CONTOH GAMBAR BATUAN BEKU DALAM

BATU GABRO

BATU GRANIT

BATU GRANODIORIT BATU ALKALI FELDSPAR .

BATU DIORIT .