PROIECT DIDACTIC

Data: Grupa/Copil: Grădiniţa cu program prelungit nr.: Prof.logoped: Cristolţan Codruţa Tulburarea de limbaj: Dislalie polimorfă. Subiectul: Sunetul R-consolidare Tipul activităţii: corectiv-terapeutică Obiective cadru: Formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală corectă.

Obiective de referinţă -Să pronunţe corect sunetul „R” în emitere independentă, în silabe directe şi indirecte, în cuvinte. Obiective operaţionale: A) Cognitive: O1 - Să emită independent sunetul R. O2 - Să emită corect sunetul R în silabe. O3 – Să emită corect sunetul R în cuvinte.
B) Psihomotrice:

Să execute cotect, după model, anumite metode şi procedee utile în corectarea dislaliei. Să manipuleze corect materialul didactic.

C) Afective:

Să fie atent, să participe la activitate, să răspundă la întrebări.

Strategii didactice: A) Metode şi procedee: M1 – conversaţia, M2 – demonstraţia articulatorie, M3 – explicaţia, M4 – exerciţiul,

M5 – observaţia, M6 – jocul didactic, M7 – analiza fonetică a cuvântului.
B) Materiale didactice: m1 – calculator,

m2 – fişa cu imagini –Anexa 1 m3 – creioane, m4 – fişe de lucru –Anexa 2, 3, 4 m5 – fişa de evaluare – Anexa 5. Resurse: A) Bibliografice: -BEJAN, LOREDANA, Activităţi practice în logopedie şi psihologie şcolară, Editura Primus Oradea, 2009. -JURCĂU, EMILIA; JURCĂU NICOLAE, Învăţăm să vorbim corect, Editura Printek, ClujNapoca, 1999. -VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Să învăţăm cu...plăcere. Fişe de exerciţii logopedice în comunicarea orală şi scrisă, Asociaţia Reninco România, 2007. -VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Terapia tulburărilor de limbaj, E. D. P. Bucureşti, 1997. -VRĂŞMAŞ, ECATERINA (coordonator), Program de exerciţii logopedice pentru remedierea dislaliei, Asociaţia Reninco România, 2009. B) Temporale: 45 minute.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ETAPELE LECŢIEI 1.Moment organizatoric. OB. M. M1 m. ACTIVITATEA PROFESORULUI Pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii. Familiarizarea elevului cu mediul cabinetului şi crearea unui climat psiho-afectiv optim. m1 -se ascultă poezia „Zdreanţă” de Tudor -ascultă poezia ACTIVITATEA ELEVULUI

2.Captarea

M5

atenţiei.

Arghezi „L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă Cel cu ochii de faianţă? E un câine zdrenţăros De flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice Ca să-l tot împiedice, Ferfeniţele-i atârnă Şi pe ochi, pe nara cârnă m2 Şi se-ncurcă şi descurcă, Parcă-i scos din câlţi de furcă.” -prezintă imaginea cu căţeluşul Zdreanţă. –Anexa 1

-este atent.

3.Anuntarea obiectivelor lectiei.

M1

Comunică tema activităţii si obiectivele: i se spune copilului că pentru a învăţa să vorbim corect, astăzi o să pronunţăm silabe şi cuvinte în care se găseşte sunetul r. Se realizează câteva exerciţii şi jocuri pentru: -gimnastica generală -gimnastica pentru aparatul fonoarticulator (maxilare, limbă, buze şi obraji, vălul palatin) -exerciţii pentru educarea respiraţiei -exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic (cum face ursul: morr, morr, morr; cum face motocicleta:brrr, brrr, brrr; cum sună telefonul: ţârr, ţârr, ţârr; cum face roata: scârţ, scârţ; cum face câinele care muşcă: hârrr, hârr, hârr; cum tremurăm de frig: bârr, bârrr; cum oprim caii: pârrr, cum chemăm oile: bârrrr, cum crapă lemnele pârrr-pârrr ). – se prezintă fişa cu imagini – Anexa 1 Despre ce animal era vorba în poezie?

- este atent la comunicarea temei activităţii.

4.Reactualizarea cunoştinţelor anterior învăţate

M3 M4 M5

-excută jocuri şi exerciţii pentru gimnastica generală, pentru aparatul fonoarticulator, pentru educarea respiraţiei.

-pronunţă onomatopee.

m2

M1

Cum este căţeluşul Zdreanţă? Ce animale mai cunoşti tu? Care este primul sunet pe care-l auzim când spunem cuvântul raţă? M2 O1 Se pronunţă sunetul r (în şoaptă, apoi cu voce normală), se explică poziţia care trebuie luată pentru pronunţarea sunetului ( buzele deschise, uşor zâmbet, dinţii uşor distanţaţi, limba vibrează, limba are forma unei linguriţe cu marginile sprijinite de molarii superiori, iar vârful se ridică spre alveole, le atinge şi vibrează sub presiunea aerului din laringe spre cavitatea bucală, inspiraţia şi expiraţia se face peste vârful limbii). Pune elevul să repete concomitent cu profesorul silabe care conţin sunetul r: -în poziţie iniţială: ra, re, ri, ro, ru, ră. -repetă concomitent cu -în poziţie finală: er, ir, âr, ăr, ar, or, ur. profesorul silabe care conţin sunetul r. -în poziţie mediană: ara, ere, iri, ără, uru, oro. -în poziţie iniţială şi finală: rer, rir, râ, răr, rar, ror, rur. Pune copilul să repete cuvintele: - rac, râs, rând, ren, rest, roi, rod, romb, -repetă cuvinte care conţin rus(-); sunetul r în diferite poziţii. - ramă, rază, raţă, rană, rege, rece, robot, roată, român, rufe, rudă(--); - rachetă, radio, rândunică, răsărit, receptor, reţetă, revistă, ridiche, robinet, rochie, rugăciune(---); -Desfăşoară jocul didactic „Eu spun una, tu spui multe!” Profesorul spune un cuvânt, iar elevul trebuie să transforme cuvântul din Despre căţeluşu Zdreanţă. zdrenţuros. pisica, leul, găina, vaca, raţa........ Sunetul r.

-pronunţă sunetul r, prin adoptarea unei poziţii corecte.

5.Prezentarea continutului învăţării şi dirijarea învăţării.

O2

M1 M4 M5

O3

M1 M4 M5

unul/una în mai mulţi/mai multe. (fişa de lucru Anexa 2) M3 O3 M5 M6 m4 -Desfăşoară jocul didactic „Cuvintele alintate (mângâiate)”. Profesorul pune copilul să transforme cuvintele după model: raţă-răţuşcă. (fişa de lucru Anexa 3) M3 M5 M6 6.Obţinerea performanţei. O3 M3 M7 m4 m3 m4 Se prezintă elevului o fişă cu imagini, copilul denumeşte imaginile printr-un cuvânt; cuvântul care conţine sunetul r va fi despărţit în silabe; se reprezintă grafic numărul silabelor, iar silaba care conţine sunetul r va fi reprezentătă grafic cu, culoarea roşie. (fişa de lucru Anexa 4) 7.Evaluarea performanţei. O3 M1 M5 m5 Pune copilul să repete câteva cuvinte care conţin sunetul r în poziţie iniţială, mediană, finală. Prezintă copilului o fişă cu imagini, copilul „citeşte” imaginile, le denumeşte şi notează un X sub fiecare imagine care conţine sunetul r. (fişa de evaluare –Anexa 5) 8.Încheierea activitaţii. M1 Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii. Se recompensează copilul cu o bulină roşie şi o bomboană. Copilul se întoarce în sala de grupă. -denumeşte imaginile. -desparte cuvintele în silabe, cu ajutorul profesorului, şi reprezintă grafic numărul silabelor. -identifică silaba care conţine sunetul r şi o „scrie” cu roşu. -repetă după profesor cuvinte care conţin sunetul r în diferite poziţii. -denumeşte imaginile şi notează un X sub fiecare imagine care conşine sunetul r. -participă la joc. -participă la joc.

ANEXA

Zdreanţă
de Tudor Arghezi

„L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă Cel cu ochii de faianţă? E un câine zdrenţăros De flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice Ca să-l tot împiedice, Ferfeniţele-i atârnă Şi pe ochi, pe nara cârnă Şi se-ncurcă şi descurcă, Parcă-i scos din câlţi de furcă.”

aNEXA 1

ONOMATOPEE

-

CUM

FACE ......?

- URSUL

MORR, MORR, MORR

- TELEFONUL

ŢŢŢÂR, ŢŢŢÂR, ŢŢŢÂR

-

ROATA

SCÂRŢ, SCÂRŢ, SCÂRŢ

- CÂINELE CARE MUŞCĂ

HÂRR, HÂRR, HÂRR

- OPRIM CAII

PÂRR, PÂRR

- CHEMĂM OILE

BÂRR, BÂRR

ANEXA 2

EU SPUN UNA, TU SPUI MULTE!

ANEXA 3 CUVINTELE ALINTATE

......... -----------

lllllllll ...................... ..ăpokipohigfuizdjrhsahtRSdxgfchvbjnklşm,ţ-----------

...............

ANEXA 4 UNDE SE AUDE R?

_____________________ ___________________

______________________

_____________________

_____________________

_______________________

ANEXA 5 FIŞA DE EVALUARE DATA:____________________

NUME COPIL:____________________________ 1. Repetă după mine: RAC, NUC, MINGE, REN, RINOCER, PÂINE, DOCTOR; VASE, TORT, URS, TELEFON, CIRC, VAZĂ, CORT; SCOR, MASINĂ, CANGUR, ELICOPTER, COVOR, PIX;

2. Ce reprezintă imaginea? Dacă cuvântul conţine sunetul R colorează bulina!