Kandungan / konteks pula perlu merujuk kepada tajuk-tajuk dalam huraian sukatan pelajaran. Paksi menegak mengukur kandungan tajuk / konteks. . Aras kemahiran / konstruk pula perlu merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / bloom. Paksi melintang mengukur aras kandungan kognitif / konstruk.APA ITU JSU? Satu matrik yang menemukan paksi kandungan / konteks dengan paksi aras kemahiran / konstruk.

Tahap soalan (taksonomi bloom) / konstruk Bentuk ujian . 3. . 3 aras sederhana dan 2 aras tinggi. 4.(5:3:2) bermaksud 5 aras rendah.KANDUNGAN JSU 1. Topic Aras kemahiran .Objektik atau Subjektif Bilangan item Peratus kesukaran item . 5. 2.

Memastikan terdapatnya keseimbangan di antara tajuk-tajuk dengan aras kemahiran. Membiasakan pelajar dengan membentuk dan penekanan tajuk dalam peperiksaan awam. 5. Menjamin kualiti kertas ujian 3. Menimbulkan rasa pentingnya setiap tajuk kepada guru yang mengajar mengikut penekanan yang diberi dalam peperiksaan awam. Menjamin ujian dibina secara tersusun dan berobjektif 2. 4. .KEPENTINGAN JSU 1.

Memudahkan guru membuat analisis jawapan pelajar bagi tujuan pemulihan setiap kali selepas ujian. Membolehkan ujian dibina oleh guru lain 8. 10. 9. Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa. . Menjadi panduan membentuk soalan 7. Soalan dibina berasaskan objektif pengajaran dan pembelajaran.KEPENTINGAN JSU 6.