You are on page 1of 9

ISO / CD 14004

Tabelul 1 – Exemple de activitati, produse si servicii, aspectele lor de mediu si impacturile de mediu asociate
Activitate/Produs/
Serviciu
Activitate:
Functionarea unui boiler

Pastrarea combustibilului
in rezervoare terestre sau
subterane

Manipularea
periculoase

Aspecte

Impacturi

Emisii de particule de materie in
atmosfera


Poluarea aerului (smog)
Agravarea afectiunilor respiratorii ale persoanelor vulnerabile

Consum de combustibil

Epuizarea resurselor naturale neregenerabile (combustibili
fosili)

Deversare ape uzate in conducte


Descarcarea energiei termice in apa deversata
Modificari ecologice ale apei deversate

Potentiale scurgeri sau deversariContaminarea solului
Contaminarea apelor subterane
Riscul unor efecte nocive viitoare asupra sanatatii
persoanelor din zonaContaminarea solului, apei sau a aerului
Afectarea acuta a florei sau faunei ( ex. Omorarea pestilor)
Raniri ale rezidentilor sau deteriorari ale proprietatii
Bioacumularea de substante toxice in fauna sau in populatie
cu posibile efecte cronice adverse de sanatate

Pericol pentru cresterea culturilor
Riscul contaminarii solului, apei sau aerului
Riscul unor efecte viitoare adverse asupra sanatatii
oamenilor

materialelor Potentiale scapari, explozii sau
combustii accidentale

Tratarea reziduurilor periculoase


ISO 2002 - Toate drepturile rezervate

1

ISO / CD 14004 Managementul documentelor (ex. printarea.Toate drepturile rezervate de deseuri  2 Transportarea si depunerea in atmosfera a metalelor grele Acumularea metalelor grele in flora si fauna Efecte nocive asupra florei si sanatatii oamenilor Reducerea incarcarii solului . distribuirea e-mail-urilor Operatiile proceselor de spalare sau clatire Tratarea apelor reziduale Folosirea hartiei Aruncarea hartiei folosite  Epuizarea resurselor naturale (paduri) Pierderea sau degradarea habitatului natural sau a biodiversitatii Incarcarea excesiva a solului Consum de curent pentru fotocopiere  Epuizarea resurselor naturale (combustibili fosili) Reciclarea hartiei si folosirea mediilor de informare electronice Consum de apa    Conservarea resurselor naturale Protejarea solului Epuizarea resurselor naturale (apa) Folosirea agentilor de curatare si dezinfectanti Aruncarea apelor reziduale  Epuizarea resurselor naturale       Miros neplacut  Contaminarea apei Eutrofia bacteriilor in apa Contaminarea apei Contaminarea solului Deteriorarea calitatii apei potabile locale Disconfortul si neplacerea rezidentilor Consum de energie electrica  Epuizarea resurselor naturale (combustibili fosili) Utilizare materii prime si materiale (consum de materii prime) Aruncarea bateriilor pe sol   Epuizarea resurselor naturale Incarcarea solului in urma scoaterii din uz Contaminarea solului Potentiale scurgeri ale apelor netratate  Produs Echipament de aer conditionat Bateriile Posibilitatea incinerare tratarii Reducerea electronice produceri bateriilor  prin    Bunuri electronice reciclate ISO 2002 . fotocopierea.

cu posibile efecte asupra climei Generare de zgomot  Disconfort si neplacere pentru rezidenti Servicii Intretinerea vehiculelor Transportul bunurilor ISO 2002 .ISO / CD 14004  Folosirea materialelor reciclate  Conservarea resurselor naturale Reducerea emisiilor de gaze   Producerea de deseuri de uleiuri  Reducerea poluarii aerului Reducerea efectelor nocive asupra sanatatii oamenilor ca urmare a poluarii aerului Contaminarea solului Consum de combustibil  Epuizarea resurselor naturale ( combustibili fosili) Emisii de gaze de esapament    Poluarea aerului Agravarea bolilor respiratorii la persoanele vulnerabile Marirea concentratiei atmosferice a gazelor care genereaza efectul de sera.Toate drepturile rezervate 3 .

de exemplu in Serviciul cercetare& dezvoltare.ISO / CD 14004 Indrumari practice – Competenta. constientizare si instruire Exemple de tipuri de instruiri pe linie de mediu care pot fi furnizate de organizatie: Tip de instruire Cresterea constientizarii importantei managementului de mediu Cresterea constientizarii generale pe linie de mediu Scop Pentru a castiga angajamentul si alinierea la politica organizatiei Toti angajatii Pentru a castiga angajamentul la politica de mediu si tintele organizatiei si inducerea sentimentului de responsabilitate individuala Cresterea calificarii Anagajatii cu Pentru a imbunatati Tabelul 3 – Exemple de controale operationale si de masurari si monitorizari responsabilitati pentru performanta in Activitatea.Toate drepturile rezervate Audienta Managementul mediu 4 . Control operational Monitorizare&Masurare mediu compartimentele Produsul sau organizatiei. Functionarea unui  Proceduri de operare  Frecventa metodelor de incercare inginerie etc. boiler (activitate) Instruire pentru ale caror Pentru a asigura ca sunt pentru Angajatii a asigura si monitorizare pentru evaluarea conformitate actiuni pot afecta indeplinite cerintele de conformitatea conformitatii conformitatea intruire de reglementare si interne ISO 2002 .

ISO / CD 14004  Depozitarea combustibilului in tancuri deasupra solului sau ingropate (activitate) Intretinerea vehiculului (service)     (temperaturi de  operare.3. produsul sau serviciul Aspect de mediu semnificativ Textul de baza 4. durata de alimentare a boilerului)  Program de mentenanta preventiva  Proceduri de descarcare a combustibilului Proceduri de distributie a combustibilului  Proceduri de intretinere a vehicolelor Proceduri de management al deseurilor      Analiza tendintelor in baza rezultatului monitorizarii Analiza periodica a datelor de intretinere Rapoarte de incercare interne si externe Registre de descarcare si de distributie a combustibilului Controlul gestionarii tancului Sistem de detectare a scaparilor Utilizarea vehicolului.Toate drepturile rezervate Exemplul 1 Functionarea unui boiler (activitatea) Emisii de materie sub forma de particule (PM) Exemplul 2 Aparat de conditionat aerul (produs) Volumul produsului (consumul de materii prime) Exemplul 3 Intretinerea vehiculelor Contaminarea solului 5 .2 Identificare aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor de mediu asociate ISO 2002 . inregistrarile privind alimentarea si parcursul Inspectii ale vehicolelor in zonele de intretinere Inspectii ale zonelor de depozitare a deseurilor de ulei Tabelul A.1 – Exemple integrate de implementare a proceselor EMS Activitatea.

. recup.ISO / CD 14004 Impact de mediu Angajamentul de politica 4. resurse atunci cand este feazabil Emisiile de PM sa nu depaseasca limitele din autorizatie Proiectarea produselor astfel incat sa se minimizeze impacturile de mediu daunatoare asociate fabricarii.Toate drepturile rezervate Poluarea aerului (smog) Agravarea afectiunilor respiratorii la indivizii vulnerabili Consumul de resurse naturale Incarcare suplimentara cu deseuri dupa ultima scoatere din uz Prevenirea poluarii Reducerea deseurilor si a consumului de resurse ( mat.2 Politica de mediu ISO 2002 . si recicl. si energie) si reut. utilizarii si scoaterii din uz a produsului Reducerea tuturor impacturilor de mediu semnificative daunatoare ale noilor dezvoltari Asigurarea unui management adecvat al uleiului uzat 6 .

3.Toate drepturile rezervate Controlul emisiilor in aer pentru a mentine conformitatea cu cerintele legale aplicabile Emisiile de PM sa nu depaseasca limitele din autorizatie Reproiectarea produsului pentru a reduce volumul total cu 10% Dezvoltarea si implementarea procedurilor de management al uleiului uzat Reducerea volumului de plastic in produsul finit cu 15% Dezvoltarea procedurilor.3.5. implementarea programului de inspectii .ISO / CD 14004 Obiectiv 4. instruirea angajatilor.3.5 Obiective si tinte de mediu Tinta Indicator de performanta Program pentru obiective si tinte 4. implementarea programului de inspectii Rezultatele inspectiilor la intretinerea vehiculelor si zone de depozitare a uleiului uzat Cantitatea de Numar de evenimente de materie prima utilizata pe neconformit. Numarul de penalitati sau condamnari Cantitatea de emisii de PM Implementarea procedurilor de operare ale boilerului si a procedurilor pentru mentinerea si evaluarea unitatea de produs Analiza si revizuirea proiectului produsului Desfasurarea experimentarilo r pe o serie pilot 7 Dezvoltarea procedurilor.4 Indicatori de performanta 4. instruirea angajatilor.4 Programe pentru obiective si tinte ISO 2002 .

durata de alimentare a boilerului) Program de mentenanta preventiva Frecventa ? metodelor de incercare si monitorizare pentru evaluarea conformitatii Analiza tendintelor in baza rezultatului monitorizarii Analiza periodica a datelor de Proceduri de intretinere a vehicolelor Proceduri de management al deseurilor Utilizarea vehicolului.Toate drepturile rezervate Evaluarea fezabilitatii Introducerea operatiilor in fabricatia de serie Proceduri de ? operare pentru a asigura conformitatea (temperaturi de operare.5. inregistrarile privind alimentarea si parcursul Inspectii ale vehicolelor in zonele de intretinere Inspectii ale zonelor de depozitare a deseurilor de ulei 8 .4.6 Control operational Monitorizare si masurare 4.ISO / CD 14004 conformitatii Control operational 4.1 Monitorizare si masurare ISO 2002 .

ISO / CD 14004 intretinere Rapoarte de incercare interne si externe ISO 2002 .Toate drepturile rezervate 9 .