You are on page 1of 45

Vai od 01.02.2016.

GRABOVICA - E. KOLA - SIPOREKS

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:15
7:05
7:35
9:20
11:30
13:00
14:30
15:45
17:00
18:45
20:10
22:00

6:55
8:15
10:50
12:15
13:50
15:10
16:20
18:05
19:30
21:10
23:10

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:15
7:35
9:20
11:30
14:30
15:45
18:45
20:10
22:00

6:55
8:15
10:50
13:50
15:10
18:05
19:30
21:10
23:10

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:15
9:20
11:30
13:00
15:45
18:45
20:10
22:00

8:15
10:50
12:15
15:10
18:05
19:30
21:10
23:10

GRABOVICA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:15
7:05
9:20
11:30
14:30
15:45
17:00
18:45
20:10
22:00

6:30
8:15
10:50
13:50
15:10
16:20
18:05
19:30
21:10
23:10

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:15
9:20
11:30
14:30
15:45
20:10
22:00

8:15
10:50
13:50
15:10
19:30
21:10
23:10

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:15
9:20
11:30
14:30
15:45
20:10
22:00

8:15
10:50
13:50
15:10
19:30
21:10
23:10

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

5:30
6:01
6:10
6:30
6:56
7:05
7:30
7:40
7:55
8:00
8:10
8:23
8:30
8:55
9:18
9:30
10:00
10:30
10:55
11:10
11:46
12:00
12:20
12:50
13:15
13:23
13:25
13:35
14:10
14:26
15:00
15:15
15:23
16:00
16:10
16:30
16:43
17:10
17:30
17:41
18:10
18:30
19:10
19:25
20:10
20:33
20:50
21:10
21:20
22:33
22:50
23:00
23:05
23:50

31
7
19
31
7
19
31
2
2
19
2
7
2
19
7
19
31
31
19
2
7
19
2
31
19
7
31
2
19
7
31
19
7
31
19
2
7
31
19
7
31
19
31
19
31
7
19
31
2
7
2
31
19
2

5:00
5:25
5:40
5:45
6:04
6:19
6:49
6:50
6:54
7:20
7:39
7:45
8:00
8:24
9:00
9:24
9:30
9:55
10:15
10:15
11:20
11:44
11:45
12:00
12:24
12:39
12:40
12:50
13:35
13:40
13:50
14:09
14:34
14:49
15:10
15:25
16:00
16:24
16:34
17:34
17:44
18:34
18:50
19:00
19:34
19:44
20:20
20:34
20:44
21:10
22:25
22:29
23:10
21:40

2
7
2
2
31
19
19
7
31
19
31
7
2
19
2
31
19
2
7
19
19
31
2
7
31
19
2
7
19
2
7
31
19
31
7
19
7
31
19
31
19
31
19
7
31
19
19
31
19
7
2
31
7
2

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
SUBOTA
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

5:30
6:01
6:10
6:30
6:56
7:05
7:20
7:55
8:10
8:30
8:55
9:18
9:30
10:00
10:30
10:55
11:10
11:46
12:00
13:00
13:15
13:25
14:10
14:26
15:00
15:15
16:00
16:10
16:30
17:10
17:30
17:41
18:10
18:30
19:10
19:20
20:33
20:35
20:50
21:10
22:00
22:33
23:00
23:05
23:50

31
7
19
31
7
19
2
2
2
2
19
7
19
31
31
2
2
7
19
2
19
31
19
7
31
19
31
19
2
31
19
7
2
19
31
2
7
2
19
31
2
7
31
19
2

5:00
5:25
5:40
5:45
6:04
6:19
6:54
7:20
7:39
7:45
8:24
9:00
9:20
9:55
10:15
10:15
10:25
11:20
11:44
12:05
12:20
12:24
12:50
13:35
13:40
14:34
14:49
15:25
16:00
16:24
16:34
17:34
17:44
18:34
18:40
19:00
19:44
20:00
20:34
21:10
21:20
22:20
22:29
23:10
21:40

2
7
2
2
31
19
31
19
31
7
19
2
2
2
7
19
2
19
31
2
2
31
7
19
2
19
31
19
7
31
19
31
19
31
2
7
19
2
31
7
2
19
31
7
2

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

6:30
6:56
7:05
7:10
7:55
8:30
8:40
9:18
9:30
10:30
11:10
11:46
12:00
13:00
13:25
14:10
14:26
15:00
15:15
16:00
16:10
16:30
17:10
17:41
18:10
18:30
19:20
20:33
20:35
20:50
21:10
22:00
23:00
23:05
23:50

31
7
19
2
2
2
2
7
19
31
2
7
19
2
31
19
7
31
19
31
19
2
31
7
2
19
2
7
2
19
31
2
31
19
2

5:25
5:40
5:45
5:55
6:20
7:15
7:45
8:00
8:00
9:55
10:15
10:25
11:00
11:20
12:20
12:50
12:50
13:15
13:40
14:25
14:40
15:05
16:00
16:00
17:10
17:20
18:40
19:00
19:20
20:00
20:10
21:20
22:00
22:05
21:40

7
31
2
19
2
31
7
2
19
2
7
2
19
31
2
7
2
19
2
31
2
19
7
31
31
19
2
7
19
2
31
2
19
31
2

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

5:30
6:01
6:10
6:30
6:56
7:05
7:20
7:40
8:10
8:30
8:55
9:18
9:30
10:00
10:30
11:10
11:46
12:00
12:40
13:15
13:25
14:10
14:26
15:00
15:15
16:00
16:10
17:10
17:30
17:41
18:10
18:30
19:10
19:20
19:25
20:33
20:35
20:50
21:10
22:00
23:00
23:05

31
7
19
31
7
19
2
2
2
2
19
7
19
31
31
2
7
19
2
19
31
19
7
31
19
31
19
31
19
7
2
19
31
2
19
7
2
19
31
2
31
19

5:00
5:25
5:40
6:04
6:54
7:10
7:20
7:39
7:45
8:24
9:00
9:20
9:55
10:15
10:15
11:20
11:44
12:05
12:24
12:35
12:50
13:35
14:34
14:49
15:25
16:00
16:24
16:34
17:34
17:44
18:34
18:40
18:50
19:00
19:44
20:00
20:34
21:20
22:20
22:29
23:10

2
7
2
31
31
2
19
31
7
19
2
2
2
7
19
19
31
2
31
2
7
19
19
31
19
7
31
19
31
19
31
2
19
7
19
2
31
2
19
31
7

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
SUBOTA
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

6:01
6:10
6:30
6:56
7:05
7:40
8:10
8:30
8:55
9:18
9:30
10:30
11:10
12:00
12:40
13:15
13:25
14:10
14:26
15:00
15:15
16:00
16:10
17:10
17:41
18:10
18:30
19:20
20:33
20:35
20:50
21:10
22:00
23:00
23:05

7
19
31
7
19
2
2
2
19
7
19
31
2
19
2
19
31
19
7
31
19
31
19
31
7
2
19
2
7
2
19
31
2
31
19

5:25
5:40
6:04
6:19
7:10
7:20
7:39
7:45
8:24
9:00
9:55
10:15
11:20
11:44
12:05
12:20
12:50
12:50
13:35
14:34
14:49
15:25
16:00
16:24
17:34
17:44
18:40
19:00
19:44
20:00
20:34
21:20
22:20
22:29
23:10

7
2
31
19
2
19
31
7
19
2
2
19
19
31
2
2
7
2
19
19
31
19
7
31
31
19
2
7
19
2
31
2
19
31
7

SOLINA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

LINIJA

POVRATAK

LINIJA

6:30
6:56
7:05
8:10
8:30
9:18
9:30
10:30
11:10
11:46
12:10
12:40
13:00
13:25
14:10
14:26
15:00
15:15
16:00
16:10
17:10
17:41
18:10
18:30
19:20
20:33
20:50
21:10
22:00
23:00
23:05

31
7
19
2
2
7
19
31
2
7
2
2
2
31
19
7
31
19
31
19
31
7
2
19
2
7
19
2
2
31
19

5:25
6:04
6:19
7:39
7:45
8:00
8:24
9:55
10:15
10:25
11:20
11:44
12:05
12:20
12:50
12:50
14:20
14:40
14:49
15:25
16:00
16:24
16:30
17:34
17:44
18:40
19:00
19:44
20:50
22:20
22:29

7
31
19
31
7
2
19
2
7
2
19
31
2
2
7
2
2
2
31
19
7
31
2
31
19
2
7
19
2
19
31

MOLUHE - E. KOLA - B. GRADINA


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:05
6:30
7:05
7:30
8:05
8:35
9:35
10:35
11:35
12:05
12:35
13:05
14:05
14:35
15:05
15:35
16:05
16:35
17:35
18:35
19:35

6:05
6:35
7:05
7:35
8:05
8:35
9:05
10:05
11:05
12:05
12:35
13:05
13:35
14:35
15:05
15:35
16:05
16:35
17:05
18:05
19:05
20:05

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:30
7:30
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:35
19:35

6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:30
7:30
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:35
19:35

6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05

MOLUHE - E. KOLA - B. GRADINA


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:30
7:30
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:35
19:35

6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:30
7:30
8:35
9:35
10:35
12:35
14:35
15:35
16:35
17:35
19:35

6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
12:05
13:05
15:05
16:05
17:05
19:05
20:05

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:30
7:30
8:35
9:35
10:35
14:35
15:35
16:35
17:35
19:35

6:05
7:05
8:05
9:05
10:05
12:05
15:05
16:05
17:05
19:05
20:05

I SELO - E. KOLA - SIPOREKS

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

7:40
9:00
10:00
14:00
16:10
20:50

9:15
8:00
10:10
10:50
13:20
15:00
22:25

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

7:20
8:00
9:00
12:10
20:50

9:50
10:50
14:40
15:00
22:25

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

9:00
20:50

9:50
22:25

I SELO - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

8:00
9:00
10:00
12:20
20:50

9:50
10:50
12:40
22:25

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

7:20
8:00
9:00
12:10
17:50
20:50

9:50
12:40
14:40
15:00
19:30
22:25

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

9:00
20:50

9:50
22:25

MANDII - E. KOLA - I SELO

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
8:00
9:05
10:45
11:45
12:45
13:50
14:45
16:05
17:25
18:30
19:30

6:30
7:30
8:30
10:15
11:15
12:15
13:20
14:20
15:10
16:35
18:05
19:00
20:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
9:05
11:45
12:45
13:50
14:45
16:05
18:30
19:30

6:30
7:30
10:15
12:15
13:20
14:20
15:10
16:35
19:00
20:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
9:05
11:45
13:50
14:45
16:05

6:30
7:30
10:15
12:15
14:20
15:10
16:35

MANDII - E. KOLA - I SELO


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
9:05
11:45
12:45
13:50
14:45
16:05
18:30
19:30

6:30
7:30
10:15
12:15
13:20
14:20
15:10
16:35
19:00
20:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
11:45
12:45
14:45
18:30
19:30

6:30
7:30
12:15
14:20
15:10
19:00
20:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
11:45
14:45

6:30
7:30
12:15
15:10

OBODNICA GORNJA - OBODNICA DONJA MUP - SIPOREKS

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK
5:35
6:30
8:00
8:55
11:20
13:00
14:00
15:00
16:20
17:15
20:10
22:10

POVRATAK
5:25
6:50
7:45
10:15
12:00
12:50
13:50
15:10
16:00
19:00
21:10
23:10

ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie

ide u Nikolie

ide u Nikolie

ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie

SUBOTA
POLAZAK
5:35
6:30
8:55
11:20
14:00
17:15
20:10
22:10

POVRATAK
5:25
7:45
10:15
12:50
16:00
19:00
21:10
23:10

ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
6:30
8:55
11:20
14:00
17:15
20:10

POVRATAK
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

5:25
7:45
10:15
12:50
16:00
19:00

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

OBODNICA GORNJA - OBODNICA DONJA MUP - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK
5:35
6:30
8:55
11:20
14:00
17:15
20:10

POVRATAK
5:25
7:45
10:15
12:50
16:00
19:00
23:10

ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

SUBOTA
POLAZAK
5:35
6:30
8:55
14:00
17:15
20:10

POVRATAK
5:25
7:45
12:50
16:00
19:00
23:10

ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
6:30
8:55
11:20
14:00
17:15
20:10

POVRATAK
ide u Nikolie

ide u Nikolie
ide u Nikolie

5:25
7:45
10:15
12:50
16:00
19:00

ide u Nikolie
ide u Nikolie
ide u Nikolie

PLANE - E. KOLA - KRIANI

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:10
7:00
11:00
13:00
14:20
14:55
15:45
18:00
19:45
21:30

6:20
6:50
7:40
11:45
14:05
15:00
15:50
16:30
18:50
20:30
22:10

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:10
11:00
13:00
14:20
14:55
15:45
21:30

6:20
6:50
11:45
14:05
15:00
15:50
16:30
22:10

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:10
11:00
14:55
21:30

6:50
11:45
15:50
22:10

PLANE - E. KOLA - KRIANI

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:10
7:00
11:00
13:00
14:20
14:55
15:45
21:30

6:20
6:50
7:40
11:45
14:05
15:00
15:50
16:30
22:10

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:10
11:00
13:00
14:20
14:55
15:45
21:30

6:20
6:50
11:45
14:05
15:00
15:50
16:30
22:10

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:10
11:00
14:55
21:30

6:50
11:45
15:50
22:10

PURAI - "AS" LUKAVAC - TUZLA "AS" ISTOK


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:30
6:50
7:10
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
15:00
15:30
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
21:00
22:10

4:55
5:35
6:00
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:15
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
19:55
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:30
7:10
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
22:10

4:55
5:35
6:00
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:30
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
22:10

5:35
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

PURAI - "AS" LUKAVAC - TUZLA "AS" ISTOK


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:30
7:10
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
15:30
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
21:00
22:10

4:55
5:35
6:00
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:15
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
19:55
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:30
7:10
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
22:10

4:55
5:35
6:00
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:30
9:05
9:45
10:45
12:20
13:50
16:00
17:10
18:15
19:15
19:45
22:10

5:35
7:45
8:30
9:35
11:15
12:45
14:50
16:00
17:00
17:45
18:30
21:05

iz Devetaka

do Devetaka

10

"AS" BANOVII - "AS" IVINICE - . BROD TUZLA "AS" ISTOK

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
7:50
9:35
9:55
11:20
12:15
13:30
15:05
16:35
17:15
18:20

5:30
6:15
7:45
9:45
10:30
12:05
13:40
14:25
15:40
16:30
18:25
20:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
7:50
9:55
11:20
12:15
13:30
15:05
16:35
17:15
18:20

5:30
6:15
7:45
9:45
10:30
12:05
13:40
14:25
15:40
16:30
20:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
9:55
11:20
12:15
13:30
16:35
17:15
18:20

5:30
7:45
9:45
10:30
12:05
14:25
15:40
16:30
20:00

10

"AS" BANOVII - "AS" IVINICE - . BROD TUZLA "AS" ISTOK


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
7:50
9:55
11:20
12:15
13:30
15:05
16:35
17:15
18:20

5:30
6:15
7:45
9:45
10:30
12:05
13:40
14:25
15:40
16:30
20:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
7:50
9:55
11:20
12:15
13:30
15:05
16:35
17:15
18:20

5:30
6:15
7:45
9:45
10:30
12:05
13:40
14:25
15:40
16:30
20:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:35
6:55
9:55
11:20
12:15
13:30
16:35
17:15
18:20

5:30
7:45
9:45
10:30
12:05
14:25
15:40
16:30
20:00

11

"AS" KALESIJA - DUBRAVE - TUZLA "AS" ISTOK


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK
5:30
5:45
6:30
7:10
7:45
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
14:25
15:05
15:40
16:50
17:00
17:45
18:10
18:55
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Masla II

iz Rainaca Donjih

iz Masla II

5:25
6:25
7:15
8:15
9:10
10:15
10:45
11:15
11:55
12:45
13:15
13:55
14:20
14:45
14:55
15:35
16:10
16:45
17:20
18:05
18:55
22:50

do Masla II

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih
do Meaa
do Rainaca Donjih

do Masla II

SUBOTA
POLAZAK
5:45
6:30
7:10
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
15:05
15:40
16:50
18:10
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Rainaca Donjih

7:15
8:15
9:10
10:15
10:45
11:55
12:45
13:15
14:20
14:55
16:45
18:55
22:50

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
5:45
7:10
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
15:05
16:50
18:10
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Rainaca Donjih

7:15
8:15
9:10
10:15
11:15
12:45
13:15
14:55
15:35
16:45
18:55
22:50

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih

11

"AS" KALESIJA - DUBRAVE - TUZLA "AS" ISTOK


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK
5:30
5:45
6:30
7:10
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
15:05
15:40
16:50
18:10
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Rainaca Donjih

7:15
8:15
9:10
10:15
10:45
11:55
12:45
13:15
14:20
14:45
14:55
15:35
16:45
18:55
22:50

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih
do Rainaca Donjih

SUBOTA
POLAZAK
5:45
6:30
7:10
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
15:05
15:40
16:50
18:10
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Rainaca Donjih

7:15
8:15
9:10
10:15
10:45
11:55
12:45
13:15
14:20
14:55
16:45
18:55
22:50

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
5:45
7:10
8:55
9:40
10:30
11:40
12:40
13:30
15:05
16:50
18:10
21:30

POVRATAK
iz Rainaca Donjih

iz Rainaca Donjih

7:15
8:15
9:10
10:15
11:15
12:45
13:15
14:55
15:35
16:45
18:55
22:50

do Rainaca Donjih

do Rainaca Donjih

13

"AS" KALESIJA - TOJII - TUZLA "AS" ZAPAD


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK
5:40
5:45
6:00
6:40
7:00
8:00
8:30
9:20
10:35
11:15
11:50
12:20
13:15
14:10
15:00
15:40
16:10
17:30
18:30

POVRATAK
iz Gornjeg Hrasna

5:55
6:45
7:15
8:15
9:25
10:00
10:45
12:15
12:45
13:45
14:35
14:55
15:05
15:45
16:15
17:15
19:00

do Gornjeg Hrasna

SUBOTA
POLAZAK
5:40
5:45
6:00
7:00
8:30
9:20
10:35
11:50
13:15
14:10
15:00
16:10
18:30

POVRATAK
iz Gornjeg Hrasna

5:55
7:15
8:15
9:25
10:45
12:15
12:45
13:45
14:55
15:05
15:45
17:15
19:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
8:30
9:20
10:35
11:50
13:15
14:10
16:10
17:30
18:30

5:55
7:15
8:15
9:25
10:45
12:15
13:45
14:55
15:45
17:15
19:00

do Gornjeg Hrasna

13

"AS" KALESIJA - TOJII - TUZLA "AS" ZAPAD


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK
5:40
5:45
6:00
7:00
8:30
9:20
10:35
11:15
11:50
13:15
14:10
15:00
16:10
18:30

POVRATAK
iz Gornjeg Hrasna

5:55
6:45
8:15
9:25
10:00
10:45
12:15
12:45
13:45
14:55
15:05
15:45
17:15
19:00

do Gornjeg Hrasna

SUBOTA
POLAZAK
5:40
5:45
6:00
7:00
8:30
9:20
10:35
11:50
13:15
14:10
15:00
16:10
18:30

POVRATAK
iz Gornjeg Hrasna

5:55
7:15
8:15
9:25
10:45
12:15
12:45
13:45
14:55
15:05
15:45
17:15
19:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:00
7:00
8:30
9:20
10:35
11:50
13:15
14:10
16:10
17:30
18:30

5:55
7:15
8:15
9:25
10:45
12:15
13:45
14:55
15:45
17:15
19:00

do Gornjeg Hrasna

14

KISELJAK - E. KOLA - I SELO

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:30
6:05
6:30
7:05
8:15
9:20
11:20
12:10
13:15
14:00
15:00
16:10
16:50
18:10
19:00
20:10
21:55

6:20
7:20
8:15
10:20
11:20
12:10
13:10
14:00
15:00
16:00
17:10
18:00
19:10
20:00
21:10
23:05

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:05
7:05
8:15
11:20
12:10
14:00
16:10
16:50
19:00
20:10
21:55

7:20
10:20
11:20
13:10
15:00
16:00
17:10
18:00
20:00
21:10
23:05

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:05
8:15
11:20
14:00
16:10
19:00
21:55

7:20
10:20
13:10
15:00
17:10
20:00
23:05

14

KISELJAK - E. KOLA - I SELO


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:05
7:05
8:15
11:20
12:10
14:00
16:10
16:50
19:00
20:10
21:55

7:20
10:20
11:20
13:10
15:00
16:00
17:10
18:00
20:00
21:10
23:05

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:05
7:05
8:15
11:20
14:00
16:10
16:50
20:10
21:55

7:20
10:20
13:10
15:00
16:00
17:10
20:00
21:10
23:05

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:05
8:15
11:20
14:00
19:00
21:55

7:20
10:20
13:10
15:00
20:00
23:05

15

GORNJA TUZLA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:10
6:10
6:50
7:20
8:10
8:45
10:40
11:45
12:35
13:15
14:10
15:30
16:10
17:00
18:10
19:20
20:00
20:40
21:20
22:10

6:10
6:45
7:30
8:05
10:00
11:00
11:40
12:35
13:30
14:50
15:30
16:15
17:05
18:05
19:10
19:55
20:40
21:35
22:05
23:15

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:10
6:10
6:50
7:20
8:45
11:45
13:15
14:10
15:30
16:10
18:10
19:20
20:00
21:20
22:10

6:10
6:45
7:30
8:05
11:00
12:35
14:50
15:30
16:15
17:05
19:10
20:40
21:35
22:05
23:15

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:10
6:50
7:20
8:45
11:45
13:15
15:30
16:10
18:10
20:00
21:20

6:10
6:45
8:05
11:00
12:35
14:50
15:30
17:05
19:10
20:40
22:05

15

GORNJA TUZLA - E. KOLA - SIPOREKS


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:10
6:10
6:50
7:20
8:45
11:45
13:15
14:10
15:30
16:10
18:10
19:20
20:00
21:20
22:10

6:10
6:45
7:30
8:05
11:00
12:35
14:50
15:30
16:15
17:05
19:10
20:40
21:35
22:05
23:15

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:10
6:10
6:50
7:20
8:45
13:15
14:10
15:30
16:10
19:20
20:00
21:20
22:10

6:10
6:45
7:30
8:05
12:35
14:50
15:30
16:15
17:05
20:40
21:35
22:05
23:15

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

6:10
6:50
7:20
8:45
13:15
15:30
16:10
20:00
21:20

6:10
6:45
8:05
12:35
14:50
15:30
17:05
20:40
22:05

16

SELJUBLJE - E. KOLA - SIPOREKS

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:50
6:30
7:15
8:20
10:30
12:10
13:50
15:50
18:05

7:05
9:30
11:20
13:00
15:00
17:20
19:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:50
8:20
12:10
13:50
15:50

7:05
9:30
13:00
15:00
17:20

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:50
8:20
12:10
15:50

7:05
9:30
15:00
17:20

16

SELJUBLJE - E. KOLA - SIPOREKS

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:50
8:20
12:10
13:50
15:50

7:05
9:30
13:00
15:00
17:20

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:50
8:20
12:10
13:50
15:50

7:05
9:30
13:00
15:00
17:20

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:50
12:10
15:50

7:05
15:00
17:20

18

GORNJA LIPNICA - E. KOLA - I SELO


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK
5:45
6:30
6:50
7:50
8:30
9:30
10:45
11:20
11:55
12:40
14:05
15:00
16:00
16:50
18:10
19:00
20:00
22:00

POVRATAK
ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu
ide u Sr. Lipnicu

5:40
6:40
7:20
8:40
9:40
10:30
11:00
11:40
13:00
13:50
14:55
16:10
17:05
18:00
19:05
21:10
22:55
23:30

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

SUBOTA
POLAZAK
5:45
6:30
7:50
8:30
9:30
11:55
12:40
14:05
15:00
16:00
18:10
20:00

POVRATAK
ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

5:40
6:40
7:20
8:40
10:30
11:00
13:00
13:50
14:55
16:10
17:05
19:05
22:55

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:45
7:50
9:30
11:55
14:05
16:00
18:10
20:00

6:40
8:40
11:00
13:00
14:55
17:05
19:05
22:55

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

18

GORNJA LIPNICA - E. KOLA - I SELO


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:45
6:30
7:50
8:30
9:30
11:55
12:40
14:05
15:00
16:00
18:10
20:00

5:40
6:40
7:20
8:40
10:30
11:00
13:00
13:50
14:55
16:10
17:05
19:05
22:55

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:45
6:30
7:50
8:30
11:55
12:40
14:05
15:00
16:00
20:00

5:40
6:40
7:20
10:30
11:00
13:00
13:50
14:55
16:10
19:05
22:55

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu


ide u Sr. Lipnicu
ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:45
7:50
9:30
11:55
14:05
16:00
18:10
20:00

6:40
8:40
11:00
13:00
14:55
17:05
19:05
22:55

ide u Sr. Lipnicu

ide u Sr. Lipnicu

19

MRAMOR - E. KOLA - SOLINA


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK
5:55
6:25
7:00
8:00
9:10
9:55
11:00
12:15
13:15
14:10
15:05
16:10
17:20
18:30
19:20
20:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora

6:10
7:05
8:00
8:55
9:30
10:55
12:00
13:15
14:10
15:15
16:10
17:30
18:30
19:25
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

SUBOTA
POLAZAK
5:55
7:00
8:00
9:55
11:00
13:15
14:10
15:05
16:10
17:20
19:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora

6:10
7:05
8:55
9:30
12:00
13:15
14:10
15:15
16:10
17:30
18:30
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
5:55
8:00
11:00
13:15
15:05
17:20
19:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora

7:05
9:30
12:00
14:10
15:15
16:10
18:30
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

19

MRAMOR - E. KOLA - SOLINA


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK
5:55
7:00
8:00
9:55
11:00
13:15
14:10
15:05
16:10
17:20
18:30
19:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora

6:10
7:05
8:55
9:30
12:00
13:15
14:10
15:15
16:10
17:30
18:30
19:25
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

SUBOTA
POLAZAK
5:55
7:00
8:00
9:55
11:00
13:15
14:10
15:05
17:20
19:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora
iz St. Mramora

6:10
7:05
8:55
9:30
12:00
13:15
14:10
15:15
16:10
18:30
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK
5:55
8:00
11:00
15:05
17:20
19:20
22:00

POVRATAK
iz St. Mramora
iz St. Mramora

iz St. Mramora
iz St. Mramora

7:05
9:30
14:10
15:15
16:10
18:30
20:50
23:05

do St. Mramora

do St. Mramora
do St. Mramora
do St. Mramora

24

"AS" SREBRENIK - PREVILE - . BROD - TUZLA


"AS" ISTOK
RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:40
8:30
9:45
10:35
11:10
11:55
12:20
13:30
14:55
16:00
16:30
17:30
19:00
20:10
21:10

5:15
6:50
7:35
8:15
9:05
10:10
11:05
12:05
12:50
13:55
14:40
15:45
17:40
18:20
18:45
19:45

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
8:30
10:35
11:10
11:55
12:20
13:30
14:55
16:30
17:30
19:00

6:50
8:15
9:05
10:10
11:05
12:05
12:50
14:40
15:45
17:40
18:45

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:40
8:30
10:35
11:10
11:55
13:30
14:55
16:30
17:30
19:00

6:50
8:15
9:05
10:10
12:05
12:50
14:40
15:45
17:40
18:45

24

"AS" SREBRENIK - PREVILE - . BROD - TUZLA


"AS" ISTOK
RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:40
8:30
9:45
10:35
11:10
11:55
12:20
13:30
14:55
16:00
16:30
17:30
19:00
21:10

5:15
6:50
7:35
8:15
9:05
10:10
11:05
12:05
12:50
13:55
14:40
15:45
17:40
18:45
19:45

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
8:30
10:35
11:10
11:55
12:20
13:30
14:55
16:30
17:30
19:00

6:50
8:15
9:05
10:10
11:05
12:05
12:50
14:40
15:45
17:40
18:45

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:40
8:30
10:35
11:10
11:55
13:30
14:55
16:30
17:30
19:00

6:50
8:15
9:05
10:10
12:05
12:50
14:40
15:45
17:40
18:45

30

OBODNICA DONJA - PREVILE - E. KOLA - I


SELO

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK
6:00
9:05
12:00
14:05
17:20

POVRATAK
ide u Sr. Dragunju
ide u Sr. Dragunju
ide u Sr. Dragunju

7:55
10:50
13:00
15:20
18:50

ide u Sr. Dragunju


ide u Sr. Dragunju
ide u Sr. Dragunju

SUBOTA
POLAZAK
6:00

POVRATAK
ide u Sr. Dragunju

15:20

ide u Sr. Dragunju

LINIJA NE SAOBRAA NEDJELJOM I PRAZNIKOM

30

OBODNICA DONJA - PREVILE - E. KOLA - I


SELO
RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK
6:00
9:05
14:05

POVRATAK
ide u Sr. Dragunju
ide u Sr. Dragunju

7:55
13:00
15:20

ide u Sr. Dragunju


ide u Sr. Dragunju

SUBOTA
POLAZAK
6:00

POVRATAK
ide u Sr. Dragunju

LINIJA NE SAOBRAA NEDJELJOM I PRAZNIKOM

15:20

ide u Sr. Dragunju

31

GORNJI PASCI - E. KOLA - SOLINA

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:30
7:15
9:00
11:20
12:00
13:45
14:25
16:00
17:10
18:10
19:10
20:10
22:05

5:30
6:30
7:30
10:00
10:30
12:50
13:25
15:00
16:00
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
23:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:30
7:15
11:20
12:00
14:25
16:00
17:10
18:10
20:10
22:05

5:30
6:30
10:00
10:30
13:25
15:00
16:00
17:10
19:10
21:10
23:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:40
7:15
11:20
14:25
16:00
17:10
20:10
22:05

6:30
10:30
13:25
15:00
16:00
17:10
21:10
23:00

31

GORNJI PASCI - E. KOLA - SOLINA


RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA
RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

5:40
6:30
7:15
11:20
12:00
14:25
16:00
17:10
18:10
20:10
22:05

5:30
6:30
10:00
10:30
13:25
15:00
16:00
17:10
19:10
21:10
23:00

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:40
7:15
11:20
14:25
16:00
17:10
20:10
22:05

6:30
10:30
13:25
15:00
16:00
17:10
21:10
23:00

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

5:40
7:15
11:20
14:25
16:00
17:10
22:05

6:30
10:30
13:25
15:00
16:00
17:10
23:00

35

SREBRENIK - SEONA - MAHALA

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:40
8:20
9:35
10:25
11:25
13:00
15:00
18:10
19:10

6:15
7:15
8:50
10:00
10:50
11:50
13:25
15:20
18:35

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

8:20
10:25
15:00
18:10

6:15
8:50
10:50
15:20
18:35

NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAK

POVRATAK

10:25
13:00
17:00
19:10
20:00

10:50
13:25
17:30

NAPOMENA : LINIJA SAOBRAA NEDJELJOM SAMO ZA VRIJEME KISELJAKA U SREBRENIKU.

35

SREBRENIK - SEONA - MAHALA

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:40
8:20
10:25
13:00
15:00

6:15
7:15
8:50
10:50
13:25
15:20
18:35

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:00
8:20
10:25
15:00
18:10

6:15
8:50
10:50
15:20
18:35
18:35

UTORKOM ZA VRIJEME RASPUSTA


POLAZAK

POVRATAK

6:00
6:40
8:20
9:35
10:25
11:25
13:00
15:00

6:15
7:15
8:50
10:00
10:50
11:50
13:25
15:20

37

SREBRENIK - PREVILE - JASENICA

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA KOLSKE GODINE


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:29
8:15
10:45
13:55
18:15

5:55
7:01
9:10
11:25
14:50

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

6:29
10:45
13:55

5:55
7:01
11:25

LINIJA NE SAOBRAA NEDJELJOM I PRAZNIKOM

37

SREBRENIK - PREVILE - JASENICA

RED VONJE ZA VRIJEME TRAJANJA RASPUSTA


RADNI DAN
POLAZAK

POVRATAK

6:29
8:15
10:45
13:55

5:55
7:01
9:10
11:25

SUBOTA
POLAZAK

POVRATAK

5:55
7:01
11:25

6:29
10:45
13:55

LINIJA NE SAOBRAA NEDJELJOM I PRAZNIKOM