You are on page 1of 20

Nomenclator Clienti

Cod
Client

Nume
Client

câmp denumit Linie_Antet

Adresa

100 Client1
Str. Florilor nr.36 bl.8
101 Client2
Str. Sincai nr.45, sc. B
102 Client7
Str. Averescu
104 Client4
Str. 1 Mai nr.36, bl A8
105 Client3
Str. 9 Mai
107 Client7
Str. Plopilor nr.1
108 Client8
Str. Luterană nr. 3
câmp denumit Cod_Client

Localitate
Pitesti
Bucuresti
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Bârlad
Deva

Judeţ
Arges
Bucureşti
Braşov
Prahova
Bucureşti
Vaslui
Hunedoara

Cod
Fiscal
4655645
13246873
96325814
75315946
23187946
64821973
57351984

câmp
denumit
Clienti

Căutarea poziţiei liniei pe care se găseşte o valoare
M
A
T
C
H

I
N
D
E
X

104

5

Căutarea poziţiei coloanei pe care se găseşte o valoare
Cod Fiscal
6
Căutarea unei valori în raport cu coordonatele relative ale unei cereri de interogare
Care este codul fiscal al clientului cu codul 104 ?

104
Cod Fiscal

75315946

INDEX(Clienti;MATCH(B23;Cod_Client;0
INDEX si MATCH:
Exemplu de utilizare a funcţiei INDEX prin care se
recuperează o valoare şi anume codul fiscal al clientului
104. Această informaţie se regăseşte la intersecţia liniei
5 cu coloana 6 din tabloul de consultare. Cele două
funcţii MATCH permit în acest context identificarea
numărului de linie şi de coloană, iar funcţia INDEX
extrage valoarea găsită la intersecţia celor două
coordonate ale tabelului de consultare Clienţi.

câmp
denumit
Clienti

MATCH(C14;Cod_Client;0)
MATCH(C17;Linie_Antet;0)

H(B23;Cod_Client;0);MATCH(B24;Linie_Antet;0))

ţiei INDEX prin care se
ume codul fiscal al clientului
regăseşte la intersecţia liniei
de consultare. Cele două
st context identificarea
oană, iar funcţia INDEX
ntersecţia celor două
consultare Clienţi.

existent într-un identificare tablou să se recupereze automat anumite elemente să se recup cu care respectivul cod se găseşte în cu care res dependenţă funcţională (NUME si PRENUME.100 € 11 Cucuiat Mihaela 12 Greus Marcel 13 Iorga Marian 14 Manta Carmen 15 Nedelcu Maria 1.350 € 850 € 1.200 € 1.500 € 16 Vasiliu Marcela 3. dependenţ SALARIUL de INCADRARE). aferentă domeniului "Nume prima coloană a Prenume" tabelului de consultare 10 Marca Nume Prenume 8 Popescu Marius 9 Albu Constanta 10 Popa Florin Salariul incadrare 1. SALARIUL d ? .800 € 2.200 € 1.510 € 2.Coloana 3 Coloana 2 Cheia de consultare Valoare returnată din coloana (Marca) căutată în 2.000 € VLOOKUP 1: VLOOKUP Se doreşte ca la tastarea unui cod de Se doreşte identificare (MARCA).

dependenţă funcţională (NUMEgăseşte si PRENUME. SALARIUL de INCADRARE). existent într-un identificare tablou (MARCA). PRENUME. aferentă domeniului "Salariul de incadrare" VLOOKUP 1: VLOOKUP 1: astarea unui cod de Se doreşte ca la tastarea unui cod Se doreşte de ca la tastarea unui cod de CA). în dependenţă funcţională (NUME si ADRARE). existent într-un identificare tablou (MARCA). SALARIUL de INCADRARE). existent într-un tablou automat anumite elemente să se recupereze automat anumite să seelemente recupereze automat anumite ul cod se găseşte în cu care respectivul cod se găseşte elemente în cu care respectivul cod se ională (NUME si PRENUME.Valoare returnată din coloana 3. ? .

142 4.326 4.201 4.292 4.198 4.401 4.394 4.299 4.340 4.421 1/18/2009 1/13/2009 A se vedea formatarea condition .313 4.238 4.408 4.258 4.148 4.245 4.360 4.178 4.353 4.231 4.306 4.180 4.143 4.265 4.134 <------4.346 4.272 4.175 4.251 4.231 4.285 4.160 4.201 4.387 4.mmmm.279 4.150 4.319 4.333 4.139 4.Format-Cells-Number-Custom: Type:dddd dd.414 4.##0" lei/Euro" Cheia de consultare Ziua de cotaţie Data cotaţiei BNR Curs Euro Data cotaţiei BNR 0 1 2 3 1/12/2009 1/13/2009 1/14/2009 1/15/2009 4.132 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1/16/2009 1/19/2009 1/20/2009 1/21/2009 1/22/2009 1/23/2009 1/26/2009 1/27/2009 1/28/2009 1/29/2009 1/30/2009 2/2/2009 2/3/2009 2/4/2009 2/5/2009 2/6/2009 2/9/2009 2/10/2009 2/11/2009 2/12/2009 2/13/2009 2/16/2009 2/17/2009 2/18/2009 2/19/2009 2/20/2009 2/23/2009 2/24/2009 2/25/2009 2/26/2009 2/27/2009 3/2/2009 3/3/2009 3/4/2009 3/5/2009 3/6/2009 3/9/2009 3/10/2009 3/11/2009 3/12/2009 3/13/2009 3/16/2009 4.224 4.367 4.374 4.yyyy Format-Cells-Number-Custom: Type: #.380 4.217 4.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3/17/2009 3/18/2009 3/19/2009 3/20/2009 3/23/2009 3/24/2009 3/25/2009 3/26/2009 3/27/2009 3/30/2009 3/31/2009 4/1/2009 4/2/2009 4/3/2009 4/6/2009 4/7/2009 4/8/2009 4/9/2009 4/10/2009 4/13/2009 4/14/2009 4/15/2009 4/16/2009 4/17/2009 4/20/2009 3/16/2004 4/22/2009 Tabelul de consultare declarat pe coordonatele B7:C80 va fi denumit "Cotatii" 4.442 4.462 4.516 4.469 4.550 4.435 4.564 4.578 4.503 4.591 4.537 4.448 4.489 4.584 4.496 4.598 4.544 4.510 4.557 4.428 4.523 4.455 4.605 .482 4.476 4.571 4.530 4.

prin care se doreşte a se Exemplu de utilizare a funcţiei recupera valutar al monedei VLOOKUP.declarată E9 drept cheie de caz consultare).Curs Euro recuperat ? ? vedea formatarea conditionala VLOOKUP 2: Exemplu de2: utilizare a funcţiei VLOOKUP VLOOKUP.cursul prin care se doreşte a se Euro în funcţie o datăal monedei recupera cursulde valutar calendaristică de utilizator Euro în funcţie tastată de o dată (şi declarată întastată acest caz în celulele calendaristică de utilizator E8. (şi în acest în celulele E8. . E9 drept cheie de consultare).

.

1014 Produs14 .Data facturii=Data curentă Data Factura Curs Euro Cod produs 1002 1005 1007 1004 Câm Identificator produs ### 1001 Produs1 1002 Produs2 1003 Produs3 1004 Produs4 1005 Produs5 4. 1019 Produs19 (Cantitate_livrata . .„Valoare factură”< – seData_sfars calculează în care 1018 data Produs18 curentă (B3) se încadrează promoţie” din tabelul de consultare.5 t ? 1.9 t ? 1006 Produs6 VLOOKUP 3: Un alt exemplu de utilizare a funcţiei 1007 Produs7 produs facturat prin extragerea dintr 1008 Produs8 coordonatele E22:K22 a tuturor elem 1009 Produs9 livrată conform unei politici de acord 1010 Produs10 Aceste discounturi sunt acordate num 1011 Produs11 (specificat într-un tabel de consultare de acel barem.380 lei Cantitate livrată Denumire produs Valoare factură (lei) 1. . Cant_livrata * Pret_unitar_€ * Curs_euro) „Nomenclator”.0 t ? 2.Cantitate_discount) * Pret_unitar_€ *calculului (1-Discount) *Curs_e Esenţa valorii este dat de f 1020 Produs20 * Curs_euro.2 t ? 3.„Cantitate livrată” – parametru în fu algoritm: „în cazul în care cantitatea 1015 Produs15 (existent în tabelul de consultare). calculul facându-se d „Cantitatea livrată” depăşeşte limita preţ diminuat cu procentul de dicoun care se acordă reduceri comerciale. Astfel.„Cod produs” – cheia de consultare. Cantitate_discount). se 1016 Produs16 din tabel” Data_factura 1017 Produs17 . în tabelul A8:C 1012 Produs12 1013 Produs13 =IF(AND(Data_factura > Data_debut_promotie.

00 € a reducerilor comerciale.25 € 1.0 t 6% ### ### Discount) *Curs_euro +toate Cantitate_discount Pret_unitar_€ ului valorii este dat 17. 20.3 t 15% ### ### u de utilizare a funcţiei de consultare verticală VLOOKUP ilustrează calcularea valorii fiecarui 55. valoarea se calculează cu un cu procentul de dicount. în funcţie de cantitatea 41. >### numai în condiţiile 32.33 de faptul elementele ce -compun*valoarea se regăsesc în tabelul € că - ”.0 t - Data debut promoţie Data sfârşit promoţie 7% ### ### - 22.50 € - ra <– seData_sfarsit_promotie.numai -pentru cantităşile comandate în plus faţă r-un tabel de consultare) m.50 €şi sunt operaţionale . Astfel.50 € 75.00 în funcţie reducerile comerciale.3Cantitate_livrata t din18% ### în ură” calculează în funcţie de elementele tabelul „Nomenclator”.50 € 1.50 € 1. .00 € se regăsesc 2.00 € 37. în funcţie de valorile căreia se € de care se acordă vrată” – parametru 30. la care se adaugă preţul standard multiplicat cu cantitatea până la ă reduceri comerciale. ” – cheia de consultare. se aplică preţul 19. entă (B3) se încadrează în intervalul de timp dintre „Data debut promoţie” şi „Dată sfârşit 18. în tabelul A8:C12 următoarele 16.0 t 3% ### ### at prin extragerea dintr-un tabel de consultare intitulat „Nomenclator” şi declarat pe 15.7 t 10% ### ### E22:K22 a tuturor elementelor ce compun calculul valorii facturii.00 € 1.50 € 1. 55.75 € nturi sunt acordate numai în condiţiile în care cantitatea livrată depăşeşte un anumit barem 12.00 € 17. iar în cazul în care vrată” depăşeşte limita cantităţii de la care se acordă discount.25 € 19.25 € . se aplică un preţ diminuat cu un anumit procent.00 € 2. m unei politici de acordare 33.0 t 10% ### ### tabelul de consultare.5 t 15%categorii informaţionale: ### ### 29. după următorul cazul în care cantitatea livrată depăşeşte baremul cantităţii de la care se acordă discount. altfel.00 € 2.recuperează „Valoare factură”. calculul facându-se doar dacă se respectă perioada de promoţie.Câmpul E2:K22 ="Nomenclator" Cantitate Discount Preţ unitar (€) discount (%) 36.00 € belul de consultare).

Campul B4:J6 = Tabel_consultare_orizontala Cod Produs Denumire Produs Pret unitar 100 101 102 103 104 105 produs1 produs2 produs3 produs4 produs5 produs6 13.5 19 34 125 80 57.5 Sa se recupereze din tabelul de consultare Denumirea de produs si Pretul unitar Cod Produs Denumire Produs 102 produs3 Pret Unitar 34 produs3 .

ltare_orizontala 109 110 114 produs7 produs8 produs9 34 45 60 .

57 buc. 58 buc. 70 buc. 64 buc. Client 4 192 buc. . Client 2 189 buc. 100 buc. a denumirii de produs în vectorul de consultare. 36 buc. Celula B17 conţine funcţia de consultare orizontală HLOOKUP. 7 buc. 52 buc. Client 3 180 buc. 177 buc. 63 buc. 115 buc. Numărul liniei de recuperat din funcţia HLOOKUP este returnat de identificarea poziţiei relative prin funcţia MATCH.Nume Client → Denumire produs  Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Produs 5 Produs 6 Produs 7 Produs 8 Produs 9 Nume Client Cant. 123 buc. Client 3 180 buc. 11 buc. 200 buc. dimensiuni la intersecţia cărora se regăsesc cantităţile vândute (în bucăţi). 87 buc. Aceste elemente „cheie” se regăsesc precizate în celulele B15 şi D15 sub formă de liste derulante declarate prin comanda aferentă tabului Data > butonul Data Validation > opţiunea Data Validation > tabul Settings > secţiunea Allow > opţiunea List. Produs Client 1 162 buc. 137 buc. 54 buc. 124 buc. 95 buc. prin precizarea elementelor informaţionale generice de identificare a clienţilor (pe prima linie) şi produselor (pe prima coloană). 18 buc. 194 buc. 104 buc. 99 buc. 114 buc. 91 buc. 39 buc. 154 buc. 88 buc. 105 buc. 74 buc. 26 buc. 51 buc. Den. 159 buc. 59 buc. 103 buc. 7 buc. 193 buc. Client 5 106 buc. Produs Produs 1 Cantitate livrata produs: Procedura de consultare a unui tabel. ce caută să identifice Clientul (B15) în prima linie a tabelului de consultare Cantitati (declarat pe coordonatele B3:F12). 68 buc. 88 buc. 20 buc.

elor nie) şi a se regăsesc şi D15 sub lui Data > ttings > ce caută să Cantitati din funcţia ncţia MATCH. a 2 .

550 € 2.670 € 2.400 € 1. funcţia HLOO tabelului de consulta Această primă linie c sufixul „ani”.100 € 1.200 € 1.450 € 2.900 € 2.180 € 1.500 € 2.080 € 15 ani 2.070 € Salariu încadrare ? ? ? ? ? ? Astfel.300 € 2.180 € 1.710 € 2.900 € 2.200 € Salariul de incadra Prin funcţia HLOOKU un tabel de consulta departamentului fun 20 ani 2.800 € 3. 2.670 € 2.600 € 2.790 € 3.030 € 2.Nume Prenume Sucursala Departament Data angajării Vechimea (ani) POPESCU Viorel Dan Doctor Felix Creditare Apr-2006 9 ani MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare Sep-1980 35 ani POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii Jun-1999 16 ani ALBU Constanta Doctor Felix Feb-1970 45 ani MANESCU Andreea Ştefan cel Mare Corporaţii Apr-2006 9 ani VISAN Alexandra Plevnei Nov-1975 40 ani Vechime →  Departamente Creditare Corporaţii Oficiul juridic Relaţii clienţi Asigurari < 5 ani 0 ani 1.050 € 1.120 € 1.500 € >=25 ani Argumentul „număru care returnează valo 25 ani consultare.000 € 1.350 € 2.200 € 3. 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 10 ani 1.350 € 2.000 € Creditare Oficiul juridic 5-10 ani 5 ani 1.900 € .

Argumentul „numărul liniei de recuperat” este extras prin funcţia MATCH. în funcţie de precizarea vechimii şi a departamentului funcţional. . Această primă linie conţine valori numerice formatate personalizat cu sufixul „ani”.Salariul de incadrare: Prin funcţia HLOOKUP se recupereaza salariul de încadrare declarat întrun tabel de consultare. care returnează valoarea poziţională a departamentului în vectorul de consultare. Astfel. funcţia HLOOKUP caută să localizeze vechimea în prima linie a tabelului de consultare.

Decalarea cu o unitate a r este explicată prin faptul că prima linie este rezervată anilor.300 0.120 0. Coeficientul de reevaluare se extrage din tabelultabelului "Indici".225 0.276 0. „Data aceeaşi valoare de punerii în funcţiu dependente funcţional inventar.230 0.450 0. . Valoarea reevaluată se calculează aplicând coeficientul de reevaluare la valoarea de inventar.275 0.240 0.100 0. în funcţie de 3.110 0.460 0.258 0.317 0.220 0.288 0.114 0.320 0.435 0.845 0.200 0.240 0.530 0.168 0.075 0.100 0.050 0.665 0.200 0. etc.350 0.640 0. numărul de ordine HLOOKUP editată în în funcţie celula de C17 identifică anul punerii în extrăgând coeficientul defix reevaluare ce core 2.160 0.150 0. prin funcţia Valoare este extrasă de „Indici”) ce cuprinde anumiţi coeficienţi (subunitari) de reevalu celula D17 înmulţeşte valoarea de VLOOKUP din reevaluată ultimele patru caractere ale numărului de inventar. anii: 1 fiecărei categorii (descrisedacă pe coloana reevaluare.186 0. Valoarea de inventar se recuperează din tabelulFuncţia de consultare "Imobilizari".250 0. punere în corespund rândurilor (liniilor). a categorii.475 0.259 0.240 0.220 0. coloana a 4-a („Valoare de inventar”).340 0. Categoria mijlocului fix (al treilea argument al funcţiei HLOOKU din stânga al numărului de inventar.100 0.220 0.180 0.400 0.125 0.600 0.150 0.Câmpul B2:O11 = "Indici" Categorie Mijloc Fix 1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1996 1997 2000 2001 2002 2003 0. anul deA3:A11). fiindYEAR rotunjită un m Anul punerii în funcţiune este extras cu funcţia dinlaultime Observaţie: Dacă anul de punere în funcţiune este de anul curent.360 0.050 0.580 0. localizat prin funcţia tabelu („Data punerii în funcţiune”). valoarea reevaluată va fi VLOOKUP valoarea deîninventar.520 0. ident funcţiunefixe (extras din tabelul ? ? Categoriile mijloacelor Tabelul de consultare Q2:U15 (intitulat „Imobilizări”) „Imobilizări”) este anul curent.303 0.294 0.143 0. altfel conţine el ? ? fiecare mijloc se fix menţine („Denumire mijloc fix”.427 0. numărului inventar.085 0. şi de anul punerii în funcţiune (care se extrage din tabelul de consultare "Imobilizari".575 0.625 2 5479 Număr de inventar Valoare de inventar 25479 ? 45490 ? de reevaluare: Valoarea reevaluata: Valoare de Coeficientul inventar: Coeficient Exemplul prezentat porneşte la un tabel (declarat pe coordo Valoarea calculată în Valoarea de inventar înreevaluată.080 0. de un cod de identificare („Număr de or 75485 ? ? ? 15478 ? ? ? Aplicaţia extrage din tabelul de consultare „Indici” în celulele c de reevaluare. în„Indici”. celulade B17.410 0.170 0.470 0. în funcţie de valorile codului compozit „Număr d din categoria mijlocului fix şi „Numărul de ordine”.550 0.870 0. 1. reevaluare fiecare an în parte (prima linie a tabelului B2:O2 conţine inventar cu coeficientul de localizat tabelul „Imobilizări”. funcţie de codul categoriei mijlocului (primul caracter al a fix.

940 0.830 5483 FFF 11/8/2000 6.770 0.00 lei 0. tabelul „Imobilizări”.785. coloana a 3-a ment al funcţiei HLOOKUP) este în fapt primul caracter ecalarea cu o unitate a rândului ce conţine categoria este rezervată anilor.00 lei (declarat pe coordonatele B2:O11 şi intitulat ulată în nabel funcţia i (subunitari) de reevaluare a mijloacelor fixe. în funcţie de numărul de ordine aferent agregatului "Număr de inventar") entar. elul „Imobilizări”) urent.750 0. altfel conţine elemente de identificare pentru ”.Câmpul Q2:U15 ="Imobilizari" 2007 2008 Număr ordine Denumire Data punerii în mijloc fix funcţiune 0.547.469.550.765. lui B2:O2 conţine de re de inventar”).984 5478 AAA 0.862 Valoare de inventar 2/12/1998 2.52 lei 0.500.523.00 lei 0.80 lei 3.620 0.695.547. are „Indici” în celulele câmpului C17:C20 coeficientul dului compozit „Număr de inventar” (ce este format de ordine”.866 0. umărul de ordine aferent în agregatului "Număr de inventar" identifică anul punerii funcţiune în prima linie a ul defix reevaluare ce corespunde categoriei mijlocului cului (primul caracter al agregatului "Număr de inventar") zari".01 lei 0.583.850 5486 III 5487 JJJ 5488 KKK 5489 LLL 5490 MMM 8/30/2001 2/4/2002 8/6/1998 3/17/2004 3/21/2005 4.820 0.941 5481 DDD 1/25/1999 3.925 5479 BBB 0.500.78 lei 21.754. a 2-a linie corespunde primei .548.00 lei 1. punere în rândurilor (liniilor). anii: 1995 – 2008) corespunzător A3:A11). fiindYEAR rotunjită un multiplu de rotunjire de 1 leu.82 lei 0. pe loarea de ui de inventar. u funcţia dinlaultimele patru caractere ale ăncţia va fi VLOOKUP valoarea deîninventar. „Data are de punerii în funcţiune”.70 lei 2/18/2007 12.960 5484 GGG 4/12/2000 2.725 0.00 lei 6.00 lei 0.833 0. entificare („Număr de ordine”).880 5482 EEE 6/6/2006 1.962 5485 HHH 6/14/2007 19. identificate în tabel de la 1 la 9.840 0. „Valoare de inventar”).83 lei 5480 CCC 9/3/2000 3.

00 € 25.9 t 67.50 € 3.3 t 27.valorii poziţionale a cantităţii livrate în campul Bucureşti Ploieşti PredealA12:A33.4 t 2.4 t 30. Numărul de linie este returnat de funcţia MATCH.50 € 50.00 € 252.50 € 65.2 t 25.380 lei Braşov Denumire Cantitate produs livrată Produs1 1. Cheltuieli de transport 2: identifică prin HLOOKUP destinaţia în prima linielivrate a tabelului A doua abordare constă în localizarea cantităţii într. de transport corespunzător 3: numărului de linie returnat indirect un tabel de consultare extins (şi declarat pe coordonatele ca A treia valoare abordare poziţională utilizează de funcţia pentru MATCH.00 € 262.00 € valori13.50 € 150.0 t 20.00 € 157.75 € 52.2 t Produs2 Produs3 1. Se calculeaza CHELTUIELILE DE TRANSPORT in functie de Destinatie.00 € 62.00 € 1. care unuioperează test de Acest existenţă pe coordonatele destinaţiei în tabelu corespunde destinaţiei ultima argument de tabelului consultare de consultare şi a unor cantităţi A12:F33.50 € 265.0 t 70.50 € 15.50 € 1.50 € 30.00 € 1.50 € 1.50 poziţionale date prin €localizarea12.50 € 250.75 € 22.00 € 12.1 t 22.75 € 75.00 € 2.00 € 37.9 t Cantitate Braşov transport 1. Cantitate livrata si Curs Euro Cheltuieli de transport 1: O primă abordare de recuperare şi calcul a cheltuielilor de transport. extragerea Această tarifului abordare de este A12:F33).50 € 38.00 € Cheltuieli transp. corespunzător unui număr de coloană ce operaţională transport funcţia în condiţiile INDEXtransportului. valide pentru care există tarife de esteB12:F33 specificat indirect sub forma unei valori poziţionale Câmpul ="Tarife" transport. prin date prin localizarea cu ajutorul funcţiei MATCH a furnizarea destinaţiei.50 cu ajutorul funcţiei MATCH a destinaţiei în tabelul de consultare A12:F12 17.00 € 18.Curs Euro Destinaţia 4. Sinaia „Cantitati_transportate” Numărul de coloană este specificat indirect sub forma unei 13.00 € 30.00 € 37.50 € .00 € 78.de consultare Cheltuieli „Tarife”.50 € 15.75 € € 15.

ultima argument ide pentru care există tarife de nei valori poziţionale uncţia MATCH.calcul a cheltuielilor de transport. prin ncţiei MATCH a ităţii livrate în campul indirect sub forma unei rea cu ajutorul funcţiei onsultare A12:F12 . în linielivrate a tabelului eaprima cantităţii într. Această tarifului abordare de este ăr de coloană ce de azăAcest existenţă pe coordonatele destinaţiei în tabelul ui.de numărului de linie returnat indirect clarat pe coordonatele extragerea ATCH.