You are on page 1of 3

CALENDAR ŞI JURNAL

Vă propun o idee prin care putem observa ce îi
preocupă pe elevii noştri, ce probleme au, cum
privesc tot ceea ce se întâmplă la şcoală dar şi în
afara ei, ce prieteni au, din ce grup fac parte, care
sunt colegii preferaţi, care sunt disciplinele preferate
şi multe alte lucruri care , poate, uneori ne scapă ,
atât lor cât şi nouă.
Am lansat idea acestui calendar şi jurnal la
începutul anului şcolar. Fiecare elev notează în
fiecare zi o singură impresie, o culoare preferată
pentru ziua respectivă , ce i-a supărat sau
entuziasmat, cel mai important lucru din fiecare zi ,
un desen sau orice consideră ei c-ar vrea să
exprime. E ca o joacă dar îi ajută mult şi mă ajută
şi pe mine. Unii îmi arată ce au scris , alţii se
sfiesc… Condiţia a fost pusă de la început : să fie ,,
la vedere” , deci să fie un altfel de jurnal. Acum le
place şi completează cu plăcere . E bine ca unele
aspecte observate de noi să fie comentate împreună
cu psihologul şcolii - noi suntem privilegiaţi având în
şcoală un Cabinet de asistenţă psihopedagogică .
Câţiva şi-au făcut o copertă , o filă cu date
personale .. Astfel fiecare jurnal
are amprenta
personală.
Merită să-l încercaţi !

Mă numesc ..............................................................
Am ..... ani , sunt în clasa ............ .
.................
.......................................
................................
( completează cu ce doresc despre propria
persoană )

LUNI MARŢI MIERCU RI JOI VINERI SÂMB ĂTĂ DUMINI CĂ LUNI MARŢI MIERC URI JOI VINERI SÂMBĂ TĂ DUMIN ICĂ .

LUNI MARŢI MIERC URI JOI VINERI SÂMBĂ TĂ DUMINI CĂ LUNI MARŢI MIERC URI JOI VINER I SÂMB ĂTĂ DUMIN ICĂ .