You are on page 1of 5

Kandungan / konteks pula perlu merujuk kepada tajuk-tajuk dalam huraian sukatan pelajaran. Paksi menegak mengukur kandungan tajuk / konteks. . Aras kemahiran / konstruk pula perlu merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / bloom.APA ITU JSU? Satu matrik yang menemukan paksi kandungan / konteks dengan paksi aras kemahiran / konstruk. Paksi melintang mengukur aras kandungan kognitif / konstruk.

(5:3:2) bermaksud 5 aras rendah. . Topic Aras kemahiran . 3.KANDUNGAN JSU 1.Objektik atau Subjektif Bilangan item Peratus kesukaran item . 2. 5.Tahap soalan (taksonomi bloom) / konstruk Bentuk ujian . 3 aras sederhana dan 2 aras tinggi. 4.

. 4. Membiasakan pelajar dengan membentuk dan penekanan tajuk dalam peperiksaan awam. Menimbulkan rasa pentingnya setiap tajuk kepada guru yang mengajar mengikut penekanan yang diberi dalam peperiksaan awam. 5. Menjamin kualiti kertas ujian 3.KEPENTINGAN JSU 1. Menjamin ujian dibina secara tersusun dan berobjektif 2. Memastikan terdapatnya keseimbangan di antara tajuk-tajuk dengan aras kemahiran.

Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa. . 9. Menjadi panduan membentuk soalan 7. Soalan dibina berasaskan objektif pengajaran dan pembelajaran. Membolehkan ujian dibina oleh guru lain 8. Memudahkan guru membuat analisis jawapan pelajar bagi tujuan pemulihan setiap kali selepas ujian. 10.KEPENTINGAN JSU 6.