You are on page 1of 2

Procés d'inscripcions

Fins el 19 de març de 2010 Qüestió econòmica:


(bitllet avió, estada i assegurança)
CAMPS DE TREBALLS 2010
Requisits:
* Majors de 18 anys. 1 modalitat: Caracas (Veneçuela) (28 dies):
* Es valorarà haver participat abans en 1200’00 €
associacions i grups de voluntariat social,
cultural, religiós, al nostre país. 2 modalitat: València (Veneçuela) (21 dies):
900’00 €
Què has de fer?
1) Posa't en contacte amb nosaltres 3 modalitat: Bogotà: (Colòmbia) (20 dies):
mitjançant el director o pastoralista del 1000’00€
centre manyanetià més proper o trucant a:
4 modalitat: Santiago P. (Colòmbia) (22 dies):
P. Emili Berbel : Tel. 93 3112161 1100’00€
a/e: pastoral@manyanet-jmj.net
5 modalitat: combinat (Colòmbia) (42 dies): VENEÇUELA
1300’00€
P. Josep Sanuy: Tel. 936390065 CARACAS: 18 juliol al 15 agost
a/e: cmanyane@infonegocio.com VALENCIA: 18 juliol al 8 agost
P. Josep Mª Juanpere: Tel: 936683450
Organitzadors
a/e: direccio@manyanet-molins.net COLOMBIA
BOGOTÀ: 4 al 23 juliol
P. Jesús Díaz: Tel. 934394305 SANTIAGO P: 24 juliol al 15 agost
a/e: sf@manyanet.org COMBINAT: 4 juliol al 15 d’agost
P. Pere Mas: Tel. 933113305
A/e: - manyanetsolidari@manyanet.org APROPA'T
2) Assisteix a una sessió informativa en què
Pastoral Juvenil i Professional
Interprovincial
AL TERCER MÓN
et donarem la normativa dels camps i la Espanya, Veneçuela - Colòmbia Els Fills de la Sagrada Família, a
fitxa d’inscripció. través de la ONG Manyanet Solidari,
ofereixen la possibilitat d'apropar-nos
a la realitat del Tercer Món amb
senzillesa i responsabilitat. Com?
Veneçuela
Convivint , compartint i col·laborant
amb les comunitats que treballen
d'aquest país per un món més just i
solidari.

Colòmbia
Els Camps de Solidaritat són una oportunitat 5 modalitat: Combinat (Colòmbia) - Divendres 12 de febrer (1a trobada):
per apropar-nos a les inquietuds dels homes . personal: monitors explicació dels camps de treball
i les dones dels països del Sud. Convivint . acció: colònies lúdic- educatives
amb una família, treballant amb una . dates: 4 juliol al 15 agost (5 places) - cap de setmana (2a trobada): 19 i 20 de
parròquia o comunitat, sentint com a març: perspectiva social de Veneçuela i
pròpies les dificultats i les alegries i ____________________ Colòmbia
esperances allà on es treballa.
- dissabte 10 d’abril: (3a trobada): posada
Col·labora i aprèn del Tercer Món: en comú de les activitats preparades.
L'experiència directa amb les comunitats
manyanetianes de Veneçuela i Colòmbia ens - dissabte 29 maig (4a trobada): activitats
permetrà comprendre millor les causes i les finals dels dossiers.
conseqüències de les desigualtats existents
- dissabte 19 juny: (5a trobada): lliurament
al món actual. Després del Camp de
dels dossiers
Solidaritat tindrem una idea més precisa de
com és el nostre món, i això ens ajudarà a - divendres 2 juliol: (trobada extra amb els
treballar des d'aquí per fer-lo més digne i responsables de Veneçuela i Colòmbia).
just.
- divendres 16 juliol: (6a trobada-
Modalitats Veneçuela) preparació viatge

1 modalitat: Caracas (Veneçuela)


2a. fase VIATGE I ESTADA:
. personal: monitors
(juliol i agost).
. acció: colònies lúdic-educatives
. dates: 18 juliol al 15 agost (5 places) Coneixeràs al llarg d'un mes/ quinzena,
Cinc mesos, en tres fases com es treballa a Veneçuela i a Colòmbia i
2 modalitat: València (Veneçuela) compartiràs les seves activitats quotidianes.
. personal: monitors El programa dels Camps de Solidaritat es
. acció: colònies lúdic- educatives desenvolupa en tres fases:
. dates: 18 juliol al 8 agost (5 places) 3a. fase DIFUSIÓ:
1a. fase FORMACIÓ (a partir de setembre i octubre)
3 modalitat Bogotà ( Colòmbia) (de març fins al juliol de 2010)
. personal: monitors Com que la solidaritat no és cosa d'uns
Abans d'emprendre l'experiència, mesos, cal prendre el compromís posterior
. acció: colònies lúdic- educatives
participaràs durant quatre mesos en de divulgar el que has après, contribuint així
. dates 4 al 23 juliol (5 places)
activitats per aconseguir la preparació a sensibilitzar l'opinió pública sobre la
adequada: reunions de grup i de realitat del Tercer Món. Per això, de retorn a
4 modalitat: Santiago P (Colòmbia)
formació ... amb el següent calendari: Catalunya participaràs en activitats per
. personal: monitors de temps lliure
. acció: colònies lúdic- educatives donar a conèixer l'experiència viscuda, que
. dates: 24 juliol al 15 agost (5 places) començarà a finals de setembre.