You are on page 1of 32

34567

1. PROSINCA/DECEMBRA 2010.

Tko prebiva u

duhovnom
svijetu?

34567

Prosje cna naklada svakog broja:


39 601 000 NA 182 JEZIKA

DECEMBER 1, 2010

SVRHA JE OVOG CASOPISA, Strazarske kule, slaviti Jehovu Boga kao Vrhovnog Vladara svega sto postoji.

Kao sto su strazarske kule u drevno doba omogucavale ljudima da vide sto se dogaa u daljini, tako

i ovaj casopis ukazuje na znacenje svjetskih dogaaja u svjetlu biblijskih prorocanstava. On tjesi sve

ljude dobrom vijescu da ce Bozje Kraljevstvo, vlast koja je vec uspostavljena na nebu, uskoro unistiti

sve zlo i Zemlju pretvoriti u raj. Ovaj casopis potice vjeru u Isusa Krista, koji je umro da bismo mogli

dobiti vjecni zivot, a sada vlada kao Kralj Bozjeg Kraljevstva. Strazarska kula, koju Jehovini svjedoci

objavljuju neprekidno od 1879, ne bavi se politikom. Zastupa iskljucivo biblijska ucenja.

Ovaj casopis nije za prodaju. Izdaje se u sklopu svjetskog biblijskog obrazovnog programa koji se financira dobrovoljnim prilozima. Ukoliko nije drugacije

naznaceno, biblijski reci citirani su iz suvremenog prijevoda Novi svijet.

S NASLOVNICE

3 Razlicita vjerovanja o duhovnom svijetu


4 Vizije biblijskih proroka otkrivaju nam duhovni svijet
7 Kome se trebamo moliti?

RUBRIKE
10
11

Znate li?

Priblizimo se Bogu:
On poznaje srce sinova ljudskih

& 15 Pismo iz Haitija


25
30

Citatelji pitaju

Ucimo svoju djecu:

Tajna koju smijes reci drugima

OSTALI CLANCI U OVOM BROJU


12
18

& 22
26

Jesu li ljudi u biblijsko doba doista zivjeli


toliko dugo?

Zasto su odbacili Mesiju?

Pokazimo obzirnost prema samohranim roditeljima

Uvjerio sam se da Bog cini djela velika

U Europi ostarjela zena ulazi u crkvu drze

ci krunicu u ruci i pobozno klekne pred


kip Marije. U Africi obitelj izlijeva rakiju
oko groba svog preminulog roaka kojeg

veoma postuje. U Americi mladic posti

i meditira nadajuci se da ce tako stupiti

u kontakt sa svojim anelom cuvarom.

A u Aziji svecenik pali raznobojne papir


nate predmete u cast duhovima predaka.

Razlicita
vjerovanja

o duhovnom svijetu

TO je zajednicko svim tim ljudima? Svi


oni vjeruju da u duhovnom svijetu posto

je inteligentna bica s kojima se moze stupiti

u kontakt i koja mogu snazno utjecati na zi


vote ljudi. Naravno, to vjerovanje nije nista

novo ni neobicno. No neobicno je to sto po

stoji toliko mnogo proturjecnih predodzbi


o tome tko prebiva u duhovnom svijetu.

Muslimani stuju jednog Boga, Alaha.1 Pripadnici razlicitih krscanskih religija vjeruju

da je Bog Trojstvo i da ga cine Bog Otac, Bog


Sin i Bog Sveti Duh. Hindusi vjeruju da po

stoji na tisuce bogova i bozica. Neki ljudi

smatraju da duhovna bica prebivaju u odre

enim zivotinjama, u drvecu, stijenama te u

rijekama i potocima. Na druge uvelike utjecu


knjige, filmovi i televizijske serije u kojima su
glavni likovi aneli, demoni, duhovi, zlodu
si, bogovi i bozice.

1 Alah nije osobno ime. Taj izraz na arapskom znaci


bog.

Kao sto postoje brojna razlicita i proturjec

na misljenja o bogovima i bozanstvima, tako

postoje i brojna razlicita i proturjecna misljenja o tome kako komunicirati s njima. Sama

nam logika govori da ne mogu svi nacini ko


municiranja s duhovnim bicima biti isprav
ni. Predocimo to jednim primjerom: Da bismo mogli obaviti telefonski poziv, moramo

tocno znati koga zelimo nazvati i biti sigurni

da ta osoba doista postoji te da ce odgovoriti

na nas poziv. Bilo bi besmisleno zvati neko

ga tko ne postoji. A jos gore, mozda cak i opasno, bilo bi stupati u kontakt s nekim tko
skriva svoj pravi identitet.

No kako mozemo saznati istinu o tome tko


prebiva u duhovnom svijetu? Biblija daje od
govor na to pitanje, a usto objasnjava i s kim
bismo iz tog svijeta trebali komunicirati te

kakav odgovor mozemo ocekivati. Stoga u

nastavku procitajte sto Biblija kaze o tome.

Mozda ce vas iznenaditi ono sto saznate!

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

Vizije biblijskih proroka


otkrivaju nam duhovni svijet

OLIKO god dugo promatrali nebo, nece


te na njemu vidjeti duhovna bica. Ne

cete ih ni cuti, koliko god dugo osluskivali.

Ipak, mozete biti sigurni da ona postoje. Ta

su bica veoma inteligentna i mocna, a svako od njih ima svoje ime i svoju osobnost.

Neka nam cine dobro, dok druga imaju zle


namjere. No i jednima i drugima mi ljudi
smo jako zanimljivi.

I pravi je Bog duhovno bice (Ivan 4:24).


On ima jedinstveno ime po kojem se razli
kuje od laznih bogova. Ono glasi Jehova
(Psalam 83:18). Psalmist je napisao: Velik je

Jehova i dostojan je hvale najvece. Strah uli


jeva vise od svih drugih bogova. Jer bezvrijedni su svi bogovi naroda
drugih, a Jehova

je nacinio nebesa. Cast i velicanstvo pred


njim su, snaga i ljepota u njegovu su sveti
stu (Psalam 96:4-6).

Vizije o pravom Bogu

Nijedan covjek nikada nije vidio Boga,

kaze Biblija (Ivan 1:18). Kao sto osoba slije

pa od roenja ne moze razumjeti sto su boje,

tako ni mi ne mozemo pojmiti kako Bog iz


gleda niti koliko je velicanstven. No poput

dobrog ucitelja, koji ucenicima komplicira-

34567

Zelite li dobiti daljnje informacije ili besplatno pro

ucavati Bibliju, pisite Jehovinim svjedocima na od


govarajucu adresu s donjeg popisa. Popis svih adre

sa mozete naci na www.watchtower.org/address.


Australija: PO Box 280, Ingleburn, NSW 1890. Austrija:
PO Box 67, A-1134 Vienna. Belgija: rue dArgile-Potaardestraat 60, B-1950 Kraainem. Bosna i Hercegovina:
p. fah 303, BiH-71000 Sarajevo. Danska: PO Box 340,
DK-4300 Holbk. Francuska: BP 625, F-27406 Louviers

no gradivo objasnjava pomocu jednostavnijih pojmova koje mogu razumjeti, Bog nam

u svojoj Rijeci, Bibliji, opisuje ono sto ne mo

zemo vidjeti pomocu onoga sto mozemo vidjeti. Putem vizija koje su pod njegovim

nadahnucem dobili njegovi vjerni sluge iz

drevnog doba Jehova nam pomaze da si pre


docimo nebeski svijet u kojem prebivaju du
hovna bica i da razumijemo svoj odnos prema njima.
Naprimjer, u jednoj viziji koju je dobio
prorok Ezekijel Jehovina slava bila je predo


cena vatrom, bljestavom svjetloscu, safirom
i dugom. U jednoj drugoj viziji apostol Ivan
vidio je Jehovu kako sjedi na prijestolju te
je rekao da je Bog izgledao kao kamen jaspis i dragi kamen crvene boje i dodao da

je oko prijestolja bila duga slicna smaragdu. Iz takvih opisa saznajemo da Jeho
vu krase jedinstvena, zadivljujuca ljepota
i spokojstvo te da je vrlo ugodno biti u njegovoj prisutnosti (Otkrivenje 4:2, 3; Ezekijel 1:26-28).
I prorok Danijel imao je viziju o Jehovi u

kojoj je vidio kako deset tisuca po deset ti


suca [anela] stoji pred njim (Danijel 7:10).

cedex. Grcka: Kisias 77, GR 151 24 Marousi. Hrvatska:


p.p. 58, HR-10090 Zagreb-Susedgrad. Italija: Via della

Bufalotta 1281, I-00138 Rome RM. Juznoafri cka Republika: Private Bag X2067, Krugersdorp, 1740. Kanada: PO Box 4100, Georgetown, ON L7G 4Y4. Maarska: Budapest, Pf 20, H-1631. Makedonija: Pf 800, 1000
Skopje. Nizozemska: Noordbargerstraat 77, NL-7812

AA Emmen. Njemacka: Am Steinfels, 65618 Selters.


Rusija: PO Box 182, 190000 St. Petersburg. SAD: 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Slovenija:
pp 22, SI-1241 Kamnik.
Srbija: P. fah 173, SRB 11080

Beograd/Zemun.
Svedska: PO Box 5, SE-732 21 Arboga.

Svicarska: PO Box 225, 3602 Thun. Velika Britanija:


The Ridgeway, London NW7 1RN.

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President;
G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn,
NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing oces. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299. Vol. 131, No. 23

Izdavac hrvatskog izdanja:Jehovini svjedoci
krscanska vjerska zajednica

p.p. 58, Strokinec 28, 10090 Zagreb-SusedgradOdgovorni urednik: Henrik Kovacic
Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und TraktatGesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus
Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus
5 2010 Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania. Sva prava pridrzana.

Printed in Germany
Tiskano u Njemackoj

Semimonthly

Croatian edition (ISSN 1846-632X)


To je zacijelo bio velicanstven prizor! Bilo bi

zadivljujuce vidjeti, makar i u viziji, samo

jednog anela, a kamoli na desetke tisuca


njih!
Aneli se u Bibliji spominju gotovo 400 puta. Oni se dijele u tri skupine: serafe, kerube

i ostale anele. I hebrejska i grcka rijec koja

je u Bibliji prevedena izrazom aneo znaci


glasnik. Aneli mogu komunicirati jedni

s drugima, a u proslosti su razgovarali cak i


s ljudima. Oni nisu ljudi koji su umrli i oti

sli na nebo. Jehova je ta duhovna bica stvo

rio puno prije nego sto je stvorio covjeka (Job


38:4-7).

U spomenutoj Danijelovoj viziji mnostvo


anela okupilo se kako bi prisustvovali jednom jedinstvenom dogaaju. On je vidio

kako netko kao sin covjecji prilazi Jehovi-

IZLAZI NA 182 JEZIKA: afrikaans, ajmarski, albanski, amharski, arapski, armenski, armenski (zapad

ni), azerbajdzanski, azerbajdzanski (cirilica), baule,


bengalski, bikol, bislama, bugarski, cebuano, chuuk,

cibemba, cocil, cvana, ceski7, ciceva, ciluba, citonga, danski7, efik, engleski67 (i na Brailleovom pis
mu), estonski, eve, fidzijski, finski7, francuski687,

ga, grcki, grenlandski, gruzijski, guarani, gudza


ratski, gun, haicanski kreolski, hausa, hebrejski, hiligaino, hindski, hiri motu, hrvatski, igbo, iloko, indo
nezijski, islandski, isoko, japanski67, japeski, joruba,

kambodzanski, kannada, kaonde, kazaski, kecuanski

(Ancash), kecuanski (Ayacucho), kecuanski (Bolivi

ja), kecuanski (Cuzco), kicuanski, kikongo, kiluba, ki-

nom prijestolju i dobiva vlast, cast i kraljev


stvo, da mu sluze svi narodi, plemena i jezi

ci (Danijel 7:13, 14). Taj sin covjecji, koji

ima vrlo vaznu ulogu u duhovnom svijetu,


uskrsnuli je Isus Krist kojemu je predana
vlast nad cijelom Zemljom. Njegova vlast us
koro ce zamijeniti sve ljudske vlasti i okon

cati bolesti, tugu, patnje, siromastvo, pa cak


i smrt (Danijel 2:44).

Isusovo ustolicenje za Kralja na nebu zasi


gurno je jako obradovalo mnostvo anela

vjernih Bogu, koji ljudima zele samo najbo


lje. Nazalost, nemaju sva duhovna stvorenja
takav stav.

Neprijatelji Bogu i covjeku

Na samom pocetku ljudske povijesti jedan

se aneo, potaknut zeljom da se njega stuje

neski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni)7


(audiosnimke samo na mandarinskom), kinjaruanda, kirgiski, kiribatski, kirundi, kongoanski, korejski67, kvanjama, kwangali, latvijski, lingala, litavski,
luganda, lunda, luo, luvale, maarski67, majanski,

makedonski, malajalamski, malgaski, malteski, ma


rathi, marsalski, mauricijski kreolski, mijanmarski,
mizo, moore, ndebele, ndonga, nepalski, niue,

nizozemski67, norveski67, nyaneka, njemacki67, oromo, osetski, otetela, palauanski, pangasinski, papia
mento (Curacao),
pendzapski, perzijski, poljski67,

ponapeski, portugalski687, rarotonga, rumunjski,

ruski67, samoanski, sango, sejselski kreolski, sepedi,

sesoto, silozi, sinhalski, slovacki, slovenski, solomon-

ski pidzin, sranantongo, srpski, srpski (latinica), sva

hili, svati, sona, spanjolski67, svedski7, tagalog, tahitski, tajski, talijanski67, tamilski, tatarski, telugu,
tetum, tigrinja, tiv, tok pisin, tonganski, totonak,
tsonga, tumbuka, turski, tuvaluanski, tvi, ukrajin
ski, umbundu, urdu, uruund, uzbecki, venda, vijetnamski, volaita, wallisijski, waray-waray, xhosa, zan
de, zapotecki (Isthmus), zulu

6 Moze se dobiti i na CD-u.

8 Moze se dobiti i u MP3 formatu na CD-u.


7 Audiosnimke mogu se dobiti i na www.jw.org.

i slavi, pobunio protiv Jehove i tako postao

Sotona. To ime dolazi od hebrejske rijeci

koja znaci Protivnik. Sotona je najvece oli

cenje zla i zestoko se protivi Jehovi koji je

olicenje ljubavi. Njemu su se u pobuni pro


tiv Boga pridruzili i drugi aneli. Biblija ih
naziva demonima. Oni su, kao i Sotona, po

stali okrutni neprijatelji covjecanstvu. Patnja


koju vidimo oko sebe, nepravda, bolesti, si
romastvo i ratovi velikim su dijelom posljedica njihovog utjecaja.

Premda u mnogim crkvama krscanstva

vise nije tako popularno govoriti o Sotoni,

iz biblijske knjige o Jobu mozemo puno toga saznati o njegovom karakteru i motivima.

Na samom pocetku te knjige opisuje se jedan zanimljiv dogaaj: Stigao je dan koji
je bio odreen da sinovi Jehove, pravoga Bo
ga, stanu pred njega, a i Sotona je dosao
meu njih. U razgovoru koji je uslijedio

Sotona je drsko optuzio Joba da sluzi Bogu

samo zato sto ga on blagoslivlja. Kako bi


dokazao da je u pravu, nanio je Jobu velike
nevolje pobio mu je stoku i sve desetero djece. Nakon toga udario ga je bolnim i

smrtonosnim cirevima koji su mu se prosi


rili po cijelom tijelu. Unatoc svim tim napadima Sotona nije uspio dokazati svoju tvrdnju (Job 1:6-19; 2:7).

Postoje dobri razlozi zasto Jehova toliko

dugo dopusta Sotoni da ostane na zivotu, no


to nece ciniti zauvijek. avo ce uskoro biti

unisten. Jehova je vec poduzeo odreene korake kako bi to ostvario. Knjiga Otkrivenje

zorno nam opisuje jedan vazan dogaaj koji


se odigrao u nevidljivom duhovnom svijetu.
Ondje stoji: Izbio je rat na nebu: Mihael [uskrsnuli Isus Krist] i aneli njegovi borili su
se sa zmajem [Sotonom]. I zmaj se borio, i
aneli njegovi, ali nije nadvladao. I nije se

za njih vise naslo mjesta na nebu. I bio je

zbacen veliki zmaj, prazmija, koji se zove avo i Sotona, koji zavodi sav svijet. Bio je zba6

cen na zemlju, a s njim su bili zbaceni i aneli njegovi (Otkrivenje 12:7-9).

Zapazite da se za Sotonu kaze da zavodi

sav svijet. On to cini tako sto siri lazna vjer

ska ucenja jer zeli ljude odvratiti od Jehove

i njegove Rijeci. Jedna od lazi koje promice


jest ta da svi ljudi nakon smrti odlaze u duhovni svijet. Postoje mnoge varijante tog

ucenja. Naprimjer, u Africi i Aziji mnogi vjeruju da ljudi kad umru prelaze u duhovni

svijet u kojem prebivaju njihovi preci. Uce

nja o cistilistu i paklu takoer se temelje na

pretpostavci da postoji zivot nakon smrti.

Slijedi li nakon smrti zivot na nebu?

No sto je s ucenjem da svi dobri ljudi idu

na nebo, u sto vjeruju milijuni ljudi sirom


svijeta? Istina, neki dobri ljudi doista idu na
nebo, ali njihov je broj malen u usporedbi

s milijunima ljudi koji su zivjeli i umrli na

Zemlji. Biblija otkriva da ce 144 000 ljudi biti

otkupljeno sa zemlje te da ce sluziti kao

svecenici i kraljevati nad zemljom (Ot


krivenje 5:9, 10; 14:1, 3). Oni ce zajedno sa

Sinom covjecjim, Isusom Kristom, tvoriti

nebesku vlast, Bozje Kraljevstvo. Ta vlast za

uvijek ce unistiti Sotonu i njegove demone

te ce Zemlju pretvoriti u raj. Vecina umrlih

u buducnosti ce uskrsnuti i dobiti priliku da

vjecno zivi u raju na Zemlji (Luka 23:43).

Dakle, ukratko receno, u duhovnom svije

tu zivi mnostvo duhovnih bica. Najuzviseniji meu njima je Jehova Bog, koji je stvorio

sve zivo sto postoji. Njemu vjerno sluzi na

desetke tisuca anela. Drugi aneli, predvoeni Sotonom, okrenuli su se protiv Jehove

i cine sve sto je u njihovoj moci da ljude odvrate od Boga. Osim toga odreen broj ljudi
otkupljen je, odnosno izabran, sa Zemlje

kako bi na nebu izvrsavali posebne zadatke.

Imajuci to na umu, u nastavku pogledajmo

s kime iz duhovnog svijeta mozemo komu


nicirati i kako bismo to trebali ciniti.

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

Kome se
trebamo
moliti?

VEMOGUCI BOG dao je odreene duznosti drugim duhovnim stvorenjima.


Naprimjer, Isusu Kristu predao je vlast nad
Zemljom, a svojim je vjernim anelima dao

zadatak da pomazu u nadgledanju propovijedanja dobre vijesti (Otkrivenje 14:6). Me


utim, slusanje molitvi nije povjerio nikome

drugom. Stoga molitve trebamo upucivati


samo njemu.

Jehova je onaj koji slusa molitvu, kaze

Psalam 65:2. No on cini i vise od toga on

uslisava nase molitve. Apostol Ivan svojim je

suvjernicima koji su takoer sluzili Jehovi


o molitvi napisao: Sto god da molimo u

skladu s njegovom voljom, [Bog] nas cuje.

A ako znamo da nas cuje, sto god da moli

mo, znamo da cemo primiti ono sto smo


molili, jer smo to molili od njega (1. Ivanova 5:14, 15).

Vjerni aneli ne zele da se njima molimo

ili da na bilo koji drugi nacin pokusavamo

komunicirati s njima. Oni znaju sto je Bog


odredio u vezi s molitvama i surauju s
njim. Ustvari, on se ponekad upravo njima

sluzi da bi odgovorio na neciju molitvu.

Tako je naprimjer bilo u slucaju proroka Danijela kad se molio Jehovi u vezi s razorenjem Jeruzalema. Jehova je odgovorio na

njegovu molitvu tako sto je k njemu poslao

anela Gabrijela da mu prenese ohrabruju


cu poruku (Danijel 9:3, 20-22).

Mozemo li komunicirati s umrlima?

Trebamo li pokusavati stupiti u kontakt

s umrlima? Mnogi ljudi pricaju svoja iskustva o tome kako su navodno razgovarali s

duhovima umrlih. Naprimjer, jednoj je zeni

u Irskoj neka nepoznata zena, koja je bila

spiritisticki medij, rekla da je protekle noci

razgovarala s Fredom, njenim muzem. No


Fred je nekoliko tjedana ranije preminuo. Ta

joj je zena ispricala sto je Fred rekao. Is

pricala joj je cak i neke pojedinosti za koje je

njegova zena bila uvjerena da nitko osim nje

ne zna. Stoga je vrlo lako mogla zakljuciti daje njen muz ziv negdje u duhovnom svijetu

i da preko te zene pokusava s njom stupiti

u kontakt. No taj bi zakljucak bio u potpu


noj suprotnosti s jasnim biblijskim ucenjem
o stanju mrtvih. (Vidi donji okvir.)

Kako onda objasniti price poput ove koju


smo upravo naveli? Biblija nam otkriva da se

demoni mogu lazno predstavljati kao umrle

osobe, sto je u ovom slucaju bio Fred. To je

jedna od metoda kojima se sluze kako bi za

varali ljude. Zasto to cine? Zato da bi ih od

vratili od onoga sto uci Biblija te da bi oslabili njihovu vjeru i pouzdanje u Jehovu.
Nema nikakve sumnje u to da Sotona i demoni zavode ljude svakim silnim djelom

i laznim cudesnim znakovima i znamenjem


i svakom nepravdom i prijevarom (2. Solunjanima 2:9, 10).

Istina, neki spiritisticki mediji i ljudi ko

ji traze njihovu pomoc iskreno vjeruju da

Cinjenice i zablude

CINJENICA: SOTONA UISTINU


POSTOJI

ZABLUDA: SVI LJUDI NAKON SMRTI


ODLAZE U DUHOVNI SVIJET

Sam se Sotona pretvara da je aneo

svjetla (2. Korincanima 11:14)

Budite trezveni, bdijte! Protivnik vas,


avo, ide uokolo kao ricuci lav i trazi

koga da prozdre (1. Petrova 5:8)

Tko hodi u grijehu, potjece od avla,

jer avo grijesi otkad se pobunio


(1. Ivanova 3:8)

Podlozite se, dakle, Bogu, a suprotsta


vite se avlu, i pobjeci ce od vas!
(Jakov 4:7)


U znoju lica svojega kruh ces svoj jesti

dok se ne vratis u zemlju, jer od nje siuzet. Jer si prah i u prah ces se vratiti
(1. Mojsijeva 3:19)

Zivi su svjesni toga da ce umrijeti,

a mrtvi nisu svjesni nicega


(Propovjednik 9:5)


Sve sto ti doe pod ruku da cinis, cini
to svom snagom svojom, jer nema rada

ni razmisljanja ni znanja ni mudrosti u

grobu, u koji ides (Propovjednik 9:10)

avo (...) je bio ubojica ljudi otkad se


pobunio i nije ostao postojan u istini,

jer nema istine u njemu. Kad govori laz,

svoje govori, jer je lazljivac i otac lazi


(Ivan 8:44)
8

Duh njegov izie, a on se u prah svoj

vraca u taj dan propadnu misli njegove (Psalam 146:4)

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


Imamo uistinu divnu mogucnost

moliti se Svemogucem Bogu,


koji nas ljubi i brine se za nas.

Zasto bismo se onda uopce

zeljeli moliti bilo kome drugom?

CINJENICA:
VJERNI NAM ANELI

POMAZU
Aneo Jehovin utaboren stoji oko
onih koji se Boga boje i izbavlja ih
(Psalam 34:7; 91:11)
Nisu li svi [aneli] duhovi kojima je

duznost sluziti i koji su poslani da slu

ze onima koji ce naslijediti spasenje?


(Hebrejima 1:14)
Vidio sam jednog drugog anela kako

leti posred neba noseci vjecnu dobru

vijest da je objavi onima koji zive na


zemlji svakom narodu i plemenu
i jeziku i puku. I govorio je jakim glasom: Bojte se Boga
i dajte mu slavu (Otkrivenje 14:6, 7)

komuniciraju s mrtvima. No ako i s kim


kontaktiraju, onda kontaktiraju s duhov

nim bicima koja su Jehovini protivnici. Slic


no tome, neki ljudi vjeruju da stuju Boga,

ali su u zabludi. Apostol Pavao pod Boz

jim je nadahnucem napisao sljedece snaz

no upozorenje: Ono sto ti ljudi zrtvuju

zrtvuju demonima, a ne Bogu (1. Korincanima 10:20, 21, Novi zavjet suvremeni prijevod).

Imamo uistinu divnu mogucnost moliti se

Svemogucem Bogu, koji nas ljubi i brine se


za nas. Zasto bismo se onda uopce zeljeli
moliti bilo kome drugom? Na koncu, Bibli

ja nam daje sljedece jamstvo: Jehova ocima

svojim pretrazuje svu zemlju da pokaze sna

gu svoju stiteci one kojima je srce potpuno


odano njemu (2. Ljetopisa 16:9).

ZABLUDA: ISUS JE JEDNAK BOGU

Zelim da znate da je svakome muskarcu

glava Krist, a zeni je glava muskarac, a Kri


stu je glava Bog (1. Korincanima 11:3)

Kad mu sve bude podlozeno, tada ce se

i sam Sin podloziti onome koji mu je sve

podlozio, da Bog bude sve svima

(1. Korincanima 15:28)

Zaista, zaista, kazem vam, Sin ne moze

nista uciniti sam od sebe, nego samo ono

sto vidi da cini Otac (Ivan 5:19)

ZNATE LI?
Tko su bili magi koji su posjetili

Prema izvjestaju
o Isusovom roenju
zapisanom u Evanelju po Mateju, posjetitelji s istoka, koji su vidjeli zvijezdu za koju su smatrali da je znak da je

roen novi zidovski kralj, dosli su k malom Isusu i donijeli mu darove. U tom
se evanelju za te posjetitelje koristi

grcki izraz magoi, sto znaci magi; astrolozi; zvjezdoznanci


(Matej 2:1, bi

ljeska). Sto znamo o njima?


Najstariji pouzdani izvor informacija

o magima zapisi su grckog povjesnica


ra Herodota, koji je zivio u 5. stolje
cu pr. n. e. On je zapisao da su magi pri

padali perzijskoj svecenickoj klasi koja se

bavila astrologijom, tumacenjem snova


i bacanjem uroka. U Herodotovo vrijeme glavna religija u Perziji bio je zoroastrizam. Stoga su magi o kojima je go-

Isusa dok je bio malo dijete?

vorio ocito bili svecenici zoroastrizma.


The International Standard Bible Ency

clopedia o njima kaze: Opcenito govo

reci, magoi su u helenistickom svijetu


imali nadnaravno znanje i sposobnosti,

a ponekad su se bavili i vracanjem.


Mnogi ranokrscanski pisci, kao sto su

Justin Mucenik, Origen i Tertulijan, napisali su da su magi koji su posjetili Isusa zapravo bili astrolozi. Naprimjer,
Tertulijan je u svojoj knjizi O idolopoklonstvu napisao: Dobro znamo da

vracanje i astrologija idu ruku pod

ruku. Stoga su oni koji tumace zvijezde


bili prvi (...) koji su donijeli darove

[Isusu]. U skladu s tim tumacenjem

u mnogim prijevodima Biblije grcki iz


raz magoi prevodi se izrazom astrolozi odnosno zvjezdoznanci.

Zasto je Matej rijeci iz knjige proroka Zaharije pripisao Jeremiji?


Rijec je o recima zapisanim u Mate- tej u svom evanelju spomenuo Jere
ju 27:9, 10 u kojima je pisac Evanelja miju, govorio je o jednom vecem dijegovorio o novcu koji je Juda Iskariot lu Biblije koji se nazivao po imenu prve
dobio kako bi izdao Isusa. Ondje stoji: knjige iz tog dijela. U taj dio spadala

Tada se ispunilo ono sto je bilo rece- je i knjiga proroka Zaharije.

no preko proroka Jeremije: I uzeli su


Slicno tome Isus je koristio naziv
trideset srebrnjaka, cijenu za procije- Psalmi za nekoliko biblijskih knjiga

njenoga, (...) i dali su ih za loncare- koje su se ubrajale u cjelinu pod nazi


vo polje. To prorocanstvo o trideset vom Spisi. Stoga, kad je rekao da se

srebrnjaka nalazi se u knjizi proro- mora ispuniti sve sto


je o njemu napika Zaharije, a ne Jeremije (Zaharija sano u Mojsijevom zakonu, u Proroci11:12, 13).
ma i Psalmima, mislio je na proro

U dijelu Biblije koji su Zidovi naziva- canstva koja su zapisana u citavom


li Prorocima prva knjiga ponekad je hebrejskom dijelu Biblije (Luka 24:44).
znala biti knjiga proroka Jeremije, a ne
Izaije (Matej 22:40). Dakle, kad je Ma10

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


PRIBLIZIMO SE BOGU

On poznaje srce sinova ljudskih


2. LJETOPISA 6:29, 30MA li covjeka koji u nekom trenutku svog

zivota nije bio shrvan zivotnim brigama iproblemima? Ponekad nam se moze ciniti
da nitko u potpunosti ne razumije s kakvim

se problemima borimo niti koliku dusevnu


bol podnosimo. No postoji netko tko istinski

razumije nase osjecaje. To je Jehova Bog.

U 2. Ljetopisa 6:29, 30 zapisane su utjesne

rijeci koje je kralj Salamun izrekao o Jehovi.

Salamun je prilikom posvecenja hrama u


Jeruzalemu 1026. godine pr. n. e. uputio Jehovi prekrasnu molitvu. U toj je molitvi, ko

ja je trajala mozda desetak minuta, velicao


Jehovu kao Boga koji je vjeran, koji ispunja

va svoja obecanja i koji slusa molitve (1. Kraljevima 8:23-53; 2. Ljetopisa 6:14-42).

Salamun je usrdno molio Boga da saslusa


molbe svojih slugu (redak 29). Iako je u 28.

retku spomenuo mnoge nedace i probleme,

napisao je da svaki Bozji sluga poznaje svo


ju nevolju i osjeca svoju bol. Nekome bol

moze zadavati jedna vrsta nevolja, dok ne


tko drugi moze trpjeti zbog nekog sasvim
drugog problema.

Sto god bio razlog njihove boli i tuge,

Bozji vjerni sluge ne trebaju sami nositi te


ret svojih zivotnih briga. Salamun je molio

Jehovu da saslusa svakog svojeg slugu koji

osjeti potrebu rasiriti ruke svoje i uputiti

mu usrdnu molitvu.1 Pritom se mozda sje-

1 U biblijsko doba ljudi su imali obicaj u molitvi siriti


ruke svoje, odnosno podignuti ruke s dlanovima okrenutim prema gore (2. Ljetopisa 6:13).

tio onoga sto je njegov otac, David, rekao


kad je i sam bio pritisnut mnogim nevoljama: Baci na Jehovu breme svoje (Psalam
55:4, 22).
Kako Jehova odgovara na iskrene molbe

za pomoc? Salamun je preklinjao Jehovu: Ti

cuj s neba, iz prebivalista svojega, i oprosti i


daj svakome prema svim putevima njegovim (redak 30). On je znao da Jehova slu
sa molitvu i da se brine za svoje sluge te da
mu je stalo kako do cijelog naroda tako i do
svakog pojedinca (Psalam 65:2). Jehova pru

za potrebnu pomoc, a i oprostenje grijeha

gresnicima koji mu se obrate svim svojim


srcem (2. Ljetopisa 6:36-39).
Kako je Salamun mogao s tolikom sigur

noscu reci da Jehova uslisava molbe gresnika koji se kaju? U nastavku svoje molitve re
kao je: Ti poznajes srce njegovo, jer samo

ti poznajes srce sinova ljudskih. Jehova dobro zna kakve nevolje i boli svaki njegov
vjerni sluga nosi u svom srcu i nije ravno
dusan prema patnjama koje podnosi (Psalam 37:4).

Salamunova nam molitva uistinu moze

pruziti utjehu. Nasi bliznji mozda ne mogu

u potpunosti razumjeti nase najdublje osje

caje nase nevolje i nase boli (Mudre izre


ke 14:10). No Jehova poznaje nase srce i iskreno mu je stalo do nas. Stoga mu izlijmo

svoje srce u molitvi, jer nam on moze pomo

ci da lakse nosimo teret svojih zivotnih briga. Sve svoje brige bacite na njega, poziva
nas Biblija, jer se on brine za vas (1. Petrova 5:7).

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

11

900

930

950

969

1000

JESU LI LJUDI U BIBLIJSKO DOBA

doista zivjeli toliko dugo?

800

LOUISE CALMENT umrla je 4. kolovoza 1997.


JEANNE
u svom rodnom gradu na jugoistoku Francuske. Imala je
700

600

500

400

100

ZIVOTNI
VIJEK

DANASNJI COVJEK

ADAM

NOA

200

METUZALEM

300

122 godine!

Napredak u znanosti, medicini i drugim podrucjima zivo

ta doprinosi tome da ljudi danas zive duze nego prije. Ali ri

jetki su pojedinci koji dozive sto ili vise godina. To je vje


rojatno glavni razlog zasto mediji ponekad prenose vijesti

o ljudima koji dozive duboku starost, kao sto je to bio slucaj


s Jeanne Louise Calment.

No Biblija izvjestava da su ljudi u drevno doba zivjeli puno

duze, neki od njih cak gotovo tisucu godina. Jesu li ti izvje

staji istiniti i moze li im se vjerovati? Jesu li ljudi u biblijska

vremena uistinu zivjeli toliko dugo? Ima li to ikakve veze


s nama danas?

Ljudi koji su dugo zivjeli


Biblijska knjiga Postanka, odnosno 1. Mojsijeva, spominje

sedmoricu muskaraca koji su zivjeli vise od 900 godina, a rodili su se


koji se zbio u vrijeme Noe. To su bili
prije potopa

Adam, Set, Enos, Kenan, Jared, Metuzalem (Metusalah) i Noa

(1. Mojsijeva 5:5-27; 9:29). Za neke od njih mnogi ljudi moz


da nikad nisu ni culi, no svi su oni bili pripadnici prvih deset generacija ljudske povijesti. Metuzalem je poznat po tome

sto je zivio najdulje od svih cak 969 godina!

U Bibliji se spominje jos najmanje 25 osoba koje su zivje

le duze nego sto je to danas uobicajeno. Neki od njih zivjeli

su 300, 400, pa cak i 700 ili vise godina (1. Mojsijeva 5:28-31;

11:10-25). Meutim, mnogi smatraju da su biblijski izvjesta

ji o ljudima koji su dozivjeli tako duboku starost samo izmis


ljene price. Je li to istina?

Izmisljene price ili pouzdani izvjestaji?

Prema izvjestaju sto ga je izdao Zavod za demografska is

trazivanja pri Institutu Max Planck u Njemackoj, istrazivaci

su potvrdili da je Jeanne Louise Calment, spo


menuta u uvodu ovog clanka, doista imala

122 godine kad je umrla. To su ucinili tako sto


su sakupili neke njene izjave koje se lako moglo provjeriti. Te su izjave bile povezane s

onim sto su ona ili njeni roaci radili u vrijeme kad su se odigrali odreeni dogaaji. Nje
ne su rijeci zatim bile usporeene s podacima

iz drzavne i crkvene arhive, arhive javnih bi

ljeznika te novinskim clancima i popisima sta

novnistva. Iako je bilo nemoguce dokazati

svaku pojedinost iz njenog zivota, zanimljivo


je da su izravni i neizravni dokazi koji su istra

zivacima stajali na raspolaganju potvrdili da je

doista zivjela toliko dugo.

A sto mozemo reci za izvjestaje zapisane u

Bibliji? Postoje li dokazi koji svjedoce o njihovoj vjerodostojnosti? Naravno da postoje!


Premda danas dostupni svjetovni izvori nisu

potvrdili bas svaku pojedinost u biblijskom


tekstu, mnogi dokazi pokazali su da je on pouzdan u povijesnom, znanstvenom i kronolo
skom pogledu.1 To nas ne bi trebalo iznenadi
ti jer u samoj Bibliji stoji: Iako je svaki covjek

lazac, Bog je istinit (Rimljanima 3:4, Novi


zavjet, International Bible Society, internetsko

izdanje na hrvatskom). Da, buduci da je Biblija knjiga koja je nadahnuta od Boga, ona ni

posto ne sadrzi neistine (2. Timoteju 3:16).


Mojsije, kojeg je Jehova Bog nadahnuo da na

pise Petoknjizje, odnosno prvih pet knjiga Bibli


je, ubraja se meu najutjecajnije
i najuvazenije

ljude u ljudskoj povijesti. Zidovi ga smatraju

najvecim meu svim svojim uciteljima. Musli


mani ga postuju kao jednog od svojih velikih

proroka. A za krscane je Mojsije prethodnik Isu
sa Krista. Bi li bilo razumno zakljuciti da su za

pisi tako vazne povijesne licnosti nepouzdani?

Da li se u to doba

vrijeme drugacije racunalo?


Neki ljudi tvrde da se u biblijsko doba vrije

me racunalo drugacije te da je period koji se

1 Vise o tome mozete saznati u knjizi Biblija Rijec Boz

ja ili covjecja? koju su objavili Jehovini svjedoci.

nazivao godinom zapravo bio jedan mjesec.

Meutim, analiziranje izvjestaja iz 1. Mojsijeve jasno pokazuje da su ljudi u to doba vrije

me racunali na isti nacin kao i mi danas. Raz


motrimo dva primjera. U izvjestaju o potopu

citamo da je kisa pocela padati kad je Noa


imao 600 godina, drugoga mjeseca, sedam
naestoga dana u mjesecu. Zatim kaze da
je voda prekrivala Zemlju 150 dana te da
se sedmoga mjeseca, sedamnaestoga dana
u mjesecu, arka zaustavila na brdima Ararata
(1. Mojsijeva 7:11, 24; 8:4). Dakle, prema tom

izvjestaju razdoblje od pet mjeseci od sedamnaestog dana drugog mjeseca do sedamnaestog dana sedmog mjeseca te godine iz
nosilo je 150 dana. Stoga je ocito da tvrdnja
kako je jedna godina zapravo bila jedan mjesec nema nikakvog temelja.

Razmotrimo i drugi primjer. Prema izvjestaju iz 1. Mojsijeve 5:15-18 Mahalalel je dobio

sina u dobi od 65 godina, nakon cega je zivio

jos 830 godina te umro u dobi od 895 godina.


I njegov unuk Henok imao je 65 godina kad
mu se rodio sin (1. Mojsijeva 5:21). Ako je go
dina u to vrijeme doista odgovarala nasem

mjesecu, to bi znacilo da su ta dvojica muskaraca postala roditelji sa samo pet godina. Zvu
ci li vam to razumno?

Arheologija takoer pruza dokaze koji po


tvruju biblijske izvjestaje o pojedincima koji

su imali dug zivotni vijek. O patrijarhu Abra


hamu u Bibliji pise da je bio iz grada Ura, da

je kasnije zivio u gradu Haranu, a zatim u zemlji Kanaanu te da se borio s elamskim kraljem
Kedorlaomerom i pobijedio ga (1. Mojsijeva

11:31; 12:5; 14:13-17). Arheoloska otkrica potvruju da su ti gradovi, mjesta i ljudi doista

postojali. Osim toga ona nam pruzaju uvid

u geografska obiljezja zemalja i obicaje ljudi


koji se spominju u povezanosti s Abrahamom.

Buduci da su ti izvjestaji o Abrahamu tocni, za

sto bismo dovodili u pitanje podatak da je zivio 175 godina? (1. Mojsijeva 25:7).

Stoga je ocito da nema razloga sumnjati

u biblijske izvjestaje koji govore o iznimnoj

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

13

dugovjecnosti nekih ljudi u drevno doba. No mozda se pita

te: Zasto je uopce vazno jesu li ti ljudi zivjeli toliko dugo ili
nisu?

Mozete zivjeti dulje nego sto mislite!

Iznimno dug zivotni vijek ljudi koji su zivjeli prije potopa

dokazuje da ljudsko tijelo ima zapanjujuce velik potencijal za

dug zivot. Suvremena tehnologija omogucila je znanstveni


cima da bolje upoznaju ljudsko tijelo i njegovu zadivljujucu
grau, izmeu ostalog i njegovu izvanrednu sposobnost ob

navljanja i zacjeljivanja. Do kojeg su zakljucka dosli? Ljudsko

tijelo moglo bi zivjeti beskonacno. Profesor medicine Tom

Kirkwood rekao je: [Starenje] je jos uvijek jedna od velikih

nepoznanica koju medicinska znanost ne moze dokuciti.


No Jehovi Bogu starenje nije nikakva nepoznanica niti pro

blem koji ne bi mogao rijesiti. On je prvog covjeka, Adama,

stvorio savrsenog te je zelio da ljudi zive vjecno. Nazalost,

Adam se pobunio protiv Boga. Time je pocinio grijeh i zbog

toga postao nesavrsen. Stoga nam Biblija pruza objasnjenje

za kojim tragaju znanstvenici. Ona kaze: Preko jednog co


vjeka grijeh je usao u svijet i preko grijeha smrt, i tako se smrt

prosirila na sve ljude jer su svi sagrijesili (Rimljanima 5:12).

Upravo zbog grijeha i nesavrsenosti ljudi obolijevaju, stare i


umiru.

Meutim naum naseg Stvoritelja punog ljubavi nije se pro

mijenio. On je to na izvanredan nacin i dokazao tako sto je

poslao svog Sina, Isusa Krista, da svoj zivot polozi kao otkup

nu zrtvu, cime su ljudi dobili mogucnost da postanu savrse

ni i zive vjecno. U Bibliji stoji: Kao sto u Adamu svi umiru,

tako ce i u Kristu svi ozivjeti (1. Korincanima 15:22). Prije

potopa ljudi su bili blize savrsenstvu nego mi danas i zbog

toga su zivjeli puno, puno duze od nas. No mi se danas na

lazimo blize vremenu kad ce Bog ispuniti svoje obecanje. Us

koro ce ukloniti svaki trag grijeha i nesavrsenosti, pa ljudi

vise nece morati starjeti i umirati (Izaija 33:24; Titu 1:2).

Kako mozete dobiti te blagoslove? Nemojte odmah zaklju

citi da je to Bozje obecanje suvise nestvarno da bi bilo istini

to. Isus je rekao: Tko cuje moju rijec i vjeruje onome koji me

poslao, ima vjecni zivot (Ivan 5:24). Stoga nastojte upozna

ti Bibliju i primjenjujte ono sto iz nje naucite. Budete li tako

postupali, bit cete poput onih za koje je apostol Pavao rekao

da skupljaju ono blago koje je dobar temelj za buducnost,

kako bi osvojili pravi zivot (1. Timoteju 6:19). Mozete biti si


gurni da Bog koji je ljudima iz biblijskog doba omogucio da

zive toliko dugo i vama moze podariti vjecni zivot!

PISMO IZ

HAITIJA

To je za mene bio
pravi blagoslov

AD je 12. sijecnja 2010. snazan potres pogo

dio Haiti, tesko mi je bilo cak i na vijestima

gledati pustos i kaos sto ih je ostavio iza sebe.


Otprilike tjedan dana kasnije nazvala me moja

draga prijateljica Carmen i predlozila mi da po


emo u Haiti kako bismo pomagale u pruza
nju pomoci nastradalima. Carmen sam upoznala prije nekoliko godina, kad smo zajedno

volontirale radeci kao medicinske sestre na


izgradnji jedne dvorane Jehovinih svjedoka.

Otada smo volontirale i na drugim slicnim


projektima te smo postale dobre prijateljice.

Rekla sam joj kako se bojim da necu moci ni

fizicki ni emocionalno podnijeti ono sto se dogaa u Haitiju. Ona me podsjetila da smo do
sada uvijek dobro suraivale i da cemo jedna

drugoj biti podrska. Njene su me rijeci ohrabri


le te sam nazvala glavno sjediste Jehovinih
svjedoka u Brooklynu, u New Yorku, i razgova
rala s Jehovinim svjedokom koji je bio zaduzen

za organiziranje humanitarne pomoci iz Sje


dinjenih Drzava. Dala sam mu svoje podatke
kako bi me stavio na listu volontera. Spomenula sam i Carmen te sam rekla da bih voljela
da nas dvije zajedno radimo. Rekao je da mi

ne moze jamciti da cemo bilo ona bilo ja uop


ce biti pozvane da idemo u Haiti, a niti da

cemo raditi zajedno.

Stoga sam nastavila sa svojim uobicajenim

aktivnostima misleci
kako me vjerojatno nece
ni pozvati u Haiti. Cetiri dana kasnije, u pone
djeljak 25. sijecnja, nazvali su me iz Brooklyna.

Pitali su me mogu li otputovati u Haiti, i to po

mogucnosti vec sutradan! Nisam mogla vjero

vati svojim usima. Pristala sam i rekla da cu

uciniti sve sto mogu da sto prije krenem. Prvo

sam na poslu uzela godisnji odmor. Zatim sam

se cula s Carmen i saznala da ona nazalost nije


pozvana jer ne govori francuski. Bila sam i pre
plasena i uzbuena u isto vrijeme. Uspjela sam

kupiti avionsku kartu i tako sam se 28. sijecnja


ukrcala na avion i otputovala iz New Yorka za
Santo Domingo u Dominikanskoj Republici,

koja granici s Haitijem.

Jedan mladi Jehovin svjedok docekao me u

zracnoj luci i odvezao do podruznice Jehovi


nih svjedoka. Istog dana stigle su jos dvije me
dicinske sestre iz Sjedinjenih Drzava pa smo te

noci bile smjestene u istoj sobi. Sutradan ujutro krenuli smo na put prema Haitiju. Nakon

sedam i pol sati voznje stigli smo do tamosnje

podruznice u Port-au-Princeu.

Kad smo presli granicu, pred nama su se poce

li nizati strasni prizori opustosenog krajolika. Ni


smo mogli vjerovati sto je potres u svega 35 se
kundi ucinio ovoj prekrasnoj zemlji. Bilo mi je

tesko i na televiziji gledati razorne posljedice potresa. Ne mogu vam ni opisati kako mi je tek bi

lo kad sam to vidjela uzivo. Mnostvo kuca, uklju


cujuci i predsjednicku palacu, bilo je osteceno

dok je od drugih ostala samo hrpa rusevina.

Mnogi su ljudi citav zivot mukotrpno radili da

bi sagradili kucu, a sada su u samo nekoliko se


kundi izgubili sve sto su imali. Neprestano sam

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

15

razmisljala o tome da ono najvrednije sto ima


mo u zivotu nisu materijalne stvari.

Kad smo stigli u podruznicu, Jehovina svjedokinja koja je radila na recepciji vidjela je da

dolazimo te nam je potrcala u susret i docekala nas s velikim osmijehom na licu. Izgrlila nas

je i zahvalila nam sto smo bili spremni nakra

tko svoj zivot ostaviti po strani i doci k njima.

Nakon rucka otisli smo u obliznju kongresnu


dvoranu koja je bila pretvorena u bolnicu.
Ondje sam upoznala i druge Jehovine svjedo
ke koji su dosli volontirati, izmeu ostalih, je

dan bracni par lijecnika iz Njema cke, njihovog

pomocnika i jednu primalju iz Svicarske.

Vec prve noci pocela sam raditi. Osamnaestero pacijenata, od kojih su neki bili Jehovini

svjedoci, a neki nisu, lezalo je na madracima u

kongresnoj dvorani. Lijecnici i medicinske sestre, koji su bili Jehovini svjedoci, svim su pa

cijentima posvecivali jednaku paznju i pruzali


im besplatnu medicinsku njegu.

Te je noci jedan 80-godisnji pacijent umro.

Uz njega je bila njegova zena te ja i moja surad


nica. Nakon toga je mlada zena imenom Ketly

pocela zapomagati od bolova. Desna ruka bila


joj je amputirana zbog ozljeda koje je zadobila
u potresu. Uz nju je bila Jehovina svjedokinja

koja ju je poucavala o Bibliji. Ona je skoro sva


ke noci spavala kraj njezinog kreveta.

Otisla sam do Ketly, zeleci nekako ublaziti njenu bol. No bol koja ju je razdirala nije bila sa

mo fizicke nego i dusevne prirode. Rekla mi je


da je bila kod prijateljice kad se dogodio potres.

Nisu znale sto se dogaa. Potrcale su prema bal-


konu drzeci se za ruke kad je iznenada na njih

pao zid te su ostale zarobljene pod rusevinama.


Dozivala je svoju prijateljicu, ali ona joj nije odgovarala. Rekla je da je odmah znala da je mrtva.

Tijelo njene prijateljice djelomicno je lezalo na

njoj sve dok cetiri sata kasnije nisu dosli spasite


lji. Ketly je izgubila desnu ruku jer su joj je lijecnici morali amputirati kod ramena.

Ketly bi svaki put kad bi pokusala zaspati iz

nova u mislima prozivljavala ono sto se dogo

dilo. Jecajuci, rekla mi je: Znam sto Biblija

kaze o posljednjim danima i potresima. Znam

da imamo divnu nadu za buducnost. Znam da

bih trebala biti sretna sto sam ziva. Ali pokusaj


se na tren staviti u moju situaciju. U jednom

trenutku sve ti u zivotu ide kako treba, a vec

u sljedecem dogodi se nesto ovako strasno.

Osjecajuci se krajnje bespomocno, samo sam

je zagrlila i pocela plakati s njom. Plakale smo


sve dok nije zaspala.

Svaki bi dan jedan lijecnik i dvije medicinske sestre odlazili i u druga mjesta kako bi

ljudima pruzili medicinsku pomoc. Mene su


poslali u Petit Goave, mjesto koje je od Port-au
-Princea udaljeno oko dva sata voznje. Putova
la sam s jos dvoje volontera medicinskom se
strom iz Floride i lijecnikom iz Francuske. Stigli
smo u 9.30, iskrcali pribor i lijekove koje smo

donijeli sa sobom i unijeli ih u tamosnju dvoranu Jehovinih svjedoka. Ljudi su znali da do


lazimo, pa su sjedili u dvorani i cekali nas.

Odmah smo poceli raditi. Bilo je jako vruce,

a redovi onih kojima je bila potrebna pomoc

bivali su sve duzi i duzi. Tek smo oko tri sata


popodne uspjeli napraviti pauzu. Zajedno smo
dali 114 cjepiva i obavili 105 pregleda. Bila sam

iscrpljena, no sretna jer smo mogli uciniti ne


sto za dobrobit onih kojima je bila potrebna

pomoc.

U Haitiju sam pomazuci nastradalima pro

vela nesto vise od dva tjedna. Gotovo svake

noci radila sam dvanaest sati u kongresnoj


dvorani. To je bila velika odgovornost kakvu

dotad jos nikad nisam imala. Ipak, to sto sam

imala cast biti ondje za mene je bio pravi


blagoslov. Jako sam sretna sto sam mogla ba

rem donekle pruziti pomoc i utjehu ljudima u


Haitiju koji su toliko propatili.

Mi mozemo mnogo nauciti od njih. Naprimjer, jednom od pacijenata za koje sam se brinu

la, 15-godisnjem djecaku po imenu Eliser, lijecnici su morali amputirati nogu. Primijetila sam

da nikad ne bi do kraja pojeo svoj rucak, nego bi

ga sacuvao kako bi ga podijelio sa svojim prijate

ljem Jimmyem, koji bi predvecer dosao k njemu

i citavu noc proveo uz njega. Objasnio mi je da

Jimmy cesto ne bi nista jeo prije nego sto bi na

vecer dosao k njemu. Eliser me naucio da ne tre


bamo biti bogati, pa cak ni zdravi, da bismo ono

sto imamo podijelili s drugima.

Takvu velikodusnost pokazivali su i volonteri s kojima sam suraivala. Jedna volonterka ni


sama nije bila dobrog zdravlja, a druga je trpjela bolove u leima. No svi su stavljali potrebe
pacijenata ispred svojih vlastitih. To me ohrabrilo i pomoglo mi da ustrajem. S vremena na

vrijeme svi smo bili emocionalno, psihicki i fi


zicki iscrpljeni, no pomagali smo jedni drugima da ne posustanemo. To je bilo doista ne-

zaboravno iskustvo! Sretna sam sto sam dio


krscanske organizacije ciji su pripadnici uistinu

dobrostivi, samopozrtvovni i puni ljubavi.

Prije nego sto sam otisla iz Haitija, dvije pacijentice koje su ostale bez desne ruke uspjele
su mi napisati zahvalno pismo te su inzistirale

da ga procitam tek kad budem u avionu. To

sam i ucinila. Ta su me pisma duboko dirnula


i nisam mogla prestati plakati.

I nakon povratka kuci ostala sam u kontaktu s nekim prijateljima koje sam
stekla u Haitiju. Prijateljstva koja se rode u vrijeme

teskih nevolja i problema

cesto budu vrlo cvrsta i


trajna. Stoga sam sigurna

da ce nase prijateljstvo

izdrzati svaku kusnju i

nevolju s kojom cemo

se u buducnosti suociti.

Uistinu mogu reci da


sam iskusila obilje blagoslova!

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

17


ZASTO SU ODBACILI MESIJU?
K

AD je Isus bio na Zemlji, mnostva ljudi

bila su odusevljena onim sto je govorio i

zadivljena cudima koja je cinio. Zbog toga su


mnogi povjerovali u njega i prihvatili ga

kao prorecenog Mesiju, odnosno Krista. Raz

misljali su: Zar ce Krist, kad doe, ciniti vise

cuda nego sto ih ovaj cini? (Ivan 7:31).

Iako je mnostvo dokaza govorilo u prilog

tome da je Isus proreceni Mesija, vecina

onih koji su vidjeli Isusa i culi ono sto je na

ucavao nije povjerovala u njega. Nazalost,

cak su mu i neki koji su u pocetku vjerovali da je on Mesija kasnije okrenuli lea. Za


sto je toliko mnogo ljudi odbacilo Isusa kao

Mesiju unatoc snaznim dokazima koje su vidjeli? Razmotrimo u nastavku nekoliko raz18

loga koji su ih naveli na to. Dok budete raz

misljali o tim razlozima, upitajte se: Moze li

se i meni dogoditi da napravim slicnu po


gresku?

Neispunjena ocekivanja

U vrijeme kad se Isus rodio mnogi su Zido


vi ocekivali dolazak Mesije. Kad su ga njegovi

roditelji jos kao malo dijete donijeli u hram,

ondje su susreli ljude koji su cekali izbav

ljenje Jeruzalema vjerujuci da ce to uciniti

obecani Mesija (Luka 2:38). Kasnije su se

mnogi koji su bili ocevici djela koja je cinio

Ivan Krstitelj pitali: Nije li on mozda Krist?

(Luka 3:15). No sto su Zidovi u 1. stoljecu

ocekivali od Mesije?

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


Meu Zidovima tog vremena bilo je uvrije

zeno misljenje da ce ih Mesija osloboditi od

ugnjetavacke rimske vlasti i obnoviti izrael


sko kraljevstvo na Zemlji. Prije nego sto je

Isus zapoceo sa svojom sluzbom, pojavilo se


nekoliko karizmatskih voa koji su zagovara
li nasilnu pobunu protiv tadasnje vlasti. Postupci tih ljudi vjerojatno su utjecali na Zido

ve i na njihova ocekivanja o tome sto bi

Mesija trebao ciniti.

Isus je bio susta suprotnost tim laznim me

sijama. On nije odobravao nasilje, vec je ucio

svoje slusatelje da ljube svoje neprijatelje i da

budu podlozni vlastima (Matej 5:41-44). Lju

di su ga zeljeli uciniti kraljem, ali on je to od


bijao. Umjesto toga naucavao je da njegovo kraljevstvo nije dio ovoga svijeta (Ivan

6:15; 18:36). Ipak, krive predodzbe koje su Zi


dovi imali o Mesiji snazno su utjecale na
njih.

Ivan Krstitelj osobno je vidio i cuo mnoge

zadivljujuce dokaze koji su potvrivali da je

Isus Bozji Sin. No kad se nasao u zatvoru, po


slao je svoje ucenike k njemu da ga upitaju:

Jesi li ti onaj koji ima doci ili da cekamo dru


goga? (Matej 11:3). Mozda se Ivan pitao je li

Isus doista
Izbavitelj koji ce uciniti
obecani

ono sto Zidovi ocekuju.


Isusovi apostoli nikako nisu mogli shvatiti

da ce on biti ubijen te da ce potom uskrsnu


ti. Jednom prilikom kad je Isus objasnjavao
da Mesija mora mnogo toga pretrpjeti i biti

ubijen Petar ga je uzeo na stranu i poceo ga

prekoravati (Marko 8:31, 32). Jos uvijek nije

mogao razumjeti zasto Isus treba umrijeti da


bi ispunio svoju ulogu Mesije.
Kad je Isus kratko prije Pashe 33. godine

dosao u Jeruzalem, docekalo ga je veliko

mnostvo ljudi koje ga je odusevljeno pozdravilo kao Kralja (Ivan 12:12, 13). No situacija

se zacas preokrenula! Isus je tog istog tjedna

bio uhicen i pogubljen. Nakon njegove smrti

dvojica njegovih ucenika rekla su: A mi smo

se nadali da je on
onaj koji ce izbaviti Izraela
(Luka 24:21). Cak i kad se Isus nakon uskrs

nuca pojavio pred svojim ucenicima, oni su

se jos uvijek nadali da ce Mesija uspostaviti


kraljevstvo na Zemlji. Upitali su ga: Gospo
dine, hoces li u ovo vrijeme Izraelu obnoviti

kraljevstvo? Stoga je ocito da su kriva ocekivanja o Mesiji bila duboko ukorijenjena u


srcu i umu ljudi kojima je Isus propovijedao
(Djela apostolska 1:6).

Nakon sto je uzasao na nebo, na njegove je

ucenike bio izliven sveti duh i oni su jasno

razumjeli da ce Mesija vladati kao nebeski


Kralj (Djela apostolska 2:1-4, 32-36). Apostoli Petar i Ivan hrabro su propovijedali o Isu

sovom uskrsnucu te su i sami cinili cuda,

cime su pokazali da imaju Bozju podrsku

(Djela apostolska 3:1-9, 13-15). Na tisuce ljudi u Jeruzalemu povjerovalo je u Krista. No to


se nije svidjelo Zidovima koji su bili na vlasti.

Kao sto su se ranije zestoko protivili Isusu,


tako su se sada protivili i njegovim apostoli

ma i ostalim ucenicima. Zasto su zidovski


vjerski voe odbacili Isusa?

Odbacili su ga vjerski voe

U vrijeme kad je Isus dosao na Zemlju zi


dovska vjerovanja i obicaji bili su daleko od

onoga sto je naucavalo Sveto pismo nadahnuto od Boga. Vjerski voe tog vremena sa
duceji, farizeji i pismoznanci drzali su se

svojih ljudskih predaja, koje su im bile vazni

je od Bozje Rijeci. Uvijek su iznova optuziva


li Isusa da krsi Zakon zato sto vrsi cudesna

izljecenja u subotu. No Isus je uvjerljivo po

bijao njihova nebiblijska ucenja, cime je doveo u pitanje njihov autoritet i tvrdnje da

imaju Bozje priznanje. Za razliku od njih Isus

je bio iz siromasne obitelji i nije zavrsio ra

binske skole. Stoga nije nikakvo cudo sto je

tim ponosnim ljudima bilo toliko tesko pri


znati da je Isus Mesija. Buduci da su u raspra
vama koje su s njim vodili uvijek zavrsavali
kao gubitnici, toliko su se razgnjevili da su

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

19

poceli vijecati o tome kako da ga pogube


(Matej 12:1-8, 14; 15:1-9).

A kako su vjerski voe objasnjavali odakle

Isusu moc da cini cuda? Oni nisu poricali ci


njenicu da su se ta cuda dogodila. Umjesto

toga pokusali su ljudima poljuljati vjeru u

Isusa tako sto su tvrdili da njegova moc dola


zi od Sotone, cime su hulili na Boga. Govorili

su: Ne moze ovaj istjerivati demone osim uz

pomoc Beelzebuba, vladara demona (Matej


12:24).

Postojao je jos jedan snazan razlog zasto su


uporno odbijali priznati da je Isus Mesija. Na

kon sto je Isus uskrsnuo Lazara, voe razlicitih vjerskih sljedbi sakupili su se i rekli jedni

drugima: Sto da radimo? Ovaj covjek cini

mnoga cuda. Ako ga pustimo tako, svi ce po

vjerovati u njega i Rimljani ce doci i uzeti

nam i nas hram i nas narod. Iz straha da

Da ste zivjeli u Isusovo doba,


biste li prepoznali Mesiju?

ne izgube svoju moc i polozaj u drustvu, ti su


se vjerski voe dogovorili da ubiju i Isusa i
Lazara! (Ivan 11:45-53; 12:9-11).

Predrasude i progonstvo

Zidovski vjerski voe svojim su stavovima

snazno utjecali na narod tako da su ljudi

opcenito bili neprijateljski raspolozeni prema svakome tko bi prihvatio Isusa za Mesiju.

Oni su se dicili svojim istaknutim polozajem


i svakoga tko bi povjerovao u Isusa omalova

zavali su govoreci: Je li itko od poglavara ili


farizeja povjerovao u njega? (Ivan 7:13, 48).

Neki zidovski voe, kao sto su Nikodem i Jo


sip iz Arimateje, postali su Isusovi ucenici, no
zbog straha od ljudi nisu to javno
priznali
(Ivan 3:1, 2; 12:42; 19:38, 39). Zidovski su

voe cak donijeli odredbu po kojoj su imali

pravo izopciti iz sinagoge svakoga tko Isusa


20

prizna za Krista (Ivan 9:22). Takva bi osoba

bila nepozeljna u drustvu i izvrgnuta ruglu i


preziru.

Protivljenje Isusovim apostolima i ucenici


ma na koncu je preraslo u zestoko progonstvo. Apostoli su zbog svog hrabrog propo
vijedanja cesto bili u nemilosti Sudbenog

vijeca, zidovskog vrhovnog suda (Djela apo
stolska 5:40). Naprimjer, Isusovog ucenika

Stjepana protivnici su lazno optuzili za hulu.

Potom ga je Sudbeno vijece osudilo te je bio


kamenovan. Nakon toga nastao je velik pro
gon skupstine u Jeruzalemu, pa su se svi

osim apostola rasprsili po krajevima judejskim i samarijskim (Djela apostolska 6:8-14;


7:548:1). I Savao, koji je kasnije postao apostol Pavao, progonio je Kristove sljedbenike

uz podrsku velikog svecenika i vijeca starje


sina (Djela apostolska 9:1, 2; 22:4, 5).

Cak i pod takvim teskim okolnostima, krs


canstvo se tijekom godina koje su uslijedile

nakon Isusove smrti brzo sirilo. No unatoc


tome sto je na tisuce ljudi prihvatilo krscan

stvo, krscani su u 1. stoljecu bili u manjini

meu tadasnjim stanovnicima Palestine. Tko


god bi se javno izjasnio kao sljedbenik Krista,

bio bi u opasnosti da bude izopcen iz drus


tva, pa cak i da se s njime nasilno postupa.

Sto ucimo od onih


koji su odbacili Isusa

Kao sto smo vidjeli u ovom clanku, u pr

vom su stoljecu krive predodzbe, utjecaj okoline i progonstvo mnoge odvratili od toga da

povjeruju u Isusa. I danas krive predodzbe

o Isusu i njegovim ucenjima mogu slicno


djelovati na ljude. Primjerice, mnogi vjeruju

da se Bozje Kraljevstvo nalazi u njihovom

srcu ili da ce ga uspostaviti ljudi. Drugi su

uvjereni u to da ce se ljudski problemi rijesi

ti uz pomoc znanosti i tehnoloskih dostig


nuca, pa stoga ne smatraju da je ljudima po
treban Mesija. Osim toga mnogi danasnji

kriticari Biblije tvrde da dogaaji iz Isusovog

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


Nemojte dozvoliti da vas unaprijed stvorene predodzbe o Isusu
odvrate od toga da saznate istinu o njemu

zivota i sluzbe zapisani u Bibliji nisu povijesno dokazani te tako ljudima potkopavaju
vjeru u to da je Isus Mesija.

Zbog takvih predodzbi i teorija mnogi su

ljudi zbunjeni i ne razumiju sto je Mesijina

uloga ili ne vide razloga zasto bi ih ona uop

ce trebala zanimati. No onima koji zele otvo


rena uma ispitati sto je istina na raspolaganju
stoji obilje dokaza koji potvruju da je Isus

Mesija. Ustvari, danas tih dokaza ima vise ne

go sto ih je bilo u 1. stoljecu. Danas imamo


hebrejski dio Biblije u kojem su zapisana broj

na prorocanstva o tome sto je sve Mesija tre

bao ciniti te cetiri evanelja koja opisuju kako

su se ta prorocanstva obistinila na Isusu.1

1 Vise o tome mozete saznati u okviru


Prorocanstva

o Mesiji na 200. stranici knjige Sto Biblija doista uci?


koju su objavili Jehovini svjedoci.

Uistinu imamo dovoljno dokaza da sami

donesemo promisljenu odluku o tome u sto

cemo vjerovati. Vrlo je vazno tu odluku do

nijeti sto prije. Zasto? Zato sto Biblija otkriva

da ce Isus kao Mesijanski Kralj Bozjeg Kraljevstva uskoro poduzeti korake kako bi sa Zem

lje uklonio sve one koji je unistavaju te da ce

uspostaviti pravednu vlast koja ce omoguciti

svim poslusnim ljudima da vjecno zive u raju


na Zemlji (Danijel 2:44; Otkrivenje 11:15, 18;

21:3-5). I vi mozete dozivjeti tu prekrasnu bu

ducnost ako vec danas upoznate Isusov zivot

i sluzbu te pokazete da vjerujete u njega. Svi

bismo trebali ozbiljno shvatiti Isusove rijeci:


Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinoroenog Sina, da nitko tko vjeruje u nje

ga ne propadne, nego da ima vjecni zivot


(Ivan 3:16).

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

21


Pokazimo
obzirnost prema

samohranim
roditeljima
M

ALOTKO se mora boriti s toliko obaveza


koje iziskuju mnogo vremena i snage

kao sto to moraju samohrani roditelji. Oni se

doista suocavaju s brojnim izazovima i problemima. Imaju mnogo posla oko brige za djecu.
Moraju raditi kako bi zbrinuli obitelj, no usto

jos moraju ici u kupovinu, kuhati, cistiti i po


spremati kucu te odgajati djecu. Isto tako trebaju voditi brigu o zdravlju djece, provoditi

vrijeme s njima u igri i rekreaciji te im pruza


ti emocionalnu podrsku. A ako je to ikako mo

guce, trebaju pronaci i nekoliko dragocjenih


trenutaka za sebe.

U danasnje vrijeme sve je vise obitelji sa samo jednim roditeljem. No, iako su takve obite

lji postale sasvim uobicajene u drustvu, cesto

se dogaa da im okolina uopce ne posvecuje

paznju. Jedna je majka iskreno rekla: Nisam

uopce razmisljala o njima sve dok i sama ni


sam postala samohrani roditelj. Sto mozemo

uciniti kako bismo samohranim roditeljima

pokazali razumijevanje i obzirnost? Zasto bi


smo trebali razmisljati o njihovim potrebama?

Razmotrimo ukratko tri razloga zasto bismo

im trebali pruziti pomoc.

41 godinu rekla je: Ima dana kad jednostav

no ne znam kako dalje i imam osjecaj da cu


se slomiti pod teretom silnih obaveza koje

imam. Zbog smrti ili nevjere bracnog druga

ili zbog nekih drugih teskih okolnosti mnogi

samohrani roditelji osjecaju se poput jedne samohrane majke koja je rekla: Mi usrdno tra

zimo pomoc. Ona nam ocajnicki treba.

Pomaganje nas usrecuje. Jeste li ikad pomo

gli nekome nositi nesto sto je bilo pretesko za


samo jednu osobu? Ako jeste, vjerojatno ste se

osjecali zadovoljno znajuci da ste na praktican

nacin nekome pruzili pomoc. Samohrani ro


ditelji optereceni su brigama i problemima

koji ponekad mogu biti preteski za samo jed

nu osobu. Ako im pruzimo pomoc koja im je

potrebna, osjetit cemo koliko su istinite rijeci


zapisane u Psalmu 41:1: Sretan je onaj tko
obzirno postupa prema ubogome.

Time radujemo Boga. U Jakovu 1:27 pi se:


Stovanje koje je cisto i neokaljano pred nasim

Bogom i Ocem jest ovo: brinuti se za sirocad

i udovice u njihovoj nevolji. Te se rijeci, dakako, odnose i na pomaganje samohranim


roditeljima.1 U Hebrejima 13:16 stoji: Ne za-

Zasto pokazivati obzirnost

Mnogi samohrani roditelji zele da im netko


pomogne. Jedna udovica s dvoje djece koja ima

1 Iako se izraz samohrani roditelj nigdje ne spominje

u Bibliji, cesto se koriste izrazi udovice i dijete bez oca.

To pokazuje da je cak i u biblijsko doba bilo mnogo samohranih roditelja (Izaija 1:17).

22

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


boravljajte ciniti dobro i dijeliti s drugima, jer

se takvim zrtvama ugaa Bogu.

Imajuci na umu ova tri razloga zbog kojih


bismo trebali pokazivati obzirnost samohra
nim roditeljima, pogledajmo sto konkretno

mozemo uciniti da bismo im pomogli i sto

mozemo poduzeti kako bi im pomoc koju im

pruzimo uistinu koristila.

Zapazati njihove potrebe

Mozda nam se cini da bi bilo najbolje samohranog roditelja jednostavno upitati: Kako ti

mogu pomoci? No, realno govoreci, rijetko


kad ce nam osoba doista reci sto joj treba.
U Psalmu 41:1, koji smo ranije citirali, stoji savjet da obzirno postupamo. U jednom biblij

skom prirucniku pise da hebrejski izraz koji je

upotrijebljen u tom retku moze znaciti dubo

ko razmisljati, u mislima pretresti razlicite pojedinosti i okolnosti i zatim mudro postupiti.

Stoga, da bismo pronasli najbolji nacin kako

samohranim roditeljima pruziti pomoc, treba

mo dobro razmisliti s kojim se sve poteskoca


ma suocavaju. Moramo biti pronicljivi, a ne

samo povrsno procijeniti njihovu situaciju.


Bilo bi dobro da se upitamo: Da se ja nalazim

u takvoj situaciji, sto bih volio da drugi urade

za mene? Naravno, mnogi ce samohrani rodi


telji reci da, koliko god se trudili, oni koji to
nisu sami iskusili ne mogu u potpunosti ra

zumjeti sto znaci sam podizati obitelj. Ipak,

ako se potrudimo uzivjeti u njihovu situaciju

i razumjeti kako se osjecaju, bit ce nam lakse


prema njima postupati obzirno.

Bog nam je savrsen uzor

Kad je rijec o pokazivanju obzirnosti prema


samohranim roditeljima, nema boljeg uzora

od samog Jehove Boga, koji to cini s puno lju


bavi i na najdjelotvorniji nacin. Mnogi biblij
ski reci isticu to da Jehova Bog pokazuje obzirnost prema udovicama i djetetu bez oca,
pa tako i samohranim roditeljima, te da mu je

stalo do njih. Ako obratimo paznju na to kako

se Bog brine za one koji su u nevolji, mozemo

mnogo nauciti o tome kako samohranim ro-

diteljima pomoci na konkretan i praktican na

cin. Navest cemo cetiri korisna prijedloga.


Pazljivo ih slusajmo

Jehova je u Zakonu koji je dao drevnom izra

elskom narodu rekao da ce on sigurno cuti vapaj onih koji nemaju nikoga da se zauzme za

njih (2. Mojsijeva 22:22, 23). Kako mi mozemo


postupati po uzoru na njega? Samohrane rodi

telje cesto moze obuzeti snazan osjecaj usamljenosti jer kraj sebe nemaju drugu odraslu osobu
s kojom bi razgovarali. Kad djeca odu u krevet,
ja ponekad jednostavno ne mogu zaustaviti suze, s tugom je rekla jedna samohrana majka.

Osjecaj usamljenosti katkad je gotovo neizdr

ziv. Mozemo li mi saslusati vapaj samohra

nog roditelja koji mozda ima potrebu reci ne

kome sto mu lezi na srcu? Ako to ucinimo u


prikladno vrijeme i na prikladnom mjestu, mo

zemo mu uvelike pomoci da se nosi s izazovima


i poteskocama s kojima se suocava.


Ohrabrimo ih lijepim rijecima

Jehova je nadahnuo pisanje svetih pjesama,


odnosno psalama, koje su Izraelci pjevali kad

bi vrsili svetu sluzbu. Mozemo zamisliti kako


su udovice i djeca bez oca bili ohrabreni kad
su pjevali te nadahnute pjesme koje su ih pod
sjecale na to da je Jehova otac djeci bez oca

i sudac udovicama te da ce im on pruziti po

moc (Psalam 68:5; 146:9). I mi mozemo ohra


briti samohrane roditelje lijepim i srdacnim ri

jecima koje im mogu dugo ostati u sjecanju.


Samohrana majka po imenu Ruth i dan-danas

se sjeca kako joj je prije 20 godina jedan prijatelj koji je i sam imao puno roditeljskog isku
stva rekao: Jako lijepo odgajas svoja dva sina.

Samo nastavi tako i budi ustrajna. Ona kaze:

Te njegove rijeci uistinu su me duboko dirnu


le. Doista, ljubazne su rijeci lijek i mogu

ohrabriti samohrane roditelje i vise nego sto

mislimo (Mudre izreke 16:24). Stoga, mozemo

li se sjetiti neceg konkretnog za sto bismo iskreno mogli pohvaliti samohranog roditelja?

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

23Pruzimo im materijalnu pomoc


kad je to potrebno

U Zakonu koji je Jehova dao drevnom Izraelu

nalazila se odredba koja je omogucavala udovicama i djeci bez oca da pribave hranu na dosto
janstven nacin. Jehova se tako pobrinuo da
imaju dovoljno hrane da jedu (...) i da se nasite (5. Mojsijeva 24:19-21; 26:12, 13). I mi mo

zemo na diskretan i dostojanstven nacin ponu


diti materijalnu pomoc obitelji sa samohranim
roditeljem kojoj je to potrebno. Mogli bismo

im naprimjer donijeti nesto hrane ili neke dru

ge potrepstine. Mozda imamo odjece koja bi

dobro dosla samohranom roditelju i njegovoj

djeci. Osim toga mozda bismo im mogli ponu

diti i nesto novca da kupe ono sto im treba.


Druzimo se s njima

Jehova je zapovjedio da udovice i djeca bez

oca takoer prisustvuju godisnjim blagdani


ma u Izraelu na kojima su se mogli druziti sa
svojim suvjernicima. Zapravo, on je svakome od njih rekao: Raduj se! (5. Mojsijeva


16:10-15). Slicno tome i danasnje se krscane

potice da gostoljubivo primaju jedni druge,

jer se na taj nacin mogu druziti sa svojim su


vjernicima (1. Petrova 4:9). Zasto ne biste pozvali nekog samohranog roditelja da s djecom

doe k vama na rucak? Ne trebate pripremati

neki raskosan objed. Malo je toga potrebno


ili samo jedno, rekao je Isus kad je bio u gostima kod svojih prijatelja (Luka 10:42).

Samohrani roditelji

cijenit ce nasu pomoc


Samohrana majka po imenu Kathleen koja

je odgojila troje djece kaze da nikad nece zaboraviti mudar savjet koji je dobila: Nemoj

nista ocekivati, a cijeni svaku pomoc koju do


bijes. Poput Kathleen mnogi samohrani roditelji svjesni su toga da je odgajanje djece nji

hova duznost. Stoga ne ocekuju od drugih da

za njih cine ono sto sami moraju ciniti. S dru


ge strane, oni nesumnjivo cijene svaku pomoc
koju dobiju od drugih. Ako pokazujemo obzir
nost prema samohranim roditeljima, mozemo uvelike doprinijeti njihovoj dobrobiti, a i

sami cemo zbog toga biti radosni znajuci da ce

Jehova Bog nagraditi nase dobro djelo (Mu


dre izreke 19:17, akovic).

Ako vec neko vrijeme niste pozvali u goste neku obitelj

sa samohranim roditeljem, mozete li to uskoro uciniti?


CITATELJI PITAJU
Gdje se nalazi raj o kojem govori Biblija?

Bit ce
s sa mnom u raju, rekao je Isus covje-

Na Zemlji. Mudre izreke 2:21 jasno kazu: Ce


stiti ce zivjeti na zemlji.
I Isus je govorio o raju na Zemlji. Istina, on je

govorio i o zivotu u raju na nebu, no to je obe


canje bilo namijenjeno samo maloj grupi oda
branih ljudi (Luka 12:32). Ti ce ljudi nakon smrti

uskrsnuti u nebeskom raju i ondje ce zajedno s


Kristom vladati nad zemaljskim rajem (Otkrivenje 5:10; 14:1-3). Kristovi nebeski suvladari nad

gledat ce Zemlju pretvorenu u raj i brinut ce se

da sve na njoj bude u skladu s Bozjim mjerilima.

Isus je znao sto je Bozji naum sa Zemljom.


Na koncu, bio je sa svojim Ocem na nebu kad
je on stvarao edenski vrt. Svi ljudi koji danas

pokazu pravu vjeru imat ce priliku zivjeti u


raju na Zemlji (Ivan 3:16). Takvim osobama


Isus obecava: Bit ces sa mnom u raju (Luka
23:43).

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

25

5 FORGET Patrick/SAGAPHOTO.COM/Alamy

ku koji je na samrti hrabro izrazio svoju vjeru u

njega (Luka 23:43). Gdje se nalazi taj raj sto ga


je Isus spomenuo? Nalazi li se na Zemlji, na
nebu ili pak u nekom meuprostoru, gdje lju

di cekaju Bozji sud?

Nasi praroditelji nekoc su zivjeli u raju. Bibli


ja o tome kaze: Jehova Bog zasadio je i vrt u

Edenu, prema istoku, i ondje je smjestio covje


ka kojeg je nacinio. (...) I Jehova Bog uzeo je

covjeka i smjestio ga u vrt edenski da ga obrauje i da se brine o njemu (1. Mojsijeva


2:8, 15). Zanimljivo je zapaziti da je u prijevo
du tih redaka na grcki jezik izraz vrt preve

den grckom rijecju paradeisos, sto znaci raj.

Roditelji obicno, ako imaju mogucnosti za to,

s dolaskom svakog novog djeteta nastoje prosiriti svoj stambeni prostor kako bi bilo dovoljno

mjesta za sve. Slicno tome, nakon sto bi se ljud

ska obitelj povecala, nasi su praroditelji trebali

prosiriti raj kako bi se prostirao i izvan edenskog


vrta. Bog im je rekao: Napunite zemlju i sebi

je podlozite (1. Mojsijeva 1:28).

Iz tih rijeci vidimo da je nas Stvoritelj htio da

ljudi zive i imaju potomke u raju ovdje na Zem

lji. Zelio je da vjecno zive u zemaljskom vrtu u


kojem ne bi bilo potrebe graditi groblja. Zemlja je trebala postati dom za sve ljude u kojem

su trebali zivjeti zauvijek. Stoga nije nikakvo

cudo sto nam prekrasna priroda na nasem pla


netu pricinjava toliko veselje. Mi smo stvoreni

da zivimo na predivnoj Zemlji.

Je li se Bozji naum promijenio? Nije. Jehova

nam jamci: Ispunit ce se rijec moja sto izlazi iz

usta mojih. Nece se vratiti k meni bez ploda,

nego ce uciniti ono sto zelim (Izaija 55:11).

Vise od 3 000 godina nakon sto je bio stvoren

covjek u Bibliji je zapisano: Onaj koji je obliko-

vao i nacinio zemlju (...) nije ju stvorio uzalud.


On ju je oblikovao tako da bude nastanjena

(Izaija 45:18). Bozji se naum nije promijenio.

Zemlja ce uskoro postati raj.


Zanimljivo je zapaziti da mnogi biblijski reci

koji govore o raju zapravo opisuju zivot na Zem


lji. Naprimjer, Izaija je prorekao: Oni ce gra

diti kuce i stanovati u njima, sadit ce vinograde i jesti rod njihov (Izaija 65:21). Gdje ljudi

grade kuce, sade vinograde i jedu njihov rod?

UVJERIO
SAM SE DA BOG

CINI DJELA VELIKA

ISPRICAO MAURICE RAJ

Moja je obitelj, zajedno s tisucama drugih doseljenika, pobjegla izsvog doma kako bi izbjegla jedan od najzescih napada u Drugom
svjetskom ratu. Danima smo putovali kroz gustu burmansku

dzunglu. Kad bi pala noc, sklonili bismo se pod neko drvo i ondje

prespavali. Tada sam imao samo devet godina. U malom zavezljaju

koji sam nosio na leima bilo je sve sto sam imao. No to je bio tek

pocetak nasih nevolja.

ILO je to 1942. Svijet je bio u ratu, a mi smo

bjezali pred japanskom vojskom koja je

sve vise prodirala u Burmu, danasnji Mijanmar. Na koncu je vojska zauzela naftna polja

kod grada Yenangyaunga. Prije nego sto smo

uspjeli doci do granice s Indijom, japanski su


nas vojnici sustigli i prisilili nas da se vratimo

kuci.

Kad sam bio mali, zivjeli smo u Yenangyaungu, gdje je moj otac radio u burmanskoj

naftnoj kompaniji. Nakon sto su Japanci oku

pirali to podrucje, tamosnja bogata naftna polja postala su glavna meta britanskih ratnih
zrakoplova. Jednom smo tri dana proveli skri
vajuci se u nekoj jami dok su svuda oko nas
padale bombe. Na koncu smo brodom pobjegli u Sale, mali grad na rijeci Ayeyarwadyu

(Irrawaddyu). Sretni sto smo zivi, ondje smo


ostali do kraja rata.

Tragedija me dovela do istine

Moj mlai brat rodio se 1945, kad je zavrsio

Drugi svjetski rat. Otac je bio presretan sto je

u starosti dobio dijete. No njegova sreca bila je


kratka vijeka. Tri mjeseca nakon roenja moj
je brat umro. Ubrzo nakon toga od tuge je
umro i moj otac.
26

Neki su me prijatelji pokusavali utjesiti go


voreci da je Bog uzeo mog oca i brata k sebi

na nebo. Silno sam zelio biti s njima! Moja

obitelj isla je u katolicku crkvu gdje sam saznao neke osnovne stvari o Bogu i religiji. Na

ucili su me da svecenici i redovnice nakon


smrti odmah idu na nebo, dok drugi moraju

neko vrijeme provesti u cistilistu gdje se muce

kako bi se ocistili od grijeha. Buduci da sam

ceznuo za time da ponovno vidim svog oca i

brata, odlucio sam ici u katolicko sjemeniste


u Maymyou (danas Pyin Oo Lwin) koji je bio
udaljen otprilike 200 kilometara od grada u

kojem sam zivio.

No u sjemeniste su primali samo one s do


brim obrazovanjem. Buduci da smo bili dose

ljenici, u skolu sam isao samo dvije godine.

Osim toga sve su skole tijekom rata bile zatvorene. Iako su se kasnije ponovno otvorile, mo
ja je obitelj bila u teskoj financijskoj situaciji.
Majka se morala brinuti za mene i moja dva
brata, ali i za troje male djece svoje preminule

sestre. Stoga nam nije mogla priustiti daljnje

skolovanje.
Moj se stariji brat zaposlio, no ja sam imao

samo 13 godina, pa nije bilo puno toga sto


sam mogao raditi. U Chauku, gradu u blizini

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.


Salea, zivio je moj stric Manuel Nathan. Raz

misljao sam: Ako odem od kuce, mama ce


imati jedna usta manje za hraniti. Stoga sam

otisao zivjeti u Chauk sa svojim stricem.

On je kratko prije toga poceo proucavati Bi


bliju s Jehovinim svjedocima i jedva je cekao

da s nekim podijeli ono sto je naucio. Malo

-pomalo govorio mi je o onome sto je ucio,

objasnivsi mi za pocetak znacenje molitve

Ocenas. Ona pocinje ovako: Oce nas, koji


jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! (Matej
6:9, 10, Jeruzalemska Biblija).
Dakle, Bog ima ime, objasnio mi je stric,

a ono glasi Jehova.


Zatim mi je pokazao Boz

je ime u Bibliji. Zelio sam saznati vise. No ni

sam znao dobro citati, cak ni na svom materinjem jeziku, tamilskom, a Biblija i biblijska
literatura koju je imao moj stric bile su na

engleskom, koji mi nije dobro isao. Unatoc slabom obrazovanju s vremenom sam razumio

biblijska ucenja (Matej 11:25, 26). Shvatio sam

da se mnoga vjerovanja o kojima sam ucio u


crkvi ne temelje na Bibliji. Na koncu sam stricu rekao: Ovo je istina!

Kad sam imao 16 godina, poceo sam drugi

ma govoriti o onome sto sam naucio. U to je


vrijeme u Mijanmaru bilo samo 77 Jehovinih
svjedoka. Otprilike u tom periodu mog je strica posjetio Robert Kirk, Jehovin svjedok koji je

sluzio kao misionar u glavnom gradu Rangoo


nu, danasnjem Yangonu. Rekao sam mu da

sam odlucio svoj zivot posvetiti Jehovi. Stoga


sam se 24. prosinca 1949. krstio u rijeci Ayeyarwadyu u znak svog predanja Bogu.

Svladavanje prepreka
Ubrzo nakon toga preselio sam se u Manda
lay kako bih pronasao neki posao. Zelio sam
biti pionir, kako se naziva Jehovine svjedoke

koji svaki mjesec mnogo vremena posvecuju


propovijedanju. No jednog dana, dok sam gle
dao nogometnu utakmicu, srusio sam se na

pod i poceo se grciti. Dijagnosticirana mi je


epilepsija, te sam se morao vratiti svojoj obitelji kako bi se brinuli za mene.

Epilepticni napadi javljali su mi se s vreme


na na vrijeme iducih osam godina. Kad mi se

zdravlje poboljsalo, nasao sam posao. Iako


moja majka zbog mog zdravstvenog stanja ni

je zeljela da zapocnem s pionirskom sluzbom,

ja sam joj
jednog dana rekao: Ne mogu vise

cekati. Zelim biti pionir. Jehova ce se brinuti


za mene!
Tako sam se 1957. preselio u Yangon i ondje

zapoceo s pionirskom sluzbom. Zacudo, napadi su mi se ponovno javili tek 50 godina


kasnije, 2007. godine. Sada uzimam lijekove

kako bih ih drzao pod kontrolom. Godine


1958. bio sam imenovan za specijalnog pionira te sam svaki mjesec provodio 150 sati u propovijedanju.

Prvo podrucje u koje sam isao propovijedati bilo je Kyonsha, selo koje se nalazi otprilike
100 kilometara sjeverozapadno od Yangona.

Mala grupa ljudi u tom selu bila je procitala

neke nase biblijske publikacije i zeljela je sa


znati vise o tome. Kad smo Robert i ja stigli u

selo, oko nas se okupilo mnostvo ljudi. Odgovarali smo na mnoga biblijska pitanja koja su
nam postavljali te smo im pokazali kako se
vode sastanci na kojima se razmatra Biblija.

Neki od njih ubrzo su nam se pridruzili u propovijedanju. Ja sam dobio zadatak da ostanem u tom selu. U samo nekoliko mjeseci ta

mala grupa postala je velika skupstina koja je

U sluzbi propovijedanja
u Rangoonu,
1957.

Na putu
na kongres
u Kalemyu
(Burma),
krajem
1970-ih

izvrsno napredovala. Danas na tom podrucju

ima vise od 150 Jehovinih svjedoka.

Kasnije sam sluzio kao putujuci propovjed

nik i posjecivao skupstine i grupe objavitelja

na udaljenim podrucjima diljem Mijanmara.

Presao sam nebrojene kilometre vozeci se pra


snjavim cestama na natovarenim kamionima,

plovio sam rijekama i pjesice prelazio dzungle

i strme planinske lance. Iako nisam bio bas fi


zicki jak, osjetio sam da mi Jehova daje snage
da ustrajem (Filipljanima 4:13).

Jehova ce ti pomoci
Godine 1962. bio sam pozvan da radim

u podruznici Jehovinih svjedoka u Yangonu


gdje me Robert donekle uputio u posao. Ubrzo nakon toga vlasti su naredile svim misionarima iz drugih zemalja da napuste Mijanmar

i u roku od nekoliko tjedana vise nije bilo ni


jednoga. Bio sam iznenaen sto su mene za

duzili da nadgledam posao u podruznici.

Kako cu obavljati taj posao? pitao sam se.


Nisam obrazovan i nemam nikakvog iskustva. Nekoliko starijih suvjernika primijetilo
je da sam zabrinut, pa su mi rekli: Maurice,

ne brini se. Jehova ce ti pomoci. A i mi smo tu

da ti pruzimo podrsku. Te su me rijeci doista

utjesile! Nekoliko mjeseci kasnije dobio sam


28

zadatak da napravim godisnji izvjestaj o sluzbi propovijedanja u Mijanmaru, koji je tre

bao izaci u Godisnjaku Jehovinih svjedoka za

1967. Sljedecih 38 godina bio sam zaduzen za

sastavljanje godisnjeg izvjestaja za nasu zem

lju. Ono sto se postiglo u sluzbi propovijeda

nja, a i ono sto sam sam dozivio, doista me

uvjerilo da Jehova vodi nase djelo.

Navest cu jedan primjer. Kad sam bio pod


nio molbu za mijanmarsko drzavljanstvo, nedostajalo mi je 450 kyata1 da platim potvrdu

o drzavljanstvu, pa sam to odgodio za kasnije.


Meutim, jednog sam dana prolazio pokraj
ureda tvrtke u kojoj sam nekada radio kad me

spazio moj bivsi sef. Doviknuo mi je: Raj,
doi po svoj novac! Zaboravio si uzeti otprem

ninu kad si otisao! Dao mi je tocno 450


kyata.

Dok sam izlazio iz ureda, razmisljao sam o

tome sto bih sve mogao uciniti sa 450 kyata.

No buduci da je to bilo tocno onoliko koliko

mi je trebalo da dobijem potvrdu o drzavljanstvu, smatrao sam da je Jehovina volja da taj


novac iskoristim za tu svrhu. Ta se odluka po
kazala vrlo mudrom. Kao drzavljanin Mijanmara mogao sam ostati u zemlji, slobodno
putovati, uvoziti literaturu i obavljati ostale
poslove prijeko potrebne za djelo propovijedanja u Mijanmaru.

Kongres na sjeveru zemlje


Do 1969. u gradu Myitkyini, na sjeveru Mi
janmara, broj Jehovinih svjedoka prilicno je

porastao, pa smo odlucili u tom gradu odrza


ti oblasni kongres. Najveci problem bio je
organizirati prijevoz svih Jehovinih svjedoka

koji su zivjeli na jugu zemlje. Molili smo Jeho

vu za pomoc, a zatim smo Mijanmarskim ze


ljeznicama uputili zahtjev za rezervaciju sest

vagona. Na nase veliko iznenaenje zahtjev je


bio odobren.
Nakon nekog vremena sve je bilo spremno
za kongres. Na dan kad su delegati trebali sti
1 U to vrijeme 450 kyata iznosilo je oko 95 americkih

dolara, sto je bila prilicno velika svota.

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

Nasa lijepa podruznica cije se

svecano otvorenje odrzalo 2000.

Doris i ja danas

ci, oko podneva smo otisli na zeljeznicki kolo


dvor kako bismo docekali vlak koji je trebao

doci u 14.30. Dok smo cekali, pristupio nam

je sef postaje i urucio nam telegram u kojem

je stajalo: Otkvacili smo sest vagona koje je


rezervirala Zajednica Jehovinih svjedoka. Re
kao je da lokomotiva nije mogla vuci uzbrdo

dodatnih sest vagona.

Nismo znali sto uciniti. Najprije nam je palo


na pamet da odgodimo kongres. No to bi zna
cilo da moramo iznova ishoditi sve dozvole,

sto bi trajalo tjednima. Poceli smo se gorljivo

moliti Jehovi i u tom trenutku vlak je usao u

stanicu. Nismo mogli vjerovati svojim ocima

svih sest vagona bilo je puno Jehovinih svje


doka! Smijesili su se i mahali nam. Kad smo

ih upitali sto se dogodilo, jedan od njih rekao

je: Oni jesu otkvacili sest vagona, ali ne na


sih!
U razdoblju izmeu 1967. i 1971. broj Jehovinih svjedoka u Mijanmaru narastao je na go
tovo 600. Zatim se 1978. podruznica preselila

u jednu vecu kucu na kat. Dvadeset godina kasnije broj Jehovinih svjedoka popeo se na pre
ko 2 500. Zbog toga je trebalo dodatno prosiri

ti podruznicu. Dvadeset drugog sijecnja 2000.

John Barr, clan Vodeceg tijela (upravnog od


bora) Jehovinih svjedoka, dosao je iz Sjedinje

nih Drzava kako bi odrzao govor povodom

svecanog otvorenja nove podruznice troe


taznog objekta u kojem se nalaze uredi i sta

novi. Podruznica se ondje nalazi jos i danas.

Doris i ja

u sluzbi propovijedanja

od kuce do

kuce

Blagoslovi koje sam dozivio

Danas u podruznici u Yangonu zive i rade


52 volontera, a u cijelom Mijanmaru ima oko
3 500 Jehovinih svjedoka koji su podijeljeni u

74 skupstine i grupe diljem zemlje. Sretan sam

sto mogu reci da je 1969, kratko prije svoje


smrti, moja voljena majka takoer postala Jehovin svjedok.
Sredinom 1960-ih pionirka Doris Ba Aye po

cela je raditi kao prevoditeljica u nasoj podruz


nici. Ona je 1959. pohaala 32. razred skole

Gilead u kojoj se skoluju misionari Jehovinih


svjedoka. Svojom ljepotom, veselom osobno

scu i duhovnom zreloscu osvojila je moje srce.

Vjencali smo se 1970. Sve do danas ostali smo

odani Jehovi i privrzeni jedno drugome.Vec vise od 60 godina promatram kako Bog
vodi djelo propovijedanja u ovoj zemlji. On je

uistinu velik i zasluzuje svu nasu hvalu. Kroz

svoj sam se zivot uvjerio da on doista cini djela velika (Psalam 106:21).

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

29


UCIMO SVOJU DJECU

Tajna koju smijes reci drugima


ikada povjerio neku tajnu?

JE1LI tiUitko
ovom ces clanku saznati jednu
posebnu tajnu. U Bibliji se ona naziva
sveta tajna koja je dugo bila sakrive
na (Rimljanima 16:25). U pocetku je
samo Bog znao tu svetu tajnu. Pogledajmo kako se Bog pobrinuo da
ona bude otkrivena mnogim ljudima.

Za pocetak, znas li sto znaci rijec


svet? Ta rijec oznacava nesto sto je

bezgresno, savrseno, cisto i vrlo posebno. Ta se tajna naziva sveta tajna jer

dolazi od Boga koji je svet. Sto mislis,

tko je zelio saznati tu posebnu tajnu?

To su bili aneli. Biblija kaze: U to

i aneli zele zaviriti. Da, oni su zelje

li doznati sto sveta tajna znaci (1. Petrova 1:12).


Kad je Isus bio na Zemlji, govorio je

drugima o svetoj tajni i poceo je pola


ko otkrivati njeno znacenje. On je svo
jim ucenicima rekao: Vama je dano
da razumijete svetu tajnu kraljevstva

Bozjeg (Marko 4:11). Jesi li zapazio

o cemu govori sveta tajna? Ona go


vori o Bozjem Kraljevstvu za koje nas

je Isus naucio da se molimo (Matej


6:9, 10).

Kako to da je Bozje Kraljevstvo bilo


tajna koja je dugo bila sakrivena?

Nakon sto su Adam i Eva prekrsili Boz

1 Ako clanak citate s djetetom, crta je znak da trebatezastati i pustiti dijete da kaze sto misli.

30

ji zakon i bili istjerani iz edenskog

vrta, Bozji su sluge razumjeli da se

Bozji naum nije promijenio i da ce ci


jela Zemlja u buducnosti ipak postati
raj (1. Mojsijeva 1:26-28; 2:8, 9; Izaija
45:18). Oni su pisali o blagoslovima

koje ce dobiti ljudi koji budu zivjeli


na Zemlji pod vlascu Bozjeg Kraljevstva (Psalam 37:11, 29; Izaija 11:6-9;
25:8; 33:24; 65:21-24). No nisu u pot
punosti razumjeli kako ce se to ostvariti. Mnoge pojedinosti o tom Kraljevstvu bile su tajna sve dok Isus nije

dosao na Zemlju i poceo propovijedati o njemu.

Bozje Kraljevstvo ima svog Vladara.

Znas li koga je Bog izabrao za Vladara? Svog Sina, Kneza Mira, Isusa

Krista. Vlast knezevska bit ce mu na

ramenu, kaze Biblija (Izaija 9:6, 7).


Svi mi trebali bismo dobro upoznati

Bozju svetu tajnu: Krista (Kolosani

ma 2:2). Vazno je znati da je Bog zivot prvog anela (duhovnog Sina) kojeg je stvorio prenio u utrobu Marije.

Taj je Sin bio mocni aneo, a Bog ga

je poslao na Zemlju da svoj zivot da

kao zrtvu za nas tako da bismo mogli

vjecno zivjeti (Matej 20:28; Ivan 3:16;


17:3).

Znaci, Bog je izabrao Isusa da bude


Vladar njegovog Kraljevstva. No po

stoji jos nesto sto bismo trebali znati

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

Sto mislis, sto su aneli pokusavali saznati?

o toj svetoj tajni. S uskrsnulim ce Isu

som na nebu biti jos neke osobe i ze

ne i muskarci. Oni ce zajedno s Isusom

vladati na nebu (Efezanima 1:8-12).


Pogledajmo kako su se zvali neki koji

ce vladati s Isusom na nebu. Naprimjer, on je svojim vjernim apostolima


rekao da ide na nebo pripremiti im


mjesto (Ivan 14:2, 3). Ako procitas sto

pise u Mateju 10:2-4, Marku 15:39-41i Ivanu 19:25, saznat ces imena nekih

muskaraca i zena koji ce vladati s Isusom u Kraljevstvu njegovog Oca.

PITANJA:

Dugo vremena nije bilo poznato

koliko ce ljudi vladati s Isusom u


njegovom Kraljevstvu na nebu. No

danas to znamo. Znas li koliko ce

ih biti? U Bibliji pise da ce ih biti


144 000. I to je dio svete tajne (Otkrivenje 14:1, 4).

Sveta tajna kraljevstva Bozjeg uis

tinu je najljepsa tajna koju covjek moze saznati. Slazes li se? Stoga bismo

trebali dati sve od sebe da sto vise na


ucimo o toj tajni kako bismo je mogli

podijeliti sa sto vise ljudi.

Kako se zove tajna o kojoj smo govorili u ovom clanku i zasto se tako zove?

Koja je to tajna i tko je prvi poceo ljudima govoriti o njoj?

Sto si naucio o toj tajni?

Kako bi nekom svom prijatelju ispricao sto je to sveta tajna?

S TRA ZARSKA KUL A 1. PROSINC A/DECEMBRA 2010.

31


Je li moguce komunicirati s duhovnim svijetom?
STRANICE 3-9

Jesu li ljudi u biblijsko doba doista zivjeli stotinama godina?


STRANICA 12

Kako je bilo pomagati nastradalima u potresu u Haitiju?


STRANICA 15

Biste li prepoznali Mesiju da ste zivjeli u Isusovo doba?


STRANICA 18

Sto mozete uciniti kako biste samohranim roditeljima pruzili

prakticnu pomoc? STRANICA 22

Zelite li da vas posjetimo?

Cak i u ovom nemirnom svijetu mozete biti sretni ako iz Biblije saznate istinu o Bogu, njegovom

Kraljevstvu i njegovom divnom naumu s ljudima. Ako biste zeljeli saznati nesto vise o tome ili biste

voljeli da Vas netko posjeti i besplatno Vas poucava o Bibliji, pisite na odgovarajucu adresu navedenu
na 4. stranici.
www.watchtower.org

wp10 12/01-C