You are on page 1of 1

FELVÉTELI LAP

Belépő neve: Születési név:

Anyja neve: Szül.hely, idő:

Adóazonosító jel: TAJ szám:

Lakcím:

Magánynyugdíjpénztári tagság: Belépés dátuma:

Iskolai végzettség: Bizonyítvány száma:

Személyi ig. szám: Gyermekek száma:

Leadandó okiratok:
1. Munkaszerződés
2. Nyilatkozat a kifizetőtől/munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához a 2010. évben
3. Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor (előző munkahelyről) vagy Munkaügyi Központ
által kiadott határozat fénymásolata, Igazolás a tartozásokról
4. TB-kiskönyv (Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról)
5. START-kártya
6. Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (zöld színű eredeti nyomtatvány)
7. Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjjárulék, EHO igazolása a 2010. évre vonatkozóan
8. Nyugdíj igazolása (Nyugdíjbiztosítótól kapott belépési okirat fénymásolata)
9. Nyilatkozat az adóterhet nem viselő járandóságokról
10. Adatlap a 2010. évi jövedelmekről

Leadott okiratok hiányában, tárgyévi első munkaviszonyosként kezeljük.

NYILATKOZATOK

Igen Nem
1. Adójóváírást kíván-e igénybe venni O O
2. Családi kedvezményt kíván-e igénybe venni O O
3. Személyi kedvezményt kíván-e igénybe venni O O
4. Szja előlegről kíván-e nyilatkozni O O
5. Egyéb nyilatkozatot kíván-e tenni O O

A megfelelőt kérjük X-el jelölni.

Debrecen, 2010. …...................................


..............................................
Belépő aláírása

Munkálatató megnevezése:

A dolgozó munkaviszonyának adatai:


FEOR szám: Munkakör: Munkabér Ft/hó:
Belépés napja: Heti munkaidő: óra

Kérem a nevezett dolgozót a fenti adatokkal beléptetni.

Debrecen, 2010. …...................................

..............................................
Munkáltató aláírása