You are on page 1of 2

.

JQ3

JQ3

(ru guo neng chong lai yi hui)

(tai yang dang kong zhao lao shi dui wo xiao)

(cha shang chi pang ni gan bu gan gao fei)

(xue sheng shuo zao zao zao)

(jiu shuan yong you chen jin nan wang de you qing)

wo men bei zhe shu bao shang xue liao

(wo men hai shi dei qu gao bie)

(mei tian shang ke ling sheng duo qing chui)

(rou neng chong xing kai chu fa)

(dai zhe qi dai de xin qing lai dao xue xiao)

(nan xie han shui ni gan bug an lang fei)

(qing chun shi wo men zai chao chang beng pao)

(zhi dao jing guo zhong xue li lian de dian chui)

(bu yao dan xin shou shang he die dao)

(cai dong de you qing ke gui)

123

(cheng xian zai nian qing fei yang bu hui lie)

(123 chang)

(gan fu yi chang guan yu cheng jiu de yue hui)

(la*10)

jue bu wang bing jian zuo zhan de di yue

(la*10)

(zhi zhi ju ju ke zai xin fei)

(la*7)

(dang shi si ji ying bei)

(na xie ge yan tiao gui)

(zhe me duo nian wo zhong yu xue hui )

(hai ji de shang ke ling sheng duo qing chui)

(di yi chi de ban ge)

(dai zhe qi dai de xing qing lai dao xue xiao)

(tian er ku de zhi wei)

(qing chun shi wo men zai chao chang beng pao)

(xian zai xian lai ren ran nan wang)

(bu yao dan xin shou shang he die dao)

(chen xian zai nian qing fei yang nu hui lie)

(ru guo neng chong lai yi hui)

(gan fu yi chang guan yu qing chun de yue hui)

(cha shang chi pang ni gan bug an gao fei)

you yi zhi jian de xuan shi zai xin zhong

(jiu shuan yong you na wang de you qing )

(zhi zhi ju ju ke zai xin fei)

(wo men hai shi dei qu gao bie)

(dang shi si ji ying bei)

(ruo neng chong xin kai shi chu fa)

(na xie ge yan yan yu)

(na xie yan lie ni gan bug an lang fei)

(zhe me duo nian wo zhong yu xue hui )

(zhi dao jin guo zhong xue lian de dian zhui)

(di yi chi de ju hui)

(cai dong de chun zhen ke gui)

(tian er ku de zhi wei)

(wo men de tong nian meng yong yuan zai xin fei)

(xian zai xiang lai ren ran nan wang)

(gan zhi shui yue de zhan mei)

(ru guo neng chong lai yi hui)

(cha shang chi pang ni gan bug an gao fei )

(tai yang dang kong zhao lao shi dui wo xiao)

(jiu shuan yong you cheng jin nan wang de you qing)

(xue sheng shuo zao zao)

(wo men hai shi dei qu gao bie)

(wo men bei zhe shu bao shang xue liao)

(ruo neng chong xin kai shi chu fa)

(nan xie han shui ni gan bug an lang fei)

(zhi dao jin guo zhong xue li lian de dian zhui)

(cai dong de chun zhen ke gui)