You are on page 1of 6

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SUBAK

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 3
NAMA : ...........................................
MARKAH : ................
KERTAS 1 (Objektif)
(40 markah)

1 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz

2 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz .

3 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz .

4 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz . 22 . 26 . 21 . 23 .24 . 25 .

29 .27 . 31 . 32 . 5 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz . 28 . 30 .

37 . 35 . 38 . 36 . 40 . 34 . 6 Panitia Sains SK KPg Subak/2015/zz . 39 .33 .