You are on page 1of 17

Ås Voksenopplæring

Lærer naven: Anne

Emri Trena 2. Eman Azab .Høytider og seremonier i Islam Gruppes navene: 1.

Musilmer feirer to seremonier og to høytider: • Seremoniene er Ramadan .

Mawlid al-nabi .

Høytidene er: Lille id ( id al-fitr) Store id( id al-adha) .

.

• Man skal avstå fra handlinger som bryter fasten: å spise. ha seksuelt samvær.Ramadan • Ramadan er den niende måneden i den islamske kalender og islams fastemåned. drikke. . eller røyke. • Fastetiden begynner fra soloppgang og slutter av solnedgang.

Ramadan • Før bgynner ramadan. mensker pynter gatene ut med ramadanpynten og lanternene. . • I løpet av fasten leser muslimene hele Koranen og be i moskeen. • Damene lager spesielt ramadan søt dessert og mange forskjel godt mat.

.

• Man feirer da ofte med opptog eller bare med helt enkelt å komme sammen til bønn og Koran-lesning. .Mawlid al-nabi • En del muslimer feirer mawlid al-nabi markering av den dagen profeten Muhammad ble født.

.

• Først om morgenen drar muslimene til moskéen for å be utendørs • Etter bønnen hilser alle muslimene på hverandre. årlige fasten. .Først id er lille id (id al-fitr): • Den kommer etter Ramadan. Id alfitr markerer at ramadan er slutt. og man er ferdige med en obligatoriske. og den er tre dager.

. • Om ettermiddagen besøker alle familiene foreldrene sine og tar noen søtsaker med til dem.Lille id (id al-fitr): • Så drar de på hjem. • Faren gir penger til barna sine. og sitter sammen med familien og spiser frokost.

• Etter bønnen hilser alle muslimene på hverandre. og innledes også med bønn om morgenen den første dagen.Andre høytider er store id (id al-adha): • Den kommer etter pilgrimsferden. . Den feires i tre dager.

Store id (id al-adha): • Den er profetens tradisjon at hver familie slakter en sau og deler kjøttet mellom seg. sine gjester og folk som trenger det. • Etter er kjøttet distribuert . . alle familiene besøker foreldrene sine.

De lager lammekjøtt og ris med brød.Store id (id al-adha): • Musilemene spiser tradisjonell idmaten. . • Etterpå får barna gaver fra foreldrene sine og besteforeldrene sine.