CINE SUNT EU?

Unitatea şcolară: Scoala Nr. 3, Piatra Neamt Clasa a VII- a A Profesor: Ana Maria Constantin Data: 29.04.2010 Activitate de consiliere de grup Competenţă generală: dezvoltarea abilităţilor de autocunoaătere şi a atitudinii pozitive faţă de sine dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate Competenţe specifice: C1: să identifice caracteristici ale propriei personalităţi: calităţi, defecte, oportunităţi, interese, C2: să redea diferenţele dintre imaginile imaginea propriei persoane şi evaluările colegilor de clasă. C3: să se pezinte în cadrul activităţilor- joc liber, deschis. C4: să facă o listă cu activităţile în care se implică din proprie iniţiativă comparativ cu lista celor la care se implică „forţat”. C5:să găsească modalităţi de transformare a materiilor mai puţin atractive în materii plăcute. C6: să prezinte programul individual de studiu, împreună cu tehnicile pe care se bazează. Strategii didactice:

1

atât cât simţim nevoia -Nu ne criticăm la Conversaţia 2 . problematizarea. lucrul individual. SECVENŢELE LECŢIEI T C. foi flipchat. videoproiector. reflecţia personala. Metode şi procedee: explicaţia didactica. marker. ale activităţii: -Ne exprimăm deschis. postit-uri.Captarea atenţiei 2'' Prezinta tema: Sunt atenti Cine sunt eu? Şi prezentarea regulile de bază profesorului.  Mijloace şi materiale: fişe de lucru. ecran. Moment organizatoric 2'' Prezentarea invitatilor 2. flipchart. conversaţia. ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT Activitatea profesorului Activitatea elevilor participantilor si STRATEGII DIDACTICE Metode a Conversaţia Mijloace EVALU ARE 1.S.

Observ atia sistem atica a activita tii elevilor 4.unii pe ceilalţi ÎI acceptăm pe cei din jur 3'' C1 Solicita elevii să Elevii sunt aşezaţi Jocul participe la un joc în cerc şi participă de „spargere a la jocul de gheţii”.Dirijarea 6'' activităţii de consiliere educaţională C1 2'' C2 Sunt citite rezultatele fiecărei grupe în Conversatia 3 . După stabilirea unei atmosfere deschise elevii sunt împărţiţi în grupe de câte cinci pentru jocul: „cum mă vad eu – cum mă definesc ceilalţi?” Fiecare membru al Jocul fiecărei echipe îşi desenează conturul palmei şi notează o însuşirecalitate care îl dieferenţiază de ceilalţi. aruncare/ prindere a mingii spunând cuvinte spontane. Rând pe rând fiecare elev va nota pe restul degetelor alte calităţi ale respectivei persoane.

şi Este nevoie să identifice în mod predominant trăsături pozitive de caracter. marker Tema de lucru in clasa 5'' C2 Împarte elevilor Participă fişa de lucru „Cine exerciţiu. Se insistă pe libera exprimare aprecierea deschiderii celor din jur. 3'' C2 Profesorul notează separat pentru fiecare elev ceea ce s-a scris despre el şi cum reacţionează la confruntarea cu grupul. sunt eu?” Anexa 1 la Reflecţia personală Fişe lucru de Observ atia sistem atica a activita tii elevilor 2'' C2 Se prezintă rezultatele demersului: 4 . Identifica Reflecţia trăsăturile personală colegilor şi le Conversatia expun în faţa grupului. nu critici şi aspecte negative. Foi flipchart.faţa clasei.

Haideţi să vedem ce anume aţi învăţat din exerciţiile anterioare. Profesorul cere completarea fişei „Cum sunt şi cum doresc să devin?” Anexa 2 C5 Roaga elevii sa prezinte cateva dintre aspectele problematice pe care le-au sesizat.Conversaţia 2'' C5 Până la acest moment fiecare dintre Reflectia participanţi a luat la cunoştinţă despre personala caracteristicile proprii aşa cum îi vad ceilalţi. Confruntarea cu ceilalţi este un aspect important al formării unei imagini de sine corecte. Aceste minusuri sunt aspectele care trebuie îmbunătăţite Prezinta cateva din Problematiza aspectele rea identificate. Reflectia identificand pe personala lângă atu-uri şi posibile minusuri ale propriei persoane. Completeaza fisa. asigurarea feed-backului C4 Fisa lucru de Tema de lucru in clasa 5 . Obţinerea 3'' performanţei. Explicaţia Clasa evaluează opinia fiecărui participant Observ atia sistem atica a activita tii elevilor Fisa lucru de Tema de lucru in Postit-uri clasa 5.

aspiraţii. 6 . completat. aminiri Împarte fişele de despre trecut. reprezentativă Explică regulile de pentru interesele desfăşurare a personale. exerciţiului.3'' C5 Solicita elevii facă un demers invers şi prezintă jocul „Emblema personală” anexa 3 Se implică în Reflectia elaborarea personala creativă şi deschisă a emblemei personale. Reprezentarea trecutului în cadranul din stânga sus Imaginea reprezentativă pentru locul de origine Prezentul sau Ce simţi cadranul din stânga jos acum? În Video clip Observ atia sistem atica a activita tii elevilor Viitorul (cum vezi viitorul?) în cadranul din dreapta jos. stări ale prezentului. Îşi găsesc fiecare un motto.

6.Evaluarea performanţel or 1'' C5 Mulţumeşte Notează tema elevilor pentru colaborare 7 . Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înşine. De asemenea este foarte important să nu dăm o atenţie exagerată evaluărilor exterioare. cât de “buni” suntem comparativ cu propriile expectanţe sau cu alţii. să ne vedem aşa cum suntem de fapt şi nu cum ne-am dori să fim.Sistematizează informaţiile obţinute pe parcursul lecţiei: Autocunoaşterea este un demers care ne ajută să avem o imagine de sine cât mai corectă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful