You are on page 1of 4

Trn th

trng sn
g Vit
Nam hin
nay c rt
nhiu loi
sn g
cng
nghip gi
r lt sn
nh v
c sn
xut theo
tiu chun
cng ngh
c v
Malaysia
www.manhtri.com

Sn g cng ngh c l loi sn g c sn xut


theo cng ngh dy chuyn tin tin nhm to ra mt
loi sn phm nhm khc phc nhng hn ch ca
sn g t nhin hin nay.

www.manhtri.com

- u tin l chng try xc: ph hp vi cc bnh xe nh chn bn gh. Thch hp cho pha di sn c nhit cao: Cc nh sn xut tnh n vic sn g c
th c lp trn h thng si ngm s dng nc nng.
- Tnh bn vng i vi nh sng: Khng b phai mu do tia cc tm, mc nh
hng c o lng mc 6 trn thang mu xanh v mc 4 trn thang mu xm.

- C th chng chy: B mt c ph cc tinh th Alunium khng bn la v li


vn c x l c hc hn ch tnh d chy ca g
- Chng bn ha cht: Cc cht s dng hng ngy nh thc n, thc ung,...
Nhng vt ny d dng b loi b bt k lc no
- Chu lc: l cch sn g chu c lc tc dng ca mt vt nng ri xung sn
hay k trn sn.
- C th h hm kha 2 chiu, lp t d dng nhanh chng v khng cn dng keo.
www.manhtri.com