You are on page 1of 27

Reductor cilindric cu dinti inclinati

Date de intrare:
Pm := 4.75

kW

nm := 750

rot/min

itot := 4.75

Considerm

itc := 1.5

Se adopt:

a := 0.3

[Anexa 27]

itot

i12 :=

i12 = 3.167

itc

Se adopt:

i12STAS := 3.15 STAS 6012-82


u12teoretic := i12STAS

Materiale:

pinion 18MnCr10
roat 15Cr08

z1 := 21

Se adopt:

Adoptm:

u12 :=

u12teoretic = 3.15

HB = 2750 MPa
HB = 2500 MPa

z2 := z1 u12teoretic

[Anexa 33]

z2 = 66.15

z2 := 66

z2

u12 = 3.143

z1

Verificare:

[Anexa 2]

u12 :=

u12 = 0.227

u12 u12teoretic
u12teoretic

100

este n intervalul -2,5%....2,5%

Recalculm raportul de transmitere a transmisiei cu curele trapezoidale:

itc :=

itot
u12

Calculul turaiilor:

itc = 1.511

n1 :=
n2 :=

nm

n1 = 496.241 rot/min

itc
nm

n2 = 157.895 rot/min

itc u12

Calculul puterilor:

c := 0.96

Se adopt:

P1 := Pm tc rul
2

P2 := Pm tc c rul

tc := 0.92

rul := 0.99

P1 = 4.326

kW

P2 = 4.112

kW

T1 = 8.325 104

N*mm

T2 = 2.487 105

N*mm

[Anexa 1]

Calculul momentelor de torsiune:

T1 :=

3 10

n1
7

T2 :=

P1

3 10

P2

n2

Predimensionarea angrenajului

n :=

20

n = 0.3490659

180

has := 1

cns := 0.25

Hlim1 := 1450

MPa

Flim1 := 800

MPa

[Anexa 25]

Hlim2 := 1300

MPa

Flim2 := 700

MPa

[Anexa 25]

Calculul lui z1 critic

ZE := 189.8
:=

8
180

Z :=

cos ( )

Z = 0.995

ZH := 2.49 Z

ZH = 2.478

Numrul de cicluri de solicitare:

Lh1 := 8000

Lh2 := 8000

ore

ore

Numrul de roi cu care vine n contact pinionul, respectiv roata

1 := 1

2 := 1

NL1 := 60 n1 Lh1 1

NL1 = 2.382 108

rezult

ZN1 := 1 YN1 := 1

NL2 := 60 n2 Lh2 2

NL2 = 7.579 107

rezult

ZN2 := 1 YN2 := 1

Zw := 1.1

[Anexa 9]

[Anexa 7]

Tensiunile admisibile:

HP1 := 0.87 Hlim1 ZN1 Zw

HP1 = 1.388 103

MPa

HP2 := 0.87 Hlim2 ZN2 Zw

HP2 = 1.244 103

MPa

HP :=

HP = 1.244 103

MPa

HP1 if HP1 < HP2


HP2 otherwise

021 := 610
zn1 :=

z1
( cos ( ) )

022 := 460

MPa

zn1 = 21.625

MPa

z2

zn2 :=

cos ( )

YSa1 := 1.52

YSa2 := 1.72

[Anexa 19]

Y1 := 0.985

Y2 := 0.99

[Anexa 8]

FP1 := 0.8 Flim1 YN1 Y1

FP1 = 630.4

FP2 := 0.8 Flim2 YN2 Y2

FP2 = 554.4

MPa

MPa

zn2 = 67.965

pentru x 1 = 0 si x 2 = 0

FP :=

FP1 if FP1 < FP2

FP = 554.4

MPa

FP2 otherwise
Fz1cr := 1.25 ( ZE Z ZH)
2

FP1 u12 + 1
1

2
u12 cos ( )

Fz1cr = 148.434

HP

Deoarece din Anexa 26 rezult ca z 1critic este foarte mare este clar c solicitarea principal este
presiunea de contact.

KA := 1.25

[Anexa 20]

awnec := 0.875 ( u12 + 1)

mnnec :=

T1 KA ( ZE ZH Z)

awnec = 90.613

a HP u12

2 awnec cos ( )

z1 + z2

Din STAS 822-82 [Anexa 4] se alege:

a :=

mn ( z1 + z2)
2 cos ( )

Se alege din STAS 6055-82 [Anexa 3]

mnnec = 2.063

mm

mn := 2.5

mm

a = 109.819

mm

aw := 112

mm

mm

Se face verificarea, avand in vedere ca aw>a


2 mn

=5

aw a = 2.181
aw a
mn

= 0.873

tan ( n)

cos ( )

t := atan

Conditia este verificata

b := a aw

t = 0.352

b = 33.6

mm

tgrade := t

180

tgrade = 20.181

a
wt := acos cos ( t)
aw

wt = 0.402

wtgrade := wt

invwt := tan ( wt) wt

invwt = 0.02313021

invt := tan ( t) t

invt = 0.01532644

xsn :=

( invwt invt) ( z1 + z2)


2 tan ( n)

xst := xsn cos ( )

xn1 :=

xsn
2

+ 0.5

180

wtgrade = 23.026

xsn = 0.933

xst = 0.924
log ( u12)

xsn
2

z1 z2

log
6
100 ( cos ( ) )

xn1 = 0.481

xn2 := xsn xn1 xn2 = 0.452


Coeficienii deplasrilor de profil trebuie sa fie mai mari sau egali dect valorile minime

xn1min :=

xn2min :=

14 zn1
17

14 zn2
17

xn1min = 0.449

xn1 xn1min = 0.929

xn2min = 3.174

xn2 xn2min = 3.626

xt1 := xn1 cos ( )

xt1 = 0.476

xt2 := xn2 cos ( )

xt2 = 0.448

Diametrele cercurilor de divizare:

d1 :=

mn z1
cos ( )

d1 = 53.016

mm

d2 := mn

z2
cos ( )

d2 = 166.622

mm

Diametrele cercurilor de baz:

db1 := d1 cos ( t)
db1 = 49.761

db2 := d2 cos ( t) db2 = 156.392

mm

mm

Diametrele cercurilor de rostogolire:

dw1 := d1

cos ( t)

cos ( wt)

dw1 = 54.069

dw2 := d2
dw1 + dw2

Se verific:

mm

cos ( t)

cos ( wt)

dw2 = 169.931

mm

= 112

Diametrele cercurilor de picior:

z1

2 ( has + cns xn1)


cos ( )

df1 = 49.17

mm

z2

2 ( has + cns xn2)


cos ( )

df2 = 162.632

mm

z2

2 has + 2 xn2
cos ( )

da1 = 60.118

mm

z1

2 has + 2 xn1
cos ( )

da2 = 173.581

mm

df1 := mn

df2 := mn

Diametrele cercurilor de cap:

da1 := 2 aw mn

da2 := 2 aw mn

Unghiurile de presiune de referinta pe cercurile de cap

d1

cos ( t)
da1

at1 = 0.595765

d2

cos ( t)
da2

at2 = 0.448776

at1 := acos

at2 := acos

at1grade := at1

180

at2grade := at2

180

at1grade = 34.135

at2grade = 25.713

invat1 := tan ( at1) at1

invat1 = 0.08217271

invat2 := tan ( at2) at2

invat2 = 0.03277044

Arcul dintelui pe cercul de divizare in plan normal, respectiv frontal:

sn1 := ( 0.5 + 2 xn1 tan ( n) ) mn

sn1 = 4.802

mm

sn2 := ( 0.5 + 2 xn2 tan ( n) ) mn

sn2 = 4.75

mm

st1 = 4.849

mm

st2 = 4.796

mm

st1 :=

st2 :=

( 0.5 + 2 xt1 tan ( t) ) mn


cos ( )

( 0.5 + 2 xt2 tan ( t) ) mn


cos ( )

Unghiurile de inclinare a danturii pr cercul de cap

da1

tan ( )
d1

a1 = 0.15804

da2

tan ( )
d2

a2 = 0.145378

a1 := atan

a2 := atan

a1grade := a1

180

a2grade := a2

180

a1grade = 9.055

a2grade = 8.33

Arcul dintelui pe cercul de cap in plan normal, respectiv frontal:

sat1 := ( invt invat1)

sat2 := ( invt invat2)

mn z1
cos ( )
mn z2
cos ( )

cos ( t)
cos ( at1)

sat1 = 1.48

mm

cos ( t)
cos ( at2)

sat2 = 1.969

mm

+ st1

+ st2

san1 := sat1 cos ( a1)

san1 = 1.461

mm

san2 := sat2 cos ( a2)

san2 = 1.948

mm

grosimea dintelui pe cercul de cap trebuie sa fie san >= coef * m n , unde coef = 0.25 pentru
danturi imbunatatite si coef = 0.4 pentru danturi cementate.

san1 0.4 mn = 0.461

san2 0.4 mn = 0.948

Calculul gradului de acoperire


Gradul de acoperire in plan frontal

da12 db12 + da22 db22 2 aw sin ( wt)


cos ( )
:=
2

cos

(
)
n
t

= 1.439

Gradul de acoperire frontal trebuie sa fie mai mare decat 1.1...1.3

1.3 = 0.139
Gradul de acoperire suplimentar (axial)

:=

b sin ( )
mn

= 0.595

Gradul de acoperire total

:= +

= 2.035

Unghiul de inclinare a danturii pe cercul de baza

db1

tan ( )
d1

b := atan

b = 0.131156

bgrade := b

180

bgrade = 7.515

Unghiul de inclinare a danturii pe cercul de rostogolire

dw1

tan ( )
d1

w := atan

w = 0.142363

Elementele angrenajului echivalent


Numarul de dinti a rotilor echivalente

zn1 :=

zn2 :=

z1

( cos ( b) ) 2 cos ( )
z2

( cos ( b) ) 2 cos ( )

zn1 = 21.575

zn2 = 67.808

Diametrele cercurilor de divizare ale rotilor echivalente

wgrade := w

180

wgrade = 8.157

dn1 := mn zn1

dn1 = 53.938

mm

dn2 := mn zn2 dn2 = 169.521

mm

dbn2 := dn2 cos ( n)


dbn2 = 159.298

mm

dan2 := dn2 + da2 d2


dan2 = 176.48

mm

Diametrele cercurilor de baza ale rotilor echivalente

dbn1 := dn1 cos ( n)


dbn1 = 50.686

mm

Diametrele cercurilor de cap ale rotilor echivalente

dan1 := dn1 + da1 d1


dan1 = 61.041

mm

Unghiul de presiune al angrenajului echivalent

cos ( wt) cos ( b)

cos ( w)

wn := acos

wngrade := wn

wn = 0.398228

180

wngrade = 22.817

Distanta dintre axe a angrenajului echivalent

awn :=

( cos ( b) )

cos ( n)

awn = 113.905

cos ( wn)

mm

Gradul de acoperire al angrenajului echivalent


2

n :=

dan1 dbn1 +

dan2 dbn2 2 awn sin ( wn)


2

2 mn cos

( n)

Dimensionarea i verificarea angrenajului

v1 :=

d1 n1
60000

v1 = 1.378

m/s

Clasa de precizie: 8; danturare prin frezare cu freza melc,


Ra1,2 = 0.8 pentru flanc si Ra1,2 = 1.6 pentru zona de racordare. [Anexa 29]

n = 1.465

Tip lubrifiant: TIN 125 EP STAS 10588-76 avand vascozitatea cinematica 125-140 mm2 /s (cSt) [Anexa 34]

Z :=

Z = 0.995

cos ( )

Factorul inclinarii dintilor pentru solicitarea de incovoiere

Ymin :=

( 1 0.25 )
0.75

Y := 1

Y :=

if 1

Ymin = 0.851

otherwise

Y = 0.96

Ymin if Y < Ymin

Y = 0.96

Y otherwise

ZH :=

2 cos

( b)

( cos ( t) ) tan ( wt)


2

ZH = 2.301

Factorii de forma a dintelui pentru solicitarea de incovoiere

YFa1 := 2.35
YFa2 := 2.25

zn1 = 21.575
(

zn1 = 21.575

xn1 = 0.481
xn1 = 0.481

zn2 = 67.808 xn2 = 0.452


zn2 = 67.808 xn2 = 0.452

[Anexa 18]

[Anexa 18]

Factorii de corectie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui

YSa1 := 1.725

YSa2 := 1.76

[Anexa 19]

Factorii relativi de sensibilitate a materialului la concentratorul de tensiuni de la baza dintelui ,la durabilitate
nelimitata

Y1 := 0.985

Y2 := 0.99

[Anexa 8]

Factorii gradului de acoperire pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere

Z :=

3
1

v1 z1
100

if < 1
Z = 0.871

otherwise

Y := 0.25 +

( 1 ) +

0.75

Y = 0.762

= 0.289

treapta de precizie 8 [Anexa 28]

Factorul dinamic

Kv := 1.01

Kv := 1.03
Kv :=

[Anexa 23]

Kv ( Kv Kv) if <

Kv = 1.022

Kv otherwise
d :=

b
d1

d = 0.634

Factorii de repartizare a sarcinii pe latimea danturii pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere

KH := 1.04

KF := 1.06

f pbr := 21

[Anexa 24]

Ft :=

abaterea efectiv a pasului de baza

2 T1
Forta tangentiala corespunzatoare diametrului de divizare

d1

Ft = 3.141 103

q := 4 0.1 +

f pbr 4
Ft
b

q = 1.127

Factorii de repartizare a sarcinii in plan frontal, pe perechile de dinti aflate simultan in angrenare, pentru

solicitarea de contact, respectiv de incovoiere

KH := 1 + 2 ( q 0.5)

2 1
Z

KH = 1.398

KF := q

KF = 1.623
[Anexa 10]

ZL := 1.05

Factorii rugozitatii flancurilor pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere


Pentru flancuri unde Ra1,2=0,8 m

Ra1 := 0.8

Ra2 := 0.8
0.97

Rz1 = 3.544

0.97

Rz2 = 3.544

Rz1 := 4.4 Ra1


Rz2 := 4.4 Ra2

Rz100 :=

Rz1 + Rz2
2

ZR := 0.92

100

aw

Rz100 = 3.348
[Anexa 11]

Pentru razele de racordare unde Ra1,2=1,6

Ra1 := 1.6

Ra2 := 1.6
0.97

Rz1 = 6.941

Rz2 := 4.4 Ra2

0.97

Rz2 = 6.941

YR1 := 0.98

YR2 := 0.93

Rz1 := 4.4 Ra1

Factorul de viteza pentru solicitarea de contact

v1 = 1.378
Zv := 0.96

[Anexa 13]

[Anexa 11]

Factorii de marime pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere

Zx := 1
Yx1 := 1

Yx2 := 1

[Anexa 14]

Factorul raportului duritatilor flancurilor dintilor

Zw := 0.96

[Anexa 7]

Coeficientii de siguranta minimi pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere

SHmin := 1.15

HP1 :=

HP2 :=

HP :=

SFmin := 1.25

Hlim1 ZN1 ZL ZR Zv Zw Zx
SHmin
Hlim2 ZN2 ZL ZR Zv Zw Zx
SHmin
HP1 if HP1 < HP2

HP1 = 1.123 103

MPa

HP2 = 1.006 103

MPa

HP = 1.006 103

MPa

FP1 = 617.792

MPa

FP2 = 515.592

MPa

FP = 515.592

MPa

HP2 otherwise

FP1 :=

FP2 :=

FP :=

Flim1 YN1 Y1 YR1 Yx1


SFmin
Flim2 YN2 Y2 YR2 Yx2
SFmin
FP1 if FP1 < FP2
FP2 otherwise

Recalcularea limii:

z2
+ 1
2
2
z1
T1 KA Kv KH KH ( ZE ZH Z Z) cos ( t)

a :=

3
z
cos ( wt)
2
2

aw
2

HP

b := a aw

b = 20.539

z1

Adoptam :

b2 := 24

b1 := 30

Recalcularea gradului de acoperire axial i total:

:=

b2 sin ( )

= 0.595

mn
= 2.035

:= +

Verificarea la solicitarea de ncovoiere

z2
T1 z1 + 1 ( KA Kv KF KF) Y Y YFa1 YSa1
2
z1
cos ( t)

F1 :=

2
cos ( wt)
2 b1 aw cos ( )
F1 = 272.871
FP1 = 617.792
F2 := F1

MPa

MPa

b1 YFa2 YSa2

b2 YFa1 YSa1

FP2 = 515.592

F2 = 333.2

MPa

MPa

Elementele de control

z1 cos ( t)

z1 + 2 xn1 cos ( )

Nt1 := acos

Nt1grade := Nt1

180

Nt1 = 0.456

Nt1grade = 26.116

z2 cos ( t)

z2 + 2 xn2 cos ( )

Nt2 := acos

Nt2grade := Nt2

180

Nt2 = 0.387

Nt2grade = 22.173

Numarul de dinti pentru masurarea cotei peste dinti

N1prov := 0.5 +

N1 :=

z1 tan ( Nt1) 2 xn1 tan ( n)

invt
z1
( cos ( ) ) 2

floor ( N1prov) if N1prov floor ( N1prov) < 0.5

( floor ( N1prov) + 1)
N2prov := 0.5 +

N2 :=

N1 = 4

otherwise

z2 tan ( Nt2) 2 xn2 tan ( n)

invt
( cos ( ) ) 2
z2

floor ( N2prov) if N2prov floor ( N2prov) < 0.5

( floor ( N2prov) + 1)

N1prov = 3.628

N2prov = 8.804

N2 = 9

otherwise

Cotele peste dinti, in plan normal, respectiv frontal pentru angrenaje fara joc intre flancuri

W Nn1 := 2 xn1 mn sin ( n) + mn cos ( n) ( N1 0.5) + z1 invt


W Nn1 = 27.409

mm

W Nn2 := 2 xn2 mn sin ( n) + mn cos ( n) ( N2 0.5) + z2 invt


W Nn2 = 65.882
W Nt1 :=

W Nt2 :=

W Nn1

cos ( b)
W Nn2

cos ( b)

mm

mm

W Nt1 = 27.647

mm

W Nt2 = 66.453

mm

mm

Valorile de mai sus sunt corespunzatoare angrenajului fara joc. In realitate trebuie sa existe un joc intre
flancuri pentru ca la incalzire in functionarea angrenajului acesta sa nu se blocheze
Alegem o toleranta ajocului dintre flancuri de tip C, care corespunde unui ajustaj a rotilor dintate in
angrenare de tip C

Fr1 := 45

[Anexa 30]

toleranta bataii radiale a pinionului

Fr2 := 63

[Anexa 30]

toleranta bataii radiale a rotii dintate

Ews1 := 60

[Anexa 30]

abaterea minima a cotei peste dinti pentru pinion

Ews2 := 80

[Anexa 30]

abaterea minima a cotei peste dinti pentru roata

Tw1 := 80

[Anexa 30]

toleranta cotei peste dinti la pinion

Tw2 := 120

[Anexa 30]

toleranta cotei peste dinti la roata

Astfel ca valorile reale ale cotelor peste dinti vor fi:

W Nn1 = 27.409

-Ews1

mm

W Nn1 = 27.409

-0,060
-0,140

mm

mm

W Nn2 = 65.882

-0,080
-0,200

mm

mm

W Nt1 = 27.647

-0,060
-0,140

mm

mm

W Nt2 = 66.453

-0,080
-0,200

mm

-(Ews1+Tw1)

W Nn2 = 65.882

-Ews2
-(Ews2+Tw2)

W Nt1 = 27.647

-Ews1
-(Ews1+Tw1)

W Nt2 = 66.453

-Ews2
-(Ews2+Tw2)

Razele de curbura ale profilului in punctele simetrice de masurare a lungimii peste dinti, in plan frontal:

Wt1 := 0.5 W Nt1

Wt1 = 13.823

mm

Wt2 := 0.5 W Nt2

Wt2 = 33.226

mm

Razele de curbura ale profilului in punctul de intrare, respectiv de iesire din angrenare:

At1 := aw sin ( wt) 0.5 db2 tan ( at2)

At1 = 6.153

mm

Et2 := aw sin ( wt) 0.5 db1 tan ( at1)

Et2 = 26.941

mm

Razele de curbura ale profilului la capul dintelui:

at1 := 0.5 da1 sin ( at1)

at1 = 16.868

mm

at2 := 0.5 da2 sin ( at2)

at2 = 37.655

mm

Pentru msurarea cotei peste dini trebuie s fie ndeplinite condiiile:


diferenele de mai jos trebuie s fie pozitive

cond1 := b1 W Nn1 sin ( b) 5

cond1 = 21.415

cond2 := b2 W Nn2 sin ( b) 5

cond2 = 10.384

cond3 := Wt1 At1

cond3 = 7.67

cond4 := at1 Wt1

cond4 = 3.044

cond5 := Wt2 Et2

cond5 = 6.286

cond6 := at2 Wt2

cond6 = 4.429

Coarda constant i nalimea la coarda constant in plan normal, respectiv in plan frontal:

scn1 := mn 0.5 ( cos ( n) ) + xn1 sin ( 2 n)

scn1 = 4.24

mm

scn2 := mn 0.5 ( cos ( n) ) + xn2 sin ( 2 n)

scn2 = 4.194

mm

sct1 = 4.272

mm

sct2 = 4.225

mm

sct1 := scn1

sct2 := scn2

cos ( )

( cos ( b) )

cos ( )

( cos ( b) )

Valorile de mai sus sunt corespunzatoare angrenajului fara joc. In realitate trebuie sa existe un joc intre
flancuri pentru ca la incalzire in functionarea angrenajului acesta sa nu se blocheze
Alegem o toleranta ajocului dintre flancuri de tip C, care corespunde unui ajustaj a rotilor dintate in
angrenare de tip C

Ecs1 := 70

[Anexa 30]
abaterea superioara a grosimii dintelui pe coarda
constanta la pinion

Ecs2 := 90

[Anexa 30]
abaterea superioara a grosimii dintelui pe coarda
constanta la roata

Tc1 := 90

[Anexa 30]
pentru pinion

toleranta grosimii dintelui (pe coarda constanta)

Tc2 := 140

[Anexa 30]
pentru roata

toleranta grosimii dintelui (pe coarda constanta)

Astfel ca valorile reale ale coardelor constante in plan normal, respectiv frontal vor fi:

scn1 = 4.24

-Ec s1

mm

scn1 = 4.24

-0,070
-0,160

mm

mm

scn2 = 4.194 -0,090

mm

sct1 = 4.272 -0,070

mm

sct2 = 4.225 -0,090

mm

-(Ec s1+Tc1)

scn2 = 4.194 -Ec s2

-0,230

-(Ec s2+Tc2)

sct1 = 4.272 -Ec s1

mm

-0,160

-(Ec s1+Tc1)

sct2 = 4.225 -Ec s2

mm

-(Ec s2+Tc2)

-0,230

Valorile reale ale inaltimilor la coardele constante in plan normal, respectiv frontal vor fi:

hcn1 := 0.5 ( da1 d1 scn1 tan ( n) )

hcn1 = 2.78

mm

hcn2 := 0.5 ( da2 d2 scn2 tan ( n) )

hcn2 = 2.716

mm

hct1 := 0.5 ( da1 d1 sct1 tan ( t) )

hct1 = 2.766

mm

hct2 := 0.5 ( da2 d2 sct2 tan ( t) )

hct2 = 2.703

mm

Stabilirea ungerii

Vitezele roii conduse:

v2 :=

d2 n2
60000

v2 = 1.378 m/s

Distantele de la suprafata liber a uleiului la axa roilor:

k :=

if v2 2

otherwise

Hmin :=

k 2 da2

Hmax := 0.95

df2
2

k=3

Hmin = 28.93

Hmax = 77.25

mm

mm

CALCULUL TRANSMISIEI PRIN CURELE


Pentru transmiterea miscrii de la motorul electric la reductor se utilizeaz curele trapezoidale
nguste tip SPZ conform. Pentru calculul elementelor transmisiei se vor utiliza parametrii aferenti,
determinati la nceputul Memoriului justificativ de calcul.
-diametrul primitiv a rotii motoare (ales conform 37)

nm = 750

rot/min

D1 := 140

mm

turatia motorului electric


diametrul adoptat a rotii motoare

In acest caz se vor utiliza curele trapezoidale tip SPZ, care admit roata conducatoare la diametrul de 140
mm.
Pentru stabilirea numarului de curele necesare se are in vedere turatia rotii conducatoare de 750 rot/min
itc = 1.511

raportul de transmitere pt.transmisia prin curele,


determinat anterior

D2 := itc D1

mm

D2 = 211.591

mm

D2 := 212

mm

diametrul primitiv adoptat a rotii conduse

mm

diametrul mediu al rotilor de curea

Dm :=

D1 + D2
2

diametrul primitiv a rotii conduse

Dm = 176

mm

Ac := D1 + D2

mm

Ac = 352

mm

Ac := 400

mm

c :=

180

( D2 D1)

2 Ac

2 asin

grade

c = 10.327

grade

1 := 180 c

grade

1 = 169.673

grade

2 := 180 + c

grade

2 = 190.327

grade

Lc := 2 Ac + Dm +

Lc = 1.356 103

vc1 :=

D 1 nm
60 1000

( D2 D1) 2
4 Ac

mm

distanta dintre axe

distanta adoptata dintre axe

unghiul dintre ramurile curelei

unghiul de infasurare pe roata mica

unghiul de infasurare pe roata mare

lungimea curelei

mm

m/sec viteza periferica a curelei la transmisia dintre motor


si arborele intermediar

vc1 = 5.498

m/sec

vmax := 40

m/sec viteza periferica max. admisa a curelei

vc1 < vmax


cf := 1.3

coeficient de functionare a transmisiei

cL := 0.92

coeficient de lungime a curelei

c := 0.98

coeficient de infasurare a curelei

P0 := 2.3

kW

z :=

cf Pm
cL c P0

puterea transmisa de o curea SPZ, la 710 rot/min

buc
nr curele pe transmisia dintre motor si arborele
intermediar 1

z = 2.978

buc

zc := 3

buc

nr de curele adoptat

Hz

frecventa incovoierilor

f 1 := 103 zc

vc1
Lc

f 1 = 12.162

Hz

f max := 50

Hz

frecventa maxima a incovoierilor

daN

forta periferica transmisa

F1 := 102

Pm
vc1

F1 = 86.398

daN

Sa1 := 2 F1

daN

Sa1 = 172.797

daN

Lmax1 :=

4
100

Lc

mm

forta de intindere a curelei

limita maxima de intindere a curelei

Lmax1 = 54.246
Lmin1 :=

mm

Lc

mm

Lmin1 = 27.123

mm

100

limita minima de intindere a curelei

6. ALEGEREA CAPETELOR DE ARBORE. PROIECTAREA ARBORILOR. ALEGEREA


PENELOR. ALEGEREA RULMENTILOR. ALEGEREA ETANSARILOR. DESEN PRELIMINAR.
Alegerea capetelor de arbore
Pentru alegerea capetelor de arbore se are in vedere momentele de torsiune pe axul de intrare,
respectiv pe axul de iesire. Arborii reductorului sunt supusi la torsiune si incovoiere. In aceasta faza a
proiectarii, incovoierea nu poate fi luata in calcul datorita necunoasterii fortelor ce ncarca arborii si nici a
distantelor dintre reazeme si dintre forte si reazeme. Ca urmare, pentru a obtine valori orientative ale
diametrelor arborilor se va face predimensionarea acestora la torsiune, iar pentru a tine cont de existenta
incovoierii se va lucra cu valori admisibile at reduse (uzual at = 10..12 N/mm2 pentru arborii I
II). Pentru arborii de intrare i de iesire din reductor se va tine seama si de prevederile STAS privind
capetele de arbori si anume: STAS 8724/2 - 71, respectiv STAS 8724/3 - 74. De asemenea pentru
capatul arborelui de iesire, pe care se monteaz cuplajul se vor consulta STAS 5982/6 - 81 cuplaje
elastice.
Avand in vedere precizarile anterioare precum si valorile obtinute prin calculele precedente se
vor alege urmatoarele capete de arbore:
dI := 30

mm

diametrul pentru capatul de arbore de la intrare

lI := 80

mm

lungimea pentru capatul de arbore de la intrare

dII := 42

mm

diametrul pentru capatul de arbore de la iesire

lII := 110

mm

lungimea pentru capatul de arbore de la iesire

Alegerea penelor
Pentru alegerea penelor se au in vedere capetele de arbore adoptate, urmeaza ca in concordanta
cu prevederile STAS 1004, sa se procedeze la alegerea penelor in corelare cu diametrul si lungimea
capatului de arbore. Astfel vom avea urmatoarele pene paralele:
Pana A 10x8x70 - STAS 1004, pentru capatul de arbore de la intrare
Pana A 12x8x100 - STAS 1004, pentru capatul de arbore de la iesire
Urmeaza ca pentru aceste pene sa se faca si calcule de verificare, in cazul ca s-ar dovedi
necorespunzatoare se vor reface calculele inclusiv se vor alege alte capete de arbori

Alegerea rulmentilor
Se au in vedere diametrele capetelor de arbore, precum si sensul si valoarile fortelor din
angrenaje. In prima etapa alegerea se face in functie de diametrele capetelor de arbore si sensul fortelor
din angrenaje urmand ca ulterior sa se faca verificarea acestora, inclusiv a durabilitatii acestora. Pentru
dantura inclinata, valoarea fortei axiale va fi semnificativa, ceea ce va impune utilizarea unor rulmenti
radiali axiali.
Diametrele interioare ale rulmentilor se vor corela cu diametrele capetelor de arbore, astfel vom
avea urmatorii rulmenti:
Rulment cu role conice 30207 (35x72x18,75) - pentru arborele de intrare
Rulment cu role conice 30209 (45x85x20,75) - pentru arborele de iesire
Alegerea etansarilor
In acest sens se au in vedere recomandarile din literatura de specialitate si experienta practica
pentru domeniul reductoarelor de turatii, precum si faptul ca ungerea se realizeaza cu ulei, urmeaza ca
pentru etansarile de la intrarea si iesirea arborilor din reductor sa se utilizeze etansari cu masete de rotatie.
Dimensiunile acestora se coreleaza cu dimensiunile rulmentilor de pe arborele de intrare,
respectiv de pe arborele de iesire

7. CALCULUL SI PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE.


PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI SI A ACCESORIILOR CARCASEI. DESEN
PRELIMINAR.
Pentru transmiterea miscrii de la motorul electric la reductor se utilizeaz curele trapezoidale
nguste tip SPZ conform. Pentru calculul elementelor transmisiei se vor utiliza parametrii aferenti,
determinati la nceputul Memoriului justificativ de calcul.
-diametrul primitiv a rotii motoare

nm = 750

rot/min
3

D1 := 950

Pm
nm tc

mm

D1 = 180.72

mm

D1 := 180

mm

turatia motorului electric

diametru rotii motoare

diametrul adoptat a rotii motoare

In acest caz se vor utiliza curele trapezoidale tip SPZ, care admit roata conducatoare la diametrul de 140
mm.
Pentru stabilirea numarului de curele necesare se are in vedere turatia rotii conducatoare de 750 rot/min
itc = 1.511

raportul de transmitere pt.transmisia prin curele,


determinat anterior

D2 := itc D1

mm

D2 = 272.045

mm

D2 := 270

mm

diametrul primitiv adoptat a rotii conduse

mm

diametrul mediu al rotilor de curea

Dm :=

D1 + D2
2

Dm = 225

mm

Acmin := 0.75 ( D1 + D2)

mm
axe

Acmin = 337.5

mm

Ac := 350

mm

c :=

180

diametrul primitiv a rotii conduse

( D2 D1)

2 Ac

2 asin

grade

c = 14.774

grade

1 := 180 c

grade

1 = 165.226

grade

2 := 180 + c

grade

2 = 194.774

grade

Lc := 2 Ac + Dm

2
D2 D1)
(
+

4 Ac

mm

distanta minima dintre

distanta dintre axe,adoptata

unghiul dintre ramurile curelei

unghiul de infasurare pe roata mica

unghiul de infasurare pe roata mare

lungimea curelei

Lc = 1.413 103

mm

Lc := 1400

mm

D 1 nm

vc1 :=

60 1000

lungimea curelei, adoptata

m/sec viteza periferica a curelei la transmisia dintre motor


si arborele intermediar

vc1 = 7.069

m/sec

vmax := 40

m/sec viteza periferica max. admisa a curelei

vc1 < vmax


cf := 1.3

coeficient de functionare a transmisiei

cL := 0.96

coeficient de lungime a curelei

c := 0.98

coeficient de infasurare a curelei

P0 := 2.54

kW

z :=

cf Pm
cL c P0

puterea transmisa de o curea SPZ, la 710 rot/min

buc
nr curele pe transmisia dintre motor si arborele
intermediar 1

z = 2.584

buc

zc := 2

buc

nr de curele adoptat

Hz

frecventa incovoierilor

f 1 := 103 zc

vc1
Lc

f 1 = 10.098

Hz

f max := 50

Hz

frecventa maxima a incovoierilor

F1 := 102

Pm

daN

vc1

F1 = 67.199

daN

Sa1 := 2 F1

daN

Sa1 = 134.398

daN

Lmax1 :=

4
100

Lc

Lmax1 = 56
Lmin1 :=

2
100

Lmin1 = 28

mm

forta periferica transmisa

forta de intindere a curelei

limita maxima de intindere a curelei

mm
Lc

mm

mm

limita minima de intindere a curelei

mm

mm

34.135

25.713