แนะนำ ครีเอทีฟคอมมอนส์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 มี.ค. 2553
งานชิ้นนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเภทแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย
ผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดัดแปลงงานนี้โดยเสรี แต่เฉพาะเมื่อแจ้งที่มาของงานเท่านั้น
ดูสัญญาอนุญาตที่ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/

“The laws governing ‘intellectual property’ have grown so
expansive in recent years that artists need legal experts to
sort them all out. Borrowing from another artwork--as jazz
musicians did in the 1930s and Looney Tunes illustrators
did in 1940s--will now land you in court.
If the current copyright laws had been in effect back in
the day, whole genres such as collage, hiphop, and
Pop Art might have never have existed.”
– www.illegal-art.org, 2002

กฎหมาย ‘ลิขสิทธิ์’ ถูกริเริ่ม เพื่อส่งเสริม
ให้ความคิดถูกเผยแพร่แลกเปลี่ยนมากขึ้น
ต้องปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคล (private) ใน ‘ระยะสั้น’
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (public) ใน ‘ระยะยาว’

ครีเอทีฟคอมมอนส์
เป็นองค์กรรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมเสรี
เสนอทางเลือกทางกฎหมาย
เพื่อให้แลกเปลี่ยนงานสร้างสรรค์ได้โดยสะดวกที่สุด
“สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์”
5

ทางเลือกที่มีอยู่เดิม
สงวนสิทธิท์ ั้งหมด หรือ ไม่สงวนสิทธิ์เลย
All Rights Reserved OR No Rights Reserved

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
(Creative Commons License)
เสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นระหว่าง
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด กับ ไม่สงวนสิทธิ์เลย

“สงวนสิทธิ์บางประการ”
“Some Rights Reserved”

8

สงวนสิทธิ์บางประการ
=
นอกจากที่สงวนไว้ อนุญาตหมด เต็มที่ ไม่ต้องขอ
ลดขั้นตอนในการนำไปใช้ สะดวกขึ้น

9

สิทธิ์ที่ขอสงวน 4 แบบ
กำหนดเป็นมาตรฐาน เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ไม่งง

b a n d
10

b BY
แสดงที่มา Attribution
อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
ก็ต่อเมื่อประกาศถึงที่มาของงานต้นฉบับ
11

a SA
อนุญาตแบบเดียวกัน Share Alike
อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
เมื่อใช้สัญญาแบบเดียวกับงานต้นฉบับเท่านั้น
12

n NC
ไม่ใช้เพื่อการค้า Non Commercial
อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
งานต้นฉบับ+งานดัดแปลง
เฉพาะจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การพาณิชย์เท่านั้น
13

d ND
แก้ไขต้นฉบับ No Derivative
อนุญาตให้คัดลอก แจกจ่าย ใช้ และแสดง
งานต้นฉบับ
เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น
14

b a n d
เงื่อนไขทั้ง 4 แบบ นำมาผสมกันได้
ตามความต้องการของผู้ถือลิขสิทธิ์
15

www.free-culture.cc

remix.lessig.org
16

ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
http://cc.in.th
http://www.facebook.com/ccthailand
http://twitter.com/ccth
http://creativecommons.org
17

@bact อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
arthit@gmail.com
http://bact.blogspot.com

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful