Anexa nr.

I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”
Capitolul II lit. B - Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului
Salarii de bază pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice 1) Administrația publică centrală Nivelul de specialitate *) studiilor Clasa Coef de ierarh 3.19

Nr. crt.

Funcţia

1 Şef birou senatorial, şef cabinet S 48 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef SSD 48 3.19 2 cabinet, referent Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef PL 30 2.05 3 cabinet, referent Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef M 29 2.00 4 cabinet, referent 5 Director de cabinet S 63 4.62 6 Consilier S 63 4.62 7 Expert S 63 4.62 8 Consultant S 47 3.11 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier M 15 1.41 9 personal (şofer) 1) Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.

10

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful