BẢN THÔNG TIN

ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Ảnh 3x4
(Hồ sơ thiếu ảnh là
hồ sơ không hợp lệ)

THÔNG TIN VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
Vị trí ứng tuyển:

Phòng:

Vị trí khác (Nếu có):

Phòng:

Tên tỉnh, thành muốn làm việc (Ghi theo thứ tự ưu tiên):
Đề nghị mức lương thử việc và được tuyển dụng chính thức:
Ngày có thể bắt đầu đi làm (Sau khi nhận được thông báo tuyển dụng):

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Ngày, tháng, năm sinh:
Họ và tên:
Giới tính:  Nam
Số CMND:
Tình trạng hôn nhân:  Độc thân

Ngày cấp:
 Có gia đình

Nơi sinh:

 Nữ

Nơi cấp:

Quốc tịch:
Chiều cao:

 Ly hôn

Cân nặng:

Quê quán:
Điện thoại CĐ:
Điện thoại DĐ:

Hộ khẩu thường trú:

Email:
Địa chỉ liên hệ:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Thời gian học phổ thông trung học:
Tên trường, tỉnh, TP (Ghi rõ nếu là trường chuyên, lớp chọn):.................................................................................................................
Năm học

Môn học yêu thích nhất

Xếp loại học lực

Xếp loại đạo đức

Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian học Đại học, sau Đại học:
Hệ đào
Năm bắt đầu/kết thúc

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Tên trường

Điểm đầu
vào

Chuyên ngành

t

o

Điểm
T
B

Trang 1/4

. Chức danh/vị trí Thời gian công tác Cấp trên trực tiếp (Họ tên... kinh nghiệm liên quan..... Tháng./. Ngoại ngữ 4.. bằng cấp – nếu có) 1... điện thoại liên hệ nếu có) Tháng. những thành tích đạt được. kinh nghiệm liên quan. Mô tả ngắn gọn công việc trong thời gian này./.... BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN Trang 2/4 ......... những thành tích đạt được...../. đến tháng. đến tháng... số nhân viên bạn quản Mức lương: lý (Nếu có). Chuyên môn nghiệp vụ 2......../.......................... Kỹ năng quản lý 3./.. chức danh. Mô tả ngắn gọn công việc trong thời gian này......... Khác QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Nơi công tác 1.  Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: 2....... đến tháng..  Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: 3.....Các khóa đào tạo khác: Loại hình đào tạo Tên khóa đào tạo Thời lượng đào tạo Năm đào tạo Kết quả đạt được (Chứng chỉ.. số nhân viên bạn quản Mức lương: lý ( Nếu có). Tháng../......

những thành tích đạt được. năm . Đại học. số nhân viên bạn quản Mức lương: lý (Nếu có).. giải thưởng trong tất cả các lĩnh vực mà bạn đạt được từ trước đến nay theo các giai đoạn: PTTH.. sách hoặc công trình khoa học anh/chị đã viết (Nếu có-không cần đính kèm) Thành viên trong các tổ chức hoạt động xã hội. kinh nghiệm liên quan. Mục tiêu 3 năm tới: 2.) Tính cách của bạn: Bạn mong muốn một công việc như thế nào? Mục tiêu trong công việc của bạn thời gian tới ? 1. giải thưởng (Các bằng khen.Mô tả ngắn gọn công việc trong thời gian này.  Hiện còn làm  Đã nghỉ Lý do nghỉ việc: … … THÔNG TIN BỔ SUNG Thành tích. sở thích (Thể thao. Mục tiêu xa hơn : Bạn đồng ý đi công tác:  Trong tỉnh thành  Ngoài tỉnh thành  Không đồng ý Lý do không đồng ý: Bạn đã từng:  Nộp hồ sơ xin việc tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ  Thi tuyển vào tháng BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN . cộng đồng hoặc các tổ chức nước ngoài: Năng khiếu. âm nhạc. vị trí: Trang 3/4 . công tác…) Liệt kê những bài báo.

anh. vợ/chồng. ________________Ngày tháng năm ________________________________________ Người khai thông tin Ký và ghi rõ họ tên BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN Trang 4/4 . chức vụ. Tôi đồng ý cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ xác minh và sử dụng các nguồn thông tin trên. con…) Quan hệ Họ và tên Năm sinh Trình độ đào tạo Chức vụ và nơi công tác hiện nay THÔNG TIN NGƯỜI THAM KHẢO Xin vui lòng cho biết 02 người tham khảo (Không phải là người thân) biết rõ về quá trình làm việc của bạn mà chúng tôi có thể liên hệ: STT Họ tên Vị trí và nơi công tác Số ĐT liên lạc. chị. em ruột. vui lòng cho biết tên.Bạn có người thân hoặc bạn bè nào ở Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ không?  Có  Không Nếu có. phòng. email Tôi cam xin đoan những thông tin ở trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin trên. Trung tâm công tác: Bạn biết đến đợt tuyển dụng của công ty qua:  Trang web của Bảo Việt  Các trang web khác  Người thân  Khác (Xin ghi rõ):  Bạn bè  Báo chí Thành phần gia đình (Bố. mẹ đẻ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful