You are on page 1of 6

Infectie nozocomiala

Infectie contractata in cursul unei spitalizari.

Cauze - Factorii de infectii nozocomiale sunt multipli si in evolutie constanta. Astazi, spitalul
ingrijeste bolnavi din ce in ce mai fragili, executa acte chirurgicale din ce in ce mai grele
si invazive care constituie tot atatea porti de intrare pentru infectii (sonde vezicale, catetere
vasculare, ventilatie artificiala etc.). Astfel, frecventa de aparitie a acestorinfectii este variabila
dupa tipul ingrijirilor acordate (mai ridicata in cadrul serviciilor de ingrijire intensiva,
dereanimare), dupa durata spitalizarii (mai ridicata In serviciile cu spitalizare indelungata si
de reeducare functionala din cauza prezentei escarelor, sondelor stabile, care favorizeaza
infectile si, in sfarsit, dupa vulnerabilitatea subiectilor: bolile acute grave, organism fragilizat
prin varsta inaintata sau din contra, varste foarte mici, un cancer, alcoolismul cronic,
imunosupresia legata de SIDA, de imunoterapiile anticanceroase sau de grefele de organe.
Prevenire - In toate cazurile, este important sa se asigure controlul si supravegherea
infectiilor spitalicesti pentru a le aduce la niveluri cat mai scazute posibil in functie de
sectorul de activitate. Acest nivel apare efectiv ca un indicator al calitatii si securitatii
ingrijirilor, precum si al prestigiului unei institutii (spital "curat"). O buna formare a
personalului de ingrijire, o strategie de prevenire si de control al infectiilor spitalicesti,
respectarea regulilor de igiena spitaliceasca dupa actele practicate (asepsia sau igiena
ingrjirilor in mediu septic) sunt polii luptei impotriva infectiei spitalicesti.

Ordinul 916/ 2006 .

Art. Art. prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale. 4. 3. prevăzute în anexele nr. Art. Orice daună adusă pacienţilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale privind asigurarea calităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale .Art. I-V*) care fac parte integrantă din prezentul ordin. II-V sunt reproduse în facsimil. pentru fiecare dintre pacienţii eligibili asistaţi. prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Depistarea/identificarea. 1. prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale se vor regăsi în valoarea serviciilor medicale decontate de fiecare plătitor/asigurător/finanţator aflat în relaţie contractuală cu unităţile sanitare. Art. Costurile aferente activităţilor de supraveghere. 6. Fondurile necesare îndeplinirii activităţilor din programul prevăzut la art. Art. *) Anexele nr. înregistrarea şi declararea/raportarea infecţiilor nosocomiale de către orice unitate sanitară sunt obligatorii. Art. 2. În toate unităţile sanitare activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat. Se aprobă Normele de supraveghere. 3 se vor regăsi distinct în structura bugetului unităţii. 5. Fiecare unitate sanitară elaborează anual un program propriu de supraveghere. 7.

Partea I. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. după caz. Art. respectiv. a municipiului Bucureşti. autorităţile de sănătate publică judeţene şi. unităţile sanitare din sistemul public şi privat. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 8. .146 şi 1. precum şi Inspecţia sanitară de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 9. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.atrage responsabilitatea individuală sau. instituţională. Art.146 bis din 3 decembrie 2004. în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 1.

Prevenirea infectiilor nosocomiale Preda Cosmin .

II-B AMG .