You are on page 1of 4

Opdrachten Minor AA - Week 3

1) Richtvragen teksten Beun


a. Wat houdt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in en wat is
volgens Beun de achterliggende ideologische kant en de achterliggende
praktische kant van deze wet?

Uitgangspunt: burgers moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen er


wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen het sociale netwerk voordat
vergoedingen geregeld worden.
b. Wat houden de termen zelfredzaamheid, zelfzorg en burgerkracht in
volgens Beun en hoe verhouden deze zich tot samenredzaamheid?
Zelfredzaamheid: dat je zolang mogelijk zelf stimulerend blijft en niet afhankelijk
wordt van zorg.

Zelfzorg: de mate waarin een client voor zichzelf kan zorgen.

Burgerkracht: dat burgers samen de schouders onder een zorgvrager zetten en


hem helpen waar nodig en waar het kan.
2) Wijkscan
Maak een scan van jouw woonomgeving, oftewel je wijk/dorp.
Daarvoor moet je eerst helder hebben wat je onder jouw wijk verstaat. Tot waar
reikt die? Gebruik je de (wijk-)indeling die je gemeente aanhoudt? Dat laatste kan
handig zijn als je informatie van internet (bijv. statistieken) wilt opzoeken.
Op basis van bronnenonderzoek (denk hierbij aan de bronvermelding),
observatie, rond vragen en eigen inzicht breng je de volgende punten in kaart:
o
o
o
o

o
o
o

Bevolkingssamenstelling van je wijk (leeftijd, inkomen,


opleidingsniveau, huishoudenssamenstelling)
Aanwezige voorzieningen in je wijk (winkels, buurtcentrum,
speelvoorzieningen, onderwijs, zorgvoorzieningen, etc.)
Buurtgebonden organisaties (bijv. buurtvereniging)
Sociale cohesie: jouw indruk van de mate waarin mensen elkaar
kennen en zich met elkaar verbonden voelen. Geef hierbij ook aan
waar je dit beeld op baseert (onderbouwing).
Leefbaarheid: in hoeverre is het in jouw wijk prettig en veilig wonen?
Geef hierbij ook aan waar je dit beeld op baseert (onderbouwing).
Evt. bestaande initiatieven om zorg/hulp/ondersteuning uit te
wisselen.
Overige opvallende/typerende punten m.b.t. je wijk.

Verwerk deze punten in een lopend verhaal van ongeveer 500 - 1000 woorden.
Ik ben woonachtig in de wijk de Reeshof in Tilburg.

Deze wijk is eigenlijk net een dorp het zou in principe op zichzelf kunnen staan
ookal was het geen onderdeel geweest van Tilburg. Dat komt omdat de reeshof
eigen voorzieningen heeft. Er zijn diverse supermarkten aanwezig en winkels
zoals de da drogist een aphotheek en dergelijke enkel de heyhoef een van de 3
grote winkelcentra in de reesehof telt al 42 winkels
http://www.heyhoef.nl/home/winkels/
Er zijn 15 verschillende scholen op verschillende niveaus in de reeshof te vinden
https://www.google.nl/search?q=scholen+reeshof&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=Z1pZV5kRi8WABvevmZAI#q=scholen
%20reeshof&rflfq=1&rlha=0&rllag=51579457,5002235,892&tbm=lcl&tbs=lf:1,lf
_ui:2&rlfi=hd:;si:
Dit in combinatie met vele speeltuinen en parkjes maakt de reeshof een kind
vriendelijke plek om te wonen. Doordat de reeshof zo een kind vriendelijke en
veilige wijk is zijn gezinnen snel bereid om elkaar te helpen (persoonlijke
ervaringen van de buurt)

3) Informele zorg/ondersteuning
Deze opdracht gaat over jouw ervaringen met informele zorg/ondersteuning.
-

Heb je zelf ooit informele zorg/ondersteuning geboden aan een/meerdere


ander(en) in je omgeving?
o Zo ja,
aan wie? Me broertje
wat voor zorg/ondersteuning? Helpen met aankleden en
begeleiden over dag.
wanneer? dagelijks
hoe heb je dat ervaren? Prima ik doe het graag
Heb je zelf ooit informele zorg/ondersteuning gehad uit je omgeving?
o Zo ja

van wie? Me ouders


wat voor zorg/ondersteuning? Als ik ziek was werd ik
verzorgd door mijn ouers
wanneer? Xx
hoe heb jij dat ervaren (zowel het vragen als het ontvangen
van zorg/ondersteuning)? Prettig ik voelde me super zwak en
misselijk en mam kwam dan eten brengen en me verzorgen
dat voelde fijn.

Ik heb zelf informele zorg gehad op momenten dat ik me ziek en zwak


voelde. Om de zoveel tijd wordt een kind ziek griep of dergelijke. De
ouders zijn dan om te ondersteunenen en te verzorgen. Kinderen en
onderandere ik zelf ervaren dat als prettig. Het is fijn als iemand voor je
zorgt en je niet aan je lot overgelaten wordt. Een helpende hand kan
geboden worden in daadwerkelijke verzorging of in het enkel bijstaan.
Ik verleen zelf informele zorg aan mijn broertje. Hij heeft het syndroom van
down en is niet altijd in staat om voor zichzelf te zorgen ik ondersteun hem
met aankleden het smeren van zijn brood tandenpoetsen en dergelijke
zaken. Het is voor namelijk een stukje persoonlijke verzorging. Ik doe dit
met veel liefde en ben daarom in staat om het dagelijks te doen.
4) Richtvragen tekst Scholte en Sprinkhuizen
a. Wat verstaan Scholte en Sprinkhuizen onder generalisten en
specialisten?

5)
a. Bekijk de resultaten van je wijkscan. Hoe zou jij op basis daarvan een
wijkteam voor jouw wijk samenstellen en waarom zo?

6) Richtvraag Jager-Vreugdenhil
Wat wordt er volgens Jager-Vreugdenhil binnen de Wmo van de wijk
verwacht en welke kritiek heeft zij hierop?
-

De buurt en de wijk zijn directe geografische omgevingen van een


zorgvrager dat betekend dat zorg dichtbij kan zijn door de buurt.
Een intergrale aanpak van zorgvragen
Dat er sociale samenhagen en leefbaarheid is.

De schrijver geeft aan dat hij er niet van overtuigd is dat informele zorg en
ondersteuning een vervanging kunnen zijn voor de formerele zorg. Er zou
namelijk geen verband zijn tussen sociale samenhangen in buurt en informele
zorg.
7) Richtvraag Visienota Zorg voor Elkaar

Wat betekent de beschreven visie voor jouw toekomstige beroep wat


betreft:
o je taken er wordt beschreven dat er meerde meervoudige
problematiek gaat plaats vinden. Mijn taken zullen dan worden eerst
die meervoudige problematiek in kaart brengen en daar een
geschikt hulpmiddel bij vinden.
o je positie ten opzichte van de clint wellicht dat clineten socialer
gezien een andere steun van mij als proffesional verwachten omdat
ze die niet meer krijgen van de zorg die daar eerst in
gespecialiseerd was.
o je positie ten opzichte van informele ondersteuners uit het sociale
netwerk van de clint (mantelzorgers) en daarbuiten (vrijwilligers).
Ik zal moeten begrijpen dat deze mensen veel meer druk opzich
krijgen dan voorheen de zorg die zij nu gaan verlenen wordt veel
zwaarder. Ik zal hen dus op een andere manier moeten beanderen
dan eerst.
o je positie ten opzichte van andere professionals. Professionals zullen
nu enkel nog de meervoudige problematiek zien. Ook zij zullen meer
werkstress ervaren hier zal ik begrip voor tonen. Tevens zullen de
gesprekken die we over clienten hebben op een hoger en complexer
niveau liggen dan voorheen.
o je benodigde competenties: sociaal vaardig, begrip vol, kennis van
meervouvidge problematiek