Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
bazele contabilitatii

bazele contabilitatii

Ratings:
(0)
|Views: 2,413|Likes:
Published by mirela123

More info:

Published by: mirela123 on Jun 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA “
SPIRU HARET 
FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICEINTERNATIONALE BUCURE
Ş
TI
Bazele contabilitatii
SINTEZ
 Ă 
  PENTRU ANUL II 
Titulari de curs:
Conf.univ.dr. Lacramioara HurloiuConf.univ.dr. Bianca Preda
 
 2
Capitolul 1
DEFINIREA, STATUTUL
Ş
I OBIECTIVELECONTABILIT
ĂŢ
II
 
1.1.
 
DEFINIREA CONTABILIT
ĂŢ
II
 
Contabilitatea a ap
ă
rut cu multe secole în urm
ă
, înc
ă
dinperioada Evului Mediu, odat
ă
cu dezvoltarea economiei monetare
ş
iapari
ţ
ia germenilor capitalismului.Dezvoltarea afacerilor din marile ora
ş
e ale Italiei de Nord, ca
ş
ispiritul renascentist au f 
ă
cut posibil
ă
dezvoltarea practicilor contabile,astfel încât, înc
ă
din secolul al XV-lea, în aceast
ă
parte a lumii seutilizeaz
ă
contabilitatea dup
ă
metoda vene
ţ
ian
ă
.Prima lucrare din literatura contabil
ă
, care prezint
ă
pentru întâiaoar
ă
descrierea partidei duble în contabilitate, a ap
ă
rut la Vene
ţ
ia, în anul1494, intitulat
ă
 
Tractatus de Computis et Scripturis
, adic
ă
 
Tratat decontabilitate în partid 
ă 
dubl
ă 
 ,
ş
i apar
ţ
ine italianului Luca Pacilo.
 
În aceast
ă
lucrare, Luca Paciolo analizeaz
ă
contabilitatea ca un
ansamblu de principii
ş
i reguli privind înregistrarea în partid
ă
 dubl
ă
a averii ce apar
ţ
ine unui negustor, precum
ş
i toate afacerileacestuia, în ordinea în care au avut loc.
În concep
ţ
ia sa, partida dubl
ă
este definit
ă
prin prisma ecua
ţ
ieide schimb dintre avere
ş
i capital (Avere = Capital). Fiecare tranzac
ţ
ieintervenit
ă
în masa averii, implicit a capitalului, este reprezentat
ă
caun raport între „primire”
ş
i „dare”, respectiv între
debitor
, cel careprime
ş
te valoarea,
ş
i
creditor
, cel care o avanseaz
ă
. În acest fel, LucaPaciolo a formulat o judecat
ă
considerat
ă
ca fiind principiulfundamental al contabilit
ăţ
ii.Tehnica partidei duble se r
ă
spânde
ş
te apoi în secolele XVI-XVIII, îndeosebi în Europa Occidental
ă
, unde se
ş
i contureaz
ă
oliteratur
ă
contabil
ă
.Cre
ş
terea num
ă
rului societ
ăţ
ilor pe ac
ţ
iuni, revolu
ţ
ia industrial
ă
 
ş
i apari
ţ
ia concuren
ţ
ei fac ca, începând cu a doua jum
ă
tate a secoluluial XIX-lea, s
ă
se contureze con
ţ
inutul contabilit
ăţ
ii de gestiune,
 
 3
destinat
ă
conducerii societ
ăţ
ilor cu caracter secret, care se delimiteaz
ă
 de contabilitatea general
ă
, cea care produce informa
ţ
ia bilan
ţ
ier
ă
.Începând cu primele dou
ă
decenii ale secolului XX, contabi-litatea de întreprindere devine o practic
ă
social
ă
normalizat
ă
, adic
ă
arela baz
ă
principii
ş
i norme dup
ă
care î 
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitatea.Definirea contabilit
ăţ
ii s-a realizat în strâns
ă
leg
ă
tur
ă
cu stadiuldezvolt
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor în acest domeniu
ş
i cu mediul social,economic
ş
i cultural în care au operat aceste cuno
ş
tin
ţ
e. În timp,contabilitatea a fost considerat
ă
ca o art
ă
, ca o tehnic
ă
, ca o
ş
tiin
ţă
, caun limbaj specializat, ca un sistem de informa
ţ
ii sau, pur
ş
i simplu, caun joc social.Multitudinea acestor abord
ă
ri a generat dificultatea definiriicontabilit
ăţ
ii ca
ş
tiin
ţă
.Exist
ă
autori care privesc contabilitatea ca „arta de a înregistra
ş
isistematiza, într-un mod semnificativ, valoarea monetar
ă
a tranzac-
ţ
iilor comerciale
ş
i evenimentelor cu caracter financiar, de a întocmidocumentele contabile de sintez
ă
 
ş
i de a interpreta rezultatele”
1
.
 
Al
ţ
i autori abordeaz
ă
contabilitatea ca fiind
 ş
tiin
 ţ 
a
 ş
i arta
 ţ 
ineriiconturilor 
, iar al
ţ
ii
2
au g
ă
sit un punct de convergen
ţă
între art
ă
, privit
ă
  în sens larg,
ş
i contabilitate, prin faptul c
ă
ambele sunt crea
ţ
ii alespiritului uman
ş
i constituie reprezent
ă
ri abstracte ale unor fenomeneconcrete. Contabilitatea poate fi astfel considerat
ă
ca fiind artareprezent
ă
rii abstracte a realit
ăţ
ii economic.
1.2.
STATUTUL CONTABILIT
ĂŢ
II
 
O parte însemnat
ă
a informa
ţ
iilor vehiculate în mediul economico reprezint
ă
informa
ţ
ia financiar-contabil
ă
, iar procesele decizionale dincadrul companiilor nu pot fi concepute f 
ă
r
ă
aportul esen
ţ
ial al acesteia.În istoria omenirii, g
ă
sim izvoare care ne demonstreaz
ă
c
ă
omul,ca fiin
ţă
social
ă
, a sim
ţ
it nevoia apari
ţ
iei unui instrument care s
ă
-ipermit
ă
cunoa
ş
terea realit
ăţ
ilor economice
ş
i sociale. Acest instrumenta fost contabilitatea.
1
Niculae Feleag
ă
, Ion Iona
ş
cu,
Tratat de contabilitate financiar 
ă 
, vol. I,Ed. Economic
ă
, Bucure
ş
ti, 1998
2
Bernard Esnault, Christian Haurau,
Compatibilité financière
, PUF, 1995

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihalcean Doina liked this
Вадик Герасимов liked this
Galina Matveev liked this
Dumitras Violeta liked this
Kaladya liked this
daniela1103 liked this
Blue Angel liked this
icyglass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->