Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
bazele contabilitatii

bazele contabilitatii

Ratings: (0)|Views: 2,412|Likes:
Published by mirela123

More info:

Published by: mirela123 on Jun 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA “
SPIRU HARET 
FACULTATEA DE MARKETING SI AFACERI ECONOMICEINTERNATIONALE BUCURE
Ş
TI
Bazele contabilitatii
SINTEZ
 Ă 
  PENTRU ANUL II 
Titulari de curs:
Conf.univ.dr. Lacramioara HurloiuConf.univ.dr. Bianca Preda
 
 2
Capitolul 1
DEFINIREA, STATUTUL
Ş
I OBIECTIVELECONTABILIT
ĂŢ
II
 
1.1.
 
DEFINIREA CONTABILIT
ĂŢ
II
 
Contabilitatea a ap
ă
rut cu multe secole în urm
ă
, înc
ă
dinperioada Evului Mediu, odat
ă
cu dezvoltarea economiei monetare
ş
iapari
ţ
ia germenilor capitalismului.Dezvoltarea afacerilor din marile ora
ş
e ale Italiei de Nord, ca
ş
ispiritul renascentist au f 
ă
cut posibil
ă
dezvoltarea practicilor contabile,astfel încât, înc
ă
din secolul al XV-lea, în aceast
ă
parte a lumii seutilizeaz
ă
contabilitatea dup
ă
metoda vene
ţ
ian
ă
.Prima lucrare din literatura contabil
ă
, care prezint
ă
pentru întâiaoar
ă
descrierea partidei duble în contabilitate, a ap
ă
rut la Vene
ţ
ia, în anul1494, intitulat
ă
 
Tractatus de Computis et Scripturis
, adic
ă
 
Tratat decontabilitate în partid 
ă 
dubl
ă 
 ,
ş
i apar
ţ
ine italianului Luca Pacilo.
 
În aceast
ă
lucrare, Luca Paciolo analizeaz
ă
contabilitatea ca un
ansamblu de principii
ş
i reguli privind înregistrarea în partid
ă
 dubl
ă
a averii ce apar
ţ
ine unui negustor, precum
ş
i toate afacerileacestuia, în ordinea în care au avut loc.
În concep
ţ
ia sa, partida dubl
ă
este definit
ă
prin prisma ecua
ţ
ieide schimb dintre avere
ş
i capital (Avere = Capital). Fiecare tranzac
ţ
ieintervenit
ă
în masa averii, implicit a capitalului, este reprezentat
ă
caun raport între „primire”
ş
i „dare”, respectiv între
debitor
, cel careprime
ş
te valoarea,
ş
i
creditor
, cel care o avanseaz
ă
. În acest fel, LucaPaciolo a formulat o judecat
ă
considerat
ă
ca fiind principiulfundamental al contabilit
ăţ
ii.Tehnica partidei duble se r
ă
spânde
ş
te apoi în secolele XVI-XVIII, îndeosebi în Europa Occidental
ă
, unde se
ş
i contureaz
ă
oliteratur
ă
contabil
ă
.Cre
ş
terea num
ă
rului societ
ăţ
ilor pe ac
ţ
iuni, revolu
ţ
ia industrial
ă
 
ş
i apari
ţ
ia concuren
ţ
ei fac ca, începând cu a doua jum
ă
tate a secoluluial XIX-lea, s
ă
se contureze con
ţ
inutul contabilit
ăţ
ii de gestiune,
 
 3
destinat
ă
conducerii societ
ăţ
ilor cu caracter secret, care se delimiteaz
ă
 de contabilitatea general
ă
, cea care produce informa
ţ
ia bilan
ţ
ier
ă
.Începând cu primele dou
ă
decenii ale secolului XX, contabi-litatea de întreprindere devine o practic
ă
social
ă
normalizat
ă
, adic
ă
arela baz
ă
principii
ş
i norme dup
ă
care î 
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitatea.Definirea contabilit
ăţ
ii s-a realizat în strâns
ă
leg
ă
tur
ă
cu stadiuldezvolt
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor în acest domeniu
ş
i cu mediul social,economic
ş
i cultural în care au operat aceste cuno
ş
tin
ţ
e. În timp,contabilitatea a fost considerat
ă
ca o art
ă
, ca o tehnic
ă
, ca o
ş
tiin
ţă
, caun limbaj specializat, ca un sistem de informa
ţ
ii sau, pur
ş
i simplu, caun joc social.Multitudinea acestor abord
ă
ri a generat dificultatea definiriicontabilit
ăţ
ii ca
ş
tiin
ţă
.Exist
ă
autori care privesc contabilitatea ca „arta de a înregistra
ş
isistematiza, într-un mod semnificativ, valoarea monetar
ă
a tranzac-
ţ
iilor comerciale
ş
i evenimentelor cu caracter financiar, de a întocmidocumentele contabile de sintez
ă
 
ş
i de a interpreta rezultatele”
1
.
 
Al
ţ
i autori abordeaz
ă
contabilitatea ca fiind
 ş
tiin
 ţ 
a
 ş
i arta
 ţ 
ineriiconturilor 
, iar al
ţ
ii
2
au g
ă
sit un punct de convergen
ţă
între art
ă
, privit
ă
  în sens larg,
ş
i contabilitate, prin faptul c
ă
ambele sunt crea
ţ
ii alespiritului uman
ş
i constituie reprezent
ă
ri abstracte ale unor fenomeneconcrete. Contabilitatea poate fi astfel considerat
ă
ca fiind artareprezent
ă
rii abstracte a realit
ăţ
ii economic.
1.2.
STATUTUL CONTABILIT
ĂŢ
II
 
O parte însemnat
ă
a informa
ţ
iilor vehiculate în mediul economico reprezint
ă
informa
ţ
ia financiar-contabil
ă
, iar procesele decizionale dincadrul companiilor nu pot fi concepute f 
ă
r
ă
aportul esen
ţ
ial al acesteia.În istoria omenirii, g
ă
sim izvoare care ne demonstreaz
ă
c
ă
omul,ca fiin
ţă
social
ă
, a sim
ţ
it nevoia apari
ţ
iei unui instrument care s
ă
-ipermit
ă
cunoa
ş
terea realit
ăţ
ilor economice
ş
i sociale. Acest instrumenta fost contabilitatea.
1
Niculae Feleag
ă
, Ion Iona
ş
cu,
Tratat de contabilitate financiar 
ă 
, vol. I,Ed. Economic
ă
, Bucure
ş
ti, 1998
2
Bernard Esnault, Christian Haurau,
Compatibilité financière
, PUF, 1995

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mihalcean Doina liked this
Galina Matveev liked this
Dumitras Violeta liked this
Kaladya liked this
daniela1103 liked this
Blue Angel liked this
icyglass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->