You are on page 1of 6

Phn tch kt qu XSMB hm nay th 4 ngy 27-1-2016

XSMB th 4 - Phn tch v nhn nh v kt qu XSMB hm nay th


4 ngy 27-1-2016
u tin l kt qu dnh cho nhng bn mun xem li kt qu xo so min bc ngy
hm qua ti bng cp nht di y :

Da vo mt s thng k kt qu x s trong ngy , xoso.wap.vn a ra mt s b s


c coi l c kh nng xut hin trong bng kt qu ngy hm nay XSMB th 4 :
Kt qu soi cau mien bac tm c b loto c di 8 ngy 49 94
Nhng phn tch chi tit cho b s LOTO hm nay l :
Theo cu ny d on ngy 27/01/2016 Loto s v 49 hoc 94

Hai s cui gii C BIT CHM: 1 2


Cp s gii c bit : 17-72
Ngoi ra, cng c thm mt s lu cc bn cn lu trong kqxsmb sau y :
B Loto V NHIU trong tun : 24-59-18-22
LOTO LU KHNG V : 70-79-12-42