You are on page 1of 5

Referat af ordinr generalforsamling i grundejerforeningen Sgrden

Lrdag den 4.juni 2016 afholdtes ordinr generalforsamling i Odden Forsamlingshus kl 10.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2015
Bestyrelsens beretning
Forrige rs reviderede regnskab
Forslag:
a. Bestyrelsens forslag til budget 2016
b. Bestyrelsens forslag til arbejdsbudget 2017
c. Bestyrelsens forslag til kontingent og rykkergebyr (begge forsls uforandret)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. 11)
a. Valg af formand (Bjrn Johannsen genopstiller)
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Lars Jul-Henriksen genopstiller
Peter Tinning nsker ikke genvalg
c. Valg af to suppleanter
10. Valg af revisorer
a. To revisorer for t r
b. Revisorsuppleant for t r
11. Eventuelt

Referat:
Ad 1)

Bestyrelsesformand Bjrn Johannsen bd velkommen

Ad 2)

Arne Mlgrd blev valgt som dirigent

Ad 3)

Hanne Dorthe Mogensen blev valgt som referent

Ad 4)

Stemmeudvalg blev ikke udpeget

Ad 5)

Referat fra generalforsamlingen 2015 blev godkendt

Ad 6)

Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens indsats i perioden og fremover


Generelt har bestyrelsen vret meget aktiv set i lyset af foreningens forml. Det forlbne r har haft
frste r med diget som hovedtema. Efter dette store projekt har mange aktiviteter haft til forml
at returnere til almindeligt og jvnt vedligehold af blandt andet vejene.
Det fremgr af flere vejsyn at en anden stor opgave er ndvendig at igangstte, nemlig oprettelse af
vores vejkanter.
I det flgende gennemgs det gennemfrte arbejde og vi ser p fremtidige opgaver for foreningen.

Vejenes basis-vedligehold
Med basis vedligehold menes genopretning af grus krebanen med nyt grus og udjvning. Dette er
foretaget 2 gange i perioden og vejene fremstr p.t. som brugbare uden vsentlige generende
huller. Denne form for vedligehold er dyr og bestyrelsen har derfor ivrksat at alle grundejere fr
lejlighed til at bidrage til at holde omkostningerne nede ved selvhjlp.
Selv-vedligehold af vejene
Der er opstillet kasser med grus fordelt p vores omrde s det er nemt at pfylde lidt grus med det
samme et hul opstr, og derved forhindre at det bliver til gene. Bestyrelsen hjlper gerne med
yderligere instrukser.
Genoprettelse af asfalt tilslutninger til Gnibenvej
Efter digets frdiggrelse har bestyrelsen vurderet at dette arbejde kunne gennemfres.
Tilslutningerne blev dog belastet af tunge lastbiler med stenleverancer til et kystprojekt p Duevej,
men har klaret dette.
Genoprettelse at stikveje til stranden
Digets entreprenr efterlod stikvejene i en tilstand, der passede byggeriet men afveg fra den
oprindelige tilstand. Bestyrelsen har derfor et projekt i gang med reetablering af stikvejene til den
oprindelige grsbelgning. Det viste sig ndvendigt at f en landinspektr til at afstte skelple
igen, s alle parter havde noget at rette sig efter. I samarbejde med grundejerne er plantevksten
beskret/ryddet, og vores vognmand i gang med planering og grs-sning. Senere p sommeren kan
vi s vurdere resultatet.
Efter et koordineringsmde med Digelaget er der nu enighed om, at digelaget betaler et aftalt belb
som deres andel i genopretningen. Belbet vil fremg af regnskabet for 2016.
Udgifter i forbindelse med digets etablering og drift
I forbindelse med diget har kommunen plagt grundejerforeningen at betale 2 bidrag rligt, i alt ca.
5.200 Kr. Bestyrelsen har undersgt sagen, og heraf fremgr det at vi skal indregne dette lbende i
vores budget. Betalingen vedrrer foreningens andel af etableringsomkostninger af diget. Dertil
kommer bidraget til den rlige vedligeholdelse af diget, hvor foreningens andel er ca. kr. 30.000.
Disse udgifter udgr samlet kr. 265 pr. matrikel l om ret, og er dermed en post som i sidste ende kan
medfre yderligere stigning i kontingentet, hvis vi ikke kan reducere udgifterne til vej-vedligeholdet.
Fremtidige aktiviteter
Der er 2 forbundne aktiviteter som der skal fokuseres p:
1. At genoprette vejenes profil, alts en svag bue med top p midten af vejen s vandet lber af
hurtigst muligt og samles i rabatten. Desvrre er der mange steder som nu enten har for hj
rabat eller for lav rabat som rkker ind p vejen. For at holde omkostningerne nede for
vejenes basisvedligehold er det vigtigt at vejenes profil er rigtig.
2. Tilbagefre vejene til de korrekte skelmrker. Der er for mange grunde hvor plantevksten
gr langt ud p skellet, hvorved vejen presses over mod genboens parcel. Det er specielt
slemt p strkningen Duevej 41-49. Bestyrelsen er i gang med eller har en dialog med de
berrte grundejere, der anmodes om at beskre til skel.

Det er derfor vigtigt at alle fr fjernet plantevkst der breder sig ud p vejen. Derefter kan vi komme
til med entreprenr maskiner der kan nivellere rabatten.
Hjemmeside og Facebook-gruppe
Hjemmesiden er stadig flittigt besgt, og tilslutningen til den lukkede Facebook-gruppe er flot.
Gruppen har p.t. 75 medlemmer, hvilket gr at godt halvdelen af foreningens medlemmer deltager.
Bestyrelsen har ambitioner om at hjemmesiden skal have en overhaling, men har ikke selv
kompetencer og tid til dette arbejde. Skulle foreningen have et medlem, der nsker at ptage sig
opgaven med at skifte platform, er det bare at kontakte bestyrelsen,
Juni 2016
Bestyrelsen.
__________________________________
Til beretningen:
Peter Bigum, Strandmgevej 2, sprger: Hvad gr de 265 kr. pr. matrikel til?
Peter Tinning: De 265 kr. gr til vedligehold af diget, herunder ralfodring. Der er allerede ofret meget
p diget efter stormen Bodil. Belbet nedreguleres efterhnden, som udgifterne aftager.
Yvonne Vesterlyng, Duevej 49, sprger: Hvad med sandfodring?
Peter Tinning: Det er afvist, da det ikke nytter. Ralfodring holder bedre
Yvonne Vesterlyng: Bliver der tale om en badebro? Det er svrt at bade for stenene.
Bestyrelsen: Der har ikke vret overskud i bestyrelsen til at arbejde videre med det forslag, da det
vil krve ansgning om dispensation. Der skal efter reglerne vre 1 km mellem hver badebro, og
det vil sige, at en evt. badebro kommer lngere vk end Gsegangen.
Jens Jacobsen, Duevej 39: En badebro er ikke en god ide, det er grimt og skmmer jet. Samtidig er
der risiko for, at en badebro vil virke som et udflugtsml for folk udefra, der ikke kender og
respekterer P-forbud og trafikregler m.m.
Bjrn Johannsen: En ny badebro vil koste i omegnen af 200.000 kr., hvilket krver penge i kassen, og
at vi opsparer vores kapital.
Finn Nicolaisen: Det krver meget arbejde med opstning/nedtagning af en evt. badebro og krver
et badebroslaug. Foreslr fjernelse af sten i vandkanten ud for Engvibevej, s der kommer en lille
stenfri gang ud i vandet, brug 10 min. p at lave denne sti efter behov. Alternativt kan man lgge
fiberskke med sand ovenp stenene, men de bliver mske glatte med tiden af alger.
Arne Mlgrd: Gr opmrksom p, at badebroen ud for Blowsvej er offentlig tilgngelig og m
benyttes af alle.
Peter Tinning: Selv 2 brdder eller sandskke regnes for en badebro, s hvad fr vi lov til? En evt.
ansgning om dispensation skal frst godkendes p en generalforsamling. Bestyrelsen er dog villig til
at tage en dialog med kommunen. Men vi har jo n badebro udfor Blowsvej.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 7)

Finn Nicolaisen gennemgik forrige rs reviderede regnskab

Finn Nicolaisen gennemgik driftsregnskabet. Stadig et problem, at enkelte grundejere ikke betaler
kontingent, hvilket medfrer at nogle skal have 2-3 rykkerskrivelser, det tager meget tid. Vi
opfordrer igen til at blive tilmeldt PBS/NETS.
Hvis vi alle frivilligt er med til at vedligeholde vores veje, ved at hente lidt grus fra de opstillede
kasser, og hlde det i hullerne, inden de bliver for store, kan vi spare en udgift p 20-30.000 kr. om
ret til reparationer. Eksempelvis tog det mig en halv time at reparere hele Rylevej.
Hjertestarteren (placeret v/ Gsegangen 3)skal vedligeholdes og har varmeskab for at beskytte
pads'ene, der ikke tler kulde.
Peter Tinning tilfjer: Der har vret ret store engangsudgifter i 2015
Regnskabet for 2015 blev enstemmigt godkendt.
Ad 8a) Finn Nicolaisen gennemgik forslag til Budget 2016:
Vi hber at kunne holde kontingentet p de nuvrende 800 kr. pr. matrikel. Vejreparationen
fungerer ok, p nr en strkning p Duevej. Ellers ingen bemrkninger.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Ad 8b) Finn Nicolaisen gennemgik Arbejdsbudget 2017: Vi budgetterer med undrede udgifter til
vedligeholdelse af veje, men forventer lidt lavere udgifter p den post.
Budgettet enstemmigt godkendt.
Ad 8c) Undret kontingent 800 kr. Undret rykkergebyr 150 kr
Ad 9)

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a.

Bjrn Johannsen blev genvalgt

b.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Lars Jul-Henriksen blev genvalgt
Peter Bigum, Strandmgevej 2, blev valgt

c.

Valg af 2 suppleanter:
Peter Tinning blev valgt
Martin Ljrring blev valgt (ej tilstede)

Ad 10) Valg af revisorer


a.

Valg af 2 revisorer for et r:


Yvonne Vesterlyng
Revisor 2 revisor str ben indtil videre

b.

Revisorsuppleant for et r:
Tove Byskov

Ad 11) Eventuelt
Bjrn Johannsen takkede Peter Tinning for sit trofaste arbejde som nstformand i bestyrelsen, godt
han fortstter som suppleant.
Tove Byskov sprger: Kan vi f fibernet? Der er problemer med net adgang og tyverialarmen laver
fejl
Bjrn Johannsen: Det har vi ikke noget samarbejde omkring, men ellers kan der etableres
forbindelse gennem TDC/YOUSEE telefon kabel. Fibernettet er kun "tomme rr" lagt ned langs
Gnibenvej.
Peter Tinning: Opfordrer igen til, at alle overholder den vedtagne hastighedsbegrnsning: 20 km p
vores veje for at undg stvgener og af hensyn til brn og dyrevildt.
Finn Nicolaisen: Opfordrer alle til at blive medlem af den lukkede Facebook-gruppe, indtil videre er
ca. halvdelen af foreningens medlemmer med.
Et eksempel p hurtig reaktion via Facebook: En stjlen bdtrailer blev observeret liggende i vandet
og via et opslag med foto, fandt man hurtigt rette ejermand. Alts en god form for "nabohjlp".
Debatforum findes igen p foreningens hjemmeside: www.soegaarden-gniben.dk
Formand Bjrn Johannsen sluttede generalforsamlingen og takkede for i r