დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების

პროგრამა
ფონდი „ნატახტარი“ და
ასოციაცია „ჩვენი სახლი-საქართველო“

2015 წლის ანგარიში

თანამშრომლობის ისტორია
2011-2015 წწ.
ფონდი „ნატახტარი“ და ასოციაცია „ჩვენი სახლი-საქართველო“
2011 წლიდან თანამშრომლობენ მზრუნველობამოკლებული
მოზარდების და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული
ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების
მიმართულებით.

15
სტუდენტი

2015 წ.
177 ბენეფიციარი

5 - მართვის
მოწმობა

75

19 - სასკოლო

დასაქმებული

საგნებში
მომზადება

65 - კოლეჯში
მიიღო
განათლება

52 - ხელობის
შესწავლა და
სტაჟირება

31 - სტიპენდია,
ბინის ქირა

სტაჟირება/დასაქმება
დისტრიბუციანატახტარი

ადგილობრივი
თვითმმართველობაკასპი

კერამიკული საამქრო

კერამიკული საამქრო

ავტოსახელოსნო

ადგილობრივი ტელევიზია-წალენჯიხა

სპორტსმენები და მოცეკვავეები

დამსაქმებლები
ნატახტარი
Coffee Break
Down Town
გარდენია
სქაილერი
Leaving Stone
ბარი EL Centro
M ჯგუფი
სასტუმრო „ჰილტონი“
„მეტრო“

კაფე-ბარი „იმპერიალი“
ჰოლანდიური
სასათბურე მეურნეობა
„ელ-დეპო“
ფეხსაცმლის სამკერვალო
საამქრო „მასიჩი“
კაფე „სთარზ“ (თელავი)
კაფე “შუა ქალაქი“
(თელავი)

სტუდენტები
 საქართველოს უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგიის, ტურიზმის და
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი
სოხუმის უნივერსიტეტი - ინკლუზიური განათლება
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიტურიზმის ფაკულტეტი, საჯარო მმართველობა, აგრონომია
თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტი- ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტი
დავით აღმაშენებლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართალმცოდნეობა
სულხან საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტი- ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტი;
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი-ტურიზმის
ფაკულტეტი;
ანდრია პირველწოდებულის სახ. უნივერსიტეტი-სამართალმცოდნეობა

8 ფსიქოლოგი - 32 მს სახლი
ბათუმი, ოზურგეთი,
ზუგდიდი-ყოფილი
ინსტიტუცია, ჩხოროწყუ,
წალენჯიხა, ზესტაფონი,
საჩხერე, ლანჩხუთი

ხონი,
ქუთაისი
(2 მს
სახლი)
ხაშურის
3 მს
სახლი

თბილისის
2 მს სახლი,
დუშეთი,
წილკანი

საკოორდინაციო
საბჭო:
კომპანია
ნატახტარის
წარმომადგენელი,
ფინანსური
მენეჯერი, 8
ფსიქოლოგი+ფსიქ.
სამსახურის
ხელმძღვანელი
გორი,
რუსთავი

თელავი
ყოფილი
ინსტიტუცია,
3 მს სახლი
თბილისი 2 მს
სახლი,
გალავანი,
კოჯორიყოფილი
ინსტიტუცია

თბილისის
1 მს სახლი,
გარდაბანი

სტატისტიკა
სულ: 247 ბენეფიციარი
2014 წ.

2015 წ.

167

177

ბენეფიციარი

2013 წ.
152
ბენეფიციარი

ბენეფიციარი

ბენეფიციარი

ასაკი 16+
18 მს და 5
ბავშვთა სახლი

ასაკი 15+
31 მს სახლი

ასაკი 15+
29 მს სახლი

ასაკი 15+
30 მს სახლი

2012 წ
72

სულ სამი წლის განმავლობაში
შეგროვდა 426 544 ლარი + 161 313

2015 წ-161 313 ლარი
ადმინისტრაციული ხარჯი: 16 131 ლარი-10%
დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების
პროგრამა:145 182 ლარი-90%

10%

90%

სირთულეები
 მოტივაციისა და ნებელობითი
პროცესების ბარიერები;
 სტიპენდიების და ბენეფიციარებისთვის
განკუთვნილი სხვა თანხების დაბეგვრა
სახელმწიფოს მიერ;
 იზრდება მომართვების რაოდენობა,
საჭიროებები ფონდის შესაძლებლობებს
აღემატება ...

განსაკუთრებული წარმატებები
 საზოგადოების მონაწილეობა სოციალური
პასუხისმგებლობის პროექტში, რომლის ინიციატორი
და დონორია ბიზნეს კომპანია, ხოლო
განმახორციელებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია;
 ფონდის ბენეფიციარები-მზრუნველობამოკლებული
მოზარდობიდან წარმატებულ, დამოუკიდებელ
მოქალაქეობამდე;
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების
სწავლება და დასაქმება;