyomozs sorn jelen lehetett (szemle, bizonytsi
ksrlet, felismersre bemutats, szakrtk prhuzamos meghallgatsa), megtekintheti
a szakrti vlemnyt, s ezekrl msolat ksztst krheti. A nyomozs befejezst
kveten az iratismeret - a zrtan kezelt iratok, s a klnsen vdett tan azonostst
lehetv tv adatok kivtelvel - gyakorlatilag korltlann vlik. A terhelt jogairl, k
telezettsgeirl az egsz eljrs sorn felvilgostst, tjkoztatst krhet a brsgtl,
gysztl s a nyomoz hatsgtl. A felvilgostsadsi s tjkoztatsi ktelezettsg
ket akkor is terheli, ha a terhelt rdekben vd jr el. A terhelt jogosult megismerni
a gyanstst, a vd trgyt, illetleg, hogy ezek vltozst kzljk vele.
Ezeken az ismereteken alapul az gy elbbre vitelt szolgl jogok gyakorlsa is, me
lyekkel a terhelt az egsz eljrs alatt korltlanul lhet. A terheltnek joga van arra, hogy
megfelel lehetsget kapjon a vdekezsre val felkszlsre. A vdelmre szolgl
tnyeket az eljrs brmely szakaszban eladhatja, indtvnyokat, szrevteleket tehet,
a nyomoz hatsgok, az gysz s a brsg hatrozatai, intzkedsei vagy azok elmu
lasztsa miatt - bizonyos kivtelektl eltekintve - jogorvoslattal lhet.
Az indtvnytteli jog a hozztartozt, illetve az rkst is megilleti. Ennek tartalmra
s gyakorlsra vonatkozan a terhelt jogai az irnyadk. Ha a terhelt olyan egyhzi sze
102

mly volt, aki egyhzi rendjnek szablyai vagy egyhzi fogadalma szerint nem kthetett
hzassgot, halla esetn - hozztartoz vagy rks hinyban - az egyenes gi rokon
jogai illetik meg a volt egyhza szerinti egyhzi eljrjt.
A terheltet az eljrsban hrom ktelezettsg terheli: az egyik a jelenlti ktelezettsg,
amely azonban nem felttlen, nem minden esetre terjed ki, de bizonyos eljrsi cselekm
nyek (pldul az elzetes letartztats) jelenlte nlkl nem vgezhetk el. Az idzsre
a terhelt kteles megjelenni, kivve, ha vdlottknt bejelenti, hogy a brsgi trgyalson
nem kvn rszt venni.
A megjelensi ktelezettsg elmulasztsa esetn a jelenltt akr knyszer (elvezets)
alkalmazsval is biztostani lehet.
A megjelensi ktelezettsg - az nvdra ktelezs tilalmbl addan - nem jelent
kzremkdsi ktelezettsget - a terhelt nem kteles igazat mondani, hazudhat, de mst
a hatsgok eltt hamisan nem vdolhat -, de egyes esetekben a szmra terhel bizonytk
szolgltatsra (vrvtel ittas jrmvezets esetn) vagy bizonytsi eszkz felkutatsnak
trsre (hzkutats, motozs) knyszerthet.
. A msik ktelezettsg a lak- vagy tartzkodsi hely cme megvltozsnak bejelen
tse, amelynek az elkltzst kvet hrom napon bell kteles a nyomoz hatsgnl,
gyszsgnl, brsgnl eleget tenni. Ennek elmulasztsa esetn a terhelt rendbrsggal
sjthat, illetve a mulasztssal okozott kltsgek megtrtsre ktelezhet.
A harmadik ktelezettsge a kihallgatsnl a szemlyi adatainak, lakcmnek, sze
mlyazonost okmnya szmnak s llampolgrsgra vonatkoz adatoknak a kzlse.

4.4.2. A vd (Be. 44-50. )


A kontinentlis Eurpban, a mai rtelemben vett vd megjelense a XIX. szzad mso
dik felhez, a modern bnteteljrsok kialakulshoz kthet, mg az angol bntetel
jrsban 1836-tl, az USA-ban pedig 1791-ben vlik az gysz mellett a trgyaltermek
fszerepljv, de a tisztessges eljrs biztostsnak egyik fszerept az 1945 utni
idszak emberi jogi dokumentumaiban (EEJE, Polgri s Politikai jogok Nemzetkzi
Egyezsgokmnya stb.) nyerte el.
A magyar bnteteljrsban 1872-tl ltrejtt a brsgok ltal nyilvntartott gyvdi
jegyzk, majd az gyvdi kamarknak az 1874. vi XXXIV. tc.-el trtn ltrehozsa
teremtette meg a brsgi eljrsban val rszvtel alapjt. Ezt kveten az 1896. vi
XXXIII. te. (I. Bp.) hatrozta meg elszr ttelesen a vdi jogokat. Ezeket a ma bizto
stott jogokhoz kpest szkre szabta, hiszen a nyomozs sorn sem a terhelt, sem a tan
kihallgatsn nem lehetett jelen, s a fogva lv terhelttel val rintkezs sem trtnhetett
az ellenrzs teljes kizrsval. Viszont biztostotta a trvny a szakrt meghallgatsn s
a knyszerintzkedsek elrendelsn val jelenltet. Rendezte a terhelt s a vd egymstl
fggetlen jogalanyisgt (nll fellebbezsi, indtvnytteli jog).
Az 1951. vi III. tv. (II. Bp.) a vdt szinte teljesen kizrta a nyomozsbl, hiszen a ha
tsgok diszkrecionlis jogv tette az iratbetekintst s a brsgi trgyalson is egyes
gykategrikban csak a brsg engedlyvel lehetett az iratokat megismerni, aminek
103

kvetkeztben a vd rdemi munkja szk krre szorult vissza. Az 1962. vi 8. tvr. (I.
Be.) ezen a szk cselekvsi tren nem vltoztatott. A vdi jogokat csupn a nyomozs
befejezst kvet iratismertetsen biztostott indtvnytteli s szrevtelezsi joggal
bvtette. Az 1973. vi I. tv. (II. Be.) rgztette elszr, a vdelemhez val jog keretben,
hogy a terhelt rdekben az eljrs brmely szakaszban vd jrhat el, s szmos m
dosts eredmnyekppen kiterjesztette a vd iratismereti s jelenlti jogt, amelynek
legszlesebb rtelme tfogta az eljrsban kzremkd sszes tan kihallgatsn val
jelenltet s az nll (nem korltozhat) krdezsi jogot.

4.4.2.I. A vd bekapcsoldsa a bnteteljrsba


Vdknt csak gyvd jrhat el. A hatlyos trvny szerint a vd meghatalmazssal s
kirendelssel kapcsoldhat az eljrsba. Az gyvd mellett vagy helyetteseknt a vdirat
benyjtsig, illetve jrsbrsg eltt gyvdjellt is kzremkdhet. A ktelez vdi
rszvtel esetein kvl a vdlott dnthet gy is, hogy vd kzremkdse nlkl nllan
vdekezik.

4.4.2.2. A vd ktelez rszvtele a bnteteljrsban


A vd rszvtelt a trvny a kvetkez esetekben teszi ktelezv:
- az tvi, vagy ennl slyosabb szabadsgvesztssel fenyegetett bncselekmnyek
esetn, illetve, ha
- a terheltet fogva tartjk,
- a terhelt hallssrlt, siketvak, vak, beszdkptelen vagy - beszmtsi kpessgre
tekintet nlkl - kros elmellapot,
- a terhelt a magyar nyelvet vagy az eljrs nyelvt nem ismeri,
- a terhelt egyb okbl nem kpes szemlyesen vdekezni,
- a trvny errl kln rendelkezik.
A Be. szmos helyen, az eljrs klnbz szakaszaiban s eljrsi formiban ija el
a ktelez vdi kzremkdst. Ezek:
- bizonyos kivtelektl eltekintve a trvnyszk, mint elsfok brsg eltt,
- ha a szablyszeren idzett vdlott bejelenti, hogy a trgyalson nem kvn rszt venni,
- a zrtcl tvkzlsi hlzaton keresztl trtn kihallgats esetn,
- ha az gysz a trgyalson rszt vesz, s a vdlott vdt nem hatalmazott meg, a tancs'
elnknek szksg esetn vdt kell kirendelnie,
- a msodfok brsg eltt, ha az els fok eljrsban a vd rszvtele ktelez volt,
- a harmadfok eljrsban,
- a kln eljrsok kzl a fiatalkorak elleni eljrsban, a brsg el llts sorn,
a lemonds a trgyalsrl esetn, a tvollv terhelt ellen foly eljrsban, a trgyalsrl
lemonds sorn folytatott eljrsban a nyilvnos lsen, a kernelt jelentsg gyekre
vonatkoz eljrsban,
104

. - a klnleges eljrsok kztt biztostk adsa mellett foly eljrsban,


,, - a rendkvli perorvoslatok kzl a fellvizsglati eljrsban, illetve a jogorvoslat
a trvnyessg rdekben esetn; ez utbbi esetben a Kria akkor rendel ki vdt, ha
a terheltnek az alapgyben nem volt vdje.
A brsg, az gysz, illetve a nyomoz hatsg a most felsorolt okokon kvl akkor
is vdt rendel ki, ha a vdelem egybknt nem ktelez, de a terhelt azrt kri vd
kirendelst, mert jvedelmi viszonyai miatt nem tud vdelmrl gondoskodni, illetve
hivatalbl vagy krelemre akkor is, ha ezt a terhelt rdekben szksgesnek tartja. A vd
kirendelse ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a terhelt - indokoltan - ms vd kiren
delst krheti. A krelemrl az a brsg, gysz, illetve a nyomoz hatsg dnt, amely
elptt az eljrs folyik.
Ha a terhelt fogva van, a kirendel haladktalanul rtesti a kirendelt vd szemlyrl
s elrhetsgrl a fogva tartst vgrehajt intzetet. A kirendelt vd indokolt esetben
krheti felmentst a kirendels all. A krelem elfogadsrl a nyomoz hatsg, az
gysz vagy a brsg dnt. A kirendels hatlya megsznik, ha a terhelt, illetve az arra
jogosultak vdt hatalmaznak meg.
. A ktelez vdi rszvtel a vdemelst megelzen - a fiatalkorakkal szembeni
szemlyi szabadsgot korltoz, illetve elvon knyszerintzkedsek elrendelst kiv
ve - nem jelent jelenlti ktelezettsget is egyben. Ez csupn a brsgi eljrsra vonat
kozik.

4.4.2.3. A vd meghatalmazsa
Vdt elssorban a terhelt hatalmazhat meg, de rajta kvl a vdnek meghatalmazst
adhat a terhelt trvnyes kpviselje vagy nagykor hozztartozja, klfldi llampolgr
terhelt esetn pedig hazja konzuli kpviselje. Errl azonban a terheltet rtesteni kell.
Ha a terhelt fogva van, a meghatalmazott vd szemlyrl s elrhetsgrl az a br
sg, gysz, illetve nyomoz hatsg, amely eltt az eljrs folyik, haladktalanul rtesti
a fogvatartst vgrehajt intzetet.
, A meghatalmazst ahhoz a nyomoz hatsghoz, gyszsghez, brsghoz kell be
nyjtani, amely eltt a bntetgy folyamatban van. A vd eljrsi jogait csak ettl az
idponttl gyakorolhatja. A terhelt a meghatalmazst mind az ltala, mind a ms ltal
meghatalmazott vdtl megvonhatja s vdelmt nmaga, vagy ms meghatalmazott
kpviselje lthatja el.
A terhelt rdekben tbb vd is eljrhat. Ilyen esetben azonban kzlk vezet vdt
kell kijellni. Mindaddig, amg a vdtrsak egybehangzan nem jelltk ki maguk kzl,
az tekinthet vezet vdnek, aki elszr nyjtott be meghatalmazst. A hivatalos iratokat
neki kzbestik, a jogorvoslati nyilatkozat megttelre, a perbeszd tartsra jogosult,
kivve, ha erre a vezet vd ms vdt jellt ki.
Tbb terhelt rdekben is eljrhat egy vd, ha a terheltek rdekei nem ellenttesek.
A vd kirendelsnek, illetve meghatalmazsnak hatlya - ha a meghatalmazsbl
ms nem tnik ki - a bnteteljrs jogers befejezsig tart, de kiteljed a klnleges
105

eljrsokra is. Teht nem kizrt, hogy a meghatalmazsra feljogostott szemly csak meg
hatrozott bnteteljrsi szakaszra (kizrlag a nyomozsra vagy a brsgi eljrsra)
adjon meghatalmazst. A vd meghatalmazsa - a meghatrozott eljrsi szakaszra ki
terjedt kivve -, a trvnyi ok megsznst kveten nem automatikusan sznik meg.
Ehhez szksg van a nyomoz hatsg, az gysz vagy a brsg hatrozatra is.

4.4.2.4. A vd jogai
A vd a bnteteljrs nll jogalanya, a terhelthez val viszonyt is ez hatrozza meg.
Ktsgtelenl a vdlott rdekeit kell kpviselnie, de az rdekek meghatrozsnl nincs
kiszolgltatva a terheltnek. A Be. szerint a vd a terhelt jogait kln is gyakorolhatja,
kivve azokat, amelyek rtelemszeren kizrlag a terheltet illetik (pldul a perbeszdek
sorn az utols sz joga).
Erre utal, hogy egyrszt a nyomozs sorn az t egybknt megillet, a terhelttel azo
nos jelenlti, iratbetekintsi, indtvnyozsi, szrevtelezsi, krdezsi joga mellett annak
a tannak a kihallgatsnl, akinek kihallgatst a terhelt vagy a vd indtvnyozta, jelen
lehet, hozz krdseket intzhet, msrszt jogorvoslati - legalbbis fellebbezsi - joga is
nll. Ebben az egyedli korltozs a rendkvlijogorvoslatoknl figyelhet meg. Ennek
kezdemnyezsnl nem szksges ugyan a terhelt hozzjrulsa, viszont megtilthatja
a rendkvli jogorvoslat kezdemnyezsre irnyul indtvny elterjesztst. A vdelem
elltsa rdekben az gyben tjkozdhat, a jogszablyokban biztostott lehetsgek s
felttelek kztt adatokat szerezhet be s gyjthet.

4.4.2.5. A vd ktelezettsgei
Az j Be. az eddigi magyar bnteteljrsi trvnyek sorban elsknt rendelkezik a vd
ktelezettsgeirl. Ennek rtelmben a vd kteles
- a terhelttel a kapcsolatot ksedelem nlkl felvenni,
- a terhelt rdekben minden trvnyes vdekezsi eszkzt s mdot kell idben
felhasznlni,
- a terheltet a vdekezs trvnyes eszkzeirl felvilgostani, jogairl tjkoztatni,
- a terheltet ment, illetleg felelssgt enyht tnyek feldertst szorgalmazni,
- akadlyoztatsa esetn - elre nem ismert elhrthatatlan akadly felmerlse ki
vtelvel - helyettestsrl gondoskodni, amennyiben az eljrsi cselekmnyen val
rszvtele ktelez,
- az akadlyoztats tnyrl - ha ez lehetsges - az eljrst folytat brsgot, gyszt,
illetleg nyomoz hatsgot az eljrsi cselekmny megkezdse eltt rtesteni, amennyi
ben az eljrsi cselekmnyen vd rszvtele ktelez s elre nem ismert elhrthatatlan
akadly miatt helyettestsrl nem tud gondoskodni.
Ezek, br a jog ltal elrt alapvet ktelezettsgek, tartalmuk megllaptsa - az els
s az utols kt eset kivtelvel - nehz, szankcionlsra csak az gyvdi fegyelmi fe
106

lelssg keretein bell van md. Meg kell jegyezni, hogy a trvny elrja ugyan a vd
szmra, hogy a terhelttel a kapcsolatot haladktalanul vegye fel, de nem ktelezi t a kap
csolat tartsra.
A vdnek - a trvny ltal vdence irnyban elrt alapktelezettsgein kvl - k
telessge az eljrs rendjnek betartsa, s a vdence ltal elkvetett bncselekmnnyel
s a felelssgre vonssal sszefgg minden jogellenes kapcsolat (pl. a bizonytkok
megsemmistsben kzremkds, a tank befolysolsa) kizrsa. A vd az eljrs
rendjnek megzavarsrt a figyelmeztetstl a rendbrsgon keresztl a fegyelmi felels
sgre vons kezdemnyezsig bezran szankcionlhat. Vdence rdeknek kpviselete
pedig nem foglalja magban a bncselekmny elkvetst vagy a bnprtolst. Az ilyen
cselekmny gyanja esetn pldul a vd s a fogva lv terhelt kztt az gyvdi be
szln folytatott beszlgets bri engedllyel lehallgathat.

4.4.2.6. A vd kizrsa
Nem lehet vd
- a srtett, a magnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl s kpviseljk, valamint ezek
hozztartozja,
- aki az gyben, mint br, gysz, vagy mint a nyomoz hatsg tagja jrt el, vala
mint az gyben eljrt vagy eljr brnak, gysznek vagy a nyomoz hatsg tagjnak
a hozztartozja,
- aki a terhelt rdekvel ellenttes magatartst tanstott, vagy rdekei a terheltvel
ellenttesek,
- aki az gyben szakrtknt vagy szaktancsadknt vesz vagy vett rszt,
aki az gyben tanknt vesz vagy vett rszt, kivve, ha nem hallgathat ki tanknt
olyan tnyre, amelyrl, mint vd szerzett tudomst vagy lt a foglalkozsnl fogva
megillet tanvalloms-megtagadsi jogval,
- aki az gyben kzvettknt jr vagy jrt el,
- aki az gyben terheltknt vesz rszt,
- a tan rdekben eljr gyvd ezzel egyidejleg nem lehet vd.
. ,A vd kizrsrl - a korbbi szablyozssal ellenttben, amikor a nyomozs sorn
a nyomoz hatsg is jogosult volt a kizrsrl hatrozatot hozni - a brsg (a vdirat
benyjtsig a nyomozsi br) hatroz.

4.4.3. A srtett (Be. 51. )


A srtett fogalma a jogban elszr, mint bntetjogi fogalom jelent meg. A srtettnek
a bntetjogban tbb kategrija ltezik. A klnbz kategrik eltr bncselekmny
tpusokhoz ktdnek. Vannak olyan bncselekmnyek, amelyeknek van termszetes vagy
jogi szemly alanya, illetve passzv alanya. Tallkozunk olyan bncselekmnyekkel, ame
lyeknek passzv alanya (srtettje) kzelebbrl meg nem hatrozhat szemlyek csoportja
107

(nemzeti, vallsi csoport, krnyezetszennyezs veszlyeztetettjei stb.), illetve olyanokkal,


amelyeknl az egsz trsadalom a srtett vagy veszlyeztetett.
A srtett a bnteteljrsban sajtos plyt futott be. A XIX. szzad vgn ltrejtt bn
teteljrsi kdexekben kezdetben alapveten a bnteteljrs megindtshoz szksges
elfelttel szerept tlttte be, aki jogot kapott arra, hogy magnvdas bncselekmnyek
esetn kpviselje a vdat, illetve ptmagnvdlknt, mellkmagnvdlknt vagy magn
flknt, illetve a bizonytsi eljrsban mint tan lpjen fel. Azonban az nll jogkkal
rendelkez srtett, aki nem az emltett kategrikba szortva jelenik meg, hanem a srtetti
jogllsbl add nll jogokkal rendelkezik, csak a XX. szzad utols harmadnak
a termke.
A srtett megjelenst Kent Roach kt modell mentn ja le. (Kent Roach: Four Models
o f the Criminal Process. The Journal o f Criminal Law and Criminology Vol. 89No. 2 1999.
671-716. o.) Az egyik a bntet trl val elterelsi mechanizmusokhoz kapcsoldik, ahol
a hangsly nem a bntetsen, hanem a megelzsen s a krhelyrelltson, vagy ahogy
a magyar szakirodalom is hasznlja, restoratv igazsgszolgltatson van. A msik modell
a formlis bntet igazsgszolgltatatsban val rszvtelhez ktdik. Az USA-ban mr
megfigyelhet, hogy a srtettet bevonjk a bntetskiszabsi folyamatba, ahol hatst gya
korolhat a bntets mrtkre, vagy annak felfggesztsre. Kalifornia llamban, de ms
llamokban is a srtetti jogok korltozzk a bizonytkrtkelsi tilalmakra vonatkoz
szablyok alkalmazst. Ezek mellett a srtetti rdekcsoportok befolysoljk a bntet
jogalkotst olyan terleteken, mint pldul a gylletbeszd vagy a hzassgon belli
erszak, de meghatrozzk a jogalkalmazst is, amelynek eredmnyeknt a hzassgon
belli erszak esetn az egybknt az opportunits elvn ll vdemelsi gyakorlattal
szemben ktelezv teszik a vdemelst. Ez a kzvetlen hats a kontinentlis Eurpban
mg nem rhet tetten, de a klnbz rdekcsoportok (a krnyezetvdk, az llatvdk,
a csaldon belli erszak srtettjei) tevkenysge, aktivitsa ennek a helyzetnek a meg
vltozst vettik elre.

4.4.3.1. A srtett jogi helyzete


A srtett a magyar bnteteljrsban tbb sttuszban jelenik meg. Az els, mint a bnteteljrs klnbz jogokkal rendelkez alanya, a msodik, mint magnvdl, a harmadik,
mint ptmagnvdl, a negyedik, mint magnfl, az tdik, mint tan, a hatodik, mint
szakrti vizsglat alanya.

4.4.3.2. A srtett, mint a bnteteljrs nll alanya


A srtett a bnteteljrsi trvny meghatrozsa szerint az, akinek jogt vagy jogos rde
kt a bncselekmny srtette vagy veszlyeztette. A srtett jogosult arra, hogy - ha a Be.
mskppen nem rendelkezik - jelen legyen az eljrsi cselekmnyeknl: a nyomozs sorn
a szakrt meghallgatsnl, a szemlnl, a bizonytsi ksrleml, a felismersre bemuta
108

tsnl, a trgyalson korltozs nlkl. Az eljrs brmely szakaszban indtvnyokat s


szrevteleket tehet. Jogosult arra, hogy a bnteteljrsi jogairl s ktelessgeirl a b
rsgtl, az gysztl s a nyomoz hatsgtl felvilgostst kapjon, illetve a trvnyben
meghatrozott esetben - pldul a nyomozs felfggesztse, a nyomozs megszntetse
esetben - jogorvoslattal ljen.
A srtett szmra a Be. 106. (3) bekezdse a szakrti vizsglattal kapcsolatban r
el egyedl kzremkdsi ktelezettsget, amelynek megszegse esetn rendbrsggal
sjthat.
A srtett kpviseletben meghatalmazs alapjn gyvd vagy nagykor hozztartoz
jrhat el. Ha a srtett cselekvkptelen vagy korltozottan cselekvkpes, kpviselett
a trvnyes kpviselje ltja. Ha kzttk rdekellentt ll fenn, a Polgri Trvnyknyv
rendelkezsei az irnyadk.
Ha a srtett akr a bnteteljrs megindtsa eltt, akr azt kveten meghal, helybe
egyenesgi rokona, hzastrsa, lettrsa vagy trvnye kpviselje lphet s gyakorolhatja
a srtett szmra biztostott jogokat. Ha a srtett olyan egyhzi szemly volt, aki azon egy
hz szablyai szerint, amelyhez letben tartozott, egyhzi rend vagy fogadalom okbl
hzassgot nem kthetett, halla utn - hozztartoz (rks) hinyban - az egyenesgi
rokon jogai illetik meg volt egyhza szerinti egyhzi elljrjt.

4.4.4. A magnvdl
A bnteteljrs kzjogg vlsval az llam nem csupn t-, hanem elvette a bntetjogi
igny rvnyestst a srtettl. A srtett eljrsban jtszott szerepe szk krre szorult
vissza. Ennek egyik megnyilvnulsa a magnvd intzmnye, aminek lnyege, hogy ha
az llam bntetjogi ignyvel bizonyos esetekben nem kvn lni, annak rvnyestsre
a srtettet jogostja fel.
A magnvdnak tbb formja ismeretes. Ezek kzl a Be. kettt szablyoz. Az egyik
afmagnvd, amikor a trvnyben meghatrozott bncselekmnyek esetn a vdat a sr
tett kpviseli. A msik a ptmagnvd. Ebben az esetben az llam bntetjogi ignye kp
viseljnek, az gysznek a tnyek alapjn az a meggyzdse alakul ki, hogy a kzvdas
bncselekmny ldzsnek (nyomozsnak, a vdemelsnek, a brsgi eljrsnak) akr
jogi (pldul nem llapthat meg bncselekmny elkvetse), akr clszersgi (a cselek
mny csekly slya a jelentsebb sly bncselekmny mellett a felelssgre vonst nem
befolysolja) akadlya van, ezrt a bntetjogi felelssgre vons nem lehetsges vagy
szksgtelen. Ilyen esetben a trvny a srtettnek lehetsget biztost, hogy az gysz
helybe lpve folytassa az eljrst.
Ismeretes olyan eljrsi forma, amely a srtettnek a ptmagnvd helyett az gyszi
vdemels kiknyszertsre ad jogot a brsg eltt. Ennek eredmnyekppen a brsg
ktelezheti az gyszt a vdemelsre (a nmet Klageerzwingungsverfahren). Ismeretes
mg a mellkmagnvd intzmnye is, amikor a magnvdl mintegy az gysz mell lp
ve segti a vd kpviselett (pldul a nmet bntet perrendtartsban az n. Nebenklage
intzmnye). Ennek egyik sajtos vltozata tallhat a spanyol bntet perrendtartsban.
109

Itt a trvny minden srtettet felruhz azzal a joggal, hogy a brsg eltt az gysz mellett
kpviselje a vdat.

4.4.5. A magnvdl (Be. 52. )


A trvny hat bncselekmny, a knny testi srts, a magntitok megsrtse, a levltitok
megsrtse, a rgalmazs, a becsletsrts, valamint a kegyeletsrts esetn teszi lehetv,
hogy a vdat magnvdlknt a srtett kpviselje.
A magnvdas eljrs bizonyos esetekben a felsorolt bncselekmnyek esetn is kizrt.
Ugyanis a fiatalkorak elleni vagy katonai bnteteljrsban kizrt a magnvdas eljrs.
Ezen tl, a becsletsrts s a rgalmazs kzvdra ldzendv vlik, ha azokat hivatalos
szemly srelmre, hivatalos eljrsa alatt, illetve hatsg srelmre hivatali mkdsvel
sszefggsben kvetik el.
A magnvdas eljrs magnindtvnyra indul. A magnindtvny bntet anyagi jogi
kategria s nem csupn az itt felsorolt bncselekmnyek ldzsnek elfelttele. Ennek
megfelelen lteznek olyan kzvdra ldzend bncselekmnyek, amelyeknl az eljrs
megindtshoz, vagy a mr megindtott bnteteljrshoz a magnindtvny elterjesz
tse szksges (pldul az erszakos kzsls bntettnek alapesete, a hozztartoz
srelmre elkvetett lops). Ennek megfelelen minden magnvdas bncselekmny ma
gnindtvnyra ldzend, de nem minden magnindtvnyra ldzend bncselekmny
magnvdas bncselekmny.
A magnvdl, br bizonyos, a vdkpviselettel kapcsolatos gyszi jogokat gyakorol
- fellebbezs esetn, pl. a felmentett vdlott bnssgnek megllaptsrt, a slyosabb
minstsrt fellebbezst nyjthat be -, de t az gyszre jellemz eljrsi formaknyszer
nem kti. Az ltala elterjesztett magnindtvny feljelents s vdirat is egyben, amely
nl a brsg nem kri szmon az gyszi vdirattl elvrt formai s tartalmi elemeket.
A magnvdas eljrsban sajtos jogintzmny a viszonvd. A klcsnsen elkvetett
becsletsrts s rgalmazs, valamint knny testi srts esetn (ezek ritkn egyoldal
bncselekmnyek, ahol tisztn elhatrolhat az elkvet s a srtett szemlye) a trvny
lehetsget biztost, hogy az egyik fl feljelentsre megindtott eljrsban, ha a cselek
mny szemlyi s trgyi tekintetben sszefgg, a msik fl is magnindtvnyt terjesszen
el s gy viszonvdlknt jrjon el. Ez azt jelenti, hogy mindegyik fl kt eljrsi po
zcit - magnvdlit s vdlottit - tlt be. A viszonvdat magnindtvny elterjesztsi
kedvezmnynek is tekintik, hiszen az a brsg gydnt hatrozat meghozatalra trtn
visszavonulsig, az elvlsi idn bell akkor is elterjeszthet, ha a magnindtvny
elterjesztsre rendelkezsre ll hatrid mr letelt. A magnvdas eljrs kln eljrs,
amelyet a ksbbiekben rszletesen trgyalunk.
Amagnvdlt az eljrs sorn meghatalmazs alapjn gyvd vagy nagykor hozztar
tozja kpviselheti. Ha a magnvdl cselekvkptelen vagy korltozottan cselekvkpes,
kpviselett a trvnyes kpviselje ltja el. Ha kzttk rdekellentt ll fenn, a Polgri
Trvnyknyv rendelkezsei az irnyadk. A magnvdl halla esetn helybe harminc
napon bell hozztartozja lphet.
110

4.4.6. A ptmagnvdl (Be. 52. )


A nyomoz hatsg dntse nem minden esetben nyeri el a srtett tetszst. A kzvdra
ldzend bncselekmnyek esetn a feljelents elutastsa, a nyomozs megszntetse
vagy a vdemels rszbeni mellzse, illetve a vdelejts azt is jelenti, hogy a srtettnek
a vdlott megbntetse irnti ignye is elenyszik. Ennek a srelemnek az orvoslsra
jtt ltre a ptmagnvd intzmnye, amely - egyebek mellett az elbb emltett dntsek
esetn, meghatrozott felttelek mellett - a srtettnek jogot ad, hogy a kzvdl helybe
lpve, annak jogait rszben lvezve kpviselje a vdat. Ez az eljrsi forma a magyar
bnteteljrsban elszr az 1896. v XXXIII. tc.-ben (I. Bp.) jelent meg s az 1954. vi
V. tv.-nyel kerlt ki a jogintzmnyek krbl, mgnem az j Be. 1998-ban ismt fel
lesztette.
A ptmagnvdl mind termszetes, mind jogi szemly lehet. A termszetes szemly
srtett halla esetn helybe harminc napon bell egyenes gi rokona, hzastrsa, lettrsa
vagy trvnyes kpviselje lphet.
Aptmagnvd (a vdindtvny) elterjesztsre a feljelents elutastsrl, a nyomo
zs megszntetsrl hozott hatrozat elleni panasz elutastsnak, a vdemels rszbeni
mellzse, illetleg a vdelejts folytn az eljrst megszntet hatrozat a vdelejtst
tartalmaz gyszi nyilatkozat kzlstl szmtott harminc napon bell van md. A pt
magnvdl gyvdi kpviselete ktelez, kivve, ha a srtett jogvgzett s jogi szakvizs
gval rendelkezik. A? gyvdi kpviselet hinya - az elbbi kivteltl eltekintve - szintn
kizr ok.
Ha .a ptmagnvdl az gyvdi kpviseletrl azrt nem tudott gondoskodni, mert
jvedelmi s vagyoni viszonyai folytn az gyvdi munkadjat nem tudja megfizetni, s
ezt kln jogszablyban meghatrozott mdon igazolta, krelmre a brsg szemlyes
kltsgmentessget engedlyezhet. Ebben az esetben a ptmagnvdl krelmre a br
sg, kpviselknt gyvdet vagy gyvdi irodt rendel ki. Akirendelt kpvisel djt s
igazolt kltsgeit az llam ellegezi.
A trvny a ptmagnvdas bncselekmnyek krt nem korltozza. A ptmagnvdl
fellpsi lehetsge azonban nem korltlan, ugyanis, ha pl. a feljelents elutastsnak
vagy a nyomozs megszntetsnek oka a gyermekkor, a hall, az elvls, a kegyelem,
a ktszeres elbrls tilalma, vagy a nyomozs megszntetsre azrt kerlt sor, mert
a meghatrozott gyanstott ellen foly nyomozs megkezdstl mr kt v eltelt, pt
magnvdnak nincs helye. Nincs helye ptmagnvdnak a fiatalkorak elleni eljrsban,
a brsg el llts sorn s a lemonds a trgyalsrl esetn sem. Katonai bntetelj
rsban ptmagnvdnak csak akkor van helye, ha az gy srtettje termszetes szemly.
A trvny a magnvdas eljrsban lehetv teszi, hogy a br hivatalbl alkalmazza
a trgyals mellzsnek szablyait, de ezt kifejezetten nem terjeszti ki a ptmagnvdra,
igaz a ptmagnvdlnak nem tiltja a trgyals mellzsnek indtvnyozst.
Ha az elutasts a vdindtvny tnybeli, illetve jogi megalapozatlansga miatt, vagy
azrt trtnt, mert nem az arra feljogostott szemly nyjtotta be, illetve a ptmagnvdlt
nem kpviselte gyvd, a vdindtvny a hinyossgok ptlst kveten, az elutast
hatrozat kzlstl szmtott harminc napon bell ismt benyjthat.
111

A ptmagnvdl - mint emltettk - az gysz jogait gyakorolja, idertve a knyszerintzkeds indtvnyozsnak jogt. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a ptmagnvdl
minden gyszi jogot gyakorolhat. A trvny ugyanis kizija az iratbetekintsi joga kzl
a zrtan kezelt iratok tartalmnak megismerst, a vd kiterjesztst s a vdlott javra
irnyul fellebbezsi jogot.

4.4.7. A magnfl (Be. 54. )


A magnfl az a srtett, akit a bncselekmny elkvetsvel sszefggsben kr rt, s
ennek megtrtsrt a bnteteljrs sorn polgri jogi ignyt rvnyest: Polgri jogi
ignyt a bnteteljrsban - a Polgri perrendtartsban meghatrozott felttelek esetn az gysz is rvnyesthet. Ha a kr llami adhatsg hatskrbe tartoz adval vagy
kltsgvetsi tmogatssal sszefgg bncselekmny elkvetsvel keletkezett, polgri
jogi igny elterjesztsre a NAV jogosult.
Ha a srtett meghalt, rkse lphet fel magnflknt, de t a srtetti jogok csak a pol
gri jogi igny rvnyestsvel kapcsolatban illetik meg.
Ha a srtett akr magnvdlknt, akr ptmagnvdlknt lp fel, magnfli minsg
ezekbe az eljrsi pozcikba olvad be.
A bncselekmnnyel sszefggen keletkezett polgri jogi ignyt nem ktelez a bn
teteljrs sorn rvnyesteni. Erre egyb trvnyes t (polgri brsg) is a srtett ren
delkezsre ll. A trvny egyrtelmv teszi, hogy a polgri jogi igny egyb trvnyes
ton trtn rvnyestsnek nem akadlya, ha azt a bnteteljrs sorn a srtett nem
rvnyestette.
A polgri jogi igny rvnyestsnl alapveten a bnteteljrs szablyai szerint
jrnak el: Ha az eldntend krdsekrl a Be. nem rendelkezik, a polgri eljrs szab
lyait kell alkalmazni, feltve, ha azok a bnteteljrs jellegvel nem ellenttesek. Ebnek
rtelmben a terhelt a magnfllel szemben kvetelst nem rvnyesthet, beszmtsi
kifogssal nem lhet, egyezsget nem kthet.
A polgri jogi igny elbrlsa sorn a brsg ktfle mdon dnthet: az egyik, hogy
rdemben elbrlja (helyt ad, rszben ad helyt neki, elutastja), a msik, hogy nem brlja
el, hanem az igny elbrlst egyb trvnyes tra utastja. Az els esetben a magnfl
fellebbezst nyjthat be a dnts ellen, a msodik esetben a trvny a fellebbezsi jogt
kizrja. Az egyb trvnyes tra utast brsgi dnts ellen kizrlag az gysz terjeszt
het el fellebbezst. A fellebbezs sorn a polgri jogi ignyt kiterjeszteni, vagy sszegt
felemelni nem lehet.

4.4.8. Az egyb rdekeltek (Be. 55. )


A terhelten s a srtetten kvl a bnteteljrsban hozott hatrozat msra is kihathat. Ezek
kztt az, akiknek a jogra, vagy jogos rdekre a hatrozat kzvetlenl hatssal lehet,
az egyb rdekelt minsgben vehet rszt az eljrsban. Ez szinte kizrlag azokban az
112

esetekben fordul el, amikor valamely dolgot lefoglaltak, s annak elkobzsrl kell ha
trozni, azonban a lefoglalt dolog egy olyan szemly tulajdona, aki a dologhoz jogszeren
jutott (pldul szablyszeren kereskedelmi forgalomban vsrolt egy gpkocsit, amelyet
ksbb lefoglalnak, mert lopsbl szrmazott).
Az egyb rdekeitek a trgyalson megjelenhetnek, az ket rint krben indtvnyo
kat s szrevteleket tehetnek, valamint a hatrozat rjuk vonatkoz rendelkezse ellen
jogorvoslattal lhetnek.
Annak rdekben, hogy az egyb rdekeltek jogaikat gyakorolhassk, a trgyals ha
trnapjrl rtesteni kell ket, illetve a rejuk vonatkoz rendelkezseket is tartalmaz
hatrozatokat velk is kzlni kell. Trgyi eljrs (Be. 569. ) sorn hozott vgzst az gy
valamennyi rdekeltje rszre kzbesteni kell, ennek hinyban nem kerlhet sor annak
megllaptsra, hogy a hatrozat jogers.
Abban az esetben, ha az egyb rdekeltnek meghatalmazottja van, a rszre szl
iratot ennek a meghatalmazottnak kell kzbesteni. Ha az rdekelt ismeretlen, vagy isme
retlen helyen tartzkodik, illetleg ismert ugyan a klfldi tartzkodsi helye, de a br
sgi hatrozat kzbestsre nincs md, az rdekelt rszre kpviselt kell kirendelni, s
a hatrozatot rszre kell kzbesteni. A kpvisel jogorvoslati jogt az rdekelt nevben
gyakorolhatja.
A Btk. rendelkezsei alapjn akkor, ha a tulajdonos elzetesen tudott a bncselekmny
elkvetsrl, elkobozhat az olyan dolog is, amely nem az elkvet tulajdont kpezi.
Ezen rendelkezsnek az az alapja, hogy a dolog tulajdonosa nem elkvetje a bncselek
mnynek, s terheltknt a bnteteljrsban nem szerepel. Az ilyen tulajdonos a bntet
eljrs rendelkezsei alapjn, mint egyb rdekelt vehet rszt az eljrsban.
Abban az esetben, ha az eljrs olyan bncselekmny miatt folyik, amellyel kapcsolatban elkobzsnak, vagy vagyonelkobzsnak van helye, az egyb rdekeltnek a jogaira,
[ aki az elkobozhat, illetleg az olyan dolog tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzs rendel| het el, a srtett jogai az irnyadk. Ennek az a magyarzata, hogy az egyb rdekeltnek
a bnteteljrs miknti kimenetelhez rdeke fzdik. ppen ezrt az eljr hatsgoknl
kzremkdhet, a nyomozs sorn a trvnyben meghatrozott esetekben, illetve a br sgi eljrs brmely eljrsi cselekmnynl jelen lehet. A srtetthez hasonlan az eljrs
minden szakaszban indtvnyokat s szrevteleket tehet, a hatsgtl a bnteteljrs
sorn t megillet jogaira, illetleg az t terhel ktelezettsgeire nzve felvilgostst
krhet, a brsgi trgyalson az t rint krben krdseket tehet fel a vdlottnak s
: tannak, illetve a perbeszd sorn fel is szlalhat.
Az egyb rdekelt a nyomozs befejezst kveten az t rint iratokat megtekintheti.
. Ha a brsg elkobzst, illetleg vagyonelkobzst rendelt el a Be. biztostja azt a jogot,
hogy az egyb rdekelt az tlet jogerre emelkedst kveten a tulajdonjogi ignyt
egyb trvnyes ton rvnyesthesse.
Az eljrs sorn az egyb rdekeltet meghatalmazs alapjn gyvd vagy nagykor
hozztartozja kpviselheti. Ha a magnvdl cselekvkptelen vagy korltozottan cse
lekvkpes, kpviselett a trvnyes kpviselje ltja. Ha kzttk rdekellentt ll fenn
a Polgri Trvnyknyv rendelkezsei az irnyadk.

113

4.4.9. A kpviselk (Be. 56-58. )

A bnteteljrsban az erre jogosultak akkor gyakorolhatjk jogaikat kpvisel tjn, ha


a Be. nem r el szemlyes kzremkdsi ktelezettsget. Ezen szemlyek kpviseljeknt
meghatalmazs alapjn kizrlag gyvd vagy nagykor hozztartoz jrhat el.
Mindennek megfelelen a srtettek indtvnyaikat, szrevteleiket nem ktelesek sze
mlyesen elterjeszteni, illetve az egyes eljrsi cselekmnyeknl kpviselik is eljrhat
nak helyettk. A kpvisel jogait s ktelessgeit a kpviselt jogi helyzete hatrozza meg.
Ez azt jelenti, hogy a srtett, a magnvdl s az egyb rdekelt kpviselje mindazon
jogokkal rendelkezik a bnteteljrs sorn, amelyekkel az ltala kpviselt szemlyek. gy
jelen lehetnek egyes nyomozsi, cselekmnyeknl, a brsgi trgyalson, iratokat a nyo
mozst kveten megtekinthetnek, indtvnyokat, szrevteleket tehetnek, felvilgostst
krhetnek, krds feltevst indtvnyozhatjk s felszlalhatnak.
A kpvisel ltal vgzett eljrsi cselekmnyek sorn a kpviselt szmra jogok s k
telezettsgek keletkezhetnek. A kpviselnek valamely eljrsi cselekmny sorn trtn
mulasztsa a kpviseltre is kihat.
Ha a srtett, a magnvdl, vagy az egyb rdekelt cselekvkptelen vagy korltozottan
cselekvkpes, a kpviselett a trvnyes kpviselje ltja el, rdekellentt esetn a Pol
gri trvnyknyv rendelkezsei az irnyadak. Az e trvnyben meghatrozott esetben
a kpviseletre eseti gondnok is jogosult.
A csaldjogi trvny (1952. IV. tv., Csjt.) szerint a fiatalkor szli felgyelet, vagy
gymsg alatt ll. Ennek megfelelen a trvnyes kpviselett a szl, illetve a gym ltja
el. A trvny eligaztst ad arra vonatkozan, hogy melyik szl gyakorolhatja a szli
felgyeleti, s kvetkezskppen ennek megfelelen a trvnyes kpviseleti jogokat.
A Be. 451. rtemben a trvnyes kpvisel a fiatalkorak elleni eljrsban az gy
iratait a nyomozs befejezse utn megtekintheti. A nyomozs sorn is megtekintheti az
olyan eljrsi cselekmnyekrl kszlt iratokat, amelyeknl jelen lehetett. Egybknt a tr
vnyes kpvisel jelenlti, szrevtelezsi, felvilgostskrsi, indtvnytteli, valamint
jogorvoslati jogra a vd jogai irnyadak.
:
A Csjt. szerint a szl nem kpviselheti a gyermekt olyan gyben, amelyben maga,
vagy hzastrsa, egyenes gi rokona, avagy az trvnyes kpviselete alatt ll ms sze
mly a gyermekkel szemben ellenrdek flknt szerepel. A gymhatsg egyes vagyoni
gyekre, vagy az gyeknek meghatrozott csoportjra nzve a szltl a trvnyes kpvi
seletjogt megvonhatja, ha attl lehet tartani, hogy a szl a kpviseletet nem a gyermek ;
rdekeinek megfelelen gyakoroln.
A fiatalkorak eljrsra vonatkoz rendelkezsek szerint a gymhatsg - a vdirat be*
nyjtsig az gysz, azt kveten a brsg megkeressre - eseti gondnokot rendel ki, ha j
- a trvnyes kpvisel a bncselekmnyt a fiatalkorval egytt kvette el, illetleg 1
- az rdekei a fiatalkor rdekeivel egybknt ellenttesek,
j
- a trvnyes kpvisel a jogainak gyakorlsban akadlyozva van,
j
- a fiatalkornak nincs trvnyes kpviselje, vagy nem llapthat meg, hogy ki a tr- j
vnyes kpviselje.
I

114

Abban az esetben, ha a trvnyes kpvisel a bncselekmnyt a fiatalkorval egytt


kvette el, illetve az rdekei a fiatalkor rdekeivel egybknt ellenttesek, a brsg az
eseti gondnok kirendelsig a trvnyes kpviselt kizrhatja az eljrsbl. Ez a jogosult
sg a vdirat benyjtsig az gyszt illeti meg. Az eseti gondnok az eljrsban trvnyes
kpviselknt jr el.
Az llami szervet s gazdlkod szervezetet a kpviseletre feljogostott dolgozja, il
letleg az gyintzsre jogosult tagja, vagy alkalmazottja is kpviselheti. A Magyar llam
kpviseletben a Kzigazgatsi s Igazsggyi Minisztrium (KIM) jr el.
A magnfl kpviseletre a polgri eljrsjog szablyai az irnyadak. A Polgri perrendtarts (Pp.) szablyai szerint, amennyiben a trvny egyes perbeli cselekmnyekre
msknt nem rendelkezik, a fl helyett az ltala, illetleg trvnyes kpviselje ltal
vlasztott meghatalmazott is eljrhat. Tbb szemly rszre adott meghatalmazs eset
ben a felet a meghatalmazottak brmelyike kpviselheti, egy-egy perbeli cselekmnynl
azonban csak egyikk jrhat el, az ezzel ellenttes kikts hatlytalan. ABe. 67. -a
rtelmben perben meghatalmazottknt eljrhat a flnek aPp. 13. (2) bekezdsben
megjellt hozztartozja, a fl pertrsa, tovbb a pertrsnak trvnyes kpviselje, vagy
meghatalmazottja, az gyvd s az gyvdi iroda. A Be. 69. rtelmben a meghatalmazst rsba kell foglalni, vagy jegyzknyvbe kell mondani. A meghatalmazs akr a per
vitelre, akr egyes perbeli cselekmnyekre szlhat. A meghatalmazs korltozsa csak
annyiban hatlyos, amennyiben az magbl a meghatalmazsbl kitnik.
A Be. rgzti, hogy nem lehet kpvisel az, aki kzgyektl eltilts hatlya alatt ll.
Elrja, hogy a nagykor hozztartoznak a meghatalmazshoz - amennyiben nem gy
vd - hatsgi erklcsi bizonytvnyt is csatolnia kell. A kzgyektl eltiltott szemly
kpviseleti joga a bntettlet jogerre emelkedsvel sznik meg, azonban az eltilts
tartamnak lejrta utn jabb meghatalmazs alapjn jbl ellthatja a kpviseletet.
A Be. 57. -a rszletesen meghatrozza a kpvisel meghatalmazsnak szablyait.
gyvdnek meghatalmazst a srtett - halla esetn annak egyenes gi rokona, hzastrsa,
lettrsa, vagy trvnyes kpviselje - a magnvdl, az egyb rdekelt, illetleg a fel
soroltak nagykor hozztartozja adhat. Elrja azt is, hogy a nagykor hozztartoznak
meghatalmazst a srtett, a magnvdl s az egyb rdekelt szemlyesen adhat.
A meghatalmazst az gyvdnek abban az esetben, ha a srtett, a magnvdl, vagy az
egyb rdekelt cselekvkptelen vagy korltozottan cselekvkpes, a trvnyes kpvisel,
illetleg a gymhatsg adhat.
A meghatalmazst rsba kell foglalni, s azt a kpvisel els eljrsi cselekmnye eltt
kell benyjtani. Ha a kpvisel a meghatalmazs benyjtst elmulasztja, ennek ptlsra
egy alkalommal, legfeljebb nyolcnapos hatrid kitzsvel fel lehet hvni. Ez a hatrid
a magnindtvny hatridejnek lejrtt kvet idre is tnylhat.
A trvny lehetv teszi, hogy a jogai rvnyestsre brmely okbl kptelen s kpvi
selvel nem rendelkez srtett, magnvdl, magnfl vagy egyb rdekelt kpviseletre
a jogi segtsgnyjtsrl szl trvnyben meghatrozott szervezet engedlyezze a prt
fog gyvdi kpviseletet. Errl a 2003. vi LXXX. trvny rendelkezik.
Egy adott bncselekmnynek akr tbb srtettje is lehet. Az eljrs gyorstsa, a srtetti
jogok minl teljesebb gyakorlsa rdekben rendelkezik gy a Be., hogy ha a bncselek115

mnynek tbb srtettje van, akkor a srtettek maguk kzl kijellhetik a srtetti jogokat
gyakorl termszetes, illetleg jogi szemlyt. Lehetsg van arra, hogy megegyezsktl
fggen dntsk el a ptmagnvd, vagy a magnvd emelsre, illetve kpviseletre jogo
sultak azt, hogy az adott gyben melyikk jr el. Abban az esetben, ha errl megllapods
nem jtt ltre kzttk, akkor az eljrsra jogosultakat, illetve a kpviselt, a jogosultak
krbl a brsg jelli ki.
A srtett kpviseljeknt, ha pedig a bncselekmnynek tbb srtettje van, vagy egynek
pontosan meg nem hatrozhat, nagyobb ltszm csoportja tekintend srtettnek (pldul
krnyezet-, termszetkrosts ldozatai), a srtettek kpviseljeknt az egyeslsi jogrl,
a kzhaszn jogllsrl, valamint a civil szervezetek mkdsrl s tmogatsrl sz
l trvny hatlya al tartoz olyan kzhaszn szervezet is eljrhat, amelyet a srtettek,
vagy srtettek egyes csoportjainak rdekkpviseletre hoztak ltre. Ebben az esetben is
szksges a srtett, illetleg a srtettek meghatalmazsa is. A 2011. vi CLXXV. trvny
az egyeslsi jogrl, a kzhaszn jogllsrl, valamint a civil szervezetek mkds
rl s tmogatsrl rtelmben kzhaszn szervezett minsthet a Magyarorszgon
nyilvntartsba vett kzhaszn tevkenysget vgz szervezet, amely a trsadalom s az
egyn kzs szksgleteinek kielgtshez megfelel erforrsokkal rendelkezik, tovbb
amelynek megfelel trsadalmi tmogatottsga kimutathat, s amely:
- civil szervezet (ide nem rtve a civil trsasgot), vagy
- olyan egyb szervezet, amelyre vonatkozan a kzhaszn joglls megszerzst tr
vny lehetv teszi.
Trvny ettl eltren megllapthatja valamely szervezet kzhaszn jogllst.
A kzhaszn szervezett minsthet szervezet kzhaszn jogllst kzhaszn szer
vezetknt val nyilvntartsba vtellel szerzi meg.

4.4.10. A segtk (Be. 59. )


A terhelt, a tan, s a trvnyben meghatrozott ms szemlyek rdekben meghatrozott
tevkenysget fejthetnek ki az ket segtk.
A segtk olyan, az eljrsban mellkszemlyknt rsztvev szemlyek, akiket csak
azok rdekben illetnek meg eljrsi jogok, akiknek az rdekben fellpnek. Ilyen lehet
a tan rdekben eljr gyvd.
A tan rdekben segtknt meghatalmazott gyvd jrhat el, ha a tan a jogairl val
felvilgosts cljbl ezt szksgesnek tartja. A tant idzsben errl tjkoztatni kell.
A segt gyvd feladata, hogy a tant tjkoztassa a jogairl, melynek fleg a valloms
megtagadsa jognak gyakorlsnl lehet jelentsge. A tan rdekben eljr gyvd
annak kihallgatsnl jelen lehet, a tannak felvilgostst adhat a jogairl, de ezt meghala
dan ms tevkenysget nem vgezhet, s gy a vallomst nem befolysolhatja, a tannak
krdst nem tehet fel.
A nyomozs sorn a tan kihallgatsnl segtje jelen lehet. A tan kihallgatsnl
jelen lv, a tan rdekben eljr gyvd a kihallgatst kveten megtekintheti a kihall
gatsrl kszlt jegyzknyvet, s szrevteleit akr rsban, akr szban elterjesztheti.
116

A trvny rendelkezsei szerint van lehetsge a klfldi llam konzuli tisztviseljnek


arra, hogy a klfldi llampolgrsg terhelt segtje legyen. Ekkor a konzul a klfldi
llampolgrsg terhelttel az elzetes letartztats ideje alatt is rintkezhet. Ugyancsak
segtknt fejtheti ki tevkenysgt a hzkutatsnl jelenlv, a hzkutatsban rintett
szemly megbzottja.

A 4. fejezethez kapcsold krdsek


1. Melyek a nyomoz hatsgok s mi a feladatuk?
2. Ki nem jrhat el a nyomoz hatsg tagjaknt?
3. Mi az gysz feladata, funkcija?
4. Melyek az gysz feladatai a bnteteljrsban?
5. Milyen jogai vannak az gysznek a nyomozs feletti trvnyessgi felgyelet gya
korlsa sorn?
6. Mi a klnbsg az egyszer s a fokozott gyszi felgyelet kztt?
7. Ki nem jrhat el gyszknt?
8. Mi a brsg feladata?
9. Hatrozza meg a hatskr s az illetkessg fogalmt s szintjeit!
10. Ki nem jrhat el brknt?
11. Ismertesse a brsg sszettelre vonatkoz szablyokat!
12. Milyen jogok illetik meg a terheltet a bnteteljrsban?
13. Mikor ktelez a vd rszvtele a bnteteljrsban?
14. Melyek a vd jogai, illetve ktelezettsgei?
15. Ki nem jrhat el vdknt?
16. Melyek a srtett jogai a bnteteljrsban?
17. Ki a magnvdl, mi a viszonvd?
18. Mikor lphet fel a srtett ptmagnvdlknt?
19. Ki jrhat el magnflknt?
20. Kiknek az rdekben jrhatnak el kpviselk s milyen jogok illetik meg ket?

117

5. Az eljrsi cselekmnyekre vonatkoz


rendelkezsek

A Be. VI. fejezete tartalmazza az ltalnos, teht a bnteteljrs egszn, a nyomozs


megindulstl az eljrsjogers befejezsig, st azon tl, a klnleges eljrsok sorn
is rvnyesl szablyokat. A nyomozs, az gyszi szak vagy a brsgi eljrs specia
litsait az adott szakaszra vonatkoz rendelkezsekben talljuk meg. Ebben a fejezetben
rendelkezik a jogalkot pldul a hatridk szmtsra, az igazolsra, az idzsre, az
rtestsre, a kzbestsre, a megkeressekre vonatkoz szablyokrl.

5.1. A brsg, az gysz s a nyomoz hatsg eljrsi


cselekmnyeinek ltalnos szablyai (Be. 60-63/A. )
Az Alaptrvny II. s VI. cikkben foglaltakkal sszhangban tartalmazza a Be. az emberi
mltsghoz valjog bnteteljrsi garancijaknt, hogy Az eljrsi cselekmnyek vg
zsekor az emberi mltsgot, az rintettek szemlyisgi jogait s a kegyeleti jogot tiszte
letben kell tartani, s biztostani kell, hogy a magnletre vonatkoz adatok szksgtelenl
ne kerljenek nyilvnossgra. [Be. 60. (1) bek.] A felsorolt alapjogokat rint vdelem
minden eljrsi szereplt megillet, nem korltozdik a terheltre. Amint arrl a knyszerin
tzkedsekrl szl fejezetben rszletesebben is szlunk, a bnteteljrs sikere rdekben
a jogalkot lehetv teszi egyes alapjogok korltozst. A knyszerintzkedsek krben
szablyozott s a Be. ms fejezeteiben fellelhet knyszertartalm cselekmnyek esetn
azonban egyarnt irnyad, hogy csak akkor kerlhet sor alkalmazsukra, ha az eljrs
clja kisebb korltozssal jr ms cselekmnnyel nem biztosthat, azaz a szksgessg
s arnyossg kvetelmnye ez esetben is rvnyesl.
A magnletre vonatkoz adatok, a magntitok, a szemlyes adatok vdelme felme
rlhet akr a trgyals nyilvnossgval, a sajt rszre nyjtott tjkoztatssal sszefg
gsben vagy az iratokba betekintst enged rendelkezsek, a msolatok kiadsa kapcsn.
A bnteteljrsban a kzigazgatsi hatsgok nem jtszanak f szerepet, de kteless
gk segteni a bntetgyekben eljr hatsgok munkjt, a bnldzst. E kzremk
dsi ktelezettsg hatskrkkel sszeegyeztethet mdon terheli a hatsgokat, amelynek
adatszolgltatssal, tjkoztats adsval, iratok rendelkezsre bocstsval tehetnek ele
get. Ugyanakkor ezen tlmenen is ktelesek segteni a bntetjogi felelssgre vonst,
pldul, ha a brsg helyszni trgyalst tart, a nyomoz hatsg kihallgatst vgez stb.,
helyisgek s infrastruktra rendelkezsre bocstsval is tmogatni kell munkjukat.
119

Az eljr hatsgok ktelesek az eljrsi cselekmnyek eltt az rintetteket jogaikrl


tjkoztatni, ktelezettsgeikrefigyelmeztetni. Ez - amint a fejezetbe tartoz tovbbi ren
delkezsek tbbsge - meglehetsen ltalnos. Az egyes eljrsi szereplk jogosultsgai
kztt trgyaltuk, hogy pl. a terhelt, a srtett, a vd stb. tjkoztatst krhet az eljr ha
tsgoktl, s ez jogaikra is kiterjed. A magnszemlyek oldaln jogosultsgknt megjelen
tjkoztatskrs a hatsgokat terhel tjkoztatsi ktelezettsget jelent. Az ltalnos
tjkoztatson tlmenen vannak olyan kioktatsi ktelezettsgei is a bntetgyekben
eljr hatsgoknak, amelyek elmulasztsa jogkvetkezmnyekkel jr. Pl. a terhelt vagy
a tan kihallgatsakor ktelez tartalommal elrt figyelmeztets elmaradsa esetn az
adott bizonytk nem lesz felhasznlhat. Vagy pl. az idzs tartalmazza az igazolatlan
tvolmarads jogkvetkezmnyeit is.
A Be. 63. -a rendelkezik arrl, hogy a bntetgyekben eljr hatsgok, az ltaluk
megkeresett hatsgok vagy a szakrt milyen mrtkben jogosult a szemlyes adatok
megismersre s kezelsre, megksrelve egyenslyt teremteni egyik oldalrl a bnte
teljrs sikerhez, msik oldalrl a szemlyes adatok vdelmhez fzd rdekek kztt.
Specilis rendelkezsekkel tallkozunk a szemlyes adatokkal kapcsolatban a tanvdelem
krben (adatok zrtan kezelse, klnsen vdett tan adatai stb.), vagy a kihallgatsrl
kszl jegyzknyv tartalmi elemeinl (a kihallgatott terhelt, tan szemlyi adatainak
rgztse), a hatrozatokban szerepl szemlyi adatok meghatrozsnl.
A bngyi nyilvntartsban nyilvntartott s kezelt adatokra kln trvny rendel
kezsei irnyadk. (2009. vi XLVII. trvny a bngyi nyilvntartsi rendszerrl, az
Eurpai Uni tagllamainak brsgai ltal magyar llampolgrokkal szemben hozott
tletek nyilvntartsrl, valamint a bngyi s rendszeti biometrikus adatok nyilvn
tartsrl.)
Azokrl az okokrl, krlmnyekrl, amelyek a bncselekmny elkvetst kzvetlenl
lehetv tettk, s amelyeket a bnteteljrs sorn megllaptottak, a bntetgyekben
eljr hatsgok a tovbbi bncselekmnyek megelzse rdekben - ha szksges
ktelesek tjkoztatni azokat a szerveket, amelyeknek feladata a bnzs megelzse
rdekben szksges intzkedsek megttele. Ugyancsak tjkoztatni kell azokat a szer
veket, amelyek a bnteteljrs sorn felmerlt krlmnyek alapjn tovbbi eljrsok
kezdemnyezsre, lefolytatsra hivatalbl jogosultak.

5.2. Az ltalnos eljrsi szablyok (Be. 64-74. )


5.2.1. A hatridk (Be. 64. )
A hatrid elrsa s kvetkezetes betartsa, betartatsa a garancija annak, hogy a bn
teteljrs befejezsre a tisztessges eljrs krben megfogalmazott elvrsoknak meg
felelen, sszer idn bell sor kerljn.
A hatridre vonatkoz rendelkezsek krben idtartamokrl kt vonatkozsban szl
a trvny: az egyes eljrsi cselekmnyek teljestsre nyitva ll idtartam a hatrid,
mg az az idtartam, amelynek kt eljrsi cselekmny kztt el kell telnie, az idkz.
120

A hatridk kztt tovbbi klnbsg tehet aszerint, hogy


- azt a trvny rja el vagy a hatsgok hatrozzk meg;
- rkban, napokban, hnapokban vagy vekben llaptjk meg;
- a hatsgok vagy az eljrs magnszemly rsztvevi szmra jelent ktelezettsget
a betartsuk;
- trsul-e, s ha igen, milyen jogkvetkezmny az elmulasztsukhoz (jogveszt s nem
jogveszt hatrid).
A hatridk szmtsnak szablyait a Be. 64, (2)-(4) bekezdse tartalmazza. Az
eljrsi hatridk szmtsnak szablyai lnyegesen eltrnek az anyagi jogi hatridk
szmtsra vonatkoz rendelkezsekben foglaltaktl (pl. az eljrsi hatridbe a kezd
nap nem szmt bele, mg az anyagi jogi hatridbe igen).
Az idkz az a trvnyben meghatrozott idtartam, amelynek kt lj rsi cselekmny
kztt el kell telnie. [Pl. a vdlottnak az idzst legalbb nyolc nappal a trgyals eltt kell
kzbesteni. Be. 279. (3) bekezdse.]
Az eljrsi cselekmny elvgzsre az eljr hatsgok ltal meghatrozott idpont
a hatrnap (pl. a trgyals napja).

5.2.2. A soron kvli eljrs (Be. 64/A. )


Br az gyek sszer idn bell trtn befejezse valamennyi bncselekmny s va
lamennyi terhelt vonatkozsban rvnyesl elvrs, nhny esetben olyan klns
mltnylst rdeml krlmny forog fenn, ami szksgess teszi egyes gyek soron
kvli elbrlst. Ilyen, gyors gyintzst elr rendelkezssel tallkozunk pld
ul az elzetes letartztatsban lv terhelt esetben, a hatlyon kvl helyezs folytn
megismtelt eljrsban, a terhelt tvolltben lefolytatott eljrst kveten elterjesztett
perjtsi indtvny elbrlsnl, vagy a fiatalkorakra vonatkoz eljrs szablyai kr
bl, de soron kvl kell eljrni a kzjogi tisztsg betltsn alapul szemlyes mentessg
felfggesztst kveten is.
. Ugyanakkor az ltalnos eljrsi szablyok sorban teszi ktelezv a jogalkot a bn
teteljrs soron kvli lefolytatst a kiskor srelmre elkvetett bncselekmnyek miatt
folyamatban lv s a kiemelt sly gyekben. (Az utbbi gyek kapcsn elrt specilis
rendelkezsekkel a kln eljrsok krben fogunk rszletesebben megismerkedni.)
A kiskor srelmre elkvetett bncselekmnyek esetben teht nem a terhelt, hanem
a srtett szemlye, az, hogy t rzelmileg megviseli az ilyen bncselekmny miatt foly
eljrs, indokolja az gy mielbbi befejezst. Ilyen bncselekmnyek a Be. nem taxatv
fjelsqrolsa szerint a kvetkezk:
- a kiskor srtett srelmre elkvetett, az let, a testi psg s az egszsg elleni bncselekmnyek, vagy a hzassg, a csald, az ifjsg s a nemi erklcs elleni bncselek
mnyek,
- az elzeken kvl ms, szemly elleni erszakos bncselekmnyek, ha a kiskor
srtett rdeke a bnteteljrs mielbbi befejezst indokolja, gy klnsen akkor, ha
* srtett testi, rtelmi vagy erklcsi fejldst a bncselekmny jelentsen veszlyeztette,

illetve, ha a terhelt az eljrs lefolytatsakor is elltja a srtett nevelst, felgyelett vagy


gondozst, vagy egybknt is a srtett krnyezetben l.
A soron kvli eljrsrl szl rszletes rendelkezseket a brsgi gyvitel szablyairl
szl 14/2002. (VIII. 1.) I'M rendelet tartalmazza. Eszerint az gy soron kvli intzse
alapulhat
-jogszably rendelkezsn,
- az Orszgos Brsgi Hivatal elnknek hatrozatn,
- a brsg elnknek a rendelkezsn.
A jogszably rendelkezsre plda a Be. elbb trgyalt elrsa, amikor a brsg elnke
krelem nlkl, hivatalbl rendeli el az gy soron kvli intzst. A brsg elnke a soron
kvli eljrst az gyfl krelmre is elrendelheti.
Soronkvlisg esetn az gyet a rendes gymenetbl kiveszik s valamennyi intz
kedst haladktalanul kell megtennie az eljr brsgoknak. Ugyanakkor az eljrsban
rsztvev magnszemlyeket a soron kvli gyintzs nem befolysolja pldul abban,
hogy ne jelenjenek meg a trgyals napjn a brsg eltt, s gy a soron kvli eljrs
ellenre az gy elbrlsa elhzdhat.

5.2.3. Az igazols (Be. 65-66. )


Az igazols a vtlen mulaszts kimentsre szolgl jogintzmny. A Be. felsorolja, kik
azok, akik a hatrid vagy a hatrnap nhibjukon kvli elmulasztsa miatt igazolsi k
relmet terjeszthetnek el (teht tudtak a hatrnaprl, hatridrl, de betegsg, termszeti
katasztrfa stb. megakadlyozta ket abban, hogy eljrsi ktelezettsgknek eleget tegye
nek). E szemlyek azok, akiknek mulasztshoz jogkvetkezmny trsul, azaz a terhelt,
a vd, a srtett, a magnvdl, a magnfl, a ptmagnvdl, a tan, a szakrt, tovbb
a brsgi eljrsban az gysz.
Az igazolsi krelem elterjesztsre az elmulasztott hatridtl, hatrnaptl szmtott
nyolc nap ll rendelkezsre. Amennyiben ksbb jutott a mulaszts a mulaszt tudomsra
vagy az akadly, ami miatt mulasztott, csak ksbb sznt meg, gy a tudomsszerzs,
illetve az akadly elhrulsnak napjtl kezddik a nyolcnapos hatrid azzal, hogy hat
hnapon tl nem lehet elterjeszteni igazolsi krelmet. A kimentsen (a mulaszts oknak,
a vtlensget valsznst krlmnyeknek az eladsn) tl az elmulasztott cselekmnyt
is ptolni kell, ha hatrid elmulasztsrl van sz.
Az igazolsi krelem elbrlsa annak a hatsgnak a hatskrbe tartozik, amely
eltt a mulaszts trtnt, jogorvoslati hatrid elmulasztsa esetn pedig ajogorvoslat
elbrlsra jogosult dnt rla. Az elbrl vagy helyt ad az igazolsi krelemnek - ebben
az esetben az elmulasztott cselekmnyt gy kell tekinteni, mintha hatridben teljestet
tk volna - vagy elutastja azt. rdemi vizsglat nlkl el kell utastani a Be. szerint az
igazolsi krelmet, ha
- az igazolst e trvny kizrja,
- a krelem elksett,
- hatrid elmulasztsa esetn az igazolst kr az elmulasztott cselekmnyt - a krelem
elterjesztsvel egytt - nem ptolta, holott az lehetsges volt.

5.2.4. Az idzs s az rtests (Be. 67-68. )


A bntetgyekben eljr hatsgok azt idzik, akinek a jelenlte az eljrsi cselekmny
nl ktelez, illetleg azt rtestik, akinek a jelenlte nem ktelez, de azt a trvny
lehetv teszi.
Akit idztek, kteles megjelenni az idzst kibocst hatsg eltt. Az rtesitett maga
dntheti el, hogy meg kvn-e jelenni az eljrsi cselekmnyeknl vagy sem.
A technikai fejldsnek ksznheten ma mr az idzs sem felttlenl a trtivevnyes
postai kldemnyt jelenti csupn, hanem lehetsg van idzsre, rtestsre rsban,
illetleg ms alkalmas mdon vagy eszkzzel- klnsen tvbeszl, telefax, szmtgp
tjn - vagy a brsg, az gysz, illetleg a nyomoz hatsg eltti szemlyes megje
lens alkalmval szban. Brmilyen mdon is kerl sor az idzsre, rtestsre, mind
azokat az informcikat tartalmaznia kell, amely a megjelenst lehetv, teljesthetv
teszi. (Hol? Mikor? Milyen minsgben? Melyik hatsg idzi, rtesti? Vrhatan med
dig fog tartani az eljrsi cselekmny? Melyek a tvolmarads kvetkezmnyei? A vd
irat benyjtsa utn a vdlott nevt s az eljrs alapjul szolgl bncselekmny meg
jellst is.) A tizennegyedik letvt be nem tlttt kiskort gondozja tjn, a katont
rendszerint elljrja tjn kell idzni, rtesteni. A kiskor idzst, rtestst a trv
nyes kpviseljvel is kzlni kell. Az esetek jelents rszben a gondoz a trvnyes
kpvisel is egyben.
Mivel az idzs alapjn a megidzett kteles az eljr hatsg eltt megjelenni, a mulaszts*kvetkezmnyekkeljr. A legtbb eljrsi szerepl tvolmaradsa rendbrsg kisza
bsval, elvezets elrendelsvel szankcionlhat, de a vdre s az gyszre specilis
rendelkezsek vonatkoznak. A mulaszt a tvolmaradsval okozott kltsgek megtrt
sit is ktelezhet. Ajogkvetkezmnyek alkalmazsra termszetesen csak akkor van
md, ha az idzs szablyszer volt.
A mulaszts kimentsre a korbban trgyalt igazolsra vonatkoz szablyok szerint
van lehetsg.

5.2.5. Elektronikus kapcsolattarts (Be. 69/A. )


A technikai fejlds eredmnyeknt 2013. janur 1. napjtl az eljrs egyes szerepli
kztt ktelezv teszi a Be. az elektronikus kapcsolattartst. gy a brsg, az gyszsg,
a nyomoz hatsg s a bntets-vgrehajtsi szervezet egymssal az rsbeli kapcsolatot
elektronikus ton tartja. Ugyancsak ez lesz a kapcsolattarts mdja a jogi kpviselvel,
az gyvddel (akr vdknt, akr a tan rdekben jr el) a meghatalmazs benyjtst
vagy a kirendelst kveten.
Meghatrozza a Be. azt is, hogy a hatsgok milyen elektronikus gyintzsi szolgl
tatst nyjthatnak, illetve vehetnek ignybe az elektronikus gyintzsi felgyelet ltal
nyilvntartsba vett szolgltattl.
A kapcsolattartsra s az elektronikus gyintzsi szolgltats krre egyarnt a kzigazgatsi hatsgi eljrsra s szolgltatsra vonatkoz jogszablyi rendelkezseknek
123

(2004. vi CXL. trvny a kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos sza


blyairl) az elektronikus kapcsolattartsra vonatkoz rendelkezseit kell fszablyknt
alkalmazni, de ezektl a kapcsolattarts tern a Be. eltrhet.

5.2.6. A kzbests (Be. 70-70/A . )


A kzbests a brsg, az gysz, illetleg a nyomoz hatsg hivatalos iratnak az rintett
szemly rszre trtn tadst jelenti.
Ez teljesthet
-szemlyesen,
- posta tjn,
- hirdetmnyi ton,
- a brsg, az gysz, illetleg a nyomoz hatsg kzbestje tjn,
- nemzetkzi jogsegly keretben,
- a kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl trvny
s vgrehajtsi rendeletben szablyozott biztonsgos kzbestsi szolgltats tjn (lsd
korbban az elektronikus kapcsolattartsrl rottakat).
Specilis mdja a kzbestsnek a kldnl trtn tvtel vagy a kzbestsi megb
zott rszre trtn kzbests (ilyen megoldssal fogunk tallkozni a biztostk lettbe
helyezse mellett foly eljrsban). A katonnak kzbestend iratot elljrja tjn, a fogvatartottnak cmzett kldemnyt a fogvatartst vgrehajt intzet parancsnoka tjn kell
kzbesteni (utbbi esetben az intzetnek szl, az ellltsra vonatkoz megkeresssel,
ha idzs vagy rtests kzbestsrl van sz).
Arrl, hogy mikor szablyszer a kzbests, ki veheti t a kldemnyt a cmzett helyett
s ms rszletszablyokrl nem a Be., hanem a postrl szl 2003. vi Cl. trvny s
a postai szolgltatsok elltsrl s minsgi kvetelmnyeirl szl 79/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet ad eligaztst.
A hirdetmnyi ton trtn kzbests az ismeretlen helyen tartzkod terheltnek szl,
s a hirdetmny tartalmazza, hogy a cmzett az iratot melyik brsgnl, gyszsgnl,
illetleg nyomoz hatsgnl veheti t.

5.2.7. M solat ksztse az eljrs sorn keletkezett iratrl


(Be. 70/B. )
Az gy megismershez, az eljrsi cselekmnyekre val felkszlshez az eljrs sze
replinek szksge lehet arra, hogy az gy iratait ne csupn megismerhessk, hanem arrl
msolatot krhessenek. Az gy iratainak megismershez igazodva a nyomozs sorn ez
a lehetsg korltozott, mg a nyomozs lezrst, az iratismertetst kveten kiteljesedik.
A msolatot a krelem elterjesztstl szmtott nyolc napon bell kell kiadnia az
eljr hatsgoknak.

124

A Be. 70/B'. -a rszletesen meghatrozza, hogy az eljrs mely szerepljnek milyen


iratokrl adhat msolat az eljrs egyes szakaszaiban. Ugyancsak a technikai fejlds
eredmnye, hogy a msolat kiadsa kapcsn mr nem felttlenl csak papr alap mso
latokrl beszlhetnk, de elektronikus ton vagy elektronikus adathordozn is krhet
msolat.

5.2.8. A minstett adat megismerse (Be. 70/C-70/D. )


Az gyben keletkezett iratok megismershez fzd jogosultsg krben specilis ren
delkezsek vonatkoznak azokra az iratokra, amelyek minstett adatot tartalmaznak. A mi
nstett adat vdelmrl szl 2009. vi CLV. trvnyben meghatrozott minst, illetve
minstett adatot kezel szerv biztostja, hogy a terhelt, a vd, a trvnyes kpvisel,
a srtett, a magnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl, az egyb rdekelt, valamint a srtett,
a magnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl s az egyb rdekelt kpviselje a bntetelj
rs sorn ltaluk megismerhet minstett adatot akkor is megismerhessk, ha a megismers
kln jogszablyban meghatrozott felttelei nluk nem llnak fenn. Az eljr hatsg
ilyen esetben az rintetteket figyelmezteti, hogy a minstett adatot ktelesek megtartatni.
A figyelmeztets kiterjed a minstett adattal visszals bntetjogi kvetkezmnyeire is.
A minstett adatot tartalmaz irat kzbestsre, tanulmnyozsra, abbl kivonat, m
solat ksztsre a Be. 70/C. (3)-(5) bekezdsei, az eljrs (jogers) befejezst kvet
rzsre, msolsra, a msolat kezelsre, a jogosultak ltali tanulmnyozsra pedig
a Be. 70/D. (l)-(3) bekezdsei tartalmaznak rendelkezseket.

5.2.9. Megkeressek (Be. 71. )


A bntetgyekben eljr hatsgok helyi nkormnyzati szervet, hatsgot, kztes
tletet, gazdlkod szervezetet, alaptvnyt, kzalaptvnyt s egyesletet kereshetnek
meg tjkoztats adsa, adatok kzlse, tadsa, illetleg iratok rendelkezsre bocstsa
vgett. A megkeressben kzlni kell azt a legalbb nyolc, legfeljebb harminc napos ha
tridt, amely alatt a megkeresett kteles eleget tenni a megkeressben foglaltaknak. Ez
alatt a megkeresett kteles a megkeresst teljesteni, vagy a teljests akadlyt kzlni.
A megkeress nem teljestse, jogosulatlan megtagadsa rendbrsg kiszabst s esetleg
ms knyszerintzkeds alkalmazst is maga utn vonhatja. A trtsmentesen teljestend
adatszolgltats magban foglalja a rejtjelezett vagy ms mdon megismerhetetlenn tett
adat eredeti llapotba trtn visszalltst, az adat feldolgozst, rgztst, tovbbtst.
A szemlyes adatok vdelme rdekben a Be. 71. (3)-{5) bekezdsei tartalmaznak
rendelkezseket.

125

5.2,10. Intzkeds ismeretlen szemly, ismeretlen helyen tartzkod


szemly s ismeretlen helyen lv trgy felkutatsra
(Be. 73-73/A . )
Ha a terhelt ismeretlen helyen tartzkodik, akkor a hatsg (brsg):
- intzkedik a terhelt kzre kertsre, ezen bell a tartzkodsi helynek felkutatsra,
avagy krzst rendeli el, illetve elfogatparancsot bocst ki;
- az eljrst felfggeszti,
- az eljrst a terhelt tvolltben folytatja le.
E cm alatt az els bekezdsben rt megoldsokat tekintjk t rviden.
Elfogatparancs kibocstsra szabadsgvesztssel bntetend bncselekmny esetn,
valamint az e trvnyben meghatrozott ms esetekben van md. Azt, aki ellen elfogatpa
rancsot bocstottak ki, megtallsa esetn rizetbe kell venni, s huszonngy rn bell az
elfogatparancsot kibocst vagy az abban megjellt ms gysz, illetve nyomoz hatsg,
illetleg hetvenkt rn bell az elfogatparancsot kibocst vagy az abban megjellt ms
brsg el kell lltani. [Be. 73. (3) bekezdse.]
Eurpai elfogatparancs, illetve a nemzetkzi bngyi jogseglyrl szl trvny
alapjn nemzetkzi elfogatparancs kibocstsa esetn is a hazai elfogatparancsra
irnyad rendelkezsek jelentik az intzkeds alapjt, termszetesen az eurpai elfoga
tparancsra, illetve a nemzetkzi elfogatparancsra vonatkoz specilis rendelkezsek
figyelembevtelvel.
Annak krzst lehet elrendelni, aki bncselekmny elkvetsvel gyansthat; lak
helye, illetleg tartzkodsi helye vagy szemlyazonossga ismeretlen. A krzs tanknt
kihallgatni szndkozott szemlyre s lefoglaland vagy zr al vtellel rintett trgyra
is elrendelhet.

5.2.11. A bngyi kltsg (Be. 74. )


A Be. 74. (1) bekezdse sorolja fel azokat a kltsgeket, kszkiadsok&t, djakat, ame
lyek a bngyi kltsg rszt kpezik. Ide tartozik eszerint
- az a kltsg, amelyet az gyben az eljrs megindtstl a bntets vgrehajtsnak
befejezsig, tovbb a rendkvli jogorvoslati eljrs, valamint a klnleges eljrsok so
rn az llam ellegezett, gy klnsen a tan megjelensvel felmerlt kltsg, a szakrt,
illetleg a szaktancsad rszre megllaptott munkadj s kltsgtrts, a lefoglalt dolog
szlltsval s megrzsvel felmerlt kltsg, valamint a tolmcs dja s kltsgtrtse
[Be. 74. (2) bekezdse].
- a terheltnek, a srtettnek, a magnflnek, a ptmagnvdlnak s a magnvdlnak,
a terhelt s a srtett trvnyes kpviseljnek az gyben felmerlt kszkiadsa, akkor is,
ha azt az llam nem ellegezte,
- a kirendelt vdnek s a srtett, a magnfl, valamint a ptmagnvdl kpviseljnek
kszkiadsa s dja, akkor is, ha azt az llam nem ellegezte.

126

Ha a terhelt jvedelmi, vagyoni viszonyai alapjn indokolt, rszre a brsg, illetve az


gysz szemlyes kltsgmentessget engedlyezhet. Ebben az esetben - krelmre - az
eljr hatsgok vdt rendelnek ki.
Az elvezetssel kapcsolatos kltsgek nem rszei a bngyi kltsgnek, megtrtsk
rl kln jogszably rendelkezik.
Az e fejezetben tallhat, az iratok kezelsre vonatkoz - jrszt technikai jelleg rendelkezsek (Be. 71/A. s 71/B. ) ismertetst mellzzk.
Ugyancsak az ltalnos eljrsi szablyok cm alatt olvashatk az gyek egyest
sre s elklntsre vonatkoz rendelkezsek. Az eljrs gazdasgossga, az elbrls
clszersge indokolja, hogy
- ugyanazon bncselekmny valamennyi elkvetjt, illetve az alapcselekmnyhez kap
csold bnprtolt s orgazdt rendszerint ugyanabban az eljrsban vonjk felelssgre,
- az eljrs trgyra vagy az eljrsban rszt vev szemlyekre tekintettel tbb gy
egyestsre kerljn sor. gy, ha a klnbz gyekben szerepl terheltek legalbb rszben
azonosak, a bncselekmnyek sszefggenek.
Az elklnts az eredetileg egytt trgyalt gyek sztvlasztst jelenti. Ezt az intz
kedst indokolhatja az gy (mr-mr kezelhetetlen) terjedelme, a terheltek nagy szma,
a lefolytatand bizonyts szertegaz volta vagy egyb krlmnyek.

5.3. Felvilgostsads s a nyilvnossg tjkoztatsa


a bnteteljrs sorn (Be. 74/A-74/B. )
A polgrok nem csupn arra jogosultak, hogy a brsgi trgyalsra - a trgyalterem
befogad kpessge ltal kij ellt hatrokon bell - belj enek, s ott kvethessk az lj rs
menett, hanem arra is, hogy a folyamatban lv eljrsokrl tjkoztatst kaphatnak.
A sajt tjkoztatsa ktflekppen valsulhat meg:
- a hatsgok arra feljogostott tagjai (szvivk stb.) adnak tjkoztatst: a nyomozs
befejezsig a nyomoz hatsg kln jogszablyban erre feljogostott tagja, valamint az
gysz; a vdemelsig az gysz, illetleg az ltala megbzott szemly; a brsgi eljrs
sorn a brk jogllsrl s javadalmazsrl szl trvnyben erre feljogostott szemly
adhat felvilgostst;
- a brsg nyilvnos trgyalsrl a sajt jogosult tjkoztatst adni.
A felvilgosts csak akkor tagadhat meg, ha az a minstett adat vdelmt srten,
vagy egybknt az eljrs eredmnyes lefolytatst veszlyeztetn.
A Be. 74/B. rendelkezik a kp- s hangfelvtel ksztsrl, a zrt trgyals ese
tn kvetend szablyokrl s az eljrsban nem rintettek (pl. tudomnyos kutatk)
iratbetekintsi lehetsgrl.

127

Az. 5. fejezethez kapcsold krdsek

1. Hatrozza meg a hatrid, a hatrnap s az idkz fogalmt!


2. Milyen ismrvek alapjn csoportosthatk a hatridk?
3. Emltsen olyan eseteket, amikor soron kvli eljrsnak van helye!
4. Mennyi idn bell nyjthatnak be igazolsi krelmet a mulasztk? Mit kell meg
tennik ezzel egyidejleg?
5. Mi a klnbsg az idzs s az rtests kztt?
6. Milyen htrnnyal jr az idzssel szembeni mulaszts?
7. Kikre fog kiterjedni az elektronikus kapcsolattarts?
8. Milyen mdon trtnhet az iratok kzbestse?
9. Ki krhet msolatot az iratokrl s milyen iratokra terjed ki ez a jogosultsg?
10. Hogyan kerlhet sor a minstett adatokat tartalmaz iratok tanulmnyozsra?
11. Milyen szerveket kereshetnek meg a bntetgyekben eljr hatsgok? Mi a kvet
kezmnye annak, ha nem teljestik a megkeresst?
12. Milyen intzkedseket lehet tenni az ismeretlen helyen tartzkod szemly s trgy
felkutatsa rdekben?
13. Milyen elemekbl ll a bngyi kltsg?
14. Mikor kerlhet sor az gyek egyestsre, elklntsre?
15. Milyen korltozsokkal adhat felvilgosts a folyamatban lv gyekrl?

128

6 A bizonyts

A bntetjogi felelssgrl val dntsnek, legyen az felments, vagy a bnssg meg


llaptsa s szankci alkalmazsa, tnyeken, adatokon, bizonytkokon kell alapulnia.
Ezeket a bizonyts sorn szerzik be. Amikor bizonytsrl beszlnk a bncselekmny
elkvetsnek, a bncselekmny elkvetje feldertsnek s a bntetjogi felelssgnek
tnyek, adatok alapjn, jog ltal szablyozott mdon trtn megllaptst rtjk. A bi
zonyts eszkzei, mdszerei, rendszerei z vszzadok sorn sokat vltoztak, de mint
Balogh Jen, a magyar bnteteljrsjog tudomny kiemelked alakja a XIX. szzad vgn
fogalmazott annak eldntst, hogy a brsg milyen bizonyt anyag alapjn tljen s
mit tekintsen bizonytottnak a trvnyhozs s a bri gyakorlat a sz nemes rtelmben
vett bntet igazsgszolgltats fejldsnek minden szakaszban elvonni kvnta brsg
tagjainak teljes nknytl. (Balogh Jen: Bnvdi eljrsijog. Grill, Budapest, 1901.
360. o.) Napjaink magas fokon technicizlt bizonytsi rendszervel sincs ez mskpp. Ezrt
taln nem rt, ha rviden ttekintjk a bnteteljrsi bizonyts fejldst, a klnbz
bizonytsi rendszerek sajtossgait.

6.1. A bizonytsi rendszerek


6.1.1. A tisztn formlis bizonytsi rendszer
A bncselekmny s a bnteteljrs eurpai fejldsnek elmlt ezer vben a bizonyts
szmos arct mutatta meg. Az els formja a formlis bizonyts volt.
A formlis bizonyts sorn a bncselekmny elkvetsvel kapcsolatos tnyek, adatok
feldertse rhet legkevsb tetten. A XI-XIV. szzad kztti idszakban a megfelel esz
kzk hinyban, szinte kizrlag a babonk, a termszeti vallsok maradvnyai s a ke
resztny valls leegyszerstett eszminek klcsnhatsa hatroztk meg a bnteteljrsi
bizonytst. A bncselekmny - ezen bell kiemelten az eretneksg - az akkori felfogs
szerint az isteni, a vallsi rend megsrtse is volt egyben, ennek kvetkeztben termsze
tesnek vettk, hogy meghatrozott eljrsok, eszkzk ignybe vtele esetn a Mindenhat
kzvetlenl nyilatkozik meg arrl, hogy ki a bns s az rtatlan. A bizonytsnak ennl
a formjnl is - a csodavrson tl - a bri nkny kizrsa is szerepet jtszott.
A bncselekmny elkvetsvel megvdolt szemlyeket ennek rdekben meghatrozott
istentleteknek (ordliknak) vetettk al. Az istentleteknek, mint Brian Innes: A Knzs
129

s knvallats trtnete cm mvben bemutatja, kt vlfaja volt: az egyikben mindkt


fl rszt vett, a msiknak viszont csak a vdlottat vetettk al. (Brian Innes: A Knzs s
knvallats trtnete. Canissa Kiad, Nagykanizsa, 2002. 32. o.)
Az els tpus enyhe formja volt, amikor a peres feleknek felemelt kzzel a kereszt el
kellett llniuk, mikzben a tmeg azt skandlta: a gyztes tovbb tudja fenntartani a kezt.
Volt ennl erszakosabb forma is, a prbaj. Az ellenrdek feleknek meg kellett kzdenik
egymssal s a prbaj gyztesnek lltst fogadtk el igazknt.
Az istentlet msik vlfajnl azt kellett eldnteni, hogy a vdlott bns-e. Az eljrs al
vont szjba megszentelt kenyeret tettek, s ha azt nem tudta lenyelni, bnsnek talltatott.
Hasonl megolds volt, amikor arra kteleztk a vdlottat, hogy tegyen eskt valamilyen
szent trgyra. Voltak persze ennl szigorbb istentletek is, amikor a vdlott karjt, lbt
vassal gettk, vagy forr vizet ntttek r abban a hitben, hogy az rtatlant Isten megvdel
mezi. Mindezeket legtbbszr egyhzi szertartsok kzepette vgeztk, ami a trvnyessg,
a legitimits kntsbe ltztette a bizonytsnak ezt a formjt. A magyar jogban a pr
bk kzl a korabeli forrsok a hidegvzprbt, a melegvzprbt s a vasprbt emltik.
Gyakorlati alkalmazsra vonatkoz adatokat Hajnik Imre A magyar brsgi szervezet s
perjog az rpd- s vegyes-hzi kirlyok alatt cm munkjban a vasprbval kapcsolat
ban emlt. (Hajnik Imre; A magyar brsgi szervezet s perjog az rpd- s vegyes-hzi
kirlyok alatt. Magyar Tudomnyos Akadmia, Budapest, 1899. 255. a.)
Ahhoz, hogy valakit prbra bocsthassanak, megkvntk, hogy egszsges s ereje
teljben lv legyen; betegsg vagy gyengesg elg volt ahhoz, hogy elhalasszk azt.
A prba eltt az azzal tartoz fl kezt, hogy valamely bbjos szert ne hasznlhasson,
vszonba gngylve lepecsteltk s azutn hrom napi bjtnek vetettk al, meggynt s :
nneplyes mise alkalmval megldozott. Ezek elmulasztsa vagy helytelen teljestse t
pervesztess tette. A prbt rendszerint a templomban hajtottk vgre. Vgrehajtsnl ta
nk voltak jelen. A prba eszkze egy, egy-hrom fontos vasdarab volt (egy font kb. 0,5 kg), i
melyet erre a clra a pspk az egyhzban szoksos mdon megszentelt. A vasat hasznld i
eltt felizztottk, nneplyesen megldottk s exorcizltk (rdgzst vgeztek rajta).
rtatlansga erstse utn a prbval tartoz fl az izz vasat elrt formasgok s szavak
ksretben felmarkolta s a templomnak ms erre kitztt helyre vitte. Ezt kveten kezt
vszonnal begngyltk, egyhzi pecsttel lepecsteltk, majd nhny nap mlva a kptalan
tagjai a pecst feltrse utn dntttek a felelssgrl. A kznek a prba alkalmval trtn
meggse vagy pen maradsa dnttte el, hogy bns vagy rtatlan.
Magyarorszgon az istentletek kzl a bajvvs maradt fenn a legtovbb. A tz- s vz
prbk megsznse utn a XIV. s XV. szzadban az istentletek egyedli formja maradt
A baj vvst a felek is felajnlhattk, de a brsg is elrendelhette felsgsrts, htlensg,
pnzhamists, gyilkossg, gyjtogats esetn. A zsidk 1251. vi kivltsglevele szerint,
akit zsid meggyilkolsnak gyanja terhelt, bajvvssal volt kteles magt tisztzni. A bi
zonytkok hinya vagy nem kielgt volta esetn a br hivatalbl kteles volt baj vvst
elrendelni. Ha a br a perben bajvvst rendelt el, az errl szl hatrozatban a bajvvs
feltteleit is meghatrozta. A felek rendszerint nem szemlyesen, hanem bajnokok tj
vvtak. A bajvvst befejezettnek s az gyet eldntttnek csak a br nyilvnthatta, gy
neki vagy helyettesnek jelen kellett lennie.
130

A XII. szzadban az istentleteket mind a jogszok, mind pedig a vallsfilozfusok


rszrl folyamatos tmadsok rtk. Pter a Kntor llsfoglalsa volt a legmarkn
sabb (Brian Innes i.m. 32. o.), aki arra vilgtott r, hogy csodavrs azt felttelezni,
.hogy valaki srtetlenl vszel t egy istentletet, amely pedig gy az istenksrts bibliai
trvnybe tkzik. Mindezen kifogsok ellenre az istentletek gyakorlata mg hossz
ideig folytatdott. 1157-ben aRheims-i zsinaton elrendeltk az izz vas alkalmazst
mindenkivel szemben, akit eretneksggel gyanstanak. A bizonytsnak ezt a formjt
l. Ince ppa a mr ismertetett indokokra hivatkozva 1215-ben tiltotta meg, hogy ilyen
eljrsokhoz templomi szertartsokkal segdkezzenek. Magyarorszgon a tzprba intz
mnye az 1279-ben, a ppai kvet Flp, Ferm-i pspk ltal sszehvott budai nemzeti
zsinatot kveten sznt meg.
Amai rtelemben vett tnybizonyts eldje a negyedik laterni zsinat ltal megalkotott
inkvizitrius eljrshoz kthet. Ez volt a leglis vagy kttt bizonytsi rendszer.

6.1.2. A kttt bizonytsi rendszer


A kttt bizonytsi rendszer lnyege, hogy a trvny hatrozza meg, hogy milyen bizo
nytsi eszkzkkel lehet lni, ezeket hogyan, milyen formai kvetelmnyek betartsval
lehet hasznlni, s a szablyok betartsnak eredmnyeknt mit szabad bizonytknak
tekinteni s felhasznlni.

6.1.2.1. A pozitve kttt bizonytsi rendszer


A kttt bizonytsi rendszer, illetve ennek az n. pozitve kttt formja az inkvizitrius
eljrsi rendszerrel egytt jelent meg. Ennek lnyege - mint Balogh Jen megfogalmaz
ta -, hogy a br valamely vits perbeli tnyt nem vehet bizonytottnak, klnsen nem
llapthatja meg a terheltnek a bnssgt, mindaddig, amg a trvnyben vagy az elj
rsi gyakorlatban elre meghatrozott mennyisg s minsg bizonytkot ssze nem
gyjttt. Ha ez nem trtnik meg, a vdlottat fel kell menteni, a bizonytkok megszer
zse esetn pedig bnsnek kell kimondani. Ebben a rendszerben a br tevkenysge
mintegy matematikai mvelet vgzsben merl ki. Annak megllaptsra szortkozik,
hogy fennllnak-e a trvnyben meghatrozott felttelek, tekintet nlkl arra, hogy meg
van-e gyzdve azok valdisgrl, hitelt rdemlsgrl. Ennek a rendszernek a hveit,
mvelit, a trvnyhozkat az a cl vezette, hogy kizrjk a bri nknyt, s lehetleg
megelzzk, hogy a vdlottat kell alap nlkl eltljk.
A bizonytkok megszerzsnek eszkzeknt - mint korbban emltettk - 1252-tl
hasznltk a knvallatst. A knvallats szablyait elsknt Nicolas Eymeric aragniai
(ma Spanyolorszg) ppai inkviztor a XIV. szzad msodik felben, a Directorium
Inquisitorium cmmel megjelent szablyknyvben foglalta ssze. (Brian Innes i.m. 41. o.)
Ebben azt ja, hogy mindaddig nem lehet a knvallatshoz folyamodni, amg az igazsg
feltrsnak egyb eszkzei ki nem merlnek. Megfelel mdon, les sszel, a j szndk
131

emberek figyelmeztetsvel, de mg akr a gyakori meditcival vagy a brtn knyel


metlen rzsvel is el lehet rni, hogy a bns beismerje tettt.
A tortrt - mint Innes rja - egyrszt akkor lehetett alkalmazni, ha az eljrs al vont
szemly a vizsglat sorn a vallomst megvltoztatta, msrszt, ha az eretneksg hrben
llt, s nem vallott ellene senki, de szmos jel vagy bizonytk mutatott eretnek hitre.
A tortra alkalmazsnak harmadik esete az volt, amikor a vdlott nem volt ugyan kz
ismert eretneksgrl, de legalbb egy tan s mg egy alapos bizonytk ezt a gyant
tmasztotta al.
A knvallatsnl - mint Richard van Dlmen bemutatja (A rettent sznhza. tlkezsi
gyakorlat s bntetritulk a korajkorban. Szzadvg-Hajnal Istvn Kr, 1990. 28-35. o.)
- a fokozatossg elsdleges szempont volt. Nagyjbl hrom fokozatot ismertek, ezek
kzl az utols tovbbi hrom rszre tagozdott. Az els fokozatnl a hhr egyszeren
elvette a knzeszkzket. Ezek ltvnya s a hozzjuk fztt magyarzat rvn prbltk
vallomsra ksztetni a vdlottat. Ha a fenyegets nem hasznlt, kvetkezett a msodik
fokozat. A vdlottat levetkztettk, majd ujj- s/vagy lbszortt tettek r, egyelre mg
csak gy, hogy fjdalmat ne okozzanak vele. Gyakran mr a meztelensg is demorali
zl hats volt. Sokan mr ekkor feladtk ellenllsukat. De ha ez a prba sem hatott,
kvetkezett a harmadik fokozat, a tulajdonkppeni knzs. Ezen bell tbbnyire hrom
fokozat klnlt el. Gyakran kezdtk az ujjszortval. Ez lapos vasdarabokbl llt. Ezek
kz tettk az sszeszortand hvelykujjat. A fjdalmat a hhr azzal is fokozhatta, ha
rttt a vaslapokra. Ugyangy mkdtt a lbszort, melynek szerkezete az elzhz
volt hasonl. A msodik fokozatban kvetkezett a nyjts. A gyanstottat egy ltrhoz
lltottk, bokjt sszektztk, addig emeltk, gyakran htracsavart karral, amg karjai
ki nem ficamodtak. Legkemnyebb knzsnak a harmadik fokozat szmtott. A vdlottat
knzbakra helyeztk, megkorbcsoltk, testt knes gyufval gettk vagy fenyforg
csokat dugtak a krmei al. Ilyenkor a br s a hhr szabadjra engedhette fantzijt.
Kzvetlenl a knzs alatt tett valloms nem volt rvnyes, annak szabad elhatrozsbl
kellett szletnie. Ez azonban azt is jelentette, hogy ha valaki visszavonta a knvallats alatt
tett vallomst, akkor jabb knvallats vrt r.
A magyar bnteteljrs fejldse sorn a nyugat-eurpai tpus inkvizitrius eljrs s
ezzel egytt a tortra nem vert teljesen gykeret, mert nemes emberrel szemben alkalmaz
st megakadlyozta vagy legalbbis rtiegneheztette a Tripartitum prm nonus-a - els r
sznek kilencedik fejezete -, amely szerint nemes ember mindig szabadlbon vdekezhetett,
s csak tettenrs vagy folyamatos ldzs sorn trtn elfogsa esetn lehetett elzetes
letartztatsba helyezni. Azonban ilyenkor is ignybe vehette a hosszadalmas rsbeli per
adta lehetsgeket. A vrosi trvnyszkek - elssorban az osztrk tartomnyokkal szom
szdos vrosok - ismerve az ausztriai eljrsi szablyokat azonban alkalmaztk a tortrt.
A trkk kizst kveten 1696-ban kerlt be a magyar trvnyek - a Corps Juris
Hungarici - kz azAls-Ausztria szmra kiadott Praxis Criminalis, amely az inkvizitrius
eljrs szablyait tartalmazza a legkemnyebb tortrval, amely azonban az elbbiekre
tekintettel - Finkey szavaival lve - Magyarorszgon szeldebben kezeltetett. [Finkey Fe
renc: A magyar bnteteljrsjog hrom szzadosfejldstrtnete (1619-1914) (kzirat)
3 7. o.J A knvallatst - II. Jzsef hatrozott fellpsre - Mria Terzia 1776-ban trlte el.
132

A knvallatsnak a XVIII. szzad vgn Eurpa-szerte trtn eltrlsvel, az ltala


szerezhet bizonyossg megsznsvel a bri dntsnl a bels meggyzds szerepe
ersdtt. Ez a kttt bizonytsi rendszerben hangslyeltoldst eredmnyezett. Ennek
eredmnye a negatve kttt bizonytsi rendszer.

6.I.2.2. A negatve kttt bizonytsi rendszer


A bnteteljrsi szablyok a XVIII. szzad vgtl fokozatosan ttrtek a negatve kttt
bizonytsi rendszerre. A bizonytsnak ez a formja nem kti meg a br kezt, nem rja
el, hogy mit kell bizonytottnak tekinteni, hanem negatve lltja fel a bizonyts korltait
A jogszablyok, illetve a bri gyakorlat szerint ugyanis meghatrozott bizonytsi eszk
zket csupn a bizonyts minimumnak kell tekinteni. Vagyis a brsg a bntetpernek
valamely vits krdst, klnsen a terhelt bnssgt nem tekintheti bizonytottnak, ha azt
legalbb bizonyos mennyisg s minsg bizonytk nem bizonytja. Ha viszont van ilyen
bizonytk, a br dnt, hogy a bizonytkok alapjn bizonytottnak tekintse-e a tnyllst
s a bnssget s ez alapjn eltlje-e a vdlottat. A negatve kttt bizonytsi rendszer
teht nem zrja ki a br szabad meggyzdst, hanem csupn korltozza azt. A pozitve s
a negatve kttt bizonytsi rendszer kztt a leglnyegesebb klnbsg, hogy a negatve
kttt bizonytsi rendszer szablyai szerint a br soha nem kteles a vdlottat egyni meg
gyzdse ellenre eltlni, st mindig szabadsgban ll, hogy bizonytottsg hinyt vagy
az rtatlansgot megllaptsa s felmentse a terheltet, ellenben soha nem tlheti el, ha a tr
vnyben meghatrozott minsg s mennyisg bizonytsi eszkz nem ll rendelkezsre.
Az inkvizitrius eljrs helybe lp vegyes eljrsi rendszerek feleslegess tettk
a kttt bizonytst, mivel a brsg nknyvel szemben ms garancikat lltanak fel.
Ezek mellett a szbeli s kzvetlen trgyals eszmje olyan bizonytsi anyagot teremt,
amelyre nem lehet alkalmazni a kttt bizonyts szablyait. Ennl fogva szksgtelen
a brsgot a bntetjogi felelssgrl vallott meggyzdsnek kialaktsnl objektv
szablyokhoz ktni, lehetv kell tenni, hogy minden tnyt, bizonytkot korltlanul fi
gyelembe vehessen s mrlegelhessen.
Ezt a clt a szabad bizonytsi rendszer tzte zszlajra.

6.1.3. A szabad bizonytsi rendszer


A szabad bizonytsi rendszer lnyege, hogy a brsgot sem a bizonytsi eszkzk felhasznlsnl, sem az ezekbl szrmaz bizonytkok rtkelsnl nem ktik szablyok.
A bizonytkoknak nincs elre meghatrozott rtke, azok rtkelsnl az eskdtszkeket
- mint az 1808. vi Code dinstruction criminelle rja - csak a bels meggyzds kti.
Ez a bizonytsi rendszer a maga tiszta formjban soha nem ltezett. A szabad bizo
nyts ugyanis csak azt zrja ki, hogy az eskdt absztrakt, ltalnos, a trvny ltal ktele
zen elrt szablyok rtelmben legyen kteles tlkezni, de alapveten tves olykppen
rtelmezni - mint azt Balogh Jen kivlan megvilgtja - mintha a trvny .. .megen
133

gedn a teljesen korltlan tletszer, tisztn valami bizonytalan sztnre, sejtelemre vagy
homlyos, ki nem felejthet rzsre alaptott tlkezst. Minden jzan gondolkoz eltt
nyilvnval, hogy az igazsgot nem lehet csak gy vaktban eltallni, hanem valamely
tnyllts valsgnak, klnsen pedig a bnssg krdsnek eldntse mindig az em
beri rtelemnek olyan munkjt teszi szksgess, melyet csak sszer gondolkozsnak,
belt tapasztalsnak ltalnos szablyai szerint lehet vgezni. (Balogh i.m. 371-372. o.)
Ez pedig azt jelenti, hogy a bizonytsban a ktttsg s a szabadsg egy sajtos keve
rke van jelen, amit vegyes bizonytsi rendszernek neveznk.

6.1.4. A vegyes bizonytsi rendszer


A vegyes bizonytsi rendszer azt jelenti, hogy mind a bizonytsi eszkzket, mind a bi
zonyts szablyait a trvny hatrozza meg. A trvny hatrozza meg, hogy mely eszk
zkkel lehet bizonytani s azt is, hogy milyen alapvet szablyok figyelembevtelvel.
Ma is minden bnteteljrsi szablyrendszer - legyen az angolszsz vagy kontinentlis
eurpai - ttelesen meghatrozza, hogy milyen eszkzkkel lehet bizonytani, viszont
ezek kztt nem llt fel rtk vagy fontossgi sorrendet. A bizonytkok rtkelsnek
szablyai is korltokat lltanak a szabadsg el.
A bizonyts sorn meg kell hatrozni, hogy mi a bizonyts trgya, ki bizonythat, mi
lyen eszkzzel, milyen szablyok betartsval kell, mit szksgtelen vagy tilos bizonytani.

6.2. A bizonyts trgya


A bizonyts trgya - teht amit bizonytani kell a bnteteljrsban - nem ms, mint
a bncselekmny s ezzel sszefggsben az elkvet felelssge. A bizonyts ezeken
kvl kiterjed olyan krdsekre is, amelyek nincsenek kzvetlen sszefggsben a bnte
tjogi felelssggel, de az gy szempontjbl vagy az eljrsjogi rendelkezsek alkalma
zsakor lnyegesek, relevnsak (pldul az elzetes letartztatst kizr okoknak vagy az
elzetes letartztats klns feltteleinek bizonytsa, a polgri jogi igny jogalapjnak,
mrtknek bizonytsa stb.).
A Be. 75. (1) s (2) bekezdse szerint a bizonyts a bntet s a bnteteljrsi szab
lyok alkalmazsa szempontjbl jelents tnyekre terjed ki, de kiterjedhet a bnteteljrs
jrulkos krdseire is (pldul polgri jogi igny).
A bncselekmny is egy mltban megtrtnt esemny, amit az ragad ki a mindennapi
trtnsek sorbl, hogy a bntettrvny - ltalnos s klns rsze - olyan jellem
zkkel ruhzta fel, mint jogellenessg (trsadalomra veszlyessg), bnsen (szndkosan
vagy gondatlanul) elkvets s a bntetendsg. Mindez meg is hatrozza a bizonyts
kereteit. A bizonyts sorn kt, egymssal szorosan sszefgg fkrdst: tnykrdst
(mi trtnt, hogyan trtnt) s jogkrdst (a tnyek alapjn hogyan minsl a cselekmny
s fennll-e a terhelt bntetjogi felelssge) kell bizonytani. A bizonytsnak ennek
kvetkeztben csupn a valsg egy szk szelete a trgya.
134

Gyakran hangzik el a bizonytssal kapcsolatban, hogy az igazsg kidertse a feladata.


Az igazsgot a bizonyts sorn inkbb a valsg szinonimjaknt kell rteni. Teht azt
kell kiderteni, hogy valjban mi trtnt. Ennek a trtnsnek a feltrsa azonban rtkszempont. A megtrtnt esemnyekbl csak azok a tnyek s adatok jutnak jelentsghez,
amelyeket a jog megszrt s rtkelt, a jogalkot lnyegesnek minstett. gy egy ittas
jrmvezets vtsgnek bizonytsnl vajmi kevs szerepet jtszanak azok a tnyek,
hogy az elkvet hogyan volt ltzve, az utasval ppen mit beszlgetett, mikor tankolt
utoljra vagy cserlt kereket, holott ezek is az elkvets tnybeli krnyezetnek rszt
kpezhetik. A bizonyts csak arra fog kiterjedni, hogy ki, hol, mikor, milyen forgalmi
rendszm gpjrmvet vezetett s mennyi alkoholt tartalmazott a vre. s ez a vdiratban
vagy tletben csupn nhny sor. Mindez azrt, mert a minsts-, a felelssgre vons
szempontjbl ez a lnyeges, relevns. A tbbi legfeljebb a llektani elemzs vagy egy
irodalmi trtnet szempontjbl vlhat jelentss.

6.3. A bizonyts alanyai


A bnteteljrsi bizonytsnak csak egyik sszetevje, hogy bntetjogi f-, illetve jru
lkos krdsekre irnyul. A msik csaknem olyan fontos alkoteleme, hogy csak az arra
a j og ltal flj ogostott szervezetek vagy szemlyek vgezhetik, illetve mkdhetnek kzre.
A bizonytsnak tbb alanya lehet. Ezek: a brsg, az gysz, a nyomoz hatsgok,
a terhelt, a vd, a magnvdl, a ptmagnvdl, a magnfl. Csak az tevkenysgk
legitimlhatja a bizonytst. A kontinentlis eurpai orszgokban legfontosabb szerep a b
rsgnak, az gysznek s a nyomoz hatsgoknak jut, mg az angolszsz orszgokban
a vdnak s a vdelemnek. Mindegyikben kzs azonban, hogy csak az tekinthet bizo
nytsnak, amit a bntetjogi s eljrsjogi krdsek eldntse rdekben k folytatnak,
csak az tekinthet bizonytknak, ami az tevkenysgk eredmnykppen jn ltre.
Egy megtrtnt bncselekmnyekrl szl tvmsorban mg, ha abban megalapozott
tnyfeltrs is trtnik, nem folyik bntet eljrsjogi szempontbl bizonyts. Egy t
vmsorban lejtszott videofelvtel, amely egy bncselekmny elkvetst rgzti, nem
vlik automatikusan bizonytkk. Ennek bizonytkknt val rtkelse - mg akkor is,
ha egszen nyilvnval, hogy a lejtszdott esemnyeket valsghen s vgatlanul rg
zti - csak akkor lehetsges, ha pldul az gysz vagy a brsgi eljrs sorn a brsg
hivatalos ton bekri, ellenrzi, ezltal tevkenysgvel hitelesti, majd meghatrozott
eljrsi szablyok betartsval felhasznlja. Ez a meghatrozott krre leszktett legiti
mcis szerep alapveten garancilis jelentsg, hiszen formlis, szablyokhoz kttt,
tlthat, ellenrizhet s fellvizsglhat.
A bizonyts elbb felsorolt szereplinek a bizonytsban jtszott szerepe azonban elt
r. Legnagyobb vita a nyomoz hatsgok bizonytsban jtszott szerepe krl bontakozott
ki. Kt llspont alakult ki. Az egyik szerint a nyomoz hatsgok is a bizonyts alanyai,
a tevkenysgk eredmnyeknt feltrt tnyek s adatok bizonytkok, amelyek a brsgi
trgyalson kzvetlenl felhasznlhatk. A msik felfogs szerint a nyomoz hatsgok
tnyfeltr tevkenysge a bizonytkok sszegyjtsre, rgztsre, rendszerezsre
135

terjed ki, ami csak az gysz tjkoztatst szolglja, hogy megalapozottan lehet-e vdat
emelni, illetve vdat kpviselni. Teht a brsgi eljrs nem csupn a bizonyts egyik,
hanem egyetlen szakasza.
Az els felfogs a kontinentlis eurpai orszgok bnteteljrsaiban rvnyesl. A b
rsgok - mint ezt Brd Kroly: A bntet hatalom megosztsnak buktati cm mun
kjban bemutatta (Brd: i.m. 53-131. o.) - elszeretettel sproljk meg a bizonytst
s hasznljk fel a nyomozs sorn keletkezett anyagot. Tevkenysgk ezltal inkbb
szortkozik a nyomozs anyagnak ellenrzsre, a nyomozsi eljrs mintegy megdup
lzsra, mint az rdemi bizonytsra. Mint erre korbban utaltunk, pldul Hollandiban
- mintegy ennek a felfogsnak a vgleteknt - a brsgi trgyalsra csak akkor kerl sor,
ha a felek a bizonyts anyagt nem talljk kielgtnek, s tovbbi bizonyts felvtelt
indtvnyozzk. Ebben a rendszerben a brsgi trgyals nem az rdemi bizonyts terepe,
hanem a nyomozs anyagra ttt, azt legitiml pecst.
A msik felfogs szerint csak a brsgi trgyalson folyhat bizonyts, ennek kvet
keztben minden, ami ezt megelzen trtnt, csak a vdemels megalapozsra szolgl,
gy a trgyalson nem hasznlhat fel kzvetlenl. Teht csak az minsl bizonytsnak,
amit a felek a trgyalson folytatnak. Ez a felfogs az angolszsz bnteteljrs sajtja.
A magyar bnteteljrs s a bri gyakorlat az j trvny hatlybalpsig az els
llspontot kpviselte. Az j trvny szerint a vdlott bnssgnek bizonytsa az gysz
feladata. Ennek szellemben a nyomozs csak annak megalapozst szolglja, az rdemi
bizonyts terepe azonban a brsgi trgyals. A trgyalson pedig a legfontosabb szere
pet a brsg jtssza. Amg a bizonyts tbbi alanya teljestsi segdeknek tekinthet
s csupn kzremkdnek a bizonytsban, szolgltatjk a bizonytsi eszkzket s
bizonytkokat, addig a bntetjogi felelssgrl szl dnts alapjul szolgl, hiteles
tnyllst a bizonytsban val aktv kzremkds mellett csak az elsfok, illetve a fel
lebbezsi brsgok llapthatjk meg s csak ezek a brsgok vonhatjk l belle a jogi
kvetkeztetseket, hatrozhatnak a jogkvetkezmnyekrl. Az rtkels s ez alapjn
a dnts teht a brsg kizrlagos, joga. Kizrlag a brsg hozhat anyagijogerhatssal
rendelkez hatrozatot.
A bizonyts azonban csak abban az esetben tekinthet a tnylls megllaptsra,
a jogi kvetkeztetsek levonsra s jogkvetkezmnyek alkalmazsra alkalmasnak, ha
alanyai a bizonytst meghatrozott szablyok betartsval folytathatjk.

6.4. A bizonyts elvei


Hogy mi tekinthet bizonytsi eszkznek - mint azt a bizonytsi rendszerek kapcsn
lthattuk -, a trsadalmi, gazdasgi, kulturlis viszonyok, uralkod eszmerendszerek s
a technikai fejlettsg foka ltal meghatrozott clszersgi, alkalmassgi, hatkonysgi
szempontok szerint alakul, vltozik. Az utbbi kt vszzadban azonban minden, magra
valamit is ad jogrendszer a humnus, alkotmnyos, emberi jogi szempontokat tartotta
szem eltt ezeknek az eszkzknek a meghatrozsnl. Ennek rsze, hogy bizonyts
csak meghatrozott elvek szerint folyhat.
136

6.4.1. A trvnyessg
A bizonyts elvei kzl az els s legfontosabb a bizonyts trvnyessge. Minden jog
rendszer egyetrt abban, hogy a bntetjogi felelssg f - a magyar Be. szerint ezen tl
a jrulkos - krdseirl val dntst csak a bizonyts alapozhatja meg, de csak olyan
bizonyts, amely a trvny rendelkezsein alapszik. Ez ketts kvetelmnyt jelent. Az
egyik, hogy kizrlag trvny hatrozhatja meg, hogy mi tekinthet bizonytsi eszkznek,
a msik, hogy csak a trvnyben meghatrozott szablyok szerint lehet ezeket az eszkzket
felhasznlni. Ehhez hozz kell tenni, hogy bnteteljrsi rtelemben csak az tekinthet
bizonytsnak, ami a bnteteljrs szablyai szerint trtnik.
Ennek a jelentsge abban rejlik, hogy a bizonyts elssorban a bnssg s ennek k
vetkezmnyei, a szankcik megllaptsa, szemlyek jogainak sokszor slyos korltozsa
krl forog, hiszen az rtatlansgot nem bizonytani, hanem vlelmezni kell. Ezt a vlelmet
kell a bnteteljrs erre ktelezett szereplinek megdntenie, s ktsget kizran iga
zolni a bntetjogi felelssg fennllst. Ez azonban nem trtnhet brmi ron. A bizo
nyts trvnyi szablyokhoz ktse egyben az igazsgszolgltats nknynek kizrst
is szolglja. Amint ezt a Be. 77. (2) bekezdse kimondja, hogy a trvny szablyainak
alkalmazsa, a bizonytsi cselekmnyek vgzse sorn sem szabad megsrteni az emberi
mltsgot, az rintettek szemlyisgi jogait s a kegyeleti jogot, s azt is biztostani kell,
hogy a magnletre vonatkoz adatok szksgtelenl ne kerljenek nyilvnossgra.
A trvnyessg a bizonyts jogi krnyezett hatrozza meg, de ezeken a hatrokon
bell nem korltozza a bizonyts elmleti stratgiai, taktikai, technikai, mdszertani,
teht a kriminalisztika krbe tartoz feladatainak teljestst, pldul a nyomozsi terv
elksztst, a kihallgatsi taktika pszicholgiai feltteleinek meghatrozst, a bncselek
mnnyel kapcsolatban felteend krdseket stb. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bns
sget minden esetben meghatrozott eszkzk, eljrsok felhasznlsval bizonytani kell.
Az angolszsz jogrendszerben a vdlott, bnssgnek egyszer beismersvel (guilty
plea) - teht nem tnybeli feltr jelleg beismer vallomsval - rvidre zrhatja a tr
gyalst s az eljrst azon nyomban a bntetskiszabs fzisba juttathatja. A brsgnak
pedig nincs ms teendje, st ez a ktelezettsge, mint a bntets kiszabsa. Ugyanez
a helyzet a klnbz alkuk (beismersi, vd, tleti) esetn is, melyek egyre npszerbbek
a kontinentlis eurpai jogrendszerekben is.

6.4.2. A bizonytsi eszkzk alkalmazsnak szabadsga


A szabad bizonyts elve mr mintegy ktszz ve hatrozza meg a bnteteljrst. Azon
ban, vgigtekintve a klnbz bnteteljrsi trvnyeken, egyrtelmv vlik, hogy
ez a szabadsg nem korltlan. A bizonyts szabadsga ugyanis csak a trvnyessg ltal
teremtett korltok kztt rtelmezhet. E korltok kztt azonban brmi felhasznlhat
a terhelt bnssgnek bizonytsra, legyen az a trvny ltal a bizonytsi eszkzk k
ztt felsorolt, akr egyb, nem formlis eszkz. A szabadsg leglnyegesebb sszetevje,
hogy a bizonytsi eszkzk kztt nincs rtkbeli klnbsg, nincs kzttk hierarchia,
137

nincsenek olyan bizonytsi eszkzk, amelyek bizonyt ereje a trvnynl fogva na


gyobb a tbbinl s ennek folytn egyedl alkalmasak a bnssg bizonytsra. Mindig
a bncselekmny jellege, az alkalmazott bizonytsi eszkzk ltal hordozott bizonytkok
relevancija hatrozza meg a felhasznlsra kerl bizonytsi eszkzk rtkt. Ms kr
ds, hogy a joggyakorlatban, mintegy atavizmusknt, Ipten-nyomon felbukkan a kttt
bizonytsi rendszerbl szrmaz kt teljes rtk bizonytk, a beismer valloms, mint
a bizonytkok kirlynje s a tanvalloms kiemelked jelentsge.
A Be. 78. (1) s (2) bekezdse is a bizonytsi eszkzk s eljrsok szabad felhasz
nlst s a bizonytkok egyenrtksgt deklarlja, br ktsgtelen, hogy a 78. (1)
bekezds utols mondata lehetv teszi egyes bizonytsi eszkzk ktelez alkalmaz
st - ilyennel a fiatalkorak elleni eljrsban tallkozhatunk -, amely a kttt bizonytsi
rendszer egyes elemeinek tovbblst j elzi.

6.4.3. A bizonytkok rtkelsnek szabadsga


A msik sszetev a bizonytkok rtkelsnek szabadsga, amelynek azonban szmos
korltja van. A br a dntsnl nem hivatkozhat kizrlag bels meggyzdsre. Ennek
tnyeken, adatokon kell alapulnia. Azonban nem minden bizonytk rtkelhet. Az rtkel
het bizonytkok mrlegelse sem szabad, hiszen mint mr emltettk az indokolsi kte
lezettsg s az in dubio pro reo, vagyis a ktsges esetben llj a vdlott mell elve - amit
a magyar Be. a ktsget kizran nem bizonytott tny a vdlott terhre nem rtkelhet
megfogalmazssal ltetett t a magyar jogi nyelvbe - tjt lljk a teljes szabadsgnak.
Azt mondhatjuk teht, hogy minden, ami a trvnyben meghatrozott bizonytsi esz
kzkbl szrmazik, ami sszer, racionlis rvekkel altmaszthat, magyarzhat s
a jog szablyainak is megfelel, az bizonytkknt a logika szablyai szerint rtkelhet.
Ezeken a lnyeges ktttsgeken tl azonban a bizonytkoknak nincs olyn ktelez
mennyisgi vagy minsgi minimuma, amelynl a bnssg megllaptsa mr csak bri
mrlegels krdsv vlik.
Az angolszsz eskdtszki dntseknl is hasonl elvek alapjn jrnak el. Az eskdtszk
dntse eltt a br sszefoglalja az gyet, felvilgostja az eskdtszket, hogy milyen
bizonytkokat vehetnek figyelembe, melyeket kell kizrni a mrlegels krbl, milyen
jogszablyokat kell figyelembe vennik a dntseknl. Az eskdtek csak ezeken a hat
rokon bell dnthetnek szabadon a bnssg, illetve az rtatlansg krdsben.
Tudomsul kell venni znban, hogy a bntetgyek dnt tbbsgben a bizonyt
kok nem szolglnak abszolt bizonyossggal a felelssget illeten, csak a valsznsg
valamilyen mrtkvel. Egyetlen br vagy az eskdtszk sem mondhatja, hogy 60:40
arnyban vagyok biztos abban, hogy a vdlott bns-e vagy rtatlan. A hinyz rt tlti
ki a meggyzds, amely a dntst bizonyossgg formlja, s egyrtelmv teszi a kl
vilg szmra.
A Be. 78. (3) bekezdse is kimondja, hogy a brsg s az gysz a bizonytkokat
egyenknt s sszessgkben szabadon rtkeli, s a bizonyts eredmnyt az gy kiala
kult meggyzdse szerint llaptja meg. Ebbl a folyamatbl a Be. 4. -a a terhelt javra
138

kizrja a ktsget kizran nem bizonytott tnyeket. Ez kt dolgot jelent. Az egyik azok
nak a ktsges bizonytkoknak a kizrsa, amelyeket bizonyossg esetn a terhelt terhre
rtkelnnek. Ha a magasabb lopsi rtk s gy a slyosabb minsts nem bizonythat
ktsget kizran, a ktsges bizonytkokat ki kell zrni, s az alacsonyabb rtket kell
figyelembe venni. A msik a ktsges bizonytkoknak a terhelt javra rtkelse. Erre
plda a Brsgi Hatrozatok 2003. vi 393. eseti dntse, amely mind az enyhbb, mind
a slyosabb jogkvetkezmnyek alkalmazst befolysol beszmtsi kpessg mrt
knek tisztzatlansga kapcsn leszgezi, hogy A brsgnak a vdlott elkvetskori
elmellapota s beszmthatsga krdsben a ktsges tnyeket a vdlott javra kell
rtkelni akkor is, ha az Egszsggyi Tudomnyos Tancs Igazsggyi Bizottsgnak
a fellvlemnyvel sem oldhatk fel az igazsggyi elmeorvos szakrti s pszicholgus
szakrti vlemnyek kztt fennll ellentmondsok.

6.4.4. A bizonytsi ktelezettsg


A bizonytsi ktelezettsg a bnteteljrsban a nyomoz hatsgot, az gyszt s a br
sgot terheli. Az ktelessgk a bncselekmny elkvetse, a bnssg s a jogkvetkez
mnyek megllaptshoz szksges tnyek, adatok felkutatsa, rgztse s felhasznlsa.
A terheltnek s a vdnek csak joga, de nem ktelezettsge a bizonytsban val rszvtel
s kzremkds, br clszersge aligha vitathat. Ezt diktlja az rtatlansg vlelme s
az nvdra ktelezs tilalma, br - amint a Be. 75. (4) bekezdsben elrja - az elj
rsban rszt vev szemlyek a trvnyben meghatrozott esetekben s mdon ktelesek
s jogosultak a bizonytsban kzremkdni.
A klnbz eurpai bnteteljrsok - mint erre az eurpai fejldsi tendencik kap
csn rmutattunk - szmos kivtelt teremtettek ez all az elv all, amelyek az exculpcit,
a felelssg alli kiments ktelezettsgt, vagyis a bizonytsi teher megfordulst ered
mnyeztk.
A bizonytssal s a bizonytkokkal kapcsolatban a trvny, illetve a bri gyakorlat
tbb negatv felttelt lltott fel. Ezek kt csoportba sorolhatk. Az egyik a bizonyts
megknnytst, a msik a bizonytssal kapcsolatos tilalmakat szolglja.

6.4.5. Amit nem kell bizonytani


Ajogalkalmazsban a clszersg is jelen van. A jogalkalmaz is igyekszik megtakartani
a flsleges munkt. Ezt a clt szolglj a, hogy bizonyos (j ogi vagy letbeli) tnyeket adott
nak vesz, valsgtartalmt nem krdjelezi meg. Ezek kz tartoznak a vlelmek, a kz
tudoms tnyek, illetve azok a tnyek, amelyekrl a nyomoz hatsgnak, az gysznek
s a brsgnak hivatalos tudomsa van. Kztudoms tny pldul, hogy az orvosi szike,
a konyhaks stb. alkalmas az lsre, a tmny ssav vagy knsav sztmarja az emberi
szvetet, a kdben a ltsi viszonyok rosszak, a vz jl vezeti az ramot, a kiml gz
robbanst okozhat. Ezeknek a tnyeknek a hitelt rdemlsgt a mindennapi tapasztalat
139

tmasztja al, gy szakrtk ignybevtelvel trtn bizonytsa ltalban szksgtelen,


br bizonyos esetben nem flsleges. A kztudoms tnyek sajtos csoportjt kpezik az
n. evidens tnyek, mint pldul a szmtani alapmveletek szablyai, az vszakok vltozsa
stb. Ezekben az esetekben viszont a bizonyts nem csak szksgtelen, de rtelmetlen is.
Nem kell bizonytani azokat a vlelmeket sem, amelyeket a trvny lltott fel. gy
pldul nem kell bizonytani, hogy a tizennegyedik letvt be nem tlttt szemly be
szmtsi kpessge kizrt, a jogers brsgi tlet, mindaddig, amg a perjts vagy
fellvizsglat sorn eltr hatrozat nem szletik, helyesen tartalmazza a tnyllst s
a trvnyeknek megfelelen a bntetjogi felelssgrl szl dntst, de nem kell bizo
nytani azt sem, hogy a vdlott rtatlan stb.
A bntetgyekben a nyomoz hatsg, az gysz, a brsg bizonyos tnyeket hiva
talbl ismer (jogszablyok, brsgi elvi dntsek, alkotmnybrsgi hatrozatok), gy
ezek ltnek, tartalmnak bizonytsa is flsleges.
A Be. 75. -a rendelkezik ezekrl a krdsekrl, leszgezve, hogy nem kell bizony
tani azokat a tnyeket, amelyek kztudomsak, vagy amelyekrl az eljr brsgnak,
gysznek, illetleg nyomoz hatsgnak hivatalos tudomsa van.

6.4.6. A bizonytsi tilalmak


A jog nem csupn megknnyti a bizonyt fl helyzett, de szmos korltot is llt el
a bizonyts sorn. Ezek a bizonytsi tilalmak, amelyek a bizonyts trgyra, eszkzre,
mdszerre s rtkelsre vonatkozhatnak.
A magyar Btk. 182. -nak rendelkezsei szerint pldul nem lehet a bizonyts trgya
a becslet csorbtsra alkalmas lltott, hresztelt tny, illetleg erre kzvetlenl utal
kifejezs valsgtartalma, kivve, ha ezt a kzrdek vagy nyoms magnrdek indokolja.
Tilos bizonytst folytatni arra vonatkozan, hogy az nhibbl ered ittas vagy bdult
llapot kizrja a beszmtsi kpessget, de tilos a megdnthetetlen trvnyi vlelmekkel
szembeni bizonyts is.
A bizonyts sorn vannak tiltott bizonytsi eszkzk, illetve mdszerek. gy tilos er
szakkal, knyszerrel, fenyegetssel, az emberi mltsgot veszlyeztet, illetve jogsza
bllyal ellenttes mdon, hipnzisban, ntudatlan llapotban bizonytst felvenni.

6.4.7. A bizonytkok rtkelsnek tilalma


A tisztessges eljrs kvetelmnyei kz tartozik, hogy a bizonytkok a trvny ltal
megkvnt minsgek legyenek. Ez a minsgi kvetelmny ktirny. Az egyik, hogy
a bizonytk valsgtartalma ne legyen megkrdjelezhet, a msik, hogy a bizonytk
a jog ltal szablyozott keretek kztt keletkezzen. Ezek azt eredmnyezhetik, hogy
a jog ltal megkvnt kvetelmnyek betartsval keletkezett, de hinyos bizonyt erej
vagy valtlan bizonytkokat, illetve a jog szablyainak megsrtsvel beszerzett val
sgh vagy valtlan bizonytkokat a bizonytkok rtkelsbl kirekesztik. A terhelt
140

jogait - mint Spencer a jogellenesen beszerzett bizonytkok rtkelsvel kapcsolatban


megjegyzi a bnteteljrs sorn a trvnyek eleve korltok kz szortjk, ezrt nem
engedhet meg, hogy az ellene irnyul jogellenesen lefolytatott bizonyts gymlcseit
vele szemben felhasznljk. (John Spencer: Evidence. in; Delmas-Marty-John Spencer:
Eurpean Criminal Procedures. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 603-610.
o.) Ugyanis az llam, azzal, hogy maga is jogsrtv vlik, elveszti annak a morlis alapjt,
hogy jogsrt llampolgrait megbntesse. Ezek a morlis korltok azonban sehol sem
lltanak egyrtelm, s szilrd akadlyokat a jogalkalmaz el. A bntets clszersgvel
s hatkonysgval szembeni elvrsok ttrik ezeket az akadlyokat.
Angliban 1861-ben az egyik gyben a brsg kimondta, hogy minden bizonytk,
mg ha lopssal jutottak is hozz, felhasznlhat a bnssg bizonytsra. [,,It matters
nt how you get it; if you Steel it even, it would be admissible evidence " R. V, Leatham
(1861) 8 Cox. C. C. 498 (Crompton, J\ Ezt az elvet az utbbi vtizedekben mr nem kvetik.
Fokozatosan kialakultak azok a szablyok, amelyek a jogellenesen beszerzett bizonytkok
rtkelst kizrjk. Az 1984. vi Police and Criminal Evidence Act 78. -a kizrja a bizo
nytkok kzl azokat a terhelti beismer vallomsokat, amelyeket knzssal, embertelen
s megalz mdon, vagy akr a knzst is magban foglal erszakkal vagy fenyegetssel
csikartak ki, Vagy olyan magatarts eredmnyeknt jtt ltre, amely a valloms hitelt r
demlsgt ktsgess teszi. Ez utbbiak kz tartozik a valloms rgztsre vonatkoz,
vagy a kihallgats sorn jogi tancsadsra vonatkoz szablyok megsrtse. A jogsrtsek
megllaptsa azonban a brsg diszkrecionlis jogkrbe tartozik, nha pedig egyenesen
politikai krdss vlik.
Franciaorszgban sajtos joggyakorlat alakult ki. Mg a hzkutatsra s motozsra
vonatkoz szablyok megsrtse a bizonytkok semmissgt (nullit) vonja maga utn,
addig a nyomozs sorn az rizetbe vtel (garde vue), az elzetes letartztats vagy
a gyanstott kihallgatsa sorn elkvetett jogsrtsek eredmnyekppen keletkezett be
ismer vallomst a brsgok az angol joggyakorlattal szemben nem rekesztik ki az r
tkelsbl. Ez a bri gyakorlat az elmlt hsz v sorn politikai vitk trgyt kpezte
a liberlis baloldal s a konzervatv autokratikus jobboldal kpviseli kztt. Mg a bal
oldal kpviseli az rizetbe vtel sorn elkvetett jogsrtsekhez is a semmissg kvet
kezmnyt kvntk fzni, addig a jobboldal ezt a trekvst az llam lefegyverzsnek
tekintette. Ennek eredmnyeknt 1981-ben trvnnyel mondtk ki a jogsrtshez fzd
semmissget, amit 1983-ban megvltoztattak, visszalltva az eredeti llapotot. Ugyanez
a helyzet ismtldtt meg 1993-ban, amikor a trvnyhozs ismt a semmissg mellett
szavazott. A bizonytkok semmissgnek megtlst a francia bnteteljrsi trvny
a brsg kezbe adja, kimondva, hogy a jogsrts csak akkor eredmnyez semmissget,
ha az a terhelt rdekeit krosan befolysolta.
A nmet bntet perrendtarts 136a. -a 1950-tl tiltja az olyan terhelti s tanvallo
msok felhasznlst, melyeket a terhelttel vagy a tanval szemben alkalmazott kegyetlen
bnsmd, fizikai kifraszts, pszichikai erszak, kbtszer, knzs hatsa alatt, a vdlott
megtvesztsvel, jogellenes erszakkal, az emlkezet, illetve felfogkpessg megzavar
sval csikartak ki. Ezt a trvnyi rendelkezst az idk sorn a bri gyakorlat kiterjesztette
minden olyan esetre is, amikor megsrtik a terhelt alkotmnyos, illetve szemlyisgi jogait.
141

Olaszorszgban az 1960-as s 1970-es vekben kezddtt s az alkotmnybrsg, a Corte


costituzionale dntsei nyomn alakult ki a bizonytkok rtkelsnek tilalmval kapcso
latos gyakorlat, amely minden, az alkotmnyban biztostott llampolgri jog megsrtsvel
szerzett bizonytk felhasznlst megtiltotta a bnteteljrsban. Az 1988. vi bntetel
jrsi trvny ezt a gyakorlatot kt irnyban kibvtette. Az egyik a trvny 188. -hoz
ktdik, amely abszolt tilalmat llt az olyan bizonytkok felhasznlsa el, amelyeket az
nrendelkezsi jogot, vagy a tnyek rtkelsnek, illetve az emlkezetnek a befolysolst
szolgl technikk - mint a hipnzis vagy drog - alkalmazsval szereztek. Ez a tilalom
fennll akkor is, ha az rintett szemly az ilyen technikk alkalmazshoz hozzjrult.
A msodik a 191. (1) bekezdshez kapcsoldik, amely megtiltja az olyan bizonytkok
felhasznlst, amelyekhez a jog ltal meghatrozott tilalmak megszegsvel jutottak.
Amint lthat a bizonytkok rtkelsnek tilalma alapveten meghatrozott bizonyt
si eszkzkhz s a beszerzs meghatrozott mdjhoz ktdik, de rzkelhet egy olyan
tendencia is, amely a bnteteljrsi szablyok- ltalban slyosabb - vagy alkotmnyos,
emberi jogi normk megsrtshez kti a tilalmat, nem tve klnbsget a bizonytsi
eszkzk kztt.
A magyar bnteteljrsban elszr az 1973. vi I. trvnyt mdost 1989. vi XXVL
trvny rendelkezett a bizonytkok rtkelsnek tilalmrl. A korbbi Be. 60. (3)
bekezdse szerint a bnteteljrsi trvny rendelkezseivel ellenttesen lefolytatott bi
zonyts eredmnye bizonytkknt nem vehet figyelembe. A trvny nem differencilt
slyosabb s enyhbb szablysrts kztt. Ez azt jelentette, hogy a bnteteljrsi trvny
brmely, bizonytssal kapcsolatos formlis szablynak megsrtse a bizonytk rtke
lsnek tilalmt, ezzel egytt a bntet igazsgszolgltats mkdsnek megbomlst
vonhatta maga utn, ami nyilvnvalan nem llhatott a trvnyhoz szndkban.
A Legfelsbb Brsg tbb eseti dntsben ksrelte meglelni az egyenslyt a trvnysrtsek slya s az igazsgszolgltats mkdkpessgnek fenntartsa kztt. Ennek
eredmnyeknt a jogalkalmazs a bizonytkok rtkelsi tilalmnl azok megllaptsakor
a tartalmi s nem a formai jogellenessgre helyezte a hangslyt. Ez azt jelentette, hogy
valamely bizonytssal kapcsolatos formlis szably megsrtse nmagban nem ered
mnyezhet bizonytsi tilalmat. A bizonytk csak akkor zrhat ki, ha a formai jogsrts
mellett megllapthat, hogy az eljrsban rszt vevk jogai tartalmilag srltek.
Az j Be. ezen a tapasztalaton okulva pontosabban hzta meg a bizonytk rtkelsi
tilalom hatrait. A Be. 78. (4) bekezdse szerint ma mr csak az a tny nem rtkelhet
bizonytkknt, ami olyan bizonytsi eszkzbl szrmazik, amelyet a brsg, az gysz
vagy a nyomoz hatsg bncselekmny tjn, ms tiltott mdon vagy a rsztvevk el
jrsi jogainak lnyeges korltozsval szerzett meg. Ez a pontossg kt tekintetben bi
zonyosan relatv, hiszen az egyrtelm jogszablyi hivatkozsokon tl mr rtelmezsre
szorul krds, hogy mi tekinthet a bncselekmnyek krn kvl es ms tiltott mdnak
s mikor tekinthet lnyegesnek az eljrsi jogok korltozsa. Erre vonatkozan pillanat
nyilag kizrlag a Be. rendelkezseire hagyatkozhatunk.
A bncselekmny krn kvl es ms tiltott mdnak tekinthet pldul, ha a gyans
tott, illetve a tan vallomst beleegyezse nlkl poligrffal vizsgljk meg [Be. 180.
(2) bek.], a vdlott, illetve a tan korbbi vallomst a trvnyes felttelek hinyban
142

olvassk fel (Be. 291-292. , 296. ), ktelez lett volna kt szakrt alkalmazsa, de
ennek ellenre csak egy szakrt ignybevtelvel llaptottk meg a bizonytand tnyt.
A rsztvevk eljrsi jogainak lnyeges korltozst jelenti pldul, ha a vdlottnak s
vdjnek nem kzbestik a vdiratot (Be. 263. ), a vdt (nem ktelez vdelem esetn)
nem rtestik a trgyalsrl s azt a tvolltben megtartjk, a trgyalsrl kiutastott vagy
kivezettetett vdlottal nem ismertetik a tvolltben tett tanvallomst.

6.5. A bizonytsi eszkzk a magyar bnteteljrsban


(Be. 75-125. )
A bizonyts trvnyessge a bizonytsi eszkzk felsorolst s alkalmazsi szablyainak
meghatrozst jelenti. Ezek a szablyok orszgonknt vltoznak, de a nemzeti szablyok
sem rk rvnyek. A magyar szablyozs is ezt pldzza. Mg a korbbi Be. nem te
kintette lezrtnak a bizonytsi eszkzk (eljrsok) trvnyi krt, addig a hatlyos Be.
ezek kimert felsorolst adja, de egyben bvti ezt a krt, s j csoportostsi ismrvet is
bevezet. A bizonyts sorn a korbbiaktl eltren bizonytsi eszkzket s bizonytsi
eljrsokat klnbztet meg.
A Be. 76. (1) bekezds szerint a bizonyts eszkzei a tanvalloms, a szakvlemny,
a trgyi bizonytsi eszkz, az okirat s a terhelt vallomsa. A Be. 119-125. a bizonytsi
eljrsokrl rendelkeznek. Ezek a szemle, a helyszni kihallgats, a bizonytsi ksrlet,
a felismersre bemutats, a szembests s a szakrtk prhuzamos meghallgatsa.

6.5.1. A bizonyts eszkzei


6.5.1.1. A tanvalloms
A tanvalloms az egyik legfontosabb bizonytsi eszkz. A becslsek szerint - hiszen
pontos adatok nem llnak rendelkezsre - a terhelti valloms mellett a leggyakoribb bizo
nytkforrs. A tan a Be. 79. (1) bekezdse szerint az a szemly, akinek a bizonytand
tnyrl tudomsa lehet. A tan f szably szerint csak tizennegyedik letvt betlttt sze
mly lehet. Tizennegyedik letvt meg nem haladott szemly csak kivtelesen, olyankor,
ha a vallomstl vrhat bizonytk mssal nem ptolhat.
A tannak ngy ktelezettsge van. Az egyik az idzsre trtn megjelensi, a msik
a vallomstteli, a harmadik az igazmondsi, a negyedik pedig a kzremkdsi ktele
zettsg. A ktelezettsgek nem teljestse a tanval szemben eljrsi szankcikat, hamis
tanzs esetn pedig akr bnteteljrst vonhat maga utn.
A Be. a tan szmra ngy alapvet jogot biztost. Az egyik a segt kzremkds
nek ignybevtelhez val. A tan rdekben meghatalmazott gyvd jrhat el, ha a tan
jogairl val felvilgosts cljbl ezt szksgesnek tartja. A tant errl az idzsben
tjkoztatni kell. Az gyvd azonban a korbbi szablyozssal ellenttben - a 2011. vi
CL. trvny 50. mdost rendelkezse rtelmben - a tan kihallgatsn 2012. janur
143

1-jei hatllyal nem vehet rszt. Erre csak akkor van md, ha a srtettet tanknt hallgat
jk ki. Ebben az esetben a tan segtjeknt eljr gyvd a tannak felvilgostst adhat
jogairl, de ms tevkenysget nem vgezhet, s a vallomst nem befolysolhatja. Aki
hallgatst kveten az arrl kszlt jegyzknyvet megtekintheti, s szrevteleit rsban
vagy szban elterjesztheti. A tan rdekben eljr gyvd rszvteli lehetsgnek
megszntetsvel, a tan kihallgatsnak hang- s/vagy kprgztvel trtn ktelez
rgztsnek hinyban jra ersdtt annak a lehetsge, hogy a valloms a kihallgatst
vgz koncepcijnak, a bntetgyrl kialakult elkpzelsnek a lenyomata legyen, s
nem a tan ltal elmondottak h tkre.
A msik tant megillet jog a megjelenssel felmerlt kltsgek megtrtshez val,
harmadik a tanvalloms megttele alli mentessghez val, a negyedik a tanvdelemhez
val jog. Ez utbbi kt jog rvnyestst azonban a trvny felttelekhez kti.

6.5.1.1.1. A tanvalloms akadlyai

A tanvalloms megttelnek ktelezettsge nem felttlen. A trvny kt irnyban is kiv


telt tesz ez all. Ezek a tanvalloms akadlyai. Az egyik az abszolt akadlyok, a msik
a relatv akadlyok rendszere. Az abszolt akadlyok a nyomoz hatsgot, az gyszt
s a brsgot ktelezik. Ez azt jelenti, hogy mg akkor sem hallgathatnk ki a tant, ha
vllalkozna a tanvalloms ttelre. A trvny t ilyen esetet ismer. A Be. 81. (1) s (2)
bekezdse szerint nem hallgathat ki tanknt
a) a lelksz, illetleg az egyhzi szemly arrl, amire hivatsnl fogva titoktartsi
ktelezettsge ll fenn,
b) a vd arrl, amirl, mint vd szerzett tudomst, vagy amit a terhelttel vdi mi
nsgben kzlt,
c) akitl testi vagy szellemi llapota miatt nyilvnvalan nem vrhat helyes valloms,
d) a hatsgi tan olyan tnyekre, adatokra, krlmnyekre nzve, amelyre titoktartsi
ktelezettsg terheli, s ez all a brsg, az gysz, illetleg a nyomoz hatsg nem
mentette fl,
e) a minstett adatrl nem hallgathat ki az, aki titoktartsi ktelezettsg all nem
kapott felmentst; a felmentst a minstett adatokrl szl 2009. vi CLV. tv. 14. (3)
bekezds szerint a minst adhatja meg.
Az a) s a b) pontban rt mentessg - mint azt a Be. 83. (2) bekezdse elija - az
annak alapjul szolgl viszony megsznst kveten is fennmarad, ami azt jelenti,
hogy a tan a titoktartsi ktelezettsg krbe es bizonytand tnyre vonatkozan nem
hallgathat ki.
A relatv tanzsi akadlyok esetn - bizonyos korltok kztt - a tan joga annak
eldntse, hogy kvn-e vallomst tenni. Erre a jogra a valloms ttele eltt figyelmez
tetni kell. A figyelmeztets elmaradsa a tanvalloms felhasznlst zrhatja ki. A tan
vallomsttelnek akadlyt - mint ezt a Be. 83. (1) bekezds els mondata elrja figyelembe kell venni, ha az akr a bncselekmny elkvetsekor, akr a kihallgatskor
ll fenn.
144

A Be. 82. (1) bekezdse szerint a tanvallomst megtagadhatja


a) a terhelt hozztartozja,
^ b) az, aki magt (nvdra ktelezs tilalma) vagy hozztartozjt bncselekmny elk
vetsvel vdoln, az ezzel kapcsolatos krdsben, akkor is, ha a tanvallomst a hozz
tartozi minsgre hivatkozva nem tagadta meg; az nvdra ktelezs tilalma all albb
ismertetsre kerl meghatrozott esetekben a trvny kivtelt tesz s a tant ktelezi
a valloms ttelre,
c)
a minstett adatokra vonatkoz titoktartsi ktelezettsg esett kivve az, aki fog
lalkozsnl vagy kzmegbzatsnl fogva kteles a titoktartsra, ha a tanvallomssal
a titoktartsi ktelezettsgt srten meg, nem tagadhat meg a valloms, ha ez all a tant
a jogszably szerint arra jogosult felmentette; kln jogszably alapjn a nyomoz hatsg,
az gysz vagy a brsg megkeressre a felments ktelez. Ha a tan a titoktartsi kte
lezettsg all nem kapott felmentst, az a kln jogszablyban meghatrozott ideig ll fenn.
A tan vallomsttelnek akadlyt attl fggetlenl, hogy az a bncselekmny elk
vetsekor vagy a kihallgatskor ll fenn, figyelembe kell venni.
A vallomsmegtagadsi okra hivatkozs megalapozottsgrl a nyomoz hatsg, az
gysz, illetve a brsg dnt. Ha a mentessgre hivatkozsnak nem adnak helyt, az errl
hozott hatrozat elleni jogorvoslatnak halaszt hatlya van.
A Be. 82. (1) bekezds b) pontjra hivatkozssal a tan a vallomst - az albb tr
gyalsra kerl esetek kivtelvel - akkor is megtagadhatja, ha a tanvalloms trgyt
kpez bncselekmny elkvetst mr jogersen megllaptottk, vagy vele szemben
a vdemelst az gysz elhalasztotta. Ez azonban nem zrja ki, hogy a korbbi eljrs
ban gyanstottknt vagy vdlottknt kihallgatott, a mostani eljrsban tanknt szerepl
szemly terheltknt tett vallomst a trgyalson felolvassk, amennyiben az ilyen min
sgben tett vallomsa eltt a valloms megtagadsra vonatkoz jogaira kioktattk s ez,
valamint az erre adott vlasz a vallomsrl kszlt jegyzknyvbl egyrtelmen kitnik.
Az nvdra ktelezs tilalma all a Be. tbb kivtelt llapt meg.
. Az egyik kivtel az egyttmkd terhelthez kapcsoldik. Ha a Be. 175. (1) bekez
dsben rt felttelek fennllsa alapjn a tanval, mint korbban egyttmkd terhelttel
szemben a feljelentst a Be. 175. (1) bekezds alapjn elutastottk, illetve a 192. (1)
bekezds alapjn a nyomozst megszntettk, nem lhet a valloms megtagadsnak
jogval azzal a bncselekmnnyel kapcsolatosan, amely vonatkozsban vele szemben
a feljelentst elutastottk vagy a nyomozst megszntettk. E mgtt a szablyozs m
gtt felteheten ketts megfontols ll: az egyik a bnldzsi rdek fontossga, a msik,
hogy az egyszer mr komoly bnteteljrsi kedvezmnyben rszeslt terheltet mr nem
illeti meg az jabb kedvezmny, st rvnyesl a tovbbi egyttmkds ktelezettsge.
A kivtelek msik csoportja a tevkeny megbnshoz kapcsoldik (Btk. 29. ). Ha
a kzvetti eljrs eredmnyeknt az gysz a nyomozst, a brsg a trgyals elksz
tse sorn, illetve a trgyals alapjn az eljrst megsznteti [Be. 221/A. (7) bek., 267.
(1) bek. I) pont, 331. (1) bek. f) pont],
A kivtelek harmadik csoportjt kpezi az az eset, amikor a vdemels elhalasztsa
sorn a trvny vagy az gysz ltal meghatrozott id eredmnyesen eltelt s az gysz
a nyomozst megszntette.
145

A kivtelek negyedik csoportja a bntethetsget megszntet egyb okokkal fgg


ssze. Nem tagadhatja meg ugyanis a vallomst, akivel szemben a nyomozst a trvny
ben meghatrozott egyb bntethetsget megszntet okra hivatkozssal szntettk meg
[Be. 190. (1) bek./) pont] vagy a brsg ugyanilyen okra hivatkozssal hozott eljrst
megszntet vgzst [Be. 332. (1) bek. g) pont]. Ebbe a krbe azok a bntethetsget
kizr s megszntet okok tartoznak, amelyeket a Btk. ltalnos Rsze szablyoz. Ezek
kz tartozik pldul a ksrlettl trtn nkntes ellls, eredmnyelhrts, az elk
szlettl trtn nkntes ellls, az elkvets megkezdst megakadlyoz visszalps,
a feljelents, prbra bocstsnl a prbaid eredmnyes eltelte, katonai vtsg esetn, ha
a tettes szolglati viszonynak megsznse utn mr egy v eltelt.
A kivtelek tdik csoportja a Btk. Klns rszben a hatsggal trtn egyttm
kds alapjn a terheltet megillet mentessget oldja fel. Ez a kr szles. A trvny tbb
mint hsz bncselekmny esetn hatroz meg az elkvet egyttmkdse esetn bntet
hetsget megszntet egyb okot. Ebbe a krbe tartoznak, ha pldul
- a hivatalos szemly elleni erszak elkvetsre irnyul csoport rsztvevje a cso
portot nknt vagy a hatsg felhvsra elhagyja,
- az elkvet a mg le nem leplezett vesztegetst felfedi a hatsg eltt,
- a tartozs fedezetnek elvonsa esetn a tartozst kiegyenlti,
- a pnzmoss esetn a bncselekmnyt feljelenti,
- a bnszervezetben rszvtel esetn a cselekmnyt a hatsg eltt felfedi.
A vallomstteli ktelezettsg mell azonban a trvny biztostkokat is ad a tannak,
hogy az elbb felsorolt bncselekmnyekre vonatkoz vallomsa ne kpezhesse egy ellene
indul j bnteteljrs alapjt. A Be. 82. (5) bekezdse leszgezi, hogy a tanvalloms
alapjn nem rendelhet el a megszntetett nyomozs folytatsa, illetve a tanvalloms
nem tekinthet a perjts szempontjbl j bizonytknak. Ez vonatkozik a tanvalloms
sorn feltrt olyan bncselekmnyre is, amely nem kpezte a tan ellen korbban foly
bnteteljrs trgyt, feltve, ha a nyomozs, illetleg az eljrs megszntetsnek ezen
bncselekmny esetn is brmely okbl helye lenne. Teht, amennyiben nem llapthat
meg brmilyen bntethetsget megszntet ok, az j bnteteljrs megindtsnak
nincs akadlya.

6.5.1.1.2. A tan vdelme

A tan vallomsa klnsen akkor kiemelkeden fontos, ha a bntetjogi felelssg meg


llaptshoz - ms bizonytkok hjn - dnten jrul hozz. A terhel valloms azonban
a tant is veszlybe sodorhatja. Ez klnsen a szervezett, illetve kbtszer-bnzs,
a slyos, erszakos bncselekmnyek esetn nyilvnval, amikor a terhel tank csald.jnak, hozztartozinak megflemltse vagy akr letnek a kioltsa sem tlzottan nagy
r a felments vagy az enyhbb szankci rdekben. A megflemlts mdszerei azonban
nem korltozdnak ezekre a bncselekmnyekre. A tan ezrt vdelemre Szorul. Amint
a Be. 95. -a ezt megfogalmazza: A tan letnek s testi psgnek vagy szemlyes
szabadsgnak vdelme, valamint annak rdekben, hogy a tan a vallomstteli ktele
146

zettsgnek eleget tegyen s a vallomst megflemlts nlkl tegye meg, a tant az e


trvnyben meghatrozottak szerint vdelemben kell rszesteni.
A vdelemnek az elmlt vtizedek sorn szmos eszkze alakult ki. Az 1990-es vek
ben klnbz nyugat-eurpai, illetve az USA-ban honos szablyok figyelembevtelvel
Magyarorszgon is megtrtnt a tanvdelmi szablyok kiptse. A tanvdelemnek a Be.
a kvetkez fokozatait ismeri:
- a tan szemlyi adatainak (s) nevnek zrtan kezelse (Be. 96. ),
- a tan klnsen vdett nyilvntsa (Be. 97. ),
- a tanvdelmi program (Be. 98/A. ).
A tan szemlyi adatainak zrt kezelse a tan, az rdekben eljr gyvd krelmre
vagy hivatalbl rendelhet el. Ilyenkor az adatokat az gy irataitl elklntve, de nem
a titkos gykezels szablyai szerint kezelik. A tan nevnek zrtan kezelse kivteles
esetben rendelhet el, amikor az azonosts kizrshoz kevs az, hogy a terhelt, annak
hozztartozi, a vd csak a szemlyi adatait nem ismerik. A szemlyi adatok zrtan ke
zelsnek megszntetshez a tan hozzjrulsa szksges. A zrtan kezelt adatokat csak
az gyben eljr brsg, az gysz, illetve a nyomoz hatsg ismerheti meg.
Ha elrendeltk a tan adatainak zrt kezelst a megismersre jogosultaknak biztostani
kell, hogy ezek az eljrs egyb adataibl ne vljanak megismerhetv. A tan szemlyazo
nossgnak megllaptsa az azonostsra alkalmas iratok (szemlyi igazolvny, tlevl,
gpjrmvezeti engedly) megtekintsvel trtnik.
Mivel a tanvallomst tartalmaz jegyzknyvrl az arra jogosultaknak msolat adhat,
gondoskodni kell arrl, hogy a msolat a tan szemlyi adatait ne tartalmazza. A tannak
- annak ellenre, hogy adatait a vdlott ell eltitkoljk - szemlyesen kell a kihallgatson,
vagy nyomozsi cselekmnyen megjelennie. Ez magban rejti azt a veszlyt, hogy akkor
is felismerik t, ha szemlyi adatait, esetleg nevt nem ismerik, vagy hosszabb-rvidebb
utnjrssal azonostani tudjk, ami a tan szmra komoly veszlyeket rejthet magban.
Ennek kikszblsnek egyik eszkzeknt a nyomozs sorn a terhelt s a vd jelenlti
jognak korltozsa szolgl. A Be. 185. (1) bekezds utols mondata szerint a nyomozsi
cselekmnyrl val rtests mellzhet, ha ennek kvetkeztben a tan zrtan kezelt
adatai a gyanstott, a vd s a srtett eltt ismertt vlnnak. Meg kell jegyezni, hogy
a Be. 96. -a nem hatrozza meg azt a krt, amely eltt a szemlyi adatokat titokban kell
tartani. A nyomozsi cselekmnynl val jelenltrl szc>l elbb idzett rendelkezsbl
viszont nyilvnvalv vlhat, hogy ezek a terhelt, a vd s a srtett.
A msik eszkz a klnsen vdett, vagy anonim tan intzmnye s a tanvdelmi
program. A tan klnsen vdett nyilvntsa azt jelenti, hogy a tant a nyomozs sorn
a Be. 207. (2) bek. d) pontja alapjn a nyomozsi br klnsen vdett nyilvntja,
illetleg a (3) bekezds szerint kihallgatja. A kihallgatsrl jegyzknyv kszl. A brsgi
trgyalson ennek a jegyzknyvnek a felolvassa ptolja a tanvallomst. A tan a Be.
97. -a szerint csak akkor nyilvnthat klnsen vdett, ha
a) vallomsa kiemelked sly gy lnyeges krlmnyeire vonatkozik,
b) a vallomstl vrhat bizonytk mssal nem ptolhat,
c) szemlye, tartzkodsi helye, valamint az, hogy az gysz, illetve a nyomoz hatsg
tanknt kvnja kihallgatni, a terhelt s a vd eltt nem ismert,
147

d)
szemlynek felfedse esetn a tan vagy hozztartozja lete, testi psge, vagy
szemlyes szabadsga slyos fenyegetsnek lenne kitve.
A klnsen vdett tan vallomsa az elmlt vtizedek sorn tbb esetben kpezte
az Eurpai Emberi Jogi Brsg (EEJB) dntseinek trgyt. Az EEJB tbb gyben, gy
a Kostowski s a Delta gyben [lsd: www.echr.coe.irtt] kifejtette, hogy az anonim tan
intzmnye nmagban nem ellenttes az EEJK 6. cikkben megfogalmazott tisztessges
eljrs kvetelmnyeivel. Ellenttess csak akkor vlik, ha a brsgi tlet kizrlag olyan
tank vallomsn alapul, akiknek szavahihetsgt a vdlott, illetve vdje az eljrs
egyetlen szakban sem tehette ktsgess.
Ezt a jogalkot a Be. szmra akknt fordtotta le, hogy biztostani kell a vdlott s
a vdje szmra, hogy a klnsen Vdett tan vallmsrl kszlt jegyzknyv kivo
natrl az iratismertetst kveten vagy, ha ez ksbb kerlt az gy iratai kz, akkor,
amikor gysz ezt a vdemels alapjul szolgl iratokhoz csatolja, msolatot kaphassa
nak. Ez utbbi esetben a megismers lehetsgrl a Be. 219. (4) bekezds utols
mondata alapjn az gysznek rtestenie kell a terheltet s a vdt. A jegyzknyv ki
vonatbl azonban nem derlhet ki a tan szemly. Ennek rdekben a jegyzknyv
kivonat nem tartalmazhatja a valloms azon adatait, amelyek a tan szemlynek azono
stst eredmnyezhetnk. Ennek ismeretben a brsgi trgyalson, a klnsen vdett
tan vallomsrl kszlt jegyzknyv kivonatnak felolvasst kveten, a Be. 305.
(3) bekezdse szerint az gysz, a vdlott s vdje krdsekfelttelt indtvnyozhatja,
tancs elnke pedig krdseket tehet fel. A Be. 290. (3) bekezdse azonban, sem
a vdlott, sem a tan kihallgatsnl nem ad lehetsget arra, hogy szavahihetsgkrl
az gysz, a vdlott s a vd meggyzdhessenek, hisz az - a bri gyakorlat szerint nem az gyre tartozik. A klnsen vdett tan jabb kihallgatst is a nyomozsi
br vgzi.
A tan vdelm tanvdelmi program keretben is megvalsulhat. Ez azt jelenti, hogy
a tan, illetve csaldja az igazsgszolgltatst segtk vdelmi programjrl rendelkez
2001. vi LXXXV. tv. rendelkezsei szerint mind a bnteteljrs alatt, mind ezt kveten
vdelemben rszeslnek. A tanvdelmi programban rszt vev tan helyzete azonban eltr
a klnsen vdett tantl. Mg az anonim tan szemlye az eljrs alatt az arra jogosul
takon kvl ms eltt nem ismert, addig a tanvdelmi programban rsztvev igen. [Be.
293. (2) bek.] A nyomozsi cselekmnyeknl s a brsgon az eredeti szemlyazonost
adatait kzli, a vdlottal s vdjvel val kzvetlen tallkozs sem, illetve a trgyalson
krdsek felttele sem esik trvnyi korltozs al. A tan vallomsmegtagadsi joga
csak azokra a tnyekre, adatokra vonatkozik, amelyek alapjn j szemlyazonossgra,
j lakhelyre vagy tartzkodsi helyre lehetne kvetkeztetni.
A Be. 98/A. azonban tbb, a tan biztonsgt szolgl korltozst hatroz meg. A tan
csak a vdelmt ellt szerven keresztl idzhet, szemlyi adatait tartalmaz okiratokrl
msolat, a szemlyrl felvilgosts csak annak adhat, akinek a vdelmet ellt szerv ezt
engedlyezte. Meg kell jegyezni, hogy a tanvdelmi program szablyai - olasz mintra a bnbn terheltre is vonatkoznak, feltve, ha a bncselekmny feltrshoz, illetve
a tbbi elkvet felelssgre vonshoz dnten jrul hozz. [Megjegyzsre rdemes, hogy
az USA-ban a tanvdelmi program szlfldjn 1970, az els tanvdelmi programrl
148

szl trvny megalkotsa ta a programba tbb mint tizennyolcezer ft vontak be. A tank
98%-a bntetett ellet, www.usmarshalls.gov]
A Be. nem csupn a tan vdelmt tartja szem eltt. A tann kvl arra is lehetsget
biztost, hogy a terhelt, a vd, a srtett, az egyb rdekelt, a srtett s az egyb rdekelt
kpviselje, tovbb a tan, a szakrt, a szaktancsad, a tolmcs, a hatsgi tan, illetve
a felsoroltak valamelyikre tekintettel ms szemly a kln jogszablyban meghatrozott
vdelemben rszesljn. [Be. 98. (1) bek.] A vdelem szablyairl a bnteteljrsban
rszt vevk, valamint az eljrst folytat hatsg tagjai szemlyi vdelme elrendelsnek
feltteleirl s vgrehajtsnak szablyairl szl 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet ren
delkezik.
A vdelem a bnteteljrs tartama alatt illeti meg az adott szemlyt, de a kormnyren
delet a bnteteljrs befejezse utn a fenyegetett helyzetben lv szemly vdelmre
is mdot ad, ha az ellene a bnteteljrs befejezst kveten elkvetett szemly elleni
erszakos vagy kzveszlyt okoz bncselekmny, vagy a fenyegetett helyzete a bnte
teljrsban val rszvtelvel fgg ssze. A kormnyrendelet a Be.-ben meghatrozott
szemlyi krn kvl azoknak a tanknak a vdelmrl is gondoskodik, akiknek klnsen
vdettsge megsznt.
A vdelemnek ez a formja a szemlyi vdelem biztoststjelenti, amely magban fog
lalja a rendszeres jrrszolglatot, a technikai eszkzkkel trtn vdelmet; a folyamatos
hr-sszekttetst a vdelmet ellt s a vdett szemly kztt, a vdruhzat biztostst,
illetve az rszemlyzettel trtn vdelmet. A vdelem megsznik, ha a fenyegetettsg mr
nem ll fenn vagy az rintett szemly a vdelemrl rsban lemond.
A tanvdelem klasszikusnak mondhat eszkzein kvl a Be. a tannak tovbbi v
delmi lehetsgeket is biztost. Ezek:
- a szembests mellzse [Be. 124, (2) bek.],
- a felismersre bemutats oly mdon trtn lebonyoltsa, hogy a tant ne szlelhes
sk [Be. 122. (5) bek.],
- a tan szbeli kihallgatsa helyett az rsban tett valloms lehetsgnek biztostsa
[Be. 85. (5) bek.],
- a tannak a trgyalson a vdlott tvolltben trtn kihallgatsa [Be. 292. (2) bek.],
- a tan.trgyalson trtn kihallgatsakor a nyilvnossg kizrsa [Be. 237. (3) bek.].

6.5.1.1.3. A tan kihallgatsa (Be. 8 5 S 8 . )

!
i
;
[
!
I

ABe. 86. (2) bekezdsbl kvetkezen tanknt olyan szemly hallgathat ki, aki kpes
megtlni a valloms megtagadsnak jelentsgt. Aki erre szellemi vagy egyb llapota
miatt csak korltozottan kpes, csak akkor hallgathat ki, ha vallomst kvn tenni, s
a valloms ttelhez trvnyes kpviselje vagy a tanknt kihallgatand szemly ltal
megjellt hozztartozja hozzjrult. A trvnyes kpvisel vagy a hozztartoz a tan
rdekben gyvdet hatalmazhat meg.
A kihallgats a tan nevnek s szemlyi adatainak felvtelvel kezddik. A szemlyi
adatainak kzlse akkor is ktelezettsge, ha egybknt l a valloms megtagadsnak

149

jogval. Ha tbbszr hallgatjk ki a tant, a ksbbi kihallgatsok sorn a szemlyi ada


tokat - ha azokban nem kvetkezett be vltozs - mr nem kell rgzteni.
Ezt kveten tisztzni kell, hogy a terhelttel vagy a srtettel nem ll-e rokoni viszony
ban, illetve nem elfogult-e. Ezekre a krdsekre nem tagadhatja meg a vlaszt, mg akkor
sem, ha egybknt a tanvallomsnak akadlya van. A tant figyelmeztetni kell a tanval
loms megtagadsnak lehetsgre, az igazmondsi ktelezettsgre s a hamis tanzs
bntetjogi kvetkezmnyeire. A figyelmeztetst s a tan arra adott vlaszt jegyz
knyvbe kell foglalni.
A tizennegyedik letvt meg nem haladott szemlyt akkor lehet tanknt kihallgatni,
ha a vallomstl vrhat bizonytk mssal nem ptolhat. A kihallgats esetn a hamis
tanzs kvetkezmnyeire val figyelmeztetst mellzni kell.
Ha vallomsttelnek nincs akadlya, akkor kezddhet meg a kihallgatsa, amelyen
a tan gyvd segtje is jelen lehet. A tizennegyedik letvt meg nem haladott, valamint
annak a tannak a kihallgatsnl, aki a tanvalloms megtagadsnak jelentsgt szel
lemi vagy egyb llapota miatt csak korltozottan kpes megtlni, trvnyes kpviselje
s gondozja is jelen lehet.
Ha a tan s a trvnyes kpvisel vagy a gondoz, illetleg a tan ltal megjellt hoz
ztartoz kztt rdekellentt van, ezek jogait (jelenlt, gyvd meghatalmazsa) a gym
hatsg gyakorolja.
A tan a kihallgatsa sorn a hozz intzett krdsekre vlaszol, de arra is mdot kell
neki adni, hogy vallomst sszefggen adja el. A kihallgats sorn - a tanvdelemre
vonatkoz szablyokra figyelemmel - tisztzni kell, hogy a tan az ltala elmondottakrl
miknt szerzett tudomst. Ha a tant tbbszr hallgattk ki, s vallomsai eltrnek egy
mstl, ennek okt tisztzni kell. A vallomst nem kell sz szerint rgzteni, de a rgztett
szvegnek meg kell egyeznie a szban elhangzottak tartalmval. A Be. 166. (3) bekezds
szerint a kihallgatott indtvnyozhatja, hogy vallomst sz szerint vegyk jegyzknyvbe.
Ezt az indtvnyt az gysz, illetve a nyomoz hatsg elutasthatja, azonban a Be. 88. (2)
bekezds alapjn krelmre a valloms egyes rszeit sz szerint kell jegyzknyvbe venni.
Asz szerinti jegyzknyvezsre vonatkoz indtvny elutastsval egyidejleg a tant
tjkoztatni kell az rsbeli valloms lehetsgrl. Az rsbeli vallomst a szbeli vallo
ms mellett, illetve helyett a Be. 85. (5) bekezds szerint a brsg, az gysz, illetve
a nyomoz hatsg engedlyezheti. Az rsbeli vallomsbl ki kell tnnie, hogy a tan
vallomst a vallomsttel akadlyainak s a hamis tanzs kvetkezmnyeinek ismeret
ben tette meg. Erre az rsbeli valloms engedlyezsvel egyidejleg figyelmeztetni kell.
Az engedly megadst kveten a tan a vallomst sajt kezleg rja le s rja al, de
lehetsget ad a Be. arra is, hogy elektronikus okiratknt ksztse el s minstett elektroni
kus alrssal lssa el. A tan ms mdon rt vallomst br vgy kzjegyz hitelesti. Az
rsbeli valloms nem zrja ki, hogy a tant ksbb a brsg, az gysz vagy a nyomoz
hatsg vallomsttel cljbl megidzze.
A tan a trgyalson az idzsre - a zrtcl tvkzlsi hlzaton trtn kihallgatst
kivve (Be. 244/A-244/D. ) - szemlyesen kteles megjelenni, s ha nincs oka a valloms
megtagadsra, vallomst tenni. Ez all a Be. 87. -a kt kivtelt ismer. Az egyik, amikor
a tan az lett kzvetlenl veszlyeztet llapotban van, a msik, amikor megalapozot
150

tan felttelezhet, hogy a tan a trgyalson nem jelenhet meg. Ilyenkor a tant a brsg
a trgyals eltt hallgatja ki, s az errl kszlt jegyzknyvet a trgyalson felolvassa.
Ilyenkor a tant a brsg (kikldtt br vagy megkeresett brsg tjn) a trgyals eltt
hallgatja ki, s az errl kszlt jegyzknyvet a trgyalson felolvassa. Ha a tan lett
kzvetlenl veszlyeztet llapot a vdirat benyjtsa eltt vlik nyilvnvalv, a kihall
gatst a Be. 207. (3) bekezdse szerint a nyomozsi br vgzi.
: Ha a tan a vallomsttelt, illetleg az eljrsi cselekmnyeknl val kzremkdst
a kvetkezmnyekre trtnt figyelmeztets ellenre megtagadja, rendbrsggal sjthat s
az okozott kltsgek megtrtsre ktelezhet.

6.5.I.2. A terhelt vallomsa (Be. 117-118. )


A terhelt vallomsa ugyan egy a bizonytsi eszkzk sorban, mgis tny: mind a brsg,
mind az gysz s a nyomoz hatsg is kiemelked jelentsget tulajdontanak annak,
hogy a terhelt egyttmkdst megnyerjk, s beismer vallomst megszerezzk. A tny
beli feltr jelleg vallomsnak nem csupn eredmnyessgi mutatknt van meghatroz
szerepe, hanem azrt is, mert informciforrs, amely tovbbi bizonytkokhoz vezethet
el s elsegtheti az gy alaposabb feltrst, a bntetjogi felelssg ktsgektl mentes
megllaptst.
A terheltnek a vallomsttellel kapcsolatban szmos joga s kevs ktelezettsge van.
Joga van a vallomst megtagadni. Ez azt jelenti, hogy a kihallgats sorn akr egszben,
akr rszben, akr csak meghatrozott krdsek tekintetben megtagadhatja a vallomst
Arra a bncselekmnyre vonatkozan, amelyre a vallomst megtagadta, tovbbi krds
nem tehet fel, s ezzel kapcsolatban a tbbi terhelttel, illetve a tankkal nem szembest
het. Ha vallomst kvn tenni, ennek lehetsgt biztostani kell. A vallomsttel sorn
nem kteles igazat mondani. A hazugsg egyetlen korltja, hogy mst bncselekmny
elkvetsvel hamisan nem vdolhat. Ha igazat mond sem kteles nmagt bncselek
mny elkvetsvel vdolni. Vallomsa sorn vdje jelen lehet, s krdseket tehet fel.
Ha vallomst tesz, az abban foglaltak, vagy brmi, amit a bncselekmnnyel kapcsolatban
rendelkezsre bocst, felhasznlhat bizonytkknt. Erre, valamint a valloms megtaga
dsi jogra t a kihallgats megkezdsekor figyelmeztetni kell, s az erre adott vlaszt
jegyzknyvbe kell foglalni. A figyelmeztetst, valamint a terheltnek a figyelmeztetsre
adott vlaszt jegyzknyvbe kell foglalni. Afigyelmeztets, valamint a figyelmeztetsre
adott vlaszjegyzknyvezsnek elmaradsa esetn vallomsa a Be. 117. (2) bekezds
utols mondata szerint bizonytsi eszkzknt nem vehetfigyelembe.
A terhelteket egyenknt kell kihallgatni. A terheltnek mdot kell adni, hogy a vallom
st sszefggen eladja, ezt kveten krdsek intzhetk hozz. Mivel a terhelt tbb
alkalommal is kihallgathat, vallomsai kztt ellentmondsok keletkezhetnek, emlke
zetnek, vdelmi stratgijnak megvltozsa kvetkeztben. Ezrt az ellentmondsok
okt tisztzni kell. Tapasztalatok azt igazoljk, hogy amennyiben a tagads rszbeni vagy
teljes beismer vallomss vltozik, a brsg, az gysz vagy a nyomoz hatsg ennek
sokkal nagyobb hitelt tulajdont, mint ha a beismerst vltoztatja tagadss.
151

A trvny 118. (2) bekezdse szerint a bntetjogi felelssg megllaptsa nem


alapulhat kizrlag a beismer vallomson, a trvny rendelkezse alapjn - eltr ren
delkezs hjn ^ be kell szerezni az egyb bizonytkokat is.
A kihallgats - ez a f szably - szban trtnik, de a terhelt vallomst sajt kezleg
vagy ms mdon is lerhatja. Ezt a vallomst az iratokhoz kell csatolni. Gyakori eset,
hogy a terhelt a vallomst a kihallgatst kveten visszavonja. Ez nem semmisti meg
a visszavont vallomst. Ez a terhelti valloms ugyangy bizonytsi eszkz marad, inint
az jonnan tett vallomsa s amennyiben a jogi kvetelmnyeknek megfelel, tartalma
a bizonytkok rtkelsnek szablyai szerint ugyangy felhasznlhat bizonytkknt,
mint a ksbb tett valloms.

6.5.I.3. A szakvlemny (Be. 99-114/A. )


A szakrt a bnteteljrs klnleges szakrtelemmel rendelkez szereplje. Nevezik
tuds tannak is, hiszen kpzettsge, ismeretei, tapasztalatai kiemelik a tank krbl.
Hangslyozzuk azonban, hogy ez a sttusz alapveten az angolszsz bnteteljrsokban
ismert szakrtre rvnyes, akire a tanra vonatkoz szablyok az irnyadak. A kon
tinentlis eurpai bnteteljrsi jogokban a szakrt nll eljrsi pozci birtokosa.
A tanban s a szakrtben azonban kzs vons, hogy valamely megtrtnt esemnyrl
nyilatkoznak. Mg azonban a tannak az egyetlen eszkze az emlkezete, amelynek se
gtsgvel felidzi a mlt trtnseit, amelyeknek kzvetlenl vagy kzvetve rszese volt,
addig a szakrt a mlt nyomaibl olvas. Olyan mltnak a nyomaibl, amelynek nem volt
rszese. Szakrtelme, eszkzei azonban lehetv teszik, hogy annak mozaikdarabjait,
a tnyeket hitelesen sszerakja, s azokbl kvetkeztetseket Vonjon le, ezzel segtve el
a tnylls feldertst, a bntetjogi felelssgrl val dntst.
Az igazsggyi szakrti tevkenysgrl a tbbszr mdostott 2005. vi XLVII. tr
vny (Szaktv.) rendelkezik. A Szaktv. 2. (1) bek. szerint szakrti tevkenysget szakrt
vgezhet. Szakrt lehet:
- termszetes szemly (igazsggyi szakrt),
- cgjegyzkbe bejegyzett gazdasgi trsasg (trsasg), valamint
- a szolgltatsi tevkenysg megkezdsnek s folytatsnak ltalnos szablyairl
szl trvny szerint szabad szolgltatsnyjts jogval rendelkez vllalkozs (vllal
kozs),
- e clra ltestett szakrti intzmny,
- igazsggyi szakrti testlet,
- kln jogszablyban feljogostott llami szerv, intzmny, szervezet (szervezet).
Az igazsggyi szakrt az igazsggyi szakrti tevkenysget egyni vllalkozknt,
trsasg vagy vllalkozs tagjaknt vagy alkalmazottjaknt, illetve e clra ltestett igaz
sggyi szakrti intzmny nevben vgezheti. [Szaktv. 2. (2) bek.]
Ha a felmerlt szakkrdsben nincs ignybe vehet szakrt, megfelel szakrtelemmel
rendelkez eseti szakrt is ignybe vehet. Az eseti szakrt jogaira s ktelezettsgeire
a Szaktv. rendelkezsei az irnyadk. [Szaktv. 2. (3) bek.]
152

Kln jogszably [a 282/2007. (X. 26.) Korai. r. mellkletei] hatrozza meg azokat
a szakkrdseket, amelyekre nzve kizrlag meghatrozott szervezet adhat szakvle
mnyt, valamint azokat a szervezeteket is, amelyek egyes szakterleteken szakvlemnyt
adhatnak. Pldul
- bankjegy, pnzrme, kszpnz-helyettest fizetsi eszkzre vonatkozan a Magyar
Nemzeti Bank,
, - gygyszerek vizsglatra az Orszgos Gygyszerszeti Intzet,
- kbtszer szubsztancia alap vizsglatra a Bngyi Szakrt s Kutat Intzet,
- egyes biztonsgi okmnyok tekintetben a Nemzetbiztonsgi Szakszolglat Szakrti
Intzete,
- ujjnyom, tenymyom vizsglat esetn a Bngyi Szakrti s Kutatintzet adhat
kizrlag szakvlemnyt.
Ahhoz, hogy valaki szakrtv vljk, a Szaktv. 3. (3) bekezdse rtelmben bntetlen
elletnek kell lennie s olyannak, aki
- nem ll igazsggyi szakrti vagy szakterletnek megfelel tevkenysg folytatst
kizr foglalkozstl eltilts hatlya alatt, tovbb
- a krelmben megjellt szakterleten az adott igazsggyi szakrti tevkenysg
folytatshoz meghatrozott vagy azzal egyenrtk kpestssel s ha jogszably eltren
nem rendelkezik
- legalbb tves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- a szakterletn mkd szakmai kamara tagja, ha a tevkenysg folytatshoz a k
telez kamarai tagsgot jogszably elrja,
- ktelezettsget vllal arra, hogy a hatsgi kirendelsnek - jogszablyban meghat
rozott eseteket kivve - eleget tesz,
- cselekvkpes, s nem ll kzgyektl eltilts hatlya alatt,
- nvjegyzkbe val felvtelt kveten tagja - a trvny eltr rendelkezse hiny
ban - a lakhelye szerint illetkes terleti igazsggyi szakrti kamarnak.
A miniszter rendeletben az igazsggyi szakrti tevkenysg folytatshoz szk
sges szakmai gyakorlat idtartamra egyes szakterleteken t vnl rvidebb hatridt
llapthat meg, ha
- a kpests megszerzse mr felttelezi az igazsggyi tevkenysg vgzshez szk
sges szakmai gyakorlatot,
- a krelmez az adott szakterleten tudomnyos fokozattal vagy gazati szakrti
jogosultsggal rendelkezik, vagy
- az eddig felsoroltakat kivye a jellt szakterleten szakrtjelltknt a rendeletben
megjellt szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezik;
A nvjegyzket a Kzigazgatsi s Igazsggyi Minisztrium vezeti (http://www.
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/igazsagugyi-szakertok). A tanknyv kziratnak
lezrsakor a nvjegyzkben 18 szakrti intzet, 382 szakrti vllalkozs s 3929 ter
mszetes szemly szerepelt.
A bnteteljrsban a szakrt csak gy vehet rszt, ha a brsg, az gysz vagy a nyo
moz hatsg a bntetgyben alkalmazza^ Az alkalmazs, kirendelssel trtnik. Csak
a kirendel hatrozat legitimlhatja a szakrti vlemnyt. Ez azt jelenti, hogy a szakrtt
153

s a szakvlemnyt a kirendel hatrozat kapcsolja ssze. Ha teht nincs kirendel'hatrozat, a szakrt ltal - pldul vdi megbzsra - adott vlemny fo szably szerint
nem tekinthet automatikusan szakvlemnynek, felhasznlsa az okiratokra vonatkoz
szablyok szerint trtnhet.
Ez all a szably all a Be. kt kivtelt tesz lehetv. Az egyik a Be. 100. (2) bekezd
se szerinti srgs rszvizsglat elvgzse. Ezt indokolhatja pldul az adatveszts veszlye.
Ha a szakvlemny elksztshez erre van szksg, a srgs rszvizsglatot az gysz
s a nyomoz hatsg szbeli rendelkezse alapjn, teht kirendel hatrozat nlkl is el
lehet vgezni. A msik a Be. 112. (2) bekezdsben foglalt eset, amikor a terhelt vagy
a vd ltal felkrt szemly (intzmny, testlet) bevonsrl az gysz hatroz. A felkrt
szakrt - e minsgnek elismerse, teht nem kirendelse utn - a szakrti vizsglatban
kzremkdhet. Szakrtknt azonban csak az rendelhet ki, akivel szemben nem ll fenn
kizrsi ok. A Be. 103. (1) bekezdse szerint ezek a kvetkezk:
a) aki az eljrsban, mint terhelt, vd, tovbb mint srtett, feljelent, vagy mint ezek
kpviselje vesz, vagy vett rszt, valamint ezek hozztartozja,
b) aki az gyben, mint br, gysz vagy a nyomoz hatsg tagja jrt vagy jr el,
valamint ezek hozztartozja,
c) aki az gyben tanknt vesz vagy vett rszt,
d) a hall oka s krlmnyei vizsglatnl, tovbb a kihantolsnl az az orvos, aki
a meghalt szemlyt kzvetlenl a halla eltt gygykezelte, illetve megllaptotta a hall
belltt,
e) a szakrti intzmny s szervezet szakrtje vagy szakrti testlet tagja, ha az
a) pontban meghatrozott kizr ok az intzmny, a szervezet vagy a szakrti testlet
vezetjvel szemben ll fenn,
f) a gazdasgi trsasg tagja, ha az a) pontban meghatrozott kizr ok a gazdasgi
trsasg vezetjvel, vezet tisztsgviseljvel szemben ll fenn, illetve, aki olyan gaz
dasgi trsasg tagja vagy alkalmazottja, amelynek tagja vagy alkalmazottja az gyben
mr korbban eljrt,
g) akit az gyben szaktancsadknt vettek ignybe,
h) akitl elfogulatlan szakvlemny egyb okbl nem vrhat.
A kizrsrl az a szakrt kirendelsre jogosult brsg, gysz vagy nyomoz hatsg
hatroz, amely eltt az eljrs folyik.
A szakrt a vele szemben felmerlt kizrsi okot kteles a kirendelnek haladktalanul
bejelenteni. Gazdasgi trsasg, szakrti intzmny, szervezet, illetve szakrti testlet ki
rendelse esetn a bejelentst a kirendelt trsasg vagy szerv vezetje tjn kell megtenni.
A szakrt kirendelse a kirendel mrlegelsn mlik. A Be. 99. -a azonban ktele
zv teszi a szakrt kirendelst, ha
a) a bizonytand tny, illetleg az eldntend krds valakinek a kros elmellapota,
alkohol-vagy kbtszer-fggsge,
b) a bizonytand tny, illetleg az eldntend krds knyszergygykezels vagy kny
szergygyts szksgessge,
c) a szemlyazonostst biolgiai vizsglattal vgzik,
d) elhalt szemly kihantolsra kerl sor:
154

Rendszerint egy szakrtt kell kirendelni. Amennyiben azonban a vizsglat szksgess


teszi - mint ezt a Be. 101. (1) bekezdse lehetv teszi - tbb szakrt is kirendelhet.
Ezek kzl a Be. a hall krlmnyeinek megllaptst s az elmellapot vizsglatt emeli
ki, s elrja a kt szakrt alkalmazst. Jogszably ms esetben is ktelezv teheti tbb
szakrt alkalmazst. Ezek kz az esetek kz tartozik pldul az igazsggyi boncols.
Tbb szakrt alkalmazsnl a kirendels ktfle mdon trtnhet. A kirendel vagy
eleve tbb szakrtt rendel ki, vagy a szakrti csoport vezetjt jelli ki, s feljogostja
t arra, hogy a tbbi szakrtt bevonja.
ABe. 102. (3) bekezdse rtelmben a szakrt kirendelsrl a kirendel, az eljr
szakrt kijellsrl az intzmny,, illetve a testlet vezetje a kirendels kzbeststl
szmtott nyolc napon bell rtesti a kirendelt, a terheltet, a vdt, a srtettet, ha a szak
rtt a brsg rendelte ki, errl az gyszt is rtesti.
A kirendelst kveten a szakrt kteles a bnteteljrsban kzremkdni s szakr
ti vlemnyt adni. Ha ezt jogosulatlanul megtagadja a Be. 113. -a szerint rendbrsggal
sjthat;. Erre abban az esetben is sor kerlhet, ha a szakvlemny elterjesztsvel indo
kolatlanul kslekedik. A szakrt, mentessgre hivatkozssal megtagadhatja a vlemnyadst. Ha ennek a kirendel nem ad helyt, a hatrozat elleni jogorvoslat elbrlsig nem
ktelezhet kzremkdsre.
A szakrtt a kirendel fontos okbl hatrozattal felmentheti a kirendels all. A szak
rt - gazdasgi trsasg, szakrti intzmny, szervezet, illetve szakrti testlet esetn
annak vezetje - a kirendelt rtesti, ha
aj a szakkrds nem tartozik a szakrt szakismereteinek krbe,
b) a szakkrdsben kln jogszably alapjn meghatrozott intzmny vagy testlet
jogosult szakvlemnyt adni,
c) a szakrti tevkenysg elltsban fontos ok akadlyozza, gy klnsen, ha a te
vkenysg zavartalan elltsnak vagya rszvizsglat elvgzsnek a felttelei nincsenek
meg.
A klnbz szakmkon belli irnyzatoktl fggen a szakrtk vlemnye kztt
szmos krdsben eltrs lehet, ami a szakrti vlemnyben megfogalmazott kvetkez
tetseket befolysolja, de kr lenne tagadni, hogy klnbsg lehet a szakrtk szakrtel
me, felkszltsge, az ltaluk elksztett szakvlemnyek minsge kztt is. Ezrt a Be.
lehetv teszi azt, hogy a vdlott, illetve a vd - amennyiben az gysz vagy a nyomoz
hatsg ltal kirendelt szakrt szakrtelmvel, illetve munkjval elgedetlenek - a vd
irat kzbeststl szmtott tizent napon bell indtvnyozzk a brsgnak ugyanarra
a tnyre j szakrt kirendelst. A Be. 111. (4) bekezdse rtelmben ilyenkor a br
sgnak ms szakrtt is ki kell rendelnie.
A Be. 111. (3) bekezds rtelmben, ha knyszergygykezelsrl kell hatrozni,
a terhelt, a trvnyes kpviselje, hzastrsa vagy lettrsa, illetve a vd indtvnyra
ms szakrtt is ki kell rendelni. Ez all a trvny kt kivtelt ismer. Az egyik, ha a brsg
is kirendel (egy msik) szakrtt, a msik, ha a vdlott, illetve a vd ltal felkrt szakrtt
bevonjk az eljrsba. A trvny 112. (2) bekezds ugyanis megadja azt a lehetsget,
hogy amennyiben a terhelt s a vd szakvlemnyt kvnnak kszttetni, indtvnyukra
az ltaluk szakvlemny ksztsre felkrt szemlyt (gazdasgi trsasgot, szakrti
155

intzmnyt, szervezetet, szakrti testletet) a brsg, valamint az gysz hatrozattal


szakrtknt vonja be az eljrsba. Ebben az esetben ezt a szakrtt a kirendelt szakrtvel
azonos jogok illetik meg, s ktelezettsgek terhelik.
A szakrtk az ltaluk elvgezni kvnt szakrti vizsglatrl klcsnsen rtestik
egymst, az rtestett szakrt a msik szakrt ltal vgzett vizsglaton jelen lehet.
Ha a szakrt bevonst megtagadjk, az elksztett vlemny - az ltalnos szablyok
rtelmben - csak okiratknt hasznlhat fel.
Ebbl a rendelkezsbl egyrtelm, hogy a szakrt a bevonst kveten kteles kzre
mkdni, s legjobb tudsa szerint objektv s hiteles szakrti vlemnyt kszteni, sjogo
sult mindazon tnyek, adatok megismersre, amelyek ezt a ktelezettsgt megalapozzk.
A trvny ugyanakkor nem tisztzza, hogy a bevont szakrt szmra ki hatrozza
meg a feladatokat, a bevonst kveten. Akirendelsre jogosult lesz az, aki a bevonst
indtvnyoz meghallgatst kveten meghatrozza, vagy erre a bevonst indtvnyoz
szabad kezet kap. Az egyrtelm, hogy kirendelt szakrt feladatait a kirendel hatrozza
meg. ABe. 100. (1) bekezdse szerint a kirendelsrl szl hatrozatban meg kell jellni
a) a szakrti vizsglat trgyt s azokat a krdseket, amelyekre a szakrtknek vlaszt
kell adnia,
b) a szakrt rszre tadand iratokat s trgyakat, ha az tads nem lehetsges az
iratok s trgyak megtekintsnek helyt, idejt,
c) a szakvlemny elterjesztsnek hatridejt.
Ettl a szablytl a Be. nem enged eltrst, gy a kirendelsre jogosult brsgon s
gyszen mlik, hogy a szakrt bevonst indtvnyozk szempontjait milyen mlysgig,
milyen terjedelemben veszik figyelembe.
V

A szakrt elssorban tnyek, adatok vizsglatra alapozza a szakrti vlemnyt.
Munkjhoz a Be. 105. (2) bekezdse biztostja azt a jogot, hogy
- megismerje mindazokat az adatokat, amelyek feladatnak teljestshez szksgesk,
- megtekintse az gy iratait,
-jelen lehessen az eljrsi cselekmnyeknl,
- felvilgostst krjen a terhelttl, a srtettl, a tanktl s az eljrsba bevont tbbi
szakrttl.
Ha a feladatnak teljestshez szksges, a kirendeltl jabb adatokat, iratokat s
felvilgostst krhet. A kirendel felhatalmazsa alapjn a szakrt neki t nem adott
trgyat is megtekinthet, megvizsglhat, s rajta mintavtelt vgezhet.
A Be. 106. -a a szakrti vizsglattal kapcsolatosan meghatrozott szemlyeknek
kzremkdsi s trsi ktelezettsget r el. A szakrt munkjban a srtett s a tan
egyebek mellett adatszolgltatssal kteles kzremkdni. A terhelt, a srtett s a tan,
valamint a szemletrgy birtokosa - a kirendel kln rendelkezse alapjn - kteles trni,
hogy a birtokban lv dolgot vizsglatnak vesse al. Ez a ktelezettsge akkor is fennll;
ha ez az llag srelmvel vagy a dolog megsemmislsvel jr.
A szakrt a vizsglat sorn szemlyt vizsglhat meg, hozz krdst intzhet, trgyakat
tekinthet s vizsglhat meg. Ha a trgy a vizsglat sorn megvltozik vagy megsemmisl,
annak egy rszt lehetleg eredeti llapotban, gy kell megriznie, hogy az azonossg,
illetleg a szrmazs megllapthat legyen.
156

ABe. 106. -a a kirendel kln rendelkezsre lehetv teszi a szemly testnek srt
hetetlensgt rint vizsglatot is. A szemlyi krt a Be. nem korltozza. Ebbl a krbl
csupn a terheltet, a srtettet s a tant emeli ki s ktelezi ket, hogy szksg esetn
vessk magukat al a szakrti vizsglatnak, kivve, ha az, mtt vagy mttnek min
sl eljrs.
Ha a vizsglat krt okoz - kln jogszably alapjn - krtalantsnak van helye.
A terhelttel szemben knyszer is alkalmazhat, ha a kzremkdst megtagadja, a srtett
s a tan pedig rendbrsggal sjthat. A tan kzremkdsi s trsi ktelezettsgnl
figyelembe kell venni a tanzsi akadlyokra vonatkoz rendelkezseket.
A szakvlemny a Szaktv. 16. (3) bek. szerint magban foglalja a kirendel hatsg
ltal feltett krdsek megvlaszolst, tovbb a feltett krdsekkel sszefgg ms szk
sges megllaptsok kzlst.
A szakvlemny a Be. 108. (2) bek. szerint ngy rszbl ll. Az els rsz a lelet,
amely a vizsglat trgyra, a vizsglati eljrsokra s eszkzkre, a vizsglat trgyban
bekvetkezett vltozsokra yonatkoz megllaptsokat fogalja magban. Ez szemlyisgi
jogokra tekintettel nem minden esetben nyilvnos. A terhelt, a tan, s a srtett, illetve
a vd, valamint a segt gyvd krhetik ennek a rsznek zrtan kezelst. A terheltnek,
a tannak, illetve a srtettnek a szakrti vizsglat sorn az eljrs alapjul szolgl
bncselekmnyre vonatkoz, a szakrt eltt tett nyilatkozata pedig nem vehetfigyelembe
bizonytkknt.
A msodik rsz a vizsglati mdszer rvid ismertetst, a harmadik rsz a szakmai meg
llaptsok sszefoglalst, mg a negyedik rsz a vlemnyt, a krdsekre adott vlaszt,
a szakmai tnymegllaptsokbl levont kvetkeztetseket tartalmazza.
A szakrti vlemnnyel kapcsolatosan a legfontosabb felttelek, szakmai kvetelm
nyek kz tartozik, hogy az termszettudomnyosn megalapozott legyen, a hivatkozott
tapasztalati ttelei a valsgnak megfeleljenek, illetve elfogadhatak legyenek, felhasz
nlt vizsglati mdszer alkalmas legyen a feltett krds eldntsre, a vlemnyben kzlt
megllapts a leletbl kvetkezzk, meggyzen indokolt, dokumentlt s kellen vilgos
legyen s a szakmai protokoll szablyainak megfeleljen. (BH2005. 60.)
Aszakrt a szakvlemnyt a Be. 108. -a Szerint szban adja el vagy a kirendel ltal
kitztt hatridn bell, rsban terjeszti el. A szakrtt - ha megidzsre nincs szksg
- a tovbbi eljrsi cselekmnyekrl csak akkor kell rtesteni, ha ezt az rsbeli szakvle
mny elterjesztsvel egyidejleg kri. Errl a kirendel hatrozatban t rtesteni kell.
A szakrt a szakvlemnyt sajt nevben adja. Ha a vizsglatban tbb szakrt vett
rszt, a vlemnyben fel kell tntetni, hogy melyik szakrt milyen vizsglatot vgzett.
Ha tbb szakrt azonos vlemnyre jutott, a szakvlemnyt kzsen is elterjeszthetik.
Ez az egyttes szakvlemny. Tbb szakterlethez tartoz szakkrdsben a szakrtk szakvlemnyket egyesthetik. Ez az egyestett szakvlemny.
A szakrt meghallgatsakor tisztzni kell, hogy vele szemben nincs kizr ok.
Az eseti szakrtt figyelmeztetni kell a hamis szakvlemny adsnak kvetkezm
nyeire. A figyelmeztetst s az erre adott vlaszt jegyzknyvbe kell foglalni.
A trgyalson az igazsggyi szakrtt figyelmeztetni kell szakrti eskjre. A szakvlemny eladsa utn a szakrthz krdseket lehet intzni.
157

A szakrti vlemny lehet homlyos, hinyos, nmagval vagy az eljrs adataival


ellentmond. Ha ilyen problma merl fel, ezt a szakrttl krt felvilgostssal vagy
a szakrti vlemny kiegsztsvel kell orvosolni. Ha ez nem vezet eredmnyre, ms
szakrtt kell kirendelni.
Ha ugyanarra a bizonytand tnyre ugyanazon anyag alapulvtelvel tbb szakrt
ksztett szakvlemnyt s ezek kztt az gy eldntse szempontjbl lnyeges szak
krdsben olyan eltrs van, amely a szakrtktl krt felvilgostssal, a szakvlemny
kiegsztsvel vagy a szakrtk egyms jelenltben trtn meghallgatsval - vagyis
a szakrtk prhuzamos meghallgatsa sorn - nem tisztzhat, a Be. 111. (4) bekezds
alapjn a brsg, az gysz, illetve a nyomoz hatsg hivatalbl vagy indtvnyra jabb
szakrti vlemny beszerzst rendelheti el.
A Be. a szakrti vizsglatok krbl kiemeli az elmellapot megfigyelst, a szakrtk
s a szakvlemnyek kzl pedig a tolmcsot, a prtfog felgyeli vlemnyt.
Az elmellapot megfigyelse ketts termszet jogintzmny. Egyik, s ez a meg
hatroz, hogy a szakrti - ezen bell is az elmellapotot rint - vizsglat, amelynek
eredmnye a bntetjogi felelssg megtlsben jtszik meghatroz szerepet. A msik
sajtossga a knyszer alkalmazsa, amely a vizsglat zrt intzetben trtn biztons
gos lebonyoltst szolglja. A Be. 107. (1) bekezdse szerint, alkalmazsra akkor
kerlhet sor, ha a terhelt elmellapotnak hosszabb szakrti megfigyelse szksges.
Ez a hosszabb peridus egy hnap, amely tovbbi egy hnappal hosszabbthat meg. Az
elmellapot megfigyelse ezen tl nem hosszabbthat meg. A vdirat benyjtsa eltt az
gysz indtvnyra a nyomozsi br, a vdirat benyjtst kveten az gyet trgyal
brsg rendeli el. Az elrendel vagy a meghosszabbt hatrozat elleni fellebbezsnek
nincs halaszt hatlya. Ha a terhelt fogva van (elzetes letartztats, vgrehajthat szabad
sgveszts) a szakrti vizsglatot az Igazsggyi Megfigyel s Elmegygyt Intzetben
vgzik, ha szabadlbon van, a pszichitriai fekvbeteg-intzetbe kell beutalni. Ilyenkor az
egszsggyrl szl 1997. vi CLIV. tv. 10. (4) bekezdse szerint a beteg szemlyes
szabadsga - elltsa sorn - fizikai, kmiai, biolgiai vagy pszichikai mdszerekkel vagy
eljrsokkal kizrlag srgs szksg esetn, illetleg a beteg vagy msok lete, testi
psge s egszsge vdelmben korltozhat. Knz, kegyetlen, embertelen, megalz
vagy bntet jelleg korltoz intzkedst tilos alkalmazni. A korltoz intzkeds csak
addig tarthat, ameddig az elrendels oka fennll. Ha a terhelt az elmellapot megfigyel
se all kivonja magt, a pszichitriai intzet errl haladktalanul rtesti az elmellapot
megfigyelst elrendel brsgot.
A tolmcsot - akire a szakrtre vonatkoz rendelkezsek az irnyadk - az eljrsba
a Be. 114. (1) bekezdse szerint akkor kell bevonni, ha nem magyar anyanyelv szemly
az eljrs sorn anyanyelvt vagy - trvnnyel kihirdetett nemzetkzi szerzds alapjn,
az abban meghatrozott krben - kisebbsgi nyelvt kvnja hasznlni. Ha az anyanyelv
hasznlata arnytalan nehzsgbe tkzne (nincs, nem rhet el a nyelvet, nyelvjrst
ismer tolmcs), a magyar nyelvet nem ismer szemly ltal ismert ms nyelv hasznlatt
kell tolmcs tjn biztostani.
Jeltolmcs ignybevtelre akkor kerl sor, ha akihallgatand szemly hallssrlt.
A kihallgats rsbeli nyilatkozat tjn is trtnhet. Ha a kihallgatand szemly siketvak,
158

krsre jelnyelvi tolmcs kzremkdsvel kell kihallgatni. Ha a kihallgatand szemly


beszdfogyatkos, krsre kihallgats helyett rsban tehet nyilatkozatot.
A szakrtre vonatkoz rendelkezsek a tolmcsra is irnyadak azzal, hogy tolmcs
knt kln jogszablyban meghatrozott kpestssel rendelkez szemly vehet ignybe.
A kpestsi feltteleket a tbbszr mdostott, a szakfordtsrl s tolmcsolsrl szl
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet s a vgrehajtsrl szl 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet
tartalmazza. Ha a meghatrozott kpestssel rendelkez szemly ignybevtele nem le
hetsges, a kell nyelvismerettel rendelkez ms szemly (eseti tolmcs) is kirendelhet.
Tolmcson a szakfordtt is rteni kell.
A prtfog felgyeli vlemnyt a Be. kiemeli az nll bizonytsi eszkzk kzl,
s a szakrti vlemnyek egyik specilis eseteknt hatrozza meg, amely nem csupn
fiatalkorak gyeiben hasznlhat fel. A Be. 114/A. (1) bekezds szerint bntets vagy
intzkeds alkalmazsa, illetleg a vdemels elhalasztsa vagy kzvetti eljrsra utals
eltt a brsg vagy az gysz prtfog felgyeli vlemny beszerzst rendelheti el.
Fiatalkorak elleni bnteteljrsban a Be. 453. (2) bekezdse a prtfog felgyel
ltal ksztett krnyezettanulmny beszerzst ktelezv teszi.
A prtfog felgyeli vlemny tartalmt tekintve egyfajta kriminolgiai mikro-krnyezettanulmny, amely a terhelt szemlyisgt s letviszonyait jellemz krlmnyeket
- csaldi krlmnyekre, kros szenvedlyre, lakkrlmnyekre, iskolai vgzettsgre,
szaktudsra, munkahelyre vonatkoz adatokat, ha ez utbbira vonatkoz adatok nem llnak
rendelkezsre, a foglalkoztatsra, valamint jvedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkoz
informcikat - rja le, s bemutatja a feltrt krlmnyek s a bncselekmny elkvetse
kztt fennll kapcsolatot. Ezen tlmenen a prtfog felgyeli vlemny a kirendelt
arrl is tjkoztatja, hogy milyen, a terhelt adottsgainak megfelel munka-, egszsggyi,
illetve szocilis elltsi lehetsgek llnak rendelkezsre, valamint javaslatot tesz arra,
hogy a terhelttel szemben milyen egyedi magatartsi szablyokat vagy ktelezettsgeket
rendeljenek el. Ez utbbival kapcsolatban, ha a brsg, az gysz, illetve a nyomoz
hatsg kln rendelkezik, ki kell trni, hogy a terhelt vllalja-e a kiltsba helyezett
magatartsi szablyok vagy ktelezettsgek teljestst, s kpes-e arra. Vlaszt kell adni
arra is, hogy a srtett hozzjrul-e a rszre adand jvttelhez.
A prtfog felgyel j ogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek vlemny
nek elksztshez szksgesek. Ennek rdekben az gy iratait megismerheti, a srtettl,
a tanktl, az eljrsba bevont ms szemlyektl felvilgostst krhet, de a kirendeltl
is tovbbi adatok s iratok rendelkezsre bocstst krheti.
A prtfog felgyelre - vlemnynek elksztsekor - a szakrtre vonatkoz sza
blyok irnyadk azzal a megszortssal, hogy vlemnynek elksztsekor a feleknek
(terhelt, srtett, tan) nincs kzremkdsi ktelezettsge, s msik prtfog kirendelsre
sincs md. Ha a prtfog felgyel megszegi ktelezettsgeit, a szakrtvel szemben
kiszabhat szankci alkalmazsnak vele szemben nincs helye, illetve kln djazsra
sem tarthat ignyt.

159

6.5.L4. A trgyi bizonytsi eszkz s az okirat

A bncselekmnyek nyomokat hagynak a klvilgban. Egy eldobott cigarettacsikk, a ru


hadarabon megmaradt testndv, egy, a baleset helysznn maradt sszetrt aut, a be
szlgetsrl kszlt magn- s/vagy videofelvtel - s a felsorols mg vg nlkl lenne
folytathat - mind beszdes tani a megtrtnt esemnyeknek.
Ahogy a Be. 115. (1) bekezdse meghatrozza, trgyi bizonytsi eszkz minden
olyan trgy (dolog), amely a bizonytand tny bizonytsra alkalmas, gy klnsen az,
amely bncselekmny elkvetsnek nyomait hordozza, vagy bncselekmny tjn jtt
ltre, amelyet bncselekmny elkvetshez eszkzl hasznltak, vagy amelyre a bn
cselekmnyt elkvettk. A Be. alkalmazsban bizonytsi eszkz mg az irat, a rajz s
minden olyan trgy, amely mszaki, vegyi vagy ms eljrssal adatokat rgzt. Irat alatt
rti a trvny az adatokat rgzt trgyat is.
Azonban a trgyi bizonytsi eszkz sem nmagban bizonyt. Ezt a minsgt, mint
Kertsz Imre megllaptja, csak akkor nyeri el, ha a hatsg rendelkezsre ll. (Kertsz
Imre: A trgyi bizonytkok elmlete a bnteteljrsijog s a kriminalisztika tudomny
ban. KJK, Budapest, 1972. 461. o.) Ez pedig akkor kvetkezik be, ha a trgyi bizonytsi
eszkzt szablyszer eljrsi cselekmny sorn rgztik. Ez a bnteteljrs sorn a tr
vny elrsainak megfelelen lebonyoltott szemle, hzkutats, motozs, lefoglals sorn
trtnik meg, amelynek sorn a bizonytkok rgztse s trolsa a kriminalisztika sza
blyainak betartsval trtnik. A trgyi bizonytsi eszkz ezt kveten vlhat - szintn
meghatrozott szakmai-kriminalisztikai szablyok szerint - szakrti vizsglat trgyv,
amelynek eredmnyekpp vgl eldl, alkalmas-e arra, hogy hozzjruljon a tnylls
feldertshez s a bntetjogi felelssg megllaptshoz.
A trgyi bizonytsi eszkzktl eltren szablyozza a trvny az okiratot, ami vala
milyen tny, adat valsgnak, esemny megtrtntnek, vagy nyilatkozat megttelnek
bizonytsra kszl. Ebbl a szempontbl klnbzik a Be. 115. (2) bekezdsben
megemltett irattl, amely tartalmban vagy llagban a bncselekmny nyomait hordozza.
A Be. 116. (1) bekezds szerint az okirat olyan bizonytsi eszkz, amely valamilyen
tny, adat valsgnak, esemny megtrtntnek vagy nyilatkozat megttelnek bizony
tsra kszl s erre alkalmas.
A bizonytsra alkalmas okiratok kt csoportra oszthatk: kzokiratokra s magnok
iratokra. Mindkt okirattal szemben trvnyi felttel az, hogy a tny, adat valsgnak,
esemny megtrtntnek, vagy nyilatkozat megttelnek bizonytsra alkalmas legyen.
A trvny azonban a bizonyt er szempontjbl nem tesz klnbsget kzokirat s ma
gnokirat kztt. A bnteteljrsban a kt okiratnak azonos a megtlse. Ha az okirat
adatok vagy nyilatkozat megttelnek bizonytsra nem alkalmas, nem tekinthet ok
iratnak; de tny bizonytsra alkalmas, gy trgyi bizonytsi eszkzknt felhasznlhat.
A bizonyts szempontjbl elsdlegesen a kzokiratok, mgpedig a bnteteljrs
klnbz szakaszaiban killtott okiratok, jelentsek, jegyzknyvek meghatroz je
lentsgek, de ebbe a krbe tartoznak a ms - pldul szablysrtsi, munkagyi vagy
polgri - eljrsban kszlt, s azon okiratok, amelyek akr az eljrs trgyt kpez, akr
ms bnteteljrsban lezajlott eljrsi cselekmnyekrl kszltek.
160

A Be. 116. (2) bekezds rendelkezse szerint az okiratokra vonatkoz rendelkezsek


irnyadk az okiratokbl kszlt kivonatokra s olyan trgyakra is, amelyek valamely
tny, adat valsgnak, esemny megtrtntnek, vagy nyilatkozat megttelnek igazo
lsa cljbl a Be. 115. (2) bekezdsben megjellt mdon kszltek. Az ilyen okirati,
vagy okiratszer trgyak a fnykp, a film-, a hang-, a videofelvtel vagy szmtgpes
technikval ksztett adathordozk, amelyek az okiratokra vonatkoz szablyok szerint
hasznlhatk fel a bizonytsi eljrs sorn.
Gyakori, hogy a helyszni szemle sorn nem csupn fnykpet, hanem videofelvteleket
is ksztenek, illetve bizonyos vallomsokat, nyilatkozatokat, vagy titkos mdszerekkel
esemnyeket, valamint beszlgetseket hangfelvtel tjn rgztenek. E bizonytsi esz
kzk felhasznlsa jellegknek megfelelen az eljrs sorn, gy a trgyalson is bemu
tatssal, lejtszssal trtnhet.
A bizonytsi eszkzk krben az okiratok egy rsznek felhasznlsa csupn lehet
sg, mg ms rsznek a trgyals anyagv ttele ktelez. Az okirat ugyanis felolvass
rvn vlik a trgyals anyagv, gy bizonytkknt val rtkelse csak ezt kveten
trtnhet meg. Ezeknek az eljrsi cselekmnyeknek a megtrtntt jegyzknyvben kell
rgzteni, mivel ellenkez esetben az iratanyagbl nem derlne ki, hogy melyek voltak
azok az okiratok, amelyeket a hatsg, illetve a brsg bizonytkknt rtkelt.

6.5.2. A bizonytsi eljrsok


6.5.2.I. A szemle (Be. 119-120. )
A szemle a bizonyts krben a tudomny s technika rohamos fejldsvel egyre na
gyobb jelentsghez jut, ugyanis egyrszt olyan eljrsi cselekmny, amely alkalmat ad
a bizonytkok sszegyjtsre, illetve feldertsre, msrszt bizonytsi mdszer is,
bizonyos eljrsi cselekmnyek sorozata, amelynek sorn a hatsg kzvetlen megtekints
s kzvetlen megfigyels eredmnyt rgzti.
A Be. 119. (1) bekezdse szerint a brsg s az gysz szemlt akkor rendel el, s
tart, ha a bizonytand tny feldertshez vagy megllaptshoz szemly, trgy vagy
helyszn megtekintse, illetve trgy vagy helyszn megfigyelse szksges. Ebben a tev
kenysgben, amennyiben szksges, szakrt is kzremkdhet.
A szemle clja egyrszt a helysznen tapasztaltak egyrtelm s a valsgnak megfelel
rgztse, msrszt az egyes bizonytkok sszegyjtse s rgztse. A trvny megfo
galmazsa szerint a szemln fel kell kutatni, s ssze kell gyjteni a trgyi bizonytsi
eszkzket. A bizonytsi eszkzk felkutatsn s sszegyjtsn tlmenen meghat
roz jelentsge lehet annak is, hogy azokat a helyszni szemle alkalmval hol, milyen
krlmnyek kztt talltk fel.
A szemle alkalmval a bizonyts szempontjbl jelents krlmnyeket jegyzknyv
ben kell rszletesen rgzteni. Minden szlelt esemnyt, krlmnyt rszletesen le kell
rni. Ezt szksg esetn ki kell egszteni helysznvzlattal, fnykpfelvtelekkel, film-,
videofelvtelekkel, hangfelvtelekkel s brmilyen ms olyan technikai megoldssal,

amely az adott esetben a leginkbb valsghen rzi meg a rgztett bizonytsi eszk
zket. A szemle trgyrl ksztett hangfelvtelt, kpfelvtelt, kpet, rajzot vagy vzlatot
felttlenl a szemlrl kszlt jegyzknyvhz kell csatolni.
A trgy megszemllse esetn a Be. 119. (4) bekezdse szerint, ha a szemle trgyt
nem, vagy csak jelents nehzsg, illetve kltsg rn lehet a brsg, az gysz, illetleg
a nyomoz hatsg el vinni (pldul sszetrt gpkocsi, mozdony), a szemlt a helysznen
kell lebonyoltani.
A leggyakrabban elfordul szemle a helyszni szemle, amelynek trgya magnak
a bncselekmnynek, vagy azzal sszefgg esemnynek a helyszne. A helyszni szemle
kt szempontbl is kiemelked jelentsg a bizonytsi eljrsban. Az egyik, hogy a bncselekmny helyszne a tnylls feldertse szempontjbl lnyeges nyomokat rejt, gy
annak szakszer tvizsglsa lehet a megtrtnt esemnyek rekonstrulsnak egyik kul
csa. Fontossgnak msik tnyezje, hogy az esetek tbbsgben az elmulasztott szlelsek
nem ptolhatk, illetve a jogszablysrten lebonyoltott szemle utbb nem ismtelhet
meg, gy gondos s szablyszer lefolytatsra klns figyelmet kell fordtani.
A helyszni szemle sszekapcsolhat a terhelt s a tan helyszni kihallgatsval, ha
ettl vrhat az, hogy a terhelt, illetve a tan megmutatja az elkvets helyt vagy az
elkvetssel sszefgg helyet, a nyomoz hatsg megismeri a cselekmny lefolyst
vagy megtallja a trgyi bizonytsi eszkzt. Ilyenkor a Be. 120. (2) bekezdse szerint
a terheltet s a tant elszr ki kell hallgatni arrl, hogy a krdses helyet, cselekmnyt
vagy trgyi bizonytsi eszkzt milyen krlmnyek kztt szlelte s mirl ismern fl.

.5.2.2. A helyszni kihallgats (Be. 120. )

A korbbi Be. ismerte a helysznels elnevezs bizonytsi eljrst, akkor bizonytsi


eszkzt, ami nem volt ms, mint a terhelt, illetve a tan helyszni kihallgatsa s helysz
ni szemle egytt. A kihallgats nem szortkozott csupn a szbeli kzlsre. Ennek sorn
ugyanis a terhelt, illetve a tan a helysznen megmutatta az elkvets helyt vagy a trgyi ;
bizonytsi eszkzt. Ezt a jelenleg hatlyos Be. annak ellenre nem vette fel a rendelkez- ;
sei kz, hogy a nyomozsi gyakorlatban bevlt jogintzmnyknt gyakran alkalmaztk. {
A 2006. vi LI. tv. azonban ennek els elemt a helyszni kihallgatst ismt beemelte
a nyomozsi eljrsok kz.
A helyszni kihallgatst a nyomozs sorn az gysz, illetve a nyomoz hatsg vg
zi. Ennek sorn a gyanstottat, illetve a tant a bncselekmny helysznn hallgatjk
ki, amennyiben szksges, hogy az addigi kihallgats utn a bncselekmny helysznn
nyilatkozzk, s mutassa meg az elkvets helyt, a bncselekmnnyel sszefgg ms
helyet, trgyi bizonytsi eszkzt vagy a cselekmny lefolyst.
Ezt megelzen a helysznen trtn kihallgats eredmnyessge, pontossga, hiteless
ge rdekben a terheltet, illetve a tant ki kell hallgatni arra vonatkozan, hogy a krdses
helyet, cselekmnyt vagy trgyi bizonytsi eszkzt milyen krlmnyek kztt szlelte,
s mirl ismeri fel.

162

6.5.2.3. A bizonytsi ksrlet (Be. 121. )

A bizonytkok rendszerezse s rtkelse kapcsn elfordulhat, hogy ktelyek merlnek


fel azzal kapcsolatban, hogy a bizonytsi eszkzk a valsgot tkrzik-e, vagy sem,
illetve bizonyos esemnyek az adott helyen, idben s mdon megtrtnhettek-e vagy
sem, szlelhetk voltak-e vagy sem. Ennek megfelelen a bizonytsi ksrlet elrendelsre
akkor kerlhet sor, ha az addig sszegyjttt bizonytkok hitelessgt ellenrizni kell.
A bizonytsi ksrlet eredmnye alapveten meghatrozhatja a bizonyts tovbbi sorst,
illetve sikert. A bizonytsi ksrletet az gysz, illetve a brsg rendeli el s tartja meg.
A bizonytsi ksrlet jellegbl kvetkezik, hogy azon a hatsg tagjain kvl jelen
kell lennik azoknak a szemlyeknek is, akik a ksrlet gyakorlati lefolytatsban szerepet
jtszanak, illetve annak eredmnyben valamilyen formban rintettek.
A bizonytsi ksrlet lefolytatsa szoros sszefggsben van a kzvetlensg elvvel,
hiszen ekkor a hatsg tagjai kzvetlenl szlelhetik a bncselekmny elkvetsnek
bizonyos krlmnyeit, jra lejtszhat esemnyeit. Ebbl kvetkezen a bizonytsi
ksrletet a jegyzknyvben rendkvl rszletesen kell rgzteni, st ezen tl technikai
eszkzket alkalmazva lehetsg szerint hang-, film- s fnykpfelvteleket kell kszteni.
A bizonytsi ksrletnl - ugyangy, mint a szemlnl -, ha a hatsg szksgesnek tart
ja, szakrt vagy szaktancsad is jelen lehet. Bizonyos esetekben a bizonytsi ksrlet
trgyra figyelemmel jelenltk nem is mellzhet.
A bizonytsi ksrlet sorn a srtett vagy a tan aktv rszvtelre, illetve kzremkds
re ktelezhetk. Brsgi szakban a bizonytsi ksrlet kikldtt br, vagy megkeresett
brsg tjn is foganatosthat.
A bizonytsi ksrlet eredmnyessge jelents mrtkben attl fgghet, hogy ugyan
olyan krlmnyek kztt folytattk-e le, mint amelyek az esemnyt eredetileg jellemez
tk. A Be. 121. (2) bekezdse szerint a bizonytsi ksrletet lehetleg ugyanolyan krl
mnyek kztt kell lefolytatni, mint amilyenek kztt a vizsglt esemny, vagy jelensg is
lejtszdott. Bizonyos krlmnyek - pldul tvolsg, a dolgok elhelyezkedse, slyuk
stb. - viszonylag knnyen biztosthatk. Ms krlmnyek - pldul a ltsi, idjrsi vi
szonyok - a bizonytsi ksrlet lefolytatsa idejn azonban mr nehezen reproduklhatk.
nmagban azonban ez nem akadlya a bizonytsi ksrlet lefolytatsnak.

6.5.2.4. A felismersre bemutats (Be. 122-123. )


A felismersre bemutats is olyan bizonytsi eljrs, amely elssorban a nyomozs fo
lyamn jut kiemelt szerephez. Jelentsge abban rejlik, hogy a terhelt vagy a tan a sajt
szlelse alapjn, a hatsg kzremkdse rvn bizonyos szemlyt vagy szemlyeket,
illetve trgyat vagy trgyakat tud azonostani.
A felismersre bemutatst a Be. 123. (1) bekezdse alapjn az gysz vagy a brsg
rendeli el s tartja meg, ha ez a szemly vagy trgy felismerse cljbl szksges. Ehhez
a 123. (2) bekezdse alapjn a nyomoz hatsgot is ignybe veheti. Ebben az esetben
a nyomoz hatsg a brsg utastsait haladktalanul teljesti.
163

A felismersre bemutats a nyomozs kezdeti szakaszban lehet fontos, hiszen sokszor


az egsz bnteteljrs sikere, gyors feldertse ezen mlhat. A szakszeren s idben
lefolytatott felismersre bemutatson rendkvl jelents, hogy azt milyen krlmnyek
kztt tartjk. A felismersre bemutats sorn az gyszsgnek, illetve a brsgnak arra
kell trekednie, hogy kizrja a befolysolsra alkalmas krlmnyeket, de ugyanakkor
a felismerend szemlyek s trgyak krben megfelel vlasztk lljon rendelkezsre.
A krlmnyek kapcsn a trvny leszgezi, hogy mind szemly, mind trgy esetben
a terheltnek vagy a tannak felismersre legalbb hrom szemlyt, illetve hrom trgyat
kell bemutatni. A terheltnek, illetleg a tannak ezek kzl kell vlasztania.
A felismersre bemutats nem csak a bemutatott szemly vagy trgy jelenltben
vgezhet el. Elfordulhat, hogy ez nem is lenne kivitelezhet. A trvny ezrt bizonyos
esetekben lehetv teszi, hogy a terheltnek vagy a tannak - ugyanolyan felttelek mel
lett, mint az egyb felismersre bemutats sorn - a szemlyrl vagy a trgyrl ksztett
fnykpet mutassanak be. Ennek megfelelen a felismerend szemly esetben olyan
fnykptablt kell kszteni, amelyen a felismerend szemly mellett tovbbi kt, meg
jelensben, karakterben hasonl szemly is lthat. A trgyrl ksztett fnykpek bemu
tatsnl is hasonlkppen kell eljrni. A felismersre bemutats nem csupn fnykp
alapjn trtnhet. A terheltnek vagy a tannak klnbz kp- s hangfelvtelek is be
mutathatok.
A felismersre bemutats eltt a terheltet, illetve a tant rszletesen ki kell hallgatni
azokrl a krlmnyekrl, jellegzetessgekrl, amelyek alapjn az illet szemlyt vagy
trgyat felismern. Ez a ksbbi felismersi eljrs garancija.
A trvny rszletesen szablyozza a felismersre bemutats lefolytatst. Ezek szerint
a felismerend szemlyt az gytl fggetlen s a felismerst vgz szemlyek ltal nem
ismert, indifferens szemlyekbl sszelltott csoport kz kell lltani. A Be. 122. (3)
bekezdse elrja, hogy szemlyek esetn felttlenl azonos nem, hasonl kor, hasonl
testalkat, brszn, poltsg s ltzet szemlyekbl kell a csoportot ltrehozni. Tr
gyak bemutatsa esetn a trgyak hasonlsgnak van megklnbztetett jelentsge.
Mind a szemlyek, mind a trgyak esetben tilos a csoportot gy elrendezni, illetve
a trgyakat gy elhelyezni, hogy az a felismer befolysolsra alkalmas legyen.
Garancilis szablyt tartalmaz a Be. 122. (4) bekezdse, amely szerint tbb felis
mer szemly esetben a felismersre bemutatst egymstl fggetlenl, kln-kln
kell elvgezni, hogy szemly vagy trgy felismerse esetn a felismer nyilatkozata ne
befolysolhassa dntsben a kvetkez felismer szemlyt.
Ha a tan vdelme rdekben ez szksges, a felismerend szemlyt gy kell bemu
tatni, hogy a felismerst vgz tant ne szlelhesse, ne ismerhesse fel. A nyomozs sorn
megklnbztetett jelentsge lehet a gyanstott felismerssel trtn azonostsnak,
amelynek slyval a felismer tan is messzemenen tisztban van. Abban az esetben,
ha a felismersre bemutats nyltan trtnik, nem biztos, hogy vllalja az azonostst,
a felismers nyomaszt terht s esetleges kvetkezmnyeit. Ennek megfelelen a felisme
rsre bemutatst technikailag gy kell lebonyoltani, hogy a tan ne legyen felismerhet,
illetve ne legyen szlelhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyanstott - mivel erre
kioktattk, msrszt indifferens szemlyek trsasgban szmot tart a kezben, a sorrendet
164

tbbszr megvltoztatjk stb. - tudja ugyan, hogy felismersre bemutats trtnik, de nem
ltja a ms helysgben lv tant.
Ettl eltr, ha a felismertets sorn a nyomoz hatsg fnykptablt hasznl, vagy
olyan helyzetet teremt, hogy a gyanstott nem is szerez tudomst arrl, hogy felismersre
bemutatson vett rszt.
A trvny rendelkezse szerint, amennyiben a tan szemlyi adatainak zrtan kezelst
rendeltk el, gy errl a felismersre bemutatsnl is gondoskodni kell. Garancilis sza
blyt tartalmaz a Be. 183. -a, amely szerint a felismersre bemutats esetn a nyomoz
hatsg hatsgi tant alkalmazhat.
A Be. 123. (5) bekezdse a szemle, a bizonytsi ksrlet s a felismersre bemutats
esetn elrja, hogy azokat rendszerint kp- vagy hangfelvevvel, vagy egyb berendezs
sel rgztsk. A felvteleket az iratokhoz kell csatolni s az eredeti clon kvl msra nem
hasznlhat fel. (Ennek ellenre tv-hradkban vagy bngyi magazinokban rendszeresen
jtszanak le ilyen felvtelekbl rszleteket.)
A Be. 123. (4) bekezds a tan s a srtett szmra kzremkdsi ktelezettsget s
trgy rendelkezsre bocstsnak ktelezettsgt rja el a szemlnl, bizonytsi ksr
letnl s a felismersre bemutatsnl. A ktelezettsg nem teljestse esetn rendbrsg
alkalmazhat. Igaz, hogy ez a trvnyhely a terhelt szmra is elrja ugyanezeket a k
telezettsgeket, amelynek akr knyszerrel is rvnyt lehet szerezni, de ez a rendelkezs
felteheten a trvnyalkot pontatlansga miatt maradt gy a szvegben. A miniszteri
indokols mr helyesen azt rja, hogy a bizonytsi ksrlet jellegbl kvetkezen a ter
helt specilis helyzetben van, hiszen az ltala elkvetett cselekmny lejtszsval, vagy
bemutatsval sajt maga ellen szolgltatna ksbb mr vissza nem vonhat bizonytkot.
Ebbl kvetkezen a terheltet a bizonytsi ksrlet sorn is megilleti az a jog, hogy nem
kteles nmaga ellen bizonytkot szolgltatni. A terhelt csupn arra ktelezhet, hogy
a vele kapcsolatos bizonytsi ksrletnl jelen legyen, aktv rszvtelre azonban nem
knyszerthet.

6.5.2.5. A szembests
Amennyiben a tan vagy a terhelt vallomsa eltr a korbbi vallomstl, gy ennek
okt nyomban tisztzni kell. A tan vagy a terhelt vallomsa azonban nem csupn a sajt,
hanem ms tan vagy esetleg ms terhelt vallomsval is ellenttes lehet. Erre az esetre
rendelkezik gy a Be. 124. (1) bekezdse, hogy az ellentteket szksg szerint meg kell
ksrelni szembestssel feloldani.
A szembests mdjt a trvny kzelebbrl nem hatrozza meg, mindssze annyit
tartalmaz, hogy a szembestettek a vallomsukat egymssal lszban kzlik. A kialakult
gyakorlat szerint a szembestend felek a vallomsaikban mutatkoz ellenttes lltsukat
egyms fel fordulva, egyms szembe mondjk. Amennyiben a szembestett felek az
lltsaikat vltozatlanul fenntartjk, gy meg kell llaptani, hogy a szembests ered
mnyre nem vezetett s ezt jegyzknyvbe kell foglalni. Amennyiben eredmnyes, vagy
rszben eredmnyes, ezt is rgzteni kell. A szembests sorn a brsg, az gysz, illetve
165

a nyomoz hatsg a feleknek krdseket tehet fel, de a szembestett felek a hatkonyabb


meggyzs, lltsaik megerstse rdekben - az gyben eljr hatsg engedlyvel
- krdseket intzhetnek egymshoz. A szembests sorn - amennyiben szksges a szembestett felekkel tovbbi adatok, bizonytsi eszkzk is ismertethetk.
Eljrsi szablysrts valsul meg, vagy az tlet megalapozatlann vlhat, ami annak
hatlyon kvl helyezst eredmnyezheti, ha a brsg a vallomsokban meglv ellen
tteket sem szembestssel, sem ms mdon nem ksrelte meg feloldani.
A szembests sorn rendszerint jegyzknyvbe foglaljk azokat a magatartsokat mint pldul a tan a szembests sorn elvrsdik, nem vlaszol, zavartan viselkedik,
netn srva fakad -, amelyekbl bizonyos kvetkeztetseket lehet levonni.
Ugyanakkor viszont a hatsgnak a szembests sorn trekednie kell arra, hogy a szem
bestend felek ne tehessenek fel egymsnak flrevezet, befolysol krdseket, vagy
krds formjba burkolt lltsokat, fenyeget kitteleket.
Brmennyire is fontos az ellentmondsok szembestssel trtn feloldsa, a trvny
a tan vdelme rdekben lehetsget biztost a szembests mellzsre. Bizonyos ese
tekben a szembests slyos pszichs megterhelst jelenthet a tan szmra, klnsen
a nyomozs sorn, amikor mg a szemlye nem ismert a terhelt eltt. Gyakorta fordul
el, hogy a tan mr a nyomozs sorn a valloms megttelekor kijelenti, hogy fl s nem
kvn rszt venni a szembestsen, mivel nem akar a gyanstottal tallkozni. Sok esetben
nem is alaptalan a tan flelme, mivel a zaklatsok, fenyegetsek a szembestsek gyakori
ksrjelensgei.
A hatsg megtlse szerint, ha a tan vdelme rdekben szksges, gy formalits
nlkl mellzhet a szembests, klnsen akkor, ha a terhelt mg nem is ismeri szem
lyesen a terhel vallomst.
Mg a klnsen vdett tan esetben a szembests trvnynl fogva kizrt, addig el
fordulhat, hogy a zrtan kezelt adatokkal vdett tan nem ignyli a szembests mellzst,
mivel adatainak zrtan kezelse rvn biztonsgban rzi magt. Ilyenkor termszetszerleg
a szembestsnek nincs akadlya, de amennyiben a hatsg ennek ellenre gy tli meg,
hogy a tan vdelme rdekben szksgesnek tartja ezt az intzkedst, gy a szembestst
ez esetben is mellzi.
A trvny a tan vdelme mellett a terhelt rdekeit is figyelembe veszi, s a szembests
mellzst rja el, ha a terhelt vdelme ezt indokolja. A terhelt ily mdon trtn vdel
mre elssorban az egymssal rdekellenttben lv terheltek, vagy a fiatalkor terhelt
rdekben lehet szksg.
A tizennegyedik letvt be nem tlttt gyermekkor tan kizrlag akkor szembest
het ms tanval vagy a terhelttel, ha a szembests nem kelt flelmet benne. A hatsg
nak elzetesen meg kell gyzdnie a tizenngy v alatti szemly pszichs adottsgairl.
Amennyiben igny mutatkozik r, a szembestst megelzen akr pszicholgus szakrt
is ignybe vehet annak megllaptsra, hogy a szembests milyen kvetkezmnyekkel
jrhat. Termszetesen erre is csak kivteles esetben kerlhet sor, akkor, ha a gyermekkor
tan vallomsban szerepl bizonytk mskpp nem ptolhat.

166

6.5.2.6. A szakrtk prhuzamos meghallgatsa

A gyakorlatban elfordulhat, hogy a szakrtk vlemnye egymstl jelentsen eltr.


Ezeknek az eltrseknek a tisztzsra biztost lehetsget a Be. 125. -a. Eszerint, ha
a szakrtk vlemnye egymstl eltr, az eltrst a szakrtk egyms jelenltben val
meghallgatsval lehet tisztzni. Ennek gyakorlati jelentsge abban ll, hogy az adott
krdsben a szakrtk egyms jelenltben fejthetik ki llspontjukat, s ahhoz egyms
vlemnyvel kapcsolatos szrevtelt, kritikai megjegyzst is fzhetnek.
A szakrtk prhuzamos meghallgatsa megknnytheti a bizonytsi eljrst, ugyanis
szmos esetben a szakrtk egyms jelenltben trtn meghallgatsval tisztzni lehet
az eltrs okt, s gyakorlatilag kzs nevezre juthatnak azokban a krdsekben, ame
lyekben kzttk eltrs volt.
Abban az esetben, ha a szakrtk prhuzamos meghallgatsa sem jr eredmnnyel,
vagyis az ellenttes szakvlemnyeket elterjeszt szakrtk vltozatlanul fenntartjk lls
pontjukat, a nyomoz hatsgot, az gyszt, illetve a brsgot megilleti a mrlegels joga,
hogy a szakrtk prhuzamos meghallgatsnak eredmnyeknt alaktsk ki llspontjukat.
A szakrtk egyms jelenltben trtn meghallgatsa sem zrja ki azt a lehetsget,
hogy a hatsg, illetve a brsg a prhuzamos meghallgats ellenre, vagy ppen arra
figyelemmel tovbbi szakrti bizonytst rendeljen el, s ms szakrtket rendeljen ki.

Az 6. fejezethez kapcsold krdsek

1. Melyek a formlis bizonytsi rendszer ismrvei?


2. Ismertesse a kttt bizonytsi rendszer sajtossgait!
3. Melyek a szabad s a kttt bizonytsi rendszerjellemzi?
4. Mi a bizonyts trgya?
5. Melyek a bizonyts elvei?
6. Mit jelent a bizonytkok rtkelsnek tilalma?
7. Melyek a bizonyts eszkzei a magyar Be.-ben?
8. Milyen bizonytsi eljrsokat ismer a Be.?
9. Mi a bizonytsi eszkzk s eljrsok kztt a klnbsg?
10. Melyek a tan vallomsnak abszolt, illetve relatv akadlyai?
11. A tan vdelmnek mely eszkzeit ismeri a Be.?
12. Ki nyilvnthat klnsen vdett tanv?
13. Ki lehet szakrt a bnteteljrsban?
14. Mikor ktelez a szakrt kirendelse?
15. Ki nem jrhat el szakrtknt a bnteteljrsban?
16. Melyek a szakrt jogai?
17. Hogyan rendelhet ki tbb szakrt?
18. Mit kell tartalmaznia a prtfog felgyeli vlemnynek?
19. Mi tekinthet trgyi bizonytsi eszkznek, illetve okiratnak?
20. Mikor kerl sor szemlre, helyszni kihallgatsra, illetve bizonytsi ksrletre?
167

7. Knyszerintzkedsek

7.1. A knyszerintzkedsek fogalma


A legtbb jogg a jogalanyok nkntes jogkvet magatartsra pl, knyszert ritkn
tartalmaznak a jogszablyok (pl. a polgri jogban csak a vgrehajtsi eljrs sorn tall
kozunk knyszerelemekkel). Mg a Bntet Trvnyknyvben is azzal a cllal hatrozza
meg a jogalkot a tilalmazott, bntetni rendelt magatartsokat, hogy ezzel nyilvnvalv
tegye, mitl kell tartzkodnia az embereknek.
A bnteteljrsi trvny azt az eljrst szablyozza, amely a bntetjog ezen elvrsait
tiszteletben nem tart, azaz felteheten bncselekmnyt elkvet szemlyek felelssgre
vonsa rdekben indul. Ennek ellenre a bnteteljrsban sem felttlenl szksges
a knyszer alkalmazsa. Az eljrs lezrulhat gy, hogy a magnszemly alanyok mind
egyike nknt eleget tesz ktelezettsgeinek s ms krlmny sem indokolja a kny
szerintzkedsek alkalmazst, teht a knyszercselekmnyek nem szksgszer velejri
a bnteteljrsnak. Az nkntessg a bnteteljrs rsztvevinek tbbsgtl elvrhat,
de azokkal szemben, akik mgsem hajlandak teljesteni eljrsi ktelezettsgeiket, esetleg
veszlyeztetik az eljrs eredmnyessgt, sikert, megfelel garancik mellett lehetv
kell tenni a knyszerintzkedsek alkalmazst.
gy a bnteteljrsi cselekmnyek osztlyozhatk aszerint is, hogy knyszert tartalmaznak-e vagy sem. Az eljrsi cselekmnyeknek csupn kisebb rsze knyszertartalm.
A bnteteljrsi knyszerintzkedsek fogalma a leglnyegesebb elemekre koncentrlva
a kvetkezk szerint hatrozhat meg: A knyszerintzkedsek a bntetgyekben eljr
hatsgok ltal, a bnteteljrs sikere rdekben, eljrsi clokra, a bnteteljrsi
trvnyben meghatrozott esetekben s mdon alkalmazhat knyszertartalm eljrsi
cselekmnyek, amelyek szksgszeren az llampolgri/emberi jogok klnbz mrtk
korltozsvaljrnak.

7.2. A knyszerintzkedsek clja


A bnteteljrsban kt alapvet rdek ll szemben egymssal: az llam hatkony bnl
dzs irnti ignye s az rintettek - az eljrs magnszemly rsztvevi - llampolgri/
emberijogainak tiszteletben tartsa irnti rdek. Azt, hogy adott korszakban melyik kerl
eltrbe, a kriminlpolitika nagymrtkben befolysolja (ld. a zr tolerancirl s az
eljrsi rendszerekrl rottakat).

169

A bnteteljrsi knyszerintzkedsek olyan emberi/llampolgri jogokat korltoznak,


amelyek vdelmt, tiszteletben tartst nemzetkzi emberi jogi konvencik s az egyes
llamok alkotmnyai ktelezv teszik. Erre tekintettel a knyszerintzkedsek clja csak
az eljrs sikernek biztostsa, s ennek rdekben a szksges s arnyosjogkorltozs
lehet. Mivel minden knyszerintzkeds az eljrs rsztvevinek jelents mrtk rdeksrelmvel jr, alkalmazsukra csak garancikkal krlbstyzva szabad lehetsget adni.
Magyarorszg Alaptrvnye IV. cikknek (2) bekezdse a szabadsgtl val megfosz
tst csak a trvnyben meghatrozott okbl s a trvnyben meghatrozott eljrs alapjn
teszi lehetv.
A korltozst megenged egyik trvny ppen a bnteteljrsi trvny, amely bn
cselekmny elkvetsnek gyanja miatt indult eljrsban (egyes, a terhelttel szemben
alkalmazhat knyszerintzkedsek esetn azzal a felttellel, hogy az adott szemly meg
alapozottan gyansthat bncselekmny elkvetsvel) lehetv teszi a terhelt s ms,
az eljrssal rintett szemlyek jogainak korltozst.
Br a bnteteljrsrl szl 1998. vi XIX. trvny a knyszerintzkedseket kln
fejezetbe foglalva szablyozza, ez nem jelenti azt, hogy a trvnyben mshol ne tallnnk
knyszertartalm intzkedsekre (az eljrsi szablyok megsrtst kvet szankcikra)
vonatkoz rendelkezseket. gy e fejezeten kvl kell keresnnk, pldul az elfogat
parancs, a trgyalterembl trtn kiutasts, kivezettets szablyait, de a ksbb trgya
land, az els fok gydnt hatrozat kihirdetst kveten a kiszabott bntets slya
miatt fennll szks veszlyre alaptott elzetes letartztatsi ok is az elsfok brsgi
eljrs szablyai kztt tallhat.

7.3. A vonatkoz jogforrsok


Mint a korbbiakban emltettk, a knyszerintzkedsek ltal korltozott jogok nem csupn
nemzeti, de nemzetkzi szint vdelmet is lveznek.
Nemzetkzi szinten a knyszerintzkedsekre is vonatkoz rendelkezsekkel tallkozunk
a kvetkez dokumentumokban:
- az ENSZ Kzgylse ltal 1948. december 10-n elfogadott Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata;
- az 1976. vi 8. trvnyerej rendelettel kihirdetett, az ENSZ XXI. lsszakn 1966.
december 16-n elfogadott Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egyezsgokmnya
(a tovbbiakban: PPJE);
- az 1993. vi XXX. trvnnyel kihirdetett, az emberi jogok s alapvet szabadsgok
vdelmrl szl, Rmban 1950. november 4-n kelt Egyezmny (a tovbbiakban: Em
beri Jogok Eurpai Egyezmnye, EJEE) s annak kiegszt jegyzknyvei;
- az Eurpai Uni Alapjogi Chartja.
Nemzeti szinten
- Magyarorszg Alaptrvnye;
- 1998. vi XIX. trvny a bnteteljrsrl.

170

A nemzeti szablyok megfogalmazsnl termszetesen tekintettel kell lenni a Ma


gyarorszg ltal vllalt nemzetkzi ktelezettsgekre, s ezt meghaladan az egyes emberi
jogi egyezmnyekkel ltrehozott kontrollszervek joggyakorlatra s az utbbi vekben az
Eurpai Uni elvrsaira is. Klnsen tetten rhet e szempont rvnyeslse az 1987. vi
novellris jelleg Be. mdoststl napjainkig tart, a bnteteljrsi trvny nagyszm
mdostst eredmnyez jogalkotsi folyamatban.
Amint emltettk, a jogsrtsek fltt immr nem csupn nemzeti kontroll rvnyesl.
1988. december 7-e ta az ENSZ Egyezsgokmny megsrtse miatt a haznk ellen ma
gnszemlyektl rkez panaszokat is megvizsglhatja az ENSZ Emberi Jogi Bizottsga.
Az Eurpa Tancshoz val csatlakozssal lehetsg nylt arra, hogy magnszemly is az
Eurpai Emberi Jogi Brsghoz fordulhasson (korbban az 1999. oktber 31. napjval
megsznt Eurpai Emberi Jogi Bizottsg volt a kontrollmechanizmus els llomsa),
amennyiben gy vli, hogy a vele szemben eljr llam hatsgai megsrtettk az Egyez
mnyben garantlt jogait. Az alapvet jogok rvnyeslsvel kapcsolatos krdsek ma
mr az Eurpai Brsg esetjogban is egyre gyakrabban fordulnak el.

7.4. Az arnyossg elve


A knyszerintzkedsek alkalmazsakor rvnyesl arnyossg kvetelmnyt a Be.
60. (2) bekezdsben, az eljrsi cselekmnyekre vonatkoz ltalnos rendelkezsek
krben rgzti a jogalkot. Eszerint:
Ha e trvny a knyszerintzkedsek alkalmazsa esetn az rintett szemly alkot
mnyos jogainak korltozst megengedi, az ilyen cselekmny elrendelsnek az egyb
felttelek meglte mellett is csak akkor van helye, ha az eljrs clja kisebb korltozssal
jr ms cselekmnnyel nem biztosthat.
E rendelkezs is arra utal, hogy a knyszerintzkedsek alkalmazsa sohasem ktelez,
kizrlag az eljrs eredmnyessge rdekben ignybe vehet eszkz az eljr hatsgok
kezben. Amennyiben elrendelskre sor kerl, akkor is a legcseklyebb jogkorltozst
jelent, de az elrni kvnt cl rdekben szksges cselekmny lehet csak indokolt. Ez
az ersorrend klns jelentsggel br a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsek krben, ahol a szabadlbon vdekezs - vadk ellenben szabadlbra
bocsts - lakhelyelhagysi tilalom - hzi rizet - elzetes letartztats sorrend llthat
fel, s a brsg csak akkor rendelheti el a sorban kvetkez, szigorbb korltozst, ha
a kevsb slyos knyszerintzkedsek egyike sem alkalmas a kvnt hats kivltsra.
Az Alkotmnybrsg tbb hatrozatban is foglalkozott a szemlyi szabadsg, mint
alkotmnyos alapjog korltozsnak alkotmnyos kvetelmnyeivel. llspontja szerint:
A szemlyes szabadsgnak a jogers tlet eltti megvonsra, az elzetes letartztats
ra azonban csak akkor kerlhet sor, ha cljai - a bntetigny rvnyestse rdekben
a terhelt jelenltnek, illetve az eljrs sikernek biztostsa - ms eszkzkkel nem va
lsthatk meg. Ez kvetkezik az Alkotmnybrsg szintn kvetkezetes gyakorlatbl,
miszerint az alapjog korltozsnak alkotmnyossghoz nmagban nem elegend, ha
az alkotmnyosan elismert cl rdekben trtnik, hanem szksgesnek s arnyosnak
171

kell lennie: a korltozssal elrni kvnt cl fontossgnak s az ennek rdekben okozott


alapjogsrelemnek egymssal arnyban kell llnia. (26/1999. IX. 8.) AB hatrozat. [Lsd
mg (tbbek kztt): a 66/1991. (XII. 21.), az 5/1999. (III. 31.) s a 104/2007. (XII. 13.)
AB hatrozatokat.]

7.5. A knyszerintzkedsek csoportostsa


A knyszerintzkedsek csoportostsa tbb szempont szerint is lehetsges.

7.5.1. Clja szerint


Egy adott knyszerintzkeds a kvetkez eljrsi clok egyiknek, esetleg kzlk egy
idejleg tbbnek az elrsre lehet alkalmas:
- a jelenlt biztostsa (e clt szolglja pl. az elzetes letartztats, az elvezets stb.);
- az adott eljrsi cselekmnytl val tvoltarts (ez a hats vrhat a testi knyszer
alkalmazstl, a rendbrsgtl stb.);
- trgyi bizonytsi eszkz megszerzse s megrzse (pl. hzkutats, motozs, lefog
lals, szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok megrzsre ktelezs stb.);
- meghatrozott bizonytsi mdszerek alkalmazsnak biztostsa (pl. rendbrsg, testi
knyszer alkalmazsa stb.);
- az eljrs rendjnek fenntartsa (pl. rendbrsg, testi knyszer alkalmazsa stb.);
- az eljrs elhzdsnak megakadlyozsa (pl. elvezets, elzetes letartztats,
rendbrsg stb.);
- a hatrozat vgrehajtsnak biztostsa (pl. elzetes letartztats, vadk, zr al
vtel stb.).
A felsorolt clok elrst olyan, esetlegesen knyszerelemet tartalmaz intzkedsek is
megknnythetik, amelyekrl a jogalkot nem a knyszerintzkedsekrl szl fejezetben
rendelkezett.

7.5.2. A korltozott jogok szerint


Br a knyszerintzkedsek alkalmazsa az emberi, llampolgri jogok igen szles krt
rinti, a szakirodalom a kvetkez jogokat kiemelve csoportostja a korltozsokat:
- A szemlyi szabadsgot elvon, illetve korltoz, a tartzkodsi hely szabad meg
vlasztst korltoz knyszerintzkedsek krben talljuk a legslyosabb, az emberi,
llampolgri jogokba legmlyebben beavatkoz intzkedseket, amelyek vonatkozs
ban a trvny nem csupn azok feltteleit, s az elrendelskre jogosultakat hatrozza
meg, hanem idtartamukat is. A trvnyben rgztett idtartam - az rizetbe vtel esett
kivve - azonban meghosszabbthat, csupn az elzetes letartztatsnl s a tvoltar
tsnl tallunk maximlis trvnyi hatridt (igaz, ez is megtr nhny kivtelt). A sze
172

mlyi szabadsgot vonja el/korltozza pl. az elzetes letartztats, az ideiglenes kny


szergygykezels stb.; mg a mozgsszabadsgot korltozza a lakhelyelhagysi tilalom.
- A tulajdonhoz valjogot, illetve ms vagyonijogokat korltozza pl. a lefoglals, a zr
al vtel, a biztostsi intzkeds stb.
- A szemlyi srthetetlensgjoga csorbul pl. a motozs, a testi knyszer alkalmazsval.
- A magnszfra, a magnlaks srthetetlensghez val jog korltozst jelenti pl.
a hzkutats, a mg nem kzbestett postai kldemnyek lefoglalsa stb.
Mivel e csoportostsba korntsem illeszthet be vitathatatlanul valamennyi knyszerintzkeds, gy clszer egy tovbbi kategrit fellltani:
- gy az egyb jogokat korltoz knyszerintzkedsek krbe tartozik pl. a szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok megrzsre ktelezs, amelynek vgs clja
a szksges adatok lefoglalsa, de ms knyszerintzkedsek sajtossgait is felismer
hetjk a szablyozsban.

7.5.3. Alanyok szerint


A bnteteljrsi knyszerintzkedsek alanyok szerinti csoportostsval aszerint tehet
klnbsg, hogy
a) ki alkalmazhatja az adott knyszerintzkedst s
b) ki ellen vehet ignybe.
ad a) A knyszerintzkedseket ltalban a bntetgyekben eljr hatsgok alkalmaz
hatjk, e fszably all azonban kt vonatkozsban is tallunk kivtelt. Egyrszt magnszemly is jogosult a tetten rt elkvett elfogni. E jogosultsga azonban korltozott: az
elfogott szemlyt ugyanis haladktalanul t kell adnia a nyomoz hatsgnak, illetve, ha
erre nincs lehetsge, rtestenie kell a rendrsget. Ezek a szablyok az rizetbe vtelre
vonatkoz rendelkezsek kztt olvashatk [Be. 127. (3) bek.].
Msrszt az egyes eljr hatsgok nem jogosultak egyarnt valamennyi knyszerin
tzkeds alkalmazsra. A Be. dominnss kvnta tenni a knyszerintzkedsek elren
delsnl a brsg szerept, gy a korbbinl jval tgabban vonta meg azon knyszerintzkedsek krt, amelyeket mr a vdemels eltt is kizrlag a brsg rendelhet el,
ms esetekben viszont az gyszi hatrozat ellen ignybe vehet jogorvoslati lehetsg
kapcsn jut szerephez a brsg. A kizrlagosan brsg ltal elrendelhet (fenntarthat,
meghosszabbthat) knyszerintzkedsek a kvetkezk: elzetes letartztats, lakhelyelhagysi tilalom, hzi rizet, tvoltarts, ideiglenes knyszergygykezels, vadk, zr
al vtel, egyes esetekben a hzkutats s a lefoglals. Az gysz (esetenknt a nyomoz
hatsg) mellett a brsg jogosult elrendelni a tbbi knyszerintzkedst is.
ad b) A knyszerintzkedssel rintett szemlyek (passzv alanyok) szerint a kvetkez
csoportok llthatk fel:
- csak a terhelt ellen alkalmazhat knyszerintzkedsek (pl. elzetes letartztats, hzi
rizet, ideiglenes knyszergygykezels stb.);
- a tanval s a szakrtvel szemben (is) elrendelhet knyszerintzkedsek (pl. rendbr
sg, de a tan elvezetsre is lehetsg van, testi knyszer is alkalmazhat vele szemben);
173

- az eljrsban rszt nem vev n. kvlll szemlyek jogait is korltozhatjk - leg


albbis a trs erejig - egyes knyszerintzkedsek (pl. hzkutats, szmtstechnikai
rendszer tjn rgztett adatok megrzsre ktelezs).
Az elzekben ismertetett csoportostsok a leginkbb elfogadottnak tekinthetk
a szakirodalomban, de ezt meghaladan ms ismrvek alapjn is feloszthatok a kny
szerintzkedsek. Egyes knyszerintzkedsek csak a nyomozs megindulsa utn, st
a gyanstottknt val bevonst kveten alkalmazhatak. E krbe tartoznak a szemlyi
szabadsgot korltoz, legslyosabb htrnyt jelent knyszerintzkedsek (pl. az elze
tes letartztats, a lakhelyelhagysi tilalom, a hzi rizet, az ideiglenes knyszergygy
kezels). Ezek alkalmazsa esetn elszr meg kell szletnie a formlis hatrozatnak, s
csak ezt kveten vehet foganatba a knyszerintzkeds. Ms, az emberi, llampolgri
jogokba ltalban cseklyebb beavatkozst jelent knyszerintzkedsek az eljrs sikere
rdekben szksgessgk esetn azonnal alkalmazhatk, n. halaszthatatlan nyomozati
cselekmnyknt is (pl. rizetbe vtel, lefoglals stb.), st elkpzelhet, hogy ppen az
adott knyszerintzkeds foganatostsa sorn elkerl trgyi bizonytsi eszkzk adnak
alapot a nyomozs elrendelsre (pl. motozs, hzkutats stb.). Amennyiben a hatrozat
meghozatala eltt, annak hinyban kerlt sor a halaszthatatlanul srgs cselekmny elvg
zsre, gy az errl kszlt jegyzknyvben egyrszt a halaszthatatlang tnyt, msrszt
azokat a krlmnyeket kell feltntetni, amelyek ezt megalapozzk. Az, hogy a konkrt
esetben mi indokolta az eljrsi cselekmny foganatostst hatrozat nlkl, az eljrs
rsztvevi, klnsen a knyszerintzkedst elszenved szemly szempontjbl fontos,
illetve az esetleges jogorvoslat kapcsn az azt elbrl hatsg dntst alapozhatja meg.
Ez, a jegyzknyv tartalmval szemben tmasztott kvetelmny garancilis szempontbl
a hatrozatok indokolsi ktelezettsgvel llthat prhuzamba.

7.6. A knyszerintzkedsek trvnyessge


A knyszerintzkedsek trvnyessgrl tbb rtelemben is beszlhetnk. Mindenekeltt
a knyszerintzkedsek csak a trvnyben meghatrozott esetekben, felttelek szerint alkal
mazhatk. Minl slyosabb jogkorltozst (jogfosztst) jelent az adott knyszerintzkeds,
a Be. annl rszletesebben igyekszik krlrni az elrendels feltteleit. Erre a legjobb
plda az elzetes letartztats, amelynek a ksbbiekben mind az ltalnos feltteleit,
mind klns okait trgyaljuk.
A felttelek mellett kiemelend, hogy az adott knyszerintzkeds csak a trvnyben
meghatrozott ideig tarthat, s a trvnyi idhatrokon bell is a lehet legrvidebb ideig,
azaz csak addig, amg alkalmazsra/fenntartsra az eljrs sikere rdekben felttlenl
szksg van. Az elzetes letartztatsnl ezt a clt a jogalkot nem csak azltal igyekszik
biztostani, hogy a fogva tarts meghosszabbtsrl viszonylag rvid idkznknt jra
s jra dnteni kell, illetve az idtartamot - br kivtelt tren - maximalizlja, hanem
az eljrs soron kvli lefolytatst is elrja.
A knyszerintzkedsek alkalmazsra trvnyes mdon kell, hogy sor kerljn. Ez
a kvetelmny azt jelenti, hogy a knyszerintzkeds elrendelsre, foganatostsra a tr
liA

vnyben felhatalmazott hatsg jogosult; a knyszerintzkeds elrendelsrl a trvny


szerint hatrozatot kell hozni; csak a trvnyben meghatrozott ideig tarthat az adott
knyszerintzkeds, s a foganatostsnak, vgrehajtsnak is a trvnyben meghat
rozott mdon kell trtnnie.
A trvnyessg erstst szolglhatja, hogy a Be. meghatrozza az egyes knyszerin
tzkedsek fogalmt, ezzel is tisztzva azok rendeltetst.
A trvnyessg biztostkai szertegazak. Ide sorolhatjuk a szervezeti, felgyeleti
rendszerben lv garancikat, ami azt jelenti, hogy az gysz feladata a Be. 28. (6)
bekezdsben foglaltak szerint a bnteteljrs sorn elrendelt, a szemlyes szabadsg
elvonsval vagy korltozsval jr knyszerintzkedsek trvnyes vgrehajtsnak
ellenrzse. Amennyiben a gyanstott szemlyi szabadsgt elvon knyszerintzkeds
elrendelse ta hat hnap eltelt, az gysz a nyomoz hatsg nllan vgzett nyomozsa
felett fokozott felgyeletet gyakorol. [11/2003. (K.7.) L utasts 37. c) pont.]
Ugyancsak a trvnyessg biztostkai kz tartozik a knyszerintzkedseket elren
del hatrozatokkal szemben ignybe vehet jogorvoslatok kre. E hatrozatok ellen
sohasem kizrt a - tbb esetben halaszt hatly - jogorvoslat. Amennyiben az elrende
l hatrozat meghozatala a vdemels eltt nem brsgi hatskrbe tartozik, a panaszt
elutast dnts ellen - slyosabb jogkorltozst jelent esetekben - lehetsg van
fellbrlati indtvny benyjtsra, amelyet a nyomozsi br brl el. gy legalbb a jog
orvoslati eljrsban brsg dnt a jelentsebb htrnnyal jr knyszerintzkedsek
alkalmazsrl.
A knyszerintzkedsek jogellenes alkalmazsa bncselekmnyt valst meg (pl. jog
ellenes fogva tarts), gy a trvnyessg biztostkai kztt megemltend a bntetjogi
vdelem is.
Vgl, de nem utolssorban a trvnyessg biztostkai kz soroland a klnbz
joggak ltal biztostott reparcis lehetsg: a polgri jog szablyai szerint az llamigaz
gatsi jogkrben okozott kr megtrtsre van lehetsg, de maga a Be. teszi lehetv
a krtalantst a legslyosabb, szemlyi szabadsgot korltoz, ksbb alaptalannak bi
zonyult knyszerintzkedsek esetben [Be. 580. (1) bek.].

7.7. A szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsek


Finkey kvetkez szavai mig sem vesztettek rvnykbl: A terhelt jogllsa, helyzete
a bnvdi eljrs, klnsen pedig annak elkszt rsze alatt a legszorosabb sszefg
gsben ll azzal az alkotmnyjogi krdssel, mennyiben van az egyni szabadsg az illet
llamban elismerve s biztostva. (Finkey Ferenc: A magyar bnteteljrs tanknyve.
Politzer-fle Knyvkiadvllalat, Budapest, 1908. 324. o.)
Mg az kori szabad llamok vdrendszer eljrsa teljesen szabad vdekezst enge
dett a terhelt szabad polgrnak, addig a kzp- s jkori nyomoz rendszerben a terhelt
fogva tartsa mr csak azrt is gyakoriv vlt, mivel az elkszt eljrs f clja a terhelt
beismersnek kicsikarsa volt, s ennek elrse rdekben a knzs valamennyi eszkzt
alkalmazhatta a brsg.
175

Mivel a modem llamok az egyni szabadsg biztostst tekintik feladatuknak, ezrt


a bnvdi eljrst gy kellett talaktani, hogy az ezt az elvet ne veszlyeztesse, az ember
erklcsi mltsgt a bncselekmnnyel gyanstottban is elismerje. Ez ltszlag ellentt
ben ll a msik legfbb feladattal, a jogrend fenntartsval - e cl szempontjbl ugyanis
az az elsdleges igny, hogy az egyni szabadsg cme alatt a bnsk ki ne kerljk
a bntet igazsgszolgltatst, s meg ne histsk az anyagi igazsg kidertst. E kt
elv sszeegyeztetsnek mikntje jelenti a mai napig a legfbb problmt a jogalkot s
a jogalkalmaz szmra egyarnt.
A hazai jogfejldsben megfigyelhet, hogy amg a nem nemesek elleni eljrs ltal
ban a terhelt fogva tartsa mellett zajlott, addig a nemesek szabadlbon vdekezhettek. E
kivltsgukat igyekeztek is minden lehetsges alkalommal megersttetni. A nemes ember
letartztatsra csak kzrdekbl, slyos bncselekmny esetn kerlhetett sor.
Az 1896. vi Bp. a jogers tlet eltti fogva tartsnak kt formjt klnbztette meg:
az elzetes letartztatst s a vizsglati fogsgot. Azon klnbsg mellett, hogy vizsglati
fogsg elrendelsre azokban az gyekben kerlhetett sor, amelyekben vizsglat folyt, az
akkori elzetes letartztats mind viszonylag rvid idtartamra, mind okaira figyelemmel
a mai rizetbe vtellel llthat prhuzamba, mg a vizsglati fogsg s a napjainkban
alkalmazott elzetes letartztats ugyancsak rokon vonsokat hordoz.
A szabadsghoz s a szemlyi biztonsghoz val jogot mind a PPJE 9. cikke, mind az
EJEE 5. cikke tartalmazza azzal, hogy annak korltozsra csak trvnyben meghatrozott
esetekben s eljrs szerint van lehetsg, s ezeket a lehetsges eseteket az utbbi egyez
mny maga is meglehetsen rszletesen felsorolja. Elrjk a nemzetkzi egyezmnyek
azt is, hogy a letartztatott szemlyt a lehet legrvidebb idn bell br el kell lltani.
A fogva tartott terheltnek joga van arra is, hogy brsghoz forduljon annak rdekben,
hogy az dntsn fogva tartsa trvnyessgrl. Alapvet kvetelmny, hogy ne legyen
ltalnos az, hogy a terhelt letartztatsban van gye lezrsig, br a szabadlbra helyezs
biztostk nyjtstl fggv tehet.
Klfldn a bri tlet nlkli fogva tarts legfbb problmja annak idtartama. Az
Eurpa Tancson s az utbbi vekben az Eurpai Unin bell is megfigyelhet a trek
vs egy ltalnos fels limit kialaktsa irnt. A tagllamok bels joga rendkvl eltr
e tekintetben is: van, ahol napokban, van, ahol hetekben vagy hnapokban hatrozzk
meg, hogy meddig tarhat fogva trgyals, avagy jogers dnts eltt a terhelt. Mint rz
keltettk, mr abban is jelents klnbsg mutatkozik, hogy a viszonylagos maximumot
az els trgyalsig vagy az eljrs befejezsig szmtjk. S vgl nem ritka az sem, hogy
hossz veket vrnak a fogva tartott terheltek gyk lezrsra.
Az Eurpai Emberi Jogi Brsg gyforgalmnak jelents rszt teszik ki a fogva tarts
idtartamnak sszersgt vitat esetek.
Az esetjogon kvl a trgyals/jogers tlet eltti fogva tartssal szembeni alapvet
elvrsokat fogalmazta meg az Eurpa Tancs Miniszteri Bizottsga az 1965. vi 11.
hatrozatban s az 1980. vi 11. Ajnlsban. Ez utbbi korszerstst javasolta a Par
lamenti Kzgyls 1994. vi 1245. Ajnlsban, de azt akkor a Miniszteri Bizottsg nem
ltta idszernek, illetve megalapozottnak. 2006-ban azonban aRec(2006) 13. Ajnls
felvltotta az 1965. vi hatrozatot s az 1980. vi Ajnlst, az Eurpai Bizottsg pedig
176

2011-ben tette kzz A klcsns bizalom megerstse a jog rvnyeslsn alapul


eurpai trsgben - Zld knyv az rizetre vonatkoz unis bntet igazsgszolgltatsi
jogszablyok alkalmazsrl cm dokumentumot.

7.7.1. Az rizetbe vtel (Be. 126-128. )


a) Az rizetbe vtelfelttelei
Az rizetbe vtel a terhelt szemlyi szabadsgnak tmeneti elvonsa. Felttele, hogy
a terhelttel szemben szabadsgvesztsselfenyegetett bncselekmny elkvetsnek megala
pozott gyanja lljon fenn, tovbb az elzetes letartztats elrendelse valsznsthet
legyen. Nem elegend teht nmagban az, hogy az elzetes letartztats valamelyik
klns oka fennll, hanem az szksges, hogy az adott esetben ennek a slyosabb kny
szerintzkedsnek az elrendelse valsznnek ltszik. A gyakorlatban az rizetbe vtel az
elzetes letartztats elszobja, mely lehetsget ad az gysznek, hogy a fogva tarts
szksgessgt megalapoz bizonytkokat a nyomoz hatsg segtsgvel sszegyjtse,
s indtvnyt ezekkel altmasztva nyjtsa be a brsghoz. Ez azonban tvolrl sem jelenti
azt, hogy az rizetbe vtelt trvnyszeren elzetes letartztats kveti.
Az rizetbe vtelre klnsen tettenrs esetn kerlhet sor. Tettenrsrl akkor beszl
hetnk, ha a terhelt a bncselekmnyt egszben vagy rszben szemtan jelenltben kveti
el, vagy t a bncselekmny helysznrl meneklve bizonytkokkal terhelten fogjk el.
A technikai fejlds azonban vrhatan a tettenrs egyb lehetsgt is megteremti, s az
eljrsi szablyoknak ezzel lpst kell majd tartania (pl. a szmtgpes bnzs tern).
Az rizetbe vtel specilis esett jelenti az n. trgyalsi rizet [Be. 281. (6) bek.] s
a klnleges eljrsokban az elfogat parancs alapjn alkalmazott knyszerintzkeds
[Be. 555. (4) bek.].
Nem csak a Be.-ben, de ms jogszablyokban is tallkozunk hasonl knyszerintzke
dssel. Ilyen pldul a nemzetkzi bngyi jogseglyrl szl 1996. vi XXXVIII. tr
vny alapjn alkalmazott kiadatsi rizet, a szablysrtsekrl, a szablysrtsi eljrsrl
s a szablysrtsi nyilvntartsi rendszerrl szl 2012. vi II. trvnyben szablyozott
szablysrtsi rizet vagy a harmadik orszgbeli llampolgrok beutazsrl s tartzko
dsrl szl 2007. vi II. trvny alapjn elrendelt idegenrendszeti rizet.
b) Az rizetbe vtel elrendelse
Az rizetbe vtel az a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkeds, amelynek el
rendelsre a Be. nem csupn a brsgot, de vdemels eltt az gyszt s a nyomoz ha
tsgot is feljogostja. A nyomoz hatsggal kapcsolatban annyi megszorts rvnyesl,
hogy amennyiben elrendeli az rizetbe vtelt, errl 24 rn bell az gyszt rtestenie
kell. A belgyminiszter irnytsa al tartoz nyomoz hatsgok nyomozsnak rszletes
szablyairl s a nyomozsi cselekmnyekjegyzknyv helyett ms mdon val rgztsnek
szablyairl szl 23/2003. (VI. 24.) BM-IMegyttes rendelet (NYOR) 58. (2) bekezd
sben foglaltak szerint a nyomoz szerv vezetje az rizetbe vtel elrendelsrl az gyszt
gy rtesti, hogy hatrozatnak msolata huszonngy rn bell az gyszhez megrkezzk.
177

A vdemels elrendelse eltt a brsg nem kerl olyan helyzetbe - a nyomozsi br


sem! hogy elrendelje a terhelt rizetbe vtelt.
Az elfogs nem azonos ugyan az rizetbe vtel fogalmval, de itt kell megjegyez
nnk - s a Be. is itt szablyozza a knyszerintzkedsek alanyai cmsz alatt mr jelzett
lehetsget -, hogy a tetten rt elkvett brki elfoghatja, de kteles t a nyomoz hat
sgnak haladktalanul tadni, illetve, ha erre nincs lehetsge, a rendrsget rtesteni.
A terheltet megillet jogosultsg, hogy rizetbe vtelrl 24 rn bell rtestem kell az
ltala megjellt hozztartozt, vagy ennek hinyban a terhelt ltal megjellt ms szemlyt.
Katona esetben az elljrjt is rtesteni kell.
A terhelt ltal gondozott szemlyekrl, illetve a terhelt vagyonrl val gondoskods
a terheltet az eljrs sorn megillet garancikhoz tartozik, msrszt azon elv rvnyes
lst segti el, hogy a felttlenl szksgest meghalad htrnyt ne okozzon a knyszerin
tzkeds. Ennek rtelmben a nyomoz hatsg a terhelt felgyelet nlkl marad kiskor
gyermekt, illetleg az ltala gondozott ms szemlyt gondozs cljbl a hozztartozj
nak, illetleg arra alkalmas intzmnynek adja t. A kiskor elhelyezsrl a gymhatsg
tjn kell gondoskodni, ms gondozott szemly esetn a gymhatsgot kell rtesteni.
Ezen kvl a hatsgoknak a terhelt felgyelet nlkl marad vagyonnak s laksnak
biztonsgba helyezsrl is gondoskodniuk kell.
c) Az rizetbe vtel idtartama
Az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye 5. cikk 3. pontjban megfogalmazott haladkta
lan br el llts kvetelmnynek megfelelen az Alaptrvny IV. cikk (3) bekezdse
a kvetkezk szerint fogalmaz: A bncselekmny elkvetsvel gyanstott s rizetbe
vett szemlyt a lehet legrvidebb idn bell vagy szabadon kell bocstani, vagy brsg
el kell lltani. Ezzel sszhangban az rizetbe vtel idtartama rvid, a 72 rt nem
haladhatja meg. Rendszerint az elzetes letartztats elrendelst megelz knyszerintzkedsknt alkalmazzk. Ideje alatt az gysznek dntenie kell, indtvnyozza-e az
elzetes letartztats elrendelst, s ha igen, a 72 ra alatt a brsgi hatrozatnak is meg
kell szletnie. Az rizetbe vtel vget r, ha
- a brsg elrendelte az elzetes letartztatst, hiszen akkor ezt a knyszerintzkedst
veszik foganatba;
- nem rendeltk el az elzetes letartztatst, akkor is, ha mg a 72 rs idtartam nem
jrt le;
- amennyiben a felttelei mr nem llnak fenn - ebben az esetben az eljr hatsgnak
meg kell szntetnie a knyszerintzkedst;
- a 72 ra elteltvel.
A maximlis idtartamot jelent 72 rba nem csak az rizet ideje szmt be: hozz
kell szmtani az rizetbe vtelt megelz fogva tartst is (elssorban az elfogs, ell
lts rtend ez alatt, de ms, a szemlyi szabadsg elvonsval jr hatsgi intzkeds
is ide szmtand). A jogalkot azrt tartotta fontosnak ezt a rendelkezst, mert ezltal
megakadlyozhat, hogy klnbz jogcmeken valaki a trvnyi maximumot meghalad
ideig legyen fogva. A 72 ra rra s percre pontosan szmtand, s nem rtelmezhet
hrom napknt.
178

Az rizetbe vtelnek ismerjk olyan specilis eseteit, amikor a maximlis idtartam


hosszabb, mint 72 ra: a klnleges eljrsok ltalnos szablyai szerint, ha elfogat
parancsot bocstottak ki, s a terheltet megtallsa esetn rizetbe vettk, ez a trgyals,
illetleg az ls befejezsig, de legfeljebb hat napig tarthat.
Az 1994. vi XCII. trvny hatlybalpsig, 1995. februr 15-ig az rizet maximlis
idtartama 5 nap lehetett, st brsg el llts esetn gyszi jvhagyssal akr 8 napig
is tarthatott. Mivel az Eurpai Emberi Jogi Bizottsg s Brsg tlkezsi gyakorlata az
5 napot meghalad bri hatrozat nlkli fogva tartst nem tartotta a Konvenci szerint
elfogadhatnak, aligha lett volna vdhet a hazai szablyozs egy esetleges panasz esetn.
Nem csak a hazai, de ms eurpai llamok bri hatrozat nlkli fogva tartst rint
szablyait is lnyegesen befolysolta - tbbek kztt - a strasbourgi brsg Brogan s tr
sai gyben hozott hatrozata. Eszerint a ngynapos idtartam a rendes bncselekmnyek
vonatkozsban s t nap kivteles esetekben sszeegyeztethet az azonnalisg kvetel
mnyvel (Brogan s trsai Egyeslt Kirlysg elleni gye. 1988. november 29-i tlet.)
A Koster gyben az t napig tart bri hatrozat nlkli fogva tartst is egyezmnysrt
nek tallta a brsg (Koster Hollandia elleni gye. 1991. november 28-i tlet.). Emiatt is
rthetetlen, hogy a 2011. vi LXXXIX. trvnnyel beiktatott Kiemelt jelentsg gyek
eljrsi szablyai krben a jogalkot akknt rendelkezett, hogy ezekben az gyekben az
rizet legfeljebb 120 rig tarthat. Az Alkotmnybrsg 166/2011. (XII. 20.) AB hat
rozatval ezt a rendelkezst (is) alkotmnyellenesnek s egyben nemzetkzi szerzdsbe
tkznek tekintette, ezrt megsemmistette.
Az rizetbe vtel ismtelt elrendelse ugyanazon bncselekmny miatt foly eljrsban
csak akkor lehetsges, ha a krlmnyek megvltoztak. Ilyen vltozsknt rtkelhet,
ha az eljrs korbbi szakaszban meglv bizonytkok mellett olyan j bizonytk(ok)
kerltek el, amelyek a terhelt letartztatshoz alapul szolglhatnak.
Az rizetbe vtel, mivel bri hatrozat nlkli szabadsgelvonst jelent, klfldn is
csak rvid, tbbnyire rkban meghatrozott ideig tarthat. A hatrid magasabb rang
rendrtiszt dntse nyomn vagy bri hatrozattal hosszabbthat ugyan, de ltalban nem
haladja meg a 96 rt, ami az Eurpai Emberi Jogi Brsg esetjoga szerint mg megfelel
annak az elvrsnak, hogy a letartztatott szemlyt haladktalanul br, vagy a trvny
ltal bri hatskrrel felruhzott ms tisztsgvisel el kell lltani (EJEE 5. cikk 3. pont),
gy Angliban s Walesben 24 rig tarthat fogva a terhelt a rendrsg (custody officer)
dntse alapjn, tovbbi felttelek fennllsa esetn a fogva tarts magasabb rang rend
rtiszt hatrozatval 36 rig meghosszabbthat. 36 rn tl csak bri hatrozattal van
lehetsg a terhelt fogva tartsra anlkl, hogy megvdolnk (hazai terminolgiban ez
a gyansts kzlsnek felel meg). A bri meghosszabbts sem haladhatja meg azonban
esetenknt a 36 rt, s sszessgben nem lpheti tl a fogva tarts a 96 rt. Franciaor
szgban az rizet a rendrsg hatrozata alapjn ugyancsak 24 rig tarthat, amit az gysz
hosszabbthat meg tovbbi 24 rval. Ha terrorizmus vagy kbtszer-kereskedelem miatt
folyik eljrs, bri felhatalmazssal 96 rig tarthat az rizet. Nmetorszgban a terheltet
az rizetbe vtelt kvet napon br el kell lltani, gy a bri dnts nlkl fogva tar
tsban tlttt id nem lpheti tl a 48 rt, meghosszabbtsra nincs lehetsg. Ezalatt
a terheltet a rendrsg kihallgatja, felismersre bemutats, motozs vgezhet. [Rodolphe
179

Juy-Birmann: The Germn System 335. o. In: Mireille Delmas-Marty-J. R. Spencer (ed.):
European Criminal Procedures. Cambridge University Press, 2002.]
Ugyancsak szles krben ismert Eurpban az a lehetsg, hogy a bncselekmny
elkvetsn tetten rt szemlyt brki elfoghatja.

7.7.2. Az elzetes letartztats (Be. 129-136. )


Az elzetes letartztats a terhelt szemlyi szabadsgnak bri elvonsa a jogers gy
dnt hatrozat meghozatala eltt. E fogalommeghatrozsbl kt elemet kell kiemelnnk:
csak brsg rendelheti el ezt a knyszerintzkedst, s a szemlyi szabadsg szabadsgvesztshez hasonl elvonsra kerl sor anlkl, hogy az gyben jogers hatrozat sz
letett volna a bntetjogi felelssg krdsben. Br a szakirodalomban mindig klns
hangslyt kap, hogy az elzetes letartztats nem elrehozott bntets, s nem is lehet az,
a foganatosts krlmnyei lnyegben azonosak a jogers szabadsgveszts vgrehajtsa
sorn tapasztalhatkval. Az, hogy nem elre hozott bntetsrl van sz, a terheltet, mint
az rtatlansg vlelme alapjn bnsnek nem tekinthet, eljrs al vont szemlyt megillet
garancik szempontjbl lnyeges. A fogva lv terheltet a vdelemhez val jog gyakor
lsa tern ugyanis ekkor sem lehet kedveztlenebb helyzetbe hozni, mintha szabadlbon
vdekezne; az gy megismershez, a jelenlthez, az indtvnyok ttelhez s a hatkony
vdekezshez szksges egyb jogok gyakorlsban nem korltozhat, s egybknt is
csak olyan korltozsnak vethet al, ami a bnteteljrs jellegbl kvetkezik, illetve
amit a foganatost intzet rendje szksgess tesz. gy jogosult arra a fogva tartott terhelt,
hogy az iratokat tanulmnyozza, az eljrst folytat hatsgokhoz beadvnyokat ijon,
hazai vagy klfldi jogvd szervekhez forduljon, biztostani kell, hogy a vdjvel - ha
klfldi, llamnak konzuli kpviseljvel - rintkezhessen.
Hangslyozni szeretnnk, hogy a knyszerintzkedsek, miknt azt a bevezetben em
ltettk, nem szksgszer velejri a bnteteljrsnak, elrendelsk sohasem ktelez.
Klnsen igaz ez a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsekre, hiszen mi
knt az emberi jogi dokumentumok, a Be. 5. (2) bekezdse is a vdelem jogrl szlva
rgzti, Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlbon vdekezzk. A knyszerintz
kedsek elrendelse gy csupn lehetsg a hatsgok kezben, amit az eljrs sikert
meghistani igyekv szemlyekkel - elzetes letartztats s ms, szemlyi szabadsgot
korltoz knyszerintzkedsek esetn kizrlag a terhelttel - szemben vehetnek ignybe.
Az elzetes letartztats akkor rendelhet el, ha ltalnosfelttelei egyttesen (konjunk
tv felttelek) fennllnak, s ezekhez trsul mg legalbb egy a trvnyben meghatrozott
klns okok kzl (alternatv felttelek).
a) Az elzetes letartztats ltalnos felttelei
Azok az ltalnos felttelek, amelyek mindegyiknek fenn kell llnia az adott esetben ah
hoz, hogy az elzetes letartztats elrendelse egyltaln szba kerlhessen, a kvetkezk:
- Az eljrs alapjul szolgl bncselekmnyt a trvny szabadsgvesztsselfenyegeti.
Tekintettel a Btk. Klns Rszben megismert bntetsi ttelekre, e felttel csak nhny,
180

kizrlag szabadsgvesztsnl enyhbb szankcival bntetend cselekmny esetn zrja


ki a szemlyi szabadsg elvonst a jogers brsgi hatrozat meghozatala eltt.
- A nyomozs mr megindult (elrendeltk), amelynek felttele a bncselekmny elk
vetsnek gyanja. Halaszthatatlan nyomozati cselekmnyknt az elzetes letartztats
- tbb ms knyszerintzkedssel egytt - nem rendelhet el.
- A terhelttel szemben fennll a megalapozott gyanja annak, hogy a bncselekmnyt
kvette el, s ezt vele kzltk.
- Nem ll fenn az elzetes letartztatst kizr ok. Termszetesen e krbe rtendk
a bnteteljrs akadlyai kztt mr megismert krlmnyek is, de ezt meghaladan a Be.
egyb rendelkezsei is kizrhatjk az elzetes letartztatst. Pldul a Be. 551. (1) s
(2) bekezdse s az 553. (1) s (2) bekezdse alapjn, az ott meghatrozott, mentessget
lvez szemlyekkel szemben knyszerintzkeds nem alkalmazhat mentelmi joguk
felfggesztse eltt; vagy pl. perjtsi nyomozs sorn sincs helye elzetes letartztats
elrendelsnek a Be. 412. (1) bekezdse szerint.
Itt kvnjuk megjegyezni, hogy az elzetes letartztats elrendelst kizr okok k
rnek meghatrozsa nem csak az elzek szerint ismert a szakirodalomban. Tremmel
Flrin ezeket a krlmnyeket az elzetes letartztats negatv klns feltteleiknt
trgyalja. (Legutbb: Fenyvesi Csaba - Herke Csongor - Tremmel Flrin: j magyar
bnteteljrs. Dialg Campus Kiad, BudapestPcs, 2004. 311., 317-318. o.)
Fiatalkorak ellen foly eljrsban az eddig megismert ltalnos felttelek s a klns
okok mellett tovbbi kvetelmny, hogy az elzetes letartztats elrendelsre csak akkor
kerlhet sor, ha ezt a bncselekmny klns trgyi slya szksgess teszi. Ezt a kve
telmnyt a fiatalkorak elleni eljrsrl szl rszben fejtjk ki bvebben.
b) Az elzetes letartztats klns okai
Az elzetes letartztats klns okai azokat az okokat jelentik, amelyeket a Be. 129.
(2) bekezdsben az a)-d) pontokban felsorolva olvashatunk. Mint emltettk, az ltalnos
felttelek fennllsa esetn e ngy ok brmelyike elegend alapot szolgltathat az elzetes
letartztats elrendelshez. Az egyes klns okok a kvetkezk:
- A terhelt megszktt, a brsg, az gysz, illetve a nyomoz hatsg ell elrejtztt,
vagy szkst ksrelt meg, illetleg az eljrs sorn ellene jabb, szabadsgvesztssel
bntetend szndkos bncselekmny miatt eljrs indult.
Ez a pont tulajdonkppen tbb letartztatsi okot egyest, hiszen lnyegben ngy, a le
tartztatshoz nmagban is elegend terhelti magatartst tartalmaz. Ezek kzs vonsa,
hogy valamennyi mr bekvetkezett tnyt jelent, amelynek megtlse gy egyszerbb,
mint a puszta felttelezsen alapul elzetes letartztatsi okok esetn.
A szks a terhelt eltvozsa lak-, illetve a hatsg ltal ismert tartzkodsi helyrl
azzal a clzattal, hogy magt az eljrs all kivonja. Az elrejtzs ezzel szemben trtn
het azon a lakhelyen vagy tartzkodsi helyen is, amely a hatsg eltt ismert, eseten
knt specilis rejtekhely kialaktsval, vagy a terhelt kllemnek megvltoztatsval,
de ugyancsak azzal a cllal, hogy a terhelt az eljrs kvetkezmnyei ell menekljn.
A bnismtls esetn a Be. pontosan krlrja azt a cselekmnyt, amelynek felttelezett
elkvetse alapul szolglhat az elzetes letartztats elrendelsre: szabadsgvesztssel
181

fenyegetett s szndkos bncselekmny jhet csupn szba. Emellett tovbbi felttel,


hogy az utbbi bncselekmny miatt az eljrs mr megindult a terhelttel szemben, azaz
vele a megalapozott gyant kzltk.
- A terhelt szksnek vagy elrejtzsnek veszlyre tekintettel, vagy ms okbl meg
alapozottan feltehet, hogy az eljrsi cselekmnyeknl a jelenlte mskpp nem bizto
sthat.
Ebben az esetben mr korntsem megtrtnt tnyre, hanem csupn felttelezsre alaptja
hatrozatt a brsg. Az, hogy a terhelt az eljrsi cselekmnyeknl jelen legyen, s gy
az eljrs sikert, idszersgt htrnyosan ne befolysolhassa, a knyszerintzkedsek
alkalmazsnak egyik clja lehet. Mgsem lenne clszer, ha pusztn annak rdekben
rendelnk el az elzetes letartztatst, hogy az eljrsi cselekmnyeknl - klnsen
a cseklyebb fok gyan alapjn indult nyomozs sorn - a terhelt brmikor rendelkezsre
lljon. A Be. indokolsa kiemeli, hogy nem tartja fenn az j trvny nll okknt azt
a korbbi rendelkezst, miszerint a terheltet a szks, illetve az elrejtzs veszlye miatt
is le lehetett tartztatni. nmagban a bncselekmny bntetsi ttelnek alapul vtele
nem elegend az elzetes letartztats elrendelshez, hanem arra kell megalapozott k
vetkeztetst levonni, hogy a terhelt szksnek, elrejtzsnek veszlyre tekintettel vagy
ms okbl megalapozottan feltehet, hogy az eljrsi cselekmnyeknl a jelenlte mskpp
nem biztosthat. A korbbi Be. szerinti ok esetn is nyilvnval volt azonban, hogy azrt
rendelhette el az elzetes letartztatst a brsg, mert a szks, elrejtzs veszlye azt
jelentette, hogy a terhelt nem fog megjelenni az egyes eljrsi cselekmnyeknl. gy, br
az indokolsbl gy tnik, hogy a bncselekmny slya az elzetes letartztatsnl nem
jtszik dominns szerepet, legfeljebb azt jelenti, hogy az j rendelkezs szerint nmagban
a bncselekmny bntetsi ttelnek alapul vtele nem elegend az elzetes letartztats
elrendelshez. Ktsgtelen azonban, hogy a terhelt szkstl leginkbb a slyos bnte
tssel fenyegetett cselekmnyek esetn kell tartani, s gy a szks, elrejtzs veszlynek
- egyik - fokmrje vrhatan tovbbra is a kiszabhat bntets mrtke marad.
A szks veszlynek fennllsra a strasbourgi Eurpai Emberi Jogi Brsg s a hazai
tlkezsi gyakorlat szerint olyan krlmnyekbl lehet kvetkeztetni, amelyek meg
knnytik a terheltnek, hogy akr klfldn is j letet kezdhessen: akinek jelents,
klfldn lv vagy knnyen mobilizlhat vagyona van, kevss ktdik az orszghoz,
csaldja nincs, klfldi kapcsolatokkal rendelkezik stb., de termszetesen szerepet jtszik
a terhelt eljrs sorn tanstott magatartsa is. Az elzetes letartztats feltteleinek
vizsglatnl konkrt, az adott gyre vonatkoz tnyeken alapulhat az a kvetkeztets,
hogy fennll a szks, elrejtzs vagy a bnismtls veszlye. (BH2009. 7.)
- Megalapozottanfeltehet, hogy szabadlbon hagysa esetn, klnsen a tank befo
lysolsval vagy megflemltsvel, trgyi bizonytsi eszkz, okirat megsemmistsvel,
meghamistsval vagy elrejtsvel meghistan, megnehezten vagy veszlyeztetn
a bizonytst.
Ez az ok az sszejtszs - a kollzi - veszlyre utal. A bizonyts meghistsnak
mdozatait a korbbi trvnytl eltren rszletesebben felsorolja a Be., de ez a felsorols
sem jelent taxcit. A bizonyts egyb eszkzzel trtn megneheztse, meghistsa is
elkpzelhet, s alapjul szolglhat az elzetes letartztats elrendelsnek, azonban ktsg
182

kvl a Be. 129. (2) bek. c) pontjban rtak a tipikus lehetsgek. A jogalkot clja volt
az is, hogy a tank vdelmre vonatkoz rendelkezsekkel sszhangba hozza a kny
szerintzkedsekre vonatkoz szablyokat, azaz biztostsa, hogy a tank befolysolstl
mentesen tegyk meg vallomsukat.
- Megalapozottan feltehet, hogy szabadlbon hagysa esetn a megksrelt vagy el
ksztett bncselekmnyt vghezvinn, vagy szabadsgvesztssel bntetend jabb bncselekmnyt kvetne el.
A Be. 129. (2) bek. a) pontjban rt esetben akkor rendelhet el a terhelt elzetes le
tartztatsa, ha a bnismtls mr megvalsult, e pontban viszont csak ennek lehetsge
ll fenn. Relisabban megtlhet a veszly akkor, ha olyan elksztett vagy megksrelt
bncselekmnyrl van sz, amellyel kapcsolatban az elkvets szndktl nem llt el
a terhelt, ez viselkedsbl, kijelentseibl vilgosan kitnik. Nehezebb viszont az jabb
bncselekmny elkvetse veszlynek megtlse. ltalban a meglhetsi bnzs
esetn lehet erre kvetkeztetni, amikor a terheltnek ms meglhetsi forrsa a bncselek
mnybl szrmaz javakon kvl nincs, vagy a csaldon belli erszak krbe vonhat
bncselekmnyek miatt indult eljrsban.
Mindhrom utbb felsorolt elzetes letartztatsi ok esetn a felttelezsnek megalapo
zottnak kell lennie, azaz adatoknak kell a veszlyt altmasztani. gy megkrdjelezhet az
a gyakorlat, amely szerint, ha a terhelt mr volt bntetve, fennll a veszlye annak, hogy
jabb bncselekmnyt kvetne el szabadlbon hagysa esetn. Amennyiben az elleten
kvl ms krlmny nem tmasztja al a bnismtls veszlyt, aligha rendelhet el az
elzetes letartztats. Az elzetes letartztats elfelttell megkvnt bnismtls
veszlyre relisan lehet kvetkeztetni, ha a tbbszrs visszaes terhelt a nem jogers
tletben elbrlt cselekmnyt bnszervezet tagjaknt kvette el, s az eltlst megelz
msfl vtizedet kisebb megszaktssal szabadsgvesztsben vagy elzetes letartztatsban
tlttte. (BH2006. 144.) Egy msik kzztett dnts szerint a bnismtls veszlyre
- mint elzetes letartztatsi okra - ad kvetkeztetsi alapot, ha a vdlott a terhre rtt
jelents trgyi sly vagyon, valamint let s testi psg elleni bncselekmnyeket, a vele
szemben - lops bntette miatt - kiszabott szabadsgveszts vgrehajtsnak prbaideje
alatt kvette el. (EBH2010. 2217.) Krdses az is, hogy ez az elzetes letartztatsi ok
- br nemzetkzi viszonylatban is ltalnos, hogy a bnismtls veszlye alapot adhat az
elzetes letartztatsra - mennyiben egyeztethet ssze az rtatlansg vlelmvel.
Itt emltend meg az Alkotmnybrsg 26/1999. (IX. 8.) AB hatrozata, amely mind az
akkor hatlyos, mind a mr elfogadott, de akkor hatlyba mg nem lpett 1998. vi XIX.
trvnyre kihat hatllyal megsemmistette azt a rendelkezst, amely jabb bncselek
mny elkvetsnek veszlye esetn lehetv tette az elzetes letartztats elrendelst.
Az Alkotmnybrsg rvelse szerint a brmely, akr szabadsgvesztssel nem is fenye
getett bncselekmny elkvetsnek veszlye esetn elrendelhet elzetes letartztats
arnytalan eszkznek minsl a bnzs elleni harcban. Amellett, hogy az arnytalansg
vonatkozsban kifejtett llsponttal egyetrtnk, meg kvnjuk jegyezni, hogy az a sz
kts, amelyet az Alkotmnybrsgi dnts tartalmazott - azaz, hogy csak jabb, szabad
sgvesztsselfenyegetett bncselekmny elkvetsnek veszlye lehet elzetes letartztats
elrendelsnek alapja -, elvileg jelents, gyakorlatilag lnyegtelen vltoztats. A Btk. mr
183

korbban is jelzett klns rszi szankciira figyelemmel alig van olyan bncselekmny,
amely nem szabadsgvesztssel fenyegetett, ezek esetn azonban vlheten eszbe sem
jutna az gysznek, hogy indtvnyozza, s a brsgnak, hogy elrendelje az elzetes le
tartztatst.
A Be. 129. (2) bekezdsben rt okokon kvl a Be. tovbbi rendelkezsei mg kt
esetben adnak lehetsget az elzetes letartztats elrendelsre.
- Amennyiben az els fok gydnt hatrozat kihirdetsekor nem emelkedik jogerre,
a brsgnak dntenie kell a knyszerintzkedsek fell. Ez esetben az elzetes letartz
tats akkor is elrendelhet a Be. 327. (2) bekezdsben foglaltak szerint, ha az tletben
kiszabott szabadsgveszts tartamrafigyelemmel a vdlott szkstl vagy elrejtzstl
kell tartani. Az eljrs e szakaszban a bncselekmny trgyi slyt mr brsgi tlet
llaptja meg, azt a kiszabott bntets jelzi. Br llspontunk szerint ez a krlmny a Be.
129. (2) bek. b) pontjba is belerthet, hiszen a msodfok eljrsban mg sor kerlhet
olyan eljrsi cselekmnyekre, amelyeknl a vdlott jelenlte szksges lehet, s gy ez
okbl fogva tartsa indokolt, a jogalkot kln elzetes letartztatsi okot llaptott meg
erre az esetre. Ezzel ugyanakkor kizrta az vadk ellenben szabadlbra bocsts lehet
sgbl is a vdlottat, mivel az vadk elzmnye kizrlag a Be. 129. (2) bekezds
b) pontja szerinti elzetes letartztats lehet. [Lsd errl (tbbek kztt): BH2008. 238.;
BH2009. 8.; BH2012. 116.]
rdekessgknt jegyezzk meg, hogy az 1998. vi XIX. trvny eredeti szvegben
a 327. (2) bekezdse azt tartalmazta, hogy amennyiben az elsfok brsg szndkos
bncselekmny miatt legalbb hromvi szabadsgvesztst szabott ki, s az gysz az
elzetes letartztats fenntartst vagy elrendelst indtvnyozta, a brsg kteles volt
az indtvnynak megfelel dntst hozni. Ez all kivtelt jelentett, ha a mr kitlttt el
zetes letartztats tartama elrte vagy meghaladta a kiszabott szabadsgveszts tartamt.
E rendelkezst az Alkotmnybrsg 19/1999. (VI. 25.) AB hatrozata megsemmistette.
A dnts legfontosabb indoka az volt, hogy a brsg ekkor csak formlisan dnt, tny
legesen az gyszen mlik, elzetes letartztatsba kerl-e adott esetben a vdlott vagy
sem. Ezzel a jogalkot a bri hatskrt kirestette, a szabad mrlegelsen alapul dnts
lehetsgt elvonta, az gysz szmra viszont olyan jogkrt teremtett a bri szakaszban,
amely t a vdemelst megelzen - amikor ltalban az gysz a dntsre jogosult - sem
illette meg.
- Ugyancsak specilis, az elzetes letartztats klns okait bvt lehetsg, hogy
a katonai eljrsban akkor is elrendelhet ez a knyszerintzkeds, ha a terhelt szolglati
vagyfegyelmi okbl nem hagyhat szabadlbon. Erre a Be.-t mdost 2002. vi I. trvny
indokolsa szerint ltalban akkor kerlhet sor, ha a bncselekmny jellege folytn a ka
tonai kzssg zrt rendjt, a szolglati feladatok maradktalan elltst veszlyeztetn,
ha a gyanstott az eljrs lefolytatsa alatt is szolglatot teljestene. A Be. 480. (1)
bekezdsben foglaltak szerint az ilyen bncselekmny tartozhat a katonai bncselek
mnyek krbe, illetve a szolglati helyen vagy a szolglattal sszefggsben elkvetett
szabadsgvesztssel bntetend bncselekmnyek kz is.
Az elzetes letartztatsi okok trvnyi szablyozsa megfelel mind az emberi jogi
dokumentumokban megfogalmazott elvrsoknak, mind az emberi jogi kontrollszervek
184

tlkezsi gyakorlatbl kiolvashat llspontnak. Jval tbb problma mutathat ki


a knyszerintzkedsek - klnsen az elzetes letartztats alternatviknt szerepl,
enyhbb korltozst jelent knyszerintzkedsek - elrendelse, fenntartsa tern kialakult
bri gyakorlatban.
Az elzetes letartztats (vizsglati fogsg stb.) lehetsges okait - mint emltettk az EJEE felsorolja ugyan, de e krben is meglehetsen szles a tagllamok mozgstere:
leggyakoribb ok a szks s annak veszlye, valamint a bnismtls s annak veszlye,
illetve az eljrs eredmnyessge meghistsnak veszlye. Ezeken a szinte mindenhol
megtallhat okokon tl tbb orszg bnteteljrsi trvnye lehetv teszi az elzetes
letartztats elrendelst a kznyugalom megzavarsa miatt (pl. Franciaorszgban), de
van, ahol a bncselekmny slya nmagban is alapot adhat a szemlyi szabadsg korl
tozsra (pl. Nmetorszgban). [ValerieDervieux: TheFrench System 279. o. s Rodolphe
Juy-Birmann: The Germn System 335. o. In: Mireille Delmas-Marty J. R. Spencer (ed):
European Criminal Procedures.Cambridge University Press, 2002.]
c) Az elzetes letartztats elrendelse
Az elzetes letartztats elrendelsvel kapcsolatban kt f krds merl fel:
- Mely hatsg jogosult elrendelni?
- Milyen idtartalma rendelhet el, tarthat fenn az elzetes letartztats?
Az elzetes letartztats az alapjogokat nagymrtkben korltoz ms knyszerintz
kedsekhez hasonlan csak a brsg ltal rendelhet el. Vits volt a szakirodalomban,
hogy az gysz beleillik-e abba a szemlyi krbe, amelyet az Emberi Jogok Eurpai
Egyezmnye (s lnyegben hasonlan a PPJE) br, vagy a trvny ltal bri hatskrrel
felruhzott ms tisztsgvisel-knt r krl. A trvnyben is tkrzd llspont szerint
nem, hiszen a hierarchikus szervezetben dolgoz, utasthat gysz, aki a ksbbiekben
a vdemelsre s a vd kpviseletre is jogosult, aligha tekinthet fggetlen, prtatlan
dntshoznak. gy 1990. janur 1. napjtl, az 1989. vi XXVI. trvny korbbi Be.-t
mdost rendelkezseinek hatlybalpstl csupn a brsg jogosult a vdemels eltt
is az elzetes letartztats elrendelsre. Az 1998. vi XIX. trvny ezt a feladatot is a nyo
mozsi br hatskrbe utalta. Az gysz szerepe e knyszerintzkeds elrendelsnek
indtvnyozsra szortkozik, illetve a vdemels eltt jogosult megszntetni a brsg
ltal elrendelt elzetes letartztatst, ha annak oka(i) mr nem ll(nak) fenn.
A vdemels utn termszetesen az elzetes letartztatssal kapcsolatos valamennyi
dnts, gy az elzetes letartztats megszntetse is az eljr brsg hatskrbe tartozik.
d) Az elzetes letartztats idtartama
Az elzetes letartztats idtartamt illeten a vdemels eltti s a vdemelst kvet
eljrsi szakaszt kell lesen elhatrolnunk.
A vdemels eltt a nyomozsi br ltal elrendelt elzetes letartztats az elsfok
brsgnak a trgyals elksztse sorn hozott hatrozatig, de legfeljebb egy hnapig
tarthat. Ezt a nyomozsi br alkalmanknt legfeljebb hrom hnappal meghosszabbthat
ja. Ez a jogosultsg a nyomozsi brt legfeljebb az elrendelstl szmtott egy vig illeti
meg. A statisztikai adatok azt mutatjk, hogy napjainkban az elzetes letartztatsoknak
185

csupn csekly hnyada haladja meg az egyves idtartamot. 2011-ben a lezrult elzetes
letartztatsok 76,9%-a esett az 1 hnap s 1 v kztti svba, mg 18,4%-a 1 hnapon
bell vget rt. gy csak elenysz arnyban (4,6%) haladta meg a legszigorbb korltozst
jelent knyszerintzkeds idtartama az egy vet, ami abszolt szmokban kifejezve 274
esetet jelentett, s az elz vihez kpest 12,8%-os nvekedst. (gyszsgi Statisztikai
Tjkoztat - 2011. v. 58. tbla. Kiadja a Legfbb gyszsg Informatikai Fosztlya.
Lsd: http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/. A tovbbiakban: L statisztika.)
Egy v elteltvel a trvnyszk egyesbrknt eljrva, alkalmanknt legfeljebb kt h
nappal hosszabbthatja meg az elzetes letartztatst. Az eljrsra ez esetben is a nyomo
zsi br eljrsra vonatkoz rendelkezsek irnyadk.
Az elzetes letartztats egy v utni fenntartsra ad okot - egyebek mellett -, ha az
gyben a srtett s (vagy) a tank - a vdlottak rszrl trtn - megfenyegetsre adatok
merlnek fel, s emiatt a bizonytsi eljrs folytatsa veszlybe kerl. (BH2006. 280.)
A hatrozatok ellen egyfok rendes jogorvoslatot tesz lehetv a Be.: a nyomozsi br
hatrozata ellen bejelentett fellebbezst a trvnyszk msodfok tancsa fogja elbrlni,
mg a trvnyszk els fokon hozott hatrozatnak fellbrlatt az tltbla tancsa vgzi.
A vdirat benyjtsa utn, br az gy bri szakba kerl, tovbbra is szksges az el
zetes letartztats indokoltsgnak vizsglata. Els zben az eljr brsg a trgyals
elksztse sorn tartott tancslsen vagy elkszt lsen dnt a knyszerintzkedsek
krdsben. Az ekkor elrendelt vagy fenntartott elzetes letartztats az elsfok gydnt
hatrozat kihirdetsig tart. Ezen idtartamon bell akkor kerl sor a fenntarts szks
gessgnek vizsglatra, ha az elzetes letartztats tartama a hat hnapot meghaladta s
az elsfok brsg mg nem hozott gydnt hatrozatot. Ebben az esetben az els fokon
eljr brsgnak kell megvizsglnia a knyszerintzkeds indokoltsgt. jabb hat hnap
elteltvel, azaz, ha az elzetes letartztats tartama bri szakban az egy vet meghaladja,
a msodfok brsg vizsglja fell, indokolt-e az elzetes letartztats fenntartsa. Egy
v elteltvel legalbb hathavonta sort kell kerteni az elzetes letartztats indokoltsgnak
fellvizsglatra, amely a msodfok brsg feladata, mg, ha az eljrs mr harmadfokon
folyik, ez a brsg vgzi a fellvizsglatot. Az azonban, hogy az elzetes letartztats
elrendelstl ez az idtartam eltelt, nmagban nem felttlenl jelenti a fellvizsglat
szksgessgt. Amint azt a Legfelsbb Brsg megllaptotta, az elzetes letartztats
indokoltsgnak fellvizsglata akkor szksges, ha az elzetes letartztatsban tlttt id
(folyamatos vagy sszeszmtott) tartama a trvnyben megszabott hatrt meghaladja s
a vdlott tnylegesen elzetes letartztatsban van. A fellvizsglat ugyanis nyilvnvalan
a knyszerintzkeds tnyleges foganatostsnak idszakos kontrollja. Ha a vdlottal szem
ben, a fellvizsglat trvnyi hatridejekor - brmi okbl - nem foganatostjk (nem hajtjk
vgre) az elzetes letartztatst, akkor fellvizsglatnak nincs helye. (BH2011. 129.)
A brsgi szakban a tovbbiakban a kvetkez mrfldkvekkel tallkozunk:
- az els fok gydnt hatrozat kihirdetse utn elrendelt vagy fenntartott, illetve
a msodfok brsg ltal elrendelt elzetes letartztats a msodfok eljrs befejezsig,
- a msodfok brsg ltal az gydnt hatrozat kihirdetse utn elrendelt vagy fenn
tartott, illetve a harmadfok brsg ltal elrendelt elzetes letartztats a harmadfok
eljrs befejezsig, de legfeljebb a nem jogers tlettel kiszabott szabadsgveszts tar
186

trnig tart. Amennyiben az els vagy msodfok dnts hatlyon kvl helyezse s ezen
brsgok j eljrs lefolytatsra utastsa esetn a msod- vagy harmadfok brsg az
elzetes letartztatst elrendelte vagy fenntartotta, az a megismtelt eljrsban a trgyals
elksztse sorn hozott dntsig tart.
Az 1998. vi XIX. trvny rendelkezik az elzetes letartztats maximlis idtartamrl
is, amelyet a bncselekmny slytl, a kiszabhat szabadsgveszts mrtktlfggen
hatroz meg a felntt kor terheltek s kt vben a fiatalkorak esetben. gy a Be. 132.
(3) bekezdsben rtak szerint az elzetes letartztats megsznik,
- ha annak tartama az egy evet elri, s a terhelttel szemben hrom vnl nem slyosabb
szabadsgvesztssel bntetend bncselekmny miatt van folyamatban eljrs,
- ha annak tartama a kt vet elri, s a terhelttel szemben t vnl nem slyosabb sza
badsgvesztssel bntetend bncselekmny miatt van folyamatban eljrs,
- ha annak tartama a ngy vet elri, s a terhelttel szemben tizent vig terjed vagy
letfogytig tart szabadsgvesztssel bntetend bncselekmny miatt van folyamatban
eljrs,
- az elzekben felsoroltakon kvl akkor, ha annak tartama a hrom vet elri.
gy a kisebb sly bncselekmnyek esetn az elzetes letartztats korbbi maximlis
idtartama cskkent, mg a slyosabb, kiemelked trgyi sly bncselekmnyek esetn
hosszabb ideig is fogva tarthat a terhelt. A Be.-ben meghatrozott idt meghaladan
nem lehet kitenni a terheltet annak, hogy bizonytalan legyen a sorst illeten, s egyben
ez a rendelkezs az eljr hatsgokat is gyorsabb gyintzsre kszteti. Ez all csupn
kt esetben enged kivtelt a jogalkot: ha az gydnt hatrozat kihirdetse utn rendel
tk el, illetve tartottk fenn az elzetes letartztatst, illetve, ha az gyben harmadfok
vagy hatlyon kvl helyezs folytn megismtelt eljrs van folyamatban. Az ismertetett
rendelkezseken tl az eljrs idszersgt szolglja az is, hogy amennyiben a terheit
elzetes letartztatsban van, az eljrst soron kvl kell lefolytatni.
A fenti idtartamot meghaladhatja az elzetes letartztats akkor, ha megszntetst
kveten a terhelt a lakhelyelhagysi tilalom vagy a hzi rizet szablyait megszegi s
ezrt az elzetes letartztats ismtelt elrendelsre kerlt sor. Ebben az esetben ugyanis
az idtartam szmtsa az ismtelt elrendelstl jra kezddik.
Az elzetes letartztats bntetsi tteltl fgg maximlis idtartamnak megha
trozst kveten az egy vet meghalad tartam elzetes letartztatsok arnyban
bekvetkezett csekly mrtk nvekedsnek lehetnk tani. (2009-ben 3,03%; 2010-ben
3,9%, 2011-ben 4,6%. L statisztika.)
Az Eurpa Tancs s az Eurpai Uni berkein bell is megfigyelhetk olyan trekvsek,
amelyek clja, hogy az elzetes letartztats tartamnak valamifle ltalnos s abszolt
maximumt meghatrozzk. Ma mg e tekintetben meglehetsen vltoz a klfldi sza
blyozs.
e) Az elzetes letartztats vgrehajtsa
Az elzetes letartztats vgrehajtsnak rszletes szablyait a bntetsek s az intzke
dsek vgrehajtsrl szl 1979. vi 11. trvnyerej rendelet s a szabadsgveszts s
az elzetes letartztats vgrehajtsnak szablyairl szl 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
187

tartalmazza. E szablyokkal a Bntets-vgrehajtsi jog c. tantrgy keretben ismerkednek


meg a hallgatk.
Az 1998. vi XIX. trvny az elzetes letartztats vgrehajtsi helynek meghatroz
snl szem eltt tartotta, hogy a rendrsgi fogdk - mg ha llapotuk az elmlt vekben,
rszben a civil szervezetek folyamatos ellenrzsnek ksznheten sokat javult is - alkal
matlanok a hosszabb ideig tart fogva tartsra, a terhelti jogok gyakorlsnak biztostsra,
gy az elzetes letartztats helye felntt kor terheltek esetben a bntets-vgrehajtsi
intzet. Kivtelesen, rvid idre nylik lehetsg a fogva tartott rendrsgifogdn trtn
elhelyezsre a vdirat benyjtsa eltt: ha a nyomozsi cselekmnyek elvgzse indo
koltt teszi, az gysz rendelkezse alapjn legfeljebb harminc napig. Ezt kveten az
gysz indtvnyt tehet a brsgnak, amely hatrozattal engedlyezheti a tovbbi harminc
napig tart rendrsgi fogdn trtn vgrehajtst. E kivtel magyarzata az indokols
szerint olyan eljrsi cselekmny elvgzse lehet, amelynl a terhelt szemlyes jelenlte
szksges, s azt a bntets-vgrehajtsi intzet szkhelyn nem lehet elvgezni, vagy azt
olyan helyen kell megoldani, ahov az elzetes letartztatott szlltsa s a cselekmny
elvgzse egy nap alatt nem biztosthat. Krds, hogy a rendrsgi fogdn val elhelyezs
csak az adott gyben szksgess vl cselekmnyek elvgzse rdekben rendelhet-e el
vagy ms gyben is, amikor a fogva tartott pldul tanknt szerepel. Ugyancsak krdses,
hogy az gyszt s a brsgot csak a harminc napos hatrid kti, s ezen idtartamot
kihasznlva akr tbb, rvidebb idej rendrsgi elhelyezsre is md nylik, vagy csupn
egy zben adhatnak engedlyt.
rdekessgknt jegyezzk meg, hogy a fogva tartottak e rendelkezsek szerinti el
helyezse nem volt megoldhat a trvny hatlybalpsig, a fogva tart intzmnyek
a trvny elfogadsa s hatlybalpse kztt nem kszltek fel a vltozsokra, gy a Be.nek a foganatosts helyre vonatkoz 135. (1) s (2) bekezdsei csak 2005. janur 1.
napjval lptek hatlyba.
Klns figyelmet rdemelnek a fogva tartott terhelt jogaira vonatkoz rendelkezsek.
Az eljrs sorn a fogva tartott terhelttel szemben is rvnyesl az rtatlansg vlelme,
is lvezheti az ebbl szrmaz - elssorban a bizonyts sorn rvnyesl - elnyket.
Megilleti tovbb a vdelemhez val jog, amelynek gyakorlsban a fogva tarts tnye
korltozza. E htrnyokat kikszblend rgzti a trvny a kvetkez garancikat rszben az elzetes letartztats vgrehajtsra vonatkoz 135. (3) bekezdsben, rsz
ben a korbban, a terhelti jogoknl mr rszletesen trgyalt 43. (3) bekezdsben, ahol
a fogva tartott terheltet megillet tbblet garancikrl szl:
-A z elzetes letartztatsban lv terhelt eljrsi jogainak gyakorlsban nem korl
tozhat.
- Jogosult arra, hogy vdjvel - s klfldi llampolgr esetn llamnak konzuli
kpviseljvel is - a kapcsolatot felvegye, s biztostani kell, hogy e szemlyekkel rintkez
hessen. Ez az rintkezs szban s rsban a Be. 43. (3) bek. szerint ellenrzs nlkli.
A vdvel val kapcsolattarts sem hasznlhat fel olyan clokra, amelyek az elzetes
letartztats elrendelst indokoltk. Ha teht bizonythat, hogy a vdvel val kapcso
lattarts felhasznlsval a terhelt
- szkst kszt el;
188

- a tank befolysolsval vagy megflemltsvel, trgyi bizonytsi eszkz, okirat


megsemmistsvel, meghamistsval vagy elrejtsvel az eljrs meghistsra trek
szik; illetleg
- jabb, szabadsgvesztssel bntetend bncselekmny elkvetsre hv fel,
a brsg a vdt - a vdirat benyjtsig az gysz indtvnyra - az eljrsbl kizr
hatja. E korltozs rthet, hiszen az elzetes letartztats elrendelsvel ppen ezeknek
a terhelti cselekmnyeknek a vghezvitelt kvntk a hatsgok megakadlyozni. A v
dvel val kapcsolattarts elbbi clokra trtn felhasznlsnak bizonythatnak kell
lennie, a puszta felttelezs nem szolglhat alapul a vd kizrsra. Egyetrtnk Bcz
Endrvel abban, hogy a bizonythatsgot lsen lenne clszer vizsglni (Bcz Endre;
Knyszerintzkedsek. In: Akcz s msok: Bnteteljrsjog. Kommentr a gyakorlat sz
mra. I. HVG-ORAC Lap- s Knyvkiad Kft., Budapest, 2003. 451. o.). Br a Be. 210.
(1) bekezdse szerint ez nem ktelez a nyomozsi br eljrsban, de e trvnyhely
(4) bekezdse lehetsget ad arra, hogy a nyomozsi br - szksg esetn a ktelez
eseteken kvl is lst tartson s ne csupn az iratok alapjn dntsn.
- Jogosult a fogva lv terhelt a kapcsolattartsra. Ezen bell a hozztartozval val
rintkezs kizrlag a bnteteljrs eredmnyessge rdekben korltozhat vagy tilthat
meg. gy az gysz, illetve a brsg intzkedse csak akkor szksges, ha a hozztartoz
val val kapcsolattarts korltozsrl, illetve megtiltsrl kell rendelkezni, kln enge
dlyre a kapcsolattartshoz ez esetben nincs szksg. Ms szemlyekkel a kapcsolattarts
az eljrs adott szakasztl fggen az gysz vagy a brsg rendelkezstl fgg. Az
rintkezsre mind a hozztartozval, mind ms szemllyel szban, szemlyes felgyelet
mellett (ez nem ellenrzst jelent!), rsban ellenrzs mellett kerlhet sor.
- Csak olyan korltozsnak vethet al, amely a bnteteljrs jellegbl kvetkezik,
vagy amelyet a letartztatst foganatost intzet rendje szksgess tesz.
A terhelti jogok kztt emltjk meg a hatsg azon ktelezettsgt, amely szerint
gondoskodnia kell arrl, hogy a terhelt vagyont, az ltala gondozott szemlyeket htrny
ne rje - ha ez az rizetbe vtel sorn nem trtnt meg. gy a vdemels eltt a nyomoz
hatsg, a vdemels utn a brsg gondoskodik a terhelt felgyelet nlkl marad kis
kor gyermekrl s az ltala gondozott ms szemlyrl, tovbb felgyelet nlkl maradt
vagyonrl az rizetbe vtelnl megismert mdon.
j) Az elzetes letartztats megszntetse
Amint ezt mr korbban, a trvnyessg egyes elemeinl jeleztk, az eljr hatsgoknak
trekednik kell arra, hogy az elzetes letartztats a lehet legrvidebb ideig tartson.
Ehhez hozztennnk mg azt a kvetelmnyt, hogy amennyiben az eljrs elrehaladtval
a cseklyebb korltozst jelent knyszerintzkeds is elegendnek ltszik a kvnt cl
elrshez, gy azt kell alkalmazni.
Az eljrs soron kvli lefolytatsnak kvetelmnye - amely a nyomozs sorn,
az gyszi s a brsgi szakban egyarnt rvnyesl - szintn arra kvn biztostkot
nyjtani, hogy ajogers brsgi tlet nlkli fogva tarts a lehet legrvidebb ideig
tartson.

189

Megsznik az elzetes letartztats, ha


- a tartama meghosszabbts vagy fenntarts nlkl lejrt (a brsg egyes esetekben
a meghosszabbtsrl dnt: a vdemels eltt a Be.-ben, illetve a brsg hatrozatban
megjellt idtartamok lejrtval; msesetekben a fenntartsrl: a vdirat benyjtsa utni
hat hnapot, illetve egy vet meghalad tartam utn, majd hathavonta);
- az eljrst jogersen befejeztk. Amennyiben a jogers tlet szerint a szankci vg
rehajtand szabadsgveszts, a jogerre emelkedst kveten a kiszabott bntetst kell
foganatba venni;
- a nyomozst megszntettk;
- a nyomozs hatrideje lejrt s a brsg nem hosszabbtotta meg az elzetes letar
tztatst. Mint a nyomozs szablyai krben fogjuk ltni, a meghatrozott szemly ellen
foly nyomozs hatrideje a terhelt els gyanstottknti kihallgatstl szmtott kt vig
hosszabbthat meg. Ekkor is elfordulhat, hogy br a nyomozs befejezdtt, a vd
emelsre csak e hatrid leteltt kveten kerl sor, amelyre az gysznek fszablyknt
harminc nap ll rendelkezsre, ez azonban akr kilencven napig is meghosszabbthat. gy
elfordulhatna, hogy az elzetes letartztats idtartama - tekintettel az egy ven tli ktkt hnappal val meghosszabbtsi lehetsgre - az gyszi szak alatt letelne. Ebben az
esetben gyszi indtvnyra tovbbi kt hnappal meghosszabbthat az elzetes letartz
tats, s ha ez alatt sem kerl sor vdemelsre, a Be. a tovbbi kt hnapos hosszabbtst is
lehetv teszi azzal, hogy az elzetes letartztats ebben az esetben is az elsfok brsg
trgyals elksztse sorn hozott hatrozatig tart, de nem haladhatja meg a Be.-ben
meghatrozott maximlis idtartamot - fiatalkorak elleni eljrsban a kt vet.
- a vdemelst elhalasztottk.
Meg kell szntetni az elzetes letartztatst, ha elrendelsnek oka megsznt, azaz
a tovbbiakban nincs szksg a terhelt fogva tartsra az eljrsi clok elrse rdekben.
Mint korbban emltettk, az gysz jogosultsga az elzetes letartztatssal kapcsolat
ban azon tl, hogy indtvnyozza a knyszerintzkeds elrendelst, illetve meghosszab
btst, kiterjed arra is, hogy a vdemels eltt megszntesse azt. Ez a felhatalmazs azzal
indokolhat, hogy a vdemels eltti szakaszban a nyomozs uraknt szerepl gysz
rendelkezik azokkal az informcikkal, amelyek alapjn eldnthet, hogy az elzetes
letartztats fenntartsa szksges-e. Amennyiben igen, indtvnyozza annak meghoszszabbtst, hiszen a szemlyi szabadsg e szigor korltozsrl a nemzetkzi emberi
jogi elvrsoknak megfelelen is csak br dnthet. A terhelt emberi jogai azonban nem
csorbulnak akkor, ha vele szemben az elzetes letartztats megszntetsre kerl sor,
teht az eljrs egyszerstse s a mielbbi szabadlbra helyezs rdekben is clszer
az gyszt feljogostani a megszntet hatrozat meghozatalra.
Az gysznek a nyomozs alatt - mint azt a trvnyessg szervezeti biztostka kapcsn
emltettk - egybknt is ktelessge ellenrizni a bnteteljrs sorn elrendelt, a sze
mlyes szabadsg elvonsval vagy korltozsval jr knyszerintzkedsek trvnyes
vgrehajtst. Az elzetes letartztatott gyben az gysz kteles minden trvnyes
intzkedst megtenni annak biztostsra, hogy a fogva tarts az elkerlhetetlenl szks
ges idre korltozdjk, illetve - ezzel sszefggsben -, hogy a vdemels feltteleinek
megllaptshoz szksges eljrsi cselekmnyekre ksedelem nlkl, folyamatosan sor
190

kerljn, azaz ne hzdjon el indokolatlanul az eljrs. [11/2003. (K. 7.) L utasts


a vdelksztssel, a nyomozs trvnyessge feletti felgyelettel s a vdemelssel kap
csolatos gyszi feladatokrl 21. (8) bekezds.]
Az elzetes letartztats megszntetse irnt a terhelt s vdje is nyjthat be krelmet,
amelyet a brsg kteles rdemben megvizsglni s indokolt hatrozatot hozni. Ez all
egyetlen eset jelent kivtelt: amikor a terhelt s vdje a hrom hnapon bell benyjtott,
ismtelt indtvnyban j krlmnyre nem hivatkozik. Ekkor az indtvny rdemi indo
kols nlkl elutasthat.

7.7.3. A lakhelyelhagysi tilalom s a hzi rizet (Be. 137-139. )


E kt knyszerintzkeds az elzetes letartztats leggyakrabban alkalmazott alternatv
ja lehetne, klnsen a szks, illetve a bnismtls veszlynek megelzst szolglhatn
hatkonyan a jogalkot szndka szerint. A jogalkalmaz azonban tvolrl sem fogadta
s alkalmazza lelkesen ezeket a nem is felttlenl j intzkedseket. (A vdemelskor
a felntt vdlottak 3,5%-a llt knyszerintzkeds hatlya alatt. Ezen bell 79,9%-ot tett
ki az elzetes letartztatsban lvk arnya, 4,5% llt lakhelyelhagysi tilalom alatt, hzi
rizetben volt 1,3%-uk. Bntetbrsgok eltti gyszi tevkenysg fbb adatai 2011.
v. Kiadja: Legfbb gyszsg. Lsd: http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/.
A tovbbiakban: L statisztika 2.) Pedig mellettk - klnsen a lakhelyelhagysi tila
lom mellett - szl az a kisebb kockzat, amely az eljrs korai szakaszban klnsen
jelents lehet: amennyiben az elzetes letartztats s a hzi rizet elrendelse a ksbbi
eljrs megszntetse vagy felment tlet szerint alaptalan volt, a terhelt krtalant
srt folyamodhat, amelyet a Be.-ben meghatrozott felttelek fennllsa esetn az llam
kteles megfizetni. A lakhelyelhagysi tilalom esetn nincs helye krtalantsnak a Be.
szablyai szerint.
Emellett az elzetes letartztats, mint a szabadsgvesztshez meglehetsen kzelll
korltozst jelent knyszerintzkeds alkalmazsa az arnyossg, szksgessg elve
alapjn csak akkor rendelhet el, ha az adott eljrsjogi cl ms, cseklyebb korltozst
jelent eszkzkkel - pldul a trgyalt kt knyszerintzkedssel - nem rhet el.

7.7.3.1. A lakhelyelhagysi tilalom


A lakhelyelhagysi tilalom a terhelt mozgsi szabadsgt s a lakhely szabad megv
lasztsnak jogt korltozza. Ezt az alapjogot az EJEE Negyedik Kiegszt Jegyz
knyvnek 2. cikke garantlja, s ezzel sszhangban ll az Alaptrvny XXVII. cikk (1)
bekezdsnek szvege, amely a szabad mozgshoz s a tartzkodsi hely szabad megv
lasztshoz val j ogot deklarlj a.
A lakhelyelhagysi tilalom az elzetes letartztatstl lnyegesen enyhbb korltozst
jelent, de annak helyettestsre szolgl knyszerintzkeds. A bnteteljrsi jog tbb
vtizede (az 1951. vi III. tv. ta, st, ha nem is ezzel az elnevezssel, de hasonl korlto
191

zst jelent knyszerintzkeds elrendelsre mr azt megelzen is md volt) ismeri a lak


helyelhagysi tilalmat a knyszerintzkedsek kztt, de a jogalkalmaz meglehetsen
ritkn rendelte el, fggetlenl attl, hogy az gysz vagy a brsg hatskrbe tartozott
a dnts. Az 1998. vi XIX. trvny egyik clja az elzetes letartztats alternatvinak
bvtse volt kt rtelemben is: egyrszt szorgalmazta a helyettest intzmnyek gyako
ribb alkalmazst az elzetes letartztats helyett, msrszt - ezt elsegtend - bvtette
az alternatv intzkedsek krt.
a) A lakhelyelhagysi tilalom elrendelsnekfelttelei
A lakhelyelhagysi tilalom, mint az elzetes letartztats egyik helyettest intzmnye,
akkor rendelhet el, ha az elzetes letartztats felttelei fennllnak, de a bncselekmny
jellegre, a terhelt szemlyi s csaldi krlmnyeire - klnsen egszsgi llapotra,
ids korra vagy az eljrs sorn tanstott magatartsra tekintettel, az elzetes letar
tztatssal elrni kvnt clok ezzel is biztosthatk. A lakhelyelhagysi tilalom jellegnl
fogva a terhelt szksnek megakadlyozsa, mint eljrsjogi cl esetn jhet leginkbb
szmtsba az elzetes letartztats alternatvjaknt, amikor az eljrsi cselekmnyeknl
a terhelt jelenlte gy is biztosthat. De bizonyos krlmnyek kztt alkalmas lehet a bn
ismtls megakadlyozsra, st a bizonyts meghistst, megneheztst clz terhelti
tnykeds megelzsre is. A jogalkot ltal felsorolt, figyelembe veend krlmnyek
korntsem jelentenek taxcit, az egszsgi llapoton s az ids koron kvl szmos ms,
a terhelt szemlyvel kapcsolatos krlmny adhat okot arra, hogy az elzetes letartztats
helyett lakhelyelhagysi tilalmat rendeljen el a brsg, akr ezt indtvnyozta eredetileg
is az gysz, akr nem.
Annak bemutatsra, hogy mikor lehet alkalmas a lakhelyelhagysi tilalom az elzetes
letartztats helyettestsre, j plda a BH2005. 205. eset. A robbananyaggal s rob
bantszerrel visszals bntettvel, valamint rongls vtsgvel gyanstott terhelttel
szemben, aki a bncselekmny elkvetst kvet jszakn nem tartzkodott a bejelentett
laksn, de az elfogatparancs kibocstsa utn nhny rval nknt jelentkezett a rend
rsgen, a brsg elegendnek tartotta a lakhelyelhagysi tilalmat, annak ellenre, hogy
az gysz az elzetes letartztats elrendelst indtvnyozta. Az gyszi fellebbezst
elbrl megyei brsg rmutatott arra, hogy az alapos gyan szerinti bncselekmnyek
trvnyi fenyegetettsgre tekintettel a szks, elrejtzs veszlye felmerl, a terhelt
bntetlen elletre, eddigi letvezetsre, a rendszeres jvedelmet biztost vllalko
zsra tekintettel azonban jelenlte az eljrsi cselekmnyeknl az elzetes letartztats
elrendelst nem ignyli; az a lakhelyelhagysi tilalommal is biztosthat.
Ugyanakkor a hzi rizetet helyettest intzmnyeknt is alkalmazhat a lakhelyelha
gysi tilalom, hiszen nem jogersen hosszabb tartam vgrehajtand szabadsgvesztsre
tlt vdlottal szemben - a foganatostott, m rendszeresen flbeszaktott hzi rizet
helyett - lakhelyelhagysi tilalom rendelhet el, ha a szemlyi szabadsg korltozsa
szksges, de a vdlott rendszeres gygyelltsa az enyhbb intzkedst indokolja.
(BH2011. 130.)

192

b) A lakhelyelhagysi tilalom tartalma


A lakhelyelhagysi tilalom keretben a brsg megtilthatja a terheltnek, hogy
- meghatrozott terletet, krzetet engedly nlkl elhagyjon;
- tartzkodsi helyt, lakhelyt megvltoztassa.
A terlet vagy krzet szkebb mozgsteret jelent, mint a kzigazgatsi egysget kpez
lakhely. E krben akr a terhelt lakhelye s munkahelye, vagy a gygykezels helye s
a terhelt tartzkodsi helye kztti tvonalat figyelembe vve hatrozhatja meg a brsg
a lakhelyelhagysi tilalom tartalmt, aminek klnsen nagyobb vrosok esetn lehet
risi jelentsge.
A lakhelyelhagysi tilalom elrendelsre tett indtvnyban az gysz megjelli azt
a terletet vagy krzetet, amelyre a terhelt mozgsszabadsgt korltozni kvnja. Ennl
figyelemmel van arra, hogy a knyszerintzkeds a cljn tli korltozsokat ne ered
mnyezzen. Amennyiben az gysz a rendrsgen val idkznknti jelentkezs vagy
a lakhelyelhagysi tilalom cljt biztost ms korltozs elrst tartja szksgesnek,
azok megjellsvel erre is indtvnyt tesz. [11/2003. (K. 7.) L utasts a vdelk
sztssel, a nyomozs trvnyessge feletti felgyelettel s a vdemelssel kapcsolatos
gyszi feladatokrl 22. (1) s (2) bek.]
Klnsen hosszabb ideig tart lakhelyelhagysi tilalom esetn elfordulhat, hogy
a terhelt letkrlmnyeiben olyan vltozs kvetkezik be, amely indokolja a korltozs
tartalmnak megvltoztatst. Ebben az esetben sor kerlhet a lakhelyelhagysi tilalom
rszleges feloldsra, amelyre a vdirat benyjtsig az gysz, azt kveten a brsg
jogosult. E hatrozatban engedlyezhet a terhelt szmra, hogy a lakhelyelhagysi tila
lommal rintett terletet, krzetet meghatrozott clbl s ti clra egyszer, idszakosan
vagy rendszeresen elhagyja, illetleg lakhelyt, tartzkodsi helyt megvltoztassa.
c) A lakhelyelhagysi tilalom elrendelse
E knyszerintzkeds elrendelsre is kizrlag a brsg jogosult, mr a vdemels eltt
is. Az gysznek csupn indtvnytteli joga van, illetve az elbbiekben rtak szerint a lak
helyelhagysi tilalom rszleges feloldsrl, valamint megszntetsrl dnthet.
A brsg ktflekppen kerlhet olyan helyzetbe, hogy a lakhelyelhagysi tilalmat
elrendelje. Egyrszt, ha az gysz a terhelt elzetes letartztatsra tett indtvnyt, de
a brsg az enyhbb korltozst is elegendnek tartja az eljrsi clok elrse rdekben;
msrszt, ha az gysz eleve lakhelyelhagysi tilalom elrendelst tartotta szksgesnek
s arnyosnak.
Amennyiben a brsg elrendeli a lakhelyelhagysi tilalmat, elrhatja, hogy a terhelt
meghatrozott idkznknt jelentkezzen a rendrsgen, de ms, az elrni kvnt clt biz
tost korltozst is. Tekintettel arra, hogy a lakhelyelhagysi tilalom meglehetsen ritkn
alkalmazott knyszerintzkeds, inkbb csak a lehetsgekrl, semmint a gyakorlatban
elrendelt korltozsokrl lehet beszlni. Ilyen egyb korltozs lehet pl. az adott terle
ten, krzeten bell is bizonyos intzmnyek, elssorban szrakozhelyek ltogatsnak
tilalma, illetve annak elrsa, hogy a terhelt bizonyos szemlyekkel nem tallkozhat.
A korltozsok betartst a rendrsg, mg, ha azt katonval szemben, szolglati viszo
nynak tartama alatt rendeltk el, a parancsnok - az akadlyoztatsa esetn ms elljr
193

- ellenrzi. A Be. - a hzi rizethez hasonlan - lehetv teszi, hogy a lakhelyelhagysi


tilalom elrsainak megtartst a rendrsg a terhelt mozgst nyomon kvet technikai
eszkzzel is ellenrizze. Ehhez a terhelt hozzjrulsa szksges.
d) A lakhelyelhagysi tilalom tartama
Mivel a lakhelyelhagysi tilalom az elbbiek szerint az elzetes letartztatshoz kpest
cseklyebb korltozst jelent, szksgessgnek fellvizsglatt a jogalkot nem tartja
olyan gyakran szksgesnek, mint az elzetes letartztatsnl. gy a vdemels eltt el
rendelt lakhelyelhagysi tilalom az elsfok brsgnak a trgyals elksztse sorn
hozott hatrozatig, az ezt kveten elrendelt vagy fenntartott knyszerintzkeds pedig
az elsfok brsg gydnt hatrozatnak kihirdetsig tart. Ha ebben a szakaszban
kerlt sor a lakhelyelhagysi tilalom elrendelsre vagy fenntartsra, az a msodfok
eljrs befejezsig tart, csakgy, mint amikor azt a msodfok brsg rendelte el. Ha
a msodfok brsg az gydnt hatrozat kihirdetse utn elrendelte vagy fenntartotta,
illetve, ha a harmadfok brsg elrendelte, a lakhelyelhagysi tilalom az eljrs ers
befejezsig tart. E tg, az eljrsi szakaszokhoz igazod idhatrok kztt termszetesen
hosszabb id elteltvel indokoltnak tnik a korltozs - legyen az brmilyen csekly fok
- szksgessgnek fellvizsglata. gy, ha a brsg a vdirat benyjtsa eltt rendelte el
a lakhelyelhagysi tilalmat, s azta hat hnap eltelt, de az gysz mg nem emelt vdat
(s gy nem kerlt sor a trgyals elksztse sorn zajl fellvizsglatra), a tilalom fenn
tartsnak szksgessgt a brsg - az gysz indtvnyra - megvizsglja.
e) A lakhelyelhagysi tilalom megsznse, megszntetse
Megsznik a lakhelyelhagysi tilalom az elzetes letartztatsnl mr megismert esetek
ben, azaz, ha
- tartama lejrt;
- az eljrst jogersen befejeztk;
- a nyomozst megszntettk;
- a vdemelst elhalasztottk.
Szksgtelennek tartjuk a Be. 137. (8) bekezdsben foglalt s a (9) bekezdsre utal
azon rendelkezst, amely az elzetes letartztats mintjra szablyozza azt az esetet,
ha a nyomozs hatrideje lejrt s a lakhelyelhagysi tilalmat a brsg a vdemelsre
nyitva ll idtartamra tekintettel nem hosszabbtotta meg. Az elzetes letartztats s
az idtartamban ahhoz igazod hzi rizet meghosszabbtst lehetv teszi a jogalkot
a nyomozs befejezse s a vdemels kztti szakaszban. A lakhelyelhagysi tilalom
esetn azonban a garancilis jelentsg, hathavonta sorra kerl bri dnts csak arra
vonatkozik, hogy a knyszerintzkeds fenntartsa tovbbra is indokolt, gy nem meg
hosszabbtsra, hanem fenntartsra kerl sor, ami az adott esetben az elsfok brsg
trgyals elksztse keretben hozott hatrozatig tart. Amennyiben az gyszi szakban
jabb hathnapos fellvizsglat vlik esedkess, gy azt kell elvgeznie a brsgnak.
Meg kell szntetni a lakhelyelhagysi tilalmat, ha elrendelsnek oka megsznt.
Csakgy, mint az elzetes letartztats esetben, a lakhelyelhagysi tilalom megszn
tetsre a vdemels eltt az gysz is jogosult.
194

fj A lakhelyelhagysi tilalom megszegsnek szankcija


A lakhelyelhagysi tilalom megszegse, vagy ha a terhelt az eljrsi cselekmnyeknl
idzs ellenre nem jelent meg, arra utal, hogy a knyszerintzkeds nem volt alkalmas
az adott cl elrsre. Ebben az esetben - ha elzetesen nem menti ki, vagy nem igazol
ja tvolmaradst - rizetbe vehet, hzi rizete vagy elzetes letartztatsa rendelhet
el, illetve, ha ilyen slyos szankcionlsra nincs szksg, rendbrsg szabhat ki vele
szemben.

7.7.3.2. A hzi rizet


A hzi rizet a lakhelyelhagysi tilalomhoz hasonlan a terhelt mozgsi szabadsgt s
tartzkodsi helye szabad megvlasztsnak jogt korltozza. Bevezetsekor a lakhelyel
hagysi tilalom egyik - legszigorbb vgrehajtsi - formjaknt szablyozta a jogalkot,
majd a hatlyba lpett j Be.-ben nll knyszerintzkedsknt jelent meg.
a) A hzi rizet tartalma
A hzi rizet a lakhelyelhagysi tilalom s az elzetes letartztats kztt helyezhet el
a korltozs szigorsga szempontjbl. A lakhelyelhagysi tilalomhoz hasonlt annyiban,
hogy a terheltnek nem kell bevonulnia s zrt intzetben tltenie a knyszerintzkeds id
tartamt, de mozgsszabadsga lnyegesen korltozottabb, gy a hzi rizet elrendelsre,
tartamra, fenntartsra s megszntetsre az elzetes letartztatsra vonatkoz rendel
kezseket kell alkalmazni. gy, ha a brsg az elzetes letartztats meghosszabbtsa
helyett a hzi rizet elrendelsrl hatroz, az elzetes letartztats meghosszabbtsra
irnyul indtvny keretei kztt, az elzetes letartztats meghosszabbtsra vonatkoz
idtartamok az irnyadk. Az enyhbb knyszerintzkedst teht olyan idtartamra ren
delheti el, mint amilyen idtartamra az elzetes letartztatst meghosszabbthatta volna.
Ugyangy alakul a knyszerintzkeds idtartama, ha hzi rizetben lv terhelt elzetes
letartztatsra kerl sor. (99/2011. BK vlemny.)
Hzi rizet elrendelse esetn a brsg ltal kijellt lakst s ahhoz tartoz beker
tett helyet a terhelt csak a brsg hatrozatban meghatrozott clbl, az ott rt idben
s tvolsgra, ti clra hagyhatja el. A laks elhagysnak clja lehet, pl. a mindennapi
let szoksos szksgleteinek biztostsa (pl. bevsrls), vagy gygykezels. Ellenben
a hzi rizetnek a napok bizonyos rira trtn rendszeres feloldsa ellenttes e kny
szerintzkeds cljval, ezrt mg munkaviszony ltestse cljbl sem megengedhet.
(BH2009. 235.)
Elrendelsre akkor van lehetsg, ha a bncselekmny jellegre, a bnteteljrs id
tartamra, a terhelt eljrs sorn tanstott magatartsra tekintettel a hzi rizet is alkal
masnak ltszik az elzetes letartztatssal elrni kvnt cl megvalstshoz. Csakgy,
mint azt a lakhelyelhagysi tilalom kapcsn kifejtettk, elsdlegesen a szks veszlye
esetn jhet szba ez a knyszerintzkeds, de eredmnyesen akadlyozhatja meg a bn
ismtlst s a bizonyts meghistst, megneheztst is.

195

b) A hzi rizet ellenrzse


Ahzi rizet vgrehajtsnak rszletszablyait nem a Be., hanem a 6/2003. (IV. 4.) IM-BM
egyttes rendelet tartalmazza. A hzi rizet elrsainak megtartst a rendrsg ellenrzi.
Az ellenrzsnek klnfle mdjai ismeretesek, gy
-jrr tjn;
- a terhelt esetenknti ellenrzse;
- a mozgst nyomon kvet technikai eszkzzel trtn ellenrzs (ha a brsg gy
rendelkezik s a terhelt hozzjrult);
- folyamatos rendri ellenrzs (ha a brsg az elzetes letartztats tartamnak lejrtt
kveten rendelte el a hzi rizetet s ms mdon nem biztosthat az ellenrzs).
c) A hzi rizet megszegse esetn alkalmazand szankcik
Ahzi rizet szablyainak megszegse is - miknt a lakhelyelhagysi tilalomnl emltet
tk - azt jelzi a jogalkalmaz szmra, hogy az intzkeds nem volt alkalmas az adott cl
elrsre. Cseklyebb sly szablyszegs esetn a rendbrsg is elegend lehet ahhoz,
hogy a ksbbiekben a terheltet a szablyok betartsra szortsa, de ha slyosabb ellen
szegls tapasztalhat a foganatostsa sorn, gy a terhelt rizetbe vehet s elzetes
letartztatsa is elrendelhet.
d) A hzi rizet elrendelse, tartama, fenntartsa, megszntetse
Ahzi rizet elrendelse, tartama, fenntartsa s megszntetse az elzetes letartztatsnl
megismertek szerint alakul, ezekre a trvny is csak utal rendelkezst tartalmaz.
Br a katonai eljrssal rszletesen nem foglalkozunk, e helyen meg kvnjuk jegyezni,
hogy a katonval szemben, szolglati viszonynak tartama alatt nem rendelhet el hzi
rizet.

7.7.4. A tvoltarts (Be. 138/A-138/B. )


Ktsgtelen, hogy a csaldon belli erszak az elmlt nhny vben a nemzetkzi szer
vek figyelmnek kzppontjba kerlt, s a hazai jogalkots tern is nagyobb hangslyt
kapott. gy vrhat volt, hogy a bnteteljrsi trvnyben is j jogintzmnyek jelennek
meg, annak ellenre, hogy a csaldon belli erszak kezelsre korntsem a bntetelj
rsi jog a legmegfelelbb eszkz. A Btk. klns rszi tnyllsaiban megtalljuk azokat
a tilalmazott magatartsokat, amelyek a csaldon belli erszak elkvetinek bntetjogi
felelssgre vonst lehetv teszik, akr pszichikai, akr fizikai srelem okozsrl, akr
szexulis jelleg bntalmazsrl van sz.
A csaldon bell elkvetett bncselekmnyek tipikus kvetkezmnye, hogy a srtett
igyekszik elhagyni a szmra veszlyt jelent kzs otthont, nem egyszer tovbb nehe
ztve sajt krlmnyeit. Ezt a visszs helyzetet kvnta orvosolni az ENSZ Gazdasgi s
Szocilis Tancsa Emberi Jogi Bizottsga, amikor 1996-ban kiadott egy csaldon belli
erszakkal kapcsolatos jogalkotsi modellt, amely a tvoltartst clz egyoldal ideig
lenes korltoz vgzs s a vdelmi vgzs kibocstsnak szablyait is tartalmazta. Az
196

USA-ban elsknt Texas, majd tbb tagllam is elfogadott a tvoltartst lehetv tev
jogszablyokat. (Lsd: Raymond Teske, Jr: LegalProcedures Availablefr the Protection
ofWomen front Intimate Partner Violence. In: Gnczl Katalin s msok (szerk.) A bnzs
j tendencii, a kriminlpolitika vltozsai Kzp- s Kelet-Eurpban. A Nemzetkzi
Kriminolgiai Trsasg 65. Nemzetkzi Kurzusnak eladsai, 2003. mrcius 11-14.,
Miskolc. Bbor Kiad, Miskolc, 2004. 60-64. o.) A szomszdos Ausztriban is hatlyba
lpett 1997. mjus 1-jn A nk vdelmrl a csaldon belli erszakkal szemben c. trvny,
amely lehetv teszi, hogy a rendrsg - igaz, mindssze tznapos idtartamra - kitiltsa az
elkvett a srtett kzvetlen lakkrnyezetbl, illetve megtiltsa szmra a bncselekmny
elkvetsnek helysznre val visszatrst.
A 2006. vi LI. trvny a bnteteljrsban alkalmazhat szemlyi szabadsgot kor
ltoz knyszerintzkedsek krt bvtette, amikor lehetv tette a terhelttel szemben
a tvoltarts elrendelst.
A bnteteljrs keretben elrendelhet knyszerintzkedsknt ismert tvoltarts nem
azonos a hozztartozk kztti erszak miatt alkalmazhat tvoltartsrl szl 2009. vi
LXXII. trvny alapjn elrendelhet ideiglenes megelz s megelz tvoltartssal. Ez
utbbi jogszably azt az rt hivatott kitlteni, ami a tvoltarts eredetileg clzott rendeltet
se s az elfogadott, a Be.-t mdost szveg szerinti vltozat klnbsge folytn keletkezett.
A Be.-beli tvoltarts a terhelt szabad mozgshoz s a tartzkodsi hely szabad meg
vlasztshoz valjognak korltozsa, hasonlan a lakhelyelhagysi tilalomhoz s a hzi
rizethez, de mg az utbbi kettnl a brsg azt a tgabb, illetve szkebb helyet hatrozza
meg, amelyet a terhelt nem hagyhat el engedly nlkl, a tvoltarts esetn azt a helyet,
illetve szemlyt nevezi meg hatrozatban, amelyet, illetve akit nem szabad megkzeltenie
a terheltnek. Mivel a terhelt - akr kizrlagos tulajdont kpez - laksa elhagysra
ktelezhet, gy llspontunk szerint a tvoltarts legalbb annyira a vagyoni jogokat,
mint a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkeds.
a) A tvoltarts felttelei
Ez a knyszerintzkeds lnyegben szintn az elzetes letartztats alternatvja, s ez
a sajtossga a felttelrendszerben is megjelenik.
aa) Akkor rendelhet el, ha a terhelt megalapozottan gyansthat szabadsgvesztssel
bntetend bncselekmny elkvetsvel, de az elzetes letartztats elrendelse nem
szksges, mert a tvoltartssal elrni kvnt clok gy is biztosthatk.
ab) Feltehet, hogy lakkrnyezetben hagysa esetn a terhelt
- a srtett tan befolysval vagy megflemltsvel meghistan, megnehezten, vagy
veszlyeztetn a bizonytst, illetve
- a megksrelt vagy elksztett bncselekmnyt vghezvinn, vagy a srtett srelmre
jabb szabadsgvesztssel bntetend bncselekmnyt kvetne el.
Azt vizsglva, hogy a bizonyts megneheztsnek, illetve a bnismtlsnek a veszlye
relis-e, a brsg a kvetkezket veszi figyelembe:
- a bncselekmnyjellegi: olyan bncselekmnyt kvetett-e el a terhelt, amely alkal
mas arra, hogy a srtettnek a terhelttl val flelmt megalapozza;
- a terheltilek a bnteteljrs eltt s alatt tanstott magatartst', valamint
197

- a terhelt s a srtett viszonyt mrlegeli. Ez utbbi krlmny teszi lehetv, hogy


a brsg megvizsglja a srtett helyzett, letkrlmnyeit, a terheltnek a srtettre gya
korolt hatst, s hogy mindezek szksgess teszik-e a tvoltarts elrendelst, illetve azt
is, hogy a srtett magatartsa mennyiben idzte el a terhelt ltal elkvetett cselekmnyt
(srtetti kzrehats).
E felttelekbl is kitnik, hogy az j knyszerintzkeds ketts clt szolgl, br mint
a tovbbi szablyokbl nyilvnvalv vlik, nem egyenl sllyal: egyrszt s dominnsan
az eljrs, a bizonyts sikert, msrszt a srtett, illetve ms szemlyek vdelmt.
A tvoltarts elrendelst nem csak az elzetes letartztats, hanem a hzi rizet s
az ideiglenes knyszergygykezels is kizrja, hiszen ezek a knyszerintzkedsek mr
nmagukban is megakadlyozzk a bizonyts meghistst s a bnismtlst.
b) A tvoltarts elrendelse
Ahasonl korltozst jelent knyszerintzkedsekkel sszhangban, de az ismertetett oszt
rk megoldstl eltren a Be. csak a brsgot hatalmazza fel a tvoltarts elrendelsre.
Erre vonatkoz indtvnyt a kvetkezk terjeszthetnek el:
- az gysz;
- a magnvdl;
- a ptmagnvdl;
- a srtett,
- a cselekvkptelen vagy korltozottan cselekvkpes srtett trvnyes kpviselje;
valamint
- a terhelttel kzs hztartsban l kiskor szemly trvnyes kpviselje.
Tekintettel arra, hogy a csaldon belli erszak krbe vonhat bncselekmnyek egy
rsze magnindtvnyra ldzend, klns jelentsggel br, hogy e cselekmnyek esetn
a magnindtvny elterjesztse eltt nem rendelhet el a tvoltarts.
A brsg a tvoltartst tbbnyire gyszi indtvnyra rendeli el (2011-ben 119 eset
ben), de viszonylag kevssel marad el e mgtt a nem gyszi indtvny alapjn trtnt
elrendelsek szma (2011-ben 86). Megfigyelhet viszont, hogy az gyszi indtvnyok
elutastsra sokkal ritkbban kerl sor, mint ms jogosultak indtvnya esetn (2011 -ben
az gyszi indtvnyok kzl 14 elutastsra kerlt sor, mg ms jogosultaktl szrmaz
indtvnyok kzl 73 jutott erre a sorsra. L statisztika 54. tbla).
c) A tvoltarts tartalma
A tvoltarts elrendelse esetn a brsg megllaptja a terheltre vonatkoz szablyokat.
Ennek keretben ktelezheti arra, hogy
- a hatrozatban megjellt lakst - a tulajdonviszonyokra tekintet nlkl - hagyja el
s oda a brsg ltal meghatrozott ideig ne trjen vissza;
- tartsa tvol magt a hatrozatban megjellt szemlytl, aki nem csupn a srtett, de
pl. a kzvetlen srelmet nem szenvedett kiskor szemly is lehet. Ennek kapcsn megha
trozza a trvny azokat a helyeket (az adott szemly lak- s munkahelye, az ltala lto
gatott nevelsi, oktatsi s egszsggyi intzmnyek, a vallsgyakorlsa sorn ltogatott
pletek), amelyeket a terheltnek kerlnie kell.
198

- tartzkodjon attl, hogy a meghatrozott szemllyel akr kzvetlenl, akr kzvetve


rintkezsbe lpjen.
Ennek megfelelen a terhelt a kzs laks elhagysa utn nem zengethet a tvoltarts
sal vdett szemlynek, nem keresheti telefonon, nem rhat neki sms-t, e-mailt, nem vrhatja
meg a kiskor gyermeket az iskolnl, vodnl stb. gy sem kifejezetten, sem burkoltan
nem veheti r arra, hogy vallomst vonja vissza, vltoztassa meg.
Elrhatja azt is a brsg, hogy a terhelt az eljrst folytat nyomoz hatsgnl megha
trozott idkznkntjelentkezzen, ami vlemnynk szerint e knyszerintzkeds esetn
kevsb hatkony ellenrzsi md, mint a lakhelyelhagysi tilalom krben.
A hatrozatban a lehet legkonkrtabban meg kell jellni azt, hogy - tekintettel az rin
tett szemly szoksaira, letkrlmnyeire - mitl kell a terheltnek tartzkodnia, milyen
helyeket kell elkerlnie.
Lehetsge van a brsgnak arra, hogy a tvoltarts idtartama alatt bekvetkezett
vltozsok kvetkezmnyeit levonja, azaz mdosthatja a hatrozatot vagy megszntetheti
a tvoltartst, ha a vdett szemly lakhelye megvltozott vagy akr a vdett szemly,
akr a terhelt letkrlmnyeiben lnyeges vltozs kvetkezett be. Erre mind a tvoltarts
elrendelsre vonatkoz indtvny elterjesztsre jogosultak, mind a terhelt s a vd in
dtvnyra, st a vdemels utn hivatalbl is sor kerlhet. Ugyangy jrhat el a brsg, ha
ms knyszerintzkeds elrendelse miatt van szksg az eredeti hatrozat mdostsra.
A terhelti jogok szempontjbl kiemelend, hogy az eredeti rendelkezseket a 2009.
vi LXXII. trvny 22. (1) bekezdse mdostotta, elrva, hogy a korltozs tartalmt
jelent szablyokat gy kell megllaptani, hogy azok ne tegyk lehetetlenn a terhelt azon
jogainak gyakorlst, amely jogokat a srtett vonatkozsban a bizonyos intzmnyek
hbortatlan ltogatsnak biztostsval a tvoltarts garantlja.
d) A tvoltarts idtartama
A Be. 13 8/B. (1) bekezdse szerint a brsgnak szk keretek kztt mrlegelsi lehet
sge van: tz naptl hatvan napig terjed idre rendelheti el a tvoltartst, e hatrok kztt
figyelemmel lehet a cselekmny jellegre, a srtett megalapozott flelmre stb.
Lthatjuk teht, hogy a ms szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsek
krben megismert tgabb, az eljrs szakaszhoz igazod idtartamok a tvoltartsnl
nem jtszanak szerepet, s nincs lehetsg az idtartam meghosszabbtsra sem. Mg ak
kor sem teszi lehetv ezt a trvny, ha a maximlis hatvan napos keretet nem mertette ki
a brsg. Nem kizrt azonban, hogy a knyszerintzkeds idtartamnak letelte s gy
a megllaptott korltozsnak a megsznse esetn, ha annak felttelei ismt fennllnak,
s a jogosultak indtvnyozzk, jra elrendelje a tvoltartst a brsg.
A rvid idtartamra tekintettel nem tartalmaz a trvny kln szablyt a tvoltarts
megsznsre vagy megszntetsre - kivve a korbban trgyalt krlmnyekben bell
vltozst figyelembe vev megszntetsi lehetsget.
A tztl hatvan napig terjed korltozs hossz tvon alig jelent vdelmet a srtett vagy
ms szemly szmra: mindssze azt biztosthatja, hogy a szksges magnindtvnyt gy
terjeszthesse el a srtett, illetve gy tegyen vallomst, hogy nem kell attl tartania, hogy
a terheltre htrnyos bizonytkszolgltats utn haza kell mennie a kzs otthonukba s
199

jabb bntalmazst elszenvednie, ha a bnteteljrst segt tevkenysgrl a terhelt


tudomst szerez. Erre alaptva rtuk korbban, hogy inkbb a bizonyts eredmnyessg
nek elsegtse s csak msodlagosan az rintett szemly vdelme e knyszerintzkeds
tnyleges clja.
A terhelt szmra viszont meglehetsen htrnyos lehet a rvid idtartam korltozs
is: mg a tbbi szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkeds esetn van kijellt
tartzkodsi helye, nem kerl az utcra, a tvoltarts esetn ez elfordulhat, hiszen a bn
talmazottal kzs otthont akkor is el kell hagynia, ha annak rszben vagy kizrlagosan
tulajdonosa.
A tvoltarts elrendelse esetn az eljrst soron kvl kell lefolytatni.
e) A tvoltarts megszegsnek szankcija
Brmennyire is igyekszik a terhelt betartani a brsg ltal elrt korltozsokat, a knyszer
intzkedsjellegbl fakadan elfordulhat, hogy vletlenl tallkozik a vdett szemllyel,
vletlenl nyomja be mobiltelefonjn a trolt telefonszmot stb. Ebben az esetben nem
indokolt szankcikat kiltsba helyezni. Azonban, ha a terhelt a tvoltarts szablyait
szndkosan szegi meg, s utlag sem menti ki magatartst, a Be. lehetv teszi enyhbb
ktelessgszegs esetn a rendbrsg kiszabst, slyosabb esetben az elzetes letartz
tats elrendelst.

7.7.5. Az ideiglenes knyszergygykezels (Be. 140-145. )


Az ideiglenes knyszergygykezels a kros elmellapot terhelt szemlyi szabadsgnak
bri elvonsa jogers tlet nlkl.
a) Az ideiglenes knyszergygykezels felttelei
Az ideiglenes knyszergygykezels elnevezse is sugallja, hogy jogers brsgi hat
rozat hinyban akkor kerlhet sor a terhelt szabadsgelvonssal jr gygykezelsre,
ha az eljrs eredmnyekppen vele szemben knyszergygykezelst fognak elrendelni.
E krlmnybl fakad, hogy az ideiglenes knyszergygykezels alkalmazsnak anyagi
jogi s eljrsjogi kvetelmnyei is vannak. Anyagi jogi felttel, hogy a Btk. 74. -ban
felsorolt krlmnyek maradktalanul fennlljanak, br nhny kzlk az eljrs korai
szakaszban mg csak valsznsthet (pl. amennyiben a terhelt bntethet lenne, vele
szemben egy vet meghalad szabadsgvesztst szabnnak ki).
E felttelek a kvetkezk:
- a terhelt szemly elleni erszakos vagy kzveszlyt okoz bntetend cselekmnyt
kvetett el;
- kros elmellapota miatt nem bntethet;
- tartani kell attl, hogy szabadlbon hagysa esetn jabb, hasonl bncselekmnyt
kvetne el;
- amennyiben bntethet lenne, vele szemben egyvi szabadsgvesztsnl slyosabb
bntetst kellene kiszabni.
200

Az eljrsjogi felttelek pedig a kvetkezk:


- bncselekmny gyanja alapjn a nyomozst elrendeltk (azaz halaszthatatlan nyo
mozsi cselekmnyknt az ideiglenes knyszergygykezels sem rendelhet el);
- a terhelttel szemben a bncselekmny elkvetsnek megalapozott gyanja fennll
s ezt kzltk,
- nem ll fenn az ideiglenes knyszergygykezelst kizr ok; tovbb
- megalapozottan lehet kvetkeztetni arra, hogy a terhelt knyszergygykezelst kell
elrendelni. Erre a szakvlemny s az eljrs egyb adatai utalnak.
A knyszergygykezels clja ketts: az elzetes letartztatshoz hasonlan biztostja,
hogy a terhelt ne kvessen el jabb bncselekmnyt, s az eljrsi cselekmnyeknl rendel
kezsre lljon, msrszt a szksges gygykezels mielbb elkezddjn.
b) Az ideiglenes knyszergygykezels elrendelse
Csakgy, mint az eddig trgyalt szemlyi szabadsgot elvon, illetve korltoz kny
szerintzkedseket, az ideiglenes knyszergygykezelst is csak brsg rendelheti el
a vdemels eltt s - rtelemszeren - azt kveten egyarnt.
A brsg e krdsben a szakrt vlemnyre tmaszkodik, azonban elfordulhat,
hogy egyetlen vizsglattal nem llapthat meg, az elmemkds kros llapota kizrja-e
a terhelt felelssgre vonst. Ebben az esetben kerlhet sor a szakrti vlemny cmsz
alatt trgyalt elmellapot megfigyelsre, amit szintn a brsg rendel el.
Az ideiglenes knyszergygykezels s az elzetes letartztats egyidejleg nem fo
ganatosthat, gy az ideiglenes knyszergygykezels elrendelse esetn az elzetes
letartztatst meg kell szntetni. Termszetesen nem llhat a terhelt az ideiglenes kny
szergygykezelssel egyidejleg lakhelyelhagysi tilalom vagy hzi rizet hatlya alatt
sem, hiszen a zrt intzeti foganatosts miatt az e knyszerintzkedsekkel elrni kvnt
cl (is) megvalsul.
Felmerlhet annak szksgessge is, hogy olyan elzetes letartztatsban lv terhelt
pszichitriai kezelst vegyk foganatba, akivel szemben az ideiglenes knyszergygyke
zels felttelei nem llnak fenn. Ebben az esetben az elzetes letartztatst az igazsggyi
megfigyel s elmegygyt intzetben kell vgrehajtani.
c) Az ideiglenes knyszergygykezels idtartama
E knyszerintzkedsnl is megtalljuk az elzetes letartztatsnl megismert, az eljrs
szakaszaihoz kapcsold idhatrokat: a trgyals elksztse, az els fok gydnt
hatrozat kihirdetse, a msodfok, illetve a harmadfok eljrs befejezse, illetve a ha
tlyon kvl helyezs folytn megismtelt eljrsban a brsg gydnt hatrozatnak
kihirdetse. Ezen bell, amennyiben a vdemels eltt az ideiglenes knyszergygykezels
megkezdstl hat hnap eltelt anlkl, hogy az gysz vdiratot nyjtott volna be, indo
koltsgt a nyomozsi br fellvizsglja. Egy v elteltvel a fellvizsglatot a trvnyszk
vgzi, egyesbrknt eljrva.
A vdirat benyjtsa utn a knyszergygykezels indokoltsgnak fellvizsglatra az
elzetes letartztatsnl tanultak irnyadk, azaz hat hnap elteltvel az elsfok brsg,
egy v elteltvel a msodfok brsg dnt, majd a tovbbiakban hathavonta kerl sor
201

a fellvizsglatra. Ha mr az gyben harmadfok eljrs van folyamatban, rtelemszeren


e krdsben is a harmadfok brsg foglal llst.
d) A terhelt jogai
Az ideiglenes knyszergygykezels alatt ll terheltet lnyegben ugyanazok a jogok
illetik meg, mint az elzetes letartztatottat. Sajtos llapota miatt azonban a trvny ren
dezi a trvnyes kpviselvel val rintkezst is: szban erre ellenrzs nlkl kerlhet
sor, kivve, ha feltehet, hogy ezltal az eljrst a terhelt meghistan, azaz a trvnyes
kpvisel ebben segtsgre lenne.
e) Az ideiglenes knyszergygykezels megsznse
E knyszerintzkeds megsznsnek esetei rszben megegyeznek az elzetes letartztats
nl, a lakhelyelhagysi tilalomnl s a hzi rizetnl megismert esetekkel, azaz megsznik
az ideiglenes knyszergygykezels, ha
- tartama lejrt;
- a nyomozst megszntettk;
- a nyomozs hatrideje lejrt;
- ha az eljrst jogersen befejeztk.
Ha az elrendels oka megsznt, az ideiglenes knyszergygykezelst is meg kell szn
tetni, hasonlan a korbban trgyalt knyszerintzkedsekhez.
Mivel a vdemels elhalasztsra az ideiglenes knyszergygykezels alatt ll ter
helttel szemben rtelemszeren nem kerlhet sor, gy a megszntetsi okok kztt ezzel
a lehetsggel nem tallkozunk.
Nem fz a trvny jogkvetkezmnyt az elzetes letartztatsnl irnyad, a bncse
lekmny slyhoz igazodan differencilt idtartam eltelthez, ezt az adott knyszerin
tzkeds sajtossgai indokoljk: a terhelt elmellapotnak alakulsa nem fgg bizonyos
id eltelttl, a gygykezels megszaktsa nem indokolt meghatrozott idtartam utn
sem. Amennyiben viszont az orvosi vlemny szerint a terhelt gygykezelsre mr nincs
szksg, gy az ideiglenes knyszergygykezels oka a tovbbiakban mr nem ll fenn,
gy megszntetsre kerl sor.
Csakgy, mint a korbban trgyalt knyszerintzkedseknl, a vdemels eltt az
gysz is jogosult az ideiglenes knyszergygykezelst megszntetni.
A kros elmellapot terhelttel szemben hozott dntsek esetn jogorvoslati joggal
rendelkezk kre magban foglalja a terhelt hzastrst s trvnyes kpviseljt is: gy
k is lhetnek fellebbezssel az ideiglenes knyszergygykezels elrendelse ellen s in
dtvnyozhatjk megszntetst is. Krds, hogy a knyszergygykezels elrendelse miatt
fellebbezsre jogosult lettrs az ideiglenes knyszergygykezelst elrendel hatrozattal
szemben mirt nem lhet jogorvoslattal.
[A foganatosts rszletszablyait a knyszergygykezels s az ideiglenes knyszer
gygykezels vgrehajtsrl, valamint az Igazsggyi Megfigyel s Elmegygyt Intzet
feladatairl, mkdsrl szl 36/2003. (X. 3.) IM rendeletben talljuk.]

202

7.7.6. Intzkeds a klfldre utazsi tilalom biztostsra (Be. 146. )


Ez a knyszerintzkeds az ti okmny elvtele elnevezs knyszerintzkeds helybe
lpett. Ennek magyarzata, hogy haznk Eurpai Unihoz trtn csatlakozsval a kl
fldre utazssal kapcsolatos fogalmak trtkeldtek: az ti okmny jelentse, az orszg
elhagysnak felttele, a hatrtkels rtelme megvltozott.
Mr a csatlakozs eltt is volt arra plda, hogy egyes orszgok - ktoldal megllapo
ds alapjn - lehetv tettk az tlevl nlkli, szemlyigazolvnnyal trtn beutazst,
gy kln ti okmnyra a hatrtlpshez nem volt szksg. E lehetsg az Unihoz val
csatlakozst kveten mg tbb llamra teljed ki, gy az ti okmny elvtele mint szem
lyi szabadsgot korltoz knyszerintzkeds a jogalkot szerint (is) rtelmt vesztette.
A trvny eltti egyenlsg elvt is srtette volna a korbbi knyszerintzkeds meg
tartsa a Be.-ben, hiszen aszerint tett volna klnbsget az eljrs al vont szemlyek
kztt, hogy haznk, valamely EU tagllam vagy ms llam llampolgrai-e. gy az ti
okmny elvtele mint nll knyszerintzkeds nem volt tovbb fenntarthat, de szksg
volt a klfldre utazs kln trvnyben meghatrozott tilalmnak biztostsra szolgl
intzkedsre a bnteteljrs keretei kztt. A szablyozs egyes szemlyi szabadsgot
korltoz knyszerintzkedsekhez ktdik a kvetkezk szerint.
Amennyiben a terhelt rizetbe vtelt rendelik el, ti okmnyt el kell venni. Az ti
okmny tovbbi sorsa attl fgg, miknt sznik meg az rizetbe vtel. Ha nem rendelnek
el a terhelttel szemben elzetes letartztatst, ideiglenes knyszergygykezelst, lakhelyelhagysi tilalmat vagy hzi rizetet, ti okmnyt vissza kell adni.
Amennyiben a felsorolt knyszerintzkedsek valamelyikt elrendelik, gy nll,
a klfldre utazs megakadlyozst szolgl bnteteljrsi knyszerintzkeds nincs,
de az eljr hatsgok az ti okmny visszatartsa rdekben rtestik az tlevlhatsgot
a klfldre utazsi tilalom biztostsa rdekben. Ez utbbi feladata lesz, hogy a klfldre
utazsrl szl 1998. viXII. trvny rendelkezsei alapjn megtegye a szksges intzke
dseket. E jogszably 19. (1) bekezdse alapjn az tlevl hatsg az ti okmny kiadst
megtagadja vagy az ti okmnyt visszavonja, ha klfldre utazst korltoz rendelkezs ll
fenn. Klfldi terhelt esetn az rtestst nem az tlevlhatsg, hanem az idegenrendszeti
hatsg rszre kell megkldeni, amely a harmadik orszgbeli llampolgrok beutaz
srl s tartzkodsrl szl 2007. vi II. trvny 66. -a alapjn jr el. E trvnyhely
(3) bekezdse alapjn az ti okmny elvtele esetn a klfldi rszre szemlyazonost
adatait tartalmaz s a tett intzkedst tanst elismervnyt kell killtani. A (4) bekezds
szerint a terleti idegenrendszeti hatsg a bnteteljrsban az gysz vagy a brsg
ltal meghatrozott ideig az elvett ti okmnyt hatrozattal visszatartja.
gy, kzvetve van arra lehetsg, hogy megakadlyozzk azt, hogy a terhelt klfldre
tvozva az eljrs sikert meghistsa, vagy ksleltesse az gy lezrst.
Tisztzand az ti okmny fogalma. A trvny eredeti szvege tlevlrl szlt, mg
a 2003. jlius 1-jn hatlyba lpett rendelkezs ti okmnyrl. Ez utbbi termszetesen
szlesebb kategria, s felleli mindazokat az okmnyokat, amelyek a klfldre utazshoz
szksgesek, az orszg elhagysra vagy az ide trtn visszatrsre, az llamhatr tl
psre jogostanak.
203

7.7.7. Az vadk (Be. 147-148. )


Az vadk nem csak haznkban, de egyes klfldi llamokban (pl. Hollandiban, Finnor
szgban) is az egyik legvitatottabb bnteteljrsi jogintzmny, amelynek alkalmazsval
kapcsolatban rvek s ellenrvek sorakoztathatok fel. Legelterjedtebb az vadk ellenben
trtn szabadlbra helyezs azokban az orszgokban, ahol az eljrsi szablyok az an
golszsz jogrendszer jellegzetessgeit viselik magukon. Angliban s Walesben pldul
lehetsg van az vadk ellenben trtn szabadlbra helyezsre bizonyos felttelek
elrsval, vagy azok nlkl is, ami lnyegben azzal a figyelmeztetssel jr egytt, hogy
a terhelt jelenjen meg az eljrsi cselekmnyeknl, mert ellenkez esetben letartztatsra
is sor kerlhet. A pnzsszeg lettbe helyezse nem felttlen velejrja az vadk ellen
ben val szabadlbra helyezsnek. Mindkt formrl a bail elnevezs alatt rendelkeznek
a jogszablyok. Nmetorszgban a StPO az elzetes letartztatstl enyhbb korltozst
jelent, szks veszlye esetn alkalmazhat bri intzkedsek krben emlti - tbbek
kztt - biztostkknt bizonyos pnzsszeg megfizetst. [Rodolphe Juy-Birmann: The
Germn System. In: Mireille Delmas-Marty - J. R. Spencer (ed.); European Criminal
Procedures. Cambridge University Press, 2002. 338. o.J
Nem ismeretlen az vadk jelleg jogintzmny haznkban sem. Az 1896. vi Bp.
biztostk elnevezssel ugyan, de ismerte a megfelel pnzsszeg lettbe helyezse mel
lett a terhelt szabadlbon val vdekezst biztost intzkedst, tovbb rendelkezett
a kezessgrl is, amelyek alkalmazsra 1945-ig volt trvnyben biztostott lehetsg.
Az vadk nem tvesztend ssze az 1973. vi I. trvny mdostsa sorn beiktatott - s
a hatlyos Be.-ben is szablyozott - biztostkkal, amely csak klfldi terhelttel szemben
alkalmazhat, s nem a megjelenst hivatott biztostani, hanem azt, hogy amennyiben
a terhelt tvolltben lefolytatjk az eljrst, a vagyoni jelleg szankcik s kltsgek
fedezete rendelkezsre lljon.
Az j bnteteljrsi trvny azzal a cllal vezette be az vadkot, hogy az elzetes le
tartztatst helyettest jogintzmnyek krt bvtse, lehetv tegye ezltal, hogy a terhelt
szabadlbon vdekezhessk, de szabadlbra helyezst olyan biztostk adstl tegyk
fggv, amely valsznv teszi, hogy az eljrsi cselekmnyeknl meg fog jelenni
anlkl is, hogy szemlyi szabadsgt elvonnk vagy korltoznk.
Az ilyen megoldst az Eurpa Tancs is tmogatja az elzetes letartztatsok szmnak
s idtartamnak cskkentse rdekben.
A jogalkoti definci szerint az vadk a brsg ltal meghatrozott sszeg, amely
a terheltnek az eljrsi cselekmnyeken val jelenltt biztostja.
a) Az vadk engedlyezsnekfelttele
Az vadk rendeltetse szerint a szks, elrejtzs veszlye esetn helyettestheti az elzetes
letartztatst. Ebbl kvetkezik, hogy csak a Be. 129. (2) bekezdsnek b) pontjban rt
esetben lehetsges az vadk elfogadsa. (Lsd errl: EBH2004. 1015.; BH2004. 312.;
BH2012. 116. stb.) A brsg a dnts meghozatalakor azt mrlegeli, hogy a bncselek
mnyre s a terhelt szemlyi krlmnyeire tekintettel valsznv teszi-e az vadk lettele
a terhelt megjelenst. Ha igen, az elzetes letartztats megszntethet.
204

Az 1998. vi XIX. trvny eredeti szvege tartalmazott az vadk engedlyezst kizr


krlmnyeket is. Az azonban, hogy a jogalkot egyes bncselekmnytpusok, illetve
meghatrozott mdon elkvetett bncselekmnyek esetben kategorikusan kizrta volna
a terhelteket - akikkel szemben az adott bncselekmny s annak miknti elkvetse mg
nem nyert bizonytst - a szabadlbon val vdekezs lehetsgbl, amit viszont nemzet
kzi emberi jogi dokumentumok s az akkor hatlyban volt Alkotmny egyarnt garantl
tak, emberi jogi szempontbl agglyos lett volna. gy szerencss volt a trvny hatlyba
lps eltti olyan mdostsa, amely szerint az vadk engedlyezst kizr krlmnyek
kikerltek a trvnybl. A brsgnak gy is tg mrlegelsi lehetsge van, amikor az
vadk lettelnek engedlyezsrl dnt, s szinte biztosra vehet, hogy a bncselekmny
jellegt mrlegelve nem kerl sor olyan terheltek vadk ellenben trtn szabadlbra
helyezsre, akikkel szemben az eredeti trvnyszveg nem tartotta megengedhetnek
az vadk elfogadst. Errl tanskodik a Fvrosi tltbla egyik kzztett msodfok
dntse is, amelyben elutastotta az vadk felajnlst elre kitervelten s aljas indokbl
elkvetett emberls bntettnek ksrlete miatt indult gyben, mivel a vdlott elzetes
letartztatsnak nemcsak a Be. 129. (2) bekezdsnek b), hanem a d) pontja szerinti
felttele is fennll, emellett nem llapthat meg olyan magas sszeg, amely valszns
ten, hogy a vdlott letfogytig tart szabadsgveszts kiszabsnak lehetsge ellenre
megjelenne az eljrsi cselekmnyeknl. (BH2004. 47.)
b) Az vadk elfogadsra irnyul eljrs
Az vadk megllaptst a terhelt s a vd indtvnyozhatja annl a brsgnl, amelyik
az adott gyben az elzetes letartztats krdsben dnteni jogosult.
A 2006. vi mdosts megszntette annak lehetsgt, hogy az vadkot nem csupn
a terhelt, de helyette brki felajnlhatta s letehette, azt azonban, hogy az vadk sszegt
milyen forrsbl teremti el a terhelt, nem vizsglja a brsg.
A brsg lst tart, s ezen az gyszt, a terheltet s a vdt meghallgatja. A vd tvol
ltben az ls megtarthat, ha rtestse szablyszer volt, de nem jelent meg. Amenynyiben az vadk megllaptst trgyalson indtvnyoztk, termszetesen a trgyals
keretei kztt dnt arrl a brsg.
A brsg dntse kt rszre tagolhat. Egyrszt dnt arrl, hogy megllapthatnak tartja-e az vadkot, s ha igen, dnt annak sszegrl. Az sszeg meghatrozsnl a terhelt
szemlyi krlmnyeit s vagyoni helyzett veszi figyelembe. Az vadk sszegnek als
s fels hatrt a Be. nem rgzti, gy a jogalkot meglehetsen szles kr mrlegelsi
lehetsget biztost a brsg szmra. Ennek pozitvuma, hogy a terheltek eltr anyagi
helyzett a brsg teljes mrtkben figyelembe tudja venni, hiszen az alkalmi munkbl
a ltminimum alatt l, sokgyermekes terhelt esetben nhny ezer forint elteremtse s
elvesztse is olyan nehzsget okoz, ami miatt nem fogja megkockztatni, hogy kivonja
magt a bnteteljrs all; mg a vagyonosabb terheltek esetben akr tbb milli forint
sszeg vadk is meghatrozhat. Negatv hatsa lehet viszont a szles kr mrlegelsi
jogkrnek, ha a brsg csak tbb milli forintos vadk lettele esetn helyezi szabadlbra
a terhelteket, akkor is, ha ilyen nagy sszegnek a lettbe helyezse meghaladja a terhelt
s krnyezete lehetsgeit, s gy az engedlyezett vadk esetn is teljesthetetlen marad
205

a szabadlbra helyezs felttele. gy az sszegszersg krdsben nem rtnk egyet


a 2006. vi LI. trvny 65. -hoz fztt indokols 4. pontjban rtakkal, amely szerint
Az vadk sszege csak a brsg mrlegelsn mlik, nincs teht jelentsge annak,
hogy a terhelt mekkora sszeg kifizetsre kpes vagy hajland. A terhelt szemlyi k
rlmnyeinek, vagyoni helyzetnek vizsglata, ami az sszeg meghatrozsakor a mdo
sts utn is trvnyi kvetelmny, ppen azt a clt szolglja, hogy olyan mrtk vadk
megllaptsra kerljn sor, amelynek megfizetsre a terhelt kpes.
2011-ben 80 vadkkal kapcsolatos felajnls rkezett, ami az elz vhez kpest
14%-os cskkenst jelent. Ebbl az gysz csupn 20-at tmogatott, s a brsg 31 esetben
fogadta el az vadk felajnlst. (L statisztika 56. tbla.)
Az vadk engedlyezse meghatrozott pnzbeli ktelezettsg teljestst jelenti, de
a brsg emellett elrendelhet
- lakhelyelhagysi tilalmat s
- hzi rizetet.
Amennyiben a brsg engedlyezi az vadk lettelt s az elzetes letartztatst
megsznteti, az gysz s a ptmagnvdl lhet jogorvoslattal. Az vadk sszege te
kintetben viszont a terhelt s a vd is nyjthat be fellebbezst, hiszen erre vonatkoz
korltozst a trvny nem tartalmaz.
A bri gyakorlat is ezt tmasztotta al, amikor a BH2004. 134. esetben a fellebbezs
krt illeten leszgezte a brsg, hogy a terhelt elzetes letartztatst vadk elle
nben megszntet hatrozat ellen a terhelt terhre az gysz s a ptmagnvdl lhet
fellebbezssel, viszont az vadk elfogadsval egyidejleg elrendelt knyszerintzkeds
(lakhelyelhagysi tilalom, hzi rizet, az ti okmny elvtele) elrendelse ellen, valamint
az vadk sszegnek cskkentse rdekben a vdlott s a vd is fellebbezhet.
Amennyiben a brsg nem engedlyezi az vadk lettbe helyezst, gy elutastja az
vadk megllaptsa irnti indtvnyt. Ebben az esetben is helye van fellebbezsnek az
ltalnos szablyok szerint.
Az vadkot a hatrozat jogerre emelkedse utn kell kszpnzben letenni a brsgon,
vagy annak lettelt kln jogszablyban meghatrozott mdon igazolni. Ez utbbi lehe
tsg a 2006. vi mdosts eredmnye, s indoka abban keresend, hogy a meglehetsen
magas sszeg vadk mint pnzbeli ktelezettsg teljestse ms mdon tnik clszer
nek. (Klfldn nem kizrt az vadk rtkpaprral val megfizetse, vagy meghat
rozott szemly kezessgvllalsa is elegend a kszpnz tnyleges megfizetse helyett.)
Amikor az vadkot lettbe helyeztk, a terheltet haladktalanul szabadon kell bocstani.
A Be. kzvetve korltozza az vadk elfogadsa irnti krelem indokolatlan ismtelt
elterjesztst annak rdekben, hogy az eljrs idszersgt a krelem sorozatos benyj
tsval a terhelt vagy a vd ne veszlyeztesse. gy, ha az vadk megllaptsra irnyul
indtvnyt a brsg elutastotta, a terhelt s a vd ismtelten csak akkor terjesztheti azt
el, ha j krlmnyre hivatkozik. Ha ilyen jdonsg nem szerepel az indtvnyban, a b
rsg azt rdemi indokols nlkl elutasthatja.

206

c) Az vadk sorsa
Az vadk visszajr a terheltnek, ha
- a terhelt elzetes letartztatst rendeltk el, de erre nem azrt kerlt sor, mert az
eljrsi cselekmnyen nem jelent meg (azaz az vadk ebben az esetben betlttte volna
cljt, de ms okbl szksgess vlt a terhelt elzetes letartztatsa);
- az gysz a nyomozst megszntette, vagy a nyomozs hatrideje lejrt, vagy az
gysz a vdemelst elhalasztotta;
- a brsg az eljrst jogers tlettel vagy megszntet hatrozattal befejezte.
Ha a brsg a bnssget megllapt tletben vgrehajtand szabadsgvesztst sza
bott ki az vadk ellenben szabadlbon lv terhelttel szemben, az vadk sszegt
a terhelt csak akkor kapja vissza, ha a bntets vgrehajtst megkezdte. Ekknt az vadk
nem csupn az eljrsi cselekmnyeknl val rszvtelt, hanem a szankci vgrehajtha
tsgt is elsegtheti.
Ez a korltozs prhuzamba llthat az elsfok brsg ltal az gydnt, de nem
jogers hatrozat kihirdetst kveten elrendelt vagy fenntartott elzetes letartztats
azon esetvel, amikor azrt kerl sor a vdlott fogva tartsra, mert az els fokon kiszabott
bntets slya miatt szkstl, elrejtzstl lehet tartani.
Elveszti a terhelt az vadkot, ha az nem volt alkalmas a szndkozott cl elrsre,
azaz, ha a terhelt elzetes letartztatsra azrt kerlt sor, mert az eljrsi cselekmnyeknl
idzs ellenre nem jelent meg, s elmaradst elzetesen alapos okkal nem mentette ki,
vagy az akadly megsznse utn nyomban alapos okkal nem igazolta.
Az vadk ellenben szabadlbon lv terhelt elzetes letartztatsra egybknt kt
esetben kerlhet sor:
- a fentebb emltett esetben, amikor az eljrsi cselekmnyeknl nem jelent meg;
- ha az vadk elfogadsa utn elzetes letartztatsnak ms oka merlt fel.
Az utbbi ok nem utal arra, hogy az vadk nem tlttte be cljt, gy ebben az esetben
annak sszegt a terhelt visszakapja.
Mg klfldn, elssorban az angolszsz orszgokban, a megfelel kszpnzzel nem
rendelkez terheltek szmra vadkirodk, bankok nyjtanak segtsget, nlunk ez mg
nem terjedt el, ksznheten a meglehetsen kisszm vadkkal kapcsolatos elterjesz
tsnek, a brsg taln tl szigor gyakorlatnak is. Az Els vadkiroda Tancsad s
Hitelkzvett Kft. 2004. jlius 1-jn kezdte meg mkdst Budapesten, az egsz orszgra
kiterjesztve tevkenysgt, s tudomsunk szerint mig egyetlenknt mkdik e terleten.
Klfldn is lehetsge van arra az vadk engedlyezsrl dnt brsgnak, hogy
tovbbi feltteleket szabjon a szabadon bocsts esetre. Franciaorszgban pl. tbbek
kztt elrendelhet bizonyos helyek ltogatsnak, csakgy, mint a lakhely elhagys
nak tilalma, illetve bizonyos ktelezettsgek rhatk el, mint pl. kezelsben rszvtel,
rendszeres megjelensi ktelezettsg stb. Hasonl tilalmakkal, illetve ktelezettsgekkel
prosulhat Angliban s Walesben is az vadk ellenben trtn szabadlbra helyezs.
Ezeknek az elrsoknak nincs konkrt listja, a brsg dnti el, hogy az adott esetben
milyen intzkeds szksges (pl. annak a szemlynek a megnevezse is elegend lehet,
aki megfizeti a kiszabott sszeget abban az esetben, ha a terhelt nem jelenik meg a b
rsg eltt).
207

7.8. A hzkutats (Be. 149. )


A hzkutats az EJEE 8. cikkben, illetve az Alaptrvny VI. cikk (1) bekezdsben biz
tostott magnlaks srthetetlensghez valjog gyakorlsnak korltozst teszi lehetv
a bnteteljrs sikere rdekben. Br ktsgkvl leggyakrabban a terhelt hznak, lak
snak stb. tkutatsra kerl sor, a knyszerintzkeds rinthet olyan szemlyt is, akinek
addig semmifle kapcsolata nem volt a bncselekmnnyel vagy a terhelttel (pl. annak
a hznak a tulajdonosa, amelynek udvarra az elkvet az t ldzk ell bemenekl).
ppen ezrt szksges az rintett jogainak biztostsa rdekben a lehet legtbb garan
cilis szablyt tartalmaznia a trvnynek.
Az 1896. vi Bp. klnbsget tett a terhelt s ms hza, laksa, helyisgei kztt akknt,
hogy az utbbiak tkutatsra szigorbb feltteleket llaptott meg, tbb garancit lltott
fel. Ez all csak a kznsgnek nyitva ll helyisgek jelentettek kivtelt, amelyekre
enyhbb szablyok vonatkoztak azrt, mert ezek a magnlaks szigor fogalma al nem
tartoztak, s a bnsk leggyakoribb bvhelyeknt szolglhattak.
a) A hzkutats trgya s clja
A hzkutats trgya lehet a hz, laks, egyb helyisg, az azokhoz tartoz bekertett hely,
az ott elhelyezett jrm, de a hzkutats szablyai alkalmazandk a szmtstechnikai
rendszer vagy az ilyen rendszer tjn rgztett adatokat tartalmaz adathordoz tvizs
glsra is. Ez a knyszerintzkeds is csak az eljrs eredmnyessge rdekben, azaz
bnteteljrsi clra vehet ignybe.
A felsorolt helyek kzl kln megemltend a jrm tkutatsa, ugyanis arra sor ke
rlhet a motozs szablyai szerint is. Amennyiben teht a jrm, pl. a garzsban vagy a hz
udvarn ll, tkutatsra a hzkutats szablyai rvnyesek, mg ha a kzton meglltott
jrm tvizsglsra kerl sor, a motozsra irnyad rendelkezsek szerint kell eljrni.
Eltr szablyokat llapt meg a trvny a kzjegyzi, gyvdi iroda, illetve az egsz
sggyi intzmny tkutatsra, ha az kzjegyzi vagy gyvdi tevkenysggel sszefgg
hivatsbeli titkot, illetleg egszsggyi adatot tartalmaz irat megtallsra irnyul.
A hzkutats clja dolgok, nyomok felkutatsa vagy az elkvet kzre kertse. Ennek
megfelelen akkor kerlhet sor hzkutatsra, ha megalapozottan feltehet, hogy az
- a bncselekmny elkvetjnek kzre kertsre;
- a bncselekmny nyomainak feldertsre;
- bizonytsi eszkz, elkobozhat vagy vagyonelkobzs al es dolog megtallsra
vezet.
A megalapozottan feltehet kittel azt jelenti, hogy a hatsgok eltt mr ismert k
rlmnyek arra engednek kvetkeztetni, hogy a keresend dolgot, nyomot vagy szemlyt
a hzkutatssal rintett helyen valsznleg megtalljk.
b) Eljr hatsgok
A hzkutats azon knyszerintzkedsek kz tartozik, amelyet - kevs kivteltl elte
kintve - brmely, a bntetgyekben eljr hatsg elrendelhet azzal a megszortssal,
hogy az gysz fenntarthatja magnak a jogot, hogy a nyomozs sorn a nyomoz hatsg
208

nem, csak rendelheti el a hzkutatst. Mivel a brsg s az gysz esetben nem llnak
rendelkezsre a hzkutats elvgzshez szksges szemlyi s trgyi felttelek, e kny
szerintzkeds foganatostsnl a nyomoz hatsgot veszik ignybe.
A kzjegyzi s az gyvdi iroda, tovbb az egszsggyi intzmny tkutatsra
specilis szablyok vonatkoznak. Indokolja a tbbletgarancikat az a krlmny, hogy e
helyisgekben olyan adatok vlhatnak hozzfrhetv, amelyek megrzshez az rin
tettnek klnsen mltnyolhat rdeke fzdik. Az gyvdi irodban pedig akr a v
delemmel sszefgg olyan informcikat hordoz iratokat, szmtstechnikai adathor
dozkat is tallhat az eljr hatsg, amelynek kzlsre, tadsra a terhelt - s
klnsen a vd - nem ktelezhet, mert az az nvdra ktelezs tilalmba, illetve vd
esetben abszolt tanzsi akadlyba tkzne. Hogy a visszals gyanja se vetdjn az
eljr nyomoz hatsgra, clszer a prtatlan, elfogulatlan brsgra bzni a dntst. gy,
ha a hzkutats e helyisgekben a kzjegyzi, vagy gyvdi tevkenysggel sszefgg
hivatsbeli titkot, illetleg egszsggyi adatot tartalmaz irat megtallsra irnyul, azt
a vdirat benyjtsa eltt is csak a brsg rendelheti el s az gysz jelenltben foga
natosthat az elrendelt knyszerintzkeds. Az gysz jelenlte azt hivatott biztostani,
hogy a knyszerintzkedst a nyomoz hatsg a brsgi hatrozat keretei kztt, trv
nyesen teljestse.
A ksedelem ebben az esetben is azzal a veszllyel jrhat, hogy a knyszerintzkeds
nem ri el cljt, gy kivtelesen, az gysz a brsg hatrozata nlkl is megtarthatja
a hzkutatst azzal, hogy utlag a brsg hatrozatt be kell szerezni. Amennyiben a b
rsg a hzkutats utlagos elrendelsre vonatkoz indtvnyt elutastja, gy a hzkutats
eredmnye bizonytkknt nem hasznlhat fel. A brsgi hatrozat nlkl vgzett hz
kutats sorn megtallt dolgot az gysz a brsg hatrozatnak meghozatalig rzsbe
veszi, vagy az rzsrl msknt gondoskodik, de arra lefoglalst - rtelemszeren - nem
rendelhet el.
A Be. 2003. jlius 1-jtl hatlyba lpett rendelkezse a felsorolt klns vdelmet l
vez helyisgekben a hzkutatst ltalban brsgi hatrozathoz kttte, kivve, ha annak
clja kizrlag a bncselekmny elkvetjnek kzre kertse volt. A 2006. vi mdosts
ehhez kpest szkebb, de pontosabb feltteleket fogalmaz meg. Mint arra a mdosts indo
kolsa is rmutat, nem nmagban a helyszn, hanem a helysznhez kthet tevkenysggel
sszefgg irat rdemel klns vdelmet, hiszen az abban foglalt adatokra vonatkozan
a kzjegyz, az gyvd, illetve az egszsggyi intzmny dolgozjnak titoktartsi k
telezettsge ll fenn, amely a bnteteljrsban abszolt vagy relatv tanzsi akadlyknt
jelenik meg. Ezzel a jogalkot igyekszik egyenslyt teremteni a bri dntshez fzd
garancik s a bnldzs rdekei kztt.
Krdses azonban, hogy szksges-e az utlagos engedlyezs esetn vizsglni azt,
hogy tnylegesen fennllt-e a ksedelemhez fzd veszly, relis volt-e, vagy csak azt
vizsglja a brsg, hogy amennyiben a knyszerintzkeds foganatostsa eltt nyjtanak
be indtvnyt, elrendelte volna-e a hzkutatst. llspontom szerint csak a hzkutats fel
tteleinek igazolsra - azaz arra, hogy a knyszerintzkeds a trvnyben meghatrozott
clokra irnyul s eredmnyes lehet - kell kiterjednie a brsg vizsglatnak. Azt, hogy
a jogalkot ltal lehetv tett knnyts ne eredmnyezzen visszalsszer jogalkalmazi
209

gyakorlatot, elssorban a trvnyessg fltt rkd gysz felelssge. Ezzel ellenttben


Bcz Endre szerint a hzkutats indokoltsgn fell azt is igazolni kell, hogy a ksedelem
mel felteheten jr veszly tnyleges s relis volt. (Bcz Endre: Knyszerintzkedsek.
In: Akcz s msok: Bnteteljrs jog. Kommentr a gyakorlat szmra. I. HVG-ORAC
Lap- s Knyvkiad Kft., Budapest, 2003. 466. o.)
c) Az rintettet vd garancik
Mivel a hzkutats olyan szemly magnlakshoz fzd jogt is korltozhatja, aki a bn
cselekmnnyel egybknt nem ll kapcsolatban, clszer szles kr garancikat bepteni
az eljrsba.
Annak rdekben, hogy a hzkutats az rintettekben ne keltsen olyan gyant, hogy
az eljr hatsg tulajdonkppen nem is tudja, mit keres, csak flslegesen zaklatja ket,
az elrendel hatrozatban - ha lehetsges - meg kell jellni azokat a dolgokat, amelyek
megtallsa rdekben a hzkutats szksgess vlt.
A Be. rendelkezik arrl, hogy a hzkutatst rendszerint az rintett jelenltben kell
elvgezni. Kzlni kell vele a hzkutatst elrendel hatrozatot s - amennyiben megha
trozott, illetleg ismert szemly vagy dolog megtallsra irnyul a hzkutats - fel kell
t szltani, hogy nknt adja t a keresett dolgot, szemlyt, illetve a szmtstechnikai
rendszeren vagy adathordozn trolt adatot tegye hozzfrhetv. Amennyiben az rintett
e felszltsnak eleget tesz, a hzkutats csak akkor folytathat, ha gyan merl fel arra,
hogy ms bizonytsi eszkz, elkobozhat vagy vagyonelkobzs al es dolog is fellelhet.
Az rintett rdekeinek vdelmben, ha sem maga, sem vdje, kpviselje, megbzott
hozztartozja nincs jelen, olyan szemlyt kell kirendelni, akirl alaposan feltehet, hogy
a hzkutatssal rintett rdekeit megfelelen vdi.
A hzkutats - akrcsak haznkban - szksg esetn akr az azt elrendel hatrozat
hinyban is foganatosthat nhny klfldi eljrsi jogszably szerint is. Tbbnyire az
elkvet kzre kertse, illetve bncselekmny nyomainak feldertse vagy bizonytsi
eszkzk megtallsa a clja. A hazai megoldshoz hasonl, egyes helyisgek tkutatsa
esetn tbblet garancikat megkvetel rendelkezsekkel tallkozunk pl. Franciaorszg
ban, ahol sajtcgnl, orvosi helyisgekben, kzjegyzi, gyvdi irodban, fegyveres
testletnl az rintett, illetve a megfelel szakmai szervezet kpviseljnek jelenltben
vgezhet hzkutats. Angliban s Walesben az gyvdi irodk tkutatsra vonatkoznak
szigorbb felttelek, de ezek a szablyok esetenknt, kln jogszablyban ms foglalkozst
zk hivatali helyisgeire is kiterjeszthetk. Az jszakai hzkutats ltalban tilalmazott
klfldn is, br pl. Franciaorszgban a CPP (a francia Be.) bizonyos bncselekmnyek
esetn (ide tartozik a kbtszer-kereskedelem is), vagy Nmetorszgban a StPO (a nmet
Bp.) a megszktt fogva tartott kzre kertse rdekben brmely napszakban lehetv
teszi a hzkutatst.
d) Kzs szablyok (Be. 158. )
ABe. 158. -ban rt kzs szablyok a hzkutatsra, a motozsra s a lefoglalsra egyarnt
vonatkoznak. Br a trvny a hrom knyszerintzkeds lezrsaknt, azok rszletszab
lyai utn tartalmazza a kzs szablyokat, clszernek tartjuk e helyen ismertetni azokat.
210

A felsorolt knyszerintzkedseket az rintett kmletvel kell vgezni, s e krbl kln


is kiemeli a jogalkot, hogy az jszakai zaklatst elkerlend, lehetleg a nap hatodik s
huszonnegyedik rja kztt. Sok esetben azonban ppen az eredmnyessg rdekben
van arra szksg, hogy jszaka csapjanak le a nyomoz hatsg tagjai a bncselekmny
elkvetsnek helyre vagy az elkvet bvhelyre, gy a mdiban is lthat, olvashat
rajtatsszer hzkutats sem trvnysrt. De pl. a drogdealerek motozsa is az jszakai
letben hozhat leginkbb eredmnyt.
E knyszerintzkedsek sem okozhatnak az arnyossg s szksgessg elvnek megfe
lelen nagyobb htrnyt az rintettnek, mint ami az eljrs rdekben a knyszerintzkeds
cljval sszeegyeztethet. Ennek megfelelen biztostani kell, hogy ne kerljenek nyil
vnossgra a magnletnek a bnteteljrssal ssze nem fgg krlmnyei, s kerlni
kell a szksgtelen krokozst.
Az intzkedsrl jegyzknyvet kell kszteni, amelyben fel kell tntetni, hogy a trgyi
bizonytsi eszkzt vagy ms dolgot hol, milyen krlmnyek kztt talltk meg. Annak
rdekben, hogy ezek a krlmnyek a ksbbiekben ne legyenek vitathatk, a megtallt
dolgok, a feltrt nyomok bizonytkknt rtkelhetk legyenek, clszer nem csupn
jegyzknyvet, de fnykp-, esetleg videofelvtelt is kszteni a knyszerintzkeds fo
ganatostsa sorn, illetve, ha erre nincs lehetsg, vagy az a brsg tjkozdst a k
sbbiekben jobban segtheti, helysznrajzot is lehet kszteni, amelyen a hzkutatssal
rintett hely mretei pontosan feltntethetk.
A hzkutats, a motozs s a lefoglals esetben sem kizrt, hogy az rintettek nem
csak nem tesznek nknt eleget a hatsg felszltsnak, de megprbljk az intzkedst
megakadlyozni. Ebben az esetben az akadlyoz szemlyek a knyszerintzkeds tr
sre ktelezhetk, s velk szemben - a terhelt kivtelvel - rendbrsg is alkalmazhat.
Emltettk mr, hogy a hzkutats vgrehajtshoz a brsg - megfelel sajt appa
rtus hinyban - a nyomoz hatsgot veszi ignybe. Hasonlan trtnik a brsg ltal
elrendelt knyszerintzkeds foganatostsa a motozs s a lefoglals esetben is. Ekkor
a brsg hatridt llapt meg a cselekmny elvgzsre.
A kzs szablyokon tl a hzkutats, a motozs s a lefoglals az eljrsi cselekm
nyek elvgzsnek sorrendje, eredmnyessge miatt is sszekapcsolhat, tovbb szoros
sszefggsben llhat ms knyszerintzkedsekkel is. Pl. a hzkutats vagy a motozs
sorn megtallt trgyi bizonytsi eszkz megrzsrl a hatsg lefoglals elrendelsvel
gondoskodik, illetve a hzkutats sorn megtallt elkvett rizetbe veszi stb.

7.9. A motozs (Be. 150. )


Az 1896-os Bp. a motozs kapcsn is eltr rendelkezseket tartalmazott a terheltre s az n.
szoksos bntettesre nzve, akik minden klnsebb felttel nlkl megmotozhatok voltak,
mg az e krn kvl es egynekkel, klnsen a hozztartozval s a vdvel szemben
csak lnyegesen szigorbb felttelekkel tette lehetv e knyszerintzkeds alkalmazst.

211

a) A motozs clja s trgya


A motozs az rintett szemlynek az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnyben s az Alap
trvnyben [II. cikk] deklarlt emberi mltsghoz val jogt srt knyszerintzkeds.
Felvetdhet az emberi jogi dokumentumokban s az Alaptrvnyben egyarnt tiltott meg
alz bnsmd problmja is, hiszen a motozs olyan intim beavatkozs, amit a jogalkot
az n. ketts nemi szably (Tremmel Flrin kifejezsvel lve. Lsd legutbb: Fenyvesi
Csaba - Herke Csongor - Tremmel Flrin: j magyar bnteteljrs. Dialg Campus
Kiad, Budapest-Pcs, 2004. 365. o.) megfogalmazsval is hangslyoz. A trvnyi de
finci azt hatrozza meg, hogy milyen clbl s mit lehet tvizsglni a motozs sorn.
A motozs clja eszerint bizonytsi eszkz vagy elkobozhat, illetve vagyonelkobzs
al es dolog megtallsa lehet. tvizsglhat az rintett szemly ruhzata, teste, a ren
delkezse alatt ll jrm, csomag vagy ms trgy.
Nem csupn a terhelt megmotozsra kerl sor, hanem rajta kvl brmely szemllyel
szemben alkalmazhat ez a knyszerintzkeds, akirl megalapozottan feltehet, hogy
bizonytsi eszkzt vagy elkobozhat, illetve olyan dolgot tart magnl, amely vagyon
elkobzs al eshet.
A megalapozott felttelezs - mint errl ms knyszerintzkedsek kapcsn is szltunk
mr - azt jelenti, hogy az eljr hatsgnak (ltalban a nyomoz hatsgnak) arra vonat
koz tnyeken alapul informci ll rendelkezsre, hogy a megmotozni kvnt szemly
a fenti trgyakat magnl tartja. Pl. a tetten rt tolvaj az tskjba rejtette a lopott dolgot,
vagy a kbtszer rus az rintett szemly zsebbe tette a nla lv rut, amikor a nyo
moz hatsg embereit szrevette.
Mint lttuk, a jrm tvizsglsra kt knyszerintzkeds is lehetsget biztost: a hz
hoz, lakshoz stb. tartoz bekertett helyen ll jrm a hzkutats, az rintett rendelkezse
alatt ll jrm a motozs szablyai szerint lesz tvizsglhat. Utbbira plda a kzti
igazoltats sorn gyanss vl jrm tvizsglsa.
rdekes, hogy nhny orszgban a jrm tkutatsa az tlagostl szigorbb felttelek
esetn vgezhet csak (pl. Nmetorszgban a StPO-ban meghatrozott slyos bncselek
mnyek esetn).
b) A motozs elrendelse s foganatostsa
Mivel a motozs olyan eljrsi knyszercselekmny, amelyre ltalban a nyomozs els
fzisban kerl sor - az sem kizrt, hogy a motozs sorn tallt dolgok eredmnyezik
a nyomozs megindtst -, elrendelsre a trvny a nyomoz hatsgot s az gyszt
hatalmazza fel, st, amennyiben az gysz rendelkezse alapjn kerl sor a motozsra,
akkor is a nyomoz hatsgot veszik ignybe a vgrehajtshoz. Br ez a rendelkezs azt
sugallja, hogy a motozsra ltalban az azt elrendel hatrozat meghozatala utn kerl
sor, a gyakorlatban sokszor halaszthatatlan vagy srgs nyomozsi cselekmnyknt foga
natostjk: ppen a knyszerintzkeds jellege teszi szksgess az azonnali vgrehajtst.
A motozsnl is elsdleges az nkntessg, teht az eljr hatsgnak fel kell szltania
az rintettet, hogy a keresett dolgot adja t, s ha ezt megteszi, a knyszer alkalmazsa
elmaradhat. Krdses, hogy - br ez esetben kln nem emlti a trvny - sor kerlhet-e
a motozsra a keresett dolog tadsa utn is, ha gyan merl fel arra, hogy tovbbi trgyi
212

bizonytsi eszkzknt felhasznlhat, elkobozhat vagy vagyonelkobzs al es trgyat


tart magnl az rintett; miknt ez a hzkutats sorn kifejezett trvnyi felhatalmazs
alapjn lehetsges. A ha a felszltsra a keresett dolgot eladja, a motozstl el kell
tekintem (kiemels tlem - R.E.) trvnyi megfogalmazs szerint kizrt a motozs foly
tatsa az nkntes teljests utn.
A motozsnl jelen lehet a motozs helysznn tartzkod, az rintett ltal megnevezett
szemly. Ez, a megmotozott szemly rdekeit vd lehetsg nem htrltathatja a kny
szerintzkeds foganatostst, hiszen a motozsnl ltalnossgban elmondhat, hogy
a ksedelem veszllyel jr. Nem szolglhatja tovbb az rintett e jognak gyakorlsa
a bnteteljrs meghistsra trekvst, gy nem lehet jelen olyan szemly, akinek a je
lenlte a nyomozs rdekeit veszlyezteti.
A mr korbban emltett n. ketts nemi szably azt jelenti, hogy az rintett testnek
tvizsglst csak a megmotozottal azonos nem szemly vgezheti, s csak ilyen szemly
lehet jelen a knyszerintzkeds foganatostsakor. Erre a rendelkezsre azrt van szksg,
hogy a megmotozott emberi mltsga a felttlenl szksgesnl jobban ne srljn, ez
ugyanis mr nem szolglja a bnteteljrs rdekt. Ez all a szigor szably all csak
a motozst vgz orvos kivtel, aki a test regeinek tvizsglst vgzi.
A ketts nemi szably kapcsn kt krds vethet fel:
Mirt kellene alkalmazni - hiszen a trvny e vonatkozsban sem tr kivtelt - ezt a ren
delkezst arra a szemlyre is, akinek jelenltt az rintett kvnja? Teljessggel letszer, ha
a megmotozni kvnt n frjnek vagy partnernek jelenltt tartja az rdekeit leginkbb
szolglnak a motozs sorn. E krdsre a trvny indokolsa pozitv vlaszt ad ugyan - Az
rintett ltal megnevezett szemly lehet az rintettl eltr nem is. -, magban a trvny
ben viszont nem olvashat ilyen kivtelt lehetv tev szably. A jogszably rendszertani
rtelmezse eredmnyeknt leszgezhet, hogy a ketts nemi szably az rintett testnek t
vizsglsra vonatkozik, gy a motozs ltal rintett egyb trgyak - jrm, csomag - tvizs
glst ellenkez nem szemly is vgezheti, illetve a foganatosts helysznn jelen lehet.
A Be, 2006. vi mdostsa lehetv teszi a motozssal szemben panasz elterjesztst.
Ennek indoka, hogy br fszablyknt ezt a knyszerintzkedst is hatrozatban rendelik
el, az esetek jelents rszben relaktusknt, hatrozat nlkl kerl sor a foganatostsra,
hiszen a hatrozat beszerzsvel jr ksedelem az intzkeds eredmnyessgt az esetek
tbbsgben veszlyeztetn. Ekkor viszont nem volt helye panasznak, annak ellenre, hogy
a tbbi knyszerintzkeds esetben ezt a lehetsget a Be. biztostotta. Erre az alkotm
nyos szempontbl agglyos helyzetre reaglt a mdostssal a jogalkot.
A bnteteljrsbeli motozshoz hasonl intzkeds ms jogszablyok alapjn is v
gezhet megelzsi, rendszeti cllal. Ezekkel az esetekkel a kzigazgatsi jog tantrgy
tanulsakor tallkozhattak a hallgatk.
Angliban s Walesben a motozs szemlyt s jrmvet rinthet (lopott dolog, a megha
trozott listn szerepl dolgok, ks vagy les eszkzk megtallsa rdekben). A motozs
mlysge - pl. milyen ruhadarabok levtelre krhetik az rintettet - attl fgg, hogy
nyilvnos helyen kerl-e sor a motozsra, vagy letartztatsa utn beviszik az rintettet
a rendrsgre. Az intim motozs (intimate search) az rintett szemly testnek fizikai
tvizsglsa. A testi motozsra Franciaorszgban a hzkutats felttelei esetn van md,
213

azzal, hogy ha a teljes tkutats felttelei nem llnak fenn, a rendr csak a ruhzat kls
tvizsglst vgezheti el azrt, hogy meggyzdjn arrl, tiltott fegyvert vagy ms trgyat
nem tart-e magnl az rintett.
Nmetorszgban a hazai szablyokhoz hasonlan az intim, a test tvizsglsra kiter
jed motozst csak orvos vgezheti, s a vizsglat hozzjruls hinyban is elvgezhet,
st knyszer alkalmazhat nem csupn a terhelttel, de ms szemlyekkel szemben is. Ez
a knyszerintzkeds kombinlja a magyar Be. motozsra s szakrti vizsglatra vonatko
z rendelkezseit, mivel akr vrminta vtele esetn is e rendelkezseket kell alkalmazni.

7.10. A vagyoni jogokat korltoz knyszerintzkedsek


A tulajdonhoz fzd jogokat az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye Els Kiegszt
Jegyzknyve s az Alaptrvny is deklarlja. A bnteteljrsban alkalmazhat vagyoni
jelleg szankcik biztostsa s a bizonytsi eszkzk megrzse rdekben azonban
szksgess vlhat e jog korltozsa is.

7.10.1. A lefoglals (Be. 151-157. )


a) A lefoglals clja s trgya
A lefoglals nem csak a trvny rendelkezsei kztt szerepel a hzkutats s a motozs
szablyait kveten, de a nyomozs sorn is tbbnyire ezeket a knyszerintzkedseket
kveti, trgyai is ugyanolyan eljrsi rendeltetssel br dolgok lehetnek, mint a kt elbb
trgyalt knyszerintzkedsnl. Az rintett vagyoni - az adott dolog birtoklshoz fz
d -jogait korltozza a bnteteljrs sikere rdekben. Ez a korltozs azonban csak
tmeneti jelleg, vglegess akkor vlik, ha az eljrst lezr hatrozatban a lefoglalt
dolog elkobzsra vagy vagyonelkobzsra kerl sor. Br a trvnyi rendelkezs szerint
a dolog birtoknak elvonst jelenti tartalmilag a lefoglals, azaz a tulajdonos/birtokos
azt nem tarthatja birtokban s nem hasznlhatja, de a rendelkezsi jognak gyakorlsa is
nehzsgekbe tkzik. Olyan dolgokra terjedhet ki ez a knyszerintzkeds, amelyek elssorban trgyi - bizonytsi eszkzknt kerlnek felhasznlsra az eljrs sorn, vagy
amelyekre elkobzs, vagyonelkobzs rendelhet el. E clok biztostsa rdekben vonja
el a lefoglals a dolog birtokt a birtokostl.
A dolog fogalmt ezttal is kiterjeszti a jogalkot a szmtstechnikai rendszerre, s
az ilyen rendszer tjn rgztett adatokat tartalmaz adathordozra s - az eltr jogal
kalmazi rtelmezsbl add problmk kikszblse rdekben - pldul a helyszni
szemle sorn a nyomok rgztst segt, a nyomoz hatsg sajt segdanyagainak s
eszkzeinek felhasznlsval ltrehozott dolgokra stb.
Specilis trgyt jelenti a lefoglalsnak egyrszt a kzjegyzi vagy gyvdi irodban,
illetve az egszsggyi intzmnyben tartott olyan irat, amely e tevkenysgekkel sszefg
g hivatsbeli titkot vagy egszsggyi adatot tartalmaz, msrszt a mg nem kzbestett
postai s hrkzlsi kldemny, valamint a sajttermk szerkesztsgnek iratai.
214

Mr a hzkutatsnl is tallkoztunk a kzjegyzi, az gyvdi iroda s az egszsggyi


intzmny megklnbztetett helyzetvel. Akrcsak a hzkutatst, az ott tallt, az elz
ekben krlrt iratok lefoglalst is csak a brsg rendelheti el ezekben a helyisgekben.
A ksedelmet nem tr esetekben itt is szksg lehet a bri hatrozat nlkli foganatos
tsra: ekkor az gysz vagy a nyomoz hatsg a megtallt iratokat csak rzsbe veheti
s kteles ksedelem nlkl beszerezni a brsg hatrozatt. Ha a brsg nem rendeli el
a lefoglalst, az rzsbe vett iratokat vissza kell adni a birtokosnak.
Hasonl a helyzet a mg nem kzbestett postai s hrkzlsi kldemny, valamint
a sajttermk szerkesztsgnek irataival, azzal a klnbsggel, hogy ezek lefoglalst
a vdirat benyjtsa eltt az gysz, azt kveten a brsg rendeli el. gy a nyomoz
hatsg csak a kldemny visszatartsrl rendelkezhet, s be kell szereznie - az elbb
rtakkal azonos mdon - az gysz hatrozatt.
E rendelkezsek beiktatsval az Indokols szerint az volt a jogalkot clja, hogy egyes
iratok tartalmt a lefoglalst engedlyez dnts meghozatalig ne ismerhesse meg az,
akinek rdekben llt a lefoglals (azaz a bnldz hatsg). Ezzel lehet biztostani, hogy
vals rtelme legyen annak a rendelkezsnek, miszerint a terhelt s a vd kztt vltott
rsbeli kzlsek, illetve a vdnek az gyre vonatkoz feljegyzsei nem foglalhatk le,
tovbb gy lehet elrni, hogy amennyiben a lefoglalst a brsg nem engedlyezi, az irat
tartalma ne legyen latens mdon az eljrs trgya.
A lefoglals elrendelsnek is ltalnos felttele a bncselekmny elkvetsnek gya
nja, de sor kerlhet r akkor is, ha az elkvet nem bntethet vagy nem ismert, hiszen
a Be. 569. -a szerinti trgyi eljrsnak, s annak keretben elkobzsnak, vagyonelkobzs
nak ezekben az esetekben is helye lehet.
b) A lefoglals foganatostsa
Az elzekben rszben mr ismertettk a specilis iratokkal kapcsolatos lefoglals foga
natostsnak a szablyait.
A lefoglalsnl is irnyad, hogy az nkntes teljestsnek kell elsbbsget biztostani,
azaz az rintettet fel kell hvni, hogy a keresett dolgot adja t, illetve biztostsa a szm
tstechnikai rendszer tjn rgztett adatokhoz val hozzfrst.
A korbban megismert knyszerintzkedsekkel ellenttben azonban az nkntes egytt
mkdsre nem hajland szemly rendbrsggal sjthat. Ez all egyrszt a terhelt jelent
kivtelt, aki az nvdra ktelezs tilalma folytn nem kteles maga ellen bizonytkokat
szolgltatni, s erre rendbrsggal sem ktelezhet; msrszt nem sjthat rendbrsggal az
sem, aki a tanvallomst megtagadhatja, vagy tanknt nem hallgathat ki.
Amennyiben az rintett nem adja t nknt a keresett dolgot, vagy nem biztostja az
adatokhoz a hozzfrst, hzkutatsnak vagy motozsnak van helye a keresett dolog meg
tallsa rdekben. E rendelkezs mutat r leginkbb a hzkutats, a motozs s a lefog
lals mr korbban is jelzett sszefggseire: amennyiben a hzkutats vagy a motozs
sorn olyan dolgot talltak, ami bizonytsi eszkzknt felhasznlhat, vagy elkobzs,
vagyonelkobzs trgya lehet, a megrzsrl lefoglals tjn kell gondoskodni. Msrszt,
ha adott dolog lefoglalst rendeltk el, de azt az rintett nknt nem adja t, hzkutatsnak
vagy motozsnak van helye.
215

c) Lefoglalsi tilalmak
A Be. ttelesen felsorolja, melyek azok a dolgok - tbbnyire iratok -, amelyek lefogla
lsra akkor sincs lehetsg, ha a bnteteljrs rdekben erre szksg lenne. Ezekben
az esetekben ugyanis a trvny alapelvi szint rendelkezseibe tkzne, ha megengedn
a jogalkot a knyszerintzkeds alkalmazst.
Ezek a dolgok a kvetkezk:
- A terhelt s a vd kztt vltott levelek s ms rsbeli kzlsek, valamint a vdnek
az gyre vonatkoz feljegyzsei. A vd tanknti kihallgatsnak abszolt akadlyt
jelenti, ha az adott informcikhoz vdknt jutott hozz, vagy azokat vdknt kzlte
a terhelttel. Amennyiben a vd tanknt val meghallgatsval nem, de az rsban is
lefektetett feljegyzsek vagy levelezs lefoglalsval a krdses informcik megszerez
hetk lennnek, gy rtelmetlenn vlna a tanzsi akadly beiktatsa a trvny rendel
kezsei kz. A vdi titoktartshoz fzd rdek jelentsebb, mint a bnldzsi rdek.
- Ugyancsak a tanvalloms akadlyaibl, de ezttal a relatv akadlyokbl kvetkezik,
hogy attl sem foglalhatk le a kztte s a terhelt kztt vltott levelek, rsbeli kzl
sek, aki a vallomsttelt megtagadhatja, feltve, hogy a krdses iratokat rzi. Teht
amennyiben ez a levelezs a terhelt vagy ms, a tanvalloms megtagadsra nem jogosult
szemly birtokban van, a lefoglalsnak nincs akadlya.
- A levelezsen, rsbeli kzlsen kvl ms olyan iratok sem foglalhatk le, amelyekre
a tanvalloms megtagadhat, ha az a megtagadsra jogosult rzsben van. Ezt a krt
azonban kitgtja a trvny: aki a tanvallomst azrt tagadhatja meg, mert foglalkozsnl
vagy kzmegbzatsnl fogva titoktartsra kteles, annak a hivatali helyisgben rztt
iratokra s dolgokra is kiterjed a lefoglalsi tilalom.
Kivteleket is tartalmaz a Be. az elbbiekben rszletezett lefoglalsi tilalom all, azaz
a fenti korltozs ellenre lefoglalhat az irat, ha
- a tanvalloms megtagadsra jogosult szemly az ggyel kapcsolatban megalapo
zottan gyansthat trstettessggel, rszessggel, bnprtolssal vagy orgazdasggal;
- a lefoglaland dolog a bncselekmny eszkze;
- a tanvalloms megtagadsra jogosult - azt kveten, hogy t figyelmeztettk arra,
hogy az ltala rztt dolgokra lefoglalsi korltozs vonatkozik - nknt tadja azokat. Ez
utbbi kivtel magyarzata az, hogy a tanvalloms megtagadsra a tan jogosult ugyan,
de dnthet gy, hogy nem kvn lni a trvny adta lehetsggel s vallomst tesz, a most
trgyalt esetben pedig tadja a keresett iratot, dolgot.
- A legfrissebb, a mdiaszolgltatsokkal s a sajttermkekkel sszefgg egyes tr
vnyek mdostsrl szl 2012. vi LXVI. trvnnyel bevezetett rendelkezsek szerint
a mdiatartalom-szolgltat s munkatrsai nem ktelezhetk arra, hogy informtoraikat
kiadjk, gy e krdsben a tanvallomst megtagadhatjk. Ugyanakkor a Be. 82. (1)
bekezds d) pontja szerint a brsg e tankat is ktelezheti az informcit tad szemly
kiltnek felfedsre. Ha a brsg gy dnt, a tan s az informtor kztti levelek, rsbeli
kzlsek is lefoglalhatok.
Az iratokra vonatkoz ltalnos - nem csupn a kzjegyzi, gyvdi irodban, illetve
egszsggyi intzmnyben lefoglalt iratok vonatkozsban rvnyesl - szably, hogy
gondoskodni kell arrl, hogy tartalma illetktelen szemly eltt rejtve maradjon. Ennek
216

kapcsn nmileg ellentmondsos a lefoglalsi tilalomnl ismertetett rendelkezsekben


foglaltakkal a Be. 153. (2) bekezdsben rt szably. Ez utbbi ugyanis elrja, mi a te
end olyan irat megtallsnl, amelyre vonatkozan a birtokosa - mivel azon az alapon,
hogy magt vagy hozztartozjt bncselekmny elkvetsvel vdoln - megtagadhatja
a tanvallomst, nincs jelen az gysz s az irat birtokosa, illetve vdje, kpviselje vagy
megbzott hozztartozja az irat tartalmnak megismershez nem jrult hozz. Ebben az
esetben az iratot tartalmaz adathordozt vagy az iratot zrt bortkban tadja a nyomoz
hatsgnak, aki betekints nlkl tovbbtja azt az gysznek. Erre a Be. 152. (3) s (4)
bekezdsben foglaltak szerinti tilalom miatt csak akkor kerlhet sor, ha e szakasz (5) be
kezdse szerint a korltozs nem rvnyesl. Erre azonban a Be. 153. (2) bekezdsben
nem tallunk utalst. Ugyancsak agglyos a bekezds tovbbi rendelkezse, amely szerint,
ha ez - azaz az irat vagy adathordoz zrt bortkban val megkldse az gysznek nem lehetsges, a nyomoz hatsgnak a lefoglalt dolog megrzsre vonatkoz ltalnos
szablyok szerint kell eljrnia. Ha az gysz, kzhez vve a zrt bortkot ismeri meg
az irat tartalmt, haladktalanul hatroznia kell az irat lefoglalsrl, illetve, ha az iratot
kzjegyzi vagy gyvdi irodban, illetve egszsggyi intzmnyben talltk meg, az
gysz indtvnyt tesz a brsgnak a lefoglals elrendelsre. Ha ezen iratok lefoglalsra
nem kerl sor, bizonytsi eszkzknt nem vehetk figyelembe ms eljrsban sem.
Elfordulhat, hogy az irat olyan tnyek igazolsra szolgl, hogy arra a birtokosnak annak ellenre, hogy az eljrsban a lefoglals az iratra kiterjed - szksge lehet. Ennek
rdekben biztostja a trvny, hogy az irat birtokosnak krsre a lefoglalt iratrl hiteles
msolatot kell adni, ha ez az eljrs rdekt nem veszlyezteti.
d) A lefoglalt dolog megrzse
A lefoglalt dolog megrzsrl elssorban annak lettbe helyezsvel kell gondoskod
ni. Elfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a lefoglalt dolog mrete, jellege stb.
folytn alkalmatlan arra, hogy azt lettbe helyezzk, vagy ms ok indokolja az egyb
mdon trtn megrzst. Ebben az esetben a lefoglalt dolog a lefoglalst szenved
(vagy megbzottja, kpviselje) rizetben hagyhat, illetve djazs ellenben a szakszer
kezels feltteleivel rendelkez gazdlkod szervezet rizetbe s kezelsbe adhat, s
bncselekmnnyel kapcsolatos sajtossgait, egyedi tulajdonsgait rgzt iratot vagy
fnykpet kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a dolog az rdekelt rizetben marad
vagy ms szerv rizetbe adjk, az a lefoglalst elrendel hatsg hozzjrulsa nlkl
nem adhat ms birtokba, kezelsbe. A rszletszablyokat a lefoglals s a bntetel
jrs sorn lefoglalt dolgok kezelsnek, nyilvntartsnak, elzetes rtkestsnek s
megsemmistsnek szablyairl, valamint az elkobzs vgrehajtsrl szl 11/2003. (V.
8.) IM-BM-PM egyttes rendelet tartalmazza.
Akrmilyen mdon kerl is sor a megrzsre, a lefoglalt dolgokat egyedi azonostsra
alkalmas mdon fel kell sorolni a jegyzknyvben vagy ms okiratban, tovbb mennyi
sgt, rtkt, minsgi llapott fel kell tntetni.
A lefoglalt dolgok megrzsre vonatkoz ltalnos szably, hogy azokat gy kell
megrizni, hogy vltozatlanok maradjanak, a bncselekmny esetleges nyomai ne tnje
nek el, ne lehessen kicserlni a dolgot, s az azonossga knnyen megllapthat legyen.
217

E szablyok betartsa, a lefoglalt dolgok vltozatlan llapotban val megrzse teszi lehe
tv, hogy azok az eljrs sorn bizonytsi eszkzknt felhasznlhatk legyenek, hiszen
az eljr brsgnak a trgyi bizonytsi eszkzket meg kell szemllnie, fel kell mutatni
azt a trgyalson, illetve az okiratokat ismertetssel vagy felolvasssal kell a trgyals
anyagv tenni (errl az els fok trgyals szablyainl rszletesen szlunk).
Amennyiben a lefoglalt dolog megrzsre nincs md, mert
- az gyors romlsnak van kitve;
- huzamos ideig tart trolsra alkalmatlan, a brsg elrendeli', mg ha
- a kezelse, trolsa, rzse arnytalan s jelents kltsggel jrna,
- az rtke a hossz ideig tart trols miatt jelentsen cskkenne,
a brsg elrendelheti a lefoglalt dolog elzetes rtkestst. Mindkt esetben tovbbi
felttel, hogy a dolog kiadsa irnt senki se jelentsen be ignyt.
Ugyancsak nem kerlhet lettbe az a dolog, amely a kzbiztonsgot veszlyezteti, vagy
birtoklsa jogszablyba tkzik. Ebben az esetben a brsg mr a vdemels eltt is ha
troz a lefoglalt dolog elkobzsrl. Annak rdekben, hogy gy a bizonyts ne hisuljon
meg, esetlegesen mintavtelre kerlhet sor.
e) A lefoglals megszntetse
Mint minden knyszerintzkeds, a lefoglals is csak addig tarthat, amg arra felttlenl
szksg van, hiszen nem csupn a szemlyi szabadsg, de a vagyoni jogok gyakorlsnak
korltozsa is okozhat az eljrs cljval arnyban nem ll srelmet. (Gondoljunk pldul
a gpkocsi vagy a munkaeszkzknt hasznlt szmtstechnikai eszkz lefoglalsval
bekvetkez htrnyokra.)
gy meg kell szntetni a lefoglalst, ha
- mr nincs szksg erre az eljrs rdekben;
- a nyomozst megszntettk,
- a nyomozs hatrideje lejrt vagy
- a lefoglalt dolgot szakrt mr megvizsglta s tovbbi szakrti vizsglatra nincs
szksg.
Ha a dolog birtoklsa jogszablyba tkzik, a lefoglals megszntetse helyett ms,
jogszablyban meghatrozott mdon kell eljrni (pldul el kell kobozni). Ez a jogszably
lehet az adott dologra vonatkoz norma, de meghatrozhatja a sorst bntet anyagi vagy
szablysrtsi jogszably.
Amennyiben a brsg rendelte el a lefoglalst, a vdemels eltt azt az gysz is meg
szntetheti. (Ennek indokt, a szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkedsekrl
szlva kifejtettk.)
f) A lefoglalt dolog kiadsa
A lefoglals megszntetsekor a hatrozatban rendelkezni kell arrl is, hogy kinek kell
kiadni az adott dolgot. A trvnyi rendelkezsek sorrendjben elbb ll szemly megelzi
a trvnyben utna kvetkezt, teht a rendelkezsek a kiadsi sorrendet is kijellik.
A lefoglals megszntetsekor a lefoglalt dolgot elssorban annak kell kiadni, aki a bn
cselekmny elkvetsekor annak tulajdonosa volt, s ezt, ktsget kizr mdon igazolni
218

tudja. Az igazols mikntjre vonatkoz rendelkezst a Be. nem tartalmaz, erre a polgri
jog szablyai adhatnak irnymutatst.
Ha ilyen szemly nincs, s az eljrs adataibl sem tnik ki, hogy ki volt a dolog tulaj
donosa, azt annak kell kiadni, aki alaposnak ltsz ignytjelentett be.
Ha ilyen szemly sincs, az kapja vissza a lefoglalt dolgot, akitl azt lefoglaltk.
A terhelt csak ez utn kvetkezik, azaz neki csupn akkor lehet kiadni a lefoglalt dolgot
- akkor is, ha tle foglaltk le -, ha nincs olyan szemly, aki az elzekben rtak szerint
arra jogosult lenne.
Az eljrs sorn elfordulhat, hogy a terhelttl olyan dolgot foglaltak le, amely kt
sgtelenl mst illet, de a jogosult kilte nem llapthat meg (pldaknt az ismeretlen
szemly srelmre elkvetett lopsok szolglhatnak). Ebben az esetben a dolog a brsg
hatrozata alapjn az llam tulajdonba kerl. Termszetesen a ksbb jelentkez tulajdoni
ignyt rvnyestheti; attl fggen, hogy megvan-e mg az adott dolog, vagy annak
kiadst, vagy az rtkestsbl szrmaz ellenrtket ignyelheti. Ekkor azonban mr
nem a bntetgyekben eljr brsg, hanem a Polgri perrendtarts szerint hatskrrel
s illetkessggel rendelkez brsg fog dnteni az ignyl krelmrl.
Ha a lefoglals megszntetsekor a dolog mr nincs meg, mert elzetesen rtkestettk,
azaz termszetben mr nem adhat ki, annak az rtkestsbl befolyt ellenrtkt kell
figyelembe venni, cskkentve a kezelsbl, trolsbl ered kltsggel, de nvelve az
sszeget a megtrts idpontjig jr trvnyes kamatval. A kltsgeket csak akkor nem
vonjk le, ha a lefoglals alaptalan volt. Ez a rendelkezs meglehetsen mltnytalannak
tnik, ha az adott dolgot nem a terhelttl, hanem pl. a srtettl, az egyb rdekelttl fog
laltk le. Igaz, hogy a jogosult az elbbi szablyok alapjn trtnt megtrts utn ezt meg
halad ignyt a polgri eljrs szablyai szerint rvnyestheti, de ez kevs vigaszt jelent.
Specilis rendelkezs vonatkozik a lefoglalt vmru ellenrtknek megtrtsre.
Elfordulhat, hogy a lefoglalt dolog rtktelen, s annak eszmei rtke sem olyan, hogy
brki ignyt tartana r - pl. a verekedsnl elszaktott pl, vagy a megronglt dolog -;
ebben az esetben azt meg kell semmisteni.
g) A lefoglalt dolog visszatartsa
A terheltnek kiadand dolog nem csupn bizonytsi eszkz lehet, de fedezetl szolgl
hat a vagyoni jelleg szankcik (pnzbntets s vagyonelkobzs), bngyi kltsg vagy
a polgri jogi igny kielgtsnek is. Ebben az esetben a lefoglals megszntetse utn sem
adjk azt ki a terheltnek, hanem az gydnt hatrozatban a visszatartsrl rendelkeznek.
A polgrijogi igny esetben azonban a jogalkot csak rvid idre teszi lehetv a ter
helt vagyoni jogainak tovbbi korltozst. A magnflnek 60 nap ll rendelkezsre, hogy
- amennyiben a brsg a polgri jogi igny krdsben rdemben dntve annak helyt
adott, a megllaptott teljestsi hatridtl szmtva ezen idn bell vgrehajtst krjen;
- ha a brsg az igny rvnyestst egyb trvnyes tra utastotta, ezen idn be
ll igazolja, hogy polgri pert indtott, s ebben biztostsi intzkeds irnti krelmet
nyjtott be.
A fenti hatrid elmulasztsa esetn a magnfelet mr nem illeti meg a lefoglalt dolog
visszatartsbl ered biztostk.
219

A klfldi bnteteljrsi szablyok is tbbnyire a hzkutats vagy a motozs folytn


elkerlt s a bizonyts sorn felhasznlhat dolgok lefoglalst teszik lehetv, amelyek
az eljrs vgn elkobozhatok, de a jog szerinti tulajdonos jogosult azok visszakvete
lsre. Nmetorszgban, ha a lefoglalt dokumentum nyilvnossgra kerlse az llam
rdekeit vagy az egynek magnlett srten, nem hasznlhat fel a brsgon. Angliban
s Walesben, ha a rendr jogszeren tartzkodik az adott helyisgben, lefoglalhat olyan
dolgokat, amelyekrl sszer oka van felttelezni, hogy az ltala nyomozott vagy ms
bncselekmny bizonytka, s az adott bizonytkot le kell foglalni, hogy elveszst,
megsemmistst, kicserlst stb. megakadlyozzk.

7.10.2. A szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok megrzsre


ktelezs (Be. 158/A. )
A bnteteljrsi knyszerintzkedsek kztt a szmtstechnikai rendszer tjn rgztett
adatok megrzsre ktelezs jelzi leginkbb azt, hogy a technikai fejlds hatssal van
az eljrsi jogszablyok vltozsra. Olyannyira j ez a knyszerintzkeds, hogy mg az
1998. vi XIX. tv. eredeti szvege sem tartalmazta.
2001. november 23-n, Budapesten rtk al az Eurpa Tancs Szmtstechnikai bn
zsrl szl egyezmnyt. Ennek f clja egyebek kzt a hatrokon tnyl informatikai
bnzs elleni hatkony s sszehangolt nemzetkzi fellps. Az Egyezmny j anyagi s
eljrsjogi rendelkezsek bevezetsre is ajnlst tesz az alr llamok szmra. A hat
kony s gyors fellps cljt szolgljk az j knyszerintzkeds szablyai is.
A szmtstechnikai rendszer fogalmt a Btk. 300/F. (3) bekezdse hatrozza meg.
Eszerint szmtstechnikai rendszer az adatok automatikus feldolgozst, kezelst, t
rolst, tovbbtst biztost berendezs vagy az egymssal kapcsolatban lv ilyen be
rendezsek sszessge. (Ugyanilyen tartalm fogalmat a Bntet Trvnyknyvrl szl
2012. vi C. trvny 459. 15. pontja informcis rendszer cmsz alatt tartalmaz. Az
j Btk. 2013. jlius 1-jn lp hatlyba.)
A knyszerintzkeds elrendelsvel megrizni rendelt adatok valsznleg lefoglalsra
kerlnek majd, de annak eldntshez, hogy az adott bntetgyben jtszanak-e brmilyen
szerepet, hosszabb idre van szksg, a rendszerben rgztett adatok sokasgt kell tvizs
glni. Ezrt, hogy ne kerljn sor minden esetben - akr szksgtelenl is - a lefoglalsra,
de a hosszabb ideig tart vizsglat alatt az adatok megvltoztatsnak, megsemmistsnek
veszlye se lljon fenn, szksgess vlt egy j knyszerintzkeds beiktatsa a trvny
be. Rendeltetse szerint leginkbb taln a ksbb trgyaland biztostsi intzkedssel
llthat prhuzamba azon az alapon, hogy az adatok megrzsre ktelezs a lefoglals
sikeressgt, mg a biztostsi intzkeds a zr al vtel sikeressgt hivatott biztostani.
a) A megrzsre ktelezs clja s trgya
A szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok megrzsre ktelezs clja, hogy
a bnteteljrs sikere rdekben az adat vltozatlan megrzst, biztonsgos trolst
biztostsa, illetve megakadlyozza, hogy azokhoz illetktelen szemlyek hozzfrjenek.
220

Annak az adatnak a megrzse rendelhet el, amely bizonytsi eszkz, vagy ms


bizonytsi eszkz feldertshez, a gyanstott kiltnek, tartzkodsi helynek megl
laptshoz szksges.
b) Ki ktelezhet az adat megrzsre?
Rviden gy foglalhatjuk ssze, hogy mindazok a szemlyek, akik az adatokkal dolgoznak,
azzal rendelkezhetnek, azaz:
- az adat birtokosa;
- feldolgozja;
- kezelje. (A tovbbiakban e szemlyekre egyttesen kezelknt hivatkozunk.)
Ezeknek a szemlyeknek meghatrozott adatok feletti rendelkezsi jogt korltozza
ideiglenesen a knyszerintzkeds.
c) A ktelezettsg tartalma
Mire ktelezi a knyszerintzkeds az rintett szemlyt? A ktelezettsg egyrszt a meg
rzst jelenti, msrszt azonban tjkoztatsi ktelezettsget is, amennyiben az adatkezel
jogtalan behatolst szlel a rendszerben.
A megrzsi ktelezettsg is tbbrt:
- vltozatlan megrzs;
- biztonsgos trols biztostsa (szksg esetn ms adatllomnytl elklntve);
- a rgztett adat megvltoztatsnak, trlsnek, megsemmislsnek, tovbbtsnak,
msolat jogosulatlan ksztsnek, az adathoz val jogosulatlan hozzfrsnek a megaka
dlyozsa.
Az rintett adathoz kizrlag az elrendel hatsg (brsg, gysz vagy nyomoz
hatsg), illetve ezek engedlyvel az adat birtokosa vagy kezelje jogosult hozzfrni.
Tjkoztats is csak az elrendel hatsg hozzjrulsval adhat az rintett adatrl.
A tjkoztatsi ktelezettsg abban ll, hogy amennyiben mgis sor kerl az rintett
adat jogosulatlan megvltoztatsra, trlsre, tmsolsra, tovbbtsra, megismersre
vagy ezeket megksrlik, a megrzsre ktelezettnek haladktalanul tjkoztatnia kell
a knyszerintzkedst elrendel hatsgot.
Az rintett jogainak szksgtelen korltozst, a knyszerintzkeds cljval arnyban
nem ll htrnyokozst igyekszik a jogalkot megelzni azzal, hogy lehetv teszi a nem
eredeti adathordozn val megrzst. Amennyiben a ktelezettnek az adat feldolgozsval,
kezelsvel, trolsval, tovbbtsval kapcsolatos tevkenysgt az adat eredeti helyen
vltozatlan tartalommal val megrzse jelentsen akadlyozn, az elrendel hatsg en
gedlyezheti, hogy ms adathordozra vagy szmtstechnikai rendszerbe tmsolsval
tegyen eleget megrzsi ktelezettsgnek.
d) A knyszerintzkeds foganatostsa
Ebben az esetben a foganatosts jellege eltr a ms knyszerintzkedseknl tanultaktl.
Ugyanis itt a hatsgnak tevsi ktelezettsge csak annyiban van, hogy meg kell kezdenie
az rintett adatok tvizsglst, mgpedig - mivel a korltozs magnszemlyek, cgek
mindennapjait nehezti meg, vagy lehetetlenti el - a megrzsre ktelezst kveten
haladktalanul.
221

Tovbbi biztostkknt sor kerlhet arra is, hogy az elrendel fokozott biztonsg elekt
ronikus alrssal lssa el az rintett adatot.
e) A megrzsre ktelezs idtartama
Azt mr jeleztk, hogy a knyszerintzkeds elrendelst kveten haladktalanul meg
kell kezdeni az rintett adatok tvizsglst annak rdekben, hogy az eljr hatsg
eldnthesse, szksg van-e azokra a bnteteljrs sikere rdekben. Az elrendels nem
konkrt idre szl, gy azt meghosszabbtani sem kell. A trvny - tekintettel az adatokkal
vgzend munkafolyamatok korltozsra, amelyek jelents rdeksrelmet okozhatnak
az adat kezeljnek - maximum hrom hnapig teszi lehetv a megrzsre ktelezs
elrendelst. Ez alatt vagy le kell foglalni a szksgesnek tlt adatokat, vagy a hrom
hnap elteltvel - illetve korbban is, ha arra mr nincs szksg a tovbbiakban - meg kell
szntetni a megrzsre ktelezst. Termszetesen, ha ezt megelzen befejezdik a bnte
teljrs, az adat megrzsre ktelezs is megsznik, amirl a ktelezettet rtesteni kell.

7.10.3. A zr al vtel (Be. 159. )


Mg a lefoglals a birtok elvonst jelenti, azaz a tulajdonos rendelkezsi jogval elvileg
lhet, a zr al vtel csupn a rendelkezsi jogot fggeszti fel, azaz az sem kizrt, hogy
a tulajdonos birtokban maradjon a dolog, s azt hasznlhassa.
a) A zr al vtel felttelei
A zr al vtel vagyoni jelleg szankci (vagyonelkobzs) vgrehajtst, illetve egyb
ktelezettsg (polgri jogi igny megfizetse) teljestst hivatott biztostani. Azrt rendelik
el, hogy a fedezetl szolgl dolgot a tulajdonosa ne idegenthesse el, s ne terhelhesse
meg, gy ne histhassa meg az eljrs sikert.
Kvetkezskppen akkor kerlhet r sor, ha
- az eljrs olyan bncselekmny miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzs
nak. van helye; illetleg
- polgri jogi ignyi rvnyestenek (ebben az esetben viszont csak a magnfl - nyo
mozs sorn a srtett - indtvnyra; teht hivatalbl nem kerlhet sor zr al vtel elren
delsre, tekintettel az adott jogviszony polgri jogi jellegre),
- s alaposan tartani lehet attl, hogy a kielgtst meghistjk.
Amennyiben a brsg ingatlanra vagyonelkobzst (is) elrendel gydnt hatrozata
nem emelkedik jogerre, a szankci vgrehajtsnak biztostsa szksgess vlhat. gy
a jogalkot lehetv teszi, hogy az eljrs jogers befejezsig a brsg az ingatlan zr
al vtelt rendelje el.
Mivel csak a terhelt vagyonra rendelhet el zr al vtel, termszetes, hogy a bncselek
mny elkvetsnek gyanjn fell az is szksges, hogy meghatrozott szemly megalapo
zottan legyen gyansthat azzal, hogy az eljrs trgyt kpez bncselekmnyt kvette el.
Ezt meghaladan - rtelemszeren - a zr al vtel elrendelsnek elfelttele, hogy
a terhelt rendelkezzen feldertett, meghatrozott vagyonnal. (BH2006. 349.)
222

b) A zr al vtel trgya
A zr al vtel csak a terhelt vagyonra terjedhet ki - akkor is, ha nem birtokolja -,
ezen bell tfoghatja
- egsz vagyont;
- vagyona egy rszt; vagy
- rinthet csupn egyes vagyontrgyakat.
A zr al vtelnek a kzhitel nyilvntartsba - ha ilyen ltezik - val bejegyzse irnt
haladktalanul intzkedni kell (erre kerl sor, pl. ingatlanok, jrmvek esetben). Amenynyiben kln jogszably ilyen nyilvntartsrl nem rendelkezik, a zr al vtellel rintett
gazdlkod szervezetet kell rtesteni.
A zr al vtel akkor is elrendelhet, ha az a klcsnztt kulturlis javak klnleges v
delmrl szl 2012. vi XCV. trvnyben meghatrozott klnleges vdelem idtartama
alatt nem hajthat vgre. A klnleges vdelem idtartama alatt ugyanis tilos a klcsn
ztt kulturlis javakra brsgi, hatsgi vagy ms hivatalos eljrs sorn elrendelt olyan
intzkeds vagy knyszerintzkeds vgrehajtsa, amely a klcsnztt kulturlis javakkal
kapcsolatos rendelkezsi vagy birtoklsi jogot korltozza vagy elvonja. Ez a rendelkezs
az idszaki killtsra klcsnzsi szerzds alapjn rkez bemutatand kulturlis javakat
rinti.
c) A zr al vtel elrendelse
Kizrlag brsg - a vdemels eltt a nyomozsi br - jogosult elrendelni ezt a kny
szerintzkedst is.
A zr al vtel alkalmazsa ltalban nem ktelez, a brsg elssorban a kielgts
meghistsnak veszlyt mrlegeli, ha az egyb trvnyi felttelek fennllnak. Ha azon
ban ingatlan elkobzsnak van helye, a zr al vtelt a Be. 159. (3) bekezdse alapjn
el kell rendelni.
d) A zr al vtelfeloldsa
A zr al vtel feloldsra - a knyszerintzkeds rendeltetsbl kvetkezen - akkor
kerl sor, ha mr nem szksges biztostani az esetlegesen vagyonelkobzs al es va
gyonrsz)^ illetve a polgri jogi igny kielgtst; gy, ha
- az elrendels oka megsznt;
- a nyomozst megszntettk;
- a nyomozs hatrideje lejrt; (E hrom esetben azonban nem kerl sor a zr al vtel
feloldsra, ha az a szemly, aki a zr al vett vagyontrgyat, illetve vagyoni jogok feletti
rendelkezsi jogot magnak kveteli, a kvetels rdekben hatvan napon bell polgri
eljrst indtott.)
- a zr al vtelt meghatrozott sszeg biztostsra rendeltk el, s ezt az sszeget
lettbe helyeztk, hiszen ekkor a lettbe helyezett sszeg nyjt biztostkot a tovbbiakban;
- az eljrst vagyonelkobzs alkalmazsa nlkl fejeztk be;
- a polgri jogi ignyt elutastotta a brsg; (Teht a polgri jogi ignyt rdemben
brlta el a brsg, de azt alaptalannak tartotta, s ezrt elutastotta. Nem tartozik teht
ide az az eset, amikor a brsg az igny rvnyestst egyb trvnyes tra utastotta.)
223

- a polgri jogi igny megtlse esetn a magnfl a brsg hatrozatban megllap


tott teljestsi hatrid leteltt kvet harminc napon bell nem krt vgrehajtst;
- a polgri jogi igny egyb trvnyes tra utastsa esetn az gysz, illetleg a ma
gnfl hatvan napon bell nem igazolta, hogy az ignyt rvnyestette, azaz polgri
eljrst indtott.
Az utbbi kt eset kapcsn kvnjuk megjegyezni, hogy a magnfl szmra akkor
nyjt valdi biztostkot a zr al vtel elrendelse, ha a brsg dntse utn relis es
lye van arra, hogy ignyt kiknyszerthesse, azaz a polgri jogi igny megtlse esetn
vgrehajtsi eljrst indtson, illetve, ha a bntetgyben eljr brsg nem brlta el
rdemben az ignyt, gy azt ms hatsg - tbbnyire polgri gyekben eljr brsg eltt rvnyestse. A terheltnek viszont alkotmnyos jogt korltozza a knyszerintzkeds,
amellyel kapcsolatban alapvet kvetelmny, hogy a korltozs csak addig tartson, amg
arra felttlenl szksg van. A kt igny kztti sszer kompromisszumra trekszik
a jogalkot, amikor a magnflnek - ignye tovbbi rvnyestsre - harminc, illetve
hatvan napos hatridt llapt meg. Ezeket a hatridket a tovbbi ignyrvnyestsre
alapot ad (zr al vtelt felold, nyomozst megszntet, polgri jogi ignyre vonatkoz)
hatrozat kzlstl kell szmtani.
A 2006. vi Be. mdosts lehetsget ad arra, hogy a vdirat benyjtsig az gysz
is megszntesse a zr al vtelt, hiszen az a nyomozs elrehaladtval okafogyott vlhat.

7.10.4. A biztostsi intzkeds (Be. 160. )


A biztostsi intzkeds clja, hogy a zr al vtel elrendelse eltt se tehessen olyan ren
delkezseket a terhelt vagy ms rdekelt, amellyel a zr al vtel cljt meghisthatnk,
azaz a vagyonelkobzs, illetve a polgri jogi igny fedezett elvonnk. A zr al vtelt
a brsg rendeli el mr a vdemelst megelzen is, ez a dnts, valamint az, hogy rv
nyeslshez kzhitel nyilvntartsba val bejegyzs szksges, hosszabb idt vehet igny
be, amely alatt a terhelt vagy ms a fedezet elvonsa rdekben mr intzkedseket tehet.
A biztostsi intzkedst viszont a nyomoz hatsg, illetve az gysz jogosult elrendelni.
A trvny felsorolja, melyek azok a vagyontrgyak, amelyek feletti rendelkezsi jog gya
korlst a biztostsi intzkeds meg kvnja akadlyozni: ing s ingatlan vagyon, vagyoni
jogot megtestest rtkpaprok, pnzintzetnl szerzds alapjn kezelt pnzeszkzk,
gazdlkod szervezet vagyonbl a terheltet megillet zletrsz vagy vagyoni hnyad.
A nyomoz hatsg, illetve az gysz is csak akkor rendelheti el azonban a biztostsi
intzkedst, ha a zr al vtel felttelei fennllnak, s a kielgts meghistsa rdekben
a terhelt vagyona elrejtst, rendelkezsi jognak truhzst, elidegentst vagy meg
terhelst megksreli, illetleg ez megalapozottan feltehet.
A biztostsi intzkeds tnylegesen a felsorolt dolgok lefoglalst, illetve ms hat
sgok megkeresst jelenti. Ez utbbiak ktelesek haladktalanul megtenni a szksges
intzkedseket s ezekrl tjkoztatni az elrendel hatsgot.
A knyszerintzkeds nem csupn a terhelttel szemben rendelhet el (r a trvnysz
veg az akinek a zr al vtel a rendelkezsi jogt fggeszten fel kittellel utal), hanem
224

ms olyan szemllyel szemben is alkalmazhat, aki a terhelttel - a dolog elrejtse, ren


delkezsi jognak truhzsa, elidegentsnek megksrlse cljbl - kapcsolatot tart
vagy megalapozottan feltehet, hogy kapcsolatba lp. Ez utbbi felttelezs mg inkbb
kiterjeszt rtelmezsre ad lehetsget, mint a terhelt alaposan feltehet, fedezetelvonsra
irnyul magatartsa.
Mivel a biztostsi intzkeds csak tmeneti jelleg lehet, az intzkeds halaszthatatlan
volta indokolja alkalmazst, a zr al vtel elrendelst haladktalanul indtvnyozni kell,
s ha a brsg nem rendeli el, a biztostsi intzkedst ugyancsak haladktalanul fel kell
oldani.
A zr al vtel kapcsn mr jelzett j rendelkezsek szerint rtelemszeren a biztos
tsi intzkeds elrendelsre is sor kerlhet akkor is, ha az a klcsnztt kulturlis javak
klnleges vdelmrl szl trvnyben meghatrozott klnleges vdelem idtartama
alatt nem hajthat vgre.

7.11. Az eljrs rendjnek biztostsa


A kvetkez knyszerintzkedsek leginkbb egyes eljrsi cselekmnyek megfelel s
ksedelemtl mentes foganatostst szolgljk, az eljrs rendjnek biztostsa rdekben
alkalmazhat szankci jelleggel brnak. E krbe tartozik a rendbrsg, az elvezets s
a testi knyszer.

7.11.1. A rendbrsg (Be. 161. )


A rendbrsg kiszabsra az eljrs rendjnekfenntartsa rdekben, valamint az eljrsi
ktelezettsgek megszegse esetn kerlhet sor. sszege meglehetsen tg hatrok kztt
mozog: ezer forinttl ktszzezer forintig, klnsen slyos vagy ismtelt esetben akr
tszzezerforintig is terjedhet. Ez esetben az rintett vagyoni helyzetnek figyelembev
telt nem tartja szksgesnek a jogalkot, csupn a kiszabsra okot ad cselekmny slyt
s kvetkezmnyeit. Az elrni kvnt cl s az okozott htrny kztti arnyossg miatt
viszont nem clszer eleve teljesthetetlennek ltsz sszeg rendbrsgot kiszabni, s gy
az gysz s a brsg minden bizonnyal tekintettel van a rendbrsggal sjtott szemly
vagyoni helyzetre.
A korbbi Be.-tl eltren a hatlyos trvny csak az gyszt s a brsgot jogostja fel
a rendbrsg kiszabsra, cskkentve ezzel azon knyszerintzkedsek szmt, amelyeket
a nyomoz hatsg is alkalmazhat.
A hatrozat ellen nll jogorvoslattal lehet lni, amely szuszpenzv jelleg, azaz a vg
rehajtsra halaszt hatlya van.
Nhny esetben a rendbrsg meg nem fizetse esetn sor kerlhet annak elzrsra
trtn tvltoztatsra.. Ezek az esetek a kvetkezk:
- a tan, a vd s a szakrt idzssel szembeni mulasztsnak kvetkezmnyeknt;
- ha a tan, a vd, a szakrt nhibjbl olyan llapotban jelenik meg, hogy nem
hallgathat ki, illetleg eljrsi ktelezettsgeit nem kpes teljesteni;
225

- az idzett kiskor gondozja nem gondoskodott a kiskor megjelensrl;


- ha a tan a vallomsttelt, illetve az eljrsi cselekmnyeknl val kzremkdst
jogosulatlanul megtagadja;
- ha a srtett, illetve a tan a szakrti vizsglat sorn kzremkdsi ktelezettsgt
megszegi;
- ha a szakrt ktelezettsgt megszegi (megtagadja a kzremkdst vagy a vle
mnynyilvntst, indokolatlanul kslekedik a szakvlemny elterjesztsvel);
- a szemlnek, a bizonytsi ksrletnek vagy a felismersre bemutatsnak a srtett vagy
ms szemly (a terhelt kivtelvel) nem veti al magt, illetve a birtokban lv trgyat
nem bocstja az elz bizonytsi cselekmnyek foganatostsa rdekben rendelkezsre;
- azzal szemben, aki lefoglals rdekben a dolgot nem adja t, illetve a szmtstech
nikai rendszer tjn rgztett adatot nem teszi hozzfrhetv (kivve a terheltet s azt,
aki a tanvallomst megtagadhatja vagy tanknt nem hallgathat ki);
- aki a hzkutatst, a motozst vagy a lefoglals rdekben tett intzkedst akadlyozza
(a terhelt kivtelvel);
- aki a nyomozs sorn az eljrs rendjt zavarja, vagy a helysznen tartzkodsi k
telezettsgnek nem tesz eleget;
- a trgyals rendjnek fenntartsa krben a rendzavar, illetve a trgyals szablyszer menett zavar szemllyel szemben;
- ha a ptmagnvdl kpviselje a trgyalson nem jelenik meg s magt alapos okkal
elzetesen nem menti ki.
Tekintettel arra, hogy ez esetben szabadsgelvonsra kerl sor, az tvltoztatsrl csak
a brsg, a vdemels eltt a nyomozsi br dnthet. Az elzrsra vonatkoz tvltsi
kulcs a kvetkez: ezer forinttl tezer forintig terjed sszeg helybe lp egy-egy napi
elzrs, ezen a viszonylag szk hatrokon bell a konkrt esetben megfelelnek tartott
tvltoztatsi kulcsrl mr a rendbrsgot kiszab (teht nem az tvltoztatsrl dnt!)
hatrozatban rendelkezni kell. Az gy megllaptott szabadsgelvons azonban egy napnl
rvidebb s szz napnl hosszabb nem lehet.
Mivel az elzrsra val tvltoztats lehetsgre az rintettet a rendbrsgot kiszab
hatrozatban figyelmeztetik, s e hatrozattal szemben jogorvoslattal lhet, gy az tvltoz
tat hatrozat ellen kln jogorvoslati lehetsget nem biztost a jogalkot.
Az elzrs vgrehajtsra a szablysrtsijogszablyok szerint, a bntets-vgrehajtsi
intzetben kerl sor. Elhalasztsra s flbeszaktsra csak akkor van md, ha a megbr
sgolt szemly krhzi gygykezelse szksges, s idtartama is csak a gygykezels
idejig tarthat.
Br a jogszably utal rendelkezsei alapjn lehetsges a rendbrsg tvltoztatsa
elzrsra a vdvel s a szakrtvel szemben is, gy vljk, valsznleg az eljrs e kt
szerepljnek bntets-vgrehajtsi intzetbe kldsre aligha kerl sor. Hasonlan va
tosan kell bnni a srtettel szemben kiszabott rendbrsg tvltoztatsval. A bnldzs
oldaln tevkenyked srtettel, aki elszenvedte a bncselekmny okozta srelmeket, val
sznleg nehezen rtethet meg, hogy mirt kell hamarabb bntets-vgrehajtsi intzetbe
vonulnia, mint az elkvetnek.

226

7.11.2. Az elvezets (Be. 162. )


Az elvezets ugyancsak szankci jelleget hordoz, hiszen az eljrsi cselekmnyre idzs
ellenre meg nem jelent szemly elvezetsre kerlhet sor annak rdekben, hogy az
rintettet az eljr hatsg el lltsk, biztostsk rszvtelt az eljrsi cselekmnyen,
illetve a szakrti vizsglaton. Mindemellett a szemlyi szabadsg korltozsval jr
knyszerintzkedsek kzl ez a legenyhbb, hiszen csak rvid ideig tart, amg az rintettet
a tartzkodsi helyrl a hatsg el ksrik.
Br ezt a knyszerintzkedst brmely bntetgyben eljr hatsg elrendelheti,
a vgrehajtsa ltalban a rendrsgre hrul, azzal, hogy az illetkessgi terletn ms
nyomoz hatsg is vgrehajthatja, de csupn az ltala nyomozott gyben. Az elrendelt
knyszerintzkedsfoganatostsa gy trtnik, hogy a rendr, illetve a nyomoz hatsg
az rintett szemlyt a hatrozatban megjellt helyre ksri. Amennyiben az elvezetsnek
az rintett szemly nem hajland magt nknt alvetni, gy szksg esetn knyszer s
ms intzkeds is - amelynek alkalmazsra a re vonatkoz trvnyek alapjn a rendr, il
letleg a nyomoz hatsg jogosult - ignybe vehet az elvezets sikernek biztostsra.
ABe. ismeri az elvezets enyhbb korltozst jelent formjt, az tba indtst, amikor
a rendr azt ellenrzi, hogy az rintett szemly a megfelel idben elindult-e a hatsghoz.
Az rintett kmlett biztostja az a rendelkezs, hogy az elvezetst ltalban a nap
hatodik s huszonnegyedik rja kztt kell vgrehajtani, kerlve ezzel a szksgtelen
zaklatst.
Az elvezetssel (indokoltan) felmerlt kltsgeket az elrendel hatrozatban megjellt
szemlynek kell viselnie. [Lsd mg az elvezets vgrehajtsval, valamint a terhelt el
fogatparancs alapjn trtn elfogsval s ellltsval felmerlt kltsg mrtkrl,
valamint megtrtsnek rszletes szablyairl szl 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM egyttes
rendeletet.]
Specilis szably vonatkozik a katonra: elvezetse irnt elljrjt kell megkeresni.

7.11.3. A testi knyszer alkalmazsa (Be. 163. )


A testi knyszerrel s annak mdjaival az j Be. hatlybalpsig csak a rendrsgrl
szl, 1994. vi XXXIV. trvnyben, s a bntets-vgrehajtsi szervezetrl szl 1995.
vi CVII. trvnyben tallkoztunk. E jogszablyok alapjn azonban ktsgesnek tnt, hogy
a testi knyszer alkalmazhat-e a bnteteljrsban eljrsi cselekmny, illetve bizony
tsi eljrs biztostsa rdekben. A jogalkot azrt ltta szksgesnek a testi knyszer
felvtelt a bnteteljrsi trvnyben szablyozott knyszerintzkedsek kz, mert ms
knyszerintzkedsek elrendelsvel nem minden esetben rhet el a kvnt cl. Garancilis
szempontbl viszont clszer a Be.-ben elrni, hogy a knyszerintzkedst vgrehajt
szmra milyen trvnyes eszkzk llnak rendelkezsre ahhoz, hogy az nknt nem
engedelmesked rintettel szemben fizikai knyszert alkalmazzon.
ABe. 163. -a szerint a terhelttel, a srtettel, a tanval, valamint az eljrsi cselekmnyt
akadlyoz ms szemllyel szemben alkalmazhat testi knyszer, ha megalapozottan fel
227

tehet, hogy eljrsi cselekmny biztostsa vagy bizonytsi cselekmny foganatostsa


cljbl erre szksg van.
Az a hatsg rendelheti el a testi knyszer alkalmazst, amely az adott eljrsi cselek
mny elvgzst elrendelte. A brsg s az gysz - megfelel sajt appartus hinyban
- elssorban a rendrsget veszi ignybe a testi knyszer alkalmazsra, vagy a brsgi
eljrs sorn a jelenlv bntets-vgrehajtsi rt. Ez utbbi segtsg azonban csak az
eljrsi cselekmny biztostsra vonatkozhat, azaz nem terjed ki a bizonyts rdekben
alkalmazott testi knyszerre. (Fknt a trgyalson, illetve a nyilvnos lsen merlhet fel
ennek szksgessge, amikor a terheltet, a srtettet vagy a tant a bntets-vgrehajtsi
intzetbl lltjk a brsg el.)
Egyes eljrsokban valban nehz feladat a rendfenntarts, s vitathatatlanul szksg
lehet a testi knyszer alkalmazsra a trgyals rendjnek megrzse rdekben. Krd
ses viszont, hogy az eddig sem tl ers tanzsi kszsget mennyire befolysolja pozitv
irnyban az a tny, hogy a tanval szemben mr nem csupn rendbrsg s elvezets
alkalmazhat, hanem testi knyszer is.

A 7. fejezethez kapcsold krdsek

1. Ismertesse az egyes knyszerintzkedsek elrendelsnek feltteleit!


2. Mely hatsgok rendelhetik el az egyes knyszerintzkedseket?
3. Melyek azok a knyszerintzkedsek, amelyek csak meghatrozott ideig tarthatnak?
4. Sorolja fel a szemlyi szabadsgot elvon, illetve korltoz knyszerintzkedseket!
5. Milyen idkznknt kerl sor az elzetes letartztats meghosszabbtsra, illetve
indokoltsgnak fellvizsglatra?
6. Melyek az ideiglenes knyszergygykezels elrendelsnek anyagi jogi s eljrsjo
gi felttelei?
7. Mit vizsgl a brsg az vadk lettbe helyezsre irnyul eljrsban?
8. Melyek azok a knyszerintzkedsek, amelyeket csak a brsg rendelhet el?
9. Milyen knyszerintzkedsekkel helyettesthet az elzetes letartztats?
10. Melyek azok a helyisgek, amelyek esetn a hzkutatsra, illetve a lefoglalsra eltr
szablyok vonatkoznak? Ismertesse ezeket a specilis rendelkezseket!
11. Melyek a vagyoni jogokat korltoz knyszerintzkedsek?
12. Mi a clja s a tartalma a szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok megrzsre
ktelezsnek?
13. Mi nem foglalhat le?
14. Hogyan kell gondoskodni a lefoglalt dolog megrzsrl?
15. Kinek kell kiadni a lefoglalt dolgot a lefoglals megszntetsekor?
16. Mikor kerl sor a zr al vtel feloldsra?
17. Milyen clt szolgl a biztostsi intzkeds?
18. Milyen knyszerintzkedsek alkalmazhatk az eljrs rendjnek biztostsra?

228

8. A bnteteljrs megindtsa.
A nyomozs

8.1. A nyomozs sajtossgai


A nyomozs minden jogrendszerben - mg az angolszsz jogrendszerben is - rzi az
inkvizitrius hagyomnyokat: a nyomoz hatsg dominancija rvnyesl. Az eljrs zrt,
a nyilvnossgot, a kontradiktrius elemeket - kivve a nyomoz, illetve a vizsglbr
eljrst - nlklz, rsbeli eljrs, ahol a kzvetlensg nem kvetelmny; a terhelti jo
gok (jelenlti, iratbetekintsi jog) s a vdelem elve korltozottan rvnyeslnek, hinyzik
az gyflegyenlsg.
Meg kvnjuk jegyezni, hogy a magyar Be. nyugat-eurpai trsainl szlesebb jogokat
biztost mind a gyanstottnak, mind a vdnek. A gyanstottat s a vdt - szemben
a magyar Be. rendelkezseivel (ld. a terhelt s a vd kapcsn rtakat 101., 103. o.) iratbetekintsi jog pldul Belgiumban s Nmetorszgban a nyomozs befejezst kve
ten, Angliban s Olaszorszgban pedig csak a vdirat benyjtsa utn illeti meg. Az oszt
rk Bp. lehetsget ad ugyan a vd szmra - krelmre, a nyomozs sorn is biztostjk az
iratbetekintsi jogot -, de az a nyomozs rdekeinek srelmre hivatkozssal brmikor
megtagadhat.
A vd jelenlti joga a nyomozs sorn a terhelt kihallgatsra korltozdik s nincs
krdezsi joga sem.

8.2. A nyomozs clja


A bnteteljrs, mint azt korbban emltettk, egy olyan folyamat, amely szakaszokbl
ll. Az els szakasz a nyomozs. Ez ketts clt kvet. Az egyik a szigor rtelemben vett
szakmai cl: a bncselekmny s az elkvet feldertse. Ennek sorn a nyomoz hats
gok sszegyjtik, biztostjk, rendszerezik a bizonytsi eszkzket s a bizonytkokat,
ltrehozzk az aktt, gyiratot, amely alapjt kpezi a vdemelsnek s a brsgi elj
rsnak. Ehhez a munkhoz a nyomoz hatsgok olyan szakmai, technikai ismereteket s
eszkzket hasznlnak fel, amelyeknek kizrlag k - illetve a nemzetbiztonsgi szolgla
tok - vannak a birtokban. Ezek az ismeretek s eszkzk a tnyfelderts monopliumt
biztostjk szmukra.
Ezek mellett szmos knyszert eszkzt vehetnek ignybe. Bri engedllyel, vagy
e nlkl korltozhatjk az llampolgrok szemlyi, vagyoni jogait, mozgsszabadsgt;
titkos adatszerzst vgezhetnek, beavatkozva - a nem kizrlag bnelkvetssel gyans

229

tott - llampolgrok privt szfrjba. Az adatokat troljk, kezelik, felhasznljk. Teht


szmos, az alkotmnyos jogokat rzkenyen rint tevkenysget folytatnak.
A nyomozs clja a magyar Be.-ben sem ms. A Be. 164. (2) bekezdse szerint a nyo
mozs sorn fel kell derteni az elkvet szemlyt, fel kell kutatni, s biztostani kell
a bizonytsi eszkzket. Mindezeket olyan mrtkig, hogy az gysz eldnthesse, hogy
vdat emel-e?
A msik cl, a szakmai cllal szorosan sszefgg, de nll szervezeti cl elrse.
A nyomoz hatsgok fggsge ktirny. A ktttsg egyik irnya a jog ltal megha
trozott szablyokhoz ktttsg. Ezek hatrozzk meg a szakmai tevkenysg jogi kere
teit. A ktttsg msik irnya a szervezeti ktttsg. A nyomoz hatsgok fggnek attl
a szervezettl, amelynek rszt kpezik [igazsggyi minisztrium, belgyminisztrium,
vm- s pnzgyrsg, vdelmi minisztrium stb.].
A nyomoz hatsgokat azrt hoztk ltre, hogy az elbb emltett szakmai feladato
kat elvgezzk, ezltal hozzjruljanak egy, a trsadalom szmra elfogadhat szint
kzbiztonsg megteremtshez s fenntartshoz. Ettl fgg trsadalmi elismertsgk;
a sajt s rszben a ltrehoz szervezet tekintlye, hatalma, befolysa; a kltsgvetsbl
az anyagi rfordtsok mrtke; nem utolssorban a szemlyes elmenetel. A siker elr
se a kriminlpolitikai clok sikeres megvalstst is jelenti egyben, hiszen a nyomoz
hatsgok mindennapi munkja szorosan kapcsoldik az llami politika ltal kitztt
kriminlpolitikai clok elrshez, kzvetve teht a politikhoz.
A bnldz szervezetek szmra azonban a - szemlyi s az anyagi - forrsok minden
tt csak korltozottan llnak rendelkezsre; s a kzbiztonsg is trkeny, fenntartshoz
egy ktltncos gyessgre van szksg. A bnfelderts hatkonysga s eredmnyes
sge irnti trsadalmi-politikai nyoms lland teljestmnyknyszert eredmnyez, ami
a nyomozsi munkt szmos esetben a minden ron val siker elrsre sarkallja. Hossz
vtizedek klfldi s hazai tapasztalatai, bntetgyei igazoljk, hogy amikor kiemelt
fontossg gyekben a szakmai tuds s a rendelkezskre ll eszkzrendszer nem ele
gend az eredmnyes munkhoz, sokszor az ezekbe vetett kzbizalmat hasznljk fel
nem egyszer slyos justizmordokhoz vezet ltszateredmnyek igazolsra, a szervezeti
tekintly fenntartsra.
Mindez rvilgt a nyomozs ellenrzsnek fontossgra, kt szempontbl is. Az egyik
az gyek manipullhatsgnak kizrsa, a msik a szakmai hibk kiszrse s kijavtsa.
Ahhoz ktsg nem frhet, hogy nem az els szempont jellemzi a nyomoz hatsgok
tevkenysgt. De a justizmordoknak a feldolgozott gyekhez mrt alacsony szma is
komoly htrnyokat jelenthet ezeknek a szervezeteknek a trsadalmi megtlsben, az
irntuk tpllt bizalom mrtkben.
A msik szempont a tisztn szakmai szempont megtls. A nyomoz hatsgok
minden igyekezetk ellenre elkvetnek szakmai hibkat. Ezek a hibk pedig dnten
befolysolhatjk a bntetgy tovbbi sorst: a megalapozott vdemelst s vgs soron
a bntetjogi felelssget, s ms, ezekkel sszefgg krdsekrl val megalapozott
dntst. Ezeknek a hibknak az elkerlsben a nyomoz hatsg s az gysz kapcsola
tnak van kiemelked jelentsge.

230

8.3. A nyomoz hatsg s az gysz kapcsolatnak modelljei


A nyomoz hatsg s az gysz kapcsolata Eurpban kt nagy csoportba sorolhat:
1. az angol modell
2. a kontinentlis eurpai modell.
A kt modell kztt a leglnyegesebb klnbsg, hogy az angolszsz modell a nyo
mozs sorn a rendrsgnek biztostja a vezet szerepet, mg ezt a kontinentlis eurpai
modellekben az eljrsi trvnyek az gysz kezbe adjk.

8.3.1. Az angol modell


Angliban s Walesben a nyomoz hatsgok s az gyszsg kapcsolata laza. A nyomo
z hatsg a tudomsra jutott bncselekmny miatt sajt dntse alapjn rendeli el s
folytatja le a nyomozst. Errl nem kteles rtesteni az gyszsget (Crown Proseccution
Service). A nyomozs lefolytatsba az gysznek - br kapcsolatban ll a rendrsggel
- nincs semmifle beleszlsa. Nem nyomozhat nllan, s nem utasthatja a nyomoz
hatsgot a nyomozs miknti lefolytatsra sem.
A nyomozs befejezst kveten a rendrsg vezetje (chief officer) dnti el, hogy az
gy alkalmas-e a vdemelsre vagy sem. Ha megsznteti az eljrst, az gy befejezdik,
mert ez ellen a dnts ellen nincs jogorvoslati lehetsg. Ha vdemelsre alkalmasnak
tartja, megkldi az gysznek. Az gysz ekkor tallkozik elszr a bntetgy irataival.
Az gysz ezek alapjn dnti el, hogy vdat emel-e vagy sem.
Az gyszsgrl szl 1985. vi trvny nem ad jogot az gysznek arra, hogy a nyo
mozsi anyag hinyossgainak ptlsra ktelezze a nyomoz hatsgot. Erre csupn
indtvnyt tehet, amit azonban a rendrsg nem kteles teljesteni. Az egyetlen nyoms
gyakorlsi mdszer, ha ilyen esetben nem emel vdat. Ez azonban csak ritkn fordul el.

8.3.2. A kontinentlis eurpai modell


A kontinentlis eurpai modellben a bnteteljrsi szablyok szerint a nyomozs felet
ti rendelkezs az gysz kezben van. Ha bncselekmny elkvetse jut a nyomoz
hatsg tudomsra, rtestenie kell az gyszt. [A francia Be. 19. cikke szerint s az
olasz Bp. 347. cikke szerint haladktalanul, a belga Bp. 29. cikke szerint azonnal, a n
met Bp. 163. -a szerint pedig ksedelem nlkl kell rtesteni az gyszt a bncselekmny
elkvetsrl.] Az gysz rendeli el a nyomozst s hatrozza meg a szksges nyomo
zsi cselekmnyeket. A nyomoz hatsgok a nyomozs lefolytatsa sorn mg funkci
onlis fggetlensget sem lveznek, teht az eljrsi trvnyek nem adnak semmifle
nllsgot a kezkbe. Feladatuk kimerl az gyszi utastsok teljestsben. Ez ktf
le mdon trtnhet. Az gysz nyomoz, s ennek sorn a nyomozsi cselekmnyek el
vgzsre utastja a nyomoz hatsgot, aki az gysz nevben jr el, cselekmnyei az
gyszi nyomozsi cselekmnyekkel esnek egy tekintet al. Ilyenkor a nyomoz hatsg
231

az gysz nevben jr el s vgez olyan nyomozsi cselekmnyeket, amelyeket egybknt


nllan nem vgezhetne el.
Ez a meghatroz az olasz bnteteljrsban, ahol az gysz - a halaszthatatlan nyo
mozsi cselekmnyeket kivve - maga folytatja a nyomozst, vgzi a megismtelhetet
len nyomozsi cselekmnyeket, a szabadlbon lv terhelt kihallgatst, a szembestst,
lefoglalst, hzkutatst. A 2001. mrcius 1-jei, a Bp. kiegsztsrl rendelkez trvny
azonban - bizonyos esetekben - a rendrsget is felhatalmazta az nll nyomozsra.
A nmet Bp. 163.1. -a is - a halaszthatatlan nyomozsi cselekmnyek kivtelvel - az
gyszt hatalmazza fel a nyomozs lefolytatsra, br a 161. lehetsget biztost arra is,
hogy a nyomozssal a rendrsget bzza meg.
A msik esetben az gysz nyomoztat, a nyomoz hatsg segtsgt veszi ignybe.
A nyomoz hatsg sajt nevben, nllan, de az gysz rdekben jr el. Franciaor
szgban s Belgiumban a trvny nem rendelkezik kifejezetten az gysz nyomozsi
hatskrnek deleglsrl. Ez all az egyetlen kivtel, ha a bncselekmny helysznn az
elkvett tetten rtk s az gysz is jelen van a helysznen (a francia Be. 51. cikk, belga
Bp. 68. cikk). Ilyenkor a tudomnyos vagy technikai vizsglatok s jelentsek elkszt
svel az gysz a rendrsget bzhatja meg. A bnteteljrsi trvnyek nem rendelkez
nek a nyomozs kizrlagos gyszi hatskrbe utalsrl sem, ezrt a gyakorlat szerint
a tettenrses bncselekmnyek esetn az igazsgszolgltatsi rendrsg az gysszel
azonos hatskrrel nyomozhat.
Mindegy azonban, hogy az gysz nyomoz vagy nyomoztat, a rendrsg (a nyomoz
hatsg) a jogszablyok szerint az gysz mellett csak vgrehajt-segt szerepet tlt be,
fggetlenl attl, hogy milyen az gyszsg alkotmnyos helyzete (nll-e, vagy az
igazsggyi trca alrendeltsgben mkdik-e?). A vgrehajt-segt szerepben azonban
a rendrsg nyomozsi cselekmnyeket kezdemnyezhet, s nllan - elzetes gyszi
engedly nlkl - is elvgezheti azokat. Ez a lehetsg azonban csak azoknl a bncse
lekmnyeknl ll fenn, ahol az elkvett tetten rtk (Belgiumban s Franciaorszgban:
crime et dlits flagrance), vagy ha a ksedelem veszllyel jrna (Nmetorszgban:
Gefhrdung des Unteresuchungserfolges durch Verzgerung). A nyomoz hatsgok n
llsga azonban ekkor sem teljes. Ugyanis egyrszt a kezdemnyezs jogszersge is
gyszi ellenrzs al esik, msrszt az elvgzett nyomozsi cselekmnyrl jelentst kell
ksztenie.
Az gysz a nyomozs sorn hatskrt bizonyos felttelek esetn deleglhatja a nyo
moz hatsgnak, de vannak olyan intzkedsek, amelyek kizrlagos gyszi hatskrbe
tartoznak. Ilyen a terhelt s a tan elvezetse (a nmet Bp. 161. , a francia Be. 62. s
78. cikk, az olasz Bp. 377. cikk), a szakrt kirendelse (nmet Bp. 161a. ), a gyanstott
kihallgatsa (olasz Bp. 370. s 388. cikk). Tettenrs esetn csak az gysz bocsthat ki
elfogatparancsot Franciaorszgban (francia Be. 70. cikk), vehet rizetbe Belgiumban,
vagy tartztathat le Olaszorszgban [olasz Bp. 384. cikk (1) bek.]. Az gysz - ha a kse
delem veszllyel jrna - ideiglenesen jogosult olyan eljrsi cselekmnyek elrendelsre
is, amelyek egybknt bri engedlyhez ktttek. Ilyen, pl. a telefonlehallgats elrende
lse Nmetorszgban (nmet Bp. 100b. ). Az gysz azonban hrom napon bell kteles
a nyomozsi brtl utlagos engedlyt krni a lehallgatsra, klnben annak eredmnye
232

bizonytkknt nem hasznlhat fl. Az olasz gysz is jogosult a telefonlehallgats el


rendelsre [olasz Bp. 267. cikk (l)-(2) bek.], azonban szmra csak huszonngy ra ll
rendelkezsre, hogy a nyomozsi brtl utlagos jvhagyst krjen, aki negyvennyolc
rn bell vagy jvhagyja a lehallgatst, vagy nem engedlyezi azt. Az utbbi esetben
a lehallgats eredmnye a bnteteljrsban nem hasznlhat fel.
A nyomozs befejezst kveten a legtbb eurpai orszgban kizrlag az gysz
jogosult dnteni a vdemelsrl. Azonban pldul Belgiumban 1998 ta lehetsg van
arra, hogy a rendrsg csekly sly (pldul kisebb sly kzlekedsi) bncselekmnyek
esetn a gyanstottal szemben figyelmeztets alkalmazsval zrja le az gyet.
Ha a felttelek fennllnak, a legalits elvbl kvetkezen - pldul Nmetorszgban
(Bp. 152. ), s Olaszorszgban (olasz alkotmny 112. cikk) - ktelez a vdemels, mg
az opportunits elvt vall Belgiumban, Franciaorszgban, Hollandiban az gysz a fel
ttelek fennllsa esetn is dnthet az eljrs megszntetse mellett. Ez a kizrlagossg
nem rvnyesl azokban az orszgokban, ahol vizsglbr mkdik, s vizsglatra kerl
sor (Id. 27. o., a vizsglbr kapcsn mondottakat). Ebben az esetben kizrlag a vizs
glbr dnt arrl, hogy a vd alkalmas-e a brsgi trgyalsra.

8.4. Az gyszi ellenrzs problmi


Br a klnbz kontinentlis eurpai bnteteljrsi trvnyek egyrtelmen fogalmaznak
az gysz nyomozs irnytsi jogval kapcsolatban, biztostvn szmra a vezet szerepet,
szociolgiailag a helyzet korntsem ilyen egyrtelm.
Az gyszi munka manapsg inkbb rasztalhoz mintsem a terepmunkhoz kapcso
ldik. Az gysz ritkn tnik fel, mg ritkbban vgez rdemi munkt a bncselekmny
helysznn. Ennek kvetkeztben csak a nyomoz hatsgok jelentsein s az aktn ke
resztl kapcsoldik a bntetgy feldertshez. Ez hatatlanul szkre szabja ellenr
zsi lehetsgeit, ami jszerivel az akta jogi szempont tvizsglshoz, rtkelshez
kapcsoldik, de szksgszeren nem rintheti az rdemi, a terepen vgzett munka jogi,
kriminalisztikai megalapozottsgt, clszersgt. Ezzel sszefggsben mondjuk, hogy
a tnyek ura a nyomoz hatsg. Ez szmra jelents nllsgot biztost. Egyebek mellett
az gyek kztti szelekci lehetsgt. A nyomoz hatsgok korltozott szemlyi, anyagi,
technikai felszereltsgkre tekintettel szelektlnak, teht nem minden tudomsukra jutott
bncselekmnyt jelentenek az gysznek. Ezzel eleve lehetetlenn teszik a nyomozst s
a vdemelst. Azonban a folyamatban lv nyomozsok sorn vgzett cselekmnyekrl
sem minden esetben rtesl az gysz. Franciaorszgban 1993 eltt az gysz az rizetbe
vtelrl csak akkor szerzett tudomst, ha a nyomoz hatsg annak meghosszabbtsa
irnt folyamodott. Az 1993. augusztus 24-i Be. mdosts ta a francia Be. (Be. 41. cikk)
szerint az gysz ellenrzi az rizetbe vtel vgrehajtst. A trvny ktelezi a rendrsget,
hogy az rizetbe vtelrl az gyszt haladktalanul rtestse. Ellenkez esetben az eljrs
megszntetsre kerl sor.
Az utasts s ellenrzs msik korltja a szervezeti viszonyokban rejlik. A kontinentlis
eurpai orszgokban ktfle bngyi rendrsgi modell ismert.
233

Az egyik az gyszsgtl fggetlen rendrsg, amely csak a bnteteljrs rvn


kapcsoldik az gyszsghez. Ez a kapcsolat azonban nem rinti a rendrsg kzigazga
tsban elfoglalt helyt, a hierarchit s fggelmi viszonyokbl add jogkrket (utastsi
jog, fegyelmi jogkr, ellptets, jutalmazs stb.), ezek a rendrsgi szervezeten bell
maradnak (pldul Nmetorszgban^ Az gyszsg a rendrsget teht szervezetileg nem
irnytja, de a nyomozs tekintetben utastsi joga van.
A msik az igazsgszolgltatsi (bngyi) rendrsgi modell, amely a bngyi rend
rsget a bnteteljrsban val kzremkds tekintetben kiemeli a rendri, csendri,
vmgyi szervezetbl, s az gysz irnytsa al helyezi. Az indok a nyomozsnak az
eljrs tovbbi szakaszaira gyakorolt meghatroz szerepben s abban rejlik, hogy a szak
mai elrsok s a jogszablyok betartsnak, a garancik rvnyeslsnek a bizonytkok
ksbbi felhasznlhatsga szempontjbl dnt jelentsge van. Ennek biztostsa pedig
az gysz feladata. Ez a helyzet pldul Belgiumban, Franciaorszgban s Olaszorszgban.
Ebben a modellben a bngyi rendrsg ketts irnyts alatt van. Az egyik az gysz,
a msik a fhatsg, amely al kzigazgatsilag tartozik (Franciaorszgban a rendrsg
a Belgyminisztrium, a csendrsg a Vdelmi Minisztrium irnytsa al tartozik; Bel
giumban az igazsgszolgltatsi rendrsget 1992-ben visszahelyeztk a Belgyminiszt
rium irnytsa al, de 1998-ban visszalltottk az eredeti sttuszt, azta ismt gyszi
irnyts alatt ll).
Ebben a ketts irnytsban azonban a kzigazgatsi irnyts a dominns, amely
meghatrozhatja akr a szakmai utastsra adott reakcit is. Franciaorszgban, 1997-ben
sszesen negyvenht szemly, kztk Prizs volt polgrmestere - ksbb kztrsasgi
elnk - Jacques Chirac s szmos politikustrsa ellen az 1988 s 1997 kztt elkvetett
korrupci s nkormnyzati pnzek htlen kezelse miatt bnteteljrs kezddtt. En
nek sorn a prizsi igazsgszolgltatsi (bngyi) rendrsg vezetje a Crteil-i brsg
vizsglbrja ltal, az gy feldertse rdekben kiadott, a polgrmester laksnak t
kutatst elrendel (hzkutatsi) parancs teljestst megtagadta, ami nyilvnvalv tette
a vgrehajt hatalom befolysnak primtust. Az gyben fellltott vizsglbizottsg
(egyben a Semmtszk korbbi) elnke, Pierre Trouche, az ilyen helyzetek megelzsre
az igazsgszolgltatsi rendrsgi munkt irnyt rendrsgi, csendrsgi, vmhivatali
vezetk mell magisztrtusok (magistrats de lordre judiciaire) kinevezst, valamint
az igazsgszolgltatsi rendrsg feletti fegyelmi jogkrnek a vdtancs hatskrbe
utalst javasolta.
Br az 1989. vi Bp. Olaszorszgban a klnbz nyomoz hatsgok irnytst
a Belgy-, a Vdelmi s a Pnzgyminisztrium hatskrben hagyta, a hatkonyabb
munka rdekben ezt a struktrt a jogalkot fokozatosan megvltoztatta. Els lpsknt
mindegyik szervezetnl igazsgszolgltatsi rendrsgi rszleget hoztak ltre (sezioni di
polizia giudiziaria). Ezek irnytst az gyszre bztk. Az irnytsi jogkrt a rendrsgi
vezetk csak az gysz elzetes hozzjrulsval vehetik t. Ezen tl az gysz dnten
meghatrozhatja a rendr elmenetelt is.
A francia megolds ennl visszafogottabb. A Be. 1993. vi mdostsa utn a 19-1. cikk
szerint a rendrsg illetkesnek, a rendr elmenetelrl hozott dntse sorn figyelembe
kell vennie az gysz vlemnyt.
234

Mindkt rendrsgi modell sajtja, hogy a nyomoz hatsg szksgtelennek rzi az


gyszi irnytst s idrl idre - sikertelenl - igyekeznek megszabadulni attl (lsd
a belga pldt). A veszlyt azonban nem szabad albecslni.
1988 prilisban Bemben (Svjc) az AIDP XIV. bcsi kongresszusnak Az igazsg
szolgltatsi szervezet s a bnteteljrs cm szekcijt elkszt tancskozs hat
rozata is kiemelte: A nyomoz hatsgok munkjnak minsgtl fgg az eljrs tbbi
szakasznak a sikere... Ezrt szksges, hogy ezek a testletek az gysz vagy a brsg
ellenrzse alatt folytassk munkjukat. Ha nem ez trtnik, akkor az gysz tevkeny
sge nem lesz ms, mint a rendrsgi aktra ttt hitelest pecst.

8.5. A rendrsg s az gysz kapcsolata a magyar Be.-ben


[Be. 165. (1) bek.]
A magyar bnteteljrstl az elmlt tbb mint tven vben mind a nmet tpus gyszi
irnyt szerep, mind az igazsgszolgltatsi rendrsgi modell idegen volt. Az 1950-es
vekben kialakult belgy(rendr)minisztriumi struktra s a rendrsg prtirnytsnak
eredmnyeknt a nyomoz hatsgok teljes nllsgot lveztek a nyomozs sorn.
A nyomozsban aktvan rszt vev, a terepen is otthonosan mozg gysz az elmlt
vtizedek sorn fokozatosan eltnt a mindennapi gyakorlatbl. Az gyszi foglalkozs
Magyarorszgon is l foglalkozss vlt. Egyedl az gysz trvnyessgi felgyeleti
jogkre jelentette az ellenrzst. Ez azonban ugyangy, mint az eddig ismertetett model
lekben a jogi kontroll lehetsgt jelentette, anlkl, hogy a nyomozs operatv lebonyo
ltsba rdemi mdon beavatkozhattak volna, a vdemels szempontjaira figyelemmel
irnythattk volna azt.
A nyomozsi anyag a bizonyts megalapozottsga s minsge tekintetben az 1980as vek vge fel a brsgok rszrl egyre tbb kritikt vltott ki. Mivel a nyomozs
anyaga a brsg ltal lefolytatott bizonytssal azonos rtk volt, a brsgi eljrsban
pedig - mint azt a bizonyts kapcsn emltettk - inkbb folyt a nyomozs anyagnak
ellenrzse, mintsem nll bizonyts, a brsgok munkja a hinyos bizonytsi anyag
miatt megnehezlt.
1994-98 kztt, az j Be. kodifikcija sorn ezt a helyzetet kvntk megvltoztatni.
A knlkoz lehetsgek kzl a jogalkot a nmet megoldst rszestette elnyben. Ennek
megfelelen az gysz mr meglv hatskrt s feladatait jelentsen bvteni kvnta,
s t kvnta ltetni a nyomozsi br intzmnyt is. Ez akkor mind az gyszsg, mind
a rendrsg ellenllst kivltotta. Az gyszsg a megnvekedett feladatok elltst
a meglv anyagi s szemlyi elltottsg elgtelensge miatt nem ltta biztostottnak,
a rendrsg pedig az addig kialakult hatskrt, a nyomozs sorn betlttt dominns
szerept ltta veszlyeztetve.
A jelenleg hatlyos Be.-be vgl is egy kompromisszumos megolds kerlt, amely
szerint az gysz nyomozst vgez vagy nyomoztat, illetve a rendrsg nllan nyomoz.
Az els kt esetben az gysz irnytja a nyomozst, amelynek sorn a nyomoz hats
got utasthatja. A nyomozsban a nyomoz hatsg kteles kzremkdni. Ha az gysz
235

nyomoz, a nyomoz hatsg az gysz nevben, ha nyomoztat a sajt nevben, de az


gysz rdekben jr el. A nyomozs jogszersgrt, alapossgrt, eredmnyessgrt
azonban az gysz felel.
Ha a nyomoz hatsg nyomoz nllan, sajt nevben teszi s a nyomozsrt is maga
felel. Az gysz ilyenkor csak felgyeletet gyakorol.
Ha az gysz nyomoz vagy nyomoztat, a nyomoz hatsg az gysznek az gy nyo
mozsra vonatkoz utastsait hatridre teljesti, az gyszt - annak rendelkezse sze
rint - a nyomozs elrendelsrl s az gy llsrl rsban vagy szban tjkoztatja. Ha
a nyomoz hatsg szleli, hogy olyan eljrsi cselekmny elvgzse, illetve hatrozat
meghozatala szksges, amelyrl a dnts az gysz hatskrbe tartozik, errl az gyszt
haladktalanul tjkoztatja. Ez akkor is irnyad, ha a nyomoz hatsg nllan nyomoz.
A nyomoz hatsg vezetje az gyszi utasts ellen felettes szerve tjn elterjesztst
tehet a felettes gyszhez. Az elterjesztsnek azonban nincs halaszt hatlya.

8.6. A nyomozs megindtsa (Be. 170-173. )


8.6.1. A nyomozs megindtsnak alapja
A bnteteljrs rendszerint a nyomozs elrendelsvel indul. Rendszerint, hiszen pldul
a magnvdas eljrsban a nyomozs elrendelse kivteles esetben trtnik meg.
A nyomozs alapja azok, a bncselekmny elkvetsre vonatkoz informcik, adatok,
amelyek afeljelentssel, a magnindtvny elterjesztsvel vagy hivatali hatskrben
jutottak a nyomoz hatsgnak vagy a nyomoz hatsg tagjnak a tudomsra. (A korbbi
Be. a bnteteljrs megindtsnak alapjaknt ismerte a bejelentst is. A bejelents olyan
informci, amelynek alapjn a bejelents pillanatban mg nem lehet eldnteni, hogy
bncselekmny trtnt-e vagy sem.)
Hivatali minsgben bncselekmny a hivatali tevkenysg gyakorlsa sorn (jrrte
vkenysg, vizsglati anyag megismerse stb.) juthat a nyomoz hatsg vagy az gysz
tudomsra. A nyomoz hatsgnak vagy tagjnak az ilyen informci kzlse az arra
illetkes parancsnokkal ktelezettsg, amelynek elmulasztsa fegyelmi vagy bntetel
jrst von maga utn. Ebbe a krbe tartozik, ha ms hatsgok, nkormnyzatok tteszik
a hivatalos eljrsban (adgyi, szablysrtsi, fogyasztvdelmi eljrs stb.) tudomsukra
jutott olyan adatokat, iratokat, gyeket, amelyek bncselekmny gyanjra utalnak.
A feljelents magnszemlytl, hivatalos vagy jogi szemlytl szrmaz, formai k
tttsg nlkli informci (tny, adat), amelynek clja - br ennek kifejezetten nem kell
kitnnie belle - a bnteteljrs megindtsa s az elkvet felelssgre vonsa. [Ahogy
a nyomozs rszletes szablyairl rendelkez 23/2003. (VI. 24.) BMIM egyttes rendelet
100. fogalmaz: A feljelents minden olyan, formhoz nem kttt - a bnteteljrs
megindtsra vagy lefolytatsra jogosult szerv vagy ms hatsg, illetve a brsg tu
domsra hozott - kzls, amely meghatrozott vagy ismeretlen szemly ltal elkvetett
bncselekmny gyanjra utal tnylltst, illetve adatot tartalmaz.] A feljelents - amit
brki tehet - akr rsban, akr szban (pldul telefonon keresztl) a nyomoz hatsg,
236

illetve az gysz vagy a brsg tudomsra hozhat. Ha a feljelentst szban hozzk


a nyomoz hatsg tudomsra, errl jegyzknyvet kell felvenni.
A bnteteljrsok dnt tbbsge feljelents alapjn indul. A feljelents f szably sze
rint jog, de a Be. 171. (2) bek. szerint a hatsg tagja, a hivatalos szemly, valamint, ha
kln trvny elrja, a kztestlet kteles a tudomsra jutott bncselekmny miatt felje
lentst tenni, s ehhez csatolni a bizonytsi eszkzket, illetve, ha az elkvet szemlye
ismert, megjellni annak szemlyt.
Meghatrozott esetekben pedig a Btk. teszi ktelezv a feljelentst, amelynek elmu
lasztsa bncselekmnyt valst meg. Ezek:
- az llam elleni bncselekmnyek [Btk. 150. (1) bek.],
- az emberrabls [Btk. 175/A. (7) bek.],
- a vesztegets [Btk. 255/B. (1) bek.],
- a terrorcselekmny [Btk. 261. (8) bek.],
- nemzetkzi jogi ktelezettsg megszegse [Btk. 261/A. (5) bek.].
A magnindtvny - mint azt a magnvdl kapcsn emltettk (ld. 110. o.) - a bnteteljrs megindtst s a felelssgre vonst clz nyilatkozat, amelyet csak meghatrozott
bncselekmnyek esetn az arra feljogostott szemly terjeszthet el. A magnindtvny
bntetjogi kategria. A Btk. 31. -a szerint a magnindtvny elterjesztsre a srtett jo
gosult. Ha a srtett korltozottan cselekvkpes, a magnindtvnyt trvnyes kpviselje
is, ha pedig cselekvkptelen, kizrlag a trvnyes kpviselje terjesztheti el. Ezekben
az esetekben a magnindtvny elterjesztsre a gymhivatal is jogosult. A magnindt
vny elterjesztsre jogosult srtett halla esetn, a hozztartozja jogosult a magnin
dtvny elterjesztsre. A magnindtvny oszthatatlan. Brmelyik elkvetvel szemben
elterjesztett magnindtvny valamennyi elkvetre hatlyos. A magnindtvny nem
vonhat vissza. A magnindtvnyt attl a naptl szmtott harminc napon bell kell el
terjeszteni, amelyen a magnindtvnyra jogosult a bncselekmny elkvetjnek kiltrl
tudomst szerzett. Ha a nyomozs megindulst kveten derl ki, hogy a cselekmny
csak magnindtvnyra ldzend, a harmincnapos hatridt attl a naptl kell szmtani,
amelyen a magnindtvnyra jogosult felhvsrl tudomst szerzett.
A magnindtvny elterjesztsre nyitva ll hatrid elmulasztsa miatt csak akkor
van helye igazolsnak, ha a bncselekmny kzvdra ldzend. A magnindtvnyra
ldzend bncselekmnyek kztt ezek vannak tbbsgben.
A magnindtvnyra vonatkoz szablyok irnyadk a kvnatra is, teht arra az esetre,
amikor a diplomciai mentessget lvez szemly srelmre elkvetett rgalmazs vagy
becsletsrts a srtett ltal diplomciai ton kijelentett kvnatra ldzend. [Btk. 183.
(3) bek.]
A bnteteljrs megindtsra vonatkoz informcik alapjn a nyomoz hatsgot
intzkedsi ktelezettsg terheli. Ezek alapjn hromfle rdemi dntst hozhat. Feljelents
kiegsztst rendel el, elutastja a feljelentst vagy elrendeli a nyomozst.

237

8.6.2. A feljelents kiegsztse (172/A. )


A feljelents kiegsztse nem j jogintzmny. A korbbi Be.-ben szerepelt s jl bevlt,
a Be. viszont kihagyta rendelkezsei kzl. Az eltelt vek azonban azt bizonytottk, hogy
ez nem volt sszer dnts. A jogintzmny clja, hogy abban az esetben, ha a nyomoz
hatsg, illetve az gysz nem tudja egyrtelmen, megnyugtatan eldnteni, hogy eluta
stsa-e a feljelentst vagy elrendelje-e a nyomozst a feljelents kiegsztsnek elrende
lsvel, tovbbi informcik beszerzsvel megalapozzk valamelyik dntst.
A feljelents kiegsztsre az elrendelstl szmtott legfeljebb tizent nap ll rendel
kezsre, amelyet a feljelentskiegsztst vgz hatsg vezetje indokolt esetben tizent
nappal meghosszabbthat. A feljelentskiegsztsre rendelkezsre ll id alatt a nyomoz
hatsg adatszerz tevkenysget folytathat, a feljelentt meghallgathatja, a feljelents
kiegsztse sorn tett megllaptsait jelentsbe foglalja. A jelents az eljr hatsg
megnevezst, az eljrsi cselekmny helyt, idejt s a trtntek lnyegnek sszegzst
tartalmazza. [Be. 168. (4) bek.,178. (2) bek.]
A feljelents kiegsztse a nyomozsra rendelkezsre ll id rsze, ugyanis a nyomo
zs elrendelsnek - ha erre sor kerl - kezd napja a feljelents kiegszts elrendelsnek
napja. [Be. 178. (3) bek.]

8.6.3. A feljelents elutastsa (Be. 174-175. )


A feljelents elutastsa azt jelenti, hogy a bnteteljrsnak mr a kezdet kezdetn vala
milyen akadlya van. Ezek az akadlyok tbb csoportba sorolhatk:
a) a magyar joghatsg hinya,
b) alkotmnyjogi,
c) bntetjogi,
d) bnteteljrsi akadlyok,
e) bnldzsi vagy nemzetbiztonsgi rdek.
a) Hinyzik a joghatsg, ha diplomciai vagy ms, nemzetkzi jogon alapul men
tessget lvez szemlyt terhel bncselekmny elkvetsnek megalapozott gyanja.
Ilyen szemly ellen a mentessg felfggesztsig eljrsi cselekmny nem vgezhet.
(Be. 553-554. )
b) Ha a bncselekmny megalapozott gyanja mentessget lvez szemlyt terhel, s
a mentelmi jogot nem fggesztettk fel, ellene bnteteljrs nem indthat. Ebbe a krbe
tartozik az orszggylsi kpvisel, az eurpai parlamenti kpvisel, az alkotmnybr,
az alapvet jogok biztosa s helyettese, az llami Szmvevszk elnke, elnkhelyette
sei. A hivatsos br, s az gysz, valamint az lnk ellen az e minsgben elkvetett
bncselekmny miatt csak az arra jogosult hozzjrulsval indthat bnteteljrs. (Be.
551-552. )
c) A bntetjogi akadlyok kt csoportba sorolhatk. Az egyik, a bncselekmny hi
nya, a msik, a bntethetsgi akadlyok. A bncselekmny hinya esetn a cselekmny
nem tkzik a Btk. egyetlen klns rszi rendelkezsbe sem. A bntethetsgi akad
238

lyok a Btk. ltalnos Rszben megfogalmazott bntethetsget kizr s megszntet


okokat jelentik.
A bntethetsget kizr okok:
- a gyermekkor,
- a krs elmellapot,
- a knyszer s a fenyegets,
- a tveds,
-jogos vdelem,
- vgszksg,
- a magnindtvny hinya
- trvnyben meghatrozott egyb ok. (Btk. 22. )
A bntethetsget megszntet okok:
- az elkvet halla, az elvls, a kegyelem,
- tevkeny megbns,
- a trvnyben meghatrozott egyb ok. (Btk. 32. )
A bntethetsget megszntet okok kzl az utols kett a feljelents elutastsnak
okai kzl hinyzik, hiszen ezek fennllsa a feljelentskor mg nem dnthet el.
d) A bnteteljrsi akadlyok kz kt eset tartozik. Az egyik, a bncselekmny gya
njnak hinya, a msik, ha a cselekmnyt mr jogersen elbrltk (a ktszeres eljrs
tilalma - ne bis in idem).
e) Az egyttmkd terhelt s a fedett nyomoz, illetve a megbzhatsgi vizsglatot
vgz szerepe a kiemelt sly bncselekmnyek (rendrsgi korrupci, szervezett, k
btszer-bnzs stb.) eredmnyes ldzsben az utbbi vtizedekben vlt klnsen
jelentss. Az egyttmkd terhelt maga is bnelkvet, akit bnldzsi vagy nem
zetbiztonsgi rdekbl az tesz fontoss, hogy az ltala, vagy ms ltal elkvetett bn
cselekmny feldertshez szksges informci mskpp nem szerezhet meg. Ennek
ellenszolgltatsaknt az llam - bizonyos felttelek teljeslse esetn - lemond bntet
ignynek rvnyestsrl.
Olyan egyttmkd terhelttel szemben, akit bncselekmny megalapozott gyanja
terhel, az gysz, illetve az gysz engedlyvel a nyomoz hatsg akkor utasthatja el
a feljelentst, ha a terhelt - akr sajt s trsai gynek, akr - ms bntetgy feldert
shez, bizonytshoz hozzjrulva olyan mrtkben egyttmkdik, hogy az egyttm
kdshez fzd nemzetbiztonsgi vagy bnldzsi rdek jelentsebb, mint az llam
bntetjogi ignynek rvnyestshez fzd rdek.
A fedett nyomoz olyan nyomoz, aki ebbli minsgnek leplezsvel vgez bnfel
dert, informciszerz munkt. Ennek sorn - a munka termszetbl addan - be
plhet a bnzk kz s maga is a bnzkhz hasonl letmdot folytat, leleplezs
nek elkerlse rdekben maga is bncselekmnyt kvethet el. Fedett nyomozt
a nyomoz hatsg a Be. 178. (2) bek. I. fordulata szerint csak gyszi engedllyel
veijt ignybe.
Ebben a munkban azonban a bnldzsi rdek a meghatroz, s nem az llam bn
tetjogi ignynek az rvnyestse. Ennek kifejezdse a Be.-ben az a rendelkezs, amely
szerint a bncselekmny elkvetsvel megalapozottan gyansthat fedett nyomozval
239

szemben az gysz hatrozattal elutastja a feljelentst, ha a fedett nyomoz a bncselek


mnyt szolglati feladata teljestse kzben, bnldzsi rdekbl kvette el, s a bnl
dzsi rdek jelentsebb, mint az, amely az llam bntetjogi ignynek rvnyestshez
fzdik. Az egyttmkd, illetve a fedett nyomozval szemben a feljelents elutastsa
nem utasthat el, ha ms letnek szndkos kioltsval egytt jr bncselekmnyt
kvettek el.
A bnzs a rendrsg tagjait sem kerli el. A bnldz szervek tagjainak bnzse
rzkenyen rinti a rendri szervezet tekintlyt, cskkenti az irntuk megnyilvnul
kzbizalmat, s jelents mrtkben befolysolhatja a rendri munka eredmnyessgt. Az
ilyen bncselekmnyek, klnsen a korrupcis cselekmnyek megelzse, illetve felde
rtse kiemelt fontossg. Ennek sorn a bels bnmegelzsi s bnfeldertsi feladatokat
vgz szerv ezzel a feladattal megbzott tagja - a Nemzeti Vdelmi Szolglat (www.nvsz.
hu) - megbzhatsgi vizsglat keretben, az arrl trtn megbizonyosods rdekben,
hogy a vizsglat al vont szemly [aki egyebek mellett a rendrsg, illetve a Nemzeti Ads Vmhivatal hivatsos llomny tagja - 1994. vi XXXIV. tv. a rendrsgrl (Rtv.) 7. ]
a bncselekmny elkvetsre (pldul vesztegets) csbt helyzetre bncselekmnnyel
vagy szablyos rendri intzkedssel (feljelents, elllts stb.) reagl-e, bncselekmnyt
is elkvethet (pldul vesztegetst valst meg). Nem kvethet el azonban magnlaksrtst,
hivatali visszalst, hamis vdat, hatsg flrevezetst, ru hamis megjellst, szerzi
vagy szerzi jogokhoz kapcsold jogok megsrtst, honvdelmi ktelezettsg elleni, il
letve katonai bncselekmnyeket [Rtv. 7/B. (2) bek. b) pont]. Az ilyen, a megbzhatsgi
vizsglat sorn a bnmegelzs s bnfelderts rdekben elkvetett bncselekmnyek
miatt trtn felelssgre vons elkerlst szolglja a feljelents elutastsa.
Ha az ltaluk elkvetett bncselekmnnyel krt okoztak, a feljelents elutastsa ese
tn annak megtrtse az llamot terheli. A polgri perben az llamot a kzigazgatsi s
igazsggy-miniszter kpviseli. A polgri perben eljr brsg a kereset elbrlsa eltt
beszerzi a feljelents elutastsrl hatrozatot hozott gyszsg nyilatkozatt a felperes
srelmre elkvetett cselekmnyrl, illetleg a cselekmnnyel okozott krrl. Az gysz
nyilatkozata nem terjedhet ki olyan tnyre, amelynek alapjn az elkvet szemlyre,
illetve a nyomozs megszntetsnek indokaira lehet kvetkeztetni.
A feljelents elutastsa azonban nem akadlya annak, hogy az illetkes gysz a k
sbbiekben, az elvlsi idn bell az egyttmkd szemly ellen bncselekmny meg
alapozott gyanja miatt nyomozst rendeljen el. [Be. 191. (5) bek.]
A Be. 174. (1) bekezds rtelmben az gysz a tudomsra jutott feljelentst hat
rozattal utastja el, ha magbl a feljelentsbl megllapthat, hogy
a) a cselekmny nem bncselekmny,
b) a bncselekmny gyanja hinyzik,
c) bntethetsget kizr ok ll fenn,
d) az eljrs hall, elvls kegyelem miatt nem indthat,
e) a magnindtvny, kvnat vagy feljelents hinyzik,
*
f) a cselekmnyt mr jogersen elbrltk.
Az a)~b), valamint a d)-f) pontokban meghatrozott esetekben, tovbb, ha a bntet
hetsget a gyermekkor zrja ki, a feljelents elutastsra a nyomoz hatsg is jogosult.
240

A feljelents elutastsa az okok megllaptsa esetn - kevs kivtellel - ktelez, mg


a c) esetben mrlegelst ignyel. Az feljelents elutastsi okok fennllsa esetn sem
utasthat el a feljelents, ha
- knyszergygykezels elrendelse ltszik szksgesnek, illetve
- elkobzsnak, vagyonelkobzsnak a bntethetsgtl fggetlenl helye van. Ez utbbi
kivtel all is van egy kivtel, amikor mgis sor kerl a feljelents elutastsra: ha az
elkobzsra, illetve vagyonelkobzsra irnyul eljrshoz a bizonytkok rendelkezsre
llnak.
A feljelents elutastsra a bntethetsget kizr okokra alaptott feljelents eluta
stst, a fedett nyomozval, valamint a megbzhatsgi vizsglatot vgz szemllyel
szembeni feljelents elutastst kivve, a nyomoz hatsg is jogosult.
A feljelents elutastsra hatrozattal kerl sor, amely rendelkez rszbl, indokolsbl
s keltezsbl ll. Ha a feljelentst a srtett tette, a feljelentst elutast hatrozat ellen
a srtett a hatrozat kzlstl szmtott nyolc napon bell panasszal lhet, s krheti
nyomozs elrendelst. [Be. 198. (1) bek.]
Ha a feljelents elutastsra egyttmkd terhelttel, fedett nyomozval vagy meg
bzhatsgi vizsglatot vgz szemllyel szemben kerl sor, a hatrozat csak rendelkez
rszbl s keltezsbl ll. A rendelkez rsznek tartalmaznia kell a bncselekmny meg
jellst, a feljelents elutastsnak tnyt s a tjkoztatst arrl, hogy a bncselekmny
elkvetsvel felmerlt krt az llammal szemben miknt kell rvnyesteni.
A feljelents elutastsrl, a nyomoz hatsg a hatrozat msolatnak megkldsvel
huszonngy rn bell rtesti az gyszt.

8.6.4. A nyomozs elrendels (Be. 170. )


A feljelentsnek a hatskrrel, illetve illetkessggel rendelkez gyszhez vagy nyomoz
hatsghoz trtn tttelrl, a feljelents elutastsrl vagy a nyomozs elrendelsrl
a feljelents berkezstl szmtott hrom napon bell kell dnteni. A bnteteljrs csak
akkor indulhat meg, ha a negatv felttelek (a feljelents elutastsnak okai) hinyoznak
s megllapthat a bncselekmny gyanja, illetve, ha a bnteteljrs meghatrozott
szemly ellen indul meg, megllapthat a bncselekmny megalapozott gyanja.
Az egyszer s a megalapozott gyan kzs sajtossga, hogy a kzlt tnyek, adatok
mindkt esetben a Btk. Klns Rszben meghatrozott valamely bncselekmny elk
vetsre utalnak. A kzttk lv klnbsg a valsznsg fokban rejlik.
(Tegyk fel, hogy egy napilapban hirdets jelenik meg, amelyben a hirdetst felad
szemly laksptsi s feljtsi munkk elvgzst vllalja jutnyos ron, garancival.
A szolgltatst ignybe vev megllapodik a vllalkozval a munka elvgzsnek felt
teleirl, djrl s ellegknt kifizeti a munkadj egyharmadt. A vllalkoz ezt kveten
tbb nem jelentkezik, a munkt nem vgzi el. A feljelent azt lltja, hogy ismeretsgi
krben tbbektl ugyanez a vllalkoz, ugyanezzel a trkkel pnzt csalt ki. Ez az llts
megalapozza a csals egyszer gyanjt, ami - a negatv felttelek hinya esetn - a nyo
mozs elrendelst eredmnyezi. Azonban az is elkpzelhet, hogy egymstl fggetlenl
241

tbb ilyen trgy feljelents is rkezik. A feljelentsben megjellt szemllyel kapcsolatos


adatgyjts sorn kiderl, hogy korbban bntetve volt csals miatt. Mindezek meglapo
zott teszik a feljelentett szemly elleni gyant, hogy csalst kvetett el.)
A bnteteljrs ktfle mdon indulhat meg. Az egyik a nyomozs elrendelse nlkl,
a msik a nyomozs elrendelsvel. Nyomozs elrendelse nlkl indul meg a nyomozs,
ha az gysz vagy a nyomoz hatsg a bizonytsi eszkzk biztostsra, az elkvetssel
gyansthat szemly kiltnek megllaptsa, elrejtzsnek, a bncselekmny befeje
zsnek, avagy jabb bncselekmny elkvetsnek megakadlyozsa rdekben, vagy
ksedelmet nem tr ms okbl nyomozsi cselekmnyt vgez.
A nyomozsi cselekmny elvgzsnek tnyrl s idejrl utlag haladktalanul fel
jegyzst kell kszteni. Ebben az esetben a nyomozs kezd idpontja a nyomozsi cse
lekmny elvgzse.
A nyomozst az gysz vagy a nyomoz hatsg gy rendeli el, hogy arrl - a srgs
sg elbb emltett eseteit kivve - feljegyzst kszt. A feljegyzsnek tartalmaznia kell,
hogy milyen bncselekmny miatt s mikor indtottak nyomozst. A nyomozs elrendelse
a feljelentst tartalmaz iratra is feljegyezhet.
Ha a bncselekmny gyanja a nyomoz hatsg tagjnak hivatali minsgben jutott
a tudomsra, a feljegyzst arra az iratra is rvezetheti, amely a nyomozs elrendelst
megalapozta.
Ha a nyomoz hatsg rendelte el a nyomozst, errl a feljegyzs msolatnak meg
kldsvel huszonngy rn bell rtesti az gyszt.
Ha feljelentst nem a srtett tette, de a szemlye ismert, a nyomozs elrendelsrl
a srtettet is rtesteni kell.
Nyomozst nem lehet indtani kzokirat-hamists miatt, ha a hamis vagy hamistott,
illetleg ms nevre szl valdi ti okmnyt a klfldi az orszg terletre trtn be
utazsra hasznlja fel, feltve, hogy vele szemben idegenrendszeti eljrsnak van helye.
A nyomozs ilyen esetben is elrendelhet, ha a klfldivel szemben ms bncselekmny
elkvetse miatt is nyomozst kell indtani.

8.7. A nyomozs lefolytatsa


8.7.1. A nyomozs hatrideje (Be. 176. )
A nyomozs vgs hatrideje attl fgg, hogy a nyomozs bncselekmny gyanja, vagy
meghatrozott szemly ellen, bncselekmny elkvetsnek megalapozott gyanja miatt
folyik.
Az els esetben a nyomozsnak a trvny nem szab vgs hatridt, mg ha a trvny
azt is rja el, hogy a nyomozst a lehet legrvidebb idn bell le kell folytatni, s az
elrendelstl szmtott kt hnapon bell be kell fejezni. Igaz, a nyomozs rszletes sza
blyairl rendelkez 23/2003. (VI. 24.) BM-IM egyttes rendelet 108. (1) bek. szerint
a nyomoz szerv vezetje ennl rvidebb hatridt is elrhat. A nyomozs hatrideje
azonban hosszabbthat.
242

A kt hnap eltelte utn - ha az gy bonyolultsga vagy elhrthatatlan akadly indokol


ja - a nyomozst az gysz legfeljebb hat hnappal, ha ez a hatrid letelt, az gyszsg
vezetje legfeljebb a bnteteljrs megindtstl szmtott egy vig hosszabbthatja
meg. Egy ven tl a felettes gyszsg vezetje, kt ven tl a legfbb gysz jogosult
a nyomozs hatridejnek a meghosszabbtsra. Ez utbbi esetben azonban a trvny
nem ad hatrozott eligaztst, hogy a nyomozs hatrideje meddig hosszabbthat. A Be.
190. (1) bek. b) pont II. fordulatra is tekintettel felteheten addig, amg a nyomozs
folytatstl eredmny vrhat.
Ha az gysz nyomoz, a nyomozs hatridejt az gyszsg vezetje a nyomozs elren
delstl szmtott egy v elteltig, ezt kveten a felettes gyszsg vezetje a nyomozs
elrendelstl szmtott kt v elteltig, ezt kveten a legfbb gysz hosszabbthatja meg.
Ha a nyomozst meghatrozott szemly ellen bncselekmny elkvetsnek megala
pozott gyanja miatt rendeltk el, a trvny a gyanstott els kihallgatstl szmtott
kt vet szabja meg a nyomozs vgs hatridejnek. A nyomozs teljes ideje ilyenkor is
meghaladhatja a kt vet, hiszen nem trvnyszer, hogy a bnteteljrs meghatrozott
szemly ellen indul. A gyanstott bevonsra rendszerint a nyomozs elrendelst kvet
ksbbi idpontban kerl sor.
Azonban ez a hatrid sem tekinthet vgsnek, hiszen amennyiben a kt v letelte
eltt befejezik a nyomozst, de az ezt kveten tartott iratismertets sorn a gyanstott,
illetleg a vd a nyomozsi cselekmny elvgzsre vonatkoz indtvnyt (nyomozs
kiegsztse) terjeszt el, ami - ha helyt adnak neki - a ktves hatrid letelte eltt nem
vgezhet el, az gysz elterjesztsre a legfbb gysz a nyomozs hatridejt legfeljebb
kilencven nappal meghosszabbthatja.
A nyomozs hatridejnek meghosszabbtsrl rendelkez hatrozat ellen nincs helye
panasznak.

8.7.2. A nyomozs alakszersge (Be. 166-169. , 177-178. )


8.7.2.1. A jegyzknyv s a hatrozat
Mint emltettk, a nyomozs trvnyessge, a szablyoknak megfelel lebonyoltsa,
tlthatsga, ellenrizhetsge, megismerhetsge, hitelessge a bnteteljrs eredm
nyessgnek egyik alapvet kvetelmnye.
A nyomozs sorn - de a bnteteljrs ksbbi szakaszaiban is - ennek eszkzl
szolgl a tnyeket, adatokat, bizonytsi eszkzket a trvny ltal megkvnt formban
rgzt jegyzknyv, illetve kizrlag a nyomozs sorn kszthet jelents.
A Be. 166. (1) bek. szerint a nyomozsi cselekmnyekrl - ide rtve az gysz,
valamint a nyomoz hatsg intzkedseit - az gysz, illetleg a nyomoz hatsg jegy
zknyvet kszt, kivve, ha a Be. mskpp rendelkezik.
A jegyzknyvben rgzteni kell:
a) az eljr hatsg megnevezst,
b) az eljrs alapjul szolgl bncselekmny megnevezst s a gyanstott nevt,
243

c) a nyomozsi cselekmnyek idejt, helyt,


d) a jelen lv gysz, a nyomoz hatsg tagja, az eljrsban rszt vev szemly s
kpviselje, a vd, a tan, a tan rdekben eljr gyvd, a hatsgi tan s a jegyzknyvvezet nevt,
e) a kihallgatott terhelt, tan, a meghallgatott szakrt nevt, valamint a trvnyben
meghatrozott ms szemlyi adatokat,
j) a nyomozsi cselekmny menetnek rvid lerst, amelybl ellenrizhet annak
trvnyessge,
g)
a szksges rszletessggel a terhelt s a tan vallomst, a nyomozsi cselekmny
sorn tett szrevteleiket, indtvnyaikat; a kihallgatott indtvnyozhatja a valloms sz
szerinti jegyzknyvezst; ennek elrendelse esetn a feltett krdseket is rgzteni kell
a jegyzknyvben; ha az indtvnyt a nyomoz hatsg vagy az gysz elutastja, az
indtvnyozt tjkoztatnia kell az rsbeli valloms lehetsgrl (ld. a tanvalloms
kapcsn elmondottakat 150. o.).
Az gysz, valamint a nyomoz hatsg elrendelheti a nyomozsi cselekmnynek
gyorsrssal, kp- vagy hangfelvevvel, vagy egyb berendezssel trtn rgztst is.
El kell rendelnie, ha ezt a gyanstott, a vd, illetve a srtett a kltsgek egyidej elle
gezsvel indtvnyozza. A rgzts ilyen mdja azonban a jegyzknyvet nem ptolja.
Ugyanakkor a kpi vagy hangrgzts esetn elegend, ha a jegyzknyvben a jelenlev
ket, az elkszts helyt, idejt s egyb krlmnyeit tntetik fel. Az gy ksztett felvtelt
kln jogszablyban meghatrozott rendelkezsek szerint kell megrizni. [14/2003. (VI.
19.) IM r.] Az Egyeslt Kirlysgban s az USA legtbb tagllamban ltalnosan ktelez
a tan, valamint a terhelt vallomsnak hang- s/vagy videofelvtelen trtn rgztse. Ha
a trgyalson tett vallomsuk eltr a nyomozs sorn tett vallomsuktl, akkor a hang- s/
vagy videofelvtel lejtszsval tisztzni lehet a kt valloms kztti klnbsget, ezltal
a tan, illetve a terhelt szavahihetsgt ellenrizni lehet. Magyarorszgon a nyomozs
sorn a vallomsok hang-, illetve kpfelvevn trtn rgztse kivteles lehetsg, pedig
ltalnoss ttele kikszblhetn a jegyzknyvezs hibibl, szndkos vagy vletlen
ferdtseibl add problmkat
Ha a nyomozsi cselekmnyen jelenlev gyanstott, vd, srtett, egyb rdekelt,
a tan, az rdekben eljr gyvd az eljrssal sszefgg esemny vagy nyilatkozat
jegyzknyvbe vtelt kri, ez csak akkor tagadhat meg, ha ennek megtrtntrl az
gysznek, illetve a nyomoz hatsg tagjnak nincs tudomsa.
Az gysz, a nyomoz hatsg tagja, valamint a jegyzknyvvezet a jegyzknyv
utols oldalt, mg a kihallgatott minden oldalt alrja. Ha a gyanstott, a tan vagy
a tolmcs az alrst megtagadja, annak tnyt s annak kzlt vagy ismert indokt a jegy
zknyvben fel kell tntetni.
A jegyzknyvet az gysz vagy a nyomoz hatsg eljr tagja szksg esetn kija
vtja vagy kiegszti. A kijavtst s a kiegsztst alrja, s arrl az rdekelteket rtesti.
Akik a nyomozsi cselekmnyen jelen voltak, a jegyzknyv ltaluk trtnt megismerst
kveten indtvnyozhatjk a jegyzknyv kijavtst vagy kiegsztst. Akijavtst
a jegyzknyvben a kijavts dtumnak megjellsvel fel kell jegyezni, vagy az indt
vny elutastst az iratokban fel kell tntetni.
244

A nyomoz hatsg tagja az ltala vgzett nyomozsi cselekmnyekrl - ha az


gysz mskpp nem rendelkezik - jegyzknyv helyett jelentst kszthet. Az gysz
elrendelheti egyes nyomozsi cselekmnyek megismtlst, s ezekrl jegyzknyv
felvtelt.
A jelents tartalmazza a Be. 166. (2) bekezdsnek a)-c) se) pontjban megha
trozott adatokat, az elvgzett eljrsi cselekmnyek megjellst, s ezek tartalmnak
tmr sszefoglalst. Mindezeket olyan mdon, hogy az eljrsi szablyok megtartst
is ellenrizni lehessen. A jelentst a nyomoz hatsg eljr tagja rja al.
Az eljrs sorn hozott dntsek a hatrozatok formjt ltik. A hatrozatok - amelyek
llami akaratkijelentsek - adjk a dntsek hivatalos s egyben ktelez jellegt.
A nyomozs sorn az gysz, illetleg a nyomoz hatsg a kvetkez dntsekrl
hoz hatrozatot:
a) az gysz s a nyomoz hatsg
- a kizrsrl (Be. 32. , 39. ),
- a vdnek a kirendels alli felmentsrl s a kirendelt vd djnak megllaptsrl
[Be. 48. (6) s (9) bek.],
- a vd kirendelsnek visszavonsrl, ha annak oka megsznt [Be. 49. (2) bek.],
- az igazolsi krelem elbrlsrl (Be. 66. ),
- a mulasztssal s a meg nem jelenssel okozott kltsg viselsre ktelezsrl (Be.
69. ),
- az gyek egyestsrl s elklntsrl, tttelrl (Be. 72. ),
- a szemlyes kltsgmentessgrl, illetve az okozott kltsg viselsre ktelezsrl
[Be. 74.(3M 4)bek.],
. - a tan s a szakrt mentessgre trtnt hivatkozsnak el nem fogadsrl [Be. 94. ,
113. (3) bek.],
- a szakrt kirendelsrl (Be. 100. , 111. ), kizrsrl (Be. 103. ), felmentsrl
(Be. 104. ), djnak megllaptsrl [Be. 105. (6) bek.],
-atolm cs kirendelsrl, kizrsrl, felmentsrl, djnak megllaptsrl (Be.
114. ),
- a knyszerintzkedsekrl (VIII. Fejezet) - kivve a testi knyszer alkalmazst (Be. 163. ),
- a hatrozat kijavtsrl [Be. 169. (5) bek.],
- a feljelents elutastsrl (Be. 174. ), az eljrs felfggesztsrl (Be. 188. ), a fel
fggesztett nyomozst kveten az eljrs folytatsrl (Be. 188. ), a nyomozs meg
szntetsrl (Be. 190. , 192. ), a megszntetett nyomozst kveten az eljrs folyta
tsrl (Be. 191. ),
b) az gysz
- a szakrt bevonsrl (Be. 112. ),
- a nyomozs hatridejnek meghosszabbtsrl (Be. 176. ),
- a nyomozs rszbeni mellzsrl (Be. 187. ),
- a panasz elbrlsrl [Be. 195. (4) bek.],
- a halaszthatatlan nyomozsi cselekmny elleni jogorvoslat elbrlsrl [Be. 195.
(7) bek.].
245

A hatrozatban meg kell nevezni azt, akire a rendelkezs vonatkozik, s fel kell tntetni
az azonostshoz szksges szemlyi adatokat. A hatrozatban fel kell tntetni
a) az gysz vagy a nyomoz hatsg megnevezst,
b) a bncselekmnyt, amely miatt az eljrs folyik,
c) a hatrozatban megllaptott rendelkezst s a jogszablyt, amelyen az alapul,
d) hogy ellene van-e helye jogorvoslatnak, s azt milyen hatridn bell, melyik nyo
moz hatsghoz, gyszsghez, illetleg brsghoz kell benyjtani.
A hatrozatot indokolni kell. Az indokolsban rviden fel kell tntetni azokat a tnyeket,
amelyek a hatrozat rendelkezseire okot adtak.
A hatrozatot jegyzknyvbe, vagy ms mdon rsba kell foglalni, s azzal kell kzl
ni, akire a rendelkezse vonatkozik, illetve akinek az eljrsi jogait rinti. A gyanstottal
kzlt hatrozatot a vdvel is kzlni kell. A hatrozatot a jelenlevknek t kell adni, s
szban is kzlni kell, egybknt pedig kzbestssel kell kzlni.
Ha nvcsere, szm- vagy szmtsi hiba s ms hasonl elrs trtnt, az gysz, illet
leg a nyomoz hatsg indtvnyra, illetve hivatalbl elrendelheti a hatrozat kijavtst.
Akijavtst fel kell jegyezni a hatrozatra. Akijavtsra a jegyzknyvnek a kijavtsra
vonatkoz rendelkezsei az irnyadk.

SJ.2.2. Nyomozsi cselekmnyek elvgzse hatrozat nlkl (Be. 177. )


A nyomozs sorn hozott dnts - f szably szerint - csak valamely hatrozat alapjn
hajthat vgre. Ez all a trvny azonban ismer egy kivtelt: a halaszthatatlan vagy halasz
tst nem tr nyomozsi cselekmnyek krt. A knyszerintzkedsek kzl az gysz s
a nyomoz hatsg az rizetbe vtelt (Be. 126. ), a hzkutatst (Be. 149. ), a motozst
(Be. 150. ), a lefoglalst (Be. 151. ), a szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok
megrzsre ktelezst (Be. 158/A. ), a bizonytsi cselekmnyek kzl pedig a szemlt
(Be.l 19-120. ), a bizonytsi ksrletet (Be. 121. ), a felismersre bemutatst (Be. 122123. ) rendelheti s vgezheti el hatrozat nlkl.
Az eljrsi cselekmnyrl azonban ilyenkor is jegyzknyvet kell kszteni, amelyben
fel kell tntetni a halaszthatatlansg tnyt s az ezt megalapoz krlmnyeket.
A hatrozat nlkl elvgzett nyomozsi cselekmnyt a ksedelmet nem tr okbl
vgzett nyomozsi cselekmnytl hrom sajtossg klnbzteti meg. Az egyik, hogy
a halaszthatatlan nyomozsi cselekmny elvgzsre a nyomozs elrendelst kveten
kerlhet sor, a msik, hogy csak a trvnyben meghatrozott nyomozsi cselekmnyekre
vgezhetk, a harmadik, hogy a nyomoz hatsg - az ltala is elrendelhet - knyszerintzkeds alkalmazsra is jogosult.

8.7.2.3. A nyomoz hatsg egyb adatszerz tevkenysge (Be. 178-178/A. )


A nyomozs sorn tnyek, adatok, bizonytsi eszkzk meghatrozott alakszersghez
kttt sszegyjtse folyik. Ahhoz, hogy a nyomoz hatsg hozzjuthasson, meg kell ta
llni ezek forrsait. Ennek rdekben a nyomoz hatsg a nyomozs elrendelst kveten

adatszerzst vgezhet. Ez az adatszerzs azonban nlklzi a jegyzknyv s a hatrozat


ltal megkvnt formai ktttsgeket.
A Be. az adatszerzs hrom formjt emlti. Az egyik az adatszerzs, a msik a fedett
nyomoz ignybe vtele, amelyrl mr szltunk, a harmadik a titkos informcigyjts,
amelyet a ksbbiekben trgyalunk. A trvny az adatszerzs kt formjt klnbzteti
meg. Az egyik a nylt adatszerzs, a msik a titokvdelmi szablyok hatlya al tartoz
nyilvntartsokbl trtn adatszerzs.
A nylt adatszerzs sorn a nyomoz hatsg a bnteteljrs megindtsa utn annak
megllaptsra, hogy vannak-e bizonytsi eszkzk s ezek hol tallhatk, adatszerzst
vgezhet. Ennek sorn:
- ignybe veheti a bnldz szervek kln trvnyben meghatrozott bnldzsi,
adatkezelsi adatbzisait,
- a megkeressre (Be. 71. ) vonatkoz szablyok szerint brkitl okiratok s adatok
rendelkezsre bocstst, valamint felvilgosts adst krheti,
- a feljelent vagy a srtett llami, helyi nkormnyzati szerv, kztestlet, gazdlkod
szervezet, alaptvny, kzalaptvny vagy trsadalmi szervezet vezetjtl, illetleg a vizs
glatra jogosult szervtl vizsglat tartst s a kr megllaptst krheti,
- a bncselekmny helysznt megtekintheti, szaktancsadt vehet ignybe, s a meg
szerzett adatokat ellenrizheti,
- nyomoz hatsg az adatszerzs sorn fnykp vagy ms adathordozn rgztett kp
bemutatsval szemlyt vagy trgyat kivlasztathat, illetleg a bemutatott szemlyrl vagy
trgyrl felvilgostst krhet.
Az adatszerz tevkenysget vgz munkjrl jelentst kszt. Fedett nyomoz ltal
szolgltatott adatokrl s a titkos informcigyjtsrl is jelents kszl, amelyet azonban
a nyomoz hatsg vezetje r al.
Ha az gysz a nyomoz hatsg adatszerz tevkenysgnek eredmnyt bizonytk
knt kvnja felhasznlni, az arrl ksztett jelentst a nyomozs irataihoz csatolja.
A nyomozs elrendelst kveten az gysz, illetve gyszijvhagyssal a nyomoz
hatsg, a megkeressre vonatkoz szablyok szerint - ha ez az gy jellege miatt szks
ges - a gyanstottrl (feljelentettrl, illetleg az elkvetssel gyansthat szemlyrl)
a tnylls feldertse rdekben adatok szolgltatst ignyelheti
- az egszsggyi s a hozz kapcsold adatot kezel szervtl,
- az egyb zleti titoknak minsl adatot kezel szervtl.
A nyomoz hatsg
- az adhatsgtl,
- a hrkzlsi szolgltatst nyjt szervezettl,
- a banktitoknak, rtkpaprtitoknak, pnztrtitoknak minsl adatot kezel szervtl,
- a kzti kzlekedsi nyilvntartsbl,
- az ingatlan-nyilvntartsbl
az gysz jvhagysa nlkl is ignyelheti adatok szolgltatst.
Az adatszolgltats egyik formja sem tagadhat meg.
Ha meghatrozott szemly megalapozottan gyansthat bncselekmny elkvetsvel,
e szemlyrl be kell szerezni a bngyi nyilvntarts adatait, s - ha annak kln trvny
247

ben meghatrozott felttelei fennllnak - a szervezett bnzs elleni koordincis kzpont


adatnyilvntartsban kezelt adatokat.
A nyomoz hatsg - az gysz hozzjrulsval - tveheti a kln trvnyben meg
hatrozott, az gyszsg bntetjogi tevkenysge sorn keletkezett s gyszsgi adat
nyilvntartsban kezelt szemlyes adatokat, valamint a bntets-vgrehajtsi szervezet
nyilvntartsaiban kezelt adatokat.
A beszerzett adatok csak az gyben s csak akkor hasznlhatk fel, ha az adatszolgl
tatssal rintett szemllyel szemben az gysz vdat emel. Ellenkez esetben, az tvett
adatot trlni kell.
Az eurpai unis tagsg Magyarorszgra a tagllamokkal trtn bngyi egyttmkds
re is kihatssal van. Ennek a Be. a bntettletekkel kapcsolatos nyomozs szempontjbl
jelents szelett szablyozza. Amennyiben a nyomoz hatsg az egyb adatszerz tev
kenysge sorn beszerzett adatok alapjn arrl rtesl, hogy az EU tagllamainak brsgai
ltal magyar llampolgrokkal szemben hozott tletek nyilvntartsban, amelyek rvnyt
a nemzetkzi bngyi jogseglyrl szl trvnyben meghatrozott eljrsban mg nem
ismerte el, s megalapozottan feltehet, hogy az tletnek a folyamatban lv eljrsban ma
gyar brsg mg nem ismerte el, s megalapozottan feltehet, hogy az tletnek a folyamat
ban lv eljrsban trtn figyelembevtele a gyansts alapjul szolgl bncselekmny
Btk. szerinti minstst, a bntets kiszabst vagy az intzkeds alkalmazst befolysolja,
haladktalanul tjkoztatja az gyszt. Ha az gysz megllaptja, hogy a nyomoz hatsg
tjkoztatsba foglalt rteslse helytll, az igazsggyrt felels miniszternl kezdem
nyezi a klfldi tlet nemzetkzi bngyi jogseglyrl szl trvny szerinti elismerst.
Ha a gyanstott nem magyar llampolgr, s az EU jogi aktusa vagy nemzetkzi szer
zds lehetv teszi, az gysz, vagy a nyomoz hatsg - az gysz jvhagysval
- haladktalanul megkeresi a bngyi nyilvntart szervet a gyanstott korbbi - az l
lampolgrsga szerinti llam bngyi nyilvntartst kezel szerve ltal kezelt - eltls
re vonatkoz adatok beszerzse rdekben. Ilyen esetben a magyar llampolgr kapcsn
emltett rendelkezseket kell megfelelen alkalmazni.

8.7.3. A gyanstott s a tan kihallgatsa (Be. 179-181. )


8.7.3.I. A gyanstott kihallgatsa
A nyomozs sorn elvgzend cselekmnyek kzl a Be. a gyanstott s a tan kihall
gatst emeli ki.
A gyanstott az a szemly, aki ellen a nyomozs folyik. Egy meghatrozott szemly
gyanstottknt val bevonsa a bnteteljrsba a gyansts kzlsvel trtnik. Ezzel
vlik az eljrs processzulis alanyv. A bevons formlis hatrozat nlkl trtnik.
A terhelt a gyanstsrl a kvetkez idpontokban szerezhet tudomst:
- az rizetve vtel alkalmval (Be. 126. , 169. ),
- a kihallgatsra trtn idzsben, amelyben meg kell jellni, hogy gyanstottknt
idzik (Be. 67. ),
248

- a kihallgats elejn, amikor kzlik vele a megalapozott gyan rvid lnyegt s az


erre vonatkoz jogszablyokat [Be. 179. (2) bek.].
A gyansts - a megalapozott gyan - tnyleges kzlse az els kihallgatson trtnik.
Ennek sorn kzlik vele a gyansts lnyegt s az erre vonatkoz jogszablyokat meg
kell jellni.
A kezdeti megalapozott gyan a nyomozs sorn vltozhat, terjedelme cskkenhet - ha
pldul tbb bncselekmny esetn a cseklyebb sly miatt mellzik, vagy egyes bncselekmnyek miatt megszntetik a nyomozst -, de nhet is, ms bncselekmny(ek)re
is kiterjedhet. Errl a gyanstottat tjkoztatni kell, s az jabb gyan trgyt kpez
bncselekmny(ek)rl ki kell t hallgatni. A megalapozott gyan meg is vltozhat, ha az ere
deti gyan tnybeli, illetve jogi alapja megvltozik. A gyanstottat errl is tjkoztatni kell.
Erre, a terhelt informcihoz s a vdelemhez val jognak gyakorlsa miatt is szksg van.
A gyanstssal egytt nylnak meg mindazok a jogok (vdelemhez val jog, jelenlti,
indtvnyozsi, szrevtelezsi jog), amelyeket a Be. a gyanstottnak biztost. A gyan
sts kzlse nem csupn ennek a lehetsgnek a megnylsval jr. Ettl az idponttl
ms jogterletek ltal szablyozott joghtrnyok (munkaviszony felfggesztse, mkdsi
engedly bevonsa) is alkalmazhatk. Ezen tl nem hanyagolhat el az a kvetkezmny
sem, amelyeket a kzvlemnyt forml, sokszor megblyegz, a bizalom megingst,
a megbecsls cskkenst eredmnyez sajtkzlemnyek jelentenek. Ezrt nem lnyeg
telen, hogy mikor trtnik a gyanstottknt val kihallgats.
A megalapozott gyan kzlsnek idpontja eltr, attl fggen, hogy a terhelt szabad
lbon van-e, vagy pedig fogva van. A szabadlbon lv terhelttel szemben a megalapozott
gyan kzlsre a Be. nem hatroz meg konkrt idpontot. Annyit azonban megkvetel,
hogy a gyanstott kihallgatsrl olyan idpontban kteles intzkedni, hogy a terhelt
megfelel idt s lehetsget kapjon a vdekezsre val felkszlsre.
A nyomozs taktikai megfontolsai indokolhatjk, hogy ilyen esetben a terheltet az
ellene szl, meghatrozott mennyisg s minsg bizonytsi eszkz sszegyjtse
utn vonjk be gyanstottknt az eljrsba. Ilyenkor gyanstottknt val kihallgatsa
is megalapozottabban, clszerbben s eredmnyesebben folyhat, illetve a megalapozott
gyan cfolsra is kevesebb az esly.
A fogva lv terhelt esetn azonban a Be. elrja, hogy a gyanstottat a nyomoz hat
sg el lltstl szmtott huszonngy rn bell ki kell hallgatni. [Be. 179. (1) bekez
ds utols mondat.] Ezt az idpontot attl az idponttl kell szmtani, amikor a nyomoz
hatsg el lltottk. Ez a szably elkerlhetv teszi, hogy a terheltet bizonytalansgban
tartsk a fogva tarts indoka tekintetben, s gy az eredmnyesebb kihallgats rdekben
nyomst gyakorolhassanak r. A fogva tarts sorn trtn tovbbi (folytatlagos) kihall
gatsokra is vonatkozik a vdekezsre val felkszlst biztost szably.
A gyanstottat kihallgatsa sorn figyelmeztetni kell arra, hogy vdt vlaszthat, ille
tleg vd kirendelst krheti. Ha az eljrsban vd rszvtele ktelez, a gyanstott
figyelmt arra is fel kell hvni, hogy ha hrom napon bell nem hatalmaz meg vdt, az
gysz, illetve a nyomoz hatsg rendel ki vdt. Ha a gyanstott kijelenti, hogy nem
kvn vdt megbzni, az gysz, illetve a nyomoz hatsg nyomban vdt rendel ki. A fi
gyelmeztetsek kztt a legfontosabb a - bizonytsi eszkzk kztt, a terhelt vallomsa
249

kapcsn emltett, a Be. 117. (2) bekezdsben biztostott - valloms megtagadsi jogra
trtnt figyelmeztets, amelynek elmaradsa, illetve az arra adott vlasz rgztsnek elma
radsa azt eredmnyezi, hogy a valloms nem vehet figyelembe bizonytsi eszkzknt.
A kihallgatsra is rvnyesek az Alapvet Rendelkezsek (I. fejezet). Ezek kztt is
az nvdra ktelezs tilalma. Ezen tl be kell tartani a bizonyts trvnyessgre (Be.
77. ), a bizonytsi tilalmakra, a bizonytkok rtkelsre (Be. 78. ), valamint a terhelt
kihallgatsra vonatkoz rendelkezseket (Be. 117-118. ) is.
A gyanstott kihallgatsra vonatkoz rendelkezsek ezen tl elrjk, hogy a kihall
gats sorn a gyanstottnak nem tehet fel olyan krds, amely
- a vlaszt, illetve a nem bizonytott tny lltst is magban foglalja, illetve
- a trvnnyel ssze nem egyeztethet gretet tartalmaz.
A gyanstott vallomsa poligrffal is vizsglhat, ha ebbe beleegyezik. A poligrfos
vizsglat mszeres kriminalisztikai vizsglat, amely arrl informl, hogy feltett krdsekre
a vizsglt szemly egyes lettani funkcii (vrnyoms, pulzus, szvvers, galvnos reakci
k, lgzs) miknt vltoznak meg. Ha a krdsek pontosak s clzottak voltak, a poligrfos
vizsgl kvetkeztetseket fogalmazhat meg azzal kapcsolatban, hogy a vizsglt szemly
hazudott-e vagy igazat mondott-e? A poligrfos vizsglat azonban a Be. rendelkezseibl
kvetkezen nem bizonytsi eszkz, a belle szrmaz informci pedig nem bizonytk.
A poligrfos vizsglat nem kihallgats s nem szakrti vizsglat, de alkalmat ad arra, hogy
a gyanstott vallomsnak hitelessgre vonatkozan - ha nem is kategorikus - kvetkez
tetseket vonjanak le. A poligrfos vizsglat elvgzshez ktelez szaktancsad igny
be vtele. A vizsglat eredmnye tmpontokat nyjthat a nyomozs tovbbfolytatshoz,
jabb bizonytkok felkutatshoz.
A gyanstottat az gysz vagy a nyomoz hatsg tagja - a helyszni kihallgats esett
kivve (Be. 120. ) - a kihallgatst vgz hivatali helyisgben hallgatja ki, amelyrl jegy
zknyv kszl. Akihallgatson a kihallgat szemlyen s a jegyzknyvvezetn kvl
jelen lehet a vd is, aki krdseket tehet fel. A vd jelenlte azonban nem ktelez, mg
akkor sem, ha a vdelem egybknt ktelez. A vdt akihallgats idpontjrl - akr
telefonon, telefaxon, vagy e-mailen - rtesteni kell, de a vd tvolmaradsa a kihallgatst
nem akadlyozhatja. Igaz, a gyanstott a vallomsttelt - a valloms megtagadsval mindaddig ksleltetheti, amg vdje meg nem jelenik.
A kihallgatson jelen lehet mg az llam- s jogtudomnyi kar, illetve a Rendrtiszti
Fiskola hallgati jogviszony keretben szervezett szakmai gyakorlatt tlt hallgatja,
feltve, ha ezt az gysz vagy a nyomoz hatsg tagja engedlyezi, illetve ehhez a jelen
lv gyanstott tan vagy srtett rsban hozzjrul.

8.7.3.2. A tan kihallgatsa (Be. 181. )


A tan kihallgatsra vonatkoz szablyokat a tanvalloms (143. o.) kapcsn mr ismer
tettk. Itt csupn a nyomozs sorn alkalmazsra kerl rendelkezseket emltjk meg.
A tan kihallgatst a nyomozs sorn a nyomoz hatsg, az gysz vagy a nyomozsi
br vgzi. Ez utbbirl a nyomozsi br kapcsn szlunk. A feljelent is kihallgathat
250

tanknt. Ezt azonban mellzni lehet, ha a feljelents tartalmazza a feljelent eladst


az ltala feljelentett bncselekmnyrl.
A tan kihallgatsnl s a tan kzremkdsvel vgrehajtott szembestsen jelen le
het a vdlott vdje, feltve, ha a tan kihallgatst indtvnyozta. Ennek sorn a tanhoz
krdseket intzhet. [Be. 184. (2) bek.] A tan rdekben segt gyvd mkdhet kzre,
aki azonban a tan kihallgatsn nem lehet jelen. Ez alli egyedli kivtel a srtett-tan
rdekben eljr gyvd, aki a tan kihallgatsnl jelen lehet, felvilgostst adhat joga
irl (a tanvalloms megtagadsnak lehetsgrl), ktelezettsgeirl. Ennek rdekben
a tanval a kihallgats sorn rintkezhet. Azonban nem krdezhet, krds felttelt nem
indtvnyozhatja, nem tehet indtvnyokat, krheti viszont a kihallgats sorn is a hat
sgtl a tan adatainak zrtan kezelst. [Be. 96. (1) bek.]
Feladata teht nem terjeszkedhet tl egyfajta trvnyessgi kontrolion. Azt tanstja,
hogy a kihallgats a trvny rendelkezseinek megfelelen trtnt-e, a bizonytsra vo
natkoz trvnyessgi kvetelmnyek rvnyesltek-e. Esetleges kifogsait, szrevteleit
a kihallgats vgn a jegyzknyv megtekintse utn teheti meg. [Be. 85. (4) bek.]
I

8.7.4. A szaktancsad kzremkdse (Be. 182. )


A szaktancsad az gysz, illetve a nyomoz hatsg segtje, aki klnleges ismeretek
kel rendelkezik, amelynek a nyomoz hatsg tagja vagy az gysz nincsenek felttlenl
a birtokban. Hogy ez a segt funkci minden esetben elklnl-e, a kizrsra vonatkoz
szablyok adnak felvilgostst.
A br s az gysz kizrsra vonatkoz szablyok egyrtelmv teszik, hogy egy
konkrt bntetgyben nem jrhat el sem brknt, sem gyszknt az, aki az gyben,
mint szaktancsad jr vagy jrt el. [Be. 21. (1) bek. c) pont, 31. (1) bek. c) pont.] Ez
viszont nem jelenti azt, hogy a megfelel szakrtelem esetn a br s az gysz ne ve
hetne rszt olyan gyben szaktancsadknt, amelyben maguk nem jrtak vagy jrnak el.
A nyomoz hatsg tagjval szemben a Be. 38. (1) bek. c) pontja ilyen kizrsi okot
nem fogalmaz meg. Teht eszerint a nyomoz hatsg tagja a konkrt bntetgyben
egyttal szaktancsadknt is kzremkdhet. Ennek a szablynak nmileg ellentmond
az, hogy a Be. 182. (4) bekezdse szerint az gysz, illetve a nyomoz hatsg tagjnak
kizrsra vonatkoz rendelkezseket a szaktancsadra is alkalmazni kell. A tanknyv
szerzinek vlemnye szerint, a Be. 38. (1) bek. c) pontjbl a jogalkot figyelmetlen
sge folytn maradt ki a kizr rendelkezs, gy a kizrsi ok - a konkrt bntetgyben
val rszvtel tekintetben - a nyomoz hatsg tagjra is vonatkozik.
A korbbi Be. azt is lehetv tette, hogy aki szaktancsadknt vett rszt a bntet
gyben, azt ugyanabba az gybe szakrtknt is bevonjk. Ez fknt a nyomozs sorn
volt mindennapi gyakorlat. A hatlyos Be. 103. (1) bek. g) pontja a szakrtvel szemben
ezt mr kizrsi okknt fogalmazza meg.
A szaktancsad feladata, amelyre klnleges szakrtelme, szakismerete alkalmass teszi:
a) bizonytsi eszkzk felkutatsa, megszerzse, sszegyjtse, rgztse,
b) az gysznek, a nyomoz hatsg tagjnak felvilgosts adsa,
c) poligrfos vizsglat lebonyoltsa.
251

Mg az a)b) esetben mrlegels krdse a szaktancsad bevonsa, addig a c) eset


ben ktelez. A szaktancsad eljrsa sorn szemly testnek srthetetlensgt rint
cselekmnyt (pldul vrvtelt) az gysz, illetve a nyomoz hatsg kln rendelkezse
alapjn vgezhet.
A szaktancsad ltal vgzett tevkenysget a Be. nem a bizonytsra vonatkoz szab
lyok kztt trgyalja, gy az nem tekinthet bizonytsnak, br a bizonytkok rtkelsre
vonatkoz szablyok a szaktancsad tevkenysgnek eredmnyeknt feltrt tnyek,
adatok bizonytkknt val rtkelst nem tiltjk.

8.7.5. A hatsgi tan (Be. 183. )


A hatsgi tan elssorban a hatsg segtje, azt tanstja, hogy miknt zajlott le az az
eljrsi cselekmny, amelynl jelen volt. Jelenlte sorn figyelemmel kell ksrnie az eljrs
lefolyst, az eljrsban rszt vev szemlyek tevkenysgt. Ennek sorn - az eljrs alatt,
de utlag is - joga van szrevteleket tenni. A hatsgi tan igazolja annak a nyomozsi
cselekmnynek a lefolyst s eredmnyt, amelynl jelen volt. Tevkenysgrt a tankra
vonatkoz szablyok szerint kltsgtrts illeti meg.
A nyomozsi cselekmny lefolytatsa eltt a hatsgi tant ezekre figyelmeztetni kell.
Az gysz vagy a nyomoz hatsg - elhrthatatlan akadly kivtelvel - hatsgi
tant alkalmazhat
- a szemle, a bizonytsi ksrlet, a felismersre bemutats, a lefoglals, a hzkutats
s a motozs vgrehajtsnl, valamint
- az mi-olvasni nem tud szemly kihallgatsrl felvett jegyzknyv ismertetsnl.
A hatsgi tan bevonsra az rdekeltet, az eljrsi cselekmny alanyt figyelmeztetni
kell.
Az elbb felsorolt eljrsi cselekmnyek esetn, ha az rintett szemly mi-olvasni
nem tud, illetleg a tizennegyedik letvt nem tlttte be, hivatalbl, vagy a gyanstott,
a vdje, valamint a szemlvel, a lefoglalssal, a motozssal rintett szemly indtvnyra
az gysz s a nyomoz hatsg hatsgi tant alkalmaz.
Az mi-olvasni nem tud szemly esetben helyesebb lett volna, ha a jogalkot a ha
tsgi tan bevonst ktelezv teszi, s a hatsgi tan alkalmazsa nem hatsgi
mrlegelstl, vdi vagy az eljrsi cselekmny ltal rintett szemly indtvnytl vlik
fggv, tekintettel arra, hogy az esetek tlnyom tbbsgben a hatsgi tan bevon
snak elmaradsa alapot nyjthat arra, hogy az mi-olvasni nem tud tan vagy terhelt az
eljrs egy ksbbi szakaszba, a jegyzknyvben foglaltak tartalmt, hitelessgt meg
krdjelezze.
Hatsgi tan hivatalbl akkor is alkalmazhat, ha az eljrsi cselekmnnyel rintett
szemly az rdekeinek vdelmre egyb okbl felteheten nem kpes. Hatsgi tanknt
val kzremkdsre senki nem ktelezhet.
Hatsgi tanknt csak olyan rdektelen szemlyt kell ignybe venni, aki kpes rz
kelni s igazolni a nyomozsi cselekmny elvgzst. Nem lehet hatsgi tan a nyomoz
hatsg tagja, alkalmazottja vagy ezek hozztartozja.
252

A nyomozsi cselekmny eltt a hatsgi tant a jogairl s ktelezettsgeirl fel kell


vilgostani. A hatsgi tan a nyomozsi cselekmnyre szrevtelt tehet, a tan klts
geinek megtrtsre vonatkoz szablyok szerint jogosult kltsgtrtsre, illetve a Be.
rendelkezsei alapjn jogosult a szemlyi vdelemre.
A hatsgi tant a nyomozsi cselekmny sorn tudomsra jutott tnyekre, adatokra,
krlmnyekre nzve titoktartsi ktelezettsg terheli. Ez all azonban az a brsg, gysz
vagy nyomozhatsg, amely eltt az eljrs folyamatban van, felmentheti.
A nyomozsi cselekmnyrl, amelynl jelen volt, jegyzknyv kszl. Ebben fel kell
tntetni a hatsgi tank nevt, lakcmt, rdektelensgt vagy esetleges rdekeltsgt.
Ha a hatsgi tan az gyszsg, illetve a nyomoz hatsg alkalmazottja, a lakcme he
lyett a munkakrt, illetve beosztst kell feltntetni. Ha a nyomozsi cselekmny sorn
a hatsgi tan szrevtelt tett, a jegyzknyvben ezt is fel kell tntetni.

8.7.6. Jelenlt a nyomozsi cselekmnyeknl (Be. 184-186. )


Anyomozs, jellegnl fogva nem nyilvnos. Teht azon nem vehet rszt brki. A jelenlti
jog f szably szerint azt illeti meg, aki a nyomozsi cselekmnyt vgzi: a nyomoz hat
sg tagjt, illetve az gyszt. Az gysz akkor is jelen lehet, ha a nyomozsi cselekmnyt
egybknt nem vgzi.
Jelen vannak ezen tl a nyomoz hatsg segti (szaktancsad, hatsgi tan) s azok,
akiket a nyomoz hatsg a jelenltre ktelez, illetve akinek jelenlti lehetsgt a trvny
biztostja s lnek ezzel a lehetsggel.
A trvny az eljrsi cselekmnyeken val jelenlt jogt szles krben biztostja. A je
lenlti jog a gyanstott s a vd esetn a legtgabb.
A gyanstott s a vd jelen lehet
- a szakrt meghallgatsnl,
- a szemlnl, a bizonytsi ksrletnl s a felismersre bemutatsnl. Ennek sorn
indtvnyt terjeszthet el, s szrevtelt tehet, a szakrthz krdseket intzhet. Ezeken
az eljrsi cselekmnyeken a srtett is jelen lehet.
Az eljrsi cselekmnyrl ket rtesteni kell, ami csak akkor mellzhet, ha ezt a nyo
mozsi cselekmny srgssge indokolja. Az rtestst azonban mellzni kell, ha ennek
kvetkeztben a tan zrtan kezelt adatai a gyanstott, a vd s a srtett eltt ismertt
vlnnak.
A gyanstott a szemlre s a bizonytsi ksrletre idzhet. Ha idzik, a nyomozsi
cselekmny a gyanstott tvolltben nem tarthat meg.
A vd jelen lehet az ltala vdett gyanstott kihallgatsnl s az ltala vagy az ltala
vdett gyanstott ltal indtvnyozott tan kihallgatsnl, valamint a tan rszvtelvel
megtartott szembestsen. A fogva lev gyanstott kihallgatsa eltt vdjvel rtekezhet.
A vd mellett vagy helyetteseknt gyvdjellt is jelen lehet.
Azokrl a nyomozsi cselekmnyekrl, amelyeken jelen lehettek, illetve a gyanstott
vallomsrl, valamint a tanvallomsrl kszlt jegyzknyvet, a gyanstott s a vd
nyomban megtekintheti, s arrl msolatot krhet.
253

A srtett, illetleg a tan vallomst vagy egybknt szemlyi adatait tartalmaz, a nyo
mozs sorn keletkezett, illetleg annak sorn beszerzett, benyjtott vagy csatolt iratrl
kszlt msolaton nem tntethetk fel a srtett, illetleg a tan szemlyi adatai. Nem
adhat msolat az gysz, illetleg a nyomoz hatsg hatrozatnak tervezetrl, az
gysz s a nyomoz hatsg kztt a nyomozsra vonatkoz utastsok sorn keletkezett
iratokrl, kivve azt, amely az gysznek s a nyomoz hatsgnak az ggyel kapcsolatos
jogi llspontjt tartalmazza - idertve klnsen a nyomozsi cselekmny elvgzsre
vonatkoz gyszi utastst tartalmaz iratot, feltve, ha a megjellt nyomozsi cselek
mny vgrehajtsra kerlt -, ha a nyomozsi rdekeket nem srti.
Ha a gyanstott klfldi llampolgr, lehetsget kell biztostani arra, hogy kihallga
tsn llamnak konzuli kpviselje, illetleg a nyomozsi cselekmnyen a klfldi llam
hatsgnak tagja jelen lehessen.
Ha a tan klfldi llampolgr, a kihallgatsn, illetleg a klfldi llampolgr srtett
ellen elkvetett bncselekmny miatt indult eljrsban a nyomozsi cselekmnyen val
jelenltre ugyanazok a rendelkezsek vonatkoznak, mint a klfldi gyanstottra.
A trvnnyel kihirdetett nemzetkzi szerzds rendelkezse alapjn
a) a klfldi llampolgr gyanstott, illetve
b) a klfldi llampolgr srtett srelmre elkvetett bncselekmny miatt
indult eljrs sorn lehetv kell tenni, hogy a nyomozsi cselekmnyen a klfldi
llam hatsgnak tagja jelen lehessen. Az rtests mellzhet, ha a ksedelem veszlylyel jr. Ebben az esetben a klfldi llam hatsgt az elvgzett cselekmnyrl utlag
haladktalanul rtesteni kell.
Az rtests ilyenkor is mellzhet, ha a ksedelem veszllyel jr.
A nyomozsi cselekmnyen jelen lehet mg az llam- s jogtudomnyi kar jogsz
szakn vagy Rendrtiszti Fiskola hallgati jogviszony keretben szervezett szakmai
gyakorlatt tlt hallgatja, feltve, ha ezt az gysz vagy a nyomoz hatsg tagja
engedlyezi, illetve ehhez a jelen lv gyanstott, tan vagy srtett rsban hozzjrul.
Az gysz s a nyomoz hatsg
- a nyomozsi cselekmny helysznrl eltvolthatja azt, akinek a jelenlte az eljrst
akadlyozza,
- a nyomozs elsegtse rdekben brkit a nyomozsi cselekmny helysznn val
tartzkodsra ktelezhet,
- azt, aki az eljrs rendjt zavarja, vagy a helysznen tartzkodsi ktelezettsgnek
nem tesz eleget, az gysz rendbrsggal sjthatja.

8.7.7. A nyomozs rszbeni mellzse (Be. 187. )


A nyomozs sorn is rvnyesl a gazdasgossg s a clszersg elve. Mint korbban
emltettk a nyomoz hatsgok egyetlen orszgban sem rendelkeznek korltlan forr
sokkal a bnldzs sorn, a meglvket pedig igyekeznek clszeren s gazdasgosan
felhasznlni. Ezrt szelektlnak. Azon bncselekmnyek ldzst helyezik eltrbe, ame
lyek leginkbb befolysoljk a lakossg kzbiztonsggal kapcsolatos rzseit, vlemnyt.
254

A jog ezt az opportunits elvnek nevezi. Ennek az elvnek a jegyben a bnteteljrsban


kzremkd szervezeteket (a nyomoz hatsgokat, az gyszt, a brsgokat) a trvny
felhatalmazza, hogy bizonyos felttelek fennllsa esetn eltekintsenek az llam bntetjogi
ignynek tovbbi rvnyeststl, ne folytassk az eljrst, a bizonytsi eszkzket ne
dertsk fel, tovbbi tankat ne hallgassanak ki (stb.). A Be. rendelkezsei szerint - egye
bek mellett - a nyomozs sorn erre szolgl a nyomozs rszbeni mellzse (Be. 187. ),
az gyszi szakaszban a vdemels rszbeni mellzse (Be. 220-221. ), mg a brsgi
eljrsban a bizonyts mellzse (Be. 306. ).
A nyomozs mellzsre csak akkor kerlhet sor, ha az eljrs trgya tbb (anyagi)
halmazatban ll bncselekmny (pldul nyeresgvgybl elkvetett emberls bntette
s jelents rtkre elkvetett lops bntette). Ilyen esetben a Be. a gyanstott kihallgatst
kveten lehetv teszi, hogy a nyomozst a bntetjogi felelssgre vons legslyosabb
mrtknek az eslye s ne a legalits parancsa hatrozza meg, mg akkor is, ha ez a srtett
rdekeivel ellenttes.
Ha az esly maximalizlshoz nem szksges a halmazatban lv bncselekmnyek
mindegyiknek feldertse, vagy - ahogy a Be. 187. (1) bekezds megkveteli - az
elkvetett jelentsebb sly bncselekmny mellett egy vagy tbb olyan bncselekmny
is van, amelynek a bntetjogi felelssgre vons szempontjbl nincs jelentsge, akkor
a nyomoz hatsg, mrlegelsnek eredmnyekppen a nyomozst hatrozattal rszben
mellzheti. A hatrozatot - f szably szerint rsban - a feljelentvel, a srtettel s az
zal is kzlni kell, aki magnindtvnyt terjesztett el. Az rintettek nagy szma esetn
a hatrozat kzlse trtnhet pldul tvbeszln, telefaxon, szmtgpen, az rdekeltek
rendkvl nagy szma esetn sajtkzlemny tjn is. [Be. 67. (3) bek.] A nyomozs
rszbeni mellzse esetn ptmagnvdnak nincs helye.

8.7.8. A nyomozs felfggesztse (Be. 188-189. )

A nyomozs folyamatossga idlegesen szmtalan esetben megszakadhat, majd az akad


lyok megsznse esetn tovbb folytatdik. Az eljrs akadlyainak elhrulsig azonban
rdemi nyomozs nem folyik, viszont az elvlsi id s a nyomozs hatrideje telik. Ez
pedig a bntethetsg elvlshez vezethet, illetve a nyomozsi hatrid rdemi munka
nlkl telik el.
A nyomozs felfggesztse - ha nem is minden esetben - ppen ezeket a kvetkez
mnyeket hrtja el. A Btk. 35. (2) bek. szerint ugyanis a nyomozs felfggesztsnek
tartama a bntethetsg elvlsnek hatridejbe, a Be. 188. (7) bek. szerint pedig
a nyomozs hatridejbe nem szmt be.
A Be.-ben a megszaktsra okot ad krlmnyek kt csoportjt lehet megklnbztetni.
Az egyik a gyanstott szemlyvel van szoros sszefggsben, a msik bizonyos jogi
krdsek tisztzshoz ktdik.
A gyanstotthoz ktd okok a kvetkezk:
a)
a gyanstott ismeretlen helyen vagy klfldn tartzkodik s az eljrs a tvoll
tben nem folytathat,
255

b) a gyanstott tarts, slyos betegsge vagy a bncselekmny elkvetse utn bek


vetkezett elmebetegsge miatt az eljrsban nem vehet rszt,
c) a kbtszer-lvez gyanstott nknt alvetette magt a kbtszer-fggsget gy
gyt kezelsnek, kbtszer-kezel ms elltsnak vagy megelz felvilgost szolglta
tsnak, s ez a nyomozs megszntetst eredmnyezi, feltve, hogy tovbbi nyomozsi
cselekmny elvgzse nem szksges.
Az gysz a klfldn tartzkodnak a visszatrsre, illetve az elkvet kiltnek meg
llaptsra legfeljebb egyves idtartamot llapthat meg. Ennek eredmnytelen eltelte
utn a nyomozst folytatni kell.
Ha az elkvet szemlye ismeretlen, az gysz s a nyomoz hatsg az gyet a nyo
mozs felfggesztsvel egyidejleg nyilvntartsba veszi. Ha ezt kveten az elkvet
szemlyre utal jabb adat jut a birtokukba, a nyomozst folytatjk.
A slyos betegsgrl s az elmebetegsgrl az gysz szakrti vizsglat tjn is meg
gyzdhet - pldul elmellapot megfigyelse (Be. 107. ) -, amelynek a gyanstott
kteles alvetni magt.
Ha a bnteteljrst azrt fggesztik fel, mert az elkvet ismeretlen helyen tartzkodik
vagy elmebeteg lett, a nyomozs felfggesztsnek tartama az elvls idejbe beleszmt.
[Btk. 35. (2) bek. II. mondat].
Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az elvls a felfggeszts ideje alatt is
bekvetkezhet. Ilyen esetben a nyomozst az elvlsre [Be. 190. (1) bek e) pont] hi
vatkozssal meg kell szntetni.
Jogi krdsek eldntshez ktdnek a kvetkez felfggesztsi okok:
d) az eljrs lefolytatshoz elzetes krdsben hozott dntst kell beszerezni,
ej jogsegly irnti megkeress klfldi hatsg ltali teljestse szksges s tovbbi,
Magyarorszgon elvgzend nyomozsi cselekmny mr nincs,
f) nem magyar llampolgr klfldn elkvetett bncselekmnye miatt a bnteteljrs
megindtshoz szksges dntst kell beszerezni,
g) nemzetkzi bntetbrsg a joghatsgba tartoz gyben a magyar hatsgot
a bnteteljrs tadsa vgett megkeresi,
h) az elkvet kilte a nyomozsban nem volt megllapthat.
Az elzetes krds olyan, nem kizrlag bntetjogi jelleg tny, amelynek megisme
rse a bntetjogi krds eldntsnek elfelttele. Ilyen elzetes krds pldul a lops
vagy a sikkaszts megllaptsa szempontjbl a dolog tulajdona, ketts hzassg bntette
esetn az els hzassg rvnyessge, adcsals bntette szempontjbl a veszlyeztetett
sszeg nagysga. Ha az elzetes krds a szemlyi llapotra vonatkozik, az ennek eldn
tsre irnyul kereseti krelem benyjtsra az rdekeltnek az gysz legfeljebb egyves
hatridt llapthat meg.
Ha a nyomozs felfggesztse jogsegly irnti megkeress miatt trtnt, felfggeszt
hatrozatban a teljestsre az gysz egyvi hatridt llapthat meg. Ennek eredmnyte
len eltelte utn a nyomozst folytatni kell. [Be. 188. (3) bek. c) pont.] A jogsegly irnti
megkeress a nemzetkzi bngyi jogseglyrl szl 1996. vi XXXVIII. trvny 5. -a
szerint akkor teljesthet vagy terjeszthet el, ha a cselekmny mind a magyar jog, mind
a klfldi llam joga szerint bntethet (ketts inkriminci), s a jogsegly nem politikai
256

bncselekmnyre vagy azzal szorosan sszefgg egyb bncselekmnyre, s nem kato


nai bncselekmnyre vonatkozik. A trvny 22-32. -a szerint, ha klfldn tartzkod
olyan terhelt ellen kell bnteteljrst lefolytatni, akivel szemben kiadatsnak van helye,
a brsg elfogatparancsot bocst ki, s az iratokat megkldi az igazsggy-miniszternek.
A kiadatsi krelem elterjesztsrl az igazsggy-miniszter dnt, dntsrl az elfoga
tparancsot kibocst brsgot rtesti.
Az elkvet kiltnek megllaptsa a bntetjogi felelssg megllapthatsgnak
els lpcsje. A bntetjogi felelssg megllaptsrl val dnts pedig a bnteteljrs
f clja. Ez nem teljeslhet a terhelt szemlynek ismerete hinyban. Korbban olyan
esetben, amikor a nyomoz hatsg arra a kvetkeztetsre jutott, hogy az elkvet kiltt
a nyomozs sorn a jvben tudjk megllaptani, a Be. a nyomozs megszntetsnek
lehetsgt biztostotta az gysz szmra. A jelenlegi jogi szablyozs erre az esetre
csupn a nyomozs felfggesztst teszi lehetv, ezzel serkentve a nyomoz hatsgot
a tovbbi feldert munkra. Ha az elkvet kilte nem volt megllapthat a nyomozs
sorn, az gysz s a nyomoz hatsg az gyet nyilvntartsba veszi, s ha az elkvet
szemlyre utal jabb adat birtokba jut, a nyomozst folytatja.
Az gysz a nyomozs sorn legfeljebb egyves hatridt llapthat meg
- a klfldn tartzkodnak a visszatrsre, illetve
- az rdekeltnek kereset benyjtsra, a szemlyi llapot krdsnek eldntse rde
kben.
Ha az gysz ltal megllaptott hatrid letelt, a nyomozst folytatni kell.
A nyomozst hatrozattal az gysz fggesztheti fel, amennyiben a nyomozs felfg
gesztsnek oka az, hogy
- a terhelt ismeretlen helyen vagy klfldn tartzkodik, s az eljrs a tvolltben
nem folytathat,
- az eljrs lefolytatshoz elzetes krdsben hozott dntst kell beszerezni, vagy
- a kbtszer-lvez gyanstott nknt alvetette magt a kbtszer-fggsget gy
gyt kezelsnek, kbtszer-kezel ms elltsnak vagy megelz felvilgost szolglta
tsnak, s ez a nyomozs megszntetst eredmnyezi, feltve, hogy tovbbi nyomozsi
cselekmny elvgzse nem szksges.
A nyomozst a nyomoz hatsg is felfggesztheti, ha
- a gyanstott ismeretlen helyen vagy klfldn tartzkodik, s az eljrs a tvolltben
nem folytathat,
- az elkvet kilte a nyomozsban nem volt megllapthat,
-jogsegly irnti megkeress klfldi hatsg ltali teljestse szksges s tovbbi
Magyarorszgon elvgzend nyomozsi cselekmny mr nincs,
- a kbtszer-lvez gyanstott nknt alvetette magt a kbtszer-fggsget gy
gyt kezelsnek, kbtszer-kezel ms elltsnak vagy megelz felvilgost szolglta
tsnak, s ez a nyomozs megszntetst eredmnyezi, feltve, hogy tovbbi nyomozsi
cselekmny elvgzse nem szksges.
A nyomoz hatsgnak a felfggeszt hatrozatot haladktalanul meg kell kldenie
az gysznek.

257

A nyomozst felfggeszt hatrozatot kzlni kell az ismert helyen tartzkod gyan


stottal, a vdvel, a feljelentvel, a srtettel.
A nyomozs felfggesztsnek idtartama alatt - azt az esetet kivve, amikor a gyan
stott ismeretlen helyen vagy klfldn tartzkodik, s az eljrs a tvolltben nem foly
tathat - a gyanstott (elkvet) szemlyt kzvetlenl rint cselekmny nem vgezhet.
A felfggesztett nyomozst - mihelyt a felfggeszts oka megsznt - folytatni kell.
A folytats elrendelse szintn hatrozattal trtnik.

8.7.9. A nyomozs megszntetse (Be. 190-192. )


A nyomozs sorn felmerlhetnek olyan krlmnyek, amelyek vglegesen gtjt szab
jk a nyomozs tovbbfolytatsnak. Ezek egyik rsze a nyomozs elrendelse sorn is
fennllt, de nem ismertk fel, a msik rsze a nyomozs sorn vlt egyrtelmv, illetve
akkor kvetkezett be. A nyomozs megszntetsnek okai a kvetkezk:
a) a cselekmny nem bncselekmny,
b) a nyomozs adatai alapjn nem llapthat meg bncselekmny elkvetse, s az
eljrs folytatstl sem vrhat eredmny,
c) nem a gyanstott kvette el a bncselekmnyt, illetve a nyomozs adatai alapjn
nem llapthat meg, hogy a bncselekmnyt a gyanstott kvette el,
d) bntethetsget kizr ok llapthat meg, kivve, ha knyszergygykezels elren
delse ltszik szksgesnek,
e) a gyanstott halla, elvls, kegyelem esetn,
f) a trvnyben meghatrozott egyb bntethetsget megszntet ok ll fenn,
g) ha a magnindtvny, kvnat vagy feljelents hinyzik, s az mr nem ptolhat,
h) ha a cselekmnyt mr jogersen elbrltk, idertve a klfldi tlettel elbrlt cse
lekmnyeket is (Btk. 6. ),
i) az gysz megrovst alkalmaz, ha a gyanstott cselekmnye mr nem veszlyes,
vagy oly csekly fokban veszlyes a trsadalomra, hogy a trvny szerint alkalmazhat
legenyhbb bntets kiszabsa, vagy ms intzkeds alkalmazsa is szksgtelen,
j) ha a meghatrozott szemly ellen foly nyomozs megindtstl szmtott kt v
eltelt, feltve, hogy a legfbb gysz a nyomozst nem hosszabbtotta meg [Be. 176.
(2) bek.], az gysz nem halasztotta el a vdemelst, nem emelt vdat, vagy az gyet nem
utalta kzvetti eljrsra,
k) a bncselekmny elkvetsvel megalapozottan gyansthat fedett nyomozval,
egyttmkd terhelttel, illetve megbzhatsgi vizsglatot vgz szemllyel szemben
a feljelents elutastsa sorn ismertetett felttelek fennllnak.
Az a) esetben a nyomozs adatai alapjn azt llaptottk meg, hogy a cselekmny nem
illeszkedik a Btk. egyetlen, Klns rszi tnyllsnak keretei kz sem, a cselekmny
a bntetjog szfrjn kvl esik, de az nem kizrt, hogy a cselekmny szablysrtst,
fegyelmi vtsget stb. valst meg.
A b) esetben a cselekmny a Btk.-bn szerepl valamely bncselekmny trvnyi tny
llsi keretei kz illeszkedhetne ugyan, de a bizonytsi eszkzkbl szrmaz adatok
258

nem elegendek ennek megllaptshoz, eldntshez, illetve a megalapozott gyant nem


erstik meg. (Nem dnthet el, hogy pldul ngyilkossg vagy emberls, ngyullads
vagy gyjtogats stb. trtnt.) A nyomozs megszntetshez azonban ebben az esetben
mg szksg van egy jvbeni prognzisra is, amelynek eredmnye, hogy ezeket a hi
nyossgokat a tovbbi nyomozs sorn sem lehet ptolni.
A c) esetben egyrtelmen bncselekmny trtnt, de nem llapthat meg, vagy nem
llapthat meg egyrtelmen, hogy a gyanstott szemly kvette el azt.
A bncselekmny hinya, a gyanstott halla, az elvls s a kegyelem, a magnin
dtvny, kvnat vagy feljelents hinya vagy ezek ptolhatatlansga esetn, valamint, ha
a bntethetsget a gyermekkor zrja ki, illetve, ha az gyet mr jogersen elbrltk,
a nyomoz hatsg is megszntetheti a nyomozst. Ilyenkor a hatrozatot a nyomoz
hatsg haladktalanul megkldi az gysznek. A mr ismertetett felttelek fennllsa
esetn az egyttmkd gyanstottal szemben a nyomozst az gysz, illetve az gysz
engedlye alapjn a nyomoz hatsg, a fedett nyomoz s a megbzhatsgi vizsglatot
vgz szemllyel szemben kizrlag az gysz szntetheti meg.
A nyomozs megszntetse hatrozattal trtnik, amit egyidejleg kzlni kell a gya
nstottal, a vdvel, a srtettel, a feljelentvel, s azzal is, aki magnindtvnyt terjesz
tett el. Ha a nyomozst a nyomoz hatsg szntette meg, a hatrozatot haladktalanul
megkldi az gysznek.
A nyomozs megszntetse nem akadlya annak, hogy az gyben ksbb, az elvlsi
idn bell nyomozst folytassanak. Ez persze egyes esetekben - mint pldul a bncselek
mny hinya, a gyermekkor, a hall, az elvls, a kegyelem, a magnindtvny, a kvnat,
a feljelents hinya, ha azt nem ptoltk vagy nem ptolhat, illetve, ha a gyansts
kzlstl szmtott kt v eltelt s a mr felsorolt intzkedsekre nem kerlt sor - fogal
milag kizrt. Az eljrs folytatst az gysz, ha pedig a nyomozst az gysz szntette
meg, a felettes gysz hatrozattal rendelheti el. A nyomozs folytatst az egyttmkd
gyanstottal s a fedett nyomozval szemben az illetkes gysz rendelheti el.
Ha a gyanstottat megrovsban rszestettk, a felettes gysz a nyomozst megszn
tet hatrozatot hatlyon kvl helyezi. Ha az gysz a nyomozst megszntette, a srtett
az eljrs folytatsnak elrendelse irnt a hatrozat kzlstl szmtott nyolc napon bell
panasszal lhet. A nyomozs folytatst elrendel hatrozat ellen nincs helye panasznak.
Ha a meghatrozott szemly ellen foly nyomozs megszntetse ellen nem ltek pa
nasszal, illetve a felettes gysz nem rendelte el a nyomozs folytatst, erre irnyul
indtvny esetn azt csak a nyomozsi br rendelheti el. Ez ellen a hatrozat ellen a Be.
215. (4) bekezdse nem zrja ki a fellebbezs benyjtst. A fellebbezst a megyei
brsg msodfok tancsa brlja el. Ha a brsg a nyomozs folytatsnak elrendelse
irnti indtvnyt elutastotta, vltozatlan alapon a nyomozs folytatsnak elrendelse irnti
ismtelt indtvny elterjesztsnek nincs helye.
A nyomozs megszntetse esetn a felmerlt bngyi kltsget az llam viseli, ki
vve azokat a kltsgeket, amelyek a gyanstott mulasztsa folytn merltek fel. Ennek
viselsre t kell ktelezni.

259

8.7.10. A nyomozs befejezse s a nyomozsi iratok megismerse


(Be. 193-194. )
A nyomozs elvgzse utn az gysznek vagy - ha az gysz mskpp nem rendelkezik
- a nyomoz hatsgnak lehetsget kell biztostania, hogy a gyanstott s a vd meg
ismerhesse a nyomozs iratait. Az iratmegtekintsi jog ket az iratismertetst kveten is
megilleti. Az iratok megismersnek joga a gyanstottat s a vdt akkor is megilleti, ha
a nyomozs megszntetsre kerlt sor.
Az iratok ismertetsre az gysz vagy a nyomoz hatsg hivatali helyisgben kerlhet
sor. Itt bocstjk rendelkezsre - a zrtan kezelt iratok kivtelvel - az sszes olyan iratot,
amely ksbb a vdemels alapjul szolglhat.
Az iratok megtekintsnek hatrnapjrl a gyanstottat s a vdt rtesteni kell, a fog
va lev gyanstottat a hatrnapra - krsre - el kell lltani.
A gyanstott s a vd a nyomozs kiegsztst indtvnyozhatja, egyb indtvnyokat
s szrevteleket tehet, az iratokrl msolatot krhet. A gyanstottat erre a jogra figyel
meztetni kell. A gyanstott, illetleg a vd indtvnyrl az gysz, illetleg a nyomoz
hatsg hatroz.
Ha a gyanstott, illetve a vd a nyomozs kiegsztsre tesz indtvnyt, errl a nyo
moz hatsg vagy az gysz hatroz. Ha az indtvny alapjn nyomozsi cselekmny
elvgzse vlik szksgess s ez a meghatrozott szemly ellen foly eljrsban az els
kihallgatst kvet kt v eltelte eltt nem vgezhet el, az gysz elterjesztsre a leg
fbb gysz a nyomozsi cselekmny elvgzse rdekben a nyomozs hatridejt leg
feljebb kilencven nappal meghosszabbthatja.
Az iratismertetst kveten a srtettet is rtesteni kell arrl, hogy a nyomozs iratait
megtekintheti, s gyakorolhatja az t a nyomozs sorn megillet ms jogokat.
Az iratismertetsrl jegyzknyvet kell kszteni, amely tartalmazza
a) a gyanstottnak s a vdnek tadott iratok megjellst, a megtekints kezd s
befejez idpontjt,
b) a gyanstott s a vd indtvnyait s szrevteleit,
c) ha a gyanstott vagy a vd nem l az iratmegismers jogval, ezt a tnyt.
Ha a kbtszer-lvez gyanstott nknt alvetette magt a kbtszer-fggsget
gygyt kezelsnek, kbtszer-hasznlatot kezel ms elltsnak vagy megelz-felvilgost szolgltatsnak, s ez mg az iratismertets idpontjban is tart, ezt a tnyt a jegy
zknyvben fel kell tntetni, s az ezt igazol okiratot a nyomozs irataihoz kell csatolni.
Ha az iratismertetst a nyomoz hatsg vgezte, ennek megtrtnte utn tizent napon
bell az iratokat megkldi az gysznek.

8.7.11. Jogorvoslat a nyomozs sorn (Be. 195-199. )


A nyomozs sorn az gysz s a nyomoz hatsg formlis hatrozatai, intzkedse vagy
intzkedsnek elmulasztsa ellen - ha a Be. kivtelt nem tesz - jogorvoslatnak van helye.
A trvny tbbfle jogorvoslatra ad lehetsget.
260

Ezek a kvetkezk:
a) a panasz,
b) a fellebbezs, amit a nyomozsi br hatrozata ellen lehet elterjeszteni,
c) a fellbrlati indtvny,
d) az ellenvets,
e) a nyomozs folytatsa a hivatalbl kezdemnyezett eljrsi kegyelem utn, a gya
nstott krelmre.
a)
Panaszt az terjeszthet el, akire nzve az gysz vagy a nyomoz hatsg feljelents
elutastsrl, a nyomozs rszbeni mellzsrl, felfggesztsrl, illetve megszntets
rl, knyszerintzkeds elrendelsrl, tovbbi vagyoni jogok vagy rdekek korltozsrl,
valamint vagyoni jelleg ktelezettsgek megllaptsrl hozott hatrozata kzvetlen
rendelkezst tartalmaz. Az ilyen hatrozat ellen panasznak a hatrozat kzlstl szmtott
nyolc napon bell van helye.
Panaszt terjeszthet el az is, akinek az gysz vagy a nyomoz hatsg vagy intzke
dsnek elmulasztsa a jogait vagy rdekeit kzvetlenl srti. Ha a Be. az gysz vagy
a nyomoz hatsg rszre intzkeds megttelre hatridt llapt meg, az intzkeds
elmulasztsa miatt akkor lehet panaszt emelni, ha a hatrid eredmnytelenl telt el.
A panasszal ebben az esetben a tudomsszerzstl szmtott nyolc napon bell lehet lni.
Panasznak van helye a halaszthatatlan nyomozsi cselekmnyek miatt is. (Be. 177. )
Nincs helye panasznak
a) a szemle, a helyszni kihallgats, a bizonytsi ksrlet, a felismersre bemutats,
a szembests, a szekrtk prhuzamos meghallgatsnak,
b) a feljelents kiegsztsnek elrendelse miatt,
c) a feljelents elutastsa miatt a feljelent ltal, ha a bncselekmnynek nem srtettje,
d) a nyomoz hatsg egyb adatszerz tevkenysge sorn vgzett eljrsi cselekm
nyek miatt,
e) a tan kihallgatsa miatt,
f) a szaktancsad kzremkdse miatt,
g) a ms szakrtt kirendel, s a gyanstott vagy a vd ltal szakvlemny elk
sztsre felkrt szemly szakrtknt val bevonst engedlyez hatrozat ellen (Be.
111- 112. ),
h) a nyomozs hatridejnek meghosszabbtsrl rendelkez hatrozat ellen,
i) bizonyos kivtelektl eltekintve a panaszt elbrl gyszi hatrozattal szemben [Be.
228. (4) bek.],
j) a vdemels miatt [Be. 228. (5) bek.].
A panasz szban vagy rsban terjeszthet el. A szban elterjesztett panaszrl jegyz
knyvet kell felvenni. A panaszt az elbrljnak cmezve, a hatrozatot hoz hatsghoz
kell benyjtani.
Ha a hatrozatot hoz a panasznak hrom napon bell nem ad helyt, kteles azt hala
dktalanul felterjeszteni az elbrlsra jogosulthoz.
Az gysz hatrozata elleni panaszt a felettes gysz, a nyomoz hatsg hatrozata
elleni panaszt az gysz a hozz rkezstl szmtott tizent, megszntet hatrozat
esetn harminc napon bell hatrozattal brlja el. A panasz rdemi elbrlsa - a kialakult
261

gyakorlat szerint - az iratok alapjn trtnik, de a trvny nem zrja ki a panaszt elter
jeszt meghallgatst sem.
A panasznak - ha e trvny kivtelt nem tesz - nincs halaszt hatlya. Kivtelesen
indokolt esetben a hatrozatot hoz, illetleg a panaszt elbrl a hatrozat vgrehajtst
a panasz elbrlsig felfggesztheti.
Halaszt hatly a panasz, ha azt:
- a szemlyes kltsgmentessg trgyban, illetve az okozott kltsg viselsre ktelez
hatrozat [Be. 74. (4) bek.],
- a tan mentessgnek helyt nem ad hatrozat (Be. 94. ),
- a szakrt mentessgnek helyt nem ad hatrozat [Be. 113. (3) bek.],
- a tolmcs mentessgnek helyt nem ad hatrozat [Be. 114. (3) bek.],
- a rendbrsg kiszabsrl rendelkez hatrozat [Be. 161. (4) bek.]
ellen jelentettk be.
Az gysz, illetleg a felettes gysz a panasz alapjn
- a feljelentst elutast, illetleg a nyomozst megszntet hatrozatot hatlyon kvl
helyezi, s dnt a nyomozs elrendelsrl vagy folytatsrl, illetve a vdemelsrl,
- a panaszt elutastja, ha azt nem tallja alaposnak, a trvnyben kizrt, elksett, illetve
nem a jogosulttl szrmazik.
Az rizetbe vtelt elrendel hatrozat ellen tett panasz elbrlst mellzni kell, ha az
gysz a terhelt elzetes letartztatsnak rdekben indtvnyt tesz a brsgnak.
Az gysz vagy a nyomoz hatsg intzkedsnek elmulasztsa miatt tett, a trvny
ben kizrt vagy elksett panaszt indokols nlkl nem lehet elutastani.
Ha a panaszt, amelyet azrt tettek, mert az gysz vagy a nyomoz hatsg intzkedse
vagy intzkedsnek elmulasztsa a panaszt tev jogt vagy jogos rdekt srtette, az in
tzkedst tev vagy az intzkedst elmulaszt, illetve a panaszt elbrl alaposnak tartja,
a panasszal srelmezett helyzet megszntetse rdekben szksges s indokolt intzkedst
megteszi, s errl a panaszt tevt hatrozat hozatala nlkl rtesti.
A panasz elbrlsrl a panaszt tevt - a hatrozat hatlyon kvl helyezse, illetleg
a megvltoztatsa esetn azokat is, akikkel a hatrozatot kzltk - rtesteni kell. A pa
naszt elbrl hatrozat ellen tovbbi jogorvoslatnak - a fellbrlati indtvny esett
kivve - nincs helye.
c) Fellbrlati indtvny elterjesztsnek
- a hzkutatst [Be. 149. (1) bek.], motozst [Be. 150. (2) bek.], illetve
- a postai s hrkzlsi kldemnynek, a sajttermk szerkesztsge iratainak lefoglalst
elrendel hatrozat [Be. 151. (4) bek.],
- az olyan irat lefoglalst elrendel gyszi hatrozat esetn, amelynl az gysz nem
volt jelen s birtokosa a tanvallomst az nvdra ktelezs tilalmra, illetleg a hozz
tartoz vdolsra ktelezs tilalmra hivatkozssal megtagadhatja [Be. 153. (2) bek.],
- a szmtstechnikai eszkznek vagy ilyen rendszer tjn rgztett adat lefoglalst
elrendel gyszi hatrozat [Be. 151. (2) bek.]
elleni panaszt elutast hatrozat ellen, a kzbeststl szmtott nyolc napon bell van
helye. Az gyszsg a fellbrlati indtvnyt az iratokkal s indtvnyval egytt hrom
napon bell megkldi a nyomozsi brnak.
262

d) Az ellenvetsnek a nyomoz hatsgok vagy az gysz, hatrozati formt nem lt


cselekmnyei, intzkedsei vagy intzkedsnek elmulasztsa miatt van helye (pldul
a gyansts kzlse ellen). Az ellenvets inkbb tekinthet szrevtelnek s/vagy indt
vnynak mintsem formlis jogorvoslatnak. A panaszt is ellenvetsknt kell elbrlni, ha
elksett vagy nem a jogosulttl szrmazik. Az ellenvets alapjn a szksges s indokolt
intzkedseket az gysz, illetleg a nyomoz hatsg teszi meg.
e) Ha az gysz a nyomozst hivatalbl kezdemnyezett eljrsi kegyelem folytn
szntette meg, a gyanstott a nyomozst megszntet hatrozat kzlstl szmtott nyolc
napon bell krheti a nyomozs folytatst. Ebben az esetben a nyomozst folytatni kell.
Ilyenkor az eljrs folytatsra azrt kerl sor, mert a terhelt azt lltja, hogy nem kvetett
el bncselekmnyt, vagy az eljrs megszntetst ms okbl tartja szksgesnek s az
eljrs folytatstl ennek igazolst vrja. Ha a nyomozs eredmnyeknt ez az llts
bebizonyosodik, az eljrs megszntetsre nem a kegyelem folytn kerl sor. Ha nem,
ismt meg kell vizsglni, hogy a kegyelem hatlya kiterjed-e a cselekmnyre vagy sem,
s ennek megfelelen kell j dntst hozni.
A panasz elutastst kveten a srtett ptmagnvdlknt lphet fel, ha
a) a feljelentst a bncselekmny hinya vagy bntethetsget kizr ok miatt utas
tottk el,
b) a nyomozst a megszntet okok kzl a Be. 190. (1) bekezds a)-d), illetve f)
pontjai (lsd a nyomozst megszntet okok) alapjn szntettk meg.
Nincs helye a ptmagnvdlknt trtn fellpsnek, ha a bntethetsget a gyermek
kor vagy a kros elmellapot zrja ki.

8.8. A bri engedlyhez kttt titkos adatszerzs


a nyomozs sorn (Be. 200-206. )
A bnteteljrsban ktfle mdon zajlik az informciszerzs: nyltan, illetve titkosan.
A nylt informciszerzs is lehet formhoz s ahhoz nem kttt. A formhoz kttt in
formciszerzs a bizonyts, ahol meghatrozott eszkzk s eljrsi cselekmnyek sza
blyokhoz kttt alkalmazsval trtnik az informcik beszerzse s felhasznlsa, mg
a formhoz nem kttt nylt informciszerzs a nyomozs sorn megismert, a nyomoz
hatsg egyb adatszerz tevkenysge.
A titkos informciszerzs a nyomozst megelz, illetve a nyomozs elrendelst
kvet idszakhoz kapcsoldhat. Az elzt titkos informcigyjtsnek, az utbbit titkos
adatszerzsnek nevezzk. Mindkt titkos informciszerzsi formnak az alkalmazsa
bri engedly alapjn vagy anlkl trtnhet.
A titkos informciszerzs az utbbi vtizedekben a bnldzs bevett eszkzv vlt.
Ma mr nem az alkalmazsa, hanem alkalmazsnak jogszablyi felttelei, ezek meg
ismerhetsge, tlthatsga, alkalmazsnak ellenrizhetsge kpezi a vitk trgyt.
Ahogy az Alkotmnybrsg 940/B/2003. AB hatrozat fogalmaz: a titkos adatszerzs
bntetjogi eszkzknt val ignybevtelt a demokratikus jogllamban megalapozza az
a krlmny, hogy egyes, a trsadalom rendjt slyosan srt vagy veszlyeztet bn
263

cselekmnyek elleni eredmnyes fellpshez a hagyomnyos eszkzk nem bizonyul


nak elegendnek. A trsadalom vdelme rdekben olyan mdszerekre, eszkzkre van
szksg, amelyek behozhatjk a bnldz szerveknek a bnzssel szemben esetleges
fennll lpshtrnyt. Az alapjogoknak (a privtszfrhoz val jog, magnlethez val
jog, informcis nrendelkezshez val jog) a titkos eljrsban alkalmazhat mdszerek
ltal okozott korltozsa teht alkotmnyosan nem szksgtelen eszkz. A jogllam s
az alapjogok vdelme megkveteli azt is, hogy ezen eszkzk felhasznlsnak rendjt
a jog rszletesen s differenciltan szablyozza. Minthogy a titkos eszkzk s mdsze
rek ignybevtele slyos beavatkozst jelent az egyn letbe, alkalmazsuknak csupn
kivtelesen, tmeneti, vgs megoldsknt lehet helye.
A magyar jogrendszerben a titkos informcigyjtsre vonatkozan tbb jogszably
tartalmaz rendelkezseket. Ezek a kvetkezk:
a) a rendrsgrl szl 1994. vi XXXIV. tv. 63-75. ,
b) az gyszsgrl szl 2011. vi CLXIII. tv. 18. ,
c) a vm- s pnzgyrsgrl szl 2010. vi CXXII. tv. 53-65. ,
e) a nemzetbiztonsgi szolglatokrl szl 1995. vi CXXV. tv 53-66. ,
f) a bnteteljrsrl szl 1998. XIX. tv. (Be.) 200-206A. .
Ezek a jogszablyok a nyomozst megelzen folytatott titkos informcigyjtst
szablyozzk. Ezeket az eszkzket az arra jogosult szervezet kls engedlyhez k
ttten vagy ennek hinyban is alkalmazhatja. Kls engedlyhez nem kttt pldul
az ellenrztt szllts, a prbavsrls, a titkos hzkutats, mg kls engedlyhez
kttt a telefon, illetve ms hrkzlsi rendszer lehallgatsa, a magnlaksban trtntek
audio-, illetve video-eszkzzel trtn megfigyelse. A kls engedlyt - az e) pontban
emltett esetet kivve, ahol az engedlyez az igazsggy-miniszter - a brsg ad
hatja meg.
A bnteteljrs megindtst kveten azonban kizrlag a Be. szablyai szerint lehet
bri engedlyhez kttt titkos adatszerzst vgezni, mg akkor is, ha az azt megelzen
folytatott titkos informcigyjtst ms jogszably alapjn rendeltk el s vgeztk. Ez
all kivtelt kpeznek azok a bncselekmnyek - mint pldul az llam, emberisg elleni,
terror-, terror jelleg vagy a kzbiztonsgot slyosan megzavar bncselekmnyek -,
amelyek nem tartoznak a Be. 201. (l)-(2) bek. hatlya al. Ezekre vonatkozan mondja
a Be. 200. (3) bek., hogy a Be. bri engedlyhez kttt titkos adatszerzsre vonatkoz
szablyai nem rintik a nyomozs elrendelst megelzen a bri engedlyhez kttt
titkos informcigyjtst. E tevkenysget a kln trvnyekben meghatrozottak szerint
az erre feljogostott szervezetek a rjuk irnyad szablyok szerint vgzik.
A korbban folytatott informcigyjts adatai minstett adatnak minslnek, felhasz
nlsukhoz ennek a minstsnek a feloldsa szksges. A nyomoz hatsg azonban mind
az adatszerzs tnyrl, mind annak tartalmrl kteles tjkoztatni az illetkes gyszt.
A Be. rendelkezsei szerint titkos adatszerzs a kvetkez bncselekmnyek miatt indult
bnteteljrsban alkalmazhat
a) tvi vagy ennl slyosabb szabadsgvesztssel bntetend szndkos,
b) zletszeren vagy bnszvetsgben elkvetett, hrom vig terjed szabadsgvesz
tssel bntetend bncselekmny,
264

c) lelkiismereti s vallsszabadsg megsrtse, a kitartottsg, a hivatali visszals bncselekmnye,


d) az emberkereskedelem, a tiltott pornogrf felvtellel visszals, a kerts, az em
bercsempszs, a bnprtols, a vesztegets, a vesztegets a nemzetkzi kapcsolatban,
a krnyezetkrosts, a termszetkrosts, a hulladkgazdlkods rendjnek megsrtse
hrom vig terjed szabadsgvesztssel fenyegetett alakzata,
e) a visszals minstett adattal cm al tartoz bncselekmnyek,
f) az a)~e) pontban meghatrozott bncselekmny ksrlete, valamint - ha az elksz
letet a trvny bntetni rendeli - elkszlete esetben van helye.
Ha a nyomozst az gysz vgzi, titkos adatszerzsnek az eddig felsorolt bncselekm
nyeken kvl a kvetkez esetekben is helye van:
g) kzjogi tisztsg betltsn alapul mentessget lvez szemly, nemzetkzi jogon
alapul mentessget lvez szemly srelmre elkvetett hivatalos szemly elleni erszak,
tovbb nemzetkzileg vdett szemly elleni erszakkal fenyegets,
h) a br, gysz, brsgi titkr, az algysz, a brsgi, gyszsgi fogalmaz, az
gyszsgi megbzott s a brsgi gyintz, az gyszsgi nyomoz, az nll trvnyszki vgrehajt s vgrehajt-helyettes, a kzjegyz s a kzjegyzhelyettes, a rendrsg
hivatsos llomny tagja srelmre elkvetett hivatalos szemly elleni erszak, valamint
a felsoroltak, tovbb a Nemzeti Ad- s Vmhivatal hivatsos llomny tagja, tovbb
nem hivatsos llomny pnzgyi nyomoz vonatkozsban elkvetett, hrom vig ter
jed szabadsgvesztssel bntetend kzlet tisztasga elleni bncselekmnyek,
i)ag) pontban felsoroltak vonatkozsban elkvetett vesztegets feljelentsnek elmu
lasztsa s a befolyssal zrkeds,
j) a hamis vd, a hamis tanzs, hamis tanzsra felhvs, hatsgi eljrs akadlyozsa,
hatsg eljrsnak megzavarsa, a ment krlmny elhallgatsa, hivatalos szemly el
jrsa sorn elkvetett bnprtols, az gyvdi visszals, zugrszat, nemzetkzi brsg
eltt elkvetett igazsgszolgltats elleni bncselekmny,
k) a klfldi hivatalos szemly ellen elkvetett bncselekmnyek, kivve a hatsg
flrevezetst,
l) a katonai bnteteljrsra tartoz g)-k) pontban felsorolt bncselekmnyek.
Titkos adatszerzs csak akkor folytathat, ha megalapozottan feltehet, hogy a bizo
nytk beszerzse ms mdon kiltstalan volna, vagy arnytalanul nagy nehzsgekbe
tkzne, s a titkos adatszerzssel a bizonytk beszerzse valsznsthet.
A titkos adatszerzs formi kzl - a fedett nyomoz ignybevtelt kivve - a trvny
csak azokat szablyozza, amelyek alkalmazshoz bri engedly szksges. Ezek:
a) a magnlaksban trtntek technikai eszkzkkel trtn megfigyelse s rgztse,
b) postai kldemny, beazonosthat szemlyhez kttt zrt kldemny felbontsa,
ellenrzse, s azok tartalmnak technikai eszkzzel trtn rgztse, valamint elektro
nikus hrkzlsi szolgltats tjn tovbbtott kommunikci tartalmnak megismerse,
az szleltek technikai eszkzzel val rgztse,
c) szmtstechnikai rendszer tjn tovbbtott s trolt adatok megismerse s felhasznlsa.

265

Magnlaksnak minsl a laks, a laks cljra hasznlt egyb helyisg, trgy, a laks
hoz tartoz nem laks cljra szolgl helyisg, az ezekhez tartoz bekertett hely, tovbb
a nyilvnos vagy a kzssg rszre nyitva ll helyen kvl minden ms helyisg vagy
terlet.
Ezeket az eszkzket a nyomoz hatsg a nyomozs elrendelstl a nyomozs ira
tainak ismertetsig, bri engedly alapjn, s csak akkor hasznlhatja, ha az elkvet
kiltnek, tartzkodsi helynek megllaptsa, elfogsa, valamint bizonytsi eszkz
feldertse rdekben szksges.
A Be. meghatrozza azt a szemlyi krt is, akikkel szemben a titkos adatszerzs foly
tathat. Ezek elssorban:
a) a gyanstott,
b) aki a bncselekmny elkvetsvel a nyomozs addigi adatai alapjn gyansthat;
Ezen kvl:
c) brki, ha az elz szemlyekkel val bns kapcsolattartsra merlt fel adat vagy
ilyen kapcsolat megalapozottan feltehet,
d) a vd, ha vele szemben a terhelt ellen folyamatban lv ggyel sszefgg bncse
lekmny megalapozott gyanja merl fel; ilyen esetben: a magnlaksban, irodjban,
illetve a birtokban lv telefonvezetkre vagy ms tvkzlsi rendszerre, az gyvd leve
lezsre, valamint a terhelt s a vd kztt a rendrsgi fogdn, a bntets-vgrehajtsi
intzet gyvdi beszl helyisgben is folytathat titkos adatszerzs,
e) lelksszel, egyhzi szemllyel, illetve azzal szemben, aki a tanvallomst a hoz
ztartozi kapcsolatra hivatkozssal vagy az nvdra, illetve a hozztartoz vdolsra
ktelezs tilalma, illetve foglalkozsa vagy kzmegbzatsa miatt megtagadhatja, ha a d)
pontban rt felttelek fennllnak.
Titkos adatszerzs akkor is vgezhet, ha ez kvlll szemlyt elkerlhetetlenl rint.
A bnteteljrs sok tekintetben egy kiraks jtkhoz hasonlthat, ahol egy meghatro
zott szemly szerepe sokszor hossz ideig nem llapthat meg teljes biztonsggal. A tr
vny a bntetgy tisztzsa rdekben azonban lehetv teszi minden hasznlhatnak
tn nyom feldertst, mg akkor is, ha az adatgyjts eredmnyekppen az derl ki, hogy
az adott szemlynek a bntetggyel nincs semmifle kapcsolata. Ez persze - mint ahogy
klfldi pldk mutatjk -, sok esetben rtatlan szemlyek mindennapi lett, munkjt
nehezti meg vagy teszi hosszabb-rvidebb idre lehetetlenn. Mindezt annak remnye
nlkl, hogy a nyomozst vgzk a vgn akr elnzst kmnek a flsleges zaklatsrt.
A Be. 205. (5) bekezdse az gysz szmra ilyenkor, illetve, ha az rintett szemly
ellen nem indul bnteteljrs, csak rtestsi ktelezettsget r el. Ezt is csak akkor, ha ez
a bnteteljrs sikert nem veszlyezteti. gy tnik, hogy bnldzsi rdek rvnyest
se ebben az esetben a bntetgyn kvli szemly szmra is trsi ktelezettsget teremt.
Titkos adatszerzsnek a meghatrozott esetekben s szemlyek ellen csak akkor van
helye, ha megalapozottan feltehet, hogy
- ms mdon a bizonytk beszerzse kiltstalan vagy arnytalanul nagy nehzsgek
kel jrna, s
- a titkos adatszerzssel a bizonytk beszerzse valsznsthet.

266

8.8.1. A titkos adatszerzs bri engedlyezse


A titkos adatszerzs engedlyezsrl az gysz indtvnyra a nyomozsi br dnt. Ha
az engedlyezs olyan ksedelemmel jrna, amely a titkos adatszerzs sikert veszlyez
tetn, az gysz legfeljebb hetvenkt ra idtartamra elrendelheti a titkos adatszerzst.
Ez az n. halaszthatatlan elrendels. Ezzel egyidejleg az engedlyezs irnti indtvnyt
is el kell terjeszteni. Ha a brsg az indtvnyt elutastotta, vltozatlan tnybeli alapon
jabb halaszthatatlan elrendelsnek nincs helye, s a halaszthatatlan elrendelst kveten
beszerzett adatokat haladktalanul meg kell semmisteni.
A titkos adatszerzsre irnyul indtvnynak tartalmaznia kell
a) a nyomozst vgz gyszi szerv vagy nyomoz hatsg megnevezst, a nyomozs
elrendelsnek idpontjt, az gy szmt,
b) a titkos adatszerzs tervezett alkalmazsnak helyt, telefonlehallgats esetn a kap
csolsi szmot is,
c) a titkos adatszerzs tervezett alkalmazsval rintett nevt, illetleg az azonostsra
alkalmas adatot, valamint a titkos adatszerzs vele szemben alkalmazni kvnt eszkznek,
illetleg mdszernek megnevezst,
d) az alkalmazs tervezett tartamnak kezd s befejez idpontjt, naptri napban s
rban meghatrozva,
e) az alkalmazs feltteleinek a megltre vonatkoz rszletes lerst, gy klnsen
az alapul szolgl bncselekmny megnevezst s a bncselekmny gyanjra okot ad
adatokat, a titkos adatszerzs elkerlhetetlen alkalmazst indokol krlmnyeket, az
alkalmazs cljt s annak valsznstst, hogy a bizonytk a titkos adatszerzs sorn
alkalmazott eszkzzel, illetleg mdszerrel beszerezhet,
f) halaszthatatlan elrendels esetn annak okt s idpontjt.
Az indtvnyhoz csatolni kell az indtvnyban foglaltakat megalapoz iratokat. Az al
kalmazs meghosszabbtsra vonatkoz indtvny elterjesztsvel egyidejleg be kell
mutatni a korbbi engedlyezs ta keletkezett iratokat is.
Teht a nyomozsi br szmra alapos s rszletes informcikat kell adni. O azonban
gy is csak azokra a tnyekre, adatokra hagyatkozhat, amit az gysz, illetve a nyomoz
hatsg a rendelkezsre bocstott. Ezek hitelessgt alanyi jogon nem ellenrizheti.
A brsg az indtvny elterjesztstl szmtott hetvenkt rn bell hatroz. Ha a b
rsg az indtvnynak helyt ad vagy rszben ad helyt, meghatrozza, hogy kivel szemben,
a titkos adatszerzs mely eszkze, illetleg mdszere mettl meddig alkalmazhat.
A titkos adatszerzs legfeljebb kilencven napra engedlyezhet. Ez ismtelt indtvnyra
egy alkalommal legfeljebb kilencven nappal meghosszabbthat. Ha a brsg az indt
vnynak helyt ad, s az engedlyezs idejn a titkos adatszerzs indtvny szerinti kezd
idpontja mr elmlt, az alkalmazs kezd idpontja az engedlyezs napja.

267

8.8.2. A titkos adatszerzs vgrehajtsa


A titkos adatszerzst a kln trvnyben meghatrozott szervezet hajtja vgre, (www.nbsz.
hu) Erre vonatkozan a nemzetbiztonsgrl szl 1995. vi CXXV. tv. 8. (1) bek. a)-b)
pontja a Nemzetbiztonsgi Szakszolglatot hatalmazza fel. A Szolglat a jogszablyok
keretei kztt a titkos informcigyjts klnleges eszkzeivel s mdszereivel - rsbeli
megkeressre - szolgltatst vgez trvny ltal erre feljogostott szervezetek titkos infor
mcigyjt, adatszerz tevkenysghez, illetve a trvny ltal feljogostott szervezetek
ignyei alapjn biztostja a titkos informcigyjt tevkenysghez szksges klnleges
technikai eszkzket s anyagokat.
A titkos adatszerzs sorn a hrkzlsi szolgltatst, a postai kldemnyek, illetleg
a szmtstechnikai rendszer tjn rgztett adatok tovbbtst, feldolgozst, kezelst
vgz szervezetek ktelesek a titkos adatszerzs vgrehajtst biztostani, s a titkos adat
szerzsre jogosult hatsgokkal egyttmkdni.
A hrkzlsi szolgltatst, valamint a postai kldemnyek tovbbtst vgz szer
vezetek ktelezettsgeirl s az egyttmkds rszletes szablyairl kln jogszably
rendelkezik. Ilyen ktelezettsget r el pldul az elektronikus hrkzlsrl szl 2003.
vi trvny 93. -a, a postrl szl 2003. vi XL. tv. 13. (5) bekezdse.
A titkos adatszerzst az gysz, illetleg a nyomoz hatsg vezetje haladktalanul
megsznteti, ha
a) halaszthatatlan elrendels esetn a brsg az indtvnyt elutastotta,
b) az engedlyben meghatrozott cljt elrte,
c) az engedlyben megllaptott idtartam eltelt,
d) a nyomozst megszntettk,
e) nyilvnval, hogy a tovbbi alkalmazstl sem vrhat eredmny.
A titkos adatszerzs befejezst kvet nyolc napon bell a titkos adatszerzst folytatott
gysz, illetleg nyomoz hatsg megsemmisti a titkos adatszerzs clja szempontjbl
rdektelen, rgztett adatot s az gyben nem rintett szemly rgztett adatait, kivve, ha
a) akivel szemben a brsg engedlyezte a titkos adatszerzst, a titkos adatszerzs
eredmnye olyan bncselekmny bizonytsra is felhasznlhat, amelyet az engedlyben
nem jelltek meg, feltve, hogy a titkos adatszerzs a Be.-ben meghatrozott felttelei ez
utbbi bncselekmny tekintetben is fennllnak,
b) a brsg ltal engedlyezett titkos adatszerzs eredmnye minden elkvetvel szem
ben felhasznlhat, teht nem csak azzal szemben, akivel kapcsolatban a titkos adatszerzst
eredetileg engedlyeztk.
A titkos adatszerzs vgrehajtsrljelentst kell kszteni, amely rszletesen tartalmaz
za a titkos adatszerzs lefolyst, az alkalmazott eszkzket, mdszereket, az alkalmazs
idtartamt, helyt, az rintettek krt, illetve azt, hogy az adatokat a titkos adatszerzs
sorn milyen mdon, milyen forrsbl, hol s mikor szereztk meg.
A jelentst gy kell elkszteni, hogy abbl a brsg engedlyez vgzsben foglaltak
megtartsa megllapthat legyen. A jelentsben arra is ki kell trni, hogy a titkos adat
szerzs elrte-e a cljt, s ha nem, akkor annak milyen akadlya volt. A jelentst a titkos
adatszerzst folytatott gyszi szerv, illetleg nyomoz hatsg vezetje rja al.
268

8.8.3. A titkos adatszerzs eredmnynek megismerse (Be. 205-206. )


A titkos adatszerzs sorn keletkezett s rgztett adatok megvsrl az gysz, illetleg
a titkos adatszerzst folytatott nyomoz hatsg a minstett adatokrl szl 2009. vi
CLV. trvnyben szablyozottak szerint gondoskodik.
A titkos adatszerzs tnyt, valamint az azzal beszerzett s rgztett adatot a titkos adat
szerzs vgrehajtsa sorn, illetleg azt kveten mindaddig, amg a titkos adatszerzsrl
szl jelentst az gysz nem csatolta az iratokhoz, az engedlyez br, az gysz s
a nyomoz hatsg, valamint az gysz s a nyomoz hatsg hivatali felettese (szolglati
elljrja) ismerheti meg. A titkos adatszerzs engedlyezsvel kapcsolatos brsgi ira
tokat a megyei brsg elnke, az engedlyez br gyelosztst vgz vezetje, valamint
a nyomozsi br igazgatsi vezetje is megismerheti.
A titkos adatszerzst engedlyez br megkeressre a titkos adatszerzs sorn a meg
keress idpontjig beszerzett adatokat az gysz kteles bemutatni. Ha a br megllapt
ja, hogy az engedly kereteit tllptk, a titkos adatszerzst megsznteti, ms trvnysrts
esetn a titkos adatszerzst megszntetheti. A vgzs ellen fellebbezsnek nincs helye.
A titkos adatszerzs vgrehajtsrl ksztettjelentst a gyanstott s a vd a nyomo
zs irataihoz trtn csatolst kveten ismerheti meg. Ha a csatols a nyomozs iratainak
ismertetst kveten trtnt, errl a gyanstottat s a vdt rtesteni kell, s lehetsget
kell biztostani szmukra, hogy megismerjk a jelentst.
A jelents az gy irataihoz trtn csatolst kveten az okiratra vonatkoz szablyok
szerint hasznlhat fel bizonytkknt.
A titkos adatszerzs eredmnye f szably szerint annak a bncselekmnynek a bizony
tsra s azzal szemben hasznlhat fel, amely miatt s akivel szemben a titkos adatszerzst
a brsg engedlyezte (clhoz ktttsg), feltve, ha a bizonytk mssal nem ptolhat.
A trvny a clhoz ktttsg korltjt kt esetben ttri. Az egyik szerint, akivel szem
ben a brsg engedlyezte a titkos adatszerzst, a titkos adatszerzs eredmnye olyan
bncselekmny bizonytsra is felhasznlhat, amelyet az engedlyben nem jelltek meg,
feltve, hogy a titkos adatszerzs a Be.-ben meghatrozott felttelei ez utbbi bncselek
mny tekintetben is fennllnak.
A msik alapjn a brsg ltal engedlyezett titkos adatszerzs eredmnye minden
elkvetvel szemben felhasznlhat, teht nem csak azzal szemben, akivel kapcsolatban
a titkos adatszerzst eredetileg engedlyeztk.
A titkos adatszerzs eredmnyt bizonytkknt nem lehet felhasznlni, ha azrt szn
tettk meg, azrt nem folytathatjk tovbb a titkos adatszerzst, mert
a) a halaszthatatlan elrendels esetn a brsg a titkos adatszerzs engedlyezse irnti
indtvnyt elutastotta,
b) nyilvnval, hogy tovbbi alkalmazstl nem vrhat eredmny, illetve
c) a nyomozsi br megkeressre bemutatott s ltala megvizsglt, titkos adatszerzs
sorn beszerzett adatok alapjn a br megllaptja, hogy az engedly kereteit tllptk
vagy egyb trvnysrtst llapt meg, illetve
d) a titkos adatszerzs rintettje - anlkl, hogy vele szemben a brsg engedlyezte
volna - az gyben eljr vd, illetve olyan szemly, aki tanknt nem hallgathat ki, vagy
a vallomsttelt megtagadhatja.
269

8.8.4. A titkos informcigyjts eredmnyeinek felhasznlsa (Be. 206/A. )

Amint ezt emltettk az arra feljogostott szervezetek ltal folytatott titkos informciszer
zst kt nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyik a titkos informcigyjts, a msik a titkos
adatszerzs. Az els a nyomozst megelzen, mg az utbbi a nyomozs elrendelst
kveten zajlik.
Mg a titkos adatszerzs eredmnyeinek a bnteteljrsban trtn felhasznlsra
vonatkoz szablyokat az j Be. a kezdetektl fogva szablyozta, addig a titkos inform
cigyjtsi eredmnyek felhasznlsnak krdsei hossz ideig szablyozatlanok voltak.
Egyebek mellett ezt a problmt rendezte a jogalkot a 2006. vi LI. trvnyben.
Ez alapjn a Be. a titkos informcigyjtsnek kt fajtjt klnbzteti meg: a bnl
dzsi cllal s a nem bnldzsi cllal folytatott titkos informcigyjts.
Az els esetben a titkos informcigyjts clja, mint a rendrsgrl szl 1994. vi
XXXIV. trvny 63. (1) bekezdse felsorolja: a bncselekmny elkvetsnek megel
zse, feldertse, megszaktsa, az elkvet kiltnek megllaptsa, elfogsa, krztt
szemly felkutatsa, tartzkodsi helynek megllaptsa, bizonytkok megszerzse.
A nem bnldzsi cl informcigyjts clja ezen a krn kvl esik. Ebbe a krbe
tartoznak egyebek mellett a nemzetbiztonsgi szolglatok ltal folytatott titkos inform
ciszerzs klnbz formi, amelyek clja lehet pldul
- a nemzetkzi egyezmnyekkel sszhangban, ms hatsgokkal egyttmkdve az
llamhatron thalad szemly- s jrmforgalom, a szlltmnyok ellenrzse,
- a klfldiek beutazsrl s tartzkodsrl szl trvnyben (a tovbbiakban: ide
genrendszeti trvny) s a vgrehajtsra kiadott jogszablyokban meghatrozott ide
genrendszeti feladatok vgrehajtsa.
A Be. a bnldzsi s a nem bnldzsi cllal folytatott titkos informcigyjts
eredmnynek felhasznlst egymstl elklntetten, de csaknem azonos elvek szerint
szablyozza.
A Be. a titkos informcigyjts eredmnynek felhasznlsrl is rendelkezik. Ezek
szerint a bnldzsi clbl folytatott bri engedlyhez kttt titkos informcigyjts,
valamint a nem bnldzsi clbl folytatott bri engedlyhez, illetve az igazsggyrt
felels miniszter engedlyhez kttt titkos informcigyjts eredmnye a bntetelj
rsban bizonytkknt felhasznlhat, feltve, ha
a) titkos adatszerzs engedlyezsnek trvnyben meghatrozott felttelei a bizony
tani kvnt bncselekmny tekintetben fennllnak,
b) a titkos informcigyjts engedlyezst kr szerv a bnteteljrsban felhasznlni
kvnt informci megszerzst kveten a nyomozst haladktalanul elrendelte vagy
a feljelentsi ktelezettsgnek maradktalanul eleget tett.
A titkos informcigyjts engedlyezst kr szerv a nyomozs elrendelsvel vagy
a feljelents megttelvel egyidejleg kezdemnyezi az illetkes gysznl a titkos infor
mcigyjts eredmnynek a bnteteljrsban bizonytkknt trtn felhasznlsra
val alkalmassgnak megllaptst, ha
a)
a bnldzsi clbl folytatott titkos informcigyjts sorn keletkezett s rgztet
adat az engedlyben nem megjellt szemlyre, illetleg nem megjellt bncselekmnyre,
270

b)
a nem bnldzsi clbl folytatott titkos informcigyjts sorn keletkezett s
rgztett adat az engedlyben nem megjellt szemlyre vonatkozik.
A titkos informcigyjts eredmnynek felhasznlsra val alkalmassgrl trtn
dntst a nyomozsi br hozza meg. Ennek rdekben a titkos informcigyjts enged
lyezst kr szerv a nyomozs elrendelsvel vagy a feljelents megttelvel egyidejleg
az gyszhez fordul, aki ettl az idponttl szmtott hetvenkt rn bell a nyomozsi
brnl indtvnyozza a felhasznls engedlyezst. A nyomozs elrendelst kveten
a titkos informcigyjts eredmnynek a bnteteljrsban bizonytkknt trtn felhasznlsra az gysz tehet indtvnyt.
A titkos informcigyjts eredmnye akkor alkalmas a bnteteljrsban bizony
tkknt trtn felhasznlsra, ha a felhasznls mr ismertetett felttelei fennllnak, s
magalapozottan feltehet, hogy ms mdon a bizonytk beszerzse kiltstalan, vagy
arnytalanul nagy nehzsggel jrna.
A bri engedlyhez kttt titkos informcigyjts tnyt a trvnyszk elnke iga
zolja. Az igazols tartalmazza a brsg megjellst, az engedllyel rintett gy szmt
s trgyt, az rintett szemly nevt, a titkos informcigyjts engedlyezsre irnyul
elterjeszts, illetve az engedly kereteit.

8.9. A nyomozsi br (Be. 207-215. )


A nyomozsi br 1974. ta ismert jogintzmny. Ez volt az az v, amikor az NSZK tr
vnyhozsa a bntet perrendtartsi (StPO) reform sorn megszntette a vizsglati szakaszt
s ezzel egytt a vizsglbri intzmnyt. A vizsglati szakasz kiiktatsa a bnteteljrs
egyszerstst, az eljrs gyorsabb ttelt szolglta. Ezzel egytt megsznt a hivatalbl
eljr vizsglbr intzmnye is. Mindez azonban nem tette szksgtelenn a bri kz
remkdst a nyomozs sorn.
A nyomozs sorn - mint mr arrl szltunk - szmos olyan dntst kell meghozni,
amelyek az emberi, llampolgri jogokat rintik. Ezeknek a fggetlen, prtatlan br ltal
trtn elbrlsa jelenti a garancijt annak, hogy ezek a jogok nem esnek a nyomozs
hatkonysgnak ldozatul. A nyomozs sorn a bizonytkok sszegyjtsnek, egyes
bizonytsi cselekmnyek lefolytatsnak bri hatskrbe utalsa annak garancijt je
lenti, hogy a br ltal beszerzett bizonytsi eszkzket s bizonytkokat a brsgi
trgyalson hitelt rdemlknt fogadjk el s agglyok nlkl hasznljk fel. A nmet
bntet perrendtarts ezeket a feladatokat a nyomozsi br hatskrbe utalta, aki mr
nem hivatalbl, hanem gyszi indtvnyra jr el.

8.9.1. A nyomozsi br hatskre s illetkessge


Akorbbi Be. 1989-tl kezdden szmos esetben utalt a nyomozs sorn dntst ignyl
krdseket bri hatskrbe. Ilyenek voltak a vdirat benyjtsa eltt a szemlyi szabad
sgot elvon s korltoz knyszerintzkedsek, a klnsen vdett tanv nyilvnts,
271

annak kihallgatsa, a titkos adatszerzs. Ezeket azonban nem rendelte egy bri funkcihoz.
Ezt oldotta meg az j Be. azzal, hogy ezeket a bri dntst ignyl krdseket - tvve
a nmet megoldst - a nyomozsi br kezbe adta.
A nyomozsi br feladatait els fokon a trvnyszk elnke ltal kijellt br ltja el,
aki a vdirat benyjtst megelzen a trvnyszk illetkessgi terletn jr el, tekintet
nlkl arra, hogy az gy a jrsbrsg vagy a trvnyszk hatskrbe tartozik-e? A tr
vnyszk elnke a trvnyszk terletn lv tbb jrsbrsgon is kijellhet nyomozsi
brt, s ebben az esetben a nyomozsi brk illetkessgt a trvnyszk elnke llaptja
meg. A nyomozsi br bizonytsi cselekmny elvgzse esetn illetkessgi terletn
kvl is eljrhat.
A nyomozsi br hatskrbe a kvetkez dntsek meghozatala tartozik:
a) a vdirat benyjtsa eltt a brsg hatskrbe tartoz knyszerintzkedsekkel,
az elmellapot megfigyelsvel kapcsolatos indtvnyok, a vd kizrsa, az elzetes
letartztatott pszichitriai kezelsre az igazsggyi megfigyel s elmegygyt intzetbe
trtn beutalsa,
b) a titkos adatszerzs engedlyezse, tartamnak meghosszabbtsa [Be. 203. (5)
bek.] s megszntetse [Be. 205. (3) bek.], valamint a titkos informcigyjts eredm
nynek a bnteteljrsban bizonytsi eszkzknt trtn felhasznlsnak engedlyezse
[Be. 206/A. (6) bek.],
c) a nyomozs megszntetst kveten a nyomozs folytatsnak elrendelse az
gysz indtvnyra a gyanstott gyben, ha a meghatrozott szemly ellen a nyomozst
megszntet hatrozat ellen nem nyjtottak be panaszt, illetve az gysz vagy a felettes
gysz a nyomozst nem rendelte el (a nyomozs nyomozsi br ltali elrendelsnek
indtvnyozst az gysznl lehet kezdemnyezni) [Be. 191. (3) bek.],
d) az gysz indtvnyra a tan klnsen vdett nyilvntsa s kihallgatsa (Be.
97. ),
e) a hzkutatst a motozst, a cmzettnek nem kzbestett postai s hrkzlsi kzlem
nyek, a sajttermk szerkesztsge iratainak lefoglalst a vdirat benyjtsig, az irat le
foglalst, amelyre nzve a birtokosa a tanvallomst a Be. 82. (1) bekezds b) pont alap
jn (nmagt vagy hozztartozjt bncselekmny elkvetsvel vdoln) megtagadhatja,
valamint annak a dolognak, szmtstechnikai rendszernek vagy az ilyen rendszer tjn
rgztett adatokat tartalmaz adathordoznak a lefoglalst elrendel gyszi hatrozat ellen
benyjtott panaszt elutast hatrozat ellen bejelentett fellbrlati indtvny elbrlsa [Be.
149. (3) bek., 150. (2) bek., 151. (4) bek., valamint a 153. (2) bek 151. (2) bek.],
f) a rendbrsg elzrsra trtn tvltoztatsa [Be. 161. (6) bek.],
g) az gysz indtvnyra a klnsen vdett, az lett kzvetlenl veszlyeztet hely
zetben lv tan, valamint olyan tan kihallgatsa, akirl feltehet, hogy a trgyalson nem
jelenhet meg; a tan kihallgatsnak indtvnyozst a tan s az rdekben eljr gyvd
az gysznl kezdemnyezheti; a nyomozsi br ismtelten kihallgatja a klnsen vdett
tant, ha ezt a trgyals elksztse vagy a trgyals sorn a brsg elrendeli [Be. 268.
(2) bek., 305. (3) bek.],
h) a vdirat benyjtsa eltt, az gysz indtvnyra a tizennegyedik letvt be nem
tlttt tan kihallgatsa, ha a trgyalson trtn kihallgats a tan fejldst krosan
272

befolysoln; a tan kihallgatsnak indtvnyozst a trvnyes kpvisel, a gondoz


s a tan rdekben eljr gyvd az gysznl kezdemnyezheti,
i)
az gysz, a gyanstott s a vd indtvnyra bizonyts lefolytatsa, ha megalapo
zottan feltehet, hogy az gy megszerezhet bizonytsi eszkz a brsgi eljrsban mr
nem llna rendelkezsre, vagy addigra jelents mrtkben megvltozna, illetve bizonytsi
eszkz jellegt elveszten,
j) zrtcl tvkzlsi hlzaton trtn kihallgats elrendelse, ha az gysz a gyans
tott, a vd, a tan rdekben eljr gyvd, valamint a kiskor tan gondozja s trv
nyes kpviselje a tannak vagy kivteles esetben a gyanstottnak a zrtcl tvkzlsi
hlzat tjn trtn kihallgatst is indtvnyozza,
k) a vdirat benyjtsa eltt az elzetes letartztats egy ven tli meghosszabbtsa,
valamint az ideiglenes knyszergygykezels fellvizsglatra irnyul eljrst a nyo
mozsi br eljrsra vonatkoz szablyok szerint a trvnyszk egyesbTja folytatja le.

8.9.2. A nyomozsi br eljrsa


A nyomozsi br f szably szerint az gysz indtvnyra - annak benyjtst kvet
hrom napon bell - az iratok alapjn vagy lsen hatroz. A bizonyts felvtelt azonban
a gyanstott, a vd, a tan rdekben eljr gyvd is indtvnyozhatja. A vd, a kiskor
tan gondozja s trvnyes kpviselje pedig a tannak s kivteles esetben a gyanstott
nak a zrtcl tvkzl hlzat tjn trtn kihallgatsa irnt terjeszthet el indtvnyt.
lsen dnt, ha az indtvny trgya:
a) a szemlyi szabadsgot elvon vagy korltoz knyszerintzkedsek elrendelse,
b) az elzetes letartztats, vagy hzi rizet meghosszabbtsa, s az indtvnyban
a korbbi hatrozathoz kpest a meghosszabbts okaknt j krlmnyre hivatkoznak,
c) az elzetes letartztatsnak az elrendelstl szmtott hat hnapon tli meghoszszabbtsa,
d) vadk megllaptsa,
e) elmellapot megfigyelsnek elrendelse,
j) bizonytsi cselekmny elvgzse.
Az ls mellzhet, ha az indtvny trgya elmellapot megfigyelsnek elrendelse, s
azon a gyanstott az egszsgi llapota miatt nem jelenhet meg, illetleg jogainak gya
korlsra kptelen, tovbb, ha az indtvny trgya vadk megllaptsai s az elzetes
letartztats elrendelse a Be. 129. (1) bekezds b) pontjban meghatrozott okn kvl
(szks, elrejtzs veszlye vagy megalapozottan feltehet, hogy a terhelt jelenlte az
eljrsi cselekmnyeknl mskpp nem biztosthat) ms okon is. lapui.
A nyomozsi br az lst zrtcl tvkzl hlzat tjn is megtarthatja. Az gy meg
tartott lsre a zrcl tvkzl hlzat tjn megtartott trgyalsra vonatkoz szablyokat
kell alkalmazni. (Be. 244/A-244/D. ) Az lsen a vd rszvtele ktelez.
. A nyomozsi bit: az iratok alapjn dnt:
a)
az elbb fel nem sorolt krdsekben (a zr al vtelrl, a vd kizrsrl, a titkos
adatgyjts engedlyezsrl, a meghatrozott szemly ellen megszntetett nyomozs
273

folytatsrl, a klnsen vdett tanv nyilvntsrl, a fellbrlati indtvny elbr


lsrl, a lefoglals specilis eseteirl, illetve a lefoglalt dolog rtkestsrl), tovbb
b) az elmellapot megfigyelsrl az elbb ismertetett esetben, valamint
c) ha az indtvny nem a jogosulttl szrmazik.
Az iratok alapjn s az lsen trtn elbrls kztti hatr azonban nem les. A Be.
szerint ugyanis ls tarthat minden olyan esetben, amikor a nyomozsi br egybknt
az iratok alapjn is dnthetne.
Ha a nyomozsi br lst tart, meghatrozza az ls hatrnapjt. Ha az indtvnyt az
gysz terjesztette el, az ls megtartsnak feltteleirl gondoskodik* az indtvnyt
megkldi a gyanstottnak, a vdnek, gondoskodik a gyanstottnak a nyomozsi br
eltti megjelensrl, az ls hatrnapjrl s helyrl rtesti a vdt.
Ha az indtvnyt nem az gysz terjesztette el, azt a nyomozsi br megkldi a gya
nstottnak, a vdnek, intzkedik a szksges iratok beszerzse irnt. Ezen tl az ls
hatrnapjrl s helyrl rtesti az indtvnyozt, az gyszt, a gyanstottat s a vdt.
Ha az indtvnyoz az lsen nem jelenik meg, gy kell tekinteni, hogy az indtvnyt
visszavonta.

*
Ha az indtvny trgya az ideiglenes knyszergygykezels elrendelse s llapota miatt
a gyanstott nem jelenhet meg, vagy a jogainak gyakorlsra kptelen, az ls a vd
tvolltben nem tarthat meg.
Az lsen az indtvnyoz az indtvnyt megalapoz bizonytkait szban vagy rsban
terjeszti el. Ezek megismersre - az iratbetekintsre vonatkoz szablyok szerint (Be.
186. ) - a jelenlvknek a brsg lehetsget biztost, akik ezt kveten szrevteleket
tehetnek. Ha az lsrl rtestett, de meg nem jelent szemly rsban tett szrevteleket,
ezt a nyomozsi br ismerteti. Ezt kveten megvizsglja, hogy az indtvny trvnyi
elfelttelei fennllnak-e, a bntetzi] rsnak nincs-e akadlya, illetve az indtvny meg
alapozottsga irnt nem tmaszthatk-e sszer ktelyek. Az ls ktelez esetei kzl az
a)-d) esetben a vizsglat a gyanstott szemlyi krlmnyeire is kiterjed.

8.9.3. Bizonytsi cselekmny elvgzse lsen


A bizonytsi cselekmny elvgzsre vonatkoz indtvny elterjesztje gondoskdik
a bizonyts felvtel elvgzsnek feltteleirl. Ha az ls a nyomozsi br hivatalos
helyisgben nem tarthat meg, az indtvnyban az ls helyt meg kell jellni.
Ha bizonytsi cselekmny elvgzsre kerl sor az lsen, a nyomozsi br az erre
irnyul indtvnyrl indokolt vgzssel hatroz.
Az olyan tan kihallgatsn, akinek lett kzvetlen veszly fenyegeti, vagy megalapo
zottan feltehet, hogy a trgyalson nem jelenhet meg, a gyanstott s vdje, valamint
a tan rdekben eljr gyvd is jelen lehet, kivve, ha ezt a tan llapota nem teszi
lehetv. Ebben az esetben a gyanstottat s a vdt utlag kell rtesteni azzal, hogy az
lsrl kszlt jegyzknyvet az gysznl megtekinthetik. Az lsrl jegyzknyv kszl.
A klnsen vdett tan kihallgatsnl a nyomozsi brn, a jegyzknyvvezetn
s - ha szksges - a tolmcson kvl csak a tan rdekben eljr gyvd lehet jelen.
274

A klnsen vdett tan kihallgatsa sorn a nyomozsi brnak fel kell trnia, s szksg
esetn a nyomoz hatsg kzremkdsvel, vagy ms mdon ellenriznie kell a tan
szavahihetsgt, tudomsnak megbzhat voltt, s azokat a krlmnyeket, amelyek
a valloms hitelt-rdemlsgt befolysoljk. Az gy szerzett adatokat a kihallgatsrl
kszlt jegyzknyvben fel kell tntetni.
A klnsen vdett tan kihallgatsn kszlt jegyzknyvrl jegyzknyvkivonatot
kell kszteni, amely a jelenlvk kzl csak a nyomozsi br s az gysz nevt s a k
lnsen vdett nyilvntott tan vallomst tartalmazza. A nyomozsi br gondoskodik
arrl, hogy a klnsen vdett tan szemlyre s tartzkodsi helyre vonatkoz adatokat
a jegyzknyvkivonatbl ne lehessen megllaptani. A jegyzknyvkivonatot az gysz
rszre is t kell adni. A jegyzknyvkivonatnak a vdirat benyjtsig trtn elklntett,
zrt kezelsrl az gysz gondoskodik. A jegyzknyvi kivonatot a vdirat benyjtsig
az gyszen kvl kizrlag a nyomoz hatsg ismerheti meg.
Tan kihallgatsa esetn - indtvnyra - a nyomozsi br elrendelheti a valloms kp-,
s hangfelvtellel trtn rgztst, ami azonban a jegyzknyvet nem ptolja. A felv
telen a tan egyedi tulajdonsgai (arc, hang) technikai ton eltorzthatok. Ha a felvtel
klnsen vdett vagy olyan tan kihallgatsrl kszlt, akinek a szemlyi adatait zrtan
kezelik, a zrt kezelsre vonatkoz rendelkezseket az ilyen felvtelre is alkalmazni kell.

8.9.4, Jelenlt az lsen


Az lsen a brn, az gyszen, a jegyzknyvvezetn s a tolmcson kvl - bizonyos
kivtelektl eltekintve - a gyanstott s vdje is jelen lehet. Ilyen kivtel pldul a kl
nsen vdett vagy a tizennegyedik letvt be nem tlttt tan kihallgatsa. A vd jelenlte
ktelez, ha az ls trgya ideiglenes knyszergygykezels elrendelse, s a gyanstott
llapota miatt nem jelenhet meg.
A vd s a gyanstott, illetve a tan rdekben eljr gyvd jelen lehet az olyan tan
kihallgatsnl, akinek lett kzvetlen veszly fenyegeti, vagy megalapozottan feltehet,
hogy a trgyalson nem jelenhet meg.
A klnsen vdett tan kihallgatsnl az rdekben eljr gyvd is jelen lehet.
A tizennegyedik letvt be nem tlttt tan kihallgatsnl az rdekben eljr gyv
den kvl jelen lehet a tan trvnyes kpviselje s gondozja. A tan kihallgatsrl
a gyanstottat s a vdt csak utlag kell rtesteni azzal, hogy a kihallgatsrl kszlt
jegyzknyvet az gysznl megtekintheti.

8.9.5. A nyomozsi br hatrozata


A nyomozsi br a hatskrbe tartoz krdsekrl indokolt vgzssel, az indtvny elteijesztstl szmtott hrom napon bell hatroz. A hatrozatban az indtvnynak helyt
ad, rszben ad helyt vagy elutastja azt. Elutasts esetn vltozatlan indokokkal jabb
indtvny elterjesztsre nincsen lehetsg.
275

A hatrozatot kihirdets, illetve kzbests tjn kell kzlni. Ha a br a hatrozatot


lsen hozta, azt kihirdets tjn kell kzlni. Ha az iratok alapjn dnttt, a hatrozatot
az rsba foglalst kveten, kzbests tjn nyomban kzlni kell.
A hatrozatot az gysszel, az indtvnyozval s - a nyomozs folytatst elrendel
hatrozatot kivve - azzal kell kzlni, akire nzve a hatrozat rendelkezst tartalmaz.

8.9.6. Jogorvoslat a nyomozsi br hatrozata ellen


A nyomozsi br hatrozata ellen az jelenthet be fellebbezst, akivel szemben a hatro
zatot kzltk.
Nincs azonban helye fellebbezsnek:
- kzjegyzi, az gyvdi irodban (stb.) hzkutatssal kapcsolatos indtvnyokrl ho
zott hatrozat,
- kzjegyzi, az gyvdi irodban tovbb egszsggyi intzmnyben tartott - kz
jegyzi vagy gyvdi tevkenysggel sszefgg hivatsbeli, illetleg egszsggyi adatot
tartalmaz - iratok lefoglalsval kapcsolatos indtvnyokrl hozott hatrozat,
- az olyan irat lefoglalsval kapcsolatos indtvnyrl hozott hatrozat ellen, amelyre
nzve a birtokosa a vallomst arra val hivatkozssal tagadhatja meg, hogy azzal nmagt
vagy hozztartozjt bncselekmny elkvetsvel vdoln [Be. 153. (2) bek.],
- a hzkutatst a motozst, a cmzettnek nem kzbestett postai s hrkzlsi kzle
mnyek, a sajttermk szerkesztsge iratainak lefoglalst a vdirat benyjtsig, az irat
lefoglalst, amelyre nzve a birtokosa a tanvallomst a Be. 82. (1) bekezds b) pont
alapjn (nmagt vagy hozztartozjt bncselekmny elkvetsvel vdoln) megtagad
hatja, valamint annak a dolognak, szmtstechnikai rendszernek vagy az ilyen rendszer
tjn rgztett adatokat tartalmaz adathordoznak a lefoglalst elrendel gyszi hat
rozat ellen benyjtott panaszt elutast hatrozat ellen bejelentett fellbrlati indtvny
elbrlsa [Be. 149. (3) bek., 150. (2)bek., 151. (4) bek., valamint a 153. (2) bek],
illetve rendbrsgot elzrsra tvltoztat hatrozat ellen,
- a titkos adatszerzs engedlyezse, tartamnak meghosszabbtsval [Be. 203. (4)
s (6) bek.] s megszntetsvel [Be. 205. (3) bek.], valamint a titkos informcigyjts
eredmnynek a bnteteljrsban bizonytsi eszkzknt trtn felhasznlsnak enge
dlyezsvel [Be. 206/A. (6) bek.] kapcsolatos,
- a klnsen vdett, az letveszlyben lv, illetve a tizennegyedik letvt be nem
tlttt tan kihallgatsra vonatkoz hatrozat ellen.
A fellebbezst, a kihirdetst kveten nyomban be kell jelenteni. Az, aki a kihirdetsen
nem volt jelen, az lstl szmtott, kzbests esetn a kzbestst kvet hrom napon
bell fellebbezhet. A nyomozsi br a hatrozat elleni fellebbezst a nyilatkozatok be
rkezst, illetleg a hatrid lejrtt kveten haladktalanul a fellebbezs elbrlsra
illetkes trvnyszknek kldi meg. A fellebbezst a trvnyszk msodfok tancsa
brlja el.

276

A szemlyi szabadsgot elvon vagy korltoz knyszerintzkedst elrendel hatro


zat a fellebbezsre tekintet nlkl vgrehajthat. Ha a nyomozsi br gyszi indtvny
nlkl, az iratok alapjn hozott ilyen knyszerintzkedst megszntet hatrozatot, a fel
lebbezs halaszt hatly.

A 8. fejezethez kapcsold krdsek

1. Mi a nyomozs clja s melyek a sajtossgai?


2. Ismertesse a nyomoz hatsg s az gysz kapcsolatnak modelljeit s ezek saj
tossgait!
3. Hogyan szablyozza a Be. a rendrsg s az gysz kapcsolatt?
4. Mi a nyomozs megindtsnak alapja?
5. Mikor ktelez a feljelents?
6. Mikor kerl sor a feljelents elutastsra?
7. A fedett nyomozval s az egyttmkd terhelttel szembeni feljelents elutastsra
milyen felttelek fennllsa esetn kerlhet sor?
8. Hnyfle mdon indulhat meg a bnteteljrs?
9. A nyomozs teljestsre milyen hatridket hatroz meg a Be.?
10. A nyomozs sorn az gysz, illetve a nyomoz hatsg milyen dntsekrl hoz ha
trozatot?
11. Mi a klnbsg a hatrozat nlkl, illetve a ksedelmet nem tr okbl vgzett nyo
mozsi cselekmny kztt?
12. Mire teljed ki a nyomoz hatsg egyb adatszerz tevkenysge?
13. Melyek a gyanstott kihallgatsnak szablyai?
14. Mi a szaktancsad feladata?
15. Kiket illet meg a jog a nyomozsi cselekmnyeknl?
16. Mikor kerlhet sor a nyomozs rszbeni mellzsre?
17. Melyek a nyomozs felfggesztsnek s megszntetsnek esetei?
18. Ki rendelheti el a nyomozs folytatst?
19. Milyen jogorvoslati lehetsgeket biztost a Be. a nyomozs sorn a nyomoz hatsg
s az gysz hatrozatai vagy ms cselekmnyei ellen?
20. Mikor halaszt hatly a panasz?
21. Mely esetekben s kikkel szemben rendelhet el titkos adatszerzs a nyomozs sorn?
22. Hogyan ismerhet meg a titkos adatszerzs eredmnye?
23. Mely krdsekben val dnts tartozik a nyomozsi br hatskrbe?
24. Milyen formban jr el a nyomozsi br?

277

9. A vdemels

Mint mr korbban errl rszletesen rtunk, napjaink bnteteljrsi rendszereinek egyik


csoportostsi szempontja lehet, hogy a legalits vagy az opportunits elvt kvetik-e.
A legalits talajn ll rendszerekben (e krbe sorolhat a kontinentlis eljrsok tbb
sge) a hatsgok ktelezettsge a kompromisszumok nlkli bnldzs, azaz a tudom
sukra jutott bncselekmny miatt a nyomoz hatsgok ktelesek a nyomozst lefolytatni;
az gysz szmra knyszerplya a vdemels; a brsg feladata az elkvet megfelel
megbntetse, ha bntetjogi felelssgre vonsnak nincs akadlya. A bnzs nveke
dse, bonyolultabb vlsa ltal a bntetgyekben eljr hatsgokra gyakorolt nyoms,
a nvekv gyteher nem teszi lehetv, hogy valamennyi gyben rvnyre jusson a leg
alits elvben megfogalmazott elvrs, gy az opportunits elve alapjn kialakult jogintz
mnyek befogadsa elkerlhetetlenn vlt. Az j megoldsok keressre az sszer idn
belli elbrls kvetelmnynek teljestse sztnzte a jogalkott.
Ahol az opportunits szlesebb krben rvnyesl (az angolszsz jogrendszert kvet
orszgokban jellemz), az gysz szmra jelents diszkrecionlis jogkrt biztost a jog
alkot. Az gysz ezekben a rendszerekben vlaszthat: mely cselekmny(ek) miatt s
mely vdlott(akk)al szemben emel vdat, s melyek ldzsrl mond le az idszersg
s a hatkonysg rdekben. A vlogats a kzrdek s a bizonytottsg alapjn trtnik.
A rostn kies gyekben sor kerlhet megegyezsre a vd s a vdelem oldaln ll
eljrsi szereplk kztt, de az gysz nll kezdemnyezse, intzkedse is szles
krben megengedett.
- Az eljrs gysz ltali flbeszaktsa ltalban annak az eredmnye, hogy a terhelt
gretet tesz bizonyos ktelezettsgek teljestsre, amelyet az gysz fontosabbnak tart,
mint a terhelt felttlen brsg el lltst. Ha a terhelt a vllalt ktelezettsget teljesti,
az gysz megsznteti az eljrst. Ilyen felttel lehet, pldul meghatrozott pnzsszeg
megfizetse. (Franciaorszgban, ha a terhelt eleget tesz ad-, vm- stb. fizetsi ktele
zettsgnek, amelynek elmulasztsa miatt vele szemben eljrs indult, az gysz eltekint
a vdemelstl, csakgy, mint amikor a srtett krt trti meg a gyanstott.) Az gyszi
diverzi (azaz a bri trl val elterels) msik esetkre, ha az gysz ms elintzsi
mdot alkalmasabbnak tart az adott terhelt esetben, mint a bri felelssgre vonst,
gy utalhatja pszichitriai kezelsre, szocilis munkshoz a terheltet, de az a megolds
sem ismeretlen, amikor az gysz pnzbntetst szab ki, amelynek megfizetse esetn
nem kerl sor vdemelsre (pl. Hollandiban, Svdorszgban s Skciban tallkozunk
ilyen lehetsggel).
279

Ezt a tendencit az Eurpa Tancs is tmogatja. Az Eurpa Tancs Minisztefi Bizottsga


a bnteteljrs egyszerstsrl szl R(87) 18. ajnlsa szerint az igazsgszolgltatsi
szervekre hrul nvekv gyteher kvetkeztben az eljrsok elhzdsval felmerl
problmk orvoslsnak egyik eszkzt ltta a diszkrecionlis vdelvben. Arra biztatta
a tagllamokat, hogy amennyiben trtneti fejldsk s alkotmnyuk lehetv teszi,
vezessk be, illetve - ha mr ltezik - szlestsk az opportunits elvn alapul jogintz
mnyeket, alkalmazzk azokat szlesebb krben.
A konszenzulis (megegyezsen alapul) elemek kzl a legismertebb a vdalku, amely
a vd (vdlott) s az gysz megllapodsa. Eredmnye lehet az, hogy az gysz eny
hbb cselekmny miatt vagy - tbbszrs halmazat esetn - kevesebb bncselekmny
miatt emel vdat, mint eredetileg tervezte. Ennek felttele, hogy a vdat n vitassk a v
delem oldaln szereplk, a vdlott ismerje be a vd trgyv tett cselekmny elkvetst.
Az tleti alkura a brsg bevonsval kerl sor, s eredmnye a viszonylag enyhe
bntets kiszabsa.
Ezek a megoldsok azonban srthetik a kontradiktrius trgyals elvt, s a terheltnek
azt a jogt, hogy az ellene felhozott vdrl fggetlen, prtatlan brsg dntsn, hiszen
quasi bri funkcit kap az gysz. A legtbb diverzis jogintzmnynl azonban a ter
helt beleegyezse a bri trl val elterels felttele: akr gy, hogy tnyleges, elzetes
beleegyezsre van szksg, akr olyan formban, hogy ha srelmesnek tartja az gysz
hatrozatt, jogorvoslattal lhet, s ebben az esetben brsg fog dntst hozni bnssge
s a szankci krdsben egyarnt.

9.1. Intzkeds az iratok ismertetse utn (Be. 216. )


Ha az iratismertetst az gysz vgezte, ennek megtrtnte utn, ha a nyomoz hatsg
zrta le a nyomozst, az iratok megrkezst kveten dnt az gysz-a vdemels kr
dsben. Erre harminc nap ll rendelkezsre, amely meghosszabbthat tovbbi harminc
nappal, illetve kivteles esetben hosszabb idre is, de nagy terjedelm, bonyolult gyben
is dntst kell hozni kilencven napon bell.
Az gysz a vdelksztssel, a nyomozs trvnyessgefelettifelgyelettel s a vd
emelssel kapcsolatos gyszi feladatokrl szl 11/2003. (K. 7.) L utasts 63. (1)
bekezdsben foglaltak szerint azt vizsglja, hogy
- a bncselekmny tnyllsnak feldertse s bizonytsa megtrtnt-e;
- feldertettk-e azokat a krlmnyeket, amelyek az alkalmazand szankci, vagy
a brsgi eljrs formja szempontjbl jelentsggel brhatnak;
- betartottk-e a trvnyi rendelkezseket a bizonytsi eszkzk beszerzse sorn;
- nem korltoztk-e trvnysrt mdon a gyanstott vagy a vd jogait.
Amennyiben a nyomozs adatai alapjn az gysz nem tud megalapozott dntst hzni,
vagy a nyomozs sorn az eljrsban rsztvevk jogait megsrtettk, illetve, ha ms ok
bl szksgesnek ltja, tovbbi nyomozsi cselekmnyt vgezhet, vagy ilyen cselekmny
elvgzsrl rendelkezhet. Ez esetben az jabb eljrsi cselekmnyrl kszlt iratok meg
ismerst is biztostani kell a gyanstottnak s a vdnek.
280

Az gysz a kvetkez dntsek meghozatalra jogosult:


- a nyomozst felfggesztheti,
- a nyomozst megszntetheti,
- vdat emelhet,
- a vdemelst rszben mellzheti, vagy
- a vdemelst elhalaszthatja, s
- az gyet kzvetti eljrsra utalhatja.
Az egyes dntsi lehetsgek feltteleit a ksbbiekben rszletesen trgyaljuk.

9.2. A vdemels jelentsge


A vdemels hatrk a bnteteljrsban:, lezrja a nyomozsi szakaszt s megindtja
a brsgi eljrst. A vdemels a nyomozs rtkelse is egyben, hiszen csak megfelel
s eredmnyes nyomozs alapozhatja meg az gysz azon dntst, hogy brsg el viszi
a terhelt cselekmnyt. Ha a nyomoz hatsg tnyfeltr tevkenysge eredmnyes volt,
sikerlt a bizonytkokat sszegyjteni, akkor llnak az gysz rendelkezsre a vdemelst
megalapoz adatok. Az j Be. tervezete eredetileg az angolszsz jogrendszerben folytatott
gyakorlatnak megfelelen a nyomozs feladatt a vdat megalapoz bizonytkok szszegyjtsben hatrozta meg. A hatlyba lpett ,vltozat s az annak nyomn kialaktott
gyakorlat azonban vajmi keveset vltoztatott az 1973. vi I. trvnyhez kpest (lsd errl
bvebben a nyomozsrl szl fejezetben rottakat).
Az gysz dntse azt a meggyzdst fejezi ki, hogy bncselekmny trtnt s azt
a terhelt kvette el, akinek felelssgre vonsa nem tkzik akadlyba. A vd az gysz
indtvnya a brsg fel, arra vonatkozan, hogy a vdban megjellt cselekmny miatt
a vdlott bnssgt llaptsa meg, vagy a vdlottat mentse fel. Felmentsre a vdirat
ban az gysz egyetlen esetben tehet indtvnyt: ha a vdlott kros elmellapota miatt
nem bntethet, de knyszergygykezels elrendelse ltszik szksgesnek. Ekkor sem
a nyomoz hatsg, sem az gysz nem szntetheti meg a nyomozst, mivel ezzel az
adott intzkeds alkalmazst megakadlyozn. Az egyetlen, a trvny ltal lehetv tett
megolds ebben az esetben az, ha az gysz vdat emel, s a vdlottnak a bncselekmny
elkvetsekor fennll, bntethetsget kizr kros elmellapota miatt felmentst s
knyszergygykezelsnek elrendelst indtvnyozza.
A vdemels vltozst hoz az eljrsi jogviszonyokban s az alanyok krben egy
arnt: a nyomoz hatsg a tovbbiakban nem alanya az eljrsnak, tevkenysge az
iratok gyszhez val megkldsvel lezrul, kivve, ha az gysz tovbbi nyomozsi
cselekmny elvgzsrl rendelkezik [Be. 216. (1) bek. a) pont]. Az gysz nyomozs
sorn meglv dominns dntsi jogkre megsznik, kizrlag a vddal val rendelkezs
krben hozhat az eljrs kimenetelt befolysol dntst (lsd: vdelejts); a nyomozs
urbl gyfl lesz, e pozcijban a vdelem oldaln fellpkkel azonos jogok illetik
meg, s ktelezettsgek terhelik.
A vd meghatrozza a vdekezs kereteit is: a vdlottnak s vdjnek a vdiratban
foglaltakkal szemben kell elterjesztenie vdekezst. Ugyanakkor a vdelem jogai ki
281

teljesednek: a brsgi eljrs sorn brmilyen eljrsi cselekmnynl jelen lehet, az ira
tokat megismerheti a vdlott s vdje egyarnt. E jogokkal szemben csupn nhny,
a trvnyben megfogalmazott korltozs rvnyesl, de amg a nyomozs sorn a Be. azt
hatrozza meg, mikor lehet jelen a gyanstott s vdje az eljrsi cselekmnyeknl, s
milyen iratokat ismerhet meg, addig a brsgi szakban a jelenlti s az iratmegismersi
jog korltlansga a fo szably, s csak nhny kivtellel tallkozunk. Ilyen kivtel pldul,
hogy a klnsen vdett tan kihallgatsnl a vdelem oldaln llk nem lehetnek jelen,
a tan zrtan kezelt adatait nem ismerhetik meg stb.

9.3. A vdhoz ktttsg elve


A vdemels sszekt kapocs a nyomozs s a brsgi eljrs kztt. A funkcimegoszts
elvbl fakadan a Be. A brsg eljrsnak alapja cm alatt (Be. 2. ) rgzti a vdhoz
ktttsg kvetelmnyt. A vdhoz ktttsg a kvetkez elemekbl ll:
- brsgi eljrs csak trvnyes vd alapjn indulhat;
- s csak addig tarthat, amg a trvnyes vd fennll, azaz, ha z gysz elejti a vdat
s ptmagnvdnak nincs helye, a brsgi eljrs nem folytathat, azt meg kell szntet
ni. (Ezzel ellenttes megoldst tartalmazott az 1962. vi 8. tvr., amely szerint az gyszi
vdelejts ellenre is folytathatta a brsg az eljrst.);
- csak annak a vdlottnak a cselekmnyrl dnthet a brsg, akit megvdoltak;
- s csak olyan cselekmnyrl, amelyet a vd trgyv tettek;
- a vdat azonban mind a megvdolt szemlyek, mind a cselekmnyek vonatkozsban
kteles a brsg kimerteni.
A vd trgyv tett cselekmny nem a vdban szerepl minsts szerinti klns rszi
bncselekmnyt jelenti, hanem a trtneti tnyllsban lertakat (azt, hogy miknt kvettk
el a bncselekmnyt). A vdbeli minsts nem kti a brsgot, attl eltrhet; st mr
a trgyals elksztse sorn megllapthatja, hogy a cselekmny a vdtl eltren min
slhet s levonhatja ennek kvetkezrriftyeit (tttel hatskr vagy illetkessg hinyban,
tancs el utals egyesbri eljrs helyett stb.). Nincs ktve tovbb a brsg a bntets
kiszabsra, intzkeds alkalmazsra irnyul gyszi indtvnyhoz sem.
A trvny vdhoz ktttsgre vonatkoz rendelkezseivel kapcsolatos rtelmezs alap
jn a brsg a vd szerinti trtneti tnyllsban lert, de a vdl ltal nem minstett
cselekmnyt nem brlhatja el. (Errl az tltblk, valamint a megyei brsgok bntet
kollgiumvezetinek 2006. mrcius 27-29. kztt tartott a 2006. vi LI. trvny alkal
mazsval kapcsolatos - tancskozsn foglaltak llst. E tancskozson a Legfelsbb
Brsg Bntet Kollgiumnak vezetje s tagjai is rszt vettek, gy a jogalkalmazsban
ez az llspont rvnyesl.) Azaz, br a cselekmnynek az gysz ltali Btk. szerinti min
ststl eltrhet a brsg, ha egyltaln nem minstette az gysz a trtneti tnyllsban
lert cselekmnyt, e mulasztsa gy rtkelend, hogy nem kvnja az adott cselekmny
elbrlst. A korbbi bri gyakorlat ezzel ellenttes llspontot tartalmazott, miknt az
aBH2006. 281. s aBH1976. 393. dntsekben is tkrzdtt. Ez utbbi szerint ... ha
a vdiratban lert tnylls egy rszt az gysz nem minsti, ez nem tekinthet a vd
282

emels mellzsnek. Ha a vdiratban lert trtneti esemnnyel kapcsolatban nincs olyan


utals, hogy ennek bntetjogi rtkelst az gysz nem kvnja (147. (1) bek.), az
a vd trgya.

9.4. A vdemels felttelei


A vdemels tnybeli felttele, hogy az gysz meggyzdse szerint bncselekmnyt
kvettek el, s azt a nyomozs ltal szolgltatott adatok alapjn a terhelt kvette el.
A bncselekmny elkvetsnek egyszer gyanjtl, amely a bnteteljrs megin
dtshoz szksges, halad az lj rs .az rdemi hatrozat meghozatalhoz megkvetelt
bizonyossg fel. A vdemels ebben a folyamatban valahol flton helyezhet el/de az
gysz meggyzdse mr kzel ll a bizonyossghoz.
A vdemels jogi felttele a bnteteljrs akadlyainak hinya, illetve az, hogy ne ll
jon fenn a nyomozs megszntetsnek egyik oka sem. Ezen fell a terhelt cselekmnye
mertse ki valamely Btk. klns rszi tnyllst.
Az Egyeslt Kirlysgban a vdemels felttele, hogy elegend bizonytk lljon ren
delkezsre a terhelttel szemben, s hogy emellett a kzssg rdeke is megkvnja a vd
emelst. Ha van elegend bizonytk, de a kzrdek nem a vdemels mellett szl, az
gysz ms intzkedst (pl. figyelmeztets alkalmazsa, az eljrs megszntetse stb.)
alkalmazhat. Ha indokolt a vdemels, a vdpontok szmt akkor is a lehetsges mini
mumra kell szortani.

9.5. A trvnyes vd
Mivel brsgi eljrs csak trvnyes vd alapjn indulhat - br a trvnyes jelz
a trvny szvegben a 2006. vi mdostsig kifejezetten nem szerepelt, ismrvei a Be.
rszletszablyaibl sszegyjthetk voltak -, clszer tisztznunk, mikor beszlhetnk
trvnyes vdrl. Ezeket a kvetelmnyeket az Alkotmnybrsg 14/2002. (III. 20.) AB
hatrozatban rgztette, s az e hatrozatban szerepl ismrvek alapjn foglalta ssze
a trvnyes vd elemeit a jogalkot is.
gy trvnyes a vd, ha a trvnyben meghatrozott minimlis kvetelmnyeket tartal
mazza. Ezek a trvny szerint a kvetkezk:
- a vdemelsre jogosult,
- a brsghoz intzett indtvnyban,
- meghatrozott szemly,
- pontosan krlrt, bntettrvnybe tkz cselekmnye miatt kezdemnyezze b
rsg eljrst.
Br egyetrtnk azzal, hogy nmagban nem teszi trvnyess a vdat - a 2006. vi
LI. trvny indokolsa szerint - lnyeges elem, hogy
- a vd a jogosulttl szrmazzon s
i - a trvnyben meghatrozott formai kvetelmnyeknek megfeleljen.
283

Hiszen, ha kzvdas eljrsban a srtett lp fel magnvdlknt vagy az gysz a br


sg el llts szablyait kivve nem vdiratot nyjt be, hanem szban emel vdat, aligha
fog eljrni rdemben a brsg.
A vd trvnyessge magban foglalja mg azt is, hogy az gysz s a brsg, amely
eltt vdat emel, hatskrrel s illetkessggel rendelkezzen az adott gyben.

9.6. A vdemelsre jogosultak


A vdemelsre jogosultak krbe tartozik
- az gysz,
Mivel az gysz a kzvdl, minden olyan esetben, amit a trvny nem utal a magn
vdra ldzend cselekmnyek krbe, jogosult - s a felttelek fennllsa esetn, ha nem
lt lehetsget ms intzkedsre (pl. vdemels elhalasztsa, kzvetti eljrsra utals)
kteles is - vdat emelni.
- a ptmagnvdl,
Azaz a srtett vagy halla esetn egyenes gi rokona, hzastrsa, lettrsa vagy trv
nyes kpviselje. Ptmagnvdl fellpsre csak a trvnyben meghatrozott esetekben
van lehetsg, akkor, ha az egybknt kzvdra ldzend cselekmnyek miatt foly
eljrsban az gysz nem kvn vdat emelni. (A ptmagnvdlknt val fellps flt*
teleire bvebben az alanyokrl szl fejezetben s e fejezet ksbbi rszben trnk ki;)
- a magnvdl.
Azon bncselekmnyek krben, amelyeket a Be. 52. (1) bekezdse felsorol.

9.7. A vdemels formi


A vdemels trvnyes formja attl fgg, ki jogosult vdat emelni. Az gysszel, s az
eljrsba ktelez jogi (magnszemly esetn gyvdi) kpviselettel belp ptmagnvd
lval szemben tbb formai kvetelmnyt tartalmaz a trvny, mint az alakszersgekhez
nem kttt magnvdas eljrsban.
Az gysz vdiratot nyjt be, kivve a brsg el lltst, amikor szban emel vdat,
s errl feljegyzst nyjt t a brsgnak. Ez utbbi egyszerstst az adott kln eljrs
gyorsasga indokolja, amikor is nincs elegend id a formlis vdiratszerkesztsre.
A ptmagnvdl vdindtvnyban emel vdat.
A magnvdl feljelentsvel indtja meg az eljrst, amelyet rsban s szban egyarnt
elterjeszthet; ha szban tesz feljelentst, azt jegyzknyvbe kell foglalni.

9.8. A vdemels
A vdemels krben nem csak a szorosan vett vdemelsrl, hanem az lj rs e szakasz
ban hozhat valamennyi - a vdemels alternatvjnak tekinthet - dntsi lehetsgrl
szlunk.

A nyomozs felfggesztsre s megszntetsre az gysz azokban az esetekben


jogosult, amelyeket korbban, a nyomozs sorn megismertnk, gy azok felsorolstl
ezttal eltekintnk.

9.8.1. A vdemels - a vdirat benyjtsa (Be. 217-219. )


Az gysz a vdirat brsghoz - mgpedig a trvnyes vd ismrveinl emltettek szerint,
a hatskrrel s illetkessggel rendelkez brsghoz - val benyjtsval emel vdat.
A vdemels eltt az gysz a gyanstottat csak akkor hallgatja ki, ha azt szksgesnek tartja.
A Be. kln nevesti az elterelssel kapcsolatos dntseket, br a meghallgatst ma mr ezek
ben az esetekben sem teszi ktelezv. gy csak meghallgat/za/j a az gysz a gyanstottat,
- ha a vdemels elhalasztsa esetn magatartsi szablyok megtartst vagy ktele
zettsg elrst tartja szksgesnek, valamint
- a kzvetti eljrsra utals feltteleinek vizsglata cljbl.
Kteles viszont meghallgatni a vdemels krdsben val llsfoglalsa eltt az gysz
a gyanstottat, ha a vdemelsre azrt kerl sor, mert a gyanstott a vdemels elhalasz
tsa kapcsn elrt magatartsi szablyokat slyosan megszegte, vagy a ktelezettsgeket
nem teljestette. gy derlhet ki, hogy a terhelt nhibjbl vagy rajta kvl ll okok miatt
nem tudott eleget tenni az elrsoknak.
A vdirat kellkeit a Be. 217. (3) bekezdse tartalmazza a kvetkezk szerint:
- a vdlott szemlyi adatai (nv, szletsi nv, korbbi nv, szletsi id, hely, anyja
neve, lakhelynek s tartzkodsi helynek cme, szemlyazonost okmnynak szma,
llampolgrsga);
- a vd trgyv tett cselekmny lersa. A vdiratnak ez a rsze br klns jelent
sggel a vdhoz ktttsg s a tettazonossg krdsben. A kvetkezetes bri gyakorlat
szerint a vd kereteit azok a tnyek hatrozzk meg, amelyeket az gysz a vd elter
jesztsekor, mint megtrtnt esemnyeket elad, feltve, ha a vdirat szvegbl annak
ellenkezje kifejezetten ki nem tnik. (BH2006. 281.);
- a vd trgyv tett cselekmny Btk. szerinti minstse. Itt utalnia kell az gysznek
arra, hogy a cselekmny a Btk. melyik klns rszi tnyllsba tkzik s melyik bekez
ds szerint minsl; a vdlott milyen elkveti minsgben kvette el a bncselekmnyt (ha
trstettes, bnsegd, felbjt), az elkvets stdiumt (ha ksrlet, elkszlet). ... nem te
kinthet a vdemels mellzsnek, ha a vdiratban lert tnylls egy rszt az gysz nem
minsti... Amennyiben teht a vdiratbaamegfogalmazott trtneti esemnyekkel sszefg
gsben nincs arra vonatkoz kifejezett utals, hogy valamely cselekmny bntetjogi rtke
lst az gysz nem kvnja, gy az a vd trgyt kpezi. (BH2006.281.) (Ezzel ellenttes l
lspontot tkrz a korbban hivatkozott kollgiumvezetk ltal megfogalmazott vlemny.);
- az eljrs megindulshoz szksges trvnyi felttelek fennllsa. (Ilyen lehet a ma
gnindtvny, a feljelents, a kvnat, a mentelmi jog vagy a mentessg felfggesztse,
hozzjruls a bnteteljrs megindtshoz.);
- a brsg hatskrre s illetkessgre vonatkoz jogszablyok megjellse, s
a vdiratot benyjt gysz hatskrre, illetve illetkessgre vonatkoz szablyokra
val utals;
285

- a bntets kiszabsra vagy intzkeds alkalmazsra vonatkoz indtvny;


- a bejelentett polgri jogi igny, egyb indtvnyok;
- a trgyalsra idzendk, arrl rtestendk indtvnyozsa. A Be. lehetsget ad arra,
hogy egyes tank vallomsnak felolvasst indtvnyozza az gysz meghallgatsuk
helyett, ha a valloms a bizonytshoz szksges, de a tank szemlyes megjelense nem
indokolt, arnytalan nehzsggel j ma vagy egyenesen lehetetlen;
- a bizonytsi eszkzk megjellse, illetve, hogy azok milyen tny bizonytsra
szolglnak;
- a trgyalson val bizonyts felvtelnek sorrendje.
A vdirat e ktelez kellkeken tl esetenknt mst is tartalmazhat az gy s a terhelt
krlmnyeitl fggen. Ezekre a Be. 218. -a utal.
gy, ha a gyanstott a vdirat benyjtsakor szemlyi szabadsg elvonsval vagy
korltozsval jr knyszerintzkeds hatlya alatt ll s az gysz ennek fenntartst
indokoltnak tartja, a knyszerintzkeds fenntartsra indtvnyt tesz. A knyszerin
tzkedsekrl szl fejezetben megismerhettk ezeknek a knyszerintzkedseknek az
eljrs egyes szakaszaihoz ktd idbeli hatrait. A szemlyi szabadsgot elvon vagy
korltoz knyszerintzkedsek egyik mrfldkve a trgyals elksztse sorn hozott
bri dnts, ezrt van szksg arra, hogy a fenntartsra az gysz a vdiratban indtvnyt
tegyen. .
Indtvnyt tehet az gysz a vdlott szli felgyeleti jognak megszntetsre, ha
gyermeke srelmre szndkos bncselekmnyt kvetett el.
A polgri jogi igny elterjesztsre, mint korbban lttuk, nem csak a srtett, illetve
rkse jogosult, de az gysz is a Polgri perrendtartsban meghatrozott felttelek ese
tn. Ha e jogval lni kvn - ami a gyakorlatban alig fordul el - a vdiratban kell erre
vonatkoz indtvnyt is megtennie.
Amennyiben a brsg a kbtszer-lvez vdlottal szemben az eljrst felfggesztette
annak rdekben, hogy kezelsen (stb.) vegyen rszt, s ellen az gysz kbtszerrel
visszals miatt jabb vdiratot nyjt be, az eljrst folytatni kell. Az erre vonatkoz in
dtvnyt az jabb vdiratnak szksges tartalmaznia azzal, hogy az gyek egyestsre
is indtvnyt tesz az gysz, hiszen ugyanannak a vdlottnak tbb bncselekmnyt cl
szer a halmazati bntetsre vonatkoz rendelkezsek miatt is - egy eljrsban elbrlni.
Specilis rendelkezsek rvnyeslnek a vdemels sorn a terhelti jogok, a tanvde
lem s a srtetti jogok vonatkozsban.
A terhelti jogok gyakorlsnak biztostka az a trvnyi rendelkezs, amely szerint
a vdirat pldnyszmnak meghatrozsakor gy kell kalkullni, hogy valamennyi vd
lott s vd szmra egy-egy pldny jusson, gy az ellene felhozott vdak megismerse
a vdlott s vdje szmra biztostott. Ha a vdlott a magyar nyelvet nem ismeri, a vd
irat r vonatkoz rszt anyanyelvre vagy az eljrs sorn hasznlt ms nyelvre le kell
fordtani, s azt gy kell a brsghoz benyjtani.
Ha a klnsen vdett tan vallomst tartalmaz jegyzknyv-kivonat csatolsra
a nyomozs iratainak ismertetse utn kerl sor, a gyanstottat s a vdt errl rtesteni
kell, s lehetsgt kell nyjtani szmukra annak megismersre.

286

A tan vdelmt szolglja, hogy amennyiben adatainak zrt kezelst krte, s azt a nyo
moz hatsg vagy az gysz elrendelte, nevt, illetve adatait kln zrt irat tartalmazza
akkor is, ha a trgyalsra val megidzst az gysz indtvnyozza.
Amennyiben az gysz klnsen vdett tan vallomst kvnja felhasznlni bizo
nytkknt, a kihallgatsrl kszlt jegyzknyv-kivonatot csatolja a vdirathoz, amely
nem tartalmazza a tan adatait, gy a tan kilte a vdelem eltt ismeretlen marad, annak
ellenre, hogy iratmegismersi joguk a brsgi szakban (fszablyknt) korltlan. A v
delem iratmegismersi jognak rvnyeslst segti, hogy mind az irat csatolsrl, mind
a megtekints lehetsgrl a gyanstottat s a vdt rtesteni kell.
A srtett jogait erstend tartotta fontosnak a jogalkot, hogy az eljrs menetrl az
eljrs ezen rsztvevje is tjkoztatst kapjon az eljr hatsgoktl. Annak ellenre, hogy
az esetek tbbsgben tanknt val meghallgatsra az eljrs ksbbi szakaszban sor
keil - s ha mgsem, rtestse a trgyals idpontjrl a brsg ktelessge clszer mr
a vdemelsrl is tjkoztatni. Igaz, ehhez semmifle joghats nem fzdik, hiszen a vd
emelssel szemben a jogorvoslatot a Be. 228. (5) bekezdse kizija, a trvny elrja, hogy
a srtettet a vdemelsrl rtesteni kell [Be. 219. (6) bek.]. A vdirat szerkesztsvel, ta
golsval kapcsolatban tovbbi elrsokat tartalmaz a 11/2003. (K. 7.) L utasts 70. -a.
2013. janur 1. napjtl a brsg rszre a vdiratot s az elektronikus formban ren
delkezsre ll iratokat elektronikus ton is meg kell kldeni, vagy ha ez nem lehetsges,
elektronikus adathordozn kell tadni.

9.8.2. A vdemels rszbeni mellzse (Be. 220-221. )


A vdemels rszbeni mellzse az opportunits elvnek trnyerst jelenti a bntetel
jrsban. Mr a nyomozs sorn is tallkoztunk azzal a lehetsggel, hogy a nyomozs
- gyszi hatrozattal - rszben mellzhet olyan bncselekmny esetn, amelynek az
elkvetett jelentsebb sly bncselekmny mellett a felelssgre vons szempontjbl
nincsjelentsge. Ugyanezen okbl teszi lehetv a trvny, hogy az gysz a vdemelst
rszben mellzze.
A srtetti jogok gyakorlsa szempontjbl lnyeges kvetelmny, hogy ha az gysz
gy dnt, hogy a vdemelst rszben mellzi a cseklyebb sly cselekmny miatt, ezt
a srtettel kzlnie kell, s tjkoztatni kell arrl, hogy
- polgri jogi ignyt egyb trvnyes ton rvnyestheti, illetve
- annak a cselekmnynek a tekintetben, amely miatt az gysz a vdemelst rszben
mellzte, ptmagnvdlknt lphet fel [v. Be. 53. (1) bek. b) pontban foglaltakkal],

9.8.3. A kzvetti eljrs (Be. 221/A. )


A kzvetti eljrs a magyar jogrendszerben 2007. eltt sem volt ismeretlen, de korb
ban csak munkajogi, polgri jogi jelleg jogvitkban biztostotta a jogalkot az alternatv
vitarendezs ezen lehetsgt. A bntetgyekben alkalmazhat kzvetts a civil jogi
287

terleteken megismerttl jelentsen klnbzik: a kt legmarknsabb eltrs a konfliktus


jellege s az, hogy az elbbi esetben az eljr hatsgok dntse alapjn kerlhet sor az
eljrs lefolytatsra.
A bntetgyekben alkalmazott medici trgyban az Eurpa Tancs R (99) 19. aj nlsa jelentette az els lpst, amely szorgalmazta az elkvet s a srtett kztti meglla
pods, illetve az ennek alapjn nyjtott jvttel figyelembevtelt a bnteteljrsban.
Rviddel ezutn az Eurpai Uni Tancsnak a bnteteljrsban a srtett (ldozat)
jogllsrl szl 2001. mrcius 15-i kerethatrozata a srtetti/ldozati jogok erstst
szorgalmazva emelte ki, hogy a bntetgyekben is meg kell teremteni a kzvetts lehe
tsgt s ennek eredmnyt figyelembe kell venni a bnteteljrsban. A kerethatrozat
jellegnek megfelelen nincsenek ktelezen alkalmazand szablyok, az elvrsoknak
a nemzeti jog sajtossgait figyelembe vve lehet eleget tenni. Hatridt azonban tartalmaz
a kerethatrozat: 2006. mrcius 22-ig jelentst kellett tennik a tagllamoknak az ezeil
cikkben foglalt kvetelmnyek miknti teljestsrl.
A brsgi trl val elterels lehetsgei szaporodtak ezltal a bnteteljrsban, s
csakgy, mint a diverzi tbbi, eddig ismert formjnl, az gysznek sznt kulcsszerepet
- a klfldi megoldsokhoz hasonlan - a jogalkot. Br a kzvetti eljrsra utalsnak
tipikusan a vdemels eltt van helye, az a brsgi eljrsban is lefolytathat.
A kzvetti eljrs rszletes szablyait hiba keressk a Be.-ben, azokrl kln trvny
rendelkezik, a bntetgyekben alkalmazhat kzvetti tevkenysgrl szl 2006. vi
CXXIII. trvny.
a) A kzvetti eljrs felttelei
Csakgy, mint az elterels egyb, eddig ismert formit, a kzvetti eljrs ignybevtelt
is csak a viszonylag cseklyebb sly cselekmnyek esetn teszi lehetv a jogalkot. Ez
egyrszt a bncselekmnyek jellegben, msrszt a bntetsi ttelben fejezdik ki.
gy kzvetti eljrsra a szemly elleni, a kzlekedsi s a vagyon elleni bncselekm
nyek esetn kerlhet sor. E krben tlte gy a jogalkot, hogy a bncselekmnnyel oko
zott srelem jvttele, ezen bell a srtett krnak megtrlse - ami adott esetben a kr
terhelt ltali megtrtst jelenti - olyan kiemelt rdek, amely megelzi az llam bntet
hatalmnak rvnyestst. Ezek kzl is csak azok a bncselekmnyek alkalmasak az
elterelsre, amelyek bntetsi ttele az tvi szabadsgvesztst nem haladja meg.
Tovbbi felttel, hogy a gyanstott vgy a srtett indtvnyozza a kzvetti eljrsra
utalst. Ezen fell mindkt fl beleegyezse kell a lefolytatshoz, az gysz a lehetsg
rl adhat tjkoztatst. A kzvetts egyik legfontosabb elve a felek nkntessge. A be
leegyezs termszetesen brmikor visszavonhat, ekkor a kzvetts eredmnytelenl
zrul le.
b) A kzvetti eljrs clja
A kzvetti eljrs elsdleges clja a felek kztti megllapods ltrehozsa, s ezzel
kzvetve a konfliktusfeloldsa, a bncselekmny kvetkezmnyeinekjvttele, s a gya
nstott jvbeli jogkvet magatartsnak elsegtse.

288

c) Az eljrs menete
A kzvetti eljrsnak a kezdete s a lezrsa ll csupn kapcsolatban a bntetelj
rssal.
Amennyiben az gysz gy ltja, hogy kzvetti eljrsnak helye van, az eljrst leg
feljebb hat hnapi idtartamrafelfggesztheti. Ez alatt kell lefolytatni a kzvetti eljrst,
amelynek rszletes szablyait a mr emltett kln trvny tartalmazza. A bnteteljrsra
csak a kzvetts eredmnye/eredmnytelensge hat ki.
Azokat a feltteleket viszont, amelyekre figyelemmel az gysz dnt az eljrs felfg
gesztsrl, a Be. tartalmazza. Ezek a kvetkezk:
- az eljrs trgyul szolgl cselekmny a felsorolt kategrikba tartozzon;
- a Btk. tevkeny megbnsra vonatkoz szablyra figyelemmel az eljrs megszn
tetsnek vagy a bntets korltlan enyhtsnek lehet helye;
- a gyanstott beismer vallomst tett;
- vllalja a bncselekmnnyel okozott srelem jvttelt a srtett ltal elfogadott m
don s mrtkben, tovbb erre kpes is;
- a gyanstott s a srtett hozzjrult a kzvetti eljrs lefolytatshoz;
- a bncselekmny jellegre, az elkvets mdjra s a gyanstott szemlyre tekintet
tel a brsgi eljrs lefolytatsa mellzhet vagy megalapozottan feltehet, hogy a brsg
a tevkeny megbnst a bntets kiszabsa sorn rtkelni fogja.
A felttelekbl kiolvashat, hogy a jogalkot igyekszik elkerlni az olyan jelleg kz
vetti eljrst, amely eredmnnyel nem kecsegtet. Ha teht olyan krtrts megfizetst
vagy a jvttelnek olyan mdjt vllaln a gyanstott, ami rszrl teljesthetetlen, vagy
ppen a srtett szmra elfogadhatatlan, nem kerlhet sor kzvetti eljrsra. Ugyancsak
a konfliktusfeloldsra is tekintettel elkerlhetetlen mindkt fl nkntes beleegyezse
akkor is, ha kezdemnyezknt csak egyikk lp fel.
Az gysz mrlegelsre bzza a jogalkot annak megtlst, hogy ha bele is illik
a hrom bncselekmnyi krbe az elkvetett cselekmny, az gy egyedi krlmnyeire
tekintettel alkalmas-e a kzvettsre.
A felttelek fennllst vizsglva az gysz a gyanstottat s a srtettet meghallgathat
ja, beszerezhet prtfog felgyeli vlemnyt, st meg is hallgathatja a prtfog felgyelt.
A kzvetti eljrs lefolytatsra a 2006. vi CXXIII. trvny 3. (1) bekezdse
a prtfog felgyelt, illetve 2008. janur 1. napjtl a kzvetti tevkenysgre beje
lentkezett gyvdek nvjegyzkn szerepl gyvdet hatalmazza fel, aki a prtfog fel
gyeli szolglattal kzvetti tevkenysg vgzsre szerzdsben ll (ilyen szerzds
megktsre plyzat tjn kerlhet sor). A bntetgyekben folytatott kzvettsre saj
tos jogviszony alapjn kerlhet sor, sajtos a feloldand konfliktus, a felek helyzete, gy
a civiljogi medicitl eltren a bntetgyekben a kzvettst specilis kpzettsggel
rendelkez kzvettre kell bzni. Ugyanakkor a bntetgyekben alkalmazhat kzvetti
tevkenysgrl szl trvny tartalmaz a kzvett kizrsra vonatkoz szablyokat is.
i d) A kzvetts eredmnynek hatsa a bnteteljrsra
A kln trvny alapjn lefolytatott kzvetti eljrst a megllapods ltrejtte vagy
annak elmaradsa teszi eredmnyess vagy eredmnytelenn.
289

Ha a kzvetti eljrs eredmnyes, az gysz


- az eljrst megsznteti;
Ennek felttele, hogy a bncselekmny hromvi szabadsgvesztsnl ne legyen s
lyosabban bntetend, hiszen csak ebben az esetben rtkelhet a tevkeny megbns
eljrst megszntet okknt.
- vdat emel,
Abban az esetben, ha a bncselekmny bntetsi ttele a hromvi szabadsgvesztst
meghaladja, az tvi szabadsgvesztst viszont nem. Ekkor a tevkeny megbns kvet
kezmnyeknt a bntets korltlanul enyhthet, de ez rtelemszeren csak a brsgi
eljrsban, a bntets kiszabsa krben rtkelhet, teht az gysz nllan nem zrhatja
le az eljrst.
A krtrts jvttel idben esetlegesen elhzd jellegre tekintettel elkpzelhet,
hogy a kzvetti eljrs csak rszeredmnyt hoz az eljrs felfggesztsnek hathavi
idtartama alatt. Ha a gyanstott megkezdi a vllalt ktelezettsg teljestst, de ez id
alatt nem fejezi be, az gysznek lehetsge van - s adott esetben ez a clszer megol
ds - a vdemels elhalasztsra, amennyiben a bntetsi ttel a hromvi szabadsgvesztst nem haladja meg. Ha ez id alatt teljesti vllalt ktelezettsgeit a gyanstott,
az gysz megsznteti az eljrst, azt sem kell megvrnia, amg az elhalaszts idtar
tama letelik.
A kzvetti eljrs eredmnytelensge esetn, azaz, ha nem jn ltre megllapods
a gyanstott s a srtett kztt, az gysz vagy a rendelkezsre ll egyb eszkzkbl
vlaszt - hiszen ilyenkor sem kizrt a vdemels elhalasztsa, a megrovssal vagy anlkl
trtn megszntets (br ez kevss valszn) vagy vdat emel.
A kzvetts eredmnye a terhelt terhre nem rtkelhet, gy az eljrs tovbbi rszben
tiszta lappal llhat a brsg el.
A nyomoz hatsg s az gysz nem is szerez tudomst arrl, ami a prtfog fel
gyel eltt elhangzik. Erre a rendelkezsre azrt van szksg, mert a kzvetts sorn
a gyanstott beismerve, megbnva a bncselekmny elkvetst, nmagra nzve ter
hel informcit szolgltathat, amelyet az eljr hatsgok ellene felhasznlhatnnak, ha
folytatdik az eljrs.
Az eljrs teljes idtartama alatt egy alkalommal van lehetsg a kzvetti eljrsra
utalsnak, gy sikertelensge esetn ksbb - pldul a terhelt anyagi krlmnyeinek
vltozsra tekintettel - sem ismtelhet.

9.8.4. A vdemels elhalasztsa (Be. 222-227. )


a) A vdemels elhalasztsnakfelttelei
A vdemels elhalasztsa kapcsn fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy arra csak akkor
kerlhet sor, ha a vdemels felttelei egybknt fennllnak, de az gysz megtlse
szerint a gyanstottat nem szksges a brsg el vinni, vele szemben a bnteteljrs
cljai azzal is elrhetk, hogy a vdemels lehetsge mg egy-kt vig - esetleg ennl
hosszabb idre - fennll. A vdemels elhalasztsa teht nem az eljrs megszntetsnek
290

(akr megrovs alkalmazsval val eljrsmegszntetsnek), hanem a vdemelsnek az


alternatvja. Erre az gyszi intzkedsre elszr a fiatalkorak elleni eljrsban nylt
lehetsg. Miutn e krben sikeresnek mutatkozott az j jogintzmny, a felntt korakra
is kiterjesztette alkalmazhatsgt a jogalkot, br szigorbb feltteleket szabott, mint tette
azt a fiatalkor gyanstottak esetben.
gy alapesetben a felntt kor gyanstottal szemben akkor dnthet az gysz a vd
emels elhalasztsa mellett, ha a cselekmny, amely miatt az eljrs folyik, hromvi
szabadsgvesztsnl nem slyosabb bntetssel bntetend, s a bncselekmny slyra
s a rendkvli enyht krlmnyekre tekintettel a vdemels elhalasztsnak a gyan
stott jvbeni magatartsban mutatkoz kedvez hatsa felttelezhet. Az elhalaszts
idtartama egytl kt vig terjedhet.
Br a vdemels elhalasztsa a cseklyebb sly (hrom vet meg nem halad szabad
sgvesztssel fenyegetett) bncselekmnyek miatt foly eljrsban ltalnos lehetsg, kt
esetben maga a jogalkot vli gy, hogy rdemtelen e kedvezmnyre a terhelt, esetben
nem jrna a felttelezett kedvez hatssal, ha az gysz nem emelne vdat. gy a 223.
(1) bekezdse alapjn kizrt a vdemels elhalasztsa a Be. 222. (1) bekezdse esetn,
ha a gyanstott
- tbbszrs visszaes;
- a szndkos bncselekmnyt, amely miatt az adott eljrs folyik, szabadsgveszts
felfggesztsnek prbaideje alatt vagy szndkos bncselekmny elkvetse miatt vg
rehajtand vagy rszben felfggesztett szabadsgvesztsre tlse utn, de a szabadsgveszts vgrehajtsnak befejezse eltt kvette el.
Ktelez a vdemels elhalasztsa
- ha a kbtszer-lvez gyanstott, akivel szemben a Btk. rendelkezsei szerint az
eljrs megszntetsnek lehet helye, vllalja a kbtszer-fggsget gygyt kezelsen,
kbtszer-hasznlatot kezel ms elltson vagy megelz-felvilgost szolgltatson
val rszvtelt;
- tarts elmulasztsnak vtsge miatt foly eljrsban, ha ettl az elmulasztott tartsi
ktelezettsg teljestse vrhat.
Ezekben az esetekben ugyanis a vllalt ktelezettsg teljestshez fzd rdek jelen
tsebb a trvnyalkot szerint, mint a terhelt brsg el lltsa s felelssgre vonsa
irnti rdek. Ilyenkor a vdemels elhalasztsnak idtartama egy v.
Mint jeleztk, a bri trl val elterelst biztost gyszi diszkrecionlis dntsek
nek konszenzuson kell alapulnia, vagy lehetsget kell biztostani olyan jogorvoslatra,
amellyel a terhelt elrheti, hogy az ellene felhozott vdrl brsg dntsn. A vdemels
elhalasztsra vonatkoz szablyok krben mindkt lehetsg adott.
Egyrszt, ha az gysz a gyanstottat meghallgatja, tisztzni kell, hogy a gyanstott
vllalja-e s kpes-e adott magatartsi szably betartsra, ktelezettsgek teljestsre;
msrszt a gyanstott panasszal is lhet a vdemels elhalasztsrl szl gyszi dn
tssel szemben.
A vdemels elhalasztsa kapcsn elrhat ktelezettsgek azonban nem csak a gya
nstottat, de a srtettet is rinthetik, gy adott esetben az beleegyezst is meg kell
szereznie az gysznek a hatrozat meghozatala eltt.
291

Lehetsg van arra, hogy klns mltnylst rdeml esetben az gysz tvi sza
badsgvesztsnl nem slyosabban bntetend bncselekmny miatt is elhalassza a vd
emelst. Ebben az esetben a vdelhalaszts tartama a trvnyben meghatrozott bntetsi
ttellel azonos s magatartsi szably elrst is ktelezv teszi a Be.
b) Az gyszi meghallgats
A konszenzus elrse rdekben az gysz meghallgatst tarthat. Ezt megelzen be kell
szereznie a prtfog felgyel vlemnyt, st szksg esetn a prtfog felgyel meg
hallgatsra is sor kerlhet.
Az esetleges meghallgatson tisztzni kell, hogy a gyanstott vllalja-e akiltsba
helyezett magatartsi szablyok megtartst s a ktelezettsgek teljestst, illetve arra
kpes-e. Ennek eldntsben segti az gyszt a gyanstott nyilatkozata mellett a prtfogi
vlemny. Ezt meghaladan a srtettet is meg kell hallgatni (kivve, ha hozzjrulsrl
korbban mr nyilatkozott), ha az elrt ktelezettsg a rszre nyjtand krtrts vagy
ms jvttel. A srtett hozzjrulsnak hinya nem akadlya a vdemels elhalaszts
nak, de ebben az esetben a krtrts vagy a jvttel ms formja nem rhat el ktele
zettsgknt. Ha rendelkezsre ll a srtett korbbi hozzjrul nyilatkozata, meghallgatsa
az eljrs e szakaszban mellzhet.
c) Ktelezettsgek, magatartsi szablyok
Milyen magatartsi szablyok, illetve ktelezettsgek rhatk el a gyanstott szmra
a vdemels elhalasztsa esetn?
Mindenekeltt elre kell bocstanunk, hogy a Be. 225. (2) bekezdsben foglalt
felsorols nem taxatv, az gysz ezen kvl ms ktelezettsget is elrhat, valamint
a felsoroltak kzl nem csupn egy, de tbb ktelezettsg teljeststl is fggv teheti az
eljrs megszntetst, illetve azokat magatartsi szablyok elrsval is kombinlhatja.
A Be. hivatkozott szakaszban rt ktelezettsgek a kvetkezk:
- a gyanstott rszben vagy egszben trtse meg a srtettnek a bncselekmnnyel
okozott krt;
- ms mdon gondoskodjk a srtettnek adand jvttelrl;
meghatrozott clra anyagi juttatst teljestsen, vagy a kz szmra munkt vgezzen;
- pszichitriai vagy alkoholfggsget gygyt kezelsen vegyen rszt;
- ha a vdemels elhalasztsra a kbtszer-lvez gyanstottal szemben azrt kerlt
sor, mert esetben a Btk. 283. -ban foglaltak szerint az eljrs megszntetsre van md,
a kbtszer-fggsget gygyt kezelsen, kbtszer-hasznlatot kezel ms elltson
vagy megelz-felvilgost szolgltatson val rszvtelt szmra ktelezettsgknt el
kell rnia az gysznek.
A magatartsi szablyokat nem a Be., hanem a Btk. 82. (5) bekezdse tartalmazza.
Ennek alapjn az gysz a vdemels elhalasztsa esetn elrendelheti, hogy a terhelt
- a bncselekmny elkvetsben rszt vett, meghatrozott szemllyel ne tartson kap
csolatot;
- a bncselekmny srtettjtl, illetleg annak lakstl, munkahelytl vagy attl
a nevelsi-oktatsi intzmnytl, ahov a srtett jr, tartsa tvol magt;
292

- meghatrozott jelleg nyilvnos helyeket s nyilvnos rendezvnyeket, tovbb meg


hatrozott kzterleteket ne ltogasson;
- nyilvnos helyen ne fogyasszon szeszesitalt;
- meghatrozott helyen s idkznknt, meghatrozott szervnl vagy szemlynl
jelentkezzk;
- vegye fel a kapcsolatot az llami foglalkoztatsi szervvel, vagy az nkormnyzatnl
kzmunkra jelentkezzen be;
- meghatrozott tanulmnyokat folytasson;
- hozzjrulsa esetn meghatrozott gygykezelsnek vagy gygyt eljrsnak vesse
al magt.
Az elrhat, a trvnyben is felsorolt ktelezettsgek vlasztka tovbb bvl. Az
gysz ktelezheti majd a terheltet, hogy vegyen rszt a prtfog felgyel ltal szervezett
csoportos foglalkozson vagy a Prtfog Felgyeli Szolglat kzssgi foglalkoztatj
nak programja szerinti ms foglalkozson. A Btk. mr ma is tartalmazza ezt a rendelkezst
azzal, hogy a hatlybalpsrl kln trvny rendelkezik. Erre mg nem kerlt sor, de az
j Btk. ugyanilyen tartalm rendelkezsnek hatlybalpsvel vrhatan lehetsges lesz
az elzekben rt foglalkozsokon rszvtelre ktelezni a terheltet.
Az a gyanstott, akivel szemben az gysz a vdemelst elhalasztotta, prtfog felgye
let alatt llhat. A prtfog ellenrzi s segti a ktelezettsgek s magatartsi szablyok
betartst, aki e feladatnak elltsa rdekben ms szervek s szervezetek segtsgt is
ignybe veheti.
A vdemels elhalasztsa esetn a hatrozatot a srtettel, a feljelentvel s a magnindt
vny elterjesztjvel is kzlni kell. A srtett rszre e krben is jogorvoslatot biztost a Be.
d) Az gy tovbbi sorsa
A vdemels elhalasztsa utn az gy tovbbi sorsa annak fggvnyben alakul, hogy
a hatrozatban megszabott id sikeresen telt-e el.
Ha eredmnyesen telt el a vdemels elhalasztsnak megllaptott idtartama, azaz
a gyanstott a vllalt ktelezettsgeket teljestette, az elrt magatartsi szablyokat be
tartotta, az eljrs megszntetsre kerl sor. A kbtszer-lvez gyanstottal szemben
s a tarts elmulasztsnak vtsge miatt foly eljrsban az eljrs megszntetsre
mr a megllaptott hatrid letelte eltt is sor kerlhet, ha a gyanstott a ktelezettsg
teljestst igazolta. A kbtszer-lvez gyanstott bntethetsge akkor is megsznik,
ha a gygykezels orvosi szempontbl eredmnytelen, a megelz-felvilgost szol
gltatson a rszvtel hatstalan volt. Ugyancsak megsznteti az gysz az eljrst, ha
a kzvetti eljrsban vllalt ktelezettsgt a terhelt megkezdte, de nem fejezte be, s
emiatt a vdemels elhalasztsra kerlt sor, s ennek idtartama alatt a gyanstott vllalt
ktelezettsgnek eleget tett.
Vdemelsre kerl sor viszont a gyanstottal szemben az elhalaszts utn bekvetkez
krlmny (ltalban a gyanstott elrsokat megszeg magatartsa) miatt, vagy azrt,
mert eredetileg sem lett volna lehetsg erre az gyszi dntsre, azaz, ha
- a gyanstott a vdemels elhalasztsrl rendelkez hatrozattal szemben panasszal
l, s nincs lehetsg a nyomozs megszntetsre;
293

- a gyanstottal szemben a vdemels elhalasztsnak tartama alatt elkvetett szn


dkos bncselekmny miatt vdat emeltek. (Nem elegend teht, ha ellene eljrs indul,
a vdemels megtrtntt is szksgesnek tartja a jogalkot. Az eljrsnak ebben a fzi
sban ugyanis mr nem pusztn a bncselekmny elkvetsnek megalapozott gyanja ll
fenn a gyanstottal szemben, hanem az gysz meggyzdse szerint az ltala elkvetett
cselekmny bncselekmny, s amiatt bntethet is. Csupn a fennll megalapozott gyan
ugyanis nem tenn indokoltt, hogy az eredetileg a vdemels elhalasztsa szempontjai
szerint arra rdemesnek tallt terhelttel szemben vdat emeljenek a korbbi eljrs trgyt
kpez cselekmny miatt.);
- a gyanstott a magatartsi szablyokat slyosan megszegi, vagy a ktelezettsgt
nem teljesti (e krben a vdemels elhalasztsa kapcsn elrt magatartsi szablyok, illet
ve ktelezettsgek relevnsak). Ebben az esetben a vdemels eltt kteles meghallgatni az
gysz a gyanstottat, hiszen nem zrhat ki, hogy a magatartsi szablyok megszegsre
vagy a ktelezettsgek nem teljestsre nhibjn kvl kerlt sor;
- a gyanstott a kzvetti eljrs eredmnyeknt ltrejtt megllapods teljestst
a vdemels elhalasztsa tartamnak lejrtig nem fejezi be;
- a vdemels elhalasztsnak tartama alatt llaptjk meg, hogy a vdemels elhalasz
tsa a Be. 223. -ban megfogalmazott kizr okok ellenre trtnt.
Akkor is vdemelsre kerl sor, ha a vdemels elhalasztst kveten
- az elmulasztott tartsi ktelezettsg teljestse elmaradt;
- a kbtszer-lvez gyanstott nem igazolta, hogy egy ven bell legalbb hat hna
pig tart folyamatos kbtszer-fggsget gygyt kezelsben, kbtszer-hasznlatot
kezel ms elltsban rszeslt, vagy megelz-felvilgost szolgltatson vett rszt;
- a kbtszer-lvez gyanstottal szemben a vdemels elhalasztsnak tartama alatt
kbtszerrel val visszals miatt jabb bnteteljrs indult, s nincs helye a nyomozs
felfggesztsnek vagy megszntetsnek.
Br a vdemels elhalasztsa tbb szempontbl is elnys lezrsi mdja a bnteteljrsnak, az gyszsg tvolrl sem hasznlja ki a trvny ltal biztostott lehetsget.
A vdemels elhalasztsa tehermentesti a brsgokat s az eljrs ms rsztvevit az
olyan gyekben val - esetleg hosszadalmas - eljrs all, amelyek viszonylag csekly
slyak s a terhelt szemlyre tekintettel az eljrs cljai brsgi eljrs nlkl is elr
hetek lennnek. A statisztikai adatok szerint azonban az gyek kevesebb mint 5%-ban
kerl sor a vdemels elhalasztsra, br e csekly arnyon bell is nagy a megynknti
szrds. 2011-ben a vdemelsi javaslattal az gyszsgre rkezett sszes gy, illetve
befejezett gyszsgi nyomozs 4,9%-ban, 6698 gyben halasztottk el a vdemelst.
Az elz vben az arny mg alacsonyabb volt, mindssze 4,2%. [gyszsgi statisztikai
tjkoztat (Bntetjogi szakterlet) 2011. v. Legfbb gyszsg Informatikai Fosztly.
33. sz. tbla. http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/] A fiatalkorak gyeiben jval
magasabb, a felnttkoriak gyeihez kpest tbb, mint ktszeres a vdemels elhalaszts
rl szl gyszi hatrozatok arnya: 2011-ben 10,97%-ra(1501 gy) emelkedett az elz
vi 9,89%-rl. (Tjkoztat a gyermekkornak s a fiatalkorak bnzsvel sszefgg
egyes krdsekrl. Legfbb gyszsg Informatikai Fosztly, 2012. 20. tbla, http://
www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/)
294

A prtfog felgyel bevonsa a pozitv jogalkoti szndk ellenre is inkbb vissza


tartotta az gyszt az eljrs ltalnos szablyok szerinti brsgi tjrl val elterels e
formjnak alkalmazstl, idben hosszadalmasabb, az eljrs mdjban bonyolultabb
tve az gysz munkjt. A 2006. vi mdostsok hatlybalpse utn viszont a prtfog
felgyeli vlemny beszerzsre fordtott id nem szmt bele a vdemelsre nyitva ll
30-90 napos idtartamba, ami korbban ugyancsak a gyakori alkalmazs, a jogintzmny
npszersge ellen hatott.

9.9. Rendelkezs a vddal


A vdemelsre jogosultak a brsgi eljrs sorn rendelkezhetnek a vddal. Ez a vd
kpviseljtl fggen eltr lehetsgeket foglal magban. A legszlesebb mozgstere
a kzvdli minsgben fellp gysznek van. O az, aki a vdemels utn a vdat elejt
heti, a trgyalson mdosthatja, azaz kiterjesztheti s megvltoztathatja az eredeti vdat.
A ptmagnvdl s a magnvdl csak a vd elejtsre jogosult.
Amennyiben az gysz a magnvdas eljrsban a vd kpviselett tveszi, ksbb
nem jogosult a vd elejtsre, csupn elllhat a vd kpviselettl, ha azt mr nem ltja
clszernek a tovbbiakban, s ekkor a vdli jogok jra a magnvdlt illetik. Ugyanez
a megolds akkor, ha a ptmagnvdltl vette t az gysz a vd kpviselett.
A vddal val rendelkezs az els fok trgyalshoz tartoz vdli tevkenysg, ezrt
azzal rszletesebben ksbb foglalkozunk.

9.10. A ptmagnvdl fellpse (Be. 229-233. )


Az 1896. vi XXXIII. trvnycikk (I. Bp.) lehetsget adott a srtett szmra, hogy a kz
vdl vonakodsa esetn ptmagnvdlknt lphessen fel. Ezt a jogintzmnyt leszti
fel a hatlyos trvny, amelynek tbb fejezetben is tallkozunk a ptmagnvdlra vo
natkoz rendelkezsekkel. Felmerlt az az igny, hogy a magnvdas eljrs mintjra
clszer lenne a ptmagnvd alapjn foly eljrs specilis szablyait is sszegyjtve az
n. kln eljrsok krbe illeszteni. A vdemels tmakrben csak az idevg trvnyi
szablyokkal foglalkozunk.
A srtett a feljelents elutastsa, a nyomozs megszntetse s a vdemels rszbeni
mellzse esetn panasszal lhet. Ha e panaszt, az annak elbrlsra jogosult gysz
elutastotta, a srtett az elutast hatrozat kzlstl szmtott hatvan napon bell pt
magnvdlknt lphet fel, ha ezt a trvny ms rendelkezsei nem zrjk ki. A sikeres
fellps, a megalapozott vdindtvny elteijesztse rdekben a jogalkot lehetsget
biztost a srtettnek arra, hogy az eljrs iratait megtekintse. Ez a jogosultsg azonban
rtelemszeren csak az adott srtett srelmre elkvetett bncselekmnyre vonatkoz
iratokra terjed ki. A srtett ptmagnvdlknt val fellpse esetn jogi (magnsze
mly srtett esetn gyvdi) kpviselete ktelez, kivve, ha maga rendelkezik jogi
szakvizsgval, hiszen, mint az a vdindtvny tartalmra vonatkoz rendelkezsekbl is
295

kvetkezik, megfelel szakrtelem nlkl nem lehet eredmnyes a srtett fellpse a vd


kpviseletben.
A ptmagnvdl vdinditvny benyjtsval emel vdat, amelynek kellkei" hason
lak a vdiratnl megismertekhez, azaz tartalmaznia kell
- a vdlott szemlyi adatait,
- a vd trgyv tett cselekmny lerst,
- a cselekmny Btk. szerinti minstst,
- az esetleges polgri jogi igny bejelentst s az esetleges egyb indtvnyokat,
- a trgyalsra idzendkre s arrl rtestendkre vonatkoz indtvnyt azzal, hogy
a tan szemlyes meghallgatsa helyett vallomsnak felolvassa indtvnyozhat, ha
megjelense nem indokolt, arnytalan nehzsggel jrna vagy nem lehetsges, de a val
lomsa a bizonytshoz szksges,
- azokat az indokokat, amelyek alapjn a ptmagnvdl - a nyomoz hatsg s az
gysz llspontja ellenre is - az eljrs folytatst indtvnyozza.
A brsg dnt arrl, hogy a vdindtvnyt elfogadja, s az eljrst lefolytatja, vagy
a trvnyben ttelesen felsorolt hinyossgok, hibk esetn a vdindtvnyt elutastja.
A vdindtvny elutastsra a kvetkez esetekben kerlhet sor:
- elterjesztsre az gysz srtetti panaszt elutast hatrozatnak kzlstl szmtott
hatvan napon tl kerlt sor,
- a ptmagnvdlnak nincs jogi kpviselje (kivve, ha maga rendelkezik jogi szak
vizsgval),
- nem az arra jogosult nyjtotta be,
- nem trvnyes a vd, illetve nem tartalmazza a trvnyben elrt tartalmi elemeket.
Nem lehet elutastani a vdindtvnyt, ha csak a vdlott szemlyi adatainak hinya
jelenten az elfogads akadlyt, de a szemlyazonossga ezek hinyban is ktsget
kizr mdon megllapthat.
Amennyiben a vdindtvny benyjtsra nyitva ll hatrid mg nem telt el, s az
elutasts alapjul szolgl hinyossg ptolhat, erre a trvny lehetsget biztost. Erre
viszont csak akkor kerlhet sor, ha a jogi kpviselet, illetve a ptmagnvdli jogosultsg
hinya volt az elutasts oka.
Ha a brsg nem utastja el a ptmagnvdl vdindtvnyt, akkor
- gondoskodik arrl, hogy a bizonytsi eszkzk a trgyalson rendelkezsre llja
nak s
- knyszerintzkedst is elrendelhet.
A srtetti fellps lehetsgnek biztostsa kvetkezmnyeknt nem kerlt sor tme
gesen ptmagnvdlknt vdindtvny benyjtsra a trvny hatlybalpse utn. A he
lyi brsgokra rkezett ptmagnvdas gyek szma 2011-ben 901 volt, mg 2010-ben
754. Ez 2011-ben az sszes, helyi brsgra rkezett bntet peres gy 1,2%-a, 2010-ben
0,9%-a. (http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_Statisztikak)

296

A 9. fejezethez kapcsold krdsek

1. Milyen dntseket hozhat az gysz a nyomozs iratai alapjn?


2. Milyen dntseket hozhat az gysz a vdemels feltteleinek fennllsa esetn?
3. Milyen jelei vannak a konszenzulis elemek megjelensnek a bnteteljrsban?
4. Mi a vdemels jelentsge?
5. Mit jelent a vdhozktttsg?
6. Melyek a vdemels jogi s tnybeli felttelei?
7. Mikor beszlhetnk trvnyes vdrl?
8. Milyen formban kerlhet sor vdemelsre?
9. Milyen tartalmi elemei vannak a vdiratnak?
10. Mikor kerlhet sor a vdemels rszbeni mellzsre?
11. Mikor utasthatja az gysz az gyet kzvetti eljrsra?
12. Mi a kzvetti eljrs hatsa az eljrs tovbbi sorsra?
13. Milyen ktelezettsgeket rhat el az gysz a vdemels elhalasztsa esetn?
14. Mikor kerl sor vdemelsre a vdemels elhalasztsa esetn?
15. Milyen felttelek fennllsa esetn lphet fel a srtett ptmagnvdlknt?
16. Mit tartalmaz a vdindtvny?

297

10. A brsgi eljrs ltalnos szablyai

A Be. XI. fejezete tartalmazza a brsgi eljrs ltalnos szablyait. E rendelkezsek j


rsze korbban az elsfok brsgi trgyals cmsz alatt szerepelt. Mivel oktatsi szem
pontbl nem tartjuk indokoltnak e szablyok mindegyiknek nll tanknyvi fejezetben
trtn ismertetst, tbbsgket a brsgi eljrs megfelel szakaszainl trgyaljuk. Ezzel
igazodunk az eladsokon kvetett tematikhoz is. Meg kvnjuk jegyezni, hogy a Be.
VI. fejezetben olvashat, az eljrsi cselekmnyekre vonatkoz rendelkezsek, ltalnos
eljrsi szablyok rtelemszeren irnyadk a brsgi szakaszban is.
E rendelkezsek kztt tallhatjuk - tbbek kztt - pldul a hatridk szmtsra, az
igazolsra, az idzsre s az rtestsre vonatkoz, a bnteteljrs megindulstl annak
jogers befejezsig, st esetenknt a jogers hatrozat meghozatala utn is alkalmazand
szablyokat.

10.1. A brsg eljrsnak formi (Be. 234. )


A brsgi eljrs klasszikusnak nevezhet formit a trgyals s a tancsls jelentette.
A nyilvnos lssel 2003. jlius 1. eltt csupn a fellvizsglat sorn s a trgyalsrl val
lemonds esetn alkalmazhat kln eljrsi szablyoknl tallkoztunk.
A Be. szerint a bntetgyekben eljr brsg tancslst, nyilvnos lst, lst vagy
trgyalst tart.
Trgyals tartsra akkor kerl sor, ha a vdlott bntetjogi felelssgnek megllapt
sra bizonytst vesznek fel. Bizonyts lefolytatsa nlkl dnthet a brsg a bntetjogi
felelssg krdsben a trgyals mellzse s a lemonds a trgyalsrl c. kln eljrsok
lefolytatsa esetn, amelyekkel a ksbbiekben foglalkozunk. A trgyalson az eljrsi
alapelvek - fszablyknt - maradktalan rvnyeslse mellett kerl sor a bizonyts
felvtelre, amelynek sorn a kontradiktrius jelleg dominl.
A Be. meghatrozza azokat az eseteket, amikor a brsg nyilvnos lst tart. Ilyen
rendelkezssel tallkozunk a msodfok s a harmadfok eljrsban, de tovbbra is e
formban jr el a brsg a fellvizsglati eljrsban, a trvnyessg rdekben bejelentett
jogorvoslat elintzse sorn, illetve a trgyalsrl val lemonds esetn. A nyilvnos ls
az eljrs formlis szablyai tekintetben jelents mrtkben hasonlt a trgyalsra, gy
a trvny szerint arra a trgyalsra vonatkoz rendelkezseket kell alkalmazni.

299

Az lsen a tancs tagjain s a jegyzknyvvezetn kvl a vdl, a vdlott s a vd


vesz rszt, illetve mindazok, akiket a brsg idzett vagy rtestett. Ilyen ls tartsra
kerl sor a nyomozsi br eljrsban a Be. 210. (1) bekezdsben felsorolt esetekben,
tovbb a trgyals elksztse sorn vagy a magnvdas eljrsban, amikor a brsg
a feleket szemlyes meghallgatsra idzi.
A tancsls lnyegesen zrtabb formja a brsg eljrsnak: azon csak a tancs
tagjai s a jegyzknyvvezet lehetnek jelen. A trvny az egyes eljrsi szakaszokra
vonatkoz rendelkezsek krben hatrozza meg azokat az eseteket, amikor a brsg
tancslsen jr el, pldul, ha gydnt hatrozatot hoz, ha a fellebbezst elutastja a m
sodfok vagy a harmadfok brsg, vagy az e trvnyben felsorolt esetekben az els vagy
msodfok hatrozatot hatlyon kvl helyezi, ha a perjts megengedhetsgrl dnt
a brsg stb.
Amint a brsgok sszettelre vonatkoz szablyoknl olvashattuk, helyi (jrsb
rsgon egyesbr is eljrhat, azaz a szakbr nllan, lnkk kzremkdse nlkl
tlkezhet els fokon, ha a trvny az adott bncselekmnyre nyolc vet el nem r sza
badsgveszts kiszabst teszi lehetv. Ekkor termszetesen az egyesbr dnt azokban
a krdsekben is, amelyeket a trvny a tancs hatskrbe utal.
A hatkonysg nvelse, a brkra hrul munkateher cskkentse rdekben bvtette
a jogalkot a brsgi titkr ltal ellthat feladatok krt. gy ma mr eljrhat, nll
alrsi joggal rendelkezik a kvetkez esetekben:
- vd kirendelse s a kirendels alli felmentse;
- megkeress;
- bngyi kltsg megllaptsa;
- szemlyes kltsgmentessg engedlyezse;
- szakrt kirendelse;
- rendbrsg kiszabsa;
- olyan hatrozat kijavtsa vagy kiegsztse, amelyet brsgi titkr is meghozhat.
[Be. 235. (2) bekezdse.]
Emellett a brsgi titkr elltja mindazokat a feladatokat, amelyekre a Be. ms fejeze
teiben tallhat rendelkezsek szerint jogosult.

10.2. A trgyals nyilvnossga (Be. 237. )


A bnteteljrs Alaptrvnyben is megtallhat mkdsi alapelvei kz tartozik a nyil
vnossg elve, amely azonban csak a brsgi trgyalson teljesedik ki. Az eljrs ko
rbbi szakaszaiban legfeljebb gyflnyilvnossg rvnyesl. Az Emberi Jogok Eurpai
Egyezmnye a tisztessges (fair) trgyals szablyai kztt ugyancsak kimondja, hogy
mindenkinek jga van arra, hogy gyt a brsg nyilvnosan trgyalja, kivtelt enged
viszont az erklcs, a kzrend, a nemzetbiztonsg s a kiskorak rdekeinek, valamint az
eljrsban rsztvevk magnletnek vdelme rdekben.
Amilyen pozitv eljel kvetels volt a trgyals nyilvnossga a felvilgosods esz
meramlatban s haznk reformkori gondolkodi krben, mra legalbb annyira prob
300

lematikuss vlt ezen elv felttlen rvnyeslse. A trgyals sorn ugyanis a terheltnek
s az eljrs ms szereplinek (elssorban a srtettnek) olyan, az ggyel ssze nem fgg
szemlyi krlmnyei is napvilgra kerlhetnek, amelyek szles krben trtn megis
merse a rsztvevk szemlyisgi jogait srtheti, s mg a terhelt esetben is az eljrs
cljt meghalad htrny okozsval jrhat. Ugyancsak problematikus a sajt korltlan
jelenlte a trgyalson, amely a tudstssal nem csupn a szemlyisgi jogokat srtheti,
de a kzvlemny befolysolsra, a mg az rtatlansg vlelme ltal nyjtott vdelmet
lvez terhelt megblyegzsre is alkalmas. De krdses lehet a nyilvnossg kedvez
hatsa a tan vdelme, az eljrs rendjnek fenntartsa szempontjbl is.
A Be. feljogostja a tancs elnkt arra, hogy a nyilvnossg ltszmt a trgyals sza
blyszer lefolytatsa, mltsgnak s biztonsgnak megrzse rdekben korltozza,
hiszen az tlagos trgyaltermek mrete nem teszi lehetv a nagyszm rdekld je
lenltt gy, hogy a trgyals zavartalanul megtarthat legyen.
Az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnynek elvrsaival sszhangban szablyozza a tr
vny azokat az eseteket, amikor akr hivatalbl, akr krelemre a trgyalsrl a nyilv
nossg egsze vagy egy rsze kizrhat. gy a kvetkez krlmnyek indokolhatjk zrt
trgyals elrendelst:
- erklcsi ok;
- az eljrsban rszt vev kiskor vdelme;
- az eljrsban rszt vev szemlyek vagy a tan rdeke;
- a minstett adat vdelme.
A kizrsra indokolt hatrozatban kerl sor, ami azrt fontos, mert br e hatrozat nl
lan nem, de az gydnt hatrozattal egytt fellebbezssel megtmadhat, s ha a msod
vagy harmadfok brsg azt llaptja meg, hogy a nyilvnossgot trvnyes ok hinyban
zrta ki a brsg, gy ez az els vagy msodfok tlet hatlyon kvl helyezst vonja
maga utn a Be. 373. (1) bekezdsnek II.f) pontjban s a 399. (2) bekezdsnek
b) pontjban foglaltak szerint. Azaz, a jogalkot olyan lnyeges eljrsi szablysrtsnek
tekinti a nyilvnossg indokolatlan kizrst a trgyalsrl, s ekknt a tisztessges tr
gyals ezen biztostknak negliglst, hogy ajogorvoslat folytn a fellbrlatot vgz
brsgnak nem is ad mrlegelsi lehetsget.
Zrt trgyals elrendelse esetn is engedlyezhet, hogy olyan hivatalos szemlyek,
akik az igazsgszolgltatssal sszefgg feladatokat ltnak el, jelen legyenek a trgya
lson. Amennyiben a vdlott vagy a srtett klfldi llampolgr, gy zrt trgyals esetn
is lehetv kell tenni, hogy llamnak konzuli kpviselje vagy nemzetkzi szerzds
alapjn a klfldi llam hatsgnak tagja jelen legyen.
A kpvisel nlkl eljr srtett, s ha nincs vdje, a vdlott is indtvnyozhatja, hogy
egy ltala megnevezett szemly - akinek kihallgatsra nem kerl sor a ksbbiekben jelen legyen a trgyalson, kivve, ha a zrt trgyals tartsnak indoka a minstett adat
vdelme volt.
Zrt trgyals elrendelse esetn bvl a brsg figyelmeztetsi ktelezettsge: a rszt
vevk figyelmt arra kell felhvnia, hogy a trgyalson elhangzottakrl tjkoztatst nem
adhatnak, s amennyiben az szksges, a minstett adattal visszals bntetjogi kvet
kezmnyeire is figyelmezteti ket.
301

Ha az az indok, amelyre tekintettel a zrt trgyalst elrendeltk, mr nem ll fenn,


a brsg nyilvnosan folytatja az eljrst.
A zrt trgyals nem jelenti egyben azt is, hogy az gydnt hatrozatrl a nyilvnos
sg nem szerezhet tudomst: a hatrozatot a brsg akkor is nyilvnosan hirdeti ki, ha
a trgyalsrl a nyilvnossgot kizrta. Ez teljes mrtkben igaz a hatrozat rendelkez
rszre, mg az indokolsra azzal a korltozssal, hogy a zrt trgyals elrendelsvel
vdett adatok ekkor sem hozhatk nyilvnossgra.

10.3. A trgyalson rsztvev szemlyek (Be. 240-243. )


A trgyalson val rszvtel az eljrs fszerepli szmra tbbnyire ktelezettsg.
Azokat, akiknek a jelenltre felttlenl szksg van, a brsg a trgyalsra idzi, mg
akiknek csupn eljrsi jogainak gyakorlst biztostja a trgyalson val rszvtel, s gy
megjelensi ktelezettsgk nincs, csak rtesti.
Br a Be. tovbb bvtette azon esetek krt, amikor az eljrs idszersgt lltva
eltrbe, eltekint pldul a vdlott jelenlttl, mgis ltalnossgban elmondhat, hogy
azoknak a rszvtele elengedhetetlen, akik valamelyik eljrsi feladat megvalstsban
tevkenyen rszt vesznek, azaz a vd, a vdelem vagy az tlkezs funkcijt testestik
meg. gy a brsg s - ha a trvny msknt nem rendelkezik - a jegyzknyvvezet,
a vdlott, az gysz, s ktelez vdelem esetn a vd tvolltben a trgyals nem
tarthat meg.
A brsgi tancs tagjainak mindvgigjelen kell lennik a trgyalson, hogy - lehet
sg szerint - kzvetlenl szlelve, megvizsglva a felvonultatott bizonytsi eszkzket,
vehessenek rszt a hatrozathozatalban. A tancs tagjai krben bekvetkezett vltozs
esetre a trvny elrja, milyen kvetkezmnyekkel jr az j tag belpse; e szablyok
megsrtse abszolt hatlyon kvl helyezsi okot jelent, azaz ilyenkor a msod- vagy
harmadfok brsg nem tehet mst, mint a megtmadott els fok hatrozatot hatlyon
kvl helyezi, s az elsfok brsgot j eljrs lefolytatsra utastja. [Be. 373. (1)
bekezds II. a) pont; 399. (2) a) pont.]
Az gysz rszvtele ma mr a trgyalson ktelez. Korbban a Be. felsorolta azokat
az eseteket, ahol az gysz jelenltt a jogalkot mellzhetetlennek tekintette. (Ez nagyon
hasonl volt ahhoz, amikor a vd ktelez rszvtelt is elrta, pldul, ha a trvny
a bncselekmnyre tvi vagy ennl slyosabb szabadsgvesztst rendelt; ha a vdlottat
fogva tartottk; ha a vdlott kros elmellapot volt stb.). Amennyiben az gysz nem volt
jelen a trgyalson, a vdat a tancs elnke ismertette. Az gysz kzvdli feladatnak
nem tehetett eleget akkor, ha nem vett rszt a trgyalson, tovbb a laikus rsztvevkben
ktsg merlhetett fel a brsg prtatlansgt, az eljrs tisztessges voltt rinten. Az
Alkotmnybrsg 72/2009. (VII. 10.) AB hatrozatval a tteles felsorolst alkotmnyellenesnek tallta s megsemmistette, gy az gysz rszvtele minden gy trgyalsn
ktelezv vlt. Tekintettel az gyszek ltszmra, a tovbbi jogszablyhelyek szksges
mdostsra, a megsemmistsre csak 2010. december 31 -tl kerlt sor, azaz 2011. janur
1. napjtl minden trgyalson ott kell lennie az gysznek.
302

Mivel gyvd helyetteseknt vagy mellette a helyi brsg eltt gyvdjellt is eljrhat,
a trvny ezzel sszhangba hozta a vd kpviseletre vonatkoz rendelkezseket, azaz,
helyi brsgon a vdat algysz s gyszsgi fogalmaz is kpviselheti. Kizrja a jog
alkot az gyszsgi fogalmazt a vd kpviseletbl, ha
- a bncselekmny tvi vagy ezt meghalad szabadsgvesztssel fenyegetett,
- a vdlottat fogva tartjk,
- a vdlott - a beszmtsi kpessgre tekintet nlkl - kros elmellapot.
A vd rszvtele a kvetkez esetekben ktelez:
- a trvnyszk, mint elsfok brsg eltt, kivve, ha a Be. errl msknt rendelkezik
(gy a katonai eljrsban nem minden esetben ktelez a vd rszvtele);
- helyi (jrs)brsgon, a vd ktelez rszvtelnek ltalnos szablyaival ssz
hangban, ha
a bncselekmnyre a trvny tvi vagy ennl slyosabb szabadsgvesztst rendel;
a terheltet fogva tartjk;
a terhelt hallssrlt, siketvak, vak, beszdkptelen vagy a beszmtsi kpessgre
tekintet nlkl - kros elmellapot;
a terhelt a magyar nyelvet, illetleg az eljrs nyelvt nem ismeri;
a terhelt egyb okbl nem kpes szemlyesen vdekezni;
tovbb, ahol errl a trvny kln rendelkezik. gy: a fiatalkorak elleni eljrsban,
brsg el llts esetn, ha az eljrst a vdlott tvolltben folytatjk le, a bizto
stk lettbe helyezse mellett foly eljrsban stb.;
- amennyiben a szablyszeren megidzett vdlott bejelentette, hogy a trgyalson
nem kvn rszt venni;
- ha ptmagnvdl lp fel. Ez utbbi esetben a fegyverek egyenlsge indokolja
a vd rszvtelnek ktelezv ttelt, hiszen a ptmagnvdl jogi kpviselete a vd
indtvny benyjtstl kezdden ktelez.
Amennyiben a vdlott nem hatalmazott meg vdt, s a vd rszvtele nem ktele
z - gy kirendelsre sem kerlt sor -, de az gysz a trgyalson rszt vesz, a brsg
szksg esetn hivatalbl vdt rendelhet ki, ha pedig ezt a vdlott kri, ktelez a vd
kirendelse. llspontunk szerint jogalkoti kvetkezetlensg miatt maradt a jogszably
szvegben ha az gysz a trgyalson rszt vesz felttel, hiszen az gysz rszvtele
- a korbban rtak szerint - a trgyalson ktelez.
A bizonyts alanyainak trgyalson val rszvtelvel az els fok trgyals krben
foglalkozunk.

10.4. Trgyals tartsa zrtcl tvkzl hlzat tjn


(Be. 244/A-244/D. )
Akihallgatsnak ez a mdja a trvny eredeti rendelkezsei kztt nem szerepelt, a hatlyba
lps eltti mdostsok sorn kerlt be a brsgi eljrs szablyai kz. Alkalmazst
elssorban a tank vdelme tette szksgess, a technikai fejlds pedig lehetv.

303

Ebben az esetben a kihallgats kt helysznen zajlik: a trgyalteremben s a kihallgatott


szemly tartzkodsi helyn, amely lehet ms brsgi helyszn, de bntets-vgrehajtsi
intzet is. A kt helyszn kztt a hangot s a mozgkpet egyidejleg tovbbt kszlk
biztostja az sszekttetst.
A brsg tancsnak elnke a kvetkez feltteleknek megfelel szemlyek - tan s
vdlott - kihallgatst rendelheti el zrtcl tvkzlsi hlzat tjn:
- tizennegyedik letvt be nem tlttt tan;
- olyan tan, akinek srelmre let, testi psg, egszsg elleni bncselekmnyek vagy
a hzassg, a csald, az ifjsg s a nemi erklcs elleni bncselekmnyek krbe tartoz,
vagy ms, szemly elleni erszakos bncselekmnyt kvettek el;
- olyan tan, akinek a trgyalson val megjelense egszsgi llapotra vagy ms
krlmnyre tekintettel arnytalan nehzsggel jrna;
- olyan tan vagy vdlott, aki kln jogszablyban meghatrozott tanvdelmi prog
ramban vesz rszt, vagy a vdelme ezt egybknt indokoltt teszi;
- olyan fogva lv vdlott vagy tan, akinek a trgyalson val megjelense a kzbiz
tonsg veszlyeztetsvel j ma.
A Be. 244/A-244/D. -aiban rt, meglehetsen rszletes, a kihallgats rendjt szigoran
meghatroz rendelkezsek kzl csak nhnyat emelnk ki.
Abban a helyisgben, ahol a kihallgatott tartzkodik, ugyancsak jelen kell lennie egy
brnak arrl a brsgrl, amelynek illetkessgi terletn az adott helyisg tallhat.
(A trvny megengedi, hogy brsgi titkr is ellthassa ezt a feladatot.) O llaptja meg
az elklntett helyisgben jelen lvk szemlyazonossgt, tovbb igazolja, hogy ott
illetktelen szemly nem tartzkodik, s hogy a kihallgatott tan vagy vdlott nincs aka
dlyozva eljrsi jogainak gyakorlsban. Ez a br kszti a jegyzknyvet a kihallgats
lefolytatsnak krlmnyeirl, amelyben feltnteti azt is, hogy kik tartzkodtak az el
klntett helyisgben.
Akihallgats e specilis esetben is biztostani kell a vdelemhez fzd jogok gyakor
lst, gy azt is, hogy a vdlott a vdjvel rintkezhessen. Mivel a trgyals adott rsze
lnyegben kt helysznen folyik, a vd vlaszthat, hogy a trgyals helysznn vagy
abban az elklntett helyisgben tartzkodik, ahol a kihallgatand vdlott. Utbbi esetben
a vdlott s a vd kapcsolattartst semmi sem akadlyozza, amennyiben viszont a vd
a trgyals helysznn van jelen, gy az elklntett helyisg s a trgyals helyszne kztt
telefonkapcsolatot kell biztostani.
ltalnos szably a zrtcl tvkzlsi hlzat tjn val kihallgats sorn, hogy
biztostani kell a klcsns lthatsgot, azaz, hogy a trgyalteremben tartzkodk
lthassk az elklntett helyisgben a kihallgatott tant s vdlottat, s az ott tartzkod
ms szemlyeket is, msrszt az elklntett helyisgben tartzkod tan vagy vdlott is
kvethesse a trgyals menett. Ezzel az volt a jogalkot clja, hogy az elklnts elle
nre olyan helyzetet teremtsen, mintha a trgyals a rendes eljrsi szablyok szerint
folyna. Egy esetben azonban clszersgi, illetve a tan vdelmt szolgl okbl kivtelt
tesz a trvny: ha a tan tizenngy ven aluli, kizrlag a tancs elnkt lthatja s
hallhatja a kzvett kszlken keresztl, s hozz krdst is csak a tancs elnke intz
het. (Az eljrs ms, egybknt krds feltevsre jogosult rsztvevi sincsenek meg304

Egy ideig a rendzavart az adott napon a trgyals befejezsig rizetbe is vehette


a brsg kiutastsa vagy kivezettetse esetn. A korbbi Be. csupn a rendzavar vdlott
esetben adott lehetsget a szemlyi szabadsg - br rvid idre trtn - elvonsra.
Azzal, hogy a trgyalson rsztvev brmely szemllyel szemben sor kerlhet az rizetbe
vtelre, helytelen, alapjogi szempontbl ersen vitathat irnyba vltoztak meg a korbbi
szablyok. Az Alkotmnybrsg 104/2007. (XII. 13.) hatrozatval e rendelkezst alkot
mnyellenesnek tallta s megsemmistette. Indokolsban utalt arra, hogy az rizet e
formja az Alkotmnyban biztostott alapjogot korltoz szksgtelen eszkz.
Amennyiben a rendzavars bnteteljrs alapjul szolgl cselekmnyt (azaz bncse
lekmnyt) valst meg, termszetesen nincs akadlya a rendzavar rizetbe vtelnek, ami
ez esetben is maximum hetvenkt rig tarthat. Ha a trgyalson trtnt rendzavars olyan
sly, hogy az bntet- vagy fegyelmi eljrs alapjul szolglhat, a tancs elnke rtesti
az illetkes hatsgot, illetve a fegyelmi jogkr gyakorljt.
A rendfenntarts krben is sor kerlhet tbbek kztt a nyilvnossg kizrsra, ha
a hallgatsg ismtelten megzavarja a trgyals rendjt vagy szablyszer menett. (E
fejezetben a trgyals nyilvnossga cmsz alatt bvebben szltunk a nyilvnossg, mint
a bnteteljrs egyik alkotmnyos mkdsi alapelvnek jelentsgrl, illetve korltozhatsgnak indokairl.)
Mint emltettk, a rendfenntarts egyes eszkzei csak akkor nem alkalmazhatk vala
mennyi jelenlvvel szemben, ha ez all maga a trvny tesz kivtelt. Ilyen rendelkezs,
hogy az gyszt, rendzavarsa esetn csak rendreutastani lehet. Ha az gyszi rendbonts
olyan sly, hogy a trgyals nem folytathat, a tancs elnke a trgyals felfggesztse
mellett az gyszsg vezetjhez fordul ms gysz kijellse rdekben, s amennyiben
erre nincs lehetsg, a trgyalst el kell napolni. llspontunk szerint az gyszi rendza
vars egybknt is csak elvileg fordul el a bnteteljrsban, de ha erre mgis sor kerl,
akkor is helyesebb azonnal elnapolni a trgyalst, hiszen az gysz szmra is lehetsget
kell biztostani a megfelel felkszlsre, ellenkez esetben a bizonytsi eljrsban sem
tud megfelelen kzremkdni, s klnsen nehzsget okozhat a perbeszd eladsa.
(A trgyals felfggesztse terminolgiai szempontbl is agglyosnak tnik: a trgyals
flbeszaktsa, mint az idbeli folytonossggal kapcsolatos kifejezs hasznlhat lett volna
ebben az esetben is.)
Hasonl a rendfenntarts keretben rendelkezsre ll eszkztr a vd rendzavarsa
esetn, azzal a klnbsggel, hogy t rendbrsggal is lehet sjtani. A trgyalterembl
viszont nem utasthat ki s nem vezettethet ki. Ha a vd rendbontsa miatt nem foly
tathat a trgyals, a brsg az gysz rendzavarsa kapcsn vzoltak szerint felfggeszti
a trgyalst, a vdlott pedig jogosult ms vdt meghatalmazni. Amennyiben a trgyalson
a vd rszvtele ktelez, ms vdt kell kirendelni. Ha erre nincs lehetsg, s gy a tr
gyalst nem lehet folytatni, azt a vd kltsgre el kell napolni. Ez esetben fokozottan
igaz az, amit az gysz vonatkozsban megjegyeztnk: aligha van realitsa az azonnali
helyettestsnek. A vdelemhez val jog, amit a trvny a nemzetkzi elvrsoknak s az
Alaptrvnyben foglaltaknak megfelelen igyekszik is biztostani, nem csupn a formlis
vdelmet, hanem a megfelel, hatkony vdi kzremkds lehetsgt hivatott garan
tlni. Az elzetes gyismeret nlkl belp vd esetben ez mg az egyszer tnyll306

s gyek esetben sem lehetsges. Hasonl esetben Goddi Olaszorszg elleni gyben
a strasbourgi Brsg marasztal tletet hozott. (Eurpai Emberi Jogi Brsg 1984.
prilis 9-i tlete.)
A ptmagnvdl kpviseljnek helyzete sok szempontbl hasonl a vdhez, annak
ellenre, hogy ellenttes oldalon llnak, ms-ms eljrsi funkcit tltenek be. A rendfenntarts krben is a vdre vonatkoz rendelkezseket - s nem az gyszre irnyad
kat! - rendeli alkalmazni a trvny a ptmagnvdl kpviseljre.
A Be. a slyosabb intzkedsek alkalmazst a tancs hatskrbe utalja: gy a rend
brsg kiszabst s az rizetbe vtelt.
Ez utbbi esetekben, illetve, ha a felmerlt kltsgek viselsre kteleztk a rendzava
rt, a hatrozat ellen nll fellebbezssel lhet az rintett.

10.6. A jegyzknyv (Be. 250-255. )


Br meglehetsen technikai jellegnek tnnek a jegyzknyv felvtelre, tartalmra, el
ksztsre vonatkoz szablyok, az eljrs miknti lefolyst rgzt dokumentum igen
nagy jelentsggel br, ha a ksbbi trgyalson ismertetni kell a korbbi trgyalsi napon
trtnteket, vagy ha az gyben jogorvoslati eljrsra kerl sor. A technikai szablyok
ismertetst a minimumra szortva igyeksznk a jegyzknyvre irnyad legfontosabb
rendelkezsekkel megismertetni a hallgatkat.
A brsg eljrsrl ltalban jegyzknyvet kell kszteni, melynek tartalmi elemeit
a Be. 250. (2) bekezdse sorolja fel. A jegyzknyvnek alkalmasnak kell lennie arra,
hogy a brsgi eljrs menete kvethet, az eljrsi szablyok betartsa pedig ellenriz
het legyen. Ennek magyarzata az, hogy egyes eljrsi szablyok megsrtshez a Be.
vagy ms jogszably jogkvetkezmnyt fz, mg ms eljrsi szablysrtsek a hatrozat
hatlyon kvl helyezst eredmnyezhetik (lsd abszolt hatlyon kvl helyezsi okot
jelent eljrsi szablysrtsek). gy a relevns rendelkezsek betartsnak ki kell tnnie
a jegyzknyvbl. Ha valamely kifejezs vagy kijelents sz szerinti szvege jelents, azt
sz szerint kell tartalmaznia a jegyzknyvnek, ms, a bizonyts szempontjbl lnyeges
eljrsi cselekmnyeket pedig kimerten kell rgzteni. Ez utbbi krbe tartozik a vallo
ms, a szakvlemny, a szemle eredmnye, az gysz, a vdlott, a vd, a magnvdl,
a ptmagnvdl s a magnfl indtvnya.
Lnyegesen egyszersti a brsg munkjt az a lehetsg, amely szerint az gydnt
hatrozat kivtelvel a brsg hatrozatai is jegyzknyvbe foglalhatk.
A jegyzknyv ltalban az eljrsi cselekmnnyel egyidejleg kszl, s ez ktelez,
ha a vdlott hallssrlt s jelnyelvi tolmcs nem alkalmazhat, hiszen ebben az esetben
a vdlott szmra biztostani kell, hogy a jegyzknyv elolvassval mielbb tudomst
szerezhessen a trgyalson trtntekrl. Egyb esetekben md van arra is, hogy a jegyzknyvvezet feljegyzsei alapjn ksbb foglalja rsba a jegyzknyvet: ennek hatrideje
a trvny szerint nyolc nap. Ha ezen idtartamon bell nem kszl el a jegyzknyv, az
gyszt, a vdlottat s a vdt rtesteni kell.

307

Md van arra is, hogy - a ktelezen ksztend jegyzknyv mellett! - az eljrsban


trtnteket gyorsri feljegyzssel, kp- vagy hangfelvtellel, vagy ms berendezssel is
rgztsk.
A Be. lehetv teszi, hogy ha az tlet els vagy msodfokon jogerre emelkedik,
nem csak rvidtett indokolssal elltott hatrozat, de rvidtettjegyzknyv is kszljn,
amelynek a trvny szerint ktelezen rgztend adatokon tl az eljrs menetnek s
az alakisgoknak a lerst kell tartalmaznia.
A jegyzknyv tartalmt kifogsolk szmra nyitva ll jogorvoslati lehetsg, hogy
az elksztstl szmtott tizent napon bell kiegsztst, kijavtst indtvnyozhatja
az gysz, a vdlott, a vd s az eljrsban rszt vev ms szemly, ha annl az eljrsi
cselekmnynl, amirl a jegyzknyv kszltjein voltak. Elrs esetn a brsg hiva
talbl is elrendelheti a jegyzknyv kijavtst.
Rendezi a trvny az iratbetekints lehetsgt s korltait is. E krben a fogva tartott
terhelt vdekezshez kapcsold jogainak gyakorlst segtheti, hogy a tancs elnke
engedlyezheti szmra az iratok bntets-vgrehajtsi intzetben trtn megtekintst.
A trvny e fejezetben szablyozott, de az els fok eljrs menethez kapcsold
tancskozsrl s szavazsrl (Be. 255-256. ) Az els fok trgyals cmsz alatt
szlunk, mg a brsgi hatrozatok (Be. 257-262. ) elemzsre az azt kvet fejezetben
kerl sor.

10.7. Kifogs az eljrs elhzdsa miatt


(Be. 262/A-262/B. )
A klnbz emberi jogi dokumentumokban a tisztessges eljrs elemei kztt megfogal
mazott, az eljrs sszer idn belli befejezshez fzd kvetelmnyekrl mr szltunk
a korbbiakban. A hazai eljrsi szablyok is tartalmaznak az eljrs elhzdsa ellen hat
rendelkezseket, az egyes szakaszokra vonatkoz idhatrokat. Azonban ezek elmulasztsa,
tllpse szankci nlkl marad, s klnsen igaz ez az eljrs brsgi szakra. Tekintettel
arra, hogy az Eurpai Emberi Jogi Brsg eltt haznkat rinten a legtbb panaszt (igaz,
fknt a polgri eljrsra vonatkozan) ppen az eljrs elhzdsa miatt terjesztik el,
a jogalkot a kifogs lehetv ttelvel megtette az els lpst annak rdekben, hogy
a panaszok legalbb egy rsze ne bizonyuljon megalapozottnak Strasbourgban.
a) Ki jogosult kifogs elterjesztsre?
A bnteteljrsban az eljrs elhzdsa elssorban a terheltet sjtja, klnsen, ha
elzetes letartztatsban, vagy ms szemlyi szabadsgot korltoz knyszerintzkeds
hatlya alatt llva vrakozik az eljrsjogers befejezsre. gy rthet, hogy a jogalkot
a vdlottat s a vdt feljogostja arra, hogy kifogst terjesszenek el a brsg trvny
ben meghatrozott mulasztsa esetn. Rajtuk kvl mg a magnfelet tartja olyannak az
eljrs szerepli kzl, akinek az gy mielbbi lezrshoz rdeke fzdhet, s gy is
kifogssal lhet.

308

llspontunk szerint az gyben a vd oldaln fellp magnszemlyek, akiknek sze


mlyes konfliktust, srelmt brlja el a brsg a bnteteljrs keretben, legalbb
annyira rdekeltek lehetnek az eljrs sszer idn belli befejezsben, mint a polgri
jogi ignyt rvnyest srtett, a magnfl. A magnvdl s a ptmagnvdl viszont
a trvny szerint nem tartozik a kifogs benyjtsra jogosultak krbe.
b) A kifogs alapja
Kifogs akkor terjeszthet el, ha
- a trvny a brsg rszre megllapt olyan hatridt, amely alatt meghatrozott el
jrsi cselekmnyeket el kell vgezni, vagy a hatrozatot meg kell hozni, de ezt a brsg
elmulasztja;
- a brsg hatridt tztt ki az eljrsban akr valamely eljrsi funkciban, akr
a bizonytsban kzremkd szemlyek rszre meghatrozott eljrsi cselekmny el
vgzsre, ami br eredmnytelenl telt el, a brsg mgsem alkalmazta a trvny l
tal lehetv tett intzkedseket a mulasztval szemben. E krben merlhet fel pldul
a szakvlemny elterjesztsvel indokolatlanul ksleked szakrt megbrsgolsnak
hinya, de a trvny felsorol olyan, egyttmkdsre kteles szerveket, amelyek esetben
krdses, hogy a megkeress teljestsnek elmulasztsa milyen hatkony intzkedssel
szankcionlhat.
Meg kell jegyeznnk, hogy a kifogs csak kisegt, szubszidirius jelleg jogorvoslat,
hiszen csak akkor vehet ignybe, ha az adott hatrozattal szemben nincs helye jogorvos
latnak. Nem terjeszthet el bizonytsi cselekmny elrendelse esetn sem.
c) A kifogs clja
Akifogs benyjtsra jogosult a brsgi mulaszts jellegtl fggen a mulaszts tny
nek megllaptst, a mulaszt brsgnak az elmulasztott eljrsi cselekmny elvgzsre
vagy a hatrozat meghozatalra, illetve a megfelel intzkeds megvlasztsra trtn
utastst krheti.
d) A kifogs elterjesztsre s elbrlsra vonatkoz rendelkezsek
A kifogs elterjesztsre nem llapt meg hatridt a trvny, gy azzal mindaddig lhet
a jogosult, amg a brsg mulasztsa fennll.
A jogorvoslati krelmet az gyben eljr brsghoz kell benyjtani, amely gondosko
dik a kifogs nyolc napon belli felterjesztsrl az elbrlsra jogosult brsghoz. gy
lehetsge van a mulasztst elkvet brsgnak arra, st a trvny ezt ktelessgv is
teszi, hogy megmagyarzza a mulasztst. Azaz, szmot kell adnia arrl, hogy a hinyolt
eljrsi cselekmny elvgzse vagy hatrozat meghozatala mirt nem volt lehetsges.
Az eljr brsg maga is jogosult a srelmezett helyzet megszntetsre, azaz a kifogs
megrkezstl szmtott harminc napon bell elrendelheti a szksges intzkedst vagy
meghozhatja az elmulasztott hatrozatot.

309

A kifogs elbrlsra tancsls keretben a hatskri szablyoknl megismertek


szerinti msodfok brsg jogosult, azaz, ha
- a helyi (jrs)brsg mulasztsval szemben nyjtottk be, a trvnyszk hrom
hivatsos brbl ll tancsa;
- a trvnyszk mulasztsa esetn az tltbla;
- az tltbla mulasztsa esetn a Kria;
- mg, ha a legfbb bri frum mulasztst srelmezik, annak msik tancsa dnt az
iratok felterjesztstl szmtott tizent napon bell.
e) A kifogssal kapcsolatos dntsek
Mint mr emltettk, a kifogs alapjn maga az eljr brsg is ptolhatja az elmulasztott
intzkedst.
Ha a msodfok brsg hoz hatrozatot a felterjesztett kifogsrl, a kvetkezk szerint
dnthet:
- helyt ad a kifogsban foglaltaknak. Ekkor a mulasztst elkvet brsgot hatrid
tzsvel a szksges intzkeds megttelre, illetve a ms ltal elmulasztott cselekmny
esetn a megfelel intzkeds megvlasztsra hvja fel;
- elutastja a kifogst, ha az alaptalan.
A kifogst elbrl hatrozattal szemben nem biztost tovbbi jogorvoslati lehetsget
a jogalkot.
llspontunk szerint ez a jogorvoslati lehetsg alkalmas lehet arra, hogy a hatridk
betartsra sztnzze az eljr brsgokat, amelyek ezltal elkerlhetik a kifogs be
nyjtst s az azt kvet eljrst.

A 10. fejezethez kapcsold krdsek


1. Milyen formban jrhat el a brsg?
2. Mi a klnbsg a trgyals, a nyilvnos ls, az ls s a tancsls kztt?
3. Milyen esetekben korltozhat a trgyals nyilvnossga?
4. Az eljrs mely szereplinek rszvtele ktelez az els fok trgyalson?
5. Mikor ktelez a vd rszvtele a trgyalson?
6. Mely esetekben kerlhet sor a tan, illetve a vdlott zrtcl tvkzl hlzat tjn
trtn kihallgatsra?
7. Ismertesse a zrtcl tvkzl hlzat tjn zajl kihallgats legfontosabb szablyait!
8. Milyen eszkzk llnak a brsg rendelkezsre a trgyals rendjnek fenntartsa
rdekben?
9. Ismertesse a brsgi eljrsban ksztett jegyzknyvre vonatkoz leglnyegesebb
rendelkezseket!
10. Ki s milyen esetekben nyjthat be kifogst az eljrs elhzdsa miatt?
11. Ki brlja el a kifogst?
12. Mi lehet a kvetkezmnye a kifogsnak?

310

11. A trgyalsi rendszerek

A trgyalsi rendszer fogalmt Cska Ervin nyomn a kvetkezkppen hatrozhatjuk


meg: az gydnt brsgi hatrozat meghozatalt megelzen a trgyalson a brsg
s a felek ltal az eljrsi alapelveknek megfelelen vgzett, a trvnyben elrt, ajnlott
vagy megengedett alapvet s sajtos eljrsi cselekmnyek sszessge.
A trgyalsi rendszert meghatroz ismrvek kzl kiemelendk: az eljrsi alapel
vek s a trgyals viszonya, a trgyals vezetse, az eljrs rsztvevinek jelenlte a tr
gyalson, a vdlott kihallgatsa, a bizonyts felvtele, a hatrozathozatal. Ezen, kiemelt
sajtossgokra koncentrlva vzoljuk fel a trtnetileg kialakult trgyalsi rendszereket:
a kontinentlis (nyomoz elv), illetve az angolszsz (gyfli) modellt.

11.1. Az angolszsz/gyfli trgyalsi rendszer


Az angolszsz/gyfli trgyalson a bizonytkok felvonultatsa, a tan, a szakrt meg
hallgatsa a felek feladata, akik egymssal konfliktusban llnak. Elszr a vdl ismer
teti a vdat, az szemszgbl fontos tnyeket helyezve eltrbe, s mutatja be a vdat
altmaszt bizonytkokat, amelyek igazolni hivatottak, hogy a vdlott kvette el a vd
trgyv tett cselekmnyt. Ezt kveti a vdelem llspontjnak ismertetse, s a vdeke
zst altmaszt bizonytkok felvonultatsa. A tant szlt fl krdezi ki a megidzett
szemlyt, de nem tehet fel rvezet jelleg vagy olyan krdseket, amelyek a tan szava
hihetsgre vonatkoznak, vallomsa igaz voltt hivatottak igazolni. Az egyenes kihall
gatst kveti a keresztkrdezs, amikor az ellenrdek fl tehet fel krdseket a tannak, s
ennek sorn a szavahihetsge ellenrzsnek, vezet krdsek felttelnek is helye van.
A keresztkrdezst jabb egyenes kihallgats kvetheti, majd jra az ellenrdek fl ltali
keresztkrdezs kvetkezhet.
A bizonyts sorn a fegyverek egyenlsgnek az elve rvnyesl (equality o f amis).
Ez azt jelenti, hogy azok a lehetsgek, amelyek az gyszt megilletik, megilletik a vdel
met is. A bnssg bizonytsa a vdl feladata, azonban ennek sorn nem tarthat vissza
a vdlott javra szl bizonytkokat s azokat a vdirat benyjtst kveten, az gy teljes
iratanyagnak a msolatval a vd rendelkezsre kell bocstania. A vd a bizonyts
nll alanya. nllan, illetve magnnyomoz ignybevtelvel tankat kutathat fel s
hallgathat ki. Az gy szerzett bizonytkok az gysz ltal elterjesztett bizonytkokkal
azonos rtkek.
311

A trgyals clja nem az anyagi igazsg megllaptsa, a rendszer csak a tny igazsg
(jogi igazsg) megllaptst teszi lehetv. Ez ms szavakkal azt is jelenti, hogy csak azok
a bizonytkok kerlnek a brsg eltt megvizsglsra, amelyet a felek a brsg el ter
jesztenek, a brsg nem jogosult bizonytkok beszerzsre, a feleket sem ktelezheti erre.
A trgyals a vd s a vdelem csatja, ahol az elsdleges cl a per megnyerse. Ennek
rdekben megengedett a tank felksztse (prepararion, coaching). A felksztsre mr
csak azrt is szksg lehet, mert a trgyalson a felek elsdleges clja az ellenrdek felek
szavahihetsgnek megingatsa, ezltal az ltaluk kzlt tnyek, adatok hitelt rdemls
ge irnt ktsgek bresztse az eskdtekben. Ezrt a felkszts clja a helyes trgyaltermi
megjelens s viselkeds, fellps s vlaszadsi technika elsajttsa, illetve (sok esetben)
a vlaszok tartalmnak meghatrozsa.
A trgyalson a kihallgats sorn csak egyetlen eljrsi pozci ltezik: a tan. Ez azt
jelenti, hogy br az eljrs a megvdolt szemly ellen folyik, ha a vdlott vllalkozik arra,
hogy kihallgassk, akkor ugyanazok a szablyok vonatkoznak r, mint mindenkire, akit
kihallgatnak: esk alatt, az igazat kell vallania.
A br szerepe a felek ltal vgzett bizonyts ellenrzse, a trvnyessg betartatsa,
s llsfoglals a bizonytsi indtvnyok megengedhetsge krdsben. Dnt azon kifo
gsokrl is, amelyeket az egyik fl a msik fl ltal feltett krdsekkel szemben tmaszt.
A br bizonytsbeli passzivitsa - mint ezt korbban bemutattuk - nkntes alap,
a prtatlansg, elfogulatlansg hangslyozst jelenti. A br azonban aktvan is beavatkoz
hat a trgyalsba, tovbbi krdsek felttelvel, illetve a felek ltal indtvnyozotton tli
bizonyts elrendelsvel, ha azt szleli, hogy a felek ltal lefolytatott bizonyts eredm
nye a tves tnymegllaptsra, illetve igazsgtalansghoz vezetne. A br passzivitsnak
feladsa az egyes angolszsz llamokban is eltr mrtk: mg az Egyeslt llamokban
a br ritkn avatkozik a bizonytsba, az angol br jval aktvabban vesz rszt a tnyek
feldertsben (amit a fellebbviteli brsgok idnknt kifogsolnak is).
A br passzivitst az gyiratok ismerete is befolysolja. A klasszikusnak tekintend
angolszsz trgyalsi modellben, ahol az elzetes eljrs clja a vdl tjkoztatsa, r
telemszeren nem kszl gyirat, a br az eltte a felek ltal lefolytatott bizonytsbl
ismeri meg a tnyllst, gy a beavatkozsra is kevesebb a lehetsge. Az eljrsi - s gy
a trgyalsi rendszerek - egymshoz val kzeledse folytn az gyirat ismeretnek kln
bz fokozatai alakultak ki: pl. Svdorszgban tadja az gysz a brnak az gyiratokat,
aki vagy ppen a prtatlan trgyalsvezets rdekben el sem olvassa, vagy ppen azrt
tekinti t, hogy kpes legyen a bizonytst felgyelni. Az USA-ban s Olaszorszgban nem
kap a br gyiratot a trgyals eltt. Abr gyismeretnek hinya elssorban ott jelent
gondot, ahol a kontinentlis trgyalsi modellt vltja fel az gyfli trgyals.
A bizonyts krben is kiemelend a vdlott szerepe. A vdlotti valloms kln bizo
nytsi eszkzknt nem szerepel az angolszsz trgyalsi modellben. Dnthet gy, hogy
nem kvn vallomst tenni, ha azonban a bizonytsban rszt kvn venni, gy a vdelem
tanjaknt kerl sor kihallgatsra, s mint tant, igazmondsi ktelezettsg terheli.
A vdlottal kapcsolatban hangslyozand, hogy nyilatkozatnak peralakt jellege van,
azaz a brsgi trgyals lefolytatst befolysolhatja a vdra vonatkoz nyilatkozata.
Amennyiben a bnssget tagadja, arrl az eskdtszk (cseklyebb sly gyekben az
312

egyesbr) fog dnteni a bizonyts eredmnyeknt. Amennyiben beismeri bnssgt,


vagy nem vitatja a vdat, gy az eskdtszki eljrs elmarad, s az egyesbr hoz hatrozatot.
Az eskdtszki trgyalsrl lemond beismer nyilatkozatnak tudatosnak s nkntes
nek, knyszertl mentesnek kell lennie. A tudatossg azt jelenti, hogy a vdlott tisztban
van nyilatkozata kvetkezmnyeivel, megrtette a vdat, ismeri a kiszabhat bntets
mrtkt s a bntetskiszabs egyb kvetkezmnyeit.
A vdlott gyvdi kpviselete lnyeges, hiszen magra hagyva a vdlottak jelents r
sze kptelen lenne a keresztkrdezst lefolytatni, a bizonytsban aktvan kzremkdni.
Egyes jogrendszerekben a vd djazs nlkl ltja el kirendels folytn teendit, mshol
kzvdi hivatal ll rendelkezsre ilyen gyekben, vagy a brk igyekeznek ptolni leg
albb rszben a vdt (a vdlottat kioktatjk jogairl, aktvabbak a krdsek feltevsekor
is). Jelents szerepe lehet a vdnek a vdlott vddal kapcsolatos nyilatkozatnak kiala
ktsakor is: a beismers kvetkezmnyeirl tjkoztathatja vdenct stb.
Az rdemi dnts kt krdskrre tagoldik: az eskdtszk dnt a bnssg krds
ben. ltalban csak bns vagy nem bns lehet a verdikt tartalma, s igen specilis
az a lehetsg - miknt a skt eljrsban -, hogy az eskdtszk azt is kimondhatja, hogy
nem bizonytott a bnssg. Amennyiben az eskdtszk gy foglal llst, hogy a vdlott
bns, az egyesbr hatroz a bntets kiszabsrl.
Az eskdtszk a kontinentlis eljrsjogszok krben napjainkig a prtatlansg s
a fggetlensg pldja. A bel vetett hitet csupn az rendtheti meg, hogy ppen a hagyo
mnyosan eskdtszki trgyals mintjaknt ismert llamokban is tnylegesen az gyek
mintegy 2-4 szzalkban mkdik kzre az eskdtszk.
Az angolszsz trgyals sorn is rvnyeslnek a korbban, az eljrsi rendszerekrl
szl fejezetben a vdelv eljrs jellemziknt megismert alapelvek, mint az rtatlansg
vlelme, szbelisg, nyilvnossg, kzvetlensg stb.
Az egyes trgyalsi rendszerek kzeledst jelzi, hogy az angolszsz trgyalsi modell
vlt meghatrozv a kvetkez - kztk nhny kifejezetten kontinentlis hagyomnyo
kat kvet - orszgokban:
-Norvgia (1887),
-D nia (1916),
- Svdorszg (1948),
- Olaszorszg (1989),
-Japn (1945/1949).

11.2. A kontinentlis/nyomoz elv modell


A nyomoz elv trgyalsi rendszerben a bizonyts s az igazsg kidertse alapveten
a br feladata, erre t a szmos kontinentlis orszgban a trvny ktelezi: hatrozza
meg a bizonyts felvtelnek sorrendjt, hallgatja ki a tankat s a szakrtket, vgzi
az egyb bizonytsi cselekmnyeket. Vizsglja egyttal a kihallgatottak szavahihetsgt
is. A vdl s a vd nincs kizrva ugyan a bizonytsbl, de csupn a bri bizonyts
felvtelt kiegsztend tehetnek fel krdseket, terjeszthetnek el bizonytsi indtvnyt.
313

A trgyals egysges:
- a bizonytkokat egyttesen vizsglja a brsg,
- a bnssg s a bntetskiszabs krdsben nem vlik el a dnts,
- ugyanaz a testlet (vagy egyesbr) dnt a bntetjogi felelssgrl s a szankcirl.
Abr aktivitst elmozdtja az is, hogy ismeri az elkszt szakaszban keletkezett
iratokat, a trgyalst megelzen ismeri a vdat. Mindez azt is eredmnyezheti, hogy
megtanulva az gyet, elfogultt vlhat, mivel az iratok elssorban a bnldz hatsg
llspontjt tkrzik. gy vgs soron srlhet a prtatlansg, a tisztessges eljrs alkot
mnyos kvetelmnye.
A vdlott vallomsa nll bizonytsi eszkz. A vallomsttel sorn igazmondsra nem
kteles, valtlan lltsainak egyetlen korltja, hogy mst bncselekmny elkvetsvel
hamisan nem vdolhat.
A vd szerepe kevsb jelents, mint az gyfli modellben, de bizonyos esetekben
rszvtele ktelez. A kirendelt gyvd eljrsa nem ingyenes a vdlott szmra.
Az angolszsz s a kontinentlis trgyalsi rendszer az utbbi vtizedekben kt szem
pontbl kzeledett egymshoz. Az egyik, hogy a kontinentlis bnteteljrsi trvnyek
a tny igazsg kidertsben egyre nvekv teret igyekeznek biztostani a vdnak s a v
delemnek, a brsgok aktivitst pedig igyekeznek cskkenteni. A msik az USA-bl
ismert vdalku egyre tbb kontinentlis eurpai orszgban vlik a bnteteljrsi jog
rszv.

314

12. A trgyals elksztse

A bnteteljrsban a vdemels lezrja a nyomozsi szakaszt, s megkezddik a brsgi


eljrs, amelynek alapja a trvnyes vd lesz. Br a Be. 2. (1) bekezdsben rgzti
a trvnyes vd, mint a brsgi eljrs alapja ismrveit, az ott rtak teljestse csupn
a brsgi eljrs alapvet felttelt jelenti. Ezt meghaladan a vdnak ms tartalmi k
vetelmnyeknek is meg kell felelnie, azaz tartalmaznia kell mindazokat az elemeket,
amelyeket a Be. 217. (3) bekezdse felsorol. Abban, hogy a brsg csak a vd alapjn
jrhat el, a funkcimegoszts elve jelenik meg: a bnldz funkci nem fondhat szsze az tlkezssel. Ennek rtelmben az gysz, aki mint kzvdl szerepel az eljrs
ezen szakban, nem llapthat meg bnssget s nem szabhat ki bntetst (mint lttuk,
a bnssg hinynak megllaptsra, illetve az eljrs megszntetse esetn megrovs
alkalmazsra a jogalkot feljogostja az gyszt is). Ugyanakkor a brsg sem jrhat el
vd, mgpedig a trvnyes vd hinyban. Amennyiben viszont a vdemels megtrtnt
s az eljrs folytatsnak akadlya nincs, a brsg is hivatalbl kteles lefolytatni az
eljrst a legalits elvbl fakad parancs alapjn, azaz a vd trgyv tett cselekmnyeket
illeten dntenie kell a megvdolt szemly bntetjogi felelssge krdsben.
A vdemels azonban nem jelenti automatikusan a brsgi eljrs megindulst.
A szksgtelen brsgi eljrs megelzsre alakult ki a vd elzetes kontrollja. A ter
heltnek ugyan joga van arra, hogy az ellene felhozott vdakrl fggetlen, prtatlan b
rsg nyilvnos trgyalson dntsn, de ez nem jelenti azt, hogy minden gyben indo
kolt trgyalst tartani. Amennyiben ugyanis a vd nem trvnyes vagy megalapozatlan,
a vdlott szksgtelenl llna hosszabb ideig a bnteteljrs hatlya alatt, s lenne kitve
a nyilvnos trgyals slyos htrnyainak, amihez trsulnnak az eljrs okozta negatv
pszichs s trsadalmi megtlsbeli hatsok is. E szempontbl teht a trgyals elk
sztse garancilis jelleg, hiszen kiszrhetk azok az esetek, amelyekben nincs szksg
a trgyals lefolytatsra.
A trgyals elksztse, mint kzbens eljrs, kt feladat megvalstst szolglja:
- a brsg el kerlt gyek szrse: csak megalapozott s trvnyes vd alapjn ke
rljn sor trgyalsra,
- a trgyals technikaijelleg elksztse annak rdekben, hogy az gyorsan s ered
mnyesen lefolytathat legyen (idzsek, rtestsek kikldse, megkeressek stb.).
Az utbbi feladattal kapcsolatban itt csak utalunk az els fok trgyals szablyainl
rszletesen bemutatott idbeli folytonossg kvetelmnyre, amely szerint a trvny azt
vrja el a brsgtl, hogy a trgyalst lehetsg szerint megszakts nlkl folytassa
315

le (idelis az, ha egy trgyalsi napon le is zrul az gy els fokon). Ennek rdekben
a trgyals elksztse sorn a brsgnak fel kell mrnie a szksges bizonyts krt, s
gondoskodnia kell arrl, hogy az eljrs rsztvevi idben tudomst szerezve a trgyals
idpontjrl, meg tudjanak jelenni, eljrsi cselekmnyeiket el tudjk vgezni.

12.1. A trgyals elksztsnek trtneti modelljei


A trgyals elksztsnek (a vd al helyezsnek) Eurpban kt trtneti modellje
alakult ki:
a) Kontinentlis/vdtancsi rendszer
Franciaorszgban a vdtancs sszettele eltrt ugyan az tlkez testlettl, de a vd al
helyezsrl is szakbrk dntttek. 1670-ben kirlyi rendelet alapjn vlt lehetv, hogy
hrom brbl ll tancs vizsglja meg, szenved-e alaki fogyatkossgokban a vd. A Nagy
Francia Forradalom trvnyhozsa 1791-ben angol pldra bevezette az eskdtszki vd
al helyezst. A francia eljrsban azonban - mivel az akta megmaradt s abban a vdlott
vdekezse is szerepelt - nem csupn a vd, hanem a vdelem bizonytkait is vizsglta
a vdeskdtszk. A XIX. szzadban j eljrsi forma alakult ki Franciaorszgban: ennek
keretben a vdtancs dnttt a vd al helyezsrl. Az eljrs menete a kvetkez volt:
amikor a vdemelshez szksges bizonytkok sszegyltek, a vizsglbr tadta az
iratokat a vdtancsnak. Ha ez a testlet gy tallta, hogy az gy vdemelsre rett,
megkldte az iratokat az gysznek, aki elksztette a vdiratot, amely alapjn a brsg
lefolytatta a trgyalst.
ANmetorszgban/Ausztriban kialakult vdtancsi eljrs abban klnbztt a francia
vltozattl, hogy csak akkor kerlt r sor, ha a vdemels ellen a vdlott kifogst emelt
(fakultatv vdtancsi eljrs).
b) Az angolszsz/vdeskdtszki modell
Az angolszsz modell a vdzsri eljrsn alapult (grand jury). Ez az eskdtszk korbban
alakult ki s tbb eskdtbl llt, mint az tl eskdtszk, s feladata csupn a vdat alt
maszt bizonytkok vizsglata volt, mgpedig abbl a szempontbl, hogy a trgyals a vd
alapjn megtarthat-e. Ha a vdeskdtszk elfogadja a vdlevltervezetet (htlapjra rt
true bili szavakkal), akkor jhet az gy az tl jury (petty jury) el ... (Finkey Ferencz:
A magyar bntet eljrs tanknyve. Politzer-fle Knyvkiadvllalat, Budapest, 1908.
31. o.) Angliban 1948-ban a vd al helyezssel kapcsolatos feladatokat a magisztrtusi
brsg vette t. 1994-tl az elkszts sorn lefolytatott meghallgats helybe az iratok
alapjn trtn vd al helyezs lp.
Az USA-ban ma is tbb llamban mkdik vdeskdtszk, amelynek eljrsa idben
s a frumrendszert illeten is elvlik a trgyalstl az elfogultsg kikszblse rdek
ben. Ennek alternatvjaknt sor kerlhet a trgyals eltti hivatsos br ltal lefolytatott
meghallgatsra is.

316

c) A hazai fejlds
Magyarorszgon az 1843. vi trvnyjavaslatok az angolszsz modellt tekintettk plda
rtknek, a szzad msodik felben rvnyesl erteljes osztrk hatsnak ksznheten
azonban az 1896. vi Bp. kzvdas gyekben a fakultatv vd al helyezsi eljrst vezette
be, mg magnvdas gyekben ktelez volt a vdrl val elzetes brsgi llsfoglals.
A vdtancs eljrsra csak a trvnyszki hatskrbe tartoz, teht jelentsebb sly
bncselekmnyek esetn kerlhetett sor, de ezekben az esetekben is meglehetsen ritkn
fordult el. A Bp. - a klfldi jogszablyokat e tren meghaladva - lehetv tette a vd
al helyezs krdsben folytatott eljrsban a terhelt s a vd jelenltt, az gyszi
vd elleni vdekezst. (Lsd errl bvebben: Finkey Ferencz: A magyar bntet eljrs
tanknyve. Politzer-fle Knyvkiadvllalat, Budapest, 1908. 361. o.) Br a vdtancs s
a vizsglbr szerepe a szzad els vtizedeiben jelentsen cskkent, ms eljrsi form
val val helyettestskre csupn 1946-ban, illetve 1950-ben kerlt sor: ezutn a brsgi
tancs elnke vizsglta meg az gy trgyalsra val alkalmassgt, s tzte ki a trgyalst,
vagy vitte a brsg el, ha az elkszts sorn valamely krdsben dnteni kellett. Ezt
kveten az elkszts egyre hangslytalanabb, formlisabb vlt (mg abban az idben
is, amikor pldul az 1954. vi V. trvny alapjn a ktvi szabadsgvesztsnl slyosabb
bntetssel fenyegetett bncselekmnyek esetn ktelez volt elkszt lst tartani). Az
1962. vi 8. tvr. meg is szntette az elkszts ktelez jellegt, a tancs elnkre bzva
annak megtlst, hogy szksgesnek ltja-e a tancs sszehvst.
A trgyals elksztsnek funkcija a hatlyos trvny rendelkezsei szerint sajtos
azokban az eljrsokban, ahol trgyalsra nem kerl sor, gy a trgyalsrl val lemonds
vagy a trgyals mellzse esetn, mg a brsg el llts c. kln eljrsban az e sza
kaszban teljestend feladatokat az gysz teendi kz sorolja a trvny.
A kvetkezkben ismertetend szablyoktl eltren alakul a trgyals elksztse ak
kor is, ha a vdat nem az gysz kpviseli (ptmagnvdl fellpse, magnvdas eljrs),
vagy ha tvol lv terhelttel szemben indtvnyozta a trgyals lefolytatst az gysz.
Ezekkel a megoldsokkal az adott kln eljrssal foglalkoz fejezetekben ismerkednk
meg rszletesebben.

12.2. A hatlyos szablyozs


A hatlyos szablyozs legfbb sajtossga az, hogy ugyanaz a frum dnt a vd elfo
gadsrl, mint amely rdemi dntst hoz majd. Kirly Tibor szerint ennek a megolds
nak vannak veszlyei. Ezek abban llnak, hogy a brsg, amely a vdat trvnyesnek
tallta, s ennek alapjn a trgyalsra az gyet kitzte, sajtjv teheti a vdban kifejezett
llspontot, vagyis elfogultt vlhat az gyben. Ezt is figyelembe vve a brsg szerept
a trgyals elksztsben nem abban kell ltnunk, hogy a brsg a vd megalapozott
sgt mrlegeli, hanem abban, hogy megvizsglja, van-e trvnyes akadlya annak, hogy
az gyet trgyalsra tzze. {Kirly Tibor: Bnteteljrsi jog. Osiris Kiad, Budapest,
2000. 375. o.) A vd al helyezst nem kell formlis hatrozatba foglalni; azzal, hogy

317

kitzi a brsg (elnke) a trgyalst, jelzi, hogy a vdat megalapozottnak, trgyalsra


alkalmasnak tartja.
A Be. megosztja a dntsi hatskrket a tancs elnke s a tancs kztt.
A tancs elnke formlis, s elssorban jogi rtkelst kvn krdsekben dnt:
- helye van-e az gy tttelnek,
- sor kerlhet-e az gyek egyestsre vagy elklntsre,
-helye van-e az eljrs felfggesztsnek,
- a cselekmny a vdtl eltren minslhet-e,
- szksges-e a vd szerint egyesbri eljrsra tartoz gyet tancs el utalni,
- szksges-e az gyet ttag tancs el utalni.
Ezen kvl intzkedik
- a vdirat megkldsrl a vdlottnak s a vdnek,
- eljrsi cselekmnyek elvgzse irnt (e clbl az gyszt is megkeresheti).
Mr a 2000. mrcius 1. napjval hatlyba lpett mdostsokban (1999. vi CX. trvny)
megfigyelhet volt, hogy a brsgi (s az gyszsgi) titkrt tbb rdemi feladattal ruhzta
fel a jogalkot. A brsgi titkr feladatai a 2012. vi CXVII. trvny hatlybalpsvel
(2012. jlius 24.) a kzelmltban jelentsen bvltek. Ennek kvetkezmnye, hogy a tr
gyals elksztse sorn eljrhat a kvetkez esetekben:
- vdirat kzlse;
- tttel;
- egyests s elklnts;
- a Be.-ben meghatrozott esetekben az eljrs felfggesztse;
- intzkeds eljrsi cselekmny elvgzse irnt;
- trgyals kitzse s elhalasztsa;
- idzs s rtests. [Be. 273. (5) bekezdse.]
A tancs kt formban dnthet. Tancslsen brlja el, hogy
- szksges-e fenntartani a korbban elrendelt szabadsg elvonsval vagy korltoz
sval jr knyszerintzkedst, gy az elzetes letartztatst, lakhelyelhagysi tilalmat,
hzi rizetet, ideiglenes knyszergygykezelst, vagy azok megszntetsnek van helye;
- helye van-e az eljrs megszntetsnek.
Elkszt lst tart a brsg, ha
- elzetes letartztats, lakhelyelhagysi tilalom, hzi rizet, tvoltarts vagy ideigle
nes knyszergygykezels elrendelsrl, illetve elzetes letartztats vagy hzi rizet
fenntartsrl dnt, s az indtvnyban a korbbiakhoz kpest j krlmnyt jelltek meg
a fenntarts okaknt. Ezzel a trvny azt kvnja biztostani, hogy a brsg ne rendelje
el, illetve j krlmny alapjn ne tartsa fenn a szemlyi szabadsgot legslyosabban
rint knyszerintzkedseket az iratok alapjn, hanem hatrozathozatal eltt hallgassa
meg a vdlottat s az gyszt. Amennyiben a brsg e krdsekben tancslsen dnt,
megsrti az eljrsi szablyokat (BH2004. 177.; BH2004. 313.);
- a vdlott, a vd vagy a srtett kzvetti eljrs lefolytatst indtvnyozta;
- a vdlott vagy a vd a tan klnsen vdett nyilvntsnak megszntetst in
dtvnyozta. Amennyiben a vdlott vagy a vd a klnsen vdett nyilvntott tant
megnevezi vagy ms, ktsget kizr mdon azonostja, a klnsen vdett nyilvnts
318

rtelmt veszti, gy azt a brsg megsznteti. Ezltal lehetv vlik a tan kihallgatsa
a trgyalson, s az, hogy az eljrs arra jogosult szerepli kzvetlenl intzhessenek
hozz krdst;
- a hatrozat meghozatala eltt az gysz, a vdlott vagy a srtett meghallgatsa ltszik
szksgesnek.
Mivel a tancsban trtn eljrs tbbletgarancikat hordoz magban, termszetesen
lehetv teszi a Be., hogy a tancs elnknek hatskrbe tartoz krdsekben is a tancs
dntsn.
Mg a tancslsen csupn a tancs tagjai s a jegyzknyvvezet vehetnek rszt, az
elkszt lsen, a felsoroltakon tl az gysz, a vdlott, a vd, bizonyos esetekben
a srtett is jelen lehet (idzsk esetn megjelensk ktelez).
A tancs elnke az gy rkezstl szmtott harminc napon bell megvizsglja az
iratokat, s ha az elbbiekben felsorolt krdsekben dnteni kell, a tancs tancslsen,
mg a jelzett hatridt kvet harminc napon bell elkszt lsen hatroz.
Miutn a tancs elnke az iratokat az elbbiek szerint megvizsglta, a vdlottnak s
a vdnek azzal a felhvssal kldi meg a vdiratot, hogy bizonytsi eszkzeiket tizen
t napon bell jelljk meg. A trgyals kitzsre ezt kveten, a bizonytsi indt
vnyok ismeretben kerl sor. Tjkoztatja a brsg a vdt s a vdlottat arrl is, ha
az gysz klnsen vdett tan vallomst kvnja felhasznlni. Az rtestst kvet
en megtekinthetik a klnsen vdett tan vallomsrl kszlt jegyzknyvi kivona
tot, rsban krds feltevst s a klnsen vdett nyilvnts megszntetst indtv
nyozhatjk.
2007. janur 1. napjtl kezdden a brsg a vdirat kzbestsvel egyidejleg tj
koztatja a vdlottat, a vdt s a srtettet a kzvetti eljrs kezdemnyezsnek lehet
sgrl, illetve annak kvetkezmnyeirl. Mint a kzvetti eljrs szablyainl jeleztk,
egy eljrsban mindssze egyszer kerlhet sor a kzvetti eljrs lefolytatsra s emiatt
az eljrs felfggesztsre, gy, ha az adott gyben gyszi szakaszban az eljrst mr
lefolytattk, a brsgi szakban ennek lehetsge kizrt.
Az emltetteken kvl termszetesen ms krdsekben is szksg lehet arra, hogy a br
sg mr a trgyals eltt llst foglaljon, illetve technikai dntseket hozzon (pl. az gyek
egyestse, elklntse, vd kirendelse stb.).

12.2.1. Az gy tttele (Be. 264. )


Mint a hatskr s az illetkessg krdsvel foglalkoz fejezetben lttuk, valamennyi
eljr hatsg, gy a brsg is kteles az eljrs sorn vizsglni, hogy az gy elbrls
ra hatskrrel, illetkessggel rendelkezik-e. A pergazdasgossg szempontjbl is leg
optimlisabb az a megolds, ha el sem kezdi a brsg az eljrst, ha nincs hatskre
vagy illetkessge a lefolytatsra. Ilyenkor a tancs elnke az gyet tteszi a hatskrrel,
illetkessggel rendelkez brsghoz (1. mg: vdtl eltr minsts lehetsge).

319

12.2.2. Az egyests s az elklnts (Be. 265. )


Hasonlan technikai jelleg, de a pergazdasgossg szempontjbl az tttelhez hasonlan
fontos krds annak eldntse, hogy sor kerlhet-e tbb gy egyestsre vagy elkln
tsre. Az eljrs ltalnos szablyai kztt, a Be. 72. -a tartalmazza az egyestsre s
az elklntsre vonatkoz rendelkezseket, amelyek az eljrs brsgi szakaszban is
irnyadk. A Be. 265. a trgyals elksztst rint specilis rendelkezseket tartal
mazza csupn, klns tekintettel a prbra bocstott ellen indult eljrsra, amikor az
egyests ktelez, ha
- a prbaid alatt elkvetett jabb bncselekmny miatt, vagy
- a prbra bocstst kimond hatrozat jogerre emelkedse eltt elkvetett bncse
lekmny miatt a prbaid tartama alatt indul bnteteljrs. (Lsd errl az 54/2007. BK
vlemnyben rottakat.)
Emellett a Be. hivatkozott szakasza rendezi a vdkpviselet krdst is, ha olyan gyek
egyestsre kerl sor, melyek kzl egyesekben az gysz, msokban magnvdl vagy
ptmagnvdl kpviselte a vdat.
Akrcsak az eljrs korbbi szakaszban, a trgyals elksztse sorn is el kell kl
nteni az egyttmkd gyanstott vagy a fedett nyomoz gyt attl az gytl, amelyben
az ltaluk szolgltatott bizonytkokat fel kvnjk hasznlni.

12.2.3. Az eljrs felfggesztse (Be. 266. )


A bnteteljrsban felmerlhetnek olyan idleges akadlyok, amelyek elhrtsig
az eljrs nem folytathat, s bizonytalan az is, hogy mikor kerlhet sor az eljrs foly
tatsra. Ezekben az esetekben clszernek ltszik az eljrs felfggesztsrl ren
delkezni.
A felfggeszts okai megtallhatk a nyomozs felfggesztsre alapul szolgl krl
mnyek kztt, az eljrsi szak jellegbl add eltrsekkel. Az eljrs felfggesztse
egyes esetekben csak lehetsg, mskor ktelez a brsg szmra. Okait a jogalkot
a trgyals elksztsre vonatkoz rendelkezsek krben jrszt utal szablyokkal
sorolja csak fel. A felkszlst knnytend ismertetjk, mely esetekben van helye az
eljrs felfggesztsnek.
A brsg az eljrstfelfggeszti - azaz nem biztost a trvny mrlegelsi lehetsget,
hanem ktelezv teszi az eljrs felfggesztst -, ha
- a vdlott ismeretlen helyen vagy klfldn tartzkodik, s az eljrs a tvolltben
nem folytathat (Lefolytathat az eljrs a terhelt tvolltben, ha a Be. XXV. fejezetben
foglalt felttelek fennllnak.);
- a vdlott tarts, slyos betegsge vagy a bncselekmny elkvetse utn bekvetke
zett elmebetegsge miatt az eljrsban nem vehet rszt;
- az eljrs lefolytatshoz elzetes krdsben hozott dntst kell beszerezni;
-jogsegly irnti megkeress klfldi hatsg ltali teljestse szksges s tovbbi,
Magyarorszgon elvgzend eljrsi cselekmny mr nincs;
320

- nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett bncselekmny miatt a bnteteljrs megindtshoz szksges dntst kell beszerezni [A Btk. 4. (3) bekezdsben
foglaltak szerint ugyanis ebben az esetben a legfbb gysz dntstl fgg a magyar
joghatsg gyakorlsa.];
- nemzetkzi bntetbrsg a joghatsgba tartoz gyben a magyar hatsgot a bn
teteljrs tadsa vgett megkeresi (Ez, a Be.-be a 2003. vi II. tv. ltal beiktatott ok
a nemzetkzi bntetbrsgok alapt okmnyainak a rendelkezsei s a Be. szablyai
kztti sszhang biztostst clozza. A nemzetkzi bntetbrsgok alapokmnybl
fakad ktelezettsgek vgrehajtsrl szl rendelkezseknek megfelelen kerl sor
ebben az esetben majd az eljrs folytatsra vagy megszntetsre.);
- hivatalbl vagy indtvnyra, ha az gy elbrlsa sorn olyan jogszablyt, kzjogi
szervezetszablyoz eszkzt, illetve jogegysgi hatrozatot kell alkalmazni, amelynek
alaptrvny-ellenessgt vagy nemzetkzi szerzdsbe tkzst szleli, s emiatt az
Alkotmnybrsg eljrst kezdemnyezi;
- hivatalbl vagy indtvnyra, ha az gy elbrlsa sorn nkormnyzati rendelet olyan
rendelkezst kell alkalmazni, amelynek ms jogszablyba tkzst szleli s emiatt
a Kria eljrst kezdemnyezi;
- akr indtvnyra, akr hivatalbl felfggeszti az eljrst az eljr brsg, ha az Eur
pai Uni Brsgnak elzetes dntshozatali eljrst kezdemnyezi. Ezzel az okkal az
Eurpai Unihoz val csatlakozsunk utn bvlt a felfggesztsi okok kre;
- hivatalbl, ha az gysz kezdemnyezte a vdlottal szemben a klfldi tlet nem
zetkzi bngyi jogseglyrl szl trvny szerinti elismersi eljrsnak lefolytatst,