You are on page 1of 11

«Ιστορική Αναδρομή στο Ενεργειακό

Κέντρο.»

Νίκος Παπαφιλίππου, τ. Δ/ντης ΑΗΣ Καρδιάς.

Για την χώρα μας, Κυρίες και Κύριοι, είναι ιερή η περιοχή της Πτολεμαΐδας.
Η φύση της επιφύλαξε το μοναδικό προνόμιο των μεγάλων λιγνιτοφόρων
κοιτασμάτων που στήριξαν την ανόρθωση της Ελλάδας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο και τον εμφύλιο που επακολούθησε. Η φθηνή και ανεπηρέαστη από διεθνείς
πολιτικές περιπλοκές λιγνιτική ενέργεια, αποτέλεσε το βασικό θεμέλιο πάνω στο
οποίο πάτησε με σιγουριά η τότε κατεστραμμένη οικονομία της χώρας μας. Πέραν
αυτού η ηλεκτροδότηση της περιφέρειας φθάνοντας μέχρι το τελευταίο ορεινό χωριό,
αναβάθμισε το βιοτικό επίπεδο των αγροτών και κτηνοτρόφων μας βελτιώνοντας την
ποιότητα της ζωής τους. Πιστεύω ότι και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες της χώρας μας, η φτηνή εγχώρια λιγνιτική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει
και πάλι στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, την ανόρθωση της οικονομίας
μας και βέβαια την στήριξη της ποιότητας ζωής των Ελλήνων.
Σύντομα και περιληπτικά θα αναφερθώ στο χρονικό του εντοπισμού των
λιγνιτικών κοιτασμάτων και της ανάπτυξης των λιγνιτωρυχείων για να πάμε μετά
στην παράλληλα βιομηχανική ανάπτυξη των λιγνιτικών ΑΗΣ της περιοχής μας.

Η ύπαρξη του λιγνίτη στην λεκάνη της Πτολεμαΐδας ήταν γνωστή από τις
αρχές του προηγούμενου αιώνα όταν μικρές ιδιωτικές εκσκαφές κάλυπταν επί χρόνια
τις ανάγκες θέρμανσης πολλών οικογενειών της περιοχής. Σοβαρή εκμετάλλευση

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
2

έγινε το 1930 και για λίγα χρόνια, από τους ιδιώτες Παυλίδη, Αδαμόπουλο και
Διαμαντόπουλο χωρίς τη διεξαγωγή όμως κάποιας συστηματικής έρευνας. Το 1937
έγινε από φορέα της πολιτείας (ΣΕΚ), η ανάθεση συστηματικής έρευνας στον
Γερμανό Καθηγητή κύριο KOGEL ο οποίος αφού ερεύνησε την περιοχή πρότεινε
να γίνουν 186 γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 1940. Έτσι
διαπιστώθηκαν τα αρχικά αποθέματα 300 εκ. τόνων λιγνίτη που σήμαναν ότι η
Πτολεμαΐδα είναι η πλέον σημαντική λιγνιτοφόρος περιοχή της Ελλάδας. Στη
συνέχεια βέβαια και μέχρι σήμερα η Πτολεμαϊδα θεωρείται και είναι το ΡΟΥΡ της
Ελλάδας.

Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο η κρατική Υπηρεσία Ερευνών υπεδάφους ανέθεσε


στον καθηγητή κ. Παπασταματίου την εκπόνηση κοιτασματολογικής Μελέτης που
προσδιόρισε ότι τα βέβαια αποθέματα ανέρχονταν σε 450 εκατομμύρια τόνους
λιγνίτη. Στις 24-4-1951 με βάση τον νόμο 1717/51 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του
Δημοσίου και της ‘‘Ελληνοαμερικανικής Εταιρείας Γενικών Προϊόντων Λιγνίτη
Α.Ε.’’ για αξιοποίηση των λιγνιτών Πτολεμαΐδας. Στη συνέχεια με το νόμο
3304/1955 αυτή αντικαταστάθηκε με νέα Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ‘‘Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και
Λιπασμάτων’’ παραχωρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα της αναζήτησης και
εκμετάλλευσης λιγνίτη στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Η εταιρεία αυτή του γνωστού
Επιχειρηματία Μποδοσάκη ίδρυσε την Α.Ε. ΛΙΠΤΟΛ (Λιγνιτωρυχεία
Πτολεμαΐδας) με αντικείμενο την εκμετάλλευση του λιγνίτη και την αξιοποίησή του
για την παραγωγή μπρικετών, ήμικωκ, αζωτούχων λιπασμάτων και ηλεκτρικής
ενέργειας.
Με βάση αυτό το πλαίσιο η ΛΙΠΤΟΛ άρχισε το 1956 τη διάνοιξη του πρώτου
Λιγνιτωρυχείου ευρείας επιφανειακής εκμετάλλευσης, στο Κύριο Πεδίο, με
προοπτική παραγωγής 1,8 εκ. τόνων λιγνίτη και με σχέση αγόνων προς λιγνίτη 2,6/1.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
3

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Λιγνιτωρυχείου είχε


στόχο τα 4,6 εκ. τόνους λιγνίτη για το έτος 1960.
Τον Σεπτέμβριο του 1956 έγιναν τα εγκαίνια του Βιομηχανικού Συγκροτήματος
της ΛΙΠΤΟΛ από τον τότε Βασιλιά Παύλο που έθεσε τον θεμέλιο λίθο και
προανήγγειλε την αρχή μιας νέας εποχής. Η εξέλιξη του προγράμματος ήταν επιτυχής
και γρήγορη. Το 1959 με υπόδειξη της κυβέρνησης μεταβιβάστηκε το 90% των
μετοχών της ΠΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ και το 10% στην Εθνική Τράπεζα. Αμέσως μετά,
δηλαδή το 1960 η ΛΙΠΤΟΛ ανέθεσε στον Γερμανό Δόκτωρα Ehlers την εκπόνηση
λεπτομερούς κοιτασματολογικής Μελέτης στην περιοχή νότια του Κομάνου όπου
βρέθηκαν νέα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 355 εκ. τόνων λιγνίτη. Με βάση αυτή τη
διαπίστωση η ΛΙΠΤΟΛ προχώρησε το 1967 στη διάνοιξη του Ορυχείου Καρδιάς
με ετήσια παραγωγή 5,0 εκ. τόνων λιγνίτη.
Πέραν αυτών την περίοδο 1966 – 1968 με έρευνες της ΛΙΠΤΟΛ εντοπίστηκαν
νότια της Καρδιάς πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν σε πιο
συστηματική και λεπτομερή έρευνα την οποία συνέχισε το ΙΓΜΕ (1973-1976) με
χρηματοδότηση της ΔΕΗ. Με βάση αυτά τα στοιχεία ανατέθηκε η εκπόνηση
Μελέτης εκμετάλλευσης του Νοτίου Πεδίου στον OTTO GOLD με διαπιστωμένα
αποθέματα απολήψιμου λιγνίτη 1,05 δισεκ. τόνων λιγνίτη. Με βάση αυτήν την
Μελέτη και τη διαδικασία βέβαια των Διεθνών διαγωνισμών προχώρησε η ΛΙΠΤΟΛ
στην προμήθεια του μεγαλύτερου εξοπλισμού της για τη διάνοιξη και εκμετάλλευση
του γνωστού Νοτίου Πεδίου που άρχισε τον Αύγουστο του 1979. Το 1975 η
ΛΙΠΤΟΛ μαζί με το προσωπικό της απορροφήθηκε πλήρως από τη ΔΕΗ . Με
την ανάπτυξη του κεντρικού αυτού κορμού των Λιγνιτωρυχείων αλλά και με τα
εξίσου ισχυρά παρακλάδια του (ορυχείο Αμυνταίου, Τομέας 6, ορυχείο Μαυροπηγής
κ.ά.) τα Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης με ετήσια παραγωγή λιγνίτη πάνω από 50 εκ. τόνους και συνολικά
αρχικά απολήψιμα αποθέματα 2,3 δισεκ. τόνων λιγνίτη. Σημειώνω ότι η

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
4

ποσότητα λιγνίτη που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα για την παραγωγή


Ηλεκτρικής Ενέργειας ανέρχεται σε 1,4 δισεκ. τόνους. Πρέπει όμως να αναφερθεί
ότι στην ευρύτερη περιοχή Πτολεμαΐδας υπάρχουν εντοπισμένα και άλλα κοιτάσματα
με προχωρημένες έρευνες και Μελέτες όπως είναι των Κομνηνών με αποθέματα 100
εκ. τόνων του Προαστίου με αποθέματα 200 εκ. τόνων, του τομέα Κ με 140 εκ.
τόνους και άλλα που μπορούν να αξιοποιηθούν. Πέραν αυτών είναι γνωστό ότι
συνεχίζεται και σήμερα η ερευνητική προσπάθεια.

Η υπαίθρια εξόρυξη λιγνίτη με 5 έως και 6 κλιμακωτές τομές και κάτω


από δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Χρησιμοποιείται μεγάλος
και ειδικός εξοπλισμός συνεχούς και όχι διακοπτόμενης απόληψης με τεράστιους
καδοφόρους εκσκαφείς, ταινιόδρομους και αποθέτες, τόσο για τα υπερκείμενα και τα
ενδιάμεσα εδάφη όσο και για τα στρώματα του λιγνίτη. Η διακίνηση εκατοντάδων
εκατομμυρίων Μ3 άγονου υλικού και η επιλεκτική εξόρυξη δεκάδων εκατομμυρίων
τόνων λιγνίτη, σε ετήσια βάση, με σχέσεις 2,5 έως και 7,5 Μ3 αγόνων προς 1 τον.
λιγνίτη, αποτελεί ένα τεράστιο έργο δύσκολα αντιληπτό από τον απλό πολίτη.
Πρόκειται δηλαδή για βουνά ολόκληρα που σκάβονται και μετακινούνται. Η
δυσκολία είναι ακόμη μεγαλύτερη αν λάβει κανείς υπόψη ότι συχνά και κυρίως στα
υπερκείμενα εδάφη από τον λιγνίτη, πρέπει να σπάζουν και να μετακινούνται σκληρά
συσσωματωμένα υλικά που απαιτούν εκρηκτικά για την θραύση τους και ειδικό
μηχανικό εξοπλισμό για την εξόρυξη και την μεταφορά τους. Σ ’αυτήν τη δουλειά
και κάτω από δύσκολες συνθήκες ανταποκρίθηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα
το προσωπικό αρχικά της ΛΙΠΤΟΛ και μετέπειτα της ΔΕΗ.
Παράλληλα με την προαναφερθείσα μεγάλη και επιτυχή δραστηριότητα της
ΛΙΠΤΟΛ, συγκροτείται και πορεύεται με γρήγορους ρυθμούς η ΔΕΗ
πραγματοποιώντας πολύ μεγάλες και απαραίτητες επενδύσεις σε Σταθμούς
Παραγωγής, Υποσταθμούς και Δίκτυα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
5

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1950 με τον Ν. 1468 ως Οργανισμός με


την επωνυμία ‘‘Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού’’ που ανήκε εξ ολοκλήρου στο
Ελληνικό Δημόσιο και λειτούργησε για το κοινό συμφέρον με κανόνες όμως
ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνοντας Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια
και τελώντας υπό την υψηλή εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους.
Με το προνόμιο αυτό θεσπίστηκε η υποχρέωση της ΔΕΗ:
α) να διασφαλίσει την οικονομική της αυτοτέλεια
β) να παρέχει την παραγόμενη ενέργεια στην φτηνότερη δυνατή τιμή.
γ) να αποφεύγει τις αδικαιολόγητες διακρίσεις κατά την παροχή της ηλεκτρικής
ενέργειας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας.
δ) να διαθέτει τα πραγματοποιούμενα καθαρά της έσοδα για τον σχηματισμό
αποθεματικών αποκλειστικά για την τελειοποίηση και συμπλήρωση των
εγκαταστάσεών της και την βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης του κοινού.

Για να τα πετύχει αυτά της δόθηκε το αποκλειστικό προνόμιο κατασκευής,


λειτουργίας και εκμετάλλευσης:
α) Υδροηλεκτρικών εργοστασίων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιώντας
τα επιφανειακά νερά της χώρας.
β) Θερμικών εργοστασίων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρησιμοποίηση
κατά προτίμηση της εγχώριας καύσιμης ύλης.
γ) Εθνικού Δικτύου μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
δ) Αναγκαίων γραμμών και δικτύων Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και μερικά
ακόμη εξίσου ουσιώδη δικαιώματα όπως:
εξουσία για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, με στόχο την
δημόσια ωφέλεια, και την υποχρέωση όμως όταν εκλείψει η Δημόσια ωφέλεια να
επιστρέψει τις εκτάσεις αυτές μετά από Μελέτη Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος
και εκτέλεση αυτής.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
6

Το αρχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ σχηματίστηκε:


1. Από κεφάλαια σε συνάλλαγμα που δόθηκαν:
- από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανόρθωσης, της Αμερικανικής βοήθειας
- από τις Ιταλικές επανορθώσεις και
- από τους πόρους του τότε Προγράμματος Ανασυγκρότησης
2. Από Συμπληρωματικά κεφάλαια από τον προϋπολογισμό του κράτους.

Με βάση όλα αυτά η ΔΕΗ έχοντας εξασφαλισμένο τον λιγνίτη από την
ΛΙΠΤΟΛ άρχισε το 1957 την κατασκευή της Μονάδας Ι ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ισχύος 70
MW που τέθηκε σε λειτουργία το 1959.
Τα εγκαίνια της Μονάδας αυτής έγιναν επί Κυβερνήσεως του Εθνάρχη
Κωσταντίνου Καραμανλή από τον Βασιλιά Παύλο.
Το 1960 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Ι της ΛΙΠΤΟΛ ισχύος 10 MW μαζί με το
Μπρικετάδικο ενώ το 1962 συνδέθηκε στο Δίκτυο η Μονάδα ΙΙ του ΑΗΣ
Πτολεμαϊδας ισχύος 125 MW. Το 1963 μπήκε σε λειτουργία η Μονάδα ΙΙ της
ΛΙΠΤΟΛ ισχύος 33 MW.
Στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη Μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, μετά από
πολλές δοκιμές παρουσία των κατασκευαστών, έγιναν ουσιώδεις μετατροπές για την
βελτίωση της λειτουργίας των λεβήτων στο σύστημα προξήρανσης και καύσης του
κονιοποιημένου λιγνίτη Πτολεμαϊδας (PULVERIZED FIRING, PF). Αυτό το
σύστημα με βελτιώσεις και ανάλογες προσαρμογές εφαρμόστηκε σε όλες τις
μετέπειτα Μονάδες της Περιοχής μας.
Το 1965 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα ΙΙΙ ισχύος 125 MW του ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας. Η εγκατάσταση της επόμενης λιγνιτικής Μονάδας του ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας της σειράς των 300 MW μπήκε σε λειτουργία το 1972 όταν το Δίκτυο
υψηλής τάσης είχε ισχυροποιηθεί πλέον και μπορούσε να κρατηθεί τροφοδοτούμενο

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
7

από Μονάδα 300 MW. Παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου λιγνιτωρυχείου
Καρδιάς κατασκευάστηκαν και μπήκαν σε λειτουργία το 1975 οι Μονάδες Ι & ΙΙ του
ΑΗΣ Καρδιάς ισχύος 2 x 300 MW για να συμπληρωθεί ο Σταθμός αυτός με τις
Μονάδες ΙΙΙ και ΙV ισχύος 2 x 325 MW το 1980-81.
Το 1985 άρχισε την παραγωγή του το Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου οπότε το 1986
τέθηκαν σε λειτουργία οι δύο Μονάδες ισχύος 2 x 300 MW του ΑΗΣ Αμυνταίου.

Σε συνέχεια μαζί με την ανάπτυξη του Λιγνιτωρυχείου Νοτίου Πεδίου


κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν στο Δίκτυο το 1984 οι Μονάδες Ι και ΙΙ του
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ισχύος 2 Χ 300 MW και κατά τα έτη 1985 και 1986 οι
Μονάδες ΙΙΙ & ΙV ισχύος 2 Χ 310 MW. O AHΣ Αγίου Δημητρίου συμπληρώθηκε
με την Μονάδα V ισχύος 375 MW που τέθηκε σε λειτουργία το 1997. Τέλος τον
Ιούνιο του 2003 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Ι της Μελίτης Φλώρινας 330 MW
τροφοδοτούμενη με λιγνίτη από ιδιωτικό Λιγνιτωρυχείο.
Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και Κοζάνης με το σύστημα της συνδυασμένης
παραγωγής, από τους ΑΗΣ Πτολεμαϊδας (Μονάδα ΙΙΙ και ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ) και Αγ.
Δημητρίου (Μονάδες ΙΙΙ, ΙV και V) έγινε το 1993 και 1994 αντίστοιχα. Το γεγονός
αυτό αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την περιοχή μας και βοήθησε πολύ στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και στα οικονομικά των δυο πόλεων,
όχι όμως ιδιαίτερα στην οικογενειακή οικονομία των συμπολιτών μας. Πρέπει όμως
να τονιστεί η μεγάλη συμβολή της τηλεθέρμανσης στην βελτίωση του
περιβάλλοντος των δύο πόλεων.

Μετά το σύντομο αυτό χρονικό της αναπτυξιακής πορείας των Λιγνιτωρυχείων


και των Λιγνιτικών Μονάδων Παραγωγής, οφείλω να επισημάνω τα εξής:

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
8

• Η προσφορά στο Πανελλήνιο της ευρύτερης περιοχής Πτολεμαΐδας –


Κοζάνης αλλά και των ανθρώπων που στήριξαν με πολύ μόχθο και μεγάλη
προσπάθεια την παραγωγή λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι
τεράστια και αδιαμφισβήτητη.

• Το τίμημα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δεν κάλυψε την κοινωνική


αποκατάσταση των πληγέντων αγροτών της περιοχής. Η πρόσληψη στην ΔΕΗ
πληγέντων ανέργων έξω από οποιαδήποτε διαδικασία αποτελεί ηθική υποχρέωση
της ΔΕΗ.

• Με την λήξη της εξόρυξης του λιγνίτη εκλείπει η κοινή ωφέλεια για την οποία
έγιναν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Αυτό σημαίνει την απόδοση στο κράτος
και στη συνέχεια στην περιοχή μας των εκτάσεων αυτών μετά τη διευθέτηση του
νέου ανάγλυφου εδάφους. Η τροποποίηση το 2001 του σχετικού νόμου 1280/82 με
τον νόμο 2941/2001 παραβιάζει τόσο τις διατάξεις της ΕΕ για την απελευθέρωση
της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια και την εφαρμογή του ανταγωνισμού όσο και
την συνέπεια και ηθική υποχρέωση της ΔΕΗ για την απόδοση αυτών των
εκτάσεων.

• Η κοινωνία της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας υφίσταται τις


συνέπειες της ρύπανσης από τους ΑΗΣ και τα Λιγνιτωρυχεία για να επωφελείται το
σύνολο του Ελληνικού Λαού. Το τίμημα αυτό πρέπει να αναγνωριστεί τόσο από το
Πανελλήνιο όσο και από τη ΔΕΗ και να συνδράμει η πολιτεία αλλά και η ΔΕΗ
στο αδιέξοδο της υψηλής ανεργίας και της ύφεσης στην οικονομία της περιοχής
μας.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
9

• Είναι γεγονός και μπορεί να λεχθεί με υπερηφάνεια ότι η τότε ΛΙΠΤΟΛ και η
ΔΕΗ, τις πρώτες 10ετίες μετά την ίδρυσή τους, πέτυχαν πλήρως και μάλιστα με
αξιοζήλευτη απόδοση, τους δύσκολους στόχους που είχαν τεθεί. Στη συνέχεια όμως
η πορεία της ΔΕΗ στράβωσε, η ΔΕΗ αποσυντονίστηκε, δεν υπήρξε
προγραμματισμός ή καλύτερα δεν εφαρμόστηκε κανένα πρόγραμμα. Η ΔΕΗ
πορεύτηκε σχοινοβατώντας χωρίς πυξίδα δηλαδή χωρίς στόχους και πρόγραμμα.
Συνέχισε την λειτουργία της εξαντλώντας αυτά που είχε κάνει πριν χωρίς καμιά
αναγκαία ανανέωση και προσθήκη στον εξοπλισμό της. Έτσι φθάσαμε σήμερα να
παρακαλάμε την Ε.Ε. για την παράταση λειτουργίας λιγνιτικών Μονάδων
παλαιότερης τεχνολογίας με πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης που σύντομα δεν θα είναι
συμβατές με τα όρια ρύπων που θέτει η Ε.Ε.. Γνωρίζομε όμως ότι οι σύγχρονες
Μονάδες με αυξημένο κατά 10% περίπου βαθμό απόδοσης και αντίστοιχη
μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη συνηγορούν τόσο στην εύκολη απόσβεση του
κεφαλαίου όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το λέω αυτό γιατί
πρόσφατα η Πολωνία (2008) έθεσε σε λειτουργία την λιγνιτική Μονάδα PATNOW II
ισχύος 480 MW με βαθμό απόδοσης 42%, πέραν αυτών άλλες χώρες όπως η
Γερμανία, η Κίνα, η Αμερική και άλλες, προχώρησαν στην αντικατάσταση παλαιών
Μονάδων ξεπερασμένης τεχνολογίας με νέες σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον.

Οι συγκυρίες της μεγάλης ύφεσης στην οικονομία που βιώνουμε σήμερα,


μας επιβάλλουν την αναζήτηση αξιόπιστης και φθηνής Ενέργειας. Αν εξαιρέσουμε
την πυρηνική ενέργεια στην οποία προχωρούν οι γείτονές μας, ενώ εμείς δεν την
θέλουμε, δεν έχουμε άλλη λύση εκτός από τις σύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες. Την
πράσινη ενέργεια την θέλουμε όλοι μας αν και υπάρχουν δεσμευτικά όρια στην
ανάπτυξή της. Λέγεται ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πηγή ανάπτυξης και
να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς όμως αυτοί οι στόχοι δεν
είναι αυτόματα συμβατοί, δεν μπορούν χρονικά δηλαδή άμεσα να εφαρμοστούν και

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
10

το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος των ΑΠΕ. Είμαστε ακόμη μακριά
ως προς την οικονομικά συμβατή τεχνολογία. Από τις ΑΠΕ έχουμε τριπλάσιο
τουλάχιστον κόστος σε σχέση με τον λιγνίτη προσθέτοντας ακόμη και το
περιβαλλοντικό κόστος. Η πράσινη ενέργεια δεν μπορεί τώρα να στηρίξει την
ασμαίνουσα οικονομία μας που έχει ανάγκη από μεγάλη ποσότητα και φθηνή
ενέργεια Τελευταία ακούγεται η πιθανότητα επιβολής ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο ρεύμα που θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία μας. Βλέπουμε
ακόμη ότι όποια και αν είναι η αύξηση της τιμής λιγνιτικής κιλοβατώρας και όποια
συμπίεση και αν γίνει στο κόστος της κιλοβατώρας από τις ΑΠΕ, το αποτέλεσμα θα
πλήξει τα υποσχόμενα από την Πράσινη Ενέργεια. Έτσι με απλά λόγια λέμε ότι ενώ η
λιγνιτική παραγωγή στέκει ανταγωνιστικά εμείς αλλού κινούμαστε σε άλλη
κατεύθυνση και κινδυνεύουμε το κύμα της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα το
οικονομικό πρόβλημα της χώρας, με τα αναγκαία μέτρα του ΔΝΤ, να συμπαρασύρει
και εμάς με τραγικές συνέπειες για την περιοχή μας. Αύξηση της ανεργίας, μείωση
της οικονομίας του τόπου μας κ.ά.
Μετά από όλα αυτά είναι ανάγκη και την επιβάλλουν οι συγκυρίες της
οικονομίας μας, να επισπεύσουμε την κατασκευή νέων λιγνιτικών Μονάδων σε
συνδυασμό με έγκαιρη προετοιμασία των αντίστοιχων Λιγνιτωρυχείων όπου
επιβάλλεται η επικαιροποίηση του Mine Master Plan για την πλήρη εξασφάλιση με
λιγνίτη της λειτουργίας των ΑΗΣ. Λιγνίτης στην περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές
της χώρας μας υπάρχει.
Η λιγνιτική ενέργεια, κυρίες και κύριοι, θα αποτελέσει και πάλι ισχυρό
θεμέλιο στήριξης της οικονομίας, του τόπου μας αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»
11

Διημερίδα 30 & 31 Μαΐου 2010 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»