You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind validarea unui nou consilier local n locul devenit vacant n cadrul Consiliului Local Periam,
urmare a demisiei consilierului local VOICU LIVIU
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9844/14.12.2015, prin care domnul
Voicu Liviu i-a prezentat demisia din cadrul Consiliului Local Periam;
- cererea domnului Cantauz Todoric nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.10.055/21.12.2015 prin care ntiineaz consiliul local c renun la calitatea de membru supleant pe
listele USL;
- adresa nr.143/21.12.2015 a Partidului Social Democrat - Organizaia Judeean Timi,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.10122/21.12.2015;
- referatul nr.10.124/21.12.2015 prezentat de secretarul comunei Periam;
- H.C.L. Periam nr.114/22.12.2015 prin care se ia act de demisia consilierului local VOICU LIVIU
i se vacanteaz mandatul de consilier local;
- procesul-verbal ncheiat de Comisia de validare din cadrul Consiliului Local Periam;
- prevederile art.6 alin.3 i art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleilor locali, modificat
i completat;
- prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritilor administraiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, precum i pentru
modificarea i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.31 alin.5, art.32-33, art.36 i art.45 alin.1din Legea nr.215/2001
privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. ncepnd cu data de 22.12.2015, se valideaz mandatul de consilier local n cadrul
Consiliului Local Periam al domnului ROHOZNEANU FLORENTIN-GHEORGHE, nscris ca
1

supleant pe lista propus de Uniunea Social Liberal (USL) Periam, pe locul rmas vacant ca urmare a
vacantrii funciei de consilier local al domnului Voicu Liviu.
Art.2. Mandatul de consilier local al domnului Rohozneanu Florentin-Gheorghe va intra n
vigoare dup depunerea jurmntului de credin.
Art.3. Hotrrea de validare poate fi atacat de cei interesai la instana de contencios
administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau n cazul celor abseni de la edin, de la comunicare.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al
Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean Guler-Daciana, inspector I asistent-contabil;
- Domnului Rohozneanu Florentin-Gheorghe;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

AVRAM IOAN-MIRCEA
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________

Nr. 116 din 22.12.2015