Lista abrevierilor AARMSI ActaMM ActaMN AIIAX AIMSR AISR ANRM AO Apulum ArhMold ASRO AUB Basarabia BOR

BNRM BBR BDA BRM Byzantinobulgarica CA Candela Moldovei Carpica CI Cugetul Cumidava Datini Destin Românesc Destin Românesc s.n. Magazin bibliologic Marisia Mitropolia Olteniei MNAIM MNIM Ortodoxia Peuce Pyretus Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Academia Română, Bucureşti Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui, Vaslui Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, Iaşi Arhiva Istorico-militară de Stat din Rusia Arhiva Istorică de Stat din Rusia Arhiva Naţională a Republicii Moldova Arhivele Olteniei, Craiova Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia, Alba-Iulia Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie, Iaşi Arhiva de Stat din regiunea Odesa Analele Universităţii Bucureşti, Bucureşti Basarabia, Chişinău Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1903 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg Buletinul de Documentare Arhivistică, Bucureşti Bibliografia Românească Modernă Byzantinobulgarica, Sofia Cercetări arheologice, Bucureşti Candela Moldovei. Institutul cultural-misionar „Trinitas”, Iaşi Carpica. Muzeul de Istorie şi Artă, Bacău Cercetări Istorice, Iaşi Cugetul. Revistă de istoria şi cultură, Chişinău Cumidava. Muzeul judeţean Braşov, Braşov Datini. Revistă de cultură, Bucureşti Destin Românesc. Revistă de istorie şi cultură, Chişinău-Bucureşti Destin Românesc. Serie Nouă. Revistă de istorie şi cultură, Chişinău Magazin bibliologic, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş Mitropolia Olteniei, Craiova Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Ortodoxia. Revista patriarhiei române, Bucureşti Peuce. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea Pyretus, Ungheni

Revista arheologică Revista arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie Veche, Chişinău 363

Revista arheologică Revista arheologică S.N. Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău S.N. Revista Arhivelor Revista Bistriţei Revista de filosofie Revista de istorie Revista de istorie a Moldovei Revista Muzeelor RRH SCIV(A) Tibiscus Tyragetia Viaţa Basarabiei Ziridava Богословские Труды ВИ Етнография на България ЗООИД KEВ Киевская старина КСИЭ ПСЗРИ РА Русский Вестник СЭ Труды ГИКМ Ученые записки Записки Одесского общества изучения древностей, Одесса Кишиневские Епархильные Ведомости, Кишинев Киевская старина, Киев Краткие сообщения Института Этнографии АН СССР, Москва Полное Собрание Законов Российской Империи Российская Археология, Москва Русский Вестник, Москва Советская этнография, Москва Труды Государственного Историко-Краеведческого Музея, Кишинев Ученые записки Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР Вопросы истории, Москва Етнография на България, София Revista Arhivelor. Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti Revista Bistriţei. Muzeul Judetean Bistrita-Nasaud Revista de filosofie, Bucureşti Revista de Istorie, Bucureşti Revista de istorie a Moldovei, Chişinău Revista Muzeelor, Bucureşti Revue Roumaine d’Histoire, Bucarest Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti Tibiscus. Muzeul Banatului, Timişoara Tyragetia. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău Viaţa Basarabiei, Chişinău Ziridava. Muzeul judeţean Arad, Arad Богословские Труды. Московская патриархия, Москва

Revista de etnologie Revista de etnologie, Chişinău

364

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful