BLAND BYRÅKRATER OCH ÄVENTYRSBAD – ELLER: VARFÖR FÅR MAN INTE PRATA OM KOMMUNALA PRIORITERINGAR?

10 mars 2010

Thomas Idergard Ansvarig Välfärd & Reformstrategi
TIMBRO TIMBRO

Utgångspunkter för våra kommunoch landstingsgranskningar
• Kommuner och landsting omsätter enorma summor pengar (ca 500 miljarder SEK per år) med välfärd som ”kärnleverans”
– Ger inte alltid mest och bäst välfärd/utbildning för pengarna…

KAPITELRUBRIK

Krisen: 17 miljarder SEK i extra statsbidrag 2010
– ”Värna välfärdens kärna…” = sysselsättning

Vi tar ej ställning till om personaltäthet = bästa kvalitetsmåttet på välfärd – men när värnandet av personaltäthet i vård, skola och omsorg motiverar krav på mer resurser, har vi gått till den realpolitiska empirin…

2

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

”Långt ifrån lagom” (augusti 2009)
• 16 kommuner med högsta utgifter för fritid och kultur per invånare och med genomförda eller planerade utgiftsminskningar inom skola eller omsorg, planerade skattehöjningar eller både och • Beslut för 2009 och/eller inriktning för 2010 visade
– 3 kommuner ökade sina samlade utgifter för fritid och/eller kultur – 7 kommuner ökade anslagen till några iögonfallande utgiftsposter och/eller fredade dem från sparbeting – 6 kommuner genomförde eller planerade nya satsningar med långsiktiga åtaganden på en högre kostnadsnivå

KAPITELRUBRIK

• Belysning av ett antal konkreta excess-exempel och”omräkning” till lärartjänster/äldreomsorgsplatser som pedagogik för prioritering

3

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

”Byråkratexplosionen” (december 2009)
• • Upprepning av en IFAU-studie från 1990-talet men nu med samtliga kommuner och landsting Analys av data från SCB:s yrkesregister 2001-2007 med IFAU:s kategori ”administratörer i offentlig förvaltning” (oftast högre utbildning) Goda år för kommunsektorn: skatteintäkter och statsbidrag växte samlat med över 30 % i löpande priser Sysselsättningsutvecklingen säger också något om prioriteringar

KAPITELRUBRIK

• •

4

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

KAPITELRUBRIK

5

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

KAPITELRUBRIK

6

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

KAPITELRUBRIK

7

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

KAPITELRUBRIK

8

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO

KAPITELRUBRIK

Tankar om de furiösa reaktionerna
• Politik = så mycket ”bara hantverk” att diskussionen om prioritering av offentliga sektorns utgifter känns främmande och besvärlig
– Antyder ett verkligt behov av en ny sådan diskussion

Den som av ideologiska skäl vill bibehålla/öka den offentliga sektorns storlek gör sig till advokat för varje existerande utgift
– Vänstern/kommunintresset kan inte hantera att ”högern” påminner om Gustav Möller och ”stölden från de fattiga”

Frågor mycket värda att diskutera:
Varför får det inte finnas en uttalad angelägenhetshierarki för hur skattepengar används? – Varför får staten inte ställa krav på statsbidragens användning? –

9

Presentation 10 mars 2010

TIMBRO